Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd! 2013. augusztus 12. hétfő 16:19

 • Hozzászólások(723)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd!

Ezzel az önironikus mozgalmár jelszóval fordulunk újra olvasóinkhoz, hogy lehetőségeikhez képest támogassák az Amerikai Népszava online működését. Hamarosan véget ér a nyári szünet, és szeretnénk újraindítani a korábbi mérsékelt hírszolgáltatást. Az Amerikai Népszava nemcsak egy médium a többi között, hanem az egyetlen, amely következetes ellenállást hirdet Orbán rendszerével szemben. Az Amerikai Népszava egyedüliként hirdeti, hogy a NENYI az alkotmányos rend megdöntésének bejelentése, a “forradalomnak” nevezett hazugság államcsíny, puccs. Magyarország jelenlegi alaptörvénye illegitim, nem érvényes, ahogyan az abból levezetett további törvények sem, mert az Orbán-rendszer államellenes bűncselekmény útján jött létre. Ezért azt valljuk, hogy az utolsó érvényben levő Alkotmány alapján Orbánt és bűnszervezetét azonnal le kell tartóztatni, az alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása miatt bíróság elé kell állítani. Az általuk létrehozott rendszer egészét bojkottálni kell, a legitimitását el kell utasítani, az általuk kiírt csaló választásokon – sem pártként, sem képviselőjelöltként, sem választóként – nem szabad részt venni. A bűncselekmény által létrehozott antidemokratikus rendszert nem szabad legitimálni. Az Amerikai Népszava az igazi ellenzékiség képviselője, amely tiszta demokratikus és jogállami elveket képvisel, ellenzéke a kollaboráns ellenzéknek is, amely hazugságokkal eteti a demokratákat. Hazugság, hogy demokratikus úton le tudják váltani Orbán antidemokratikus rendszerét, önkéntes távozásra késztethetik a bűnszervezetét. Hazugság, hogy egy év múlva már más kormányzás lesz, hazugság, hogy vissza tudják állítani a demokráciát, hazugság a sok demagóg és populista választási ígérgetés. Egy év múlva ezek az ellenzéki pártvezetők nem tudnak jót állni a mostani hazugságaikért, a hazug propagandáért.

Ezért úgy gondoljuk, szükség van az Amerikai Népszavára, amely felmutat egy világos demokratikus és jogállami értékrendet, amely nem köt semmiféle hazug kompromisszumot, sem a klerikálfasiszta rendszerrel, sem az álellenzékével, hanem a magyar közélet valamennyi szereplőjét szembesíti egy olyan értékrenddel, amelyet nem az egzisztenciális érdekek, paktumok és a gyávaság alakít. Az Amerikai Népszava sehonnan semmiféle támogatást nem kap. Kizárólag olvasói támogatására számíthat. Azok nagylelkű támogatását kéri, akik ezt a közös értékrendet vallják, és fontosnak tartják, hogy ezek a gondolatok megmaradjanak, jelen legyenek és eljussanak sok emberhez. Ez nem lehet egyetlen ember magánügye és terhe. Ha az marad, akkor ennek a gondolkodásmódnak nincsenek támogatói, és nincsen létjogosultsága. Az anyagi támogatás kifejezi azt is, hogy mekkora a valóságos támogatottsága egy világnézetnek, esetünkben az alkotmányos szabadság megalkuvás nélküli követelésének. Az Orbán-rendszer elutasításának egyik kifejezési módja az, hogy az ember támogatja azokat az orgánumokat, amelyek annak valódi ellenzékei.

Az Amerikai Népszavának a csökkentett hírszolgáltatása mellett is naponta 10 ezer egyedi látogatója volt a szünet előtt, ez felment 35 ezer olvasóig is, ha fontosabb írás jelent meg. Számításaink szerint a napi tízezres törzsközönségből 600 olyan olvasóra lenne szükség, aki havi 7 dollárt (vagy 1400 forintot) fizet a Kohányi Társaság tagsági díjaként ahhoz, hogy az Amerikai Népszava igazi önálló online hírújságként működhessen. A felére lenne szükség, hogy helyre állíthassuk az amerikai és a világhírek szolgáltatását a magyar hírek mellett, ennek harmadára van szükségünk ahhoz, hogy a szünet előtti minimum hírszolgáltatást és a website fenntartási költségeit fedezni tudjuk. Tízezerből kevesebb, mint száz embernek kellene havi 7 dollár támogatást vállalni ahhoz, hogy a szünet előtti szolgáltatás mellett önellátó legyen az online változat. Az állandó olvasók kevesebb, mint 1 százalékának támogatására lenne szükség ehhez.

Tudjuk, hogy Magyarországon nincsenek hagyományai az önfenntartás, a felelősségvállalás, az adományozás különböző formáinak, az emberek hozzászoktak, hogy valaki fizet helyettük, minden ingyen van. Kedvüket vette az a tapasztalat, hogy még az adóforintjaikat sem arra használják fel, amire kellene, hanem azokat rendszeresen és biztosan ellopják. Ezért senki nem szeret fizetni semmiért. Ez a szemlélet és gyakorlat azonban, amelyet az elmúlt húsz év rossz tapasztalatai csak erősítettek, megakadályozza, hogy Magyarország szabad, független és demokratikus ország legyen, amelyben erős polgári és civil társadalom, a pártoktól és a közpénzek rablásától, a hatalomtól független szabad média alakuljon ki, amely képes megvédeni az országot, a jogállamot és a szabadságot. Ez a mentalitás a melegágya a fasiszta rendszernek és a mai álellenzék demagóg és hazug ígérgetéseinek is. Ez soha nem vezet el egy demokratikus és szabad Magyarországhoz. A demokrácia hívei akkor maradnak szabadok, ha megteremtik önerőből a civil fórumaikat, majd ezt a rendszert hozzák létre jogállami keretek között.

Nincs ingyen kenyér. Valahol, valakinek mindig meg kell fizetni az árat. Jogállamban mindig az fizet, aki a szolgáltatást igénybe veszi. Egy ilyen lap költségeit azoknak kellene fedezni, akik olvassák. A nyomtatott lapokat sem lehet ingyen olvasni, fizetni kell érte az újságosnál. Az ingyenes tartalomszolgáltatás bevezetése a kezdet kezdetén nagy hiba volt, ezért nem könnyű az átállás. Az Amerikai Népszava nem kíván egyelőre áttérni a fizetős rendszerre, mert nem akarjuk korlátozni gondolataink terjedését, és tudjuk, hogy ez is egy tanulási folyamat. Ha biztosak lennénk abban, hogy a szükség rákényszeríti az olvasót a fizetésre, és fizetne is, akkor azért magasabb színvonalú szolgáltatást is nyújtanánk, magam akár naponta is írnék kis jegyzeteket a teljes hírszolgáltatás és nagyobb tanulmányok mellett, másoktól is rendelnénk írásokat, amelyekért fizetni tudnánk. De nem vagyunk biztosak abban, hogy a fizetős online megélne, ez még néhány világlapnak sem sikerült. Ezért inkább az ügy iránti elkötelezettségre, az önnevelésre és a közösségépítésre építenénk. Az áldozatvállalás ugyanis sok mindent kifejez: üresek a szavak, az egyetértés, a demokrácia akarása, ha azért minimális áldozatra sem vagyunk hajlandók, és nem járulunk hozzá a közös költségekhez.

Szeretném megköszönni azoknak a kedves olvasóinknak a példamutató és nagylelkű támogatását, akik kezdettől fogva támogatnak bennünket, akik minden hónapban átutalják a havi 7 dollárt. Úgy fizetik ezt az összeget minden hónapban, mint a villanyszámlát. De ők nem hatszázan vannak, hanem nagyjából hatan. Azoknak is hálás köszönettel tartozunk, akik időnként egy összegben küldik el a Kohányi Társaság féléves vagy egy éves tagdíját, de ők sem százan vannak, hanem ennek töredéke. Talán azért is, mert az Amerikai Népszava viszonylag ritkán tesz közzé felhívást a fizetésre - nem gyötörjük ezzel az olvasókat -, mégis bízunk abban, hogy a közösségi érzés, a felelősségvállalás megindítja azokat, akik akik tájékozódási szükségletként szívesen olvassák és értékelik portálunk tartalmát. De ha valaki komolyan ellenzéki mozgalmat akar, ahhoz nagyobb céltudatosságra van szükség.

Azt szeretném elmondani, hogy a végtelenségig nem tudom és nem is szeretném több mint havi százezer forinttal támogatni azt, hogy olyan embereket szórakoztassak, akik nem vállalnak semmilyen részt ezekből a terhekből, akik a demokratikus és szabad sajtó e fórumára, a sajtószabadságra és a diktatúra elleni harcra nem szánnak havi 7 dollárt vagy 1400 forintot. Egy “élcsapat”, egy igazi ellenzék akkor alakulhat ki, ha létrejön egy összetartás, a közös teherviselésben és kötelezettségvállalásban is megnyilvánuló céltudatosság és közös akarat. Annak van értéke, amiért áldozatot is hozunk. Az Amerikai Népszava nemcsak saját működése és fenntartása érdekében, hanem az alapvető szemléletváltás érdekében is szeretne a magyar viszonyoktól eltérő mentalitású közösséget létrehozni. Ha erre nincs fogadókészség, az azt jelenti, hogy a demokratikus gondolkodás nincs jelen, ebben az esetben minden itt elhangzó szó a pusztába kiált, és semmi értelme nincs. Sajnos, a magyar emberek nem ismerik és nem is hiszik, hogy a pénzzel való gazdálkodásnak törvényei vannak. Aki a pénze egy részét a szabadság fenntartására, az általa igénybe vett szolgáltatások megfizetésére költi, ha anyagilag viszonozza azok munkáját, akik szellemi javakat nyújtanak neki, akkor nem kevesebb lesz a pénze, hanem több. Amit megfog, visszatart, azzal nem több pénze lesz, hanem egyre kevesebb.

Az Amerikai Népszava szolgáltatása, színvonala attól függ, mekkora bevétellel támogatják az olvasói. Ez kifejezi az Orbán-rendszerrel szembeni ellenállás mértékét és őszinteségét is. A jelenlegi támogatás még annak az egy kollégának a tiszteletdíját sem fedezi, aki a szünet előtt napi három belföldi hírt felhelyezett. Ha ehhez vissza akarunk térni, akkor vagy én vállalom ennek további költségeit, vagy az olvasók szemlélete és felelősségvállalása változik, és magukra vállalnak egy minimális anyagi terhet. Tudom, hogy magyarok esetében nem mérhető ezen az erkölcsi támogatás, de huszonhárom évvel a kommunizmus bukása után fel kellene nőni, felnőtté kellene válni, hogy nincs ingyen sör, nincs ingyen kenyér, valakinek fizetnie kell azok helyett, akik nem fizetnek. A szabadság nincs ingyen, a szabadságnak is ára van. Ez a gondolkodásmód az előfeltétele annak, hogy Magyarország szabad és demokratikus ország legyen. Nem elég elítélni a vizitdíj elleni populista népszavazást szavakban. A fasizmust csak a vizitdíj elleni szavazás népének lehet bevezetni. S ha a demokraták saját médiájukat nem képesek megteremteni, eltartani, akkor azzal azt nyilvánítják ki, hogy nincs igazi igényük a szabadságra. Még havi 7 dollárt sem ér nekik a szabadság.

Ez viszont elgondolkodtatja azokat, leginkább engem, akik fenntartják ezt a lapot. Ez az oka annak is, hogy még mindig nem döntöttem el, hogy teljes erővel bevessem magam a demokráciáért és szabadságért folytatandó küzdelembe, vagy teljesen kivonuljak belőle. Látnom kellene, hogy van értelme, az álellenzéki pártok által pótcselekvésre és önfeladásra ítéltek mellett vannak igazi ellenzékiek és demokraták is, akik tudják, mit akarnak. Szabad kapitalista országot jobbágyok, alattvalók, valakitől függeni akarók soha nem fognak építeni. Márpedig, aki nem akar fizetni semmiért, az soha nem lesz szabad ember. A Polgári Radikális Párt megalakítását is attól teszem függővé, hogy van-e egy áldozatvállaló közösség, amely ezt igényli. Ha nincs, akkor jobb dolgom is van annál, hogy unatkozó embereket szórakoztassak saját pénzemen. Senkit nem akarok megbántani. Tudom, hogy sokan ezt sem engedhetik meg maguknak, és hálás vagyok azoknak, akik támogatóink. De ezt a tevékenységet nem azért csinálom, mert keresni akarok rajta, vagy mániákus vagyok, aki nem tud mással foglalkozni. Egy ügyet szolgálok, de ha mások nem érzik ezt az ügyet magukénak és elég fontosnak, ha nem vállalnak érte felelősséget, az kifejezi azt, hogy ennek az ügynek jelenleg nincs elkötelezett közönsége, és nem érdemes rá sem időt, sem pénzt pazarolni. Majd eljön az idő, amikor ez megváltozik, de addig nincs értelme erre költeni és szórakoztatóipari tevékenységet folytatni. Ez nem profilja az Amerikai Népszavának, amely elsősorban az amerikai magyarok nyomtatott hetilapját jelenti.

Önmagának tartozik az, akinek fontosak közös céljaink, hogy kivegye belőle a részét. Neki van nagyobb szüksége arra, hogy felelősségteljes polgárrá váljon, mint nekünk az ő pénzére. De azokért, akik semmilyen áldozatot nem vállalnak, nem hoz senki szívesen áldozatot. Akikért ezt az áldozatot hozzuk, alkalmatlanok arra, hogy megmentsék őket. Minden Önökön múlik. Ha akarnak valamit, akkor az Amerikai Népszava felnőhet és betöltheti egy Szabad Európa Rádió vagy Amerika Hangja szerepét, de maradhat a vegetálás állapotában is, vagy eljuthat a csendes kivonulás gondolatáig is. Sokan csodálkoznak, hogy a demokrácia megfelelő tőkével rendelkező magyar hívei miért nem áldoznak a szabadságra, a szabad médiára. Azért, mert ők tudják, hogy ahol nincs egy kritikus tömeg, egy maradék, egy bázis, amely képes áldozatokra is, ott nem érdemes befektetni, mert kidobott pénz az ablakon.

Szeptembertől szeretnénk újraindítani a szünet előtti kapacitással az online szolgáltatását. Ezúton kérjük azokat, akik megtehetik, akiknek fontos az Amerikai Népszava által képviselt értékrend, hogy támogassák ezt. Tudom, hogy sokan vannak, akik alkalmanként elolvasnak egy cikket, vagy akár naponta benéznek, de nem akarnak részt vállalni az online fenntartásából. A magyar lakosság moziból nézi azt, ami körülveszi, bottal piszkálja, és kívül marad mindenen, ami az életét meghatározná. De kell lennie egy magnak, amely megőrzi, megtartja, tovább viszi az igét, az igazságot, a hitet, a reménységet, amely meg akarja őrizni magát, lelki egészségét, és tükröt akar állítani a valóságnak. Rájuk számítunk, és várjuk támogatásukat, befizetéseiket a Kohányi Társaság számláira. Bízunk abban, hogy létezik egy olyan mag, amely képes hordozni ezeket a terheket saját magáért is és másokért is.

Támogatásaikat magyarországi forint bankszámlára is befizethetik, átutalhatják amerikai bankszámlánkra, fizethetnek online bankkártyával vagy PayPal segítségével.

Köszönjük olvasóink értékes, nagylelkű és önfeláldozó adományait, támogatását!

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.1/5 (51 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +66 ( 98 szavazatból)
Bartus László: Olvasd, terjeszd, támogasd!, 4.1 out of 5 based on 51 ratings

 • Hozzászólások(723)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

723 Reader’s Comments

 1. Barry1
  Amit leírunk, az hipotézis.
  Bizony, bármilyen kis porszemnek tűnik Orbán, Orbán, egy olyan szellemiséget képvisel, amitől Európának, bizony tartania kell.
  Orbán, veszélyes, az Európai értékekre.
  Ezen az értékek meg nem védésének a féleleme az, hogy Orbán kiengedte, a palackba zárt szellemet.
  Ez a szellem, az az elégedetlenség, amely abból a nyomorból és szellemi nihilből fakad, hogy másnak van, nekem nincs, valamint a klasszikusan védtelenek letámadása, ebből fakadóan, a zsidó bankár, akinek bezzeg van és a ” tolvaj cigány ” aki munka nélkül tőlem veszi el javaimat.
  Ez a szemlélet, az egész világra veszélyes, mert a nincs tüzet gyújt.
  Lásd Lázár csatáját, az egyes számú magyar bankárral.
  Van veszély Barry1, de az igaz, hogy ebben az érzésben, nem szabad elmerülnünk, de az is igaz, hogy elbagatelizálnunk sem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (24 szavazatból)
 2. Gyöngyi

  Ezt elég jól megfogalmaztad!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 3. Azt hiszem a Miniszterelnökünk mondta azt hogy ‘ EU nem működhet úgy tovább, mint eddig.”
  Ő merte kimondani: változtatni kell, mert ha minden megy tovább, az EU megszűnik létezni. Mikor fogja a magyar miniszterelnök azt mondani, eddig és ne tovább? Mikor mondja azt, Magyarország él a Lisszaboni Szerződés adta lehetőséggel, és kilép az EU-ból?
  Azt se felejtsük el, hogy azt hangoztatta, van élet az Európai Unión kívül is.
  Megdicsérte a miniszterelnök Svájcot, amiért az “élő példája annak, hogy az unión kívül is van élet, nem kell ettől megijedni”.
  Azt már csak zárójelben szeretném hozzátenni, hogy az unióból való kilépéssel gazdaságilag és politikailag egyaránt kirekesztett állammá válnánk !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 4. Kedves Barry1!
  .
  Orbán tusványosi-”gondolatai” teljesen szembemennek a kapitalizmus -pláne a szabadversenyes kapitalizmus- politikai és gazdasági gyakorlatával, alapvetően kérdőjelezik azt meg.
  .
  Olyan nincs a kapitalista közgazdaságtanban, hogy például az EU-n belül ugyan nincsennek határok/vámok (ebben történt megállapodás…), de annak “logikája mentén”, hogy az országban keletkezett értékek helyben maradjanak, különadókkal megcsapoljuk/megcsapolhatjuk a nemzetközi multik profitját (nemzetállami érdekből…).
  A nemzetközi tőke felöl nézve ezt azt jelenti, hogy nem az országhatárokon kell fizetni a vámot és az adót, hanem mindjárt a leányvállalati bank, a közművállalat és stb. “bejárati/kijárati ajtajánál”, ami akkor így mégsem a szabad áru/pénz-áramlást jelenti a közösségen belül, ami pedig nonszensz.
  Mindez ráadásul a globális világgazdasági folyamatok közepette történik, ahol egy kicsiny földrész (érdemes ránézni a világtérképre…) próbálná közös erővel a gazdasági/politikai érdekeit valamiképpen érvényesíteni.
  .
  Sokszor írtam, most is tartom: deviáns gondolkodású ez a banda!
  Úgy ahogy a példámban írtam, így (is) ártanak ennek az országnak…
  A fentiek alapján is: ugyan mi érdeke fűződik az EU-nak ahhoz, hogy tagjai legyünk?
  Nem inkább arról van-e szó, hogy várják az Orbán-rezsim bukását, várják, -mert a mi belügyünk- a magyarok/pártok ebben való tevőleges szerepvállalását?
  .
  Az elmúlt napokban, itt az AN-en arról folyt a vita, hogy bojkottáljuk vagy ne ezt a rendszert. Hogy az ellenzék valójában kollaborál-e a mai újdiktatúrával?
  .
  Nos kedves Barry1, szerinted?
  .
  Mondanivalójában Alföldi rendezésében az István a király című előadás – már a honfoglaláskor is és utalással a későbbi időkre is- a szentkorona alatt veszekedő/széthúzó magyarokat mutatta be, akik a végére magukat rekesztették ki az őket körülvevő világból. Ez a veszély áll fenn ma is, ennek nyers/ütős bemutatása tette időszerűvé a darabot. Direkt jó volt, hogy nem az énektudás/stb. jött elő a műben, hanem ennek “hiánya” éppen a mai állapotok félelmetességét nyomatékosították…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 5. Barry1
  Nem akarlak elkeseríteni, de ha így haladunk, kis országunk egy gennyes góc lesz Európa testén, amit ki kell vágni, hogy a test többi része feladatának megfelelően funkcionáljon.
  Ez nem látni, tudatos tagadása a jelen helyzetnek.
  .
  Az ellenzék ennek ellenére nem lép. SEMMIT!!! Mindaz amit most csinálni képes, az egy egy ember helyzetbe hozása.VÁLASZTÁSRA KÉSZÜLVE!!!
  .
  Otromba leszek. Ki nem sz..ja le,hogy melyik párt melyik emberét favorizálja?
  .
  Az országot meg közben taccsra teszik.
  Már tegnap is késő lett volna lépni, hogy ez az elmebeteg több kárt ne tehessen!
  .
  Egy, értsd EGY ember tönkre tudja tenni az országot!Mert hagyják! Az ellenzéki politikusok mi a túróra esküdtek fel?Amire a kormánypárt? Hamisra,együtt táncolva?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 6. telekis

  Érdekes, hogy az énektudás hiánya szerinted “erősíti” a művet.
  Én azt hittem, pusztán a tehetségtelenségből fakad.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 7. sedona

  “az unióból való kilépéssel gazdaságilag és politikailag egyaránt kirekesztett állammá válnánk !”

  Értsétek meg: erre játszik, mert akkor nincs belepofa, és azt tesz amit akar!
  De nem meri meglépni önhatalmúan mert az nagy felelősség, így a kirúgatásra bazírozik. Minden megmozdulása erre utal.
  És az ellenségkép is megerősödne: a rohadékok kiközösítettek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 8. bojk
  2013. augusztus 22. csütörtök
  09:22
  Igazad van. A csuti nem a felelősség vállalás nagymestere. A szavazásoknál nem szavaz, távol van, egyéni képviselői indítványok stb….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 9. Kedves bumburi
  2013. augusztus 22. csütörtök
  07:21

  Tökéletes hozzászólás , pontosan ugyanígy látom a dolgokat ahogy te is!
  De ez a szerencsétlen ellenzék, miért nem akar csinálni semmit sem?
  Már évek óta tesze-toszácskodik és egy tapottat sem léptünk előrébb!
  Mire várnak , tapsra , vagy arra hogy a sültgalamb a szájukba repüljön?
  Mert nem fog és megint pofára fognak esni mint 2010-ben!
  Sőt , még azt is eltudom képzelni, hogy 2014-ben a Parlament közelébe se fognak kerülni !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 10. Kedves telekis a nejem is járt a telekibe)

  Az utőbbi napokban több tucatszor leirtam a véleményemet ,mint ahogy te is.
  Szerintem teljesen felesleges századszor is elismételni azt , amit már álmunkból felverve is kivülről fújunk egymásról.. Szerinted bojkott ,szerintem nem.Szerinted kivezeti európából,szerintem nem (tudja). Most ezt ragozzuk??? Oké ,értem és tiszteletben tartom a véleményedet, aműgy is egy oldalon állunk, egy csónakban evezünk, csak másképp látunk bizonyos dolgokat
  ( ez bumburira is vonatkozik) Szép hétvégét!!!! Üdv. Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 11. Bevallom ne ebben a pillanatban írtam. Dolgoztam rajta. De most ide illik:

  Lekéstem minden kommentet. Már anyám szerint is kései gyerek vagyok, 10 évvel maradtam el a bátyámtól. Most meg – mire hozzászólhatnék, már a kutya sem foglalkozik az engem érdeklő témával. De most érek rá, ezért kibeszélem magam.
  Leginkább két dolog feszeget, a választás és a kívül vagy belül maradásunk. Hangsúlyozom, hogy mindez csak hipotézis részemről is, mintahogy bárkinek a véleménye is az. Ezért akár nekem is ugorhattok, rólam aztán lepattantok, mert rátok hagyom. De ha csak véleményeztek, azt megköszönöm, viszont ha valaki csúnyákat ír rám, akkor begurulok.

  A választásról mindig úgy írtok, hogy bukik vagy sem a Tahó. Ennek csak változata a Barry1 véleménye, aki szerint túlcsalja magát és akkor … De ez a nembukás esete.
  Mindez lehet, az ebbéli állásfoglalásokat elfogadom, hiszen teoretikusak. Miért ne lehetne így vagy úgy? Lehet.

  De én azt vizionálom, hogy nem is lesz választás.
  Miért lenne? Amikor eljő az idő, akkor a TEK titkos felderítő módszerekkel megállapítja, hogy súlyos rendzavarásokra készülő titkos gyülekezeteket fedeztek fel, amelyek fegyverrel akarják az alkotmányos rendet megdönteni, ezért ……………a parlament megszavazza a rendkívüli állapotot és a választásokat elhalasztja.
  Na és akkor nem is kell bojkottálni! Egy dilemmával kevesebb.

  Azért ez is egy változat. Nem?

  Aztán azt is vizionálom, hogy az EU beszáll. Erre az az én ideológiám, hogy Valaki egyszer rájött arra, hogy a Tavares unatkozik Barcelonában és rádumálta, hogy készítsen egy jelentést. A jelentés elkészült, az EU-s parlament meg azt mondta rá, hogy ez ám a valami. Erre a Valaki most össze akar hozni egy bizottságot, és valamiféle intézkedést tervez. Csak még vár egy velencei postagalambra. (Ott nagyon sok a galamb!) A magyar kormány pedig készül erre a galambröptetésre, mert az eddigi hazai küldöttet (Paczolai) már lecserélte. DE ENNEK AZ ÜGYNEK NINCS VÉGE!

  Mit gondoltok, mi lesz ebből? Szerintem ebből még akármi is lehet!

  Az egyik változat az, hogy olyan elhatározásra jutnak, hogy megvédik az EU erkölcseit. Gyorsan megszorítanak – tudom, hogy bürokratikus intézmény, de ha fontos, akkor képesek lesznek gyorsítani. Látják már a lengyel példát is, sőt mások is próbálkoznak, de szerintem mások tényleg csak blöffölnek. Másoknál mások az emberek, nálunk az Orbán Tahó egy egyedi gazember. Kuriózum. Ezt külföldön is tudhatják, tudniok kell!
  Ha a megszorítás nem használ, akkor fordított is lehet a felállás, nem kilépünk, hanem kirúgnak! És ez nem mindegy a más országok szempontjából! Ez példa értékű kell legyen!

  A következmények? Nálunk tragikusak, de É-Koreához képest még egészen jók. És ott is élnek emberek. Igaz, hogy ők sosem élveztek akkora „nyugatot” mint mi, ezért könnyű nekik. Mi talán előbb háborodunk meg. A pakliban ez is benne van. Akkor pedig patak vér fog folyni.

  Valaki ezt írta (én csak rendeztem egy kicsit):
  „Orbán veszélyes az Európai értékekre.
  Ezen értékek meg nem védésének a félelme az, hogy Orbán kiengedte a palackba zárt szellemet.
  Ez a szellem, az az elégedetlenség, amely abból a nyomorból és szellemi nihilből fakad, hogy
  -másnak van, nekem nincs, valamint
  -a klasszikusan védtelenek letámadása, azaz: a zsidó bankár, akinek bezzeg van
  és a ” tolvaj cigány ” aki munka nélkül tőlem veszi el javaimat”

  Ezek valós szempontok.

  A választások eredményességéhez szükséges lenne a baloldal összefogása. Ennek hiányát mindenki látja és bírálja. Okkal.

  Én nem. Én azt gondolom, hogy ha ma összefognának és konkrét elhatározásokat, konkrét programokat hirdetnének meg, akkor elvesznének. A fidessnek olyan hatalmas anyagi forrása van, amellyel a baloldal nem vetekedhet. A fidessnek akkora médiatöbblete van, amellyel szemben a baloldal eltörpül. Ha ezzel a mini pénzzel és semmi médiával kilépnének, egyszerűen letaposnák és leordítanák a fejüket. Ugye nem kell már azt sem említenem, hogy kié a sok óriásplakát?

  Hát ezzel a „tehetséggel” csak az utolsó pillanatban szabad előjönni, de akkor ami a csövön kifér. Mert az fog nyerni, akié az utolsó szó lesz! És az idő a baloldalon a DK-nak dolgozik! Szerintem.

  Jó hétvégét! Üdvözlettel Latyapatya.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (16 szavazatból)
 12. Mi a lap magyarországi bankszámla száma???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 13. Mi a lap magyarországi bankdzámla száma???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 14. Ltyapatatya

  Először is én nem azt mondom ,hogy túlcsalja, hanem ,hogy szétcsalja. A” túl” az inkább mennyiségi , a “szét “az inkább minőségi Persze lesz mind a kettő, a mennyiségi az a szokásos. Nyertek már egyesek 120% -al is. Ami az itteniben unikális lesz ,az a (kritikán aluli) minőség , A soha ,sehol nem látott dilettantizmus , nagyarcúság ,pofátlanság, totális hülyének nézés , szemérmetlen
  parasztvakitás. : És ekkor fog jönni a külföld ( nem csak az EU, de az is, velencéstől, mindenestől , )meg fogtok lepődni ,hogy mennyi eszközük van.
  Apropó ,mit keres Rui Tavares Barcelonában ?( Talán meccsre megy,)?
  Nem inkább Setubalt, Estorilt vagy az Azori szigeteket akartad mondani.?
  Nem spanyol(katalán) a manus ,hanem luzitán ( portugál).
  Tehát szerintem a SZÉTCSALÁS az bizony a bukás esete és a választások
  időpontjával való variálgatás is!!! Ne felejtsd el a polákoknál a másik gonosz gnóm törpének ( bizonyos Jaroslaw Kaczynski) ismét győzelmi esélyei vannak
  Litvánia és Bulgária is elég bizonytalan, tehát az EU ezt nem nézheti ölbetett kézzel.azt meg bármiben le merném fogadni ,hogy a “kizárási opció” esélye 0
  A többivel egyetértek,főleg a DK ügyben. Üdv: Barry 1, aki nem csipi a vörösbort!.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 15. Magyarországon forintban készpénzben vagy átutalással erre a bankszámlára lehet fizetni:

  Olivia Media and Publishing Corporation
  Citibank 10800007-80000000-12023006

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (11 szavazatból)
 16. Bocsi Admin
  nem akarom szétverni az oldalt, d van egy rég gyakorlott szokásom.
  Látva barátomat, hogy témagyüjtésnél körmöl.
  Én nem ezt teszem régóta. 13 MB-os kamerás okostelómmal akár
  egy Népszava oldalt is lefényképezhetek, ami probléma nélkül
  bármikor elolvasható. A több ezer kép a gépben lévén bármikor
  felhasználható. A tologatás sokkal egyszerűbb, mint a cetlik
  keresgélése.
  A felhőbe kirakva meg úgy csoportosítható, ahogy akarom.
  De itt vigyázok bizalmas adataimra.
  Elnézést, ha zavartam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 17. Bocsi, kimaradt:
  A gépernőt is fényképezi szoktam!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 18. admin
  2013. augusztus 23. péntek
  13:02

  Szégyent éreztem, amikor azt olvastam, hogy milyen kevesen fizetnek – így vagy úgy – az AN-t olvasók. (Itt természetesen nem számítom a másképpen gondolkodó mínuszolókat.) Gondolom, hogy a vélemény rovatot olvassuk a legtöbben. Nos, akár hogy is van, én a vélemény rovat minden cikkét elolvasom, (néha kétszer-háromszor is) és persze elolvasom az olvasói hozzászólásokat is, amelyek igen gyakran és igen nagyon tetszenek. Tetszenek még akkor is, ha azok egyik-másik részét én másképpen gondolom.

  Sokan vagyunk hozzászólók. Ha csak egy kisebb részünk engedheti meg magának, hogy támogassa az AN-t, már az is sokkal több, mint amennyit Ön bemutatott. Ettől van szégyenérzetem. Mert, hogy sokan vagyunk, akik lényegében úgy érzünk, gondolkodunk, ahogyan azt Ön és az AN teszi.
  És persze sokan vagyunk olyanok is – persze magamat is beleszámítva – akiknek nagyon tetszenek a cikkek, tetszenek a hozzászólások, helyeslik a szóban történő bátor kiállást, de közben tudjuk, hogy ez nem elég. Több kell. Nem elég a kényelmes karosszékből jókat olvasni Öntől, mástól, hozzászólóktól – cselekedni kéne valamit. Például azt a nem igazán forradalmian nagy dolgot (legalább is egyenlőre), hogy anyagilag jobban támogatjuk az AN-t.

  (Sokszor érzem úgy, hogy az interneten megjelenő más cikkeket is átvehetne az AN. De nem teszi, mert – gondolom – nincs rá pénze.)

  Személyes szégyent talán azért nem érzek, mert eddig is támogattam az AN-t. Így aztán csak annyit tudok tenni, hogy megpróbálok valamivel többet tenni érte s ezzel magamért és mindnyájunkért.
  Többet akarok tenni, innen a társadalom pereméről, csekélyke jövedelemből élve. Teszem ezt azért, mert minden igaz szó – származzon az szerzőtől vagy hozzászólótól – intellektuálisan többet jelent számomra, mint maga a lét, egy olyan közegben, amelyben egyre kevésbé érzem jól magam.

  „Én túllépek e mai kocsmán,
  az értelemig és tovább!
  Szabad ésszel nem adom ocsmány
  módon a szolga ostobát.”

  József Attila: Ars poetica 1937.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (14 szavazatból)
 19. Gondolom, hogy a lenti lehetőség is rendben van, én erre utaltam a tagsági díjat,
  igaz nem írtam közleményt, de az összegből tudható, hogy mi az a 84.

  “A világ bármely részéről átutalás dollárban:
  Olivia Media and Publishing Corporation
  180 Walnut Street A-47 Montclair NJ 07042
  JPMorgan Chase Bank, New York
  Számlaszám: 470206439
  Routing# 021000021
  Swift Code: CHASUS33″
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (8 szavazatból)
 20. admin
  Van valami helyzetjelentés, hogy állunk a létszámmal?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 21. A baloldali ellenzék eszköztárában nincsenek azok a mindenen átgázoló, könyörtelen megoldások, amelyeket a jobboldalon láttunk az előző ciklusokban.
  A teszetoszaság ebből is fakad, továbbá a mai napig abban a hiszemben vannak, h elég a súlyos ügyeket egyszer elmondani, attól majd automatikusan meggyűlöli Orbánékat. Sajnos, a tudatlanság, a tájékozatlanság és a kishitűség óriási, ennél talán csak a félelem nagyobb.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 22. http://www.hirhatar.hu/blogok/A_Heti_Valasz_esete_a_pikirt_menyecskevel

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 23. Olvasgattam a hozzászólásokat, úgy tűnik nagyon sokan szabadulni akarnak a jelenlegi kormánytól. Távol áll tőlem, hogy kardoskodjak bármelyik oldalon, pusztán azon tűnődtem, mitől baloldali a mai baloldal és jobboldali a jobboldal? Én úgy tanultam annak idején, a baloldaliak a gyengébbeket, a kiszolgáltatottakat védik az erősebbek túlkapásai, kegyetlenségei, kirekesztései ellen, a szociális katasztrófaáállapotokat elkerülendő, a jobboldaliak meg az erőseknek akarnak nagyobb mozgásteret, mondván ők teremtik meg, termelik ki a jóléthez, az erős államhoz szükséges javakat (nem az egyszerien végrehajtott mechanikus munkát értem itt). Egy sikeres államban ennek a két oldalnak a befolyása egyensúlyban van, ilyen volt a nyolcvanas évek elejéig a legtöbb nyugati ország. Bármelyik oldal túlzott hatalma bomlást eredményezett – a túlságosan is erős baloldali kormányok eddig általában gazdasági legyengülést, csődőket generáltak, a jobboldaliak meg egy adott réteg iszonyú nyomorba taszítását tették lehetővé. Egyes ázsiai országokban bevett szokás, hogy a lányok adják a családi GDP javát, nem kell részletezni, hogy miként teszik, Pakisztánban hétéves gyerekek dolgoztak fillérekért a Nike-nak, hogy olcsó legyen a papucs a jóllakottaknak stb. A túlerős baloldali kormányzások meg pl. Svédországban tették látványosan árokba a gazdaságot a nyolcvanas évek végén, a vállalkozók nem tudtak sem ráhatni, sem szabadulni a selejtes munkát végzőktől, az erős és kormánytól támogatott szakszervezetek miatt (ezt nem csak olvastam, láttam konkrét eseteket).
  Ami ma itt történik az EU középkeleti részén, az viszont nem hasonlít a korábbi baloldal, jobboldal ingához. Sokkal jobban a századeleji amerikai nagyvárosok állapotához, egy durva, vadkapitalista, skizofrén ideológiával átszőtt valamihez.
  Az úgynevezett baloldal a nagytőkét védi és kiszolgáltatja a számolni nem tudó rétegeket, amolyan “dögöljön, meg aki hülye” mottóval, az úgynevezett jobboldal populista intézkedésekkel arat, a tőkések tojásain keresve a fogást. Mintha megegyeztek volna: ‘Elvtárs, gyere, cseréljünk jelvényt, lássuk milyen ízű a ti főztetek ?”. A bűnüldözési gyakorlatot csak Hasek Svejkje tudná úgy előadni, hogy ne rohanjon sikoltozva Belgiumig, vagy Amerikáig egynéhány harcos anti-XXX egyén, szervezet, ha meg fordított az eset, akkor “ugyan, apróka dolog, mit kell odalenni, amúgy vegyük figyelembe a mentő körülményeket” stb stb. Ősszevegyült a széklet a májjal rendesen. Ideje lenne inkább kiegyezni bizonyos pontokban a két nagy tábornak, csökkenteni a gyűlőlködésből, megmaradni ellenfélnek, nem feltétlenül ellenségnek. Valami produktívat csak azért nem felmutatni, nehogy kapányfogás legyen belőle a túloldalon, ez volt a mindenkori ellenzéki politika, mindegy ki volt ellenzékben és mikor. A kormányok meg ugyanilyen elven dobták az ellenzékből jövő jó javaslatokat, még ha tudták is, hogy jó a javaslat. Szívott belőle az ország.
  Bocs a nagy kitérőért, a kérdésemre visszatérve, létezik-e egyáltalán most baloldal és jobboldal. Akár egy meleg házaspárt mutatnának be, ahol rá kell kérdezni, hogy akkor most ki is az Anyuci ? (elnézést az allegóriáért. nem pejoratív értelemben használtam).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos