Ronai and Ronai
AMERIKAI

Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét 2013. április 16. kedd 7:36 | AN

 • Hozzászólások(58)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét

Budapest – Levelet írt lapunknak Sessler György, aki állítólag egy Magyarországi Munkaszolgálatosok Országos Egyesülete nevű szervezetet képvisel, mégis holokauszt-túlélők nevében lép fel, de a levelét soha nem juttatta el közvetlenül az Amerikai Népszava szerkesztőségéhez. Sessler levele a zsido.com honlapon jelent meg, ahol “provokatív botrányairól ismert amerkai nepszava.com”-nak nevezi lapunkat, miközben a levele alátámasztja a lapunkban megjelent információkat. Sessler saját elmondása szerint egyszemélyben döntött Köves Slomó alelnöki jelöléséről, semmiféle szervezeti döntés nem áll emögött.  Ebben az értelemben megerősítette Radnóti Zoltán rabbi levelét, amelyet közöltünk, miszerint Sessler úr egyszemélyes fantomszervezet nevében fontoskodik. Levelében kifejti, hogy “az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékéből, amelyik nem szégyelli, hogy ő zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erővel tartja a kapcsolatot. Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.” Az alábbiakban közöljük Sessler György levelét és az Amerikai Népszava tulajdonosa, Bartus László válaszát.

Tisztelt Lázár György és Nepszava.com szerkesztõség!

Kissé csodálkozom, hogy személyemmel és munkásságommal kapcsolatos elferdített cikkek és publicisztikák úgy jelentek meg önöknél, hogy engem meg se kerestek! De kezdjük talán a legelején.

2013. március 1-én levelet kaptam Michael Schneidertõl, a Zsidó Világkongresszus jelölõ bizottságának elnökétõl, hogy a közeledõ tisztújító kongresszusra, mely Budapesten lesz (május 5-7) tegyem meg jelöléseimet. Négyévente a tisztújító kongresszuson választják újra az elnököt, alelnököket, az igazgató tanácsot és így tovább. Lévén ötödik éve tagja vagyok a Zsidó Világkongresszusnak, lévén hogy, a magyar holokauszt túlélõk nemzetközi szinten való képviseletére írásos felkérésem van több – a hazai életben jelentõs szerepet betöltõ – zsidó szerezettõl (így a Mazsihisztõl is), és az elmúlt 15 évben szinte minden ilyen típusú ügyben képviselem Magyarországot, jól ismerem a nemzetközi és magyar zsidó világ szereplõit és helyzetét így Schneider urat is.

A felkérés után rögtön megkerestem Köves Slomót, az EMIH vezetõ rabbiját, jó barátomat, hogy mit szólna hozzá, ha õt jelölném az alelnöki posztra. Slomó meglepõdött a felvetésen, de unszolásomra végül azt mondta a jelölés elõtt szeretne konzultálni a magyarországi támogatói mellett az izraeli fõrabbival, Jona Metzgerrel és a Világkongresszus második emberével Eduardo Elsztainnal, régi családi barátjával. Miután a véleményüket kikérte hozzájárult, hogy elküldjem a jelölést, amit április 3.-án írásban meg is tettem. A jelölésre Schneider úr válaszolt is (tartalmáról egy kicsit lejjebb) április 8.-án ugyancsak írásban. Így aztán nem értem Lázár úr beszámolóját, mely szerint Schneider úr még csak nem is hallott Köves Slomóról. Ez bizonyára valami nyelvi nehézség okán történt félreértés lehet. (Azt önmagában is nehezen tudom értékelni sajtó etikailag, hogy az általam kezdeményezett jelölésrõl elõbb megjelentet egy elferdített cikket, majd Köves Slomó reagálását kéri a megjelentetés után.)

És akkor térjünk vissza magára jelölésre. Miért Köves Slomót jelöltem? Azért mert úgy gondolom, hogy õ a legalkalmasabb a magyar zsidóság képviseltére nemzetközi fórumokon. Kezdjük azzal, hogy számos nyelven jó színvonalon beszél (ez sajnos a Mazsihisz vezetõirõl még egy idegen nyelv vonatkozásában sem mondható el). De nem is ez a lényeg: amit Slomó az elmúlt 10 évben felmutatott annak – véleményem szerint – nem nagyon van párja Magyarországon, és nemzetközi összehasonlításban is példaértékû. Egy államosított zsinagógát visszaszerzett a közösségnek és saját erõbõl felújított (magán adományokból !!!), a zsinagógában mindennap ima van, elõadások, közösségi programok (ez önmagában is nagy eredmény a mai Magyarországon). Héber-magyar nyelvû iskolát indított ahova 120 gyerek jár. Hihetetlen hasznos társadalmi kapcsolatokat épít (és nem nem csak a kormánnyal). Fontos ügyekben színvonalasan és kiegyensúlyozottan tud megszólalni, publicisztikai munkássága is példanélkülien gazdag. [És ha már itt tartunk. Itt megint csak komoly, ha nagyon udvariasan akarok fogalmazni, értelmezési, ha durván akkor az összetett írott szöveg értésének nehézségét kell gyanítanom a Népszava.com stábjának részérõl. Ezt írják: „Köves Slomó önjelölt, … még a Horthy-kultuszt is megvédte az Élet és Irodalomban”. Ezzel szemben a 2012. június 1.-én megjelent „Miért nincs dolgunk Horthyval” címû cikkben, épp ellenkezõleg, Köves Slomó markáns, félreérthetetlen kritikát fogalmaz meg.]

Slomó és az általa vezetett EMIH konzekvensen fellép az antiszemitizmus ellen. Csak hogy egy pár példát említsek: „Megvertek egy zsidó férfit a Dohány utcában”, (Index.hu, 2009. július 9.); „Felhívás Molnár Oszkár féle primitív retorika ellen” – „Az EMIH Orbán Viktorhoz fordult, ne tûrjék meg soraik között Molnár, és a hozzá hasonlók gondolatait és retorikáját” (Zsido.com 2009. október 12); „Az EMIH feljelentést tett Gyöngyösi Márton ellen” (2013. január 10.).

És ami számomra és az általam is képviselt magyarországi holokauszt túlélõk számára a legfontosabb. Fiatal emberként fontosnak tartja és tartotta, hogy nekünk a mindennapi életünket megkönnyítse. Támogasson minket, hogy a világ bármely pontján élõ áldozatokkal azonos segítséget kapjunk.

Köves Slomó és az EMIH Kezdeményezésére létrejött a már rövid idõ alatt is óriási eredményeket elért Tett és Védelem Alapítvány, ami az antiszemita gyûlöletcselekmények jogi úton történõ kezelésére specializálódik, és mint ilyen egyedüliként mûködik ezen a területen Magyarországon. Sikerül például elérni, hogy az új Polgári Törvénykönyv az emberi méltóság és a személyiségi jogok keretében végre rendezi az antiszemita megnyilvánulások ellen való fellépés lehetõségét (XII. 2:54. §5).  [Ez egy olyan probléma megoldása lehet, amibe az elmúlt húsz évben szinte mindenkinek beletört a bicskája.] Az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékébõl, amelyik nem szégyelli, hogy õ zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erõvel tartja a kapcsolatot.

Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.

És itt jutunk el a probléma másik fontos aspektusához: miért nem jelöltem mondjuk Feldmájer Pétert az alelnöki posztra?  Azért nem, mert pontosan láttam és tudom, hogy mi tett õ és a Mazsihisz vezérkara a magyar zsidósággal, mit nem tettek meg a magyarországi holokauszt túlélõkért, de errõl had ne írjak többet, ugyanis az elmúlt húsz év zsidó közéletének tekintetében mindannyian kell, hogy tartsunk önvizsgálatot, mindannyian, akik részesei voltunk, én is. Mindannyian felelõsek vagyunk azért hogy ide jutottunk. Az azonban tény, hogy ezzel a jelöléssel célom megtörni azt az illegitim helyzetet, ami amúgy a Zsidó Világkongresszusnál és más hasonló szervezõdéseknél is kérdéseket vet fel. Mégpedig azt a helyzetet, melyben a Világkongresszus, amely a teljes zsidó világ képviseletét tartja magáénak, és mégis Magyarországról csak a zsidóságnak egy szeletét a Mazsihiszt, tartja nyilván tagjai között.

Ebben a szellemben érkezett Schneider úr válasza a jelölésemre is, melyben azt írta hogy jelölésem akkor lehet jogilag érvényes, ha a Kongresszus alapszabályának szellemében, egy taghitközség kell, hogy megerõsítse a jelölést, így pl. Magyarországról a Mazsihisz. Amit Schneider úr nem ír, de ugyancsak része az alapszabálynak (2009/9/L/ii) az az, hogy a jelölést nemzetközi tagszervezetek is megerõsíthetik. Ebben a szellemben fordultam többek között a Jewish Agency-hez, amely nemzetközi szervezetként, a napokban ugyancsak elküldte Köves Slomóról szóló írásos jelölését. Meggyõzõdésem, hogy a jelöléshez – ha a Mazsihisz nem is – több más európai taghitközség és további nemzetközi szervezetek is csatlakozni fognak a következõ hetekben.

Ennyit tehát a jelöléssel kapcsolatos tényekrõl.

Ami pedig az ocsmány, személyeskedõ és hamis („fidesz zsidajai”) rágalmakat illeti. Az, hogy Radnóti Zoltán, és esetleg az amerikai Népszava engem támad, még meg tudom érteni. Tudom, hogy a Mazsihisz egyes vezetõi (különösen a jelölés után) nem kifejezetten kedvelnek. De miért ocsmánykodik Radnóti Zoli Köves Slomóval szemben? Különösen nem értem, mert tudomásom szerint, gyerekei a fent említett EMIH által fenntartott óvodába járnak, nem pedig a Mazsihisz által fenntartott oktatási intézménybe…

Remélem válaszomat lehozzák. Ha már elfeleltettek az eredeti közlés elõtt megkeresni. Azt azonban kérem, hogy csak ebben a formában minden kiegészítés vagy húzás nélkül jelentessék meg.

Sessler György

.

Tisztelt Sessler György,

Ön csodálkozik azon, hogy az Amerikai Népszavában megjelent írásokkal kapcsolatban Önt nem kérdezték meg. Ennek oka az lehet, hogy tájékozatlan a sajtóműfajokat illetően: az Amerikai Népszava a “Köves Slomót fantomszervezet jelölte?” című cikke nem tényfeltáró riport volt, csupán közölte Radnóti Zoltán rabbi levelét, amely a blogjában jelent meg. Lázár György pedig egy publicisztikát írt, véleménycikkekben általában nem készítenek interjút senkivel. Önnek, Uram, nem velünk van vitája, hanem Radnóti Zoltán rabbival, aki megítélésünk szerint figyelemre méltó kérdéseket tett fel Önnek, amelyekre Önnek válaszolnia kellene. Ezen kívül Önnek a magyar zsidósággal van vitája, nem velünk, amely magyar zsidóságot Köves végérvényesen megosztott, és szembefordított önmagával.

Nem kívánok levele minden részletével foglalkozni, különösen nem Köves állítólagos érdemeire nem térnék ki, de felhívnám figyelmét saját levelének azon részleteire, amelyekben elmondja, hogy miután állítólag felkérést kapott a Zsidó Világkongresszus alelnöki posztjára való jelölésre, “a felkérés után rögtön megkerestem Köves Slomót, az EMIH vezető rabbiját, jó barátomat, hogy mit szólna hozzá, ha őt jelölném az alelnöki posztra”.

Kedves Sessler úr, az eljárás, amelyet Ön leír, elmarad a Pál utcai fiúk gittegyletének működésétől, ahol valamiféle rend alapján kellett rágni a gittet, és arról egyfajta kollektív döntés született. Kicsoda Ön, hogy egy személyben dönt, jelöl, ítélkezik? Kit képvisel? Önmagát vagy valamilyen szervezetet? Milyen testület szavazta meg, hogy Köves legyen a jelölt, hol van az erről szóló jegyzőkönyv? Saját maga igazolja, amit Radnóti rabbi felvet, hogy Ön egy fantomszervezet, egy egyszemélyes képződmény képviselője, valójában senkit nem képvisel magán kívül. Elmegy a barátjához, hogy “mit szólnál hozzá, ha Téged jelölnélek a Zsidó Világszövetség alelnökének”? Móricka viccekben lehet ehhez hasonlókat olvasni. Miért nem jelöli Kövest ENSZ-főtitkárnak?

Annál is inkább, hogy saját maga közli: Schneider úr, a jelölőbizottság elnöke levelet írt Önnek, amelyben közölte, hogy a jelölése érvénytelen. A levél magyarra fordítva azt jelenti, hogy “kedves Móricka, a haverját senki nem jelölheti, legalább egy tagszervezet kell, hogy a jelölés mögött álljon, például a Mazsihisz”. Erre Ön a Jewish Agency-t mozgósítja (gondolom, annak is egyetlen emberét, aki a szervezet nevében írt egy másik levelet, amelynek aláírása Arisztid vagy Tasziló), hogy álljanak Köves jelölése mögé. Mi szükség volt a Jewsih Agency-re? Miért nem az Ön nemzetközi hírű szervezetét állította saját jelölése mögé? Ez egyben azt is jelenti, hogy az Ön állítólagos szervezetének (akár van Önön kívül még egy tagja, mondjuk, Köves Slomó, mint volt munkaszolgálatos, akár nincs) nincs szerepe, az ön jelölése mögött nem áll ez a fantomszervezet sem. Sessler György magánszemély jelölte Köves Slomót a Zsidó Világszövetség alelnökének, és ebből kreált hírt az orbánista médiacentrum. A jelölésről a jelölő bizottság elnöke kijelentette, hogy támogató tagszervezet híján érvénytelen, de az orbánista propagandasajtó már azt kürtölte világgá, hogy Köves lesz a Zsidó Világszövetség alelnöke.

Mi ezt a furcsa helyzetet a magunk szerény módján igyekeztünk érzékeltetni, amelyre Ön “provokatív botránysajtónak nevez bennünket”, amellyel még mélyebbre ássa magát, miután saját levelével alátámasztja valamennyi állításunkat. Az Ön szereplése elhanyagolható, Sessler úr, ebben az ügyben, amelyben nagyon bűzlik valami. Kinek az érdeke áll emögött, és miért van szükségük arra, hogy Orbán zsidó kifutófiúját, Kövest hozzák pozícióba, és a magyar zsidóság első számú képviselőjeként hitelesítsék?

Ami pedig Köves Slomónak a nyilas Nyirő Józsefet rehabilitáló Orbán-kormánnyal ápolt meleg baráti viszonyát illeti, az botrány. Amit Ön erről a levelében ír, azt nem vagyunk képesek minősíteni. Azt írja: “Az pedig, hogy Slomót és az EMIH-et gyakran lehet fideszes politikusokkal látni. Hát igen ez talán egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásából fakad, egy olyan  öntudatos zsidó nemzedékéből, amelyik nem szégyelli, hogy ő zsidó érdekekben lobbizik, és a közösségi célok elérése érdekében minden szalonképes politikai erővel tartja a kapcsolatot. Igen mindenkivel. Jó emlékem 2009-bõl, amikor Slomó meghívására Elie Wiesel Budapestre jött, és Bajnai Gordon akkori miniszterelnökkel közösen fogadták a Nobel-díjas írót a Parlamentben.”

Sessler úr, Ön az antiszemitákat tantervbe állító, a 44-es állapotokat visszaállító, nyilasokat rehabilitáló, antiszemitáknak szobrokat állító politikai erőt nevezi szalonképesnek, és azzal igazolja, hogy a Köves nevű ember a zsidó érdekekért mindenkivel hajlandó szóba állni, hogy még Bajnai Gordonhoz is elment Elie Wiesel-el, amikor Bajnai Gordon miniszterelnök volt. Igazán nagy áldozat lehetett ez Orbán Viktor talpnyalójától, aki azzal tette magát híressé, hogy feltalálta a “nemzeti elkötelezett” zsidó fogalmát, szembeállítva azokkal, akik nem kevésbé nemzeti érezelműek, csak nem szolgálják ki az Orbán-rendszert. Ezzel megalkotta a nácik számára elfogadható “jó zsidó” fogalmát, és kitaszította ebből a nem fideszes, nem “nemzeti érzelmű” zsidóságot, amellyel megerősítette azt a náci hazugságot, hogy a zsidók idegenszívűek. Személyes véleményem az, hogy emiatt Köves Slomónál ártalmasabb embert nem hordott a hátán a föld, de ezt megtartom magamnak, ettől még nem jelölöm őt egyetlen pozícióba sem az egyszemélyes szervezeteim valamelyike nevében. Az, hogy Ön a zsidóság elárulását, nyilasokkal összekacsintó politikusokkal való cimborálását, címeres nácik tisztára mosását “egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásának tartja”, az Ön kompetenciáját alapvetően kérdőjelezi meg. Sessler úr, Önt a Pál utcai fiúk a gittegyletükből kirúgnák, nem rághatná tovább a gittet, mert a Geréb Dezsővel szövetkezett.

Arról az ízléstelenségről irgalomból ne beszéljünk, hogy Ön Radnóti rabbi jogos kérdéseit összefüggésbe hozza azzal, hogy a gyereke melyik óvodába jár. Az igaz, hogy én nem járatnám a gyerekemet a Geréb Dezsőről elnevezett óvodába, mert még eltanulja az árulást, azt pedig nem szeretném, ha olyan lenne, mint a Köves Slomó. De az még nem jelenti azt, hogy ha valakinek a gyereke abba az óvodába jár, akkor Kövest a Zsidó Világkongresszus alelnökének is szívesen látná. Lehet, hogy Köves óvodafenntartónak jó lenne, azt kellene csinálnia. De alelnöknek nem való. Vagy ha az óvoda igénybevétele, és a jelölés jogosságának megkérdőjelezése összeférhetetlen, akkor Önök nagyon jó tanulói a Fidesznek, nyugodtan kiírhatják a cégtáblára, hogy a Fidesz zsidó tagozata.

Viccelek Önnel, mert az egész komolytalan, az Ön jelölése nevetséges. De az ügy mégis komoly, mert súlyos politikai érdekek feszülnek mögötte. Ha Orbánnak sikerül egy kilóra megvett dísz-zsidót egy nemzetközi zsidó szervezet vezetésébe delegálni, aki elutasítja az antiszemitizmus vádját, megmagyarázza az Orbán-kormány demokratikus voltát, kiáll amellett, hogy tájékozatlanságból vagy rosszindulatból bírálják külföldről az autokratikus rezsimet, leírja, mint a szóban forgó ÉS-cikkben, hogy a Horthy-kultusszal a zsidóknak nincs dolguk, az senkit nem veszélyeztet, akkor azzal Orbán az eddigi legaljasabb húzását követi el. Ebben a piszkos játszmában Ön a spontán “jelölő szervezet” szerepét alakítja. Tényleg nem akarom megbántani, mert nem vonom kétségbe a jóindulatát. De a szerepe mégsem ártatlan ebben az ügyben. Ha csupán felhasználják, akkor sem. Elég szomorú, hogy már a zsidóságban is fanatikus hívőkkel osztják meg a vallási szervezeteket is.

Számomra mindent elmond az, hogy Lázár György az ügy kapcsán Köves Slomónak írt levelet, de a kérdéseire Köves nem válaszolt, hanem helyette Ön írta ezt a levelet. Köves ezzel megüti a mércét, már teljesen olyan, mint egy fideszes. Lehetne inkább Orbán alelnöke. Az érvényesülését illetően pedig mindig nagy tanítónk mondása jut eszembe, aki azt mondta, hogy ahol szar van, ott mindig akadnak legyek is.

Bartus László


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (54 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +90 ( 98 szavazatból)
Köves Slomó az Amerikai Népszavára küldte emberét, 4.8 out of 5 based on 54 ratings

Címkék:, , ,

 • Hozzászólások(58)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

58 Reader’s Comments

 1. Szar, meg legyek – hát az van bőven.Ezek meg lassan népélelmezésként akarják eladni.
  Erről a Sesslerről az egyszemélyes amerikai magyar egyesület jutott eszembe, aki az Amerikai Egyesült Államok elnökét bombázta a fenyegető leveleivel.
  Egy vicc ez a pali.Ami nem jelenti azt, hogy nálunk nem lehet sikeres az akciója.
  Orbániában minden ökörségnek van létalapja.
  Még annak is, hogy megmagyarázza a saját hülyeségét, és erkölcstelen voltát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +31 (41 szavazatból)
 2. Hiába ahol orbán megjelenik,ott megjelenik a széthuzás,gyülölködés.orbán még azt is eléri,hogy egy zsidó ember még saját magával is összeveszen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +41 (49 szavazatból)
 3. Mondja valaki, hogy Bartus úrnak nincs humora – aki ilyet mond az fideszes, mert azok hazudoznak éjjel nappal. :)))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (34 szavazatból)
 4. Essler György levele hű tükre az annak, ahogy az urab-báttyám világ Magarországon ma újra működik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (26 szavazatból)
 5. Unortodox rabbit az unortodox kormánynak.
  Mi ebben a baj?
  Hülyék mindig is voltak…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (32 szavazatból)
 6. Mifelénk az a változat járja, hogy “ahol lószar van, ott veréb is van.” Igen, az egészben az a tragikus, hogy ezek az emberek az ilyen eljárást teljesen rendjén valónak találják. Egy ember egy szervezet. Egy a zorbán, egy a zászló. “A fideSS én vagyok.” Számomra a lényeg: A fideSS természetesen nem szalonképes, és éppen a kövesslomókkal akarják szalonképessé tenni. Ahol nagy szar van, Geréb is van.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (29 szavazatból)
 7. A tisztújító gyűlését Magyarországon, a magyar miniszterelnök felszólalásával tartó, Zsidó Világkongresszus alelnök jelölésnek a cikkekben bemutatott módja; teljesen rendben van.
  Így működik a Zsidó Együttműködés Rendszere.
  ‘44 előtt is így működött.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (13 szavazatból)
 8. Tisztelt Bartus Úr !
  Minden szava , mondata telitalálat !
  Nagyon- nagyon szeretném, ha a magyarországi demokratikus ellenzék vezetői közül valaki így fogalmazna /beszélne/ , mint Ön.
  Nyílt, egyenes, lényegre törő !
  Gratulálok Önnek !

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +39 (43 szavazatból)
 9. KÖZTÁRSASÁG 2o13.o4.16.
  Köszönjük Kedves Bartus László! Így igaz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 10. Élmény volt olvasni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (29 szavazatból)
 11. heveske, volt egy ilyen – azt mondta, eddig hazudtunk, de eztán igazat kell mondani. sikerült őt jól elárulni és elhitelteleníteni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 12. khm..mutattam ezt a sztorit fiatal, Cahaltól épp leszerelt ismerősnek…
  -politikailag inkorrekt válasza:
  -”Átdobnám mindkettőt a Falon az arabokhoz.”

  Ha pedig valaki ismeri Terry Pratchett Korongvilág regényeit, idézném Kadar kapitány szavait:
  “Ha valaki a kisebséghez tartozik attól még lehet az illető egy rosszindulatú bajkeverő.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 13. Ui… viszont nem mondhatjuk ezentúl hogy Orbánkormány diszkreditálja a kissebb vallásokat: nagyoktól is csókosok, innen is csókosok…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 14. Vau, gratula a cikkhez!
  Sajnos nem fog megjelenni egyetlen magyar (nemzeti…) újság honlapján sem, pedig ezt is el kene olvasnia a sok agyhalott NERtarsnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (15 szavazatból)
 15. Adatbányász !
  Egy a gondolat – viszont a cikkíró méltatásánál ezt nem akartam említeni.
  Hidd el, hogy amíg írtam a cikket – ugyanarra gondoltam , amit most közöltél velem /velünk /.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 16. Hátt…az már régóta tudható dolog hogy a hülyezsidónál nincs hülyébb a világon.
  Aki minden követ megmozgat hogy a gázkamrába kerülhessen…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (18 szavazatból)
 17. Nem nagy élmény ezt olvasni, főleg egy magyar zsidónak, de ez tény, minden sora igaz. Ismerek itt Amerikában egy itteni magyar származású zsidót aki jóban van a Lubavics szektával, akikhez Köves Slomó is tartozik. Orbánnal is találkozott már, külön fogadta őket, hogy úgy mondjam baráti-elvtársi viszonyt ápolnak. Ezért is mondhatom hogy konkrétan tudom hogy Bartus Lászlónak minden egyes szava igaz. 
  Orbán megvette grammra a Lubavicsi szektát, cserébe azt kell szajkózniuk hogy Magyarországon minden rendben van, nincs antiszemitizmus, stb. Ezzel elárulják a többi zsidót és a demokrácia ügyét. Ez majdhogynem árulás, és ezt látja át és leplezi le Bartus László. 

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (30 szavazatból)
 18. Azt hozzáteszem hogy én személyesen szeretek pár dolgot amit a Lubavics csinál, mert sok nem vallásos zsidót visszatérítenek, de ezt az aspektusukat ahogy a mindenkori hatalmat kiszolgálják, ezt ki nem állhatom. – Oroszországban Putyinnal is jóban vannak.- 

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 19. Szép öngól, Sessler úr!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)

 20. .
  .Gabor NYC! 15,10
  .
  Itt az Amerikai Népszava hasábjain néhány hónapja Új ortodox főrabbi kerestetik címmel külön cikk ismertette a Lubavics hazai, Oroszországi és egyéb kapcsolatait és “tevékenységét”, köztük Putyin és Köves is többször szerepel. Jó hosszú, leleplező írás fotókkal illusztrálva.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 21. .
  .
  Köves máreddig is jó hivatkozási alapnak bizonyult Orbanini kezében…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 22. „Az EMIH Orbán Viktorhoz fordult, ne tûrjék meg soraik között Molnár, és a hozzá hasonlók gondolatait és retorikáját”
  ” Sikerül például elérni, hogy az új Polgári Törvénykönyv az emberi méltóság és a személyiségi jogok keretében végre rendezi az antiszemita megnyilvánulások ellen való fellépés lehetõségét (XII. 2:54. §5). [Ez egy olyan probléma megoldása lehet, amibe az elmúlt húsz évben szinte mindenkinek beletört a bicskája.]”

  Ezek szerint nincs itt semmi tennivaló. Orbán Viktor megvédi a hazai zsidóságot, van egy szuper törvény. A főméltóságú úrhoz kell járulni és egyből intézkedik.
  De jó, akkor ezentúl nem kell Rogán Tónit hallgatni a HIT gyülis tüntetésen, nem kell “életmenetelni”. Álljunk ki inkább a komlói bányászokért, a rokkantakért.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 23. Én nem Köves Slomot hibáztatnám.Sessler sokkal inkább érdekes személyiség,a maga beosztásával együtt.Talán onnan kéne őt legelőször kiépiteni.Mindig az ilyen üdvözlöm a hátsófeled tipusú emberek voltak a magyar zsidóság elárulói,akik a szélkakast megszégyenítő sebességgel forogtak .
  Ki az ilyenekkel a magyar zsidó közéletből!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 24. Balogh: szarháziak mindenféle nép között vannak. Ugyanúgy, ahogy tisztességesek is. Ezért nem helyes az általánosítás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 25. Féniász László

  Ha ez a betért, seggnyaló, vörös ördög, bármilyen tisséget is betölthet a Mazsihisz egyetértésével ,akkor nekem sem ebben a közösségben, de, ebben az országban helyem nincs .mert megismétlődik a történelem a Kasztner korszak! A magyar zsidóságnak magyarországi zsidó vezetőt kell választani, ha ez nem megy akkor kár akár egy fillért is költeni az említett szervezetre. ezek után semmi félek közösséget sem Én sem a családom nem vállal a Mazsihisszel ha a Lubovicsi áramlatot csak egy gondolattal is támogatják!
  A volt jobbikos Szegedi Csanádot befogadta ( hiszen Ő is polgári körös volt a fIdess szervezete) és a regnáló félfasiszta kormánnyal kollaborálva( hittan oktatás, alapot nyújt a zsidó barátom is van kormánypárti fordulatra) ahelyett hogy megértené az itt élő zsidók valós félelmét Hiszen Ők már megérték a 20 század első felében, hogy a Horthysta jobboldal ugyan ezekkel a módszerekkel először csak kifosztotta és utána megsemmisítő táborba küldte felmenőinket Ezt csak az tudja megérteni átérezni akinek otthon gyerekkora óta tudatosították hogy zsidó és a gallutban itt mit is tettek vele a befogadó nemzet daliás köztisztviselői.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 26. Kecskeméti Károly

  “Az, hogy Ön a zsidóság elárulását, nyilasokkal összekacsintó politikusokkal való cimborálását, címeres nácik tisztára mosását “egy fiatalabb nemzedék egészséges felfogásának tartja”, az Ön kompetenciáját alapvetően kérdőjelezi meg. Sessler úr, Önt a Pál utcai fiúk a gittegyletükből kirúgnák, nem rághatná tovább a gittet, mert a Geréb Dezsővel szövetkezett.”
  Az évtized egyik legjobb riposztja!
  Az első levél annak a rafinált okfejtésnek remek példája, amelyből a demagógok évezredek óta nagyszerűen megélnek (egy darabig). A tájékozatlan, a jóhiszemű olvasó, a népgyűlések váteszért áhítozó hallgatója lazán “beszopja” a Sessler-féle
  hordószónok szövegeket. Az a baj, hogy a történelemben ritkán kapnak olyan válaszokat, mint most, a második levélben.
  Az általam idézett szöveg és a hozzá kapcsolható tények védhetetlenek! Aki ezzel a rezsimmel, egy bizonyos, az Ügy érdekében, a diplomáciában elkerülhetetlen, vállalható etikai határvonalon túl paroláz, az önmagát diszkvalifikálja. Nem lehet Pál utcai fiú/leány!
  Ennyi!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 27. Kecskeméti Károly

  “Balogh de nem balga”!
  És mi a véleménye a csupa kiválósággal rendelkező és összetartó magyarokról?!?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 28. Körülbelül pont ezért nem tettem be a lábam annak idején az óbudai zsinagógába, egyetlen alkalmat kivéve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 29. Ennel vilagosaban nem lehetet volna valaszolni es feltarni a tenyeket.
  Bartus ur. +++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 30. Magyar zsidó vagyok. Igy, ebben a sorrendben. Zsidóságom – mivel ateista vagyok – számomra nem vallási, hanem kulturális identitásomat egyik felét jelenti. Ugyanúgy, mint a magyarságom: nem vagyok nacionalista, a magyarság nem kevesebb, de nem több egyetlen másik nemzetnél sem. Itt születtem, itt éltem le az életemet, és itt fogok meghalni is. A magyar és a zsidó kultúra egyformán része életemnek. A nácik által elpusztított nagyszüleim és maw rokonaim emlékét örökké őrizni fogom. Olyan ember pedig, aki a nácik szellemi örököseivel cimborál, ne képviselje sem a hívő, sem pedig az ateista zsidókat! Köves Slomo szektáját 25 éve a kutya sem ismerte Magyarországon. Meggyőződésem, hogy a magyar zsidók döntő többsége nem tekinti őket képviselőjének. Az EMIH igen sokat árt minden magyar zsidónak. Elég csak utalni Szegedi Csanád “befogadására. Az pedig, ahogy Sessler úr jelölte őt,

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (13 szavazatból)
 31. ..mindenneél többet mond…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 32. Observer,

  Respect!

  Mindössze egy kis kiegészítést engedj meg: a zsidóság sem kevesebb, de nem is több egyetlen másik nemzetnél sem.
  Csak azért, mert mindig jön a vádaskodás a “kiválasztottsággal” kapcsolatban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 33. Azért a Köves miatt megutálni minden zsidót az kb. annyi mint Orbán miatt utálni minden magyart. Tessék ezt azért átgondolni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 34. 2013. MÁRCIUS 15. “Új Élet”

  Vezetőségválasztás a Muszoéban

  A Muszoe megtartotta ez évi taggyűlését. Sessler György elnök rövid
  beszámolót tartott a 2012. évi tevékenységről, valamint az egészségügyi szolgáltatásokat érintő HM miniszteri utasításról.
  Ezután vezetőségválasztás következett, a szavazás egyhangú volt.
  Elnök: Sessler György,
  Elnökségi tagok: Chacoen Andrea, Drucker Tibor, Fuchs József, Irsay Tamás, Klein Judit, Kende Ernôné, Kertész László, Lazarovits Ernô és Lebovits Imre.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 35. jé, Drucker, Lazarovits, Lebovits
  hát ezek a MAZSIHISZ cölöpös tagjai.
  “Egy a nevem, de ezer az arcom”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 36. Minden szerveződésben akadnak “nem éppen” következetes elveket valló emberek!! Miért éppen a zsidó szervezetek között ne lennének ilyenek??? És Orbán művésze annak, hogy elvtelen embereket mag köré gyűjtsön!!! Köves pedig éppen megfelelő Orbánnak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 37. Amúgy biztos ezt gondolja a szíve mélyén Köves Slomó: – ” Hát igen, Orbán és a társasága nem valami felemelő élmény, de itt lesznek még sokáig, és velük kell jóban lennem ahhoz hogy elérjem azokat a céljaimat amiket meg akarok valósítani. Ezért lenyelem a békát és parolázok velük, és cserébe anyagi és egyéb támogatást szerzek. ” Nem csodálkoznék ha pont így gondolkozna.
  De ezzel csupán az a baj hogy ezt nevezik annak hogy valaki eladja a lelkét az ördögnek. Magyarul innen nincsen visszaút. Ha az ördög bármit kér tőle, mostantól meg kell tennie, mert elkötelezte magát mellette. És eljöhet az az idő amikor nem kell cikkeket írni róla hogy mit csinált, hanem ő maga nem lesz képes majd a tükörbe nézni. Az lesz az igazság pillanata a számára, de nem irigylem érte egy pillantra sem.. Mert nagyon durva pillanat lesz az, sajnos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 38. Az a fránya Tőrténelem ismétli őnmagát nem lettünk jobbak sem rosszabak csak megalkuvóbbak. Pedig jó vége nem lessz .Emlékezni kellene

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 39. GaborNYC
  2013. április 17. szerda04:51

  Beírásod emlékeztet arra, amikor az iskolában verselemzéskor előadta a tanár, hogy “a költő ezzel azt akarta mondani” – honnan tudod, vagy sejted, mit gondolhatott “a szíve mélyén” Köves?
  Szerinted igaz a mondás, hogy a cél szentesíti az eszközt, legyen az az eszköz bármilyen mocskos?
  Pláne, ha a cél mások előtt rejtve van, csak Köves előtt világos.
  Nos,én úgy gondolom, hogy egészen más gondolatok rejtőzködnek a szíve mélyén.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 40. Sessler amellett, hogy valóban komoly tárgyalásokat is folytatott a magyarországi túlélők és volt munkatáborosok érdekében, ezért egy eléggé érdekes figura.

  Jelen voltam anno egy beszélgetésnél, kb. négy évvel ezelőtt, amikor a Sessler Gyuri Dél-Amerikából hazatérvén – ott is a munkaszolgálatosok és túlélők érdekében tárgyalt (sic!) – szinte könyörgött a Zoltai Gusztinak, hogy fizessék ki a kint létének költségeit, ahova egyébként a szeretőjét is magával vitte és ha jól emlékszem több hónapnyi szálloda, utazási és egyéb dologi költséget akart kivasalni a MAZSIHISZ-ből. Ha jól tudom, nem kapott egy fillért sem, sőt a Síp utca még alá is tett neki egyéb ügyekben, amikor külföldre akart utazni konferenciázni és napozni. Valószínűleg ez az ő nagy szívfájdalma a MAZSIHISZ-szel szemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 41. mosolygo
  2013. április 17. szerda
  02:23

  jé, Drucker, Lazarovits, Lebovits
  hát ezek a MAZSIHISZ cölöpös tagjai.
  “Egy a nevem, de ezer az arcom”

  -
  A Drucker bácsi már a hamut is mamut. A Lazarovits bácsi hivatalosan a “külügyes”, de már néha elfelejti, hogy miért is nyitja ki a száját (enni, beszélni, köpni vagy ásítani), csak azért járt be a Sípba már évekkel ezelőtt is, hogy hazavigye a szockonyháról az ebédjét. Sose felejtem el, amikor a Vámos Gyuri újra bejáratos lett egy bő éve a Síp utcába, egyszer behívta a Zoltai a Lazarovitsot, hogy meghallgattasson vele valamit, bent ült a Vámos is, amikor a Laza bejött, eltátotta a száját és azt kérdezte: “Gusztikám, akkor most megint szeretjük a Vámost?”
  Lebovits bácsi tök aranyos, jó indulatú ember Ő spéci tényleg azok közé tartozik, aki jót akar tenni és próbál minden politikai nézetet félrevetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 42. Zorka: ez természetesen igy van, a ” kiválasztottság” vallási dogma, amelyet egy ateista nem tekint érvényesnek. Sőt, sokszor még a hívők sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 43. Tisztelt Sessler György. Mielőtt döntene a kesztyűbe dudáltatással
  kapcsolatos tudományos munkája elkezdésére vonatkozóan, előbb vegyen trombita leckét! Sajnos hamisan szól! De az sem lenne rossz, ha saját trombitáját fújná
  egy valódi-, vagyis nem virtuális zenekarban. Hamis a fizess kottája!
  Nem jó a gömbbe fújkálni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 44. Szolid 2o13.o4.17.
  Kecskeméti Károly 2o13.o4.16.

  Nemlehet olyan “Ügy”, amiért a fasisztákkal parolázzunk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 45. Zorka, azt írtam hogy szerintem, nem azt hogy biztos..
  Ez lenne a logikus ha így gondolkodna. Pont nem értek vele egyet, szóval egyáltalán nem gondolom hogy a cél szentesíti az eszközt. Kicsit félreértetted amit írtam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 46. GaborNYC,

  nem, nem, nem értettelek félre, mivel figyelmesen olvastam a beírásod második részét is, a kétségeiddel együtt.
  Mindössze arról van szó, hogy én már semmilyen egyenes, becsületes dolgot nem tudok feltételezni a nevezett úrról, az eddig ismert tevékenysége alapján.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 47. Gratulálok Bartus László válaszához!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 48. Köves Slomó egy rendkívül fontos témában történő megkereséseimre jó ideje egyáltalán nem reagál, pedig megígérte, hogy a hitgyülekezet elé terjeszti a kezdeményezésemet. Legutoljára polgári naptár szerint 2012decemberében kerestem meg, amikor tiszteletpéldányt adtam neki “A békés világtársadalom lehetőségének és lehetetlenségének szociológiaelméleti vizsgálata” című kutatásomból, amit szerzői kiadásban jelentettem meg.
  (Ahogy a fenti cikkeket olvasom, egyre inkább értem, hogy a kezdeményezésem témáját miért hallgatja el a zsidóság elől…).

  Mivelhogy Köves Slomóra ebben a rendkívül fontos témában, amiben én megkerestem, tapasztalatom szerint nem lehet számítani, megkerestem az IKI Kuratóriumát is. Az IKI-nek írt levél a következő Facebook-linkről olvasható el: http://www.facebook.com/groups/319444801461110/permalink/440729522665970/.
  (Egyébként néhány napja Zoltai Gusztáv urat is megkerestem, azért, hogy a WJC adjon rólam hírt, és kb. két hónapja Izrael Állam Nagykövetségét is, a Szombat Szerkesztőségét is, stb. szóval “futom köreimet”, hogy felvegyem a zsidó nép tagjaival a kapcsolatot).

  Aki az IKI-hez írt levelemet elolvassa, az megismerheti a tényt, hogy a hat évig tartó filozófiaelméleti és szociológiaelméleti kutatásaim során nemcsak az jött ki eredménynek, hogy Isten – asztrofizikailag definiálható minőségben is – létezik, a zsidó vallás az egyetlen erkölcsileg hiteles vallás, nemcsak arra lett válaszom, hogy a zsidó nép kiválasztásának mi a funkciója, meg arra, hogy miért alakult ki a kereszténység, miért okoz(ott) genocídiumot, stb. stb,. hanem az is kijött eredménynek, hogy én vagyok a messiás, akit a zsidó nép vár.

  Ezt a tényt (kutatási eredményt), hogy én vagyok a messiás először tehát a népszerű Köves Slomóval osztottam meg, mert nem feltételeztem, hogy nem lehet rábízni ezt a rendkívül komoly erkölcsi felelősséget megkövetelő témát. Ő azonban nem válaszol nekem. Ugyanakkor megjegyzem, hogy mások sem válaszolnak…

  Érdekes konstatálnom, hogy a közelgő Zsidó Világkongresszuson a nácikkal összekacsintó miniszterelnök – ha jól értesültem, – még szónokolni is fog. Isten kiválasztott népének fölényes erkölcsi győzelmet biztosítanék a kutatásaim gondolatvezetéseivel az egész világban, az egész emberiség előtt, de nekem nincs helyem a Zsidó Világkongresszuson. (És az is lehetséges, hogy még csak meg se lesz említve, hogy egyáltalán léteznek a kutatásaim. Elhallgatják majd, hogy világváltoztatást kezdeményezek. Egy szóval se említik meg, hogy Magyarországon egy szociológus nő azt állítja a filozófiai kutatási eredményeire hivatkozva, hogy ő a messiás).

  Tájékoztatom azonban Önöket arról, hogy amennyiben a zsidó nép a kutatásaimra nem figyel oda, (amik a Facebook messiás nevű csoportjának Rólunk és Fájlok menüjéből letölthetők, továbbá könyvtárakban hozzáférhetők), és általános lesz a zsidó nép részéről ugyanaz a felületesség, amiben engem Köves Slomó az ignoráló magatartásával részesít, akkor a történelem ismétlődni fog. A zsidó nép ugyanis csak akkor szabadulhat meg a világ gyilkos zsidógyűlöletétől, ha megérkezik a messiás, akit a zsidó nép vár, és ha a zsidó nép fogadja az illetőt.

  Köves Slomó Fidesszel kokettáló magatartása voltaképp “csak” gyorsítja az újabb genocídium előtti folyamatban az időmúlást. A tragédiának az ismétlődése azonban időhúzás taktikával is determinált lenne, bármit cselekszik a zsidó nép, mert a megismétlődés lehetőségét csak a messiás iktathatja ki.

  A mostani hozzászólásommal jelezni szeretném, hogy a fentieket olvasva nagyjából egyetértek azzal, hogy Köves Slomó hibásan politizál, a zsidóság sorsát rossz irányba viszi, de az egyetlen “jó irány” lehetőségét csak tőlem és csak általam birtokolhatja a zsidó nép, és énrám nemcsak Köves Slomó nem figyel…

  Végezetül felvázolom Orbán Viktor funkcióját a Zsidó Világkongresszuson, mert ennek kapcsán volna egy kérdésem. Íme tehát OV a kongresszus előtt: “Tisztelt Zsidó Világkongresszus! Köszönöm a szót! Köszönöm a megtiszteltetést, hogy Magyarország miniszterelnökeként most Önökkel lehetek és szólhatok Önökhöz!
  Magyarországon az utóbbi időben sokat aggodalmaskodnak a zsidó emberek az antiszemitizmus miatt. Ejnye-ejnye! Ne butáskodjanak már! Nyugodjanak meg! Nem lesz itt semmi baj! Én fogok vigyázni Önökre! Minden a legnagyobb rendben lesz. Jó lesz így? Na látják! Erről van szó! Remélem, most akkor végre megnyugodtak!
  Igaz, hogy az anyámat is eladnám, hogy megnyerhessem a választásokat, nemhogy a zsidó embertársakat, de tán csak nem félnek Önök valamitől? Ne féljenek, mert a félelem az rossz tanácsadó! Igaz az önök zsidó esetében a bizalom, ami ugye a félelem ellentéte volna, úgyszintén rossz tanácsadó lenne… Én mégis azt mondom: ne féljenek! Mindig volt valahogy! Olyan még nem volt, hogy sehogy se lett volna… Na ugye!”"
  - Ezért a jelentéstartalomért miért kell őt odahívni???

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (1 szavazás)
 49. Balogh de nem balga

  Kecskeméti Károly 2013. április 16.

  “Balogh de nem balga”!
  És mi a véleménye a csupa kiválósággal rendelkező és összetartó magyarokról?!?
  ——————————————————
  Tisztelt Uram! Ne izguljon saját magunkról is meg van a véleményem, olyannyira, hogy kezdem rühelleni állampolgárságomat.
  Egy biztos, neveltetésem okán nem tudom embernek tekinteni a gerinctelen, érdekből saját közösségét eláruló személyeket, legyen az zsidó, magyar, horvát avagy szlovén nemzetiségű. Pontosan ilyen hüllők miatt tudta Hitler és bandája halálba küldeni embertársait. Tessék már elgondolkozni azon, hogy ha nincsenek ilyen személyek, akkor egy diktátor önnön maga egy személyben mit tudna tenni? Ugye, hogy semmit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 50. Borzasztó dolognak tartom ilyesmit nem megértve dönteni. Egy olyan országban,
  melyben – az el nem fogadható védekezés szerint – a zsidó kisebbséget az akkori
  Horthy kormány “csak eladta” munkára a náciknak.
  A mostani kormány, mely azt hiszi, hogy az 1944.márc.19.-től eltelt időt szó
  nélkül semmissé teheti (mint a semmiségi törvénye…), pedig ahhoz a vezetéshez tér vissza, mely ezt megtette akkor. (mintha nem lett volna holokauszt.)
  .
  ITT NEM A “HARAGSZOM RÁD”-RÓL VAN “CSAK” SZÓ, HANEM ARRÓL
  AMIVÉ VÁLT A RENDSZERVÁLTÁS SZÁNDÉKA AZ ÚJ TÖRVÉNYEK SZERINT
  - HAZAFISÁG ÜRÜGYÉN – MEGERŐSÖDHETETT NACIONALIZMUSSAL.
  .
  MIELŐBB TISZTÁZNI KELLENE, MOST KINEK MI A SZÁNDÉKA. NAGY A KÖD!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Mesterházy harmadszor is nekifut 2014. március 20. csütörtök

Vita nincs, oszt jó napot! 2014. március 20. csütörtök

Mesterházy újból vitára hívja Orbánt 2014. március 17. hétfő

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos