Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Bojkottálni kell az ellenzéket is 2013. április 28. vasárnap 17:30

 • Hozzászólások(204)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Bojkottálni kell az ellenzéket is

A hazug kormánynak hazug ellenzéke van, tisztességes demokrata mindkettőt bojkottálja. Mesterházy és Bajnai szövetsége hazugságon alapul és az ellenzéket a biztos pusztulásba, reménytelenségbe és kilátástalanságba, egy választási csalásban való részvételbe, és egy megsemmisítő vereségbe viszi. Az Amerikai Népszava bojkottra szólít fel minden demokratikus érzelmű magyart: bojkottáljuk az Orbán-rendszert, és bojkottáljuk a hazug ellenzéket is, amely az Orbán-rendszerrel való bűnös együttműködésével legitimálja Orbán Viktor illegitim, fasiszta alapokra épített önkényuralmi rendszerét. Ma még mosolyognak Pesten ezeken a jelzőkön, de eljön az idő, amikor nem fognak, holott a rendszer lényege már semmit nem változik. Legfeljebb kiteljesedik és lehullik róla a máz.

Orbán az Alkotmányban tiltott kizárólagos hatalom megszerzésére épülő új rendszert hozott létre. Megdöntötte az alkotmányos rendet, felszámolta a demokratikus jogállamot. A látszatdemokrácia nem demokrácia. A demokrácia lényege a hatalmi ágak szétválasztása, a korlátozott és ellenőrzött végrehajttó hatalom. Ez megszűnt, Orbán Viktor élet és halál ura, a legkisebb kérdésekben is egyszemélyben dönt, nem korlátozza sem alkotmány, sem Alkotmánybíróság, a demokratikus intézményekbe saját végrehajtó embereit ültette be. Az embereket elzárták az információtól és a tájékozódás szabadságától. Tisztességes demokrata nem játszhatja el, mintha nem venné észre, hogy a demokratikus rend megszűnt. Aki Orbán rendszerét legitim hatalomnak fogadja el, az hazug alapokon áll, és megsérti Magyarország utolsó demokratikus Alkotmányát, amely szerint mindenkinek nemcsak joga, hanem kötelessége is fellépni az alkotmányos rend megdöntésére, a hatalom kizárólagos gyakorlására irányuló törekvésekkel szemben. Ez már nem kísérlet, az alkotmányos rend felszámolása megtörtént.

Az illegitim hatalom által kiírt választásokon való részvétel legitimálja a törvénytelen hatalmat. Akik az alkotmányos rendet megdöntötték, törvénytelenséget követtek el, akik törvénytelenséget követnek el, azok bűncselekményt követnek el, bűncselekmények elkövetői pedig bűnözők. Akik a bűnözők tettét legitimálják, azok bűntársak. Ha az ellenzék egy törvénytelen hatalom által kiírt – egyébként sem szabad és nem demokratikus – választáson részt vesz, legitimálja a törvénytelenséget, és maga is a törvénytelenség részévé válik. Az Orbán-rendszer által kiírt választásokon akkor sem szabadna részt venni, ha nem tennék csalóvá a választási rendszert, de abba is beépítették a csalást, és megerősítették az alkotmányos rend megdöntésében kifejeződő szándékukat, a leválthatatlan, ellenőrizhetetlen, antidemokratikus és kizárólagos uralmat. Aki erről nem vesz tudomást, aki ehhez asszisztál, az a törvénytelenséget erősíti.

Mesterházy Attila és Bajnai Gordon becsapja a baloldali választókat, a demokratikus érzelmű embereket, amikor azzal hitegeti őket, hogy Orbán Viktor rendszerét demokratikus úton le lehet váltani, és ezt a rendszert az illegitim hatalom által kiírt választások útján lehet és szabad megdönteni. Mivel a választásokat egy illegitim, törvénytelen hatalom írja ki, ezért a választás is törvénytelen, az azon való részvétel is törvénytelen. Mesterházy és Bajnai törvénytelenségre buzdítja a demokratikus érzelmű magyarokat, amikor egy törvénytelen választáson való részvételre hívja őket. Részvételükkel visszamenőleg hitelesítik az Orbán-rendszer törvénytelenségeit. Magával a választási részvétellel kérdőjelezik meg az Orbán-rendszer megdöntésének és felelősségre vonásának erkölcsi és törvényes alapjait. Ettől azok még törvénytelenek maradnak, mert egy törvénytelenséget az sem tesz törvényessé, ha az ellenzék arról nem vesz tudomást, de ez az ellenzék egy választási részvétel után csak “békés úton” állíthatná vissza a jogállamot, az Orbán-Simicska maffia felelősségre vonása nélkül. Ez azonban választási győzelem esetén is kudarccal végződne, és polgárháborúhoz vagy nyílt terrorhoz vezetne. De ezt a választást nem azért rendezik, hogy a hatalmi váltógazdálkodást lehetővé tegyék a népnek, hanem azért, hogy a hatalomváltást megakadályozzák, és az uralmat törvényesnek hazudják. Ezt a választást bűnözők szervezik.

Orbán Viktor és bűntársai alkotmányellenes támadást intéztek a jogállam ellen, a legsúlyosabb államellenes bűncselekményt követték el. Ezért bíróság előtt kell felelniük. A demokratikus alkotmány megdöntése után Orbánék nem vehetnek részt a demokratikus közéletben ellenzékként sem, mert a demokráciában nem legitim olyan ellenzék, amely a demokrácia megdöntését tűzi ki célul. A közéletben nem vehetnek részt olyanok, akik az Alkotmányban tiltott kizárólagos hatalomra épülő rendszert hoznak létre. Még egy választási győzelem esetén sem lehetne őket a demokrácia legitim részének tekinti. Az általuk rendezett választási győzelem törvényessége és legimitása is megkérdőjelezhető. Orbán Viktorra és bűntársaira csakis kizárólag bűnözőként lehet tekinteni a demokratikus Alkotmány alapján, az ellenzéknek egyetlen követelése lehet: a letartóztatásuk és törvényes felelősségre vonásuk.

Orbán látszatdemokráciája nem demokrácia. Törvénytelen uralom kerítette hatalmába az országot, hatalombitorlók gyakorolják a közhatalmat, Magyarországnak jelenleg nincs legitim alkotmánya, Magyarország idegen megszállás alatt van, jogrendje zavaros, önkényes, keverednek benne a demokratikus állam megmaradt törvényei a bűnözők által hozott önkényes jogszabályokkal. Magyarország elveszítette függetlenségét és önrendelkezését, és egy bűnözői csoport, egy bűnszervezet kezébe került. Ez a hatalom nem politikai, hanem rendőrségi kérdés immár. Az ellenzék nem viszonyulhat hozzá úgy, mintha a törvényesen megszerzett hatalmat ma is törvényesen gyakorolnák. Ez a NENYI bejelentése óta nyilvánvaló volt, az Alkotmány erőszakos és önkényes megdöntése pillanatában pedig gyakorlatilag is megvalósult. Amikor az Alkotmányt az ellenzék szavazata nélkül, népszavazás nélkül eltörölték, és tartalmában egy antidemokratikus rendszer alaptörvényével cserélték fel, akkor az alkotmányos rendet erőszakosan döntötték meg. Annyi erőszakot alkalmaztak, amennyire szükség volt. Az alaptörvény elleni tüntetésre válaszul fenyegető szélsőjobboldali gyűlöletmenetet szerveztek. Ennek üzenete az volt, hogy ha az alkotmányos rend védelmében bárki fellép, azt eltapossák. Ha az ellenállás nagyobb lett volna, akkor az erőszak is erősödött volna.

Orbán azért rendez kirakatba való csaló választásokat, hogy a külvilág felé leplezze az elkövetett bűncselekményt, fenntartsa a demokrácia nevetséges látszatát, és még nagyobb “legitim” felhatalmazást szerezzen a diktatúra bevezetéséhez. Erkölcsileg, politikailag pedig megsemmisítő vereséget mérjen az ellenzékre. Ezzel az a célja, hogy mindörökre elfeledtesse, hogy bűncselekmény útján gyakorol kizárólagos hatalmat, megerősítse immár saját alaptörvénye alapján az uralma jogszerűségét, az alaptörvénye legitimitását. Azt a látszatot keltse, mintha a magyar nép akaratából lenne mindez, és egy demokratikusnak hazudott választási komédiával elhitesse, hogy a magyar nép mond megsemmisítő ítéletet a demokráciára és a demokratákra. Orbán Viktornak soha nem volt semmi annyira fontos, minthogy az ellenzék ezen a hazug, díszletnek szánt választáson részt vegyen. Ez mérföldkő számára. Ha ezen túljut, nem lehet megállítani. Ez az ellenzék többé nem vonhatja kétségbe a hatalma legitimitását, és zsákutcába lavírozza magát.

Ezen a választáson már egy diktatórikus hatalom hívja választani a tőle függő, megfélemlített népet, egy olyan választásra, amely nem titkos (előre felmérik, ki kire szavaz), nem szabad és nem demokratikus, a végeredmény tisztasága nem ellenőrizhető, a hatalom által korlátlanul manipulálható. Egy olyan választási rendszerben, amely amúgy is egyenlőtlen feltételeket teremt, csalás nélkül is szinte fizikai képtelenség a bűnözőket és a rendszerüket leváltani. Egyetlen racionális indok és érv sem szól amellett, hogy egy ilyen választáson részt kelljen venni. Az az ellenzék, amely egy ilyen választásba beviszi a demokrácia híveit, akarattal vagy akaratlanul, de bűnös módon összejátszik Orbánnal, és a legnagyobb segítséget nyújtja a törvénytelen hatalom bebetonozásához. Közreműködik a fasisztoid rendszer ellenzékének morális és politikai megsemmisítésében. Felelős azért, hogy az igazi ellenzék illegalitásba kényszerül és üldöztetést szenved majd el. Ugyanis a hivatalos ellenzék építőkő gyanánt beépül az Orbán-rendszerbe, akik a rendszer igazi ellenfelei, azok kívül maradnak, és üldözöttek lesznek. Hiszen ott van a törvényes ellenzék, ez a másik ellenzék törvénytelen lesz. Ha ez bekövetkezik, akkor a Mesterházy-Bajnai paktumot az utókor hazaárulásként értékeli majd.

A választásokon való részvétel mellett kizárólag az ellenzéki politikusok személyes érdeke szól. Gyávák, és nem merik felvállalni az Orbán-rendszerrel való nyílt konfrontációt. Nem merik nevén nevezni azt, ami történt, mert nem vállalják az azzal járó konzekvenciákat. Pótcselekvés a hazug választásokba való menekülés, látszatmegoldás saját problémájukra. Egy részük zsarolható is lehet a törvénytelen hatalom által. Az MSZP a mai napig nem tisztázta magát a Fidesszel való háttéralkukkal kapcsolatban. Nem oszlatta el azokat a kétségeket, hogy a háttérből Puch László irányítja a pártot, Puch László pedig Simicska által zsarolható. Ezért nem lehet tudni, hogy a párt egyes vezetői nem a Fidesz érdekei szerint cselekszenek-e. Ha az alapos gyanú összeesküvés-elméletnek bizonyulna, akkor sem tisztázottak a pártpénztárnoki háttéralkuk, összefonódások, amelyek korábban egyes tévécsatornák megszüntetése és a kereskedelmi rádiófrekvenciák egymás közötti felosztása során letagadhatatlanul működtek. Ha az MSZP egy ennyire nyilvánvalóan logikátlan választási részvételt támogat, akkor tisztáznia kell az alkotmányos rendet felszámoló Fidesz-maffia meghatározó személyiségéhez, Simicska Lajoshoz való viszonyát. Tisztáznia kell a korábbi szálak természetét, és bizonyítania kell, hogy ezeket a szálakat mindörökre elvágták: a Fidesz nem zsarolja és nem irányítja a háttérből az MSZP-t. Ehhez képest a vígjátékok világa, amikor Bajnai Gordon az MSZP választmányi ülésen azt mondja, hogy “le kell váltani az Orbán-Simicska rezsimet”. Miközben talán ott ültek azok, akiknek az élete, a szabadsága, az egzisztenciája attól függ, hogy Simicskának engedelmeskednek, vagy nem.

Bajnai Gordon megbukott. Számomra rendkívül kedves és szimpatikus ember, boldogan lennék bármikor a barátja, futballista csapattársa, de politikus ilyen gyorsan még nem bukott meg. Bajnai Gordon október 23-án tért vissza, méghozzá egy olyan ellenzéki szövetség víziójával, amelynek nem része az MSZP. A Milla és az LMP feltétele is ez volt, és Bajnai stábja azokkal tárgyalt, akik kizárták az MSZP-vel való együttműködést. Bajnai egyáltalán nem baloldali programot hirdetett, hanem egy mérsékelt jobboldali párt ideájával lépett színre. Pontosan fél év alatt a “zseni” Szigetvári Viktor irányítása mellett minden terve, lépése és kísérlete megbukott. A Milláról kiderült, hogy nemlétező fantomszervezet, az LMP-t a Fidesz nem engedte ki a saját kontrollja alól, Bajnai nem tudott létrehozni az MSZP-n kívüli ellenzéki szövetséget, személyes támogatottsága a messiásvárástól a majdnem teljes elutasításig csökkent. A baloldal mérhetetlenül csalódott benne a baloldalellenes és liberálisellenes kijelentései miatt, miután még Mindszenty bíboros is hős lett az ő retorikájában, állandóan egyenlőségjelet tett Orbán fasisztái és azok áldozatai közé, miközben az a mérsékelt jobboldal, amelyet ő megcélzott, nem létezik. Bajnai megköszönheti Szigetvárinak az eddigi kiváló stratégiát, megszoríthatja a kezét, hogy egy ilyen reményteli embert sikerült fél év alatt tökéletesen lenulláznia. Ha ezt nem Orbánék megbízásából, hanem saját tehetségéből tette, akkor felakaszthat a nyakába egy táblát, hogy “közveszélyes idióta vagyok”.

Ez a Bajnai-Mesterházy szövetség is hazugságon alapul. Bajnai nem akart az MSZP-vel összefogni, hanem az MSZP ellensúlyaként egy jobbközép szövetséget akart létrehozni, amely azokra épül, akik elutasították a rendszerváltás utáni és az Orbán-rendszer előtti évtizedeket is. Ez megbukott, ha Bajnai politikailag tisztességes lenne, akkor ezt elismerné, és visszavonulna. Az MSZP sem őszinte barát ebben a kapcsolatban, mert pontosan tudják, hogy Bajnai kényszerűségből fordult hozzájuk, mert ha ezt nem teszi, maradnak mögötte nagyjából öten. Az egyetlen ereje abban áll, hogy a baloldalon az egyetlen működőképesnek mutatkozott miniszterelnök volt. Nem őszinte, amit most Bajnai az MSZP-ről mond, mert akkor már kezdetben ezt kellett volna mondania, és amikor visszatért, azonnal az MSZP-vel kellett volna tárgyalnia. De az ismert okok miatt nem ezt tette. Az MSZP azonban ügyesen leszereli őt, megadva a lehetőséget, hogy egy velük való szövetségbe meneküljön a senki földjéről, és így becsatornázza magához azokat is, akik Bajnai szaktudásában és nyugati támogatásában bíznak. Ezzel egyesítik az erőket, természetesen azon az elvi alapon, hogy Gyurcsány mindenből kizárva. Ha belegondolunk, hogy Gyurcsánynak a pártpénztárnok és a Simicskával való láthatatlan viszony miatt kellett távoznia elsősorban az MSZP-ből, akkor az aggodalom, és a Fidesztől való függés fent vázolt gyanúja csak vészesen erősödik. Az MSZP ezzel a szövetséggel elfogadja és tudomásul veszi Bajnai kapitulációját, és a “szövetségbe” olvasztva leszereli, eljelentékteleníti őt, saját szekere elé fogva. Ezzel a civil mozgalmak is meghaltak egyszersmind, amelyek korrumpálódtak a pártpolitikába való belépés szándékával.

Ami a Demokratikus Koalíciót illeti, ott még nem dőlt el minden. Az MSZP és Bajnai zsákutcában van, onnan már nem tudnak visszafordulni. Abban csak kevesen hisznek már, hogy Gyurcsány Ferenc képes egy okmányirodát elvezetni, nem egy országot, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne demokrata és a legtisztábban látó ellenzéki politikus. Az Erdő Péternek írott levele például brilliáns, és nagyon fontos, mert sok embert nem érdekel például, hogy a perverz katolikus papok Magyarországon hány gyereket rontanak meg, de ez civilizált társadalmakban egyáltalán nem közömbös. A Demokratikus Koalíció általában épeszűen foglal állást az Orbán-rendszerrel kapcsolatban, de fél az elszigetelődéstől, és a szélsőségesség vádjától. Ezzel együtt nem kizárt még, hogy a bojkott és a bűnözőkkel szembeni konfrontáció mellett döntsön, amely hosszútávon történelmi szereplővé teheti. De a Mesterházy-Bajnai kettős már nem tud kikerülni saját csapdájából, és Orbánt hitelesíteni fogja ország és világ előtt. Tolja őket a gyávák és korruptak serege, akik abban reménykednek, hogy megúszhatják, túlélhetik, kiegyezhetnek Orbánnal, és meghúzhatják magukat, ha nem fordulnak szembe vele.

Ez a csapat készül a bűnözők által kiírt csaló és törvénytelen választáson való részvételre. A demokratikus érzelmű tömeg, amely még elég bátor kinyilvánítani az ellenzékiségét, tehetetlenül sodródik az MSZP mögé, mint amelynek nincs más választása. Sokan nem tudják, hogy akik ebben a választási komédiában részt vesznek, azok 2014 után erkölcsileg és politikailag megsemmisülnek. Ebből a szempontból jó név, hogy 2014 együtt. Ez a csaló választás megsemmisítő vereséget mér a hivatalos ellenzékre, amely az eddiginél is megalázóbb szerepben kényszerül majd a parlamentben az Orbán-rendszer díszleteként funkcionálni. Feladatuk továbbra is az lesz, hogy legitimálják a rendszert, és jól látható nemzetidegen ellenségként, bűnbakként szolgáljanak a fasiszta retorikához. Az erodációjuk és a korrumpálódásuk azonban felgyorsul, ha ezt a szerepet tartósan vállalják, mert a 2014-es választások után a Nemzeti Együttműködés Rendszere – megértve a magyar nép választásokon kifejezett óhaját – nagyobb sebességre kapcsol. A új típusú klerikál-fasiszta diktatúra, amely az “igazi demokráciának” és az “igazi Európának” nevezi magát, és új utat mutat a világnak, háta mögött a Magyar Nemzeti Bank tartalékának illúziójával a liberális Európai Unió alternatívájaként fogalmazza majd meg magát. Amíg az Európai Unió tűri a pávatáncot, és hajlandó pénzt adni a Magyarországot elfoglalt bűnszervezetnek, addig az Unión belül teszi ezt. Ha ez megkérdőjeleződik, nincs tovább pénz, akkor a tagság okafogyottá válik, és a magyar nép “visszeszerzi önrendelkezését”, és Orbán vezetésével kivonul Európából. Nagy büszkén megteremti magának a kis Észak-Koreáját katolikus-fasiszta ideológiával. És jön mindaz, ami ezzel jár. Pénz is lesz, mert lassan elfogadják a világ őrült diktátorai, Nyugat-ellenes rezsimjei az Orbán-rendszert hiteles diktatúrának (mint annak idején a katolikus egyház a liberális Fidesz jobboldali fordulatát), és a baltás gyilkosok támogatják majd őket. Az olyan pitiáner, kis kaliberű bűnözők, mint Rogán Antal, már most úgy élnek az asszonnyal, mint Nyikolaj és Elena Ceausescu. Ők és a barátaik Párizsba járnak fodrászhoz és vásárolni, miközben a népet munkatáborokba szervezik és hadi készültségbe állítják a gyarmatosító és elnyomó Nyugattal szemben. Majd jótékonysági árverést rendeznek a levetett nyugati göncökből az általuk alattvalói és állati sorba kényszerített szegényeknek.

Mindez egyszerre nevetséges és felháborító.

Ezért az Amerikai Népszava körül csoportosuló olvasók hamarosan létrehozzák az emigráns Polgári Radikális Pártot. Ez a párt az Orbán-rendszer igazi ellenzékének tekinti magát, amely a megpuccsolt Alkotmány szellemében tekint a hatalom bitorlóira, és a demokratikus jogállam helyreállítását, az államcsíny elkövetőinek felelősségre vonását tűzi ki célul. Ez a párt menedéke lesz azoknak, akik meg akarják őrizni az integritásukat, a józan eszüket, és nem kívánnak az Orbán-rendszerrel való kollaborációban részt venni a hivatalos ellenzék oldalán sem. A Polgári Radikális Párt a törvénytelen hatalom által kiírt választások bojkottjára szólít fel, és gyökerestől elutasítja az Orbán-rendszert, az ország jelenlegi alaptörvényét és az illegitim hatalom gyakorlóit pedig nem fogadja el. Ennek megfelelően a Polgári Radikális Párt emigráns párt lesz, amely nem jegyezteti be magát Magyarországon, ahol a pártbejegyzés feltétele az illegitim alaptörvény elfogadása. A PRP az emigrációban működik majd, de mozgalom formájában Magyarországon is jelen lesz, ezért Magyarországon élők is csatlakozhatnak hozzá. Nagy szükség lesz olyan jogászokra, akik az Európai Unió és a nemzetközi közvélemény számára világosan bemutatják, hogy Magyarországon államcsíny történt, államellenes bűncselekményt követtek el a jelenlegi hatalom birtokosai.

A jövő azoké, akik elutasítják a fasiszta alapokon álló Orbán-rendszert és annak kollaboráló ellenzékét is. Akik nem akarnak megalkudni hazugságokkal, akik meg akarják őrizni tisztán a törvényesség és a jogállamiság iránti elkötelezettségüket, akik várják a jövő demokratikus Magyarországát, amely nem hazugságokra épül, azok csatlakozását várjuk. A Polgári Radikális Párt nem kíván kormányzati hatalomra jutni, hanem addig működik, amíg a demokratikus jogállam helyre nem áll, és tiszta, szabad, demokratikus választásokra nem kerül sor Magyarországon. A Polgári Radikális Párt a törvényesség és a jogállamiság alapfeltételének tekinti az államcsíny elkövetőinek legszigorúbb törvényes felelősségre vonását. A PRP akkor szűnik meg, amikor Orbán-bandájára kimondják a jogerős bírói ítéletet.

A kijózanodás 2014-ben történik majd meg. Addig megy az önámítás, és akik semmi mást nem tesznek, csak logikusan, törvényesen és megalkuvás nélkül gondolkodnak, azokat szélsőségesnek mondják. Majd rájönnek, hogy nem így van. De lesznek olyanok, akiknek csak 2018 után kezd majd derengeni valami arról, amiről mi beszélünk.

Hamarosan hírt adunk a pártalapítás előkészületeiről.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.4/5 (49 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +79 ( 113 szavazatból)
Bartus László: Bojkottálni kell az ellenzéket is, 4.4 out of 5 based on 49 ratings

 • Hozzászólások(204)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

204 Reader’s Comments

 1. Túlavasúti
  2013. április 30. kedd
  22:56
  Trianon miatt nem azért került a 93000 nkm-en kívülre sok ember mert elvándorolt, hanem azért beljebb jött az országhatár. Tehát azok az emberek egy lépést sem mentek arrébb. Nem az országot hagyták el, hanem az ország hagyta el őket. Ez is volt egy érv a kettős állampolgárság mellett, amivel én is egytértettem. A többi oké.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 2. obrigado
  2013. május 1. szerda
  09:38
  Nem tudom. Ha lenne statisztika arról, hogy ki hányszor szólal meg, akkor valószínűleg a lista végén lennék. Nem is szándékozom éllovas lenni hozzászólásokat illetően, csak most valahogy tényleg sokra sikeredett, de hasznosnak érzem. Ne haragudj, ha idegesítően hatok Rád, nem szándékos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 3. talalom
  2013. május 1. szerda
  10:02
  Visszanéztem, hogy lássam, írtak-e nekem. Meglepett, hogy milyen sokan! Sajnálom, hogy nem vagyok okosabb, hogy egy kicsit fel tudnám adni a leckét, de ez sajnos nem megy. Ehelyett én tanulok és kénytelen vagyok több mindent átgondolni abból amit eddig hittem. Ez is hasznos! Nem igérem, nem is akarok, nem is tudnék ide beolvadni. Valószínűleg egy különc leszek.
  Ahhoz amit írtál: Az első kb 2/3-a a hsz-nek nagyon szép, a többit át kell gondolni. Már azt is írtam többször is, hogy én is csalódott vagyok a Fidesz kormányzásban. Valamire majd szavazok, de arra kérem a Jóistent (vagy sorsot) hogy NE az én szavazatomon múljon az, hogy ki legyen a nyertes! Jóllehet, már azt veszem ki, hogy a csalások miatt eleve biztosra veszik a Fidesz győzelmét. Ha így lesz, akkor pedig arra kérem a Jóistent, hogy adjon egészséget és békét. Ezekkel majd csak elleszünk még egy darabig. 56 éves vagyok, kb 20 évigén már nem várok nagy változást. Remélem gyermekeim is megtalálják a maguk boldogulását.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 4. Kedves K József, az nem egészen úgy volt, hogy az “ország hagyta el” azokat, akik az országhatáron kívül kerültek…
  A Trianont megelőző jobboldali kormány kezdeményezője volt a világ területi újrafelosztásának, aminek eredménye az lett, hogy területileg el kellett szenvednie az újrafelosztást. A háborúkban vesztesek általában úgy járnak, hogy a győztesek által megszabott feltételek szerint viselik el háborús tetteiknek a következményeit.
  A győztesek meg úgy döntöttek, hogy elegük van a magyarok izgágaságából, s e célból jól meggyengítettek bennünket. Leválasztották a nyersanyagot jelentő területeket, meg a nemzetiségek által lakott területeket, meg azokat, is amihez kedvük volt.
  Nem adtak beleszólást a sorsunk alakításába.
  Tehát a jobboldali kormány dörzsölhette tenyerét az elégedettségtől: elérték a világ újrafelosztását, bár nem egészen úgy, ahogy képzelték.
  Érdekes módon több leválasztott területen is az ott élők évtizedeken keresztül nagyon nem szívesen cseréltek volna a határon belül maradottakkal. (Jugoszláviában, Csehszlovákiában felmenőim emlékei szerint kellemesebb volt élni, mint a Rákosi- kora Kádári Magyarországon).
  Szóval nagyon viszonylagos ez a divatba hozott fene nagy “magyar vagyok!” érzés, sokkal több benne a személyes (anyagi) érdek, mint a tényleges hazához való ragaszkodás.
  Ha nem járna anyagi előnyökkel, lenne tülekedés?…
  (persze, mert nem tehettek a határon kívülre kerülésről, vissza kellett kapniuk az állampolgárságot, ami igazság szerint csak azokat illetné meg, akik már akkor is éltek, mint magyar állampolgárok, amikor a területi elcsatolás megtörtént. Egyébként meg semmi jelentősége, hiszen az Unióban bárki bárhova költözhet, és amikor megfelel a feltételeknek, megszerezheti az állampolgárságot ott, ahol élni akar Vagy rosszul tudom?)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos