Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: A hazug matematika 2014. április 14. hétfő 20:18

 • Hozzászólások(23)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: A hazug matematika

Nemcsak a Fidesz és szavazótábora él öncsalásban, hanem a hivatalos ellenzéke is. Nemcsak azért, mert egyedül a Jobbikot tartja szélsőjobboldali pártnak, és a Jobbikot tartja nagyobb veszélynek, s nem a Fideszt. A Fidesz szellemi örököse annak a Horthy-rendszernek, amely valóban az utolsó csatlósa volt Hitler náci Németországának. Mitől ne lenne a Fidesz szélsőjobboldali? Az az Orbán Viktor, aki megkülönbözteti a zsidókat a magyaroktól, mitúl ne lenne antiszemita. Egy amerikai az amerikai. Sem a vallása, sem a szülei származása nem tesz különbséget amerikai és amerikai között. Egy amerikai elnök soha nem ejtene ki olyat a száján, hogy a zsidók és az amerikaiak.

A Fidesz egy olyan ideológia örököse és folytatója, amely csaknem félmillió magyar zsidó deportálásáért felelős. Ezt az örökségét még csak nem is rejti véka alá. Erről szól a Szabadság téri náci emlékmű. Mitől ne lenne antiszemita az a rendszer, amely az antiszemiták tetteit letagadja? A Jobbik a maga nyíltan náci programjával azért nem jelent komoly veszélyt, mert fegyveres hatalomátvétel és erőszak nélkül (amely nem lehet hosszú életű) semmi esélye nincs arra, hogy kormányra kerüljön, és a programját megvalósítsa.

Ezért akik a Jobbikkal ijesztgetnek, és egyedül a Jobbikot azonosítják a szélsőjobboldali veszéllyel, szándékosan a Fidesznek falaznak. A Jobbikkal szemben ugyanis a Fidesz képes arra, hogy a Jobbik nyíltan náci programját kódolva és burkolt formában kormányzati szinten megvalósítsa. Magyarországra nagyobb veszélyt jelent a Fidesz, mint szélsőjobboldali párt, mint radikális szárnya, a Jobbik. Azért az is csak Magyarországon lehetspéges, hogy a Fideszből (a miniszterelnök “polgári köréből”) nőjön ki egy párt, és az oda ejtőernyőztetett vezető pozíciója meg sem kérdőjeleződhet.

*

De ez csak az egyik öncsalása a hivatalos ellenzéknek. Ennél is nagyobb a rendszer legitimációjával és a választáson való részvétellel kapcsolatos hazugsága. Néhányan belátták ugyan, hogy nem lett volna szabad ezen a választáson részt venni, de csak praktikus okból, az eredmény ismeretében, ami nem ugyanaz. Egyesek elismerték azt a prognózist, hogy az ellenzék ezzel csapdába kerül, és a helyzete rosszabb lesz, mint volt a választás előtt, illetve rosszabb lesz, mintha kívül maradtak volna Orbán álparlamentjén.

A hivatalos retorika azonban továbbra is a hazugság, hogy a rendszer és a választás bojkottjának semmiféle hatása nem lett volna.

Nem vesszőparipán lovagolunk, amikor erre a fontos kérdésre visszatérünk, mert az ezzel kapcsolatos hazugság egyrészt eltakarja az igazságot, a rossz döntésekkel való szembenézést, másrészt a zsákutcába való további befelé menetelést segíti elő.

A legnagyobb hazugság az, hogy az Európai Unió, a demokratikus Nyugat és az Egyesült Államok nem törődött volna a bojkottal, észre sem vette volna. Orbán rendszere számukra a bojkottal együtt is ugyanolyan legitim lenne. Akik ezt állítják, azok cinikus hazudozók, vagy azt képzelik, hogy senki nem olvas újságot.

Megdöbbentő volt a választás utáni nyugati sajtó reagálása. Bojkott nélkül is tisztában voltak azzal, hogy Orbán csalással győzött, és sem a hatalma, sem a rendszere nem legitim. A nyugati sajtó olyan egyértelmű és világos hangot ütött meg, amilyet a magyar sajtó viszonylag független vagy ellenzéki része sem. Olyanokat írtak a nyugati lapok, amilyeneket magyar ellenzéki politikus, vagy magyar újságíró, ki sem mer ejteni a száján.

Ezekről állítják az ellenzéki politikusok és a híveik, hogy nem értették volna meg a bojkottot. Ez vicc. Ők nem értették meg a bojkottot, s még ma sem akarják megérteni. Ahogyan nincsenek tisztában azzal sem, amit elkövettek: a választáson részt vett ellenzék hazaárulást követett el, a pártoktól és a jelöltektől kezdve az utolsó szavazóig bezárólag. Az ellenzék megszegte az Alkotmányra tett esküjét, és legitimációt nyújtott egy törvénytelen rendszernek.

Ezek olyan súlyos bűnök, amelyekre nincs bocsánat. Ennek vélhetően büntetőjogi felelőssége is lenne egy valódi jogállamban. A jogállamot, az Alkotmányt és a demokráciát tisztelő magyar ember ezekkel a hazaárulókkal mostantól nem áll szóba. Az Amerikai Népszava is bojkottál, és elsősorban őket bojkottálja, a rendszerrel együtt, amelynek részeivé váltak, valamint az ő híveiket. Gyurcsány Ferenc azoknak a bűnözőknek a tettestársa, akikről válogatott szidalmak közepette beszél. Amit mond, azt magának is címezheti. Ő befejezte a tisztességes demokraták közötti pályafutását. Mostantól ez már tényleg csak bohózat és üres ripacskodás. És azok is, akik a pártjában követték őt.

Azért említem Gyurcsányt, mert ő volt az utolsó olyan pártnak a vezetője, amely a rendszer ellenzéke maradhatott volna. A semmiért árulták el a hazát. Még frakciójuk sem lesz az általuk legitimált fasiszta rendszer parlamentjében. Gyurcsány és pártja olcsóbban adta el a Magyar Köztársaságot és az Alkotmányt, mint Júdás a názáreti Jézust. Harminc ezüstért annak idején egy nagyobb földterületet lehetett venni. Ők négy nyomorult képviselői helyért (négy fizetésért és egy kis állami pártalamizsnáért) adták el a jogállamot. Mostantól minden szavuk hiteltelen. Prostituáltak. Orbán kitartottjai.

A nyugati sajtó és az Európai Unió, az európai és amerikai politikai vezetők jobban értették, mi történt, mint ők. Veszélyérzetüket növelte az orosz háborús terjeszkedés réme, a magyar példa miatt is erősödő euroszkepticizmus, és megértették, milyen veszélyt jelenthet, ha a magyar példa ragadós lesz. Ha a demokráciának álcázott fasiszta diktatúrák elterjednek, esetleg többségbe is kerülnek Európában. Azt mindenki tudja, hogy Orbán ezen dolgozik, miközben a liberális EU tartja el, és ehhez belépett Putyin szövetségi rendszerébe is.

A magyar ellenzék nemcsak az Alkotmányt, a köztársaságot, a magyar demokratákat, a magyar népet hagyta cserben és árulta el, hanem azt az Európát is, amelyről Gyurcsány szónokol. Ezért minden szava zengő érc és pengő cimbalom. Nem igaz, hogy semmiféle hatása nem lett volna a bojkottnak. Ez a rendkívül súlyos nyugati kritika még erősebb lehetett volna, ha a választási csalás és a rendszer illegitim, ha alkotmányellenes volta miatt nem indul el a választáson a demokratikus ellenzék. Lett volna a Nyugatnak érve, de így nem volt.

Ha most az ellenzék kívül állna a rendszeren és a parlamenten, lenne benne erő, méltóság, lenne perspektívája, elválna egymástól a jó és a rossz, lenne nyugati támogatottsága. Kezdődhetne békés eszközökkel az igazi szabadságharc a gyarmatosítók ellen. Az Uniónak lennének szövetségesei, de így most nincsenek. Nem kell hülyének nézni a nyugati politikusokat, pontosan tudják, hogy a magyar ellenzék milyen árulást követett el. Ki mondhatná ki azt, hogy ez a demokráciának hazudott autokrácia illegitim, törvénytelen, a demokratikus Alkotmány megpuccsolásával, bűncselekmény révén jött létre, ha nem a magyar demokraták? De ilyenek nincsenek.

Ez azt is jelentené, hogy nem lehetne minta, nem lehetne követendő magatartás az orbáni fasiszta modell. Kiderülne, hogy nem lehet a demokratikus alkotmányokat kibelezni, majd a középkori katolicizmus legitimációval az ellenkezőjére cserélni, és még mindig demokráciának nevezni. De a magyar ellenzék a választáson való részvételével azt mondta, hogy lehet.

Fel sem fogják ezek az emberek, micsoda borzalmas bűnt követtek el a hazájuk, Európa, a demokratikus világ és a szabadság ellen. Gyakorlatilag azt üzenték meg szabadságszerető honfitársaiknak, hogy Magyarországon veszélyben vannak, mert a fasizmus következik, amelytől senki nem védi meg őket, itt jogállam nem lesz, meneküljön, ki merre lát.

De ebben a helyzetben is magukat sajnálják, mintha nem lehetett volna tudni, milyen sorsot szánt nekik Orbán. Pedig itt ők jelentik a legkisebb veszteséget. Ez az áruló és hazug banda, mindazokkal az újságírókkal és „mértékadó értelmiségiekkel”, akik ebben a hazugságáradatban részt vettek, aláírták a halálos ítéletüket, őket a történelem morális és politikai megsemmisülésre ítélte.

Ezekről a pártokról és emberekről csak múlt időben és a legnagyobb megvetés hangján lehet és kell beszélni. Úgy kell rájuk tekinteni, hogy már nincsenek. Ez az ítélet kimondatott, legfeljebb meg kell várni, amíg térben és időben ez az ítélet megvalósul. Akik ebben a választásban részt vettek, a történelem szemétdombjára kerülnek, és nemzedékek – ha még emlékeznek rájuk – csak az undor és a megvetés hangján beszélnek majd róluk.

Nem kell ezt nagyon cifrázni, mindez nagyon egyszerű matematika. Az ellenzék felesküdött az Alkotmányra és az Alkotmány védelmére. Ezt az esküjüket megszegték akkor, amikor a alaptákolmány megszavazása után visszamentek a parlamentbe, majd részt vettek az alaptákolmány alapján kiírt választáson.

Ezt az árulást betetőzik azzal, hogy az általuk legitimált rendszerben elszenvedett szükségszerű (és megsemmisítő erejű) vereség után felesküsznek az alkotmányellenesen létrejött és bevezetett alaptákolmányra. Ettől kezdve nekik az alaptákolmányt kell védeniük az egyedül legitim és törvényes, jogállami és demokratikus Alkotmánnyal szemben, amelyet elárultak. Ellenségei lettek azoknak, akik a Magyar Köztársaság Alkotmányához hűségesek.

*

Ez ilyen egyszerű. Kár erről vitázni, ez matematika. Összeadás és kivonás, a végeredmény hazaárulás. Ha Gyurcsány – hogy maradjunk az érzékletes példánál – leteszi az esküt Orbán alkotmányellenes alaptákolmányára, köteles lesz az alaptákolmányt védeni velünk szemben, akik nem fogadjuk el azt. Ő ellensége lesz a jogállam és a köztársaság következetes híveinek, és barátja, fegyvertársa, eszmetársa Orbán Viktornak, mert alárendelte magát az ő egyszemélyes hatalmát rögzítő alaptákolmányának, amelyet köteles megvédeni. Ez olyan egyszerű matematika, mint az, hogy háromszor kettő az hat.

Magyarország önkényura és ellenzéke egységesen áll szemben az Európai Unióval és az Európai Unió értékeivel, miután olyan alaptákolmányra tettek esküt, amely szembemegy minden európai uniós értékkel és törvénnyel. A helyzetet súlyosbítja, hogy Gyurcsány és társai önként és dalolva, minden fizikai kényszer nélkül mentek ebbe bele, és árulták el a hazát. Az MSZP-nek talán van annyi – egyébként sem jogi, sem morális szempontból nem elfogadható – kifogása, hogy őket a közös korrupciós ügyekből kifolyólag zsarolhatta a Fidesz.

Orbán ott állt volna nevetségesen álpártok gyűrűjében (az LMP is az, a Jobbik is a Fidesz egyik hajtása), hogy “győztünk”. És kívül állnának mindezen a legitim demokraták, akik ragaszkodnának ahhoz az Alkotmányhoz, amelyet törvényesen nem lehet lecserélni, és amely alapján a Magyar Köztársaság az Európai Unió tagja lett. A választás utáni nyugati sajtóvisszhang után ki merné azt állítani, hogy ennek semmilyen hatása vagy következménye nem lett volna. Ordítana a világ. Orbán egy pária lenne.

Legitimáció nélkül nem lehet vezetni egy országot. Ha az ellenzék nem lett volna hazaáruló, az alapjai kérdőjeleződtek volna meg – kívül és belül – Orbán rendszerének. Nem lett volna maradásuk, nem tudtak volna megállni. Nem lehetett volna a konfrontációt elkerülni Európával és az Egyesült Államokkal. Választani kellett volna, hogy Kelet vagy Nyugat, de a Nyugat nem engedte volna, hogy Európa közepére bejöjjön Ázsia, és hozza magával a kancsukát és a vodkát.

Az egykori ellenzék odadobta Magyarországot és elárulta a Nyugatot is. Ha tovább hazudoznak, csak még jobban hasonulnak Orbánhoz. Kiírták magukat a demokratikus világból. Átléptek egy olyan határt, ahonnan nincs visszaút. Velük demokrata nem áll szóba. Ráléptek a hazugság útjára, és nem mernek lelépni róla. Ez az út a pokolba vezet.

Az ellenzék megszűnt Magyarországon. Tisztul a kép. Várjuk az igazi ellenzék létrejöttét. De annak egyetlen olyan tagja nem lehet, aki a választáson részt vett, a rendszer legitimációjával, az Alkotmány elárulásával hazaáruló lett. Sem a jó szándék, sem a butaság nem mentség.  Ők választottak. Aki szavazott, ahogy Orbán is megmondta, Orbán rendszerére, az ő „demokráciájára” szavazott. Ők mind Orbánt választották. Semmi közünk nem lehet hozzájuk.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.2/5 (75 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +68 ( 152 szavazatból)
Bartus László: A hazug matematika, 4.2 out of 5 based on 75 ratings

 • Hozzászólások(23)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

23 Reader’s Comments

 1. Súlyos, és igaz megállapítás.
  Szégyellhetjük magunkat azért, amit tettek az országgal.
  Hiába tagadjuk, ez mindannyiunk szégyene!
  Azoké is, akik nem szavaztak! Az enyém is.
  Mert hagytuk.
  Hagytuk, hogy hazudjanak, megtévesszenek mindenkit.
  Kevesek voltunk a meggyőzéshez.
  Remélem ez a szám nőni fog,és ki tudjuk kergetni őket a hatalomból,hogy helyet csináljunk őszinte, országért dolgozó emberekre.
  A kérdés már csak az, hogy lehet e még ennek az országnak a lakóiból felemelt, egyenes gerincű, demokrata társadalmat csinálni.
  Már nincsenek illúzióim.
  Ez az ország marad ami volt, mert elfejtett tanulni a múltjából.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (122 szavazatból)
 2. gyurcsány lazán segített bebetonozni az orbán juntát
  ehhez kell csak igazán tehetség
  én az április 6.-i eredményt képtelen vagyok felfogni
  pedig tudtam 2-3 éve is , hogy ez lesz
  egy hete kriptahangulat
  erősödő kriptahangulat
  és
  emigrációs késztetés
  rakás shit az egész ország
  sok marha
  látnak valami “fényt” az alagút végén: de miért dudál ?
  kb ennyi
  aztán mennek és felesküdnek a csúti báró ön-törvényeire
  tragédia
  de az még csak most jön

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (94 szavazatból)
 3. Köszönöm a cikket. A válasz benne van a kérdéseimre. Csak egy kiegészítést szeretnék.”Egyesek elismerték azt a prognózist, hogy az ellenzék ezzel csapdába kerül, és a helyzete rosszabb lesz, mint volt a választás előtt, illetve rosszabb lesz, mintha kívül maradtak volna Orbán álparlamentjén”"” Azt gondolom, hogy Magyarország a buta nép került csapdába, az ellenzékszerű ezután is megkapja milliós fizetését. Ők jól élnek ezután is. Legfeljebb pár napig nem néznek tükörbe. De a nép, az Isten adta nép belefog pusztulni az elkövetkező időkbe. .És senki nem fog nekik segíteni. Legfeljebb az ország sírját fidesz és ellenzéke együtt veszi majd körül. És az ellenzék mert szociálisan érzékenyebb mint a másik , tesz a sírra egy virágot, és elmorzsol egy könnycseppet. SZEGÉNY MAGYARORSZÁG.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (86 szavazatból)
 4. Mint irtam is, tegnap kinn voltam az Egyetem téri DK-tömeggyűlésen és egyedüliként táblát/tükröt tartottam Gyurcsányéknak, rajta két felirattal.
  A tábla egyik oldalán: Látszatdemokrácia helyett bojkott!
  Másik oldalán: A diktatúra biodiszlete vagytok!
  Ennyi…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +36 (104 szavazatból)
 5. Félt a magyar ellenzék felemelni a szavát. Most megteszik mások.
  Ez is a mi szégyenünk!
  http://www.youtube.com/watch?v=agbxrOB-JWk&feature=youtu.be

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (58 szavazatból)
 6. Tökéletes éleslátás! Nincs hozzáfűzni valóm! Addig sajnálom magamat is,ameddig még itt tartózkodom.( május) És kínlódjon mindenki, aki ezt akarta. Aki önhibáján kívül szenved, azt sajnálom. A többi meg várja, a következő rezsicsökkentést. Azonkívül,pedig remélem,hogy be fog gyűrűzni, az Ukrán válság, és söpri orbáncot is. Csak törne ki egy fegyveres konfliktus, az Oroszok, és Ukránok közt,. Ennyi a véleményem. Üdv minden magamfajtának!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (66 szavazatból)
 7. Én nem szégyellem magamat kedves Bumburi. Én annyit harcoltam. Legalább emiatt ne kelljen szégyelni magamat. Hisz szégyellem ezt az országot, szégyellem anblock az egész politikai garniturát, szégyellem a kereszténység hazug manipuláló részét. Szégyellem hogy Ausztriában már sajnálkozva néznek rám ha meghallják hogy magyar vagyok. Szégyellem a gyülekezeteket akik nem szóltak, szólnak hogy JÉZUS nem ezt tanította nekünk. Szégyellem a buta primitív műsorokat újságokat, amivel még butábbá teszik a népet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (83 szavazatból)
 8. Petőfi Sándor 1847 MAGYAR VAGYOK
  Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég
  Szégyenlenem kell, hogy magyar vagyok!
  Itt minálunk nem is hajnallik még,
  Holott máshol már a nap úgy ragyog.
  De semmi kincsért s hírért a világon
  El nem hagynám én szûlõföldemet,
  Mert szeretem, hõn szeretem, imádom
  Gyalázatában is nemzetemet!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +35 (67 szavazatból)
 9. Megírta Bartus, hogyha most maradnak, akkor min.20 évig nem lehet szabadulni tőlük? Meg hát! Majd alulról építkezünk, hát persze! A következő” választás”, éppen ugyanígy fog lezajlani, sőt! Még addig finomhangolásokat is végrehajtanak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (55 szavazatból)
 10. T. Kegyelem! Én nem óhajtom, keresztfán végezni. Úgyhogy megyek! Mártíromságot, nem vállalok. Ne haragudj meg, de megutáltam a velem egy nyelvet beszélők, nagy részét.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (62 szavazatból)
 11. Fokoznám a hangulatot: “Az EU nem szent tehén, lehet kritizálni is, például hazánk elmúlt négy éve megmutatja, szégyen és gyalázat, hogy képtelen volt megvédeni egy olyan törékeny, fiatal demokráciát, mint Magyarország. Az intézmények gyávák és gyengék voltak Orbán Viktor megállításához…” (Szigetvári V.) Kedvenc politikai tanácsadónk tehát imígyen gyakorolja a jó magyar szokást, az önfelmentést, a felelősség áthárítását.
  Ez azonban még nem minden: amikor az Orbánon fogást nem találó Unió egyszer be találta lengetni a támogatások megvonását, mint a kevés reális és abszolút jogszerű szankciók egyikét, ki szűkölt az Uniónál, hogy “jaj, ne tessenek már büntetni a magyar embereket a rossz kormány miatt”? És ki állt az illető mögött politikai tanácsadó gyanánt?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +29 (67 szavazatból)
 12. Amúgy,sem dühös,sem nem sértődött,legfőképpen meglepett, nem vagyok. Ez a választási eredmény, borítékolva volt. Beteg ország,beteg társadalom. Itt már nincsenek ,Bajcsy Zsilinszky Endrék,bár ő is csak egyedül volt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +26 (70 szavazatból)
 13. kegyelem
  Az a szégyen, hogy Petőfi óta tulajdonképpen mentalitásában nem volt képes változni az ország.
  Mindig volt, aki a küllők közé valamit berakott, nehogy lendületbe jöjjön az ország. Pedig most kéne a küllők közé valamit bedobni, hogy az Orbán kormány ott álljon meg ahol van,és vegyen vissza a diktatúrából.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (60 szavazatból)
 14. Pontosan az ilyen éleslátással megírt publicisztikák fognak a jövőben nagyon hiányozni!
  Miért pont a vezérfonalat, a sorvezetőt kell az anarchista káoszban nélkülözni?
  Ki veszi át, ki képes átvenni a fáklyát? Legalább néha-néha…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (50 szavazatból)
 15. ha az usa-ba emigrálok, semmi mást nem fogok csinálni, mint gyúrni, hamburgerezni és hajkurászni a cheerleader csajokat
  bármikor, amikor külföldön vagyok, nekem eszembe sem jut az, hogy magyarország, meg mit művelnek ott az emberek
  jól érzem magamat, 1000 dolgom van stb.
  legfeljebb majd annyi, hogy 2 hamburgerezés között néha bevillan, vajon a 4-6-oson összeverekedtek e már a népek, esetleg a boltok előtt 1 kg kenyérért és beverték e már a kirakatokat
  mert eljöhet még az az idő is arrafelé
  szóval
  nekem a következő 20 évben, ők lesznek a legnagyobb “gondom” :-))
  http://d.ibtimes.co.uk/en/full/177247/tampa-bay-buccaneers-cheerleaders.jpg
  http://prod.static.cardinals.clubs.nfl.com//assets/images/imported/ARI/photos/cardinals_cheerleaders/MeetTheSquadSIZED.jpg
  BIG BOOBS , ez lesz a legnagyobb “problémám” :-))
  melyiket szeressem :-))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -35 (65 szavazatból)
 16. Aki beül ebbe a parlamentbe, morálisan megsemmisül, Kövérék ráadásul még jól meg is alázzák majd őket. Az ellenzék még mindig megtehetné, hogy nem esküszik föl a diktatúrára. Persze nincsenek illuzióim. Tartok tőle, hogy még a “miniszterelnök úr” megszólítást is gyakran hallani majd őfelsége ellenzékétől.
  A nyugati politika sajnos korántsem tett meg minden tőle telhetőt. A nyilvános bírálatok igen enyhék és szórványosak voltak, ebből következtethettek sokan arra, hogy nem is érdekli őket a magyar demokrácia sorsa, josephdaul felbukkanása pedig szinte bénító élményt jelentett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (54 szavazatból)
 17. http://polgariengedetlenseg.com/alapitoi-nyilatkozat/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (29 szavazatból)
 18. Admin
  Holnap 15.-e, és a profiltisztítás ideje.
  Köszönöm hogy itt lehettem ebben a társaságban.
  Ha valakit ez idő alatt megbántottam, akkor elnézést kérek tőle.
  .
  Nem tudom eléggé megköszönni Bartus Lászlónak a sok munkát, és energiát, amit beletett ebbe a hiába való küzdelembe.Köszönöm a türelmét, és a jó szándékát.
  Már látható, hogy nekünk tényleg Mohács kell.
  Viszontlátásra, valahol, valamikor.Talán…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (79 szavazatból)
 19. Egyrészről nagyon egyetértek az írással (főleg a bojkottra vonatkozó részével). Másrészről viszont a hasamat fogtam volna a röhögéstől akkor is ha a Puch Laci és társaitól meg nem “tisztult” mszp., az egyszemélyespárt-fodorgabival karöltve bojkottált volna (az is fontos, hogy a nyugati sajtóban -jogosan- az mszp-t úgy emlegetik folyton, hogy az elgyengült korrupt baloldal, ahelyett, hogy úgy emlegetnék, a mára teljesen megtisztult baloldali ellenzék- ahogyan vártuk volna).
  Ezen felül megemlíteném azt is hogy, drága Gordonunk fél évvel ezelőtt “kiszaladt” Brüsszelbe, hogy “elszavalja”: márpedig Igen Tisztelt Kormányunk nem rasszista és nem antiszemita.
  A ballib megmondó un. értelmiségiekről pedig már sokszor leírtam a véleményem, most hozzátenném azt is, hogy ‘gyerekek’, normális demokráciában a sajtó jelentős részben piaci alapon működik.
  Ezért kedves “ballib megmondóemberek”, az nem úgy van, hogy leálljátok a pályát az értelmes új generáció előtt, és a makogó-szemüvegszárszopogató-henrik-tanárurat (nevetséges) toljátok előre újra és újra (még hány évig könyörgöm?- talán a horthy-orbán-rezsimet már túl sem éli a szerencsétlen) egyetlen leheteséges (még csak nem is igazán baloldali) fő-fő-fő-újságíró-atyaúristenként. Az “ilyenféle” véleményformálást az én generációm értelmes része megveti és kineveti, az utánam lévők egyenesen úgy néznek rá, mintha nem 2014-et írnánk.
  Felháborítóak, úgy összességében… és természetesen az önteltségük, a pökhendiségük miatt a pöcében végzik…hogy mer beszélni ‘ez’ – a fiatalokat “lerugdusó”, lebecsülő “belterjes” – a társaság innovációról, honnan veszik a bátorságot az “észosztáshoz”, hol élnek ‘ezek’?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (53 szavazatból)
 20. Jó éjt, köszönöm Bartus Lacinak, hogy együtt lehettünk…Minden jót Nektek!
  Üdv.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (49 szavazatból)
 21. Esküszegők !
  Az alkotmányos jogállami demokrácia elleni puccs végrehajtói !
  *
  https://www.youtube.com/watch?v=4CzzFrmBshg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (36 szavazatból)
 22. Az emberi jogokat már általános iskola 7.-8. osztályában tanítani kellene ! De legkésőbb a középiskola 2. osztályában !!!!
  *
  Ez a videó – a PEM honlapján – bizonyítja miért ilyen birka a magyar társadalom!
  *
  http://polgariengedetlenseg.com/emberi-jogok/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (35 szavazatból)
 23. Admin jól mondta hogy a tét itt az hogy el fognak e terjedni Európában az orkbánihoz hasonló demokráciának hazudott diktatúrák. De azt viszont nem hiszem, hogy a nyugati vezetők a magyar álellenzék árulása miatt szótlanok a magyar helyzettel kapcsolatban. Teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarorsz. jelenleg az EU tagság alapkritériumait nem teljesíti; tehát az EU intézményeknek már rég – mondjuk az Alkotmány megszüntetésekor – hivatalból lépniük kellett volna, ehhez képest jól megveregetik orkbán és tettestársai vállát és jól megtömik az off-shore számláikat. A nyugai médiának is legfeljebb csak egy része volt az amelyik nem mismásolta el a lényeget. Szerintem még Putyin terjeszkedése sem biztosan elegendő ahhoz, hogy a demokrácia erősítését tartsák a nyugati vezetők a legfontosabbnak: elég régi hidegháborús taktika, hogy az ellenséggel szövetséges diktatátorok ellenében a sajáit diktátorait támogatja az egyik vagy másik szuperhatalom. Putyin barát diktátorok ellenében USA/EU barát diktátorok ( pl. Azerbajdzsán amely a magyar köztudattal ellentétben nagyon is jóban van a Nyugattal; Aliyev nem is kap olyan bírálatokat mint Janukovics kapott ). Talán abban bíznak, hogy elég sok milliárd euróval, még visszafordíthatják Orkbánt a orosz, iráni, kínai, észak-koreai stb. elköteleződéstől. Sajnos attól kell tartani, hogy a kapitalizmus jelenlegi hanyatló ciklusa, és az erősödő nagyhatalmi rivalizálás, 21. századi új generációs fasiszta rezsimeket hoz létre Európa szerte. A Magyarország nevezetű trágyadombot már le lehet írni a belátható jövőre, a kérdés, hogy a nyugati világ többi részét is eléri e a rothadás és a hetven évvel ezelőttihez hasonló világégésre kerül e sor. Sajnálom, hogy ennyire borúlátó reflexiót kellett fűznöm a cikkhez; mindenesetre legalább az egyetlen magyar ellenzéki fórum ne zárna be, pont amikor a legnagyobbb szükség lenne rá. Szerintem pont akor nem volna rá szükség, ha Magyarorsz.-on az nyugati normáknak megfelelő demokratikus jogállamiság lenne. Csak egy naiv kérdés: pl. a totális cenzurának alávetett Magyarorsz.-on hogy a bánatban lehetne az AN-hez hasonló ellenzéki orgánumot üzemeltetni, még ha meg is volna hozzá a pénz. Mindenesetre azt hiszem, megértettem a lényeget: ezen a Magyarorsz.-nak becézett trágyadombon a mélységes intellektuális, morális és anyagi nyomor közepette nincs helye még egy kósza szabad gondolatnak sem. Minden jót a fórumozó társaknak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +25 (85 szavazatból)
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos