Ronai and Ronai
AMERIKAI

Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét 2013. április 16. kedd 7:36 | AN

 • Hozzászólások(58)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét

Budapest – Levelet írt lapunknak Sessler György, aki állítólag egy Magyarországi Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete nevű szervezetet képvisel, mégis holokauszt-túlélők nevében lép fel, de a levelét soha nem juttatta el közvetlenül az Amerikai Népszava szerkesztőségéhez. Sessler levele a zsido.com honlapon jelent meg, ahol “provokatív botrányairól ismert amerkai nepszava.com”-nak nevezi lapunkat, miközben a levele alátámasztja a lapunkban megjelent információkat. Sessler saját elmondása szerint egyszemélyben döntött Köves Slomó alelnöki jelöléséről, semmiféle szervezeti döntés nem áll emögött.  Ebben az értelemben megerősítette Radnóti Zoltán rabbi levelét, amelyet közöltünk, miszerint Sessler úr egyszemélyes fantomszervezet nevében fontoskodik. Levelében kifejti, hogy “az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékéből, amelyik nem szégyelli, hogy ő zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erővel tartja a kapcsolatot. Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.” Az alábbiakban közöljük Sessler György levelét és az Amerikai Népszava tulajdonosa, Bartus László válaszát.

Tisztelt Lázár György és Nepszava.com szerkesztõség!

Kissé csodálkozom, hogy személyemmel és munkásságommal kapcsolatos elferdített cikkek és publicisztikák úgy jelentek meg önöknél, hogy engem meg se kerestek! De kezdjük talán a legelején.

2013. március 1-én levelet kaptam Michael Schneidertõl, a Zsidó Világkongresszus jelölõ bizottságának elnökétõl, hogy a közeledõ tisztújító kongresszusra, mely Budapesten lesz (május 5-7) tegyem meg jelöléseimet. Négyévente a tisztújító kongresszuson választják újra az elnököt, alelnököket, az igazgató tanácsot és így tovább. Lévén ötödik éve tagja vagyok a Zsidó Világkongresszusnak, lévén hogy, a magyar holokauszt túlélõk nemzetközi szinten való képviseletére írásos felkérésem van több – a hazai életben jelentõs szerepet betöltõ – zsidó szerezettõl (így a Mazsihisztõl is), és az elmúlt 15 évben szinte minden ilyen típusú ügyben képviselem Magyarországot, jól ismerem a nemzetközi és magyar zsidó világ szereplõit és helyzetét így Schneider urat is.

A felkérés után rögtön megkerestem Köves Slomót, az EMIH vezetõ rabbiját, jó barátomat, hogy mit szólna hozzá, ha õt jelölném az alelnöki posztra. Slomó meglepõdött a felvetésen, de unszolásomra végül azt mondta a jelölés elõtt szeretne konzultálni a magyarországi támogatói mellett az izraeli fõrabbival, Jona Metzgerrel és a Világkongresszus második emberével Eduardo Elsztainnal, régi családi barátjával. Miután a véleményüket kikérte hozzájárult, hogy elküldjem a jelölést, amit április 3.-án írásban meg is tettem. A jelölésre Schneider úr válaszolt is (tartalmáról egy kicsit lejjebb) április 8.-án ugyancsak írásban. Így aztán nem értem Lázár úr beszámolóját, mely szerint Schneider úr még csak nem is hallott Köves Slomóról. Ez bizonyára valami nyelvi nehézség okán történt félreértés lehet. (Azt önmagában is nehezen tudom értékelni sajtó etikailag, hogy az általam kezdeményezett jelölésrõl elõbb megjelentet egy elferdített cikket, majd Köves Slomó reagálását kéri a megjelentetés után.)

És akkor térjünk vissza magára jelölésre. Miért Köves Slomót jelöltem? Azért mert úgy gondolom, hogy õ a legalkalmasabb a magyar zsidóság képviseltére nemzetközi fórumokon. Kezdjük azzal, hogy számos nyelven jó színvonalon beszél (ez sajnos a Mazsihisz vezetõirõl még egy idegen nyelv vonatkozásában sem mondható el). De nem is ez a lényeg: amit Slomó az elmúlt 10 évben felmutatott annak – véleményem szerint – nem nagyon van párja Magyarországon, és nemzetközi összehasonlításban is példaértékû. Egy államosított zsinagógát visszaszerzett a közösségnek és saját erõbõl felújított (magán adományokból !!!), a zsinagógában mindennap ima van, elõadások, közösségi programok (ez önmagában is nagy eredmény a mai Magyarországon). Héber-magyar nyelvû iskolát indított ahova 120 gyerek jár. Hihetetlen hasznos társadalmi kapcsolatokat épít (és nem nem csak a kormánnyal). Fontos ügyekben színvonalasan és kiegyensúlyozottan tud megszólalni, publicisztikai munkássága is példanélkülien gazdag. [És ha már itt tartunk. Itt megint csak komoly, ha nagyon udvariasan akarok fogalmazni, értelmezési, ha durván akkor az összetett írott szöveg értésének nehézségét kell gyanítanom a Népszava.com stábjának részérõl. Ezt írják: „Köves Slomó önjelölt, … még a Horthy-kultuszt is megvédte az Élet és Irodalomban”. Ezzel szemben a 2012. június 1.-én megjelent „Miért nincs dolgunk Horthyval” címû cikkben, épp ellenkezõleg, Köves Slomó markáns, félreérthetetlen kritikát fogalmaz meg.]

Slomó és az általa vezetett EMIH konzekvensen fellép az antiszemitizmus ellen. Csak hogy egy pár példát említsek: „Megvertek egy zsidó férfit a Dohány utcában”, (Index.hu, 2009. július 9.); „Felhívás Molnár Oszkár féle primitív retorika ellen” – „Az EMIH Orbán Viktorhoz fordult, ne tûrjék meg soraik között Molnár, és a hozzá hasonlók gondolatait és retorikáját” (Zsido.com 2009. október 12); „Az EMIH feljelentést tett Gyöngyösi Márton ellen” (2013. január 10.).

És ami számomra és az általam is képviselt magyarországi holokauszt túlélõk számára a legfontosabb. Fiatal emberként fontosnak tartja és tartotta, hogy nekünk a mindennapi életünket megkönnyítse. Támogasson minket, hogy a világ bármely pontján élõ áldozatokkal azonos segítséget kapjunk.

Köves Slomó és az EMIH Kezdeményezésére létrejött a már rövid idõ alatt is óriási eredményeket elért Tett és Védelem Alapítvány, ami az antiszemita gyûlöletcselekmények jogi úton történõ kezelésére specializálódik, és mint ilyen egyedüliként mûködik ezen a területen Magyarországon. Sikerül például elérni, hogy az új Polgári Törvénykönyv az emberi méltóság és a személyiségi jogok keretében végre rendezi az antiszemita megnyilvánulások ellen való fellépés lehetõségét (XII. 2:54. §5).  [Ez egy olyan probléma megoldása lehet, amibe az elmúlt húsz évben szinte mindenkinek beletört a bicskája.] Az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékébõl, amelyik nem szégyelli, hogy õ zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erõvel tartja a kapcsolatot.

Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.

És itt jutunk el a probléma másik fontos aspektusához: miért nem jelöltem mondjuk Feldmájer Pétert az alelnöki posztra?  Azért nem, mert pontosan láttam és tudom, hogy mi tett õ és a Mazsihisz vezérkara a magyar zsidósággal, mit nem tettek meg a magyarországi holokauszt túlélõkért, de errõl had ne írjak többet, ugyanis az elmúlt húsz év zsidó közéletének tekintetében mindannyian kell, hogy tartsunk önvizsgálatot, mindannyian, akik részesei voltunk, én is. Mindannyian felelõsek vagyunk azért hogy ide jutottunk. Az azonban tény, hogy ezzel a jelöléssel célom megtörni azt az illegitim helyzetet, ami amúgy a Zsidó Világkongresszusnál és más hasonló szervezõdéseknél is kérdéseket vet fel. Mégpedig azt a helyzetet, melyben a Világkongresszus, amely a teljes zsidó világ képviseletét tartja magáénak, és mégis Magyarországról csak a zsidóságnak egy szeletét a Mazsihiszt, tartja nyilván tagjai között.

Ebben a szellemben érkezett Schneider úr válasza a jelölésemre is, melyben azt írta hogy jelölésem akkor lehet jogilag érvényes, ha a Kongresszus alapszabályának szellemében, egy taghitközség kell, hogy megerõsítse a jelölést, így pl. Magyarországról a Mazsihisz. Amit Schneider úr nem ír, de ugyancsak része az alapszabálynak (2009/9/L/ii) az az, hogy a jelölést nemzetközi tagszervezetek is megerõsíthetik. Ebben a szellemben fordultam többek között a Jewish Agency-hez, amely nemzetközi szervezetként, a napokban ugyancsak elküldte Köves Slomóról szóló írásos jelölését. Meggyõzõdésem, hogy a jelöléshez – ha a Mazsihisz nem is – több más európai taghitközség és további nemzetközi szervezetek is csatlakozni fognak a következõ hetekben.

Ennyit tehát a jelöléssel kapcsolatos tényekrõl.

Ami pedig az ocsmány, személyeskedõ és hamis („fidesz zsidajai”) rágalmakat illeti. Az, hogy Radnóti Zoltán, és esetleg az amerikai Népszava engem támad, még meg tudom érteni. Tudom, hogy a Mazsihisz egyes vezetõi (különösen a jelölés után) nem kifejezetten kedvelnek. De miért ocsmánykodik Radnóti Zoli Köves Slomóval szemben? Különösen nem értem, mert tudomásom szerint, gyerekei a fent említett EMIH által fenntartott óvodába járnak, nem pedig a Mazsihisz által fenntartott oktatási intézménybe…

Remélem válaszomat lehozzák. Ha már elfeleltettek az eredeti közlés elõtt megkeresni. Azt azonban kérem, hogy csak ebben a formában minden kiegészítés vagy húzás nélkül jelentessék meg.

Sessler György

.

Tisztelt Sessler György,

Ön csodálkozik azon, hogy az Amerikai Népszavában megjelent írásokkal kapcsolatban Önt nem kérdezték meg. Ennek oka az lehet, hogy tájékozatlan a sajtóműfajokat illetően: az Amerikai Népszava a “Köves Slomót fantomszervezet jelölte?” című cikke nem tényfeltáró riport volt, csupán közölte Radnóti Zoltán rabbi levelét, amely a blogjában jelent meg. Lázár György pedig egy publicisztikát írt, véleménycikkekben általában nem készítenek interjút senkivel. Önnek, Uram, nem velünk van vitája, hanem Radnóti Zoltán rabbival, aki megítélésünk szerint figyelemre méltó kérdéseket tett fel Önnek, amelyekre Önnek válaszolnia kellene. Ezen kívül Önnek a magyar zsidósággal van vitája, nem velünk, amely magyar zsidóságot Köves végérvényesen megosztott, és szembefordított önmagával.

Nem kívánok levele minden részletével foglalkozni, különösen nem Köves állítólagos érdemeire nem térnék ki, de felhívnám figyelmét saját levelének azon részleteire, amelyekben elmondja, hogy miután állítólag felkérést kapott a Zsidó Világkongresszus alelnöki posztjára való jelölésre, “a felkérés után rögtön megkerestem Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját, jó barátomat, hogy mit szólna hozzá, ha őt jelölném az alelnöki posztra”.

Kedves Sessler úr, az eljárás, amelyet Ön leír, elmarad a Pál utcai fiúk gittegyletének működésétől, ahol valamiféle rend alapján kellett rágni a gittet, és arról egyfajta kollektív döntés született. Kicsoda Ön, hogy egy személyben dönt, jelöl, ítélkezik? Kit képvisel? Önmagát vagy valamilyen szervezetet? Milyen testület szavazta meg, hogy Köves legyen a jelölt, hol van az erről szóló jegyzőkönyv? Saját maga igazolja, amit Radnóti rabbi felvet, hogy Ön egy fantomszervezet, egy egyszemélyes képződmény képviselője, valójában senkit nem képvisel magán kívül. Elmegy a barátjához, hogy “mit szólnál hozzá, ha Téged jelölnélek a Zsidó Világszövetség alelnökének”? Móricka viccekben lehet ehhez hasonlókat olvasni. Miért nem jelöli Kövest ENSZ-főtitkárnak?

Annál is inkább, hogy saját maga közli: Schneider úr, a jelölőbizottság elnöke levelet írt Önnek, amelyben közölte, hogy a jelölése érvénytelen. A levél magyarra fordítva azt jelenti, hogy “kedves Móricka, a haverját senki nem jelölheti, legalább egy tagszervezet kell, hogy a jelölés mögött álljon, például a Mazsihisz”. Erre Ön a Jewish Agency-t mozgósítja (gondolom, annak is egyetlen emberét, aki a szervezet nevében írt egy másik levelet, amelynek aláírása Arisztid vagy Tasziló), hogy álljanak Köves jelölése mögé. Mi szükség volt a Jewsih Agency-re? Miért nem az Ön nemzetközi hírű szervezetét állította saját jelölése mögé? Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön állítólagos szervezetének (akár van Önön kívül még egy tagja, mondjuk, Köves Slomó, mint volt munkaszolgálatos, akár nincs) nincs szerepe, az ön jelölése mögött nem áll ez a fantomszervezet sem. Sessler György magánszemély jelölte Köves Slomót a Zsidó Világszövetség alelnökének, és ebből kreált hírt az orbánista médiacentrum. A jelölésről a jelölő bizottság elnöke kijelentette, hogy támogató tagszervezet híján érvénytelen, de az orbánista propagandasajtó már azt kürtölte világgá, hogy Köves lesz a Zsidó Világszövetség alelnöke.

Mi ezt a furcsa helyzetet a magunk szerény módján igyekeztünk érzékeltetni, amelyre Ön “provokatív botránysajtónak nevez bennünket”, amellyel még mélyebbre ássa magát, miután saját levelével alátámasztja valamennyi állításunkat. Az Ön szereplése elhanyagolható, Sessler úr, ebben az ügyben, amelyben nagyon bűzlik valami. Kinek az érdeke áll emögött, és miért van szükségük arra, hogy Orbán zsidó kifutófiúját, Kövest hozzák pozícióba, és a magyar zsidóság első számú képviselőjeként hitelesítsék?

Ami pedig Köves Slomónak a nyilas Nyirő Józsefet rehabilitáló Orbán-kormánnyal ápolt meleg baráti viszonyát illeti, az botrány. Amit Ön erről a levelében ír, azt nem vagyunk képesek minősíteni. Azt írja: “Az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékéből, amelyik nem szégyelli, hogy ő zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erővel tartja a kapcsolatot. Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.”

Sessler úr, Ön az antiszemitákat tantervbe állító, a 44-es állapotokat visszaállító, nyilasokat rehabilitáló, antiszemitáknak szobrokat állító politikai erőt nevezi szalonképesnek, és azzal igazolja, hogy a Köves nevű ember a zsidó érdekekért mindenkivel hajlandó szóba állni, hogy még Bajnai Gordonhoz is elment Elie Wiesel-el, amikor Bajnai Gordon miniszterelnök volt. Igazán nagy áldozat lehetett ez Orbán Viktor talpnyalójától, aki azzal tette magát híressé, hogy feltalálta a “nemzeti elkötelezett” zsidó fogalmát, szembeállítva azokkal, akik nem kevésbé nemzeti érezelműek, csak nem szolgálják ki az Orbán-rendszert. Ezzel megalkotta a nácik számára elfogadható “jó zsidó” fogalmát, és kitaszította ebből a nem fideszes, nem “nemzeti érzelmű” zsidóságot, amellyel megerősítette azt a náci hazugságot, hogy a zsidók idegenszívűek. Személyes véleményem az, hogy emiatt Köves Slomónál ártalmasabb embert nem hordott a hátán a föld, de ezt megtartom magamnak, ettől még nem jelölöm őt egyetlen pozícióba sem az egyszemélyes szervezeteim valamelyike nevében. Az, hogy Ön a zsidóság elárulását, nyilasokkal összekacsintó politikusokkal való cimborálását, címeres nácik tisztára mosását “egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásának tartja”, az Ön kompetenciáját alapvetően kérdőjelezi meg. Sessler úr, Önt a Pál utcai fiúk a gittegyletükből kirúgnák, nem rághatná tovább a gittet, mert a Geréb Dezsővel szövetkezett.

Arról az ízléstelenségről irgalomból ne beszéljünk, hogy Ön Radnóti rabbi jogos kérdéseit összefüggésbe hozza azzal, hogy a gyereke melyik óvodába jár. Az igaz, hogy én nem járatnám a gyerekemet a Geréb Dezsőről elnevezett óvodába, mert még eltanulja az árulást, azt pedig nem szeretném, ha olyan lenne, mint a Köves Slomó. De az még nem jelenti azt, hogy ha valakinek a gyereke abba az óvodába jár, akkor Kövest a Zsidó Világkongresszus alelnökének is szívesen látná. Lehet, hogy Köves óvodafenntartónak jó lenne, azt kellene csinálnia. De alelnöknek nem való. Vagy ha az óvoda igénybevétele, és a jelölés jogosságának megkérdőjelezése összeférhetetlen, akkor Önök nagyon jó tanulói a Fidesznek, nyugodtan kiírhatják a cégtáblára, hogy a Fidesz zsidó tagozata.

Viccelek Önnel, mert az egész komolytalan, az Ön jelölése nevetséges. De az ügy mégis komoly, mert súlyos politikai érdekek feszülnek mögötte. Ha Orbánnak sikerül egy kilóra megvett dísz-zsidót egy nemzetközi zsidó szervezet vezetésébe delegálni, aki elutasítja az antiszemitizmus vádját, megmagyarázza az Orbán-kormány demokratikus voltát, kiáll amellett, hogy tájékozatlanságból vagy rosszindulatból bírálják külföldről az autokratikus rezsimet, leírja, mint a szóban forgó ÉS-cikkben, hogy a Horthy-kultusszal a zsidóknak nincs dolguk, az senkit nem veszélyeztet, akkor azzal Orbán az eddigi legaljasabb húzását követi el. Ebben a piszkos játszmában Ön a spontán “jelölő szervezet” szerepét alakítja. Tényleg nem akarom megbántani, mert nem vonom kétségbe a jóindulatát. De a szerepe mégsem ártatlan ebben az ügyben. Ha csupán felhasználják, akkor sem. Elég szomorú, hogy már a zsidóságban is fanatikus hívőkkel osztják meg a vallási szervezeteket is.

Számomra mindent elmond az, hogy Lázár György az ügy kapcsán Köves Slomónak írt levelet, de a kérdéseire Köves nem válaszolt, hanem helyette Ön írta ezt a levelet. Köves ezzel megüti a mércét, már teljesen olyan, mint egy fideszes. Lehetne inkább Orbán alelnöke. Az érvényesülését illetően pedig mindig nagy tanítónk mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy ahol szar van, ott mindig akadnak legyek is.

Bartus László


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (54 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +90 ( 98 szavazatból)
Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét, 4.8 out of 5 based on 54 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(58)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

58 Reader’s Comments

 1. Kecskeméti Károly

  Kedves “Balogh de nem balga”, remélem, nem rossz hír, hogy tökéletesen így gondolom én is, aki hasonlóan “saját magunk”, mint Ön. Talán éppen ezért reagáltam kissé élesen a félreérthető megjegyzésére….
  Jobb éjt nekünk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 2. Van szerencsém nem ismerni Sessler Györgyöt,miként van szerencsém személyesen nem ismerni Köves Slómót.De a Sessler levél és Köves Slómó közéleti tevékenysége meggyőz arról,hogy ennek a két embernek semmiféle zsidó ügyben még megpiszenni sem volna szabad.Teketóriázás nélkül véleményem,hogy Köves Slómó Orbán hűbérese,aki törekszik arra,hogy minden etnikumban legyenek vazallusai.A cigányoknál a Flórián,a zsidóknál a Slómó.Sajnálatos és szégyenletes,hogy szembe menve a hazai zsidóság többségének véleményével és erkölcsi érzéseivel kaserolják a duplabeszédű,pávatáncos,a nyilasokat megtűrő, Bayer kebelbarátjának támogatását.Én ugyan nem vagyok semmiféle árnyék egyesület tagja,de,mint 1924-es születésű holokauszt túlélő elitélem az e féle lényegében zsidó ellenes praktikát.Képmutatásnak tartom,ha ilyen emberek kadist mondanak a shoa áldozataiért,miközben azt fontolgatják,hogy jó alkut kötöttek-e a Főoligarchával.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 3. Talán még annyit:az Európai Parlament ma foglalkozott a magyarországi jogtiprások esetével.Maga az a tény ,hogy az EU.Parlamentje kénytelen napirendre venni a Fidesz kormány jogtiprásait,hazugságait,EU.-ellenességét mutatja ,hogy sem Sessler úrnak sem Köves úrnak nem kényes az orra,nem érzik,hogy valami bűzlik…de nem Dániában.Hallottak Scharf Móricról….,alkalmas szerep?..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 4. gyuricza
  2013. április 17. szerda
  23:08
  +++++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 5. Mi lesz pl. akkor ha az E.U. kivágja Magyarországot vagy Orbán maga lép ki és beindul a kőkemény diktatúra és utána a forradalom? Akkor hová fog állni Köves úr? Ezeken a dolgokon is kéne gondolkoznia mielőtt eladja magát egy tál lencséért. -És az biztos hogy ő tudja hogy mire gondolok ezzel.-

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 6. Ehhez mit szól a Köves Slojmika?

  http://m.hvg.hu/itthon/20130418_Megis_vonulhatnak_a_motorosok_az_Elet_men

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 7. Nem lennék meglepve, ha az itt olvasottakkal ellentétben mégis Köves Slomó lesz a világszövetség alelnöke! Orbán megítélésén ugyanis nagyon sokat dobna ez a reklám, ezért mindent be fog vetni érdekében.
  Lauder elnök úrral egyébként is elszámolni valója lehet a Sukoró kaszinó ügyben, most benyújthatja érte a számlát!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 8. Ezt írtam nemrég:
  MIELŐBB TISZTÁZNI KELLENE, MOST KINEK MI A SZÁNDÉKA. NAGY A KÖD!
  .
  Itt a magyarázat GaborNYC által javasolt URL-ben.
  Hogyan is állunk most, Hiszen Tündike férje a minap külön kérésére szót kapott
  és elmondott valami ilyesmit védkezésŰl:
  LÁTHATÓ MILYEN DEMOKRATIKUSAN ALAKÍTOTUK ÁT AZ ALAPTÖRVÉNYT,
  A MÓDOSÍTÁS ALAPJÁN
  .
  NEM VONULHATNAK FEL AZ “ADJ GÁZT” JELSZÓVAL A “NEMZETI MOTOROSOK”.
  .
  Ma már felvonulhatnak, mert a törvény még a rendőrség által történő
  felvezetést is biztosítja részükre. TÖRVÉNY(?) AZ TÖRVÉNY(?).
  Melyik igaz a tiltás, vagy az engedélyezés?
  .
  Valóban igaz az a kérdés:
  MIÉRT NEM NEKEM HISZEL, HANEM A SZEMEDNEK?

  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
Kapcsolódó cikkek

Mesterházy harmadszor is nekifut 2014. március 20. csütörtök

Vita nincs, oszt jó napot! 2014. március 20. csütörtök

Mesterházy újból vitára hívja Orbánt 2014. március 17. hétfő

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos