Ronai and Ronai
AMERIKAI

A náci emlékművet fel kell robbantani 2014. január 25. szombat 0:41 | AN

 • Hozzászólások(139)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
A náci emlékművet fel kell robbantani

New York – A magyar népnek joga van kifejezi a véleményét a történelemhamisítás ellen, joga van kifejezni a tiltakozását Adolf Hitler és Horthy Miklós szövetsége és 1944-es megállapodása ellen, amelynek keretében zsidók százezreit küldte a magyar kormány haláltáborokba. Ennek a gyalázatnak az emlékművét joga van megsemmisíteni a magyar népnek, ahogyan minden korábbi diktatatúra jelképét is megsemmisítette. Még a Fidesz illegitim alaptörvénye szerint is a közhatalom forrása a nép. A nép nem alattvalója egyetlen kormánynak sem. Egyetlen kormány sem állíthat olyan emlékművet, amely az ország egyik részét sérti, és népirtás áldozatait gyalázza meg. Orbán náci emlékművét fel kell robbantani.

Orbán átlépett egy határt, amikor Hiler és Horthy 1944-ben kötött paktumát Magyarország megszállásának és önrendelkezése elvesztésének állította be. Szembefordult saját népével, amikor egy népirtásban való bűnös részvétel felelőssége alól felmentette Adolf Hitler cinkosait, kiszolgálóit, azokat a magyar fasisztákat, antiszemitákat, akik Magyarország polgárainak százezreit deportálták származási és vallási alapon a náci megsemmisítő táborokba. Orbán a felelősök és a bűnösök megnevezése helyett a történelmi tények letagadásával bűnössé tette az egész magyar népet és menlevelet adott a gyilkosoknak. Orbán erre nem kapott felhatalmazást, nincs joga a magyar történelem és önismeret meghamisításához, nincs joga ahhoz, hogy az antiszemita, náci és fasiszta indulatokat erősítse Magyarországon.

Orbán a fülkeforradalomra hivatkozva illegitim módon változtatta meg az ország alkotmányos rendjét, államellenes bűncselekményt követett el, amikor önhatalmúlag eltörölte a törvényes Alkotmányt, és helyébe egy illegitim alaptörvényt állított. Ennek alapján gyakorolt hatalma törvénytelen. Már az alaptörvényébe is egy kirekesztő, a két világháború közötti antidemokratikus, fasiszta rendszer ideológiai alapjait építette be. A holokauszt meghamisításával, a magyar fasiszták felelősségének elkenésével azoknak a fasisztáknak a szellemi örökségébe lépett, akik Adolf Hitler kiszolgálói voltak. Orbán Viktor a velük való azonosulása folytán szellemileg maga is Adolf Hitler szövetségesévé szegődött. Orbán egy demokratikus jogállami Alkotmány alapján kapott felhatalmazást arra, hogy annak az Alkotmánynak a keretei között, amelyre felesküdött, az alkotmányos rend tiszteletben tartásával, négy évig kormányozza az országot. Nem kapott felhatalmazást a kétharmados parlamenti többséggel sem arra, hogy antidemokratikus, fasiszta rendszert hozzon létre, megszüntesse a fékek és az ellensúlyok rendszerét, felszámolja a hatalmi ágak szétválasztását, és egy leválthatatlan önkényuralmat építsen fel. Orbánnak ez a tevékenysége illegitim.

Orbán nem dönthet el szakmai kérdéseket, nem hamisíthatja meg a történelmi tényeket, és azzal nem uszíthatja az ország egyik felét a másikra. Ennek minden következményéért ő tartozik felelősséggel. Az ország nem köteles eltűrni, hogy Orbán alattvalója, Magyarország másodrendű polgára legyen. Senki nem köteles eltűrni, hogy a népirtás áldozatainak emlékét a gyilkosok utódai meggyalázzák. Orbán nem állíthat olyan nemzeti emlékművet, amely nem a befogadást, hanem a kirekesztést szolgálja, amely mögött nem áll nemzeti konszenzus, hanem az ország egy része ellen irányul. Orbánnak ehhez nincs joga, ilyen törekvések ellen a népnek kötelessége fellépni. A legitim és törvényes Alkotmány minden polgár kötelességévé teszi a kizárólagos hatalomra való törekvéssel szembeni fellépést. Ez nem joga, hanem kötelessége mindenkinek. Orbán rendszerének megdöntése alkotmányos kötelesség, a Szabadság térre tervezett náci emlékmű felrobbantása is alkotmányos és morális kötelesség.

Orbán náci tömeggyilkosok cinkosait állítja vissza virtuálisan az ország legitim vezetésének pozíciójába. Ez nem a zsidóság, hanem a magyarság elleni durva merénylet. Orbán támadást intézett nemcsak a demokrácia, nemcsak saját népe egy része, hanem egész Magyarország ellen. A fasiszta rendszer rehabilitálásával átlépett minden lehetséges határt. Magyarország népének távozásra kell felszólítani, ha nem távozik, szabadságharcot kell indítani a primitív, illegitim és hazug rendszere ellen, amely négy éve nézi hülyének és alázza meg az ország polgárait. Amennyire lehetséges, békés eszközökkel el kell zavarni Horthy és Hitler mai cinkosát.

A náci emlékmű azt a látszatot akarja kelteni, mintha az általa épített “keresztény-nemzeti” Magyarország ártatlan lenne a zsidóüldözésekben és a népirtásban. Miközben a rendszer ideológiai alapját jelentő politikai katolicizmus identitása magára az antiszemitizmusra épül. A nácik végső megoldását a katolikus egyház “kereszténynek” hazudott évszázados zsidóüldözései készítették elő. Horthy és Orbán rendszere a nemzet identitását a katolicizmussal azonosította, amelynek következménye nem lehet más, csak elnyomás, jogfosztás, antiszemitizmus, zsidóüldözés és gyilkosság. Erről szól az európai történelem. Magyarország 1989-ben maga mögött hagyta ezt az emberellenes hagyományt, amelyet most Orbán önhatalmúlag rákényszerített újra az országra. A feudális tekintélyelvű vallásos diktatúra nemzeti identitása arra épül, hogy magyar az, aki “keresztény”, és “keresztény” az, aki nem zsidó. A zsidó alatt értendő mindenki, aki a demokrácia, a parlamentarizmus, a liberális demokrácia híve. Orbán megtagadta a felvilágosodást, viszatért a trón és az oltár szövetségéhez, a középkor tízmilliók halálát eredményező bukott rendszerét erőlteti Magyarországra, minden legitim felhatalmazás nélkül. Ehhez szükséges tisztára mosnia az előző “keresztény-nemzeti” rendszert, lemosni róla azt a szégyenfoltot, amelyet  435 ezer magyar zsidó összegyűjtése, kíméletlen és embertelen gettósítása és haláltáborokba való deportálása jelent. Magyarországnak joga van védekeznie az ellen, hogy ne jöhessen vissza az a rendszer, amely a náci Adolf Hitler kiszolgálója és több százezer ember gyilkosa volt. A szerecsenmosdatás az első lépés a fasiszta rendszer elfogadtatásához, amelyet követnének ugyanazok a cselekedetek, amelyeket ez a klerikálfasiszta rendszer megállás nélkül másfél évezrede produkál.

A náci emlékmű azt a hazugságot akarja hivatalossá tenni, hogy Magyarország 1944. március 19-én elveszítette az önrendelkezését, ezért nem felel a tetteiért, és minden felelősség a német náciké. Ami történt nem a magyarok akarata volt. De mindez hazugság. Orbán nem kényszerítheti a magyar népet arra, hogy egy tömeggyilkossal azonosuljon, a nemzeti identitását a fasiszta ideológiához kösse. Adolf Hitler és Horthy Miklós megegyeztek a német bevonulás feltételeiről. Horthy nem mondott le, hanem a helyén maradt, és beleegyezett abba, hogy végrehajtja a nácik kéréseit. Legitim magyar kormányt nevezett ki, amely saját hatáskörében a magyar államigazgatás keretein belül, a magyar csendőrség hathatós közreműködésével hajtotta végre a deportálásokat. A több évtizedes “keresztény-nemzeti” uszítás eredményeként a magyar lakosság jóváhagyó hallgatása mellett, a német nácikat is zavarba ejtő lelkesedéssel és alapossággal. Az Orbán-rendszer mintaképe, a “keresztény-nemzeti” szentistváni Magyarország egyetlen puskalövés nélkül fogadta a bevonuló nác szövetséges csapatokat, saját beleegyezésével náci kormányt állított fel, és nemcsak kiszolgálta, hanem túl is teljesítette a nácik igényeit.

Orbánnak nincs joga ezt az identitást a magyar népre erőltetni. Nem az a magyar, aki fasiszta. Ez az emlékmű hazug és a demokratikus Magyarország elleni nyílt antiszemita és klerikálfasiszta támadás.  A magyar népnek jogában áll erre nemet mondani. Hatalmi szóval nem erőltetheti rá az ország egyik része az egész országra ezt az identitást és hazugságot. Ha Orbán nem hajlandó figyelembe venni sem a történész szakma, sem a zsidó szervezetek, sem a magyar lakosság jelentős részének tiltakozását, akkor ezt az emlékművet fel kell robbantani. Nem állhat Budapesten náci emlékmű. A szovjet emlékmű nem az ország megszállására, hanem felszabadítására emlékeztet. Éppen Horthy, a nácik és a nyilasok elleni felszabadítás emlékműve. Az egy későbbi fordulat eredménye, hogy  felszabadítókból megszállók lettek. De annak már nincsenek emlékművei.

A náci emlékmű nemcsak egy fizikai tárgy. Felállítása Magyarországra visszahozza a horthyzmus és a nácizmus sötétséget. Felállítása a szabadság elvesztésének pillanata lesz. Ezt nem köteles eltűrni a nép. Fel kell robbantani. Orbánt pedig el kell zavarni, államellenes bűncselekmények miatt bíróság elé kell állítani. Az általa hozott illegitim alaptörvényt és a belőle hozott törvényeket egy tollvonással meg kell szüntetni. Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Csak ez lehet a cél. Ennek módja pedig nem az, hogy az ellenzék alárendeli magát Orbán illegitim és antidemokratikus választási törvényének, és legitimálja a fasiszta rendszerét.

Aki felrobbantja a náci emlékművet magyar nemzeti hős lesz.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.7/5 (93 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +61 ( 113 szavazatból)
A náci emlékművet fel kell robbantani, 3.7 out of 5 based on 93 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(139)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

139 Reader’s Comments

 1. Gonoszka
  háááát, sajna nem 10 hanem inkább 25-30ezer, de simán összejönne az is

  girbegurba
  csodálatos dolgokra képes a modern technika!
  nézd meg az eszközről szóló ismertetőket, videókat
  pont az a szép benne, hogy bárki, minden kiképzés nélkül 1200 yardról (kicsit több mint 1 km) eltalál egy 5 cm-es korongot
  ez ellen nem véd sem a mellény sem a TEK
  .
  a probléma inkább a beszerzés (csak amerikai állampolgár), és a behozatal

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (22 szavazatból)
 2. Már megijedtem, hogy a a szobor alkotójáról, a szerény szobrászmíviszről és a Lalihuszárról szóló cikket is kivágta…..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (13 szavazatból)
 3. http://nepszava.hu/cikk/1008997-francia-lapok-no-a-holokauszt-revizio-veszelye-cinikus-a-kormany
  -
  A hozzászólók mutatják, hová jutottunk, gondolom ez még nem is a gödör alja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (17 szavazatból)
 4. gret49, próbáld meg az origón megkeresni, ott kevesebbről beszéltek. Na de persze ez nem a gyalogsági raj általános felszerelése(ma még)de miden századhoz fogják rendszeresíteni. DDD

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (14 szavazatból)
 5. Gonoszka színfolt, ez jó.
  Vakfolt is van?
  .
  gret49,
  Ennél egyszerűbb és olcsóbb megoldások is vannak. Igaz, személyi kockázatot kell vállalni.
  Sőt, ennél raffináltabb (mégis olcsóbb) megoldások is vannak. Minidrónok, intelligens vezérlő rendszerek. Szakismeret kérdése. Ott a szakismeret és a szándék találkozása a kulcskérdés.
  .
  De ezek technikai kérdések. Aki akarja, megoldja.
  Én ellenzem a merényletet, feljebb írtam néhány érvet. Nem a baltás gyilkos cinkosát sajnálnám.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -11 (15 szavazatból)
 6. http://nol.hu/lap/hetvege/20140125-paksvobiscum__nem__pax_nobis
  -
  Egy hazánkfia, aki régóta ismeretségben van a vekkeresünkkel, most óva inti.
  Nem semmik a hozzászólások, nagyon, nagyon szégyenletes…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (17 szavazatból)
 7. Magyarországon
  1 terrorista van: orbán a neve
  már minden volt ez a pszichopata, kivéve akasztott “ember”
  már csak ez az 1 mutatványa van hátra
  viktor mussolini

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (30 szavazatból)
 8. Morális értelemben valóban fel kellene robbantani, ez nem kérdés.
  Ahogy azt sem kérdés, hogy a Fideszt is el kellene takarítani.
  Normális esetben.
  A kérdés az, hogy Magyarország esetén minek. Kinek?
  A Gyurcsány-Bajnai-Mesterházy-Fodor branch lenne az első, aki a “szélsőséget erőszakot” közös nyilatkozatban elítéli. Előbb, mint a Fidesz.
  Lehet, hogy ezért ki leszek moderálva: Orbánt sem azért nem lőném le, ha lenne rá lehetőségem, mert a lelkiismeretem nem engedné, hanem azért, mert nem látok elfogadható folytatást. Folytatás nélkül indok sincsen.
  Az ukránoknak ott van Klicsko, és talán ott van Julia. Nekik van miért felgyújtani a fővárost.
  A magyaroknak van ez a négy degenerált.
  A pH-t, az oldat savasságát-lúgosságát is csak 1 és 14 között lehet mérni. 1-es érték alatt sem egyformák a savak, de az a pH szermpontjából nem mérhető. Egyszerűen 1-ig tart az értelmezhető tartomány.
  Magyarországnak is mindegy, hogy Orbán a miniszterelnök, Mesterházy vagy Gyurcsány. Mind kívül vannak az értelmezhető tartományon.
  Az új Horthy szobrot sem öntötte le senki. Nem lesz semmiféle robbantás.
  Kár ezért odautazni bárkinek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (28 szavazatból)
 9. Sarah,
  1. “Egyszerűen 1-ig tart az értelmezhető tartomány.”
  Ez téves. Ha a [H+] egyenérték/liter koncentráció elég nagy, akkor a pH akár negatív is lehet. A koncentrációt nem csak lakmuszpapírral lehet mérni.
  2. “Orbánt sem azért nem lőném le, ha lenne rá lehetőségem, mert a lelkiismeretem nem engedné, hanem azért, mert nem látok elfogadható folytatást.”
  Ha véletlenül elém kerülne, és lehetőségem lenne rá, megtenném. De nem készítek rá tervet, nem szervezek ilyesmit, és nem is javaslom, sőt, ellenzem. Annyit nem ér, és lásd feljebb érveimet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -17 (17 szavazatból)
 10. Nagyon sajnálom, hogy a megfelelő szakismereteim nincsenek meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (14 szavazatból)
 11. Csacsicska Tamás

  Teljesen egyetértek admin radikalizmusával, bár a szó szerinti robbantásról kicsit másként gondolkodnék.
  .
  Mindenek előtt: megint elmaradt egy azonnali, éles reagálás a diktátor lépésére – más szavakkal máris elmúlt a lélektani pillanat, amikor az ellenállást hatásosan ki lehetett volna fejezni. A szobor még nem áll (így nincs mit „robbantani”), de kemény, szimbolikus lépéseket lehetett volna tenni. Például engedélyt lehetne kérni a Rendőrségtől egy Szabadság téri szabadtéri rendezvényre – és kordonokkal körbevenni az „emlékmű” tervezett helyét. Utána éjjel-nappal őrizni a kordonokat. Lehetetlenné tenni az „emlékmű” helyének előkészítését. Majd meglátjuk, bont-e kordont Orbán? Elviszi-e a nyuggereket hordágyon a TEK?
  .
  Ez nem lenne „erőszakos” megoldás, mégis kifejezett ellenállást jelentene.
  .
  Ami a valós robbantást illeti: több mint egy évvel ezelőtt ezen a helyen megírtam, hogy ha Orbán érdekei úgy kívánják, szükség-állapottal fogja elhalasztani a választásokat. Ezt jól szolgálná egy-két robbantás: legyen annak végrehajtója az ellenzék, a TEK, vagy akár bármelyik titkosszolgálat specialistája. A főpróba megvolt a napokban: Lehel út. Lehet találgatni, ki és miért tette. (A robbantást nem követte valamiféle sem fenyegetés, sem követelés, bankrablásnak értelmetlen volt, viszont TNT-t használtak, ami mégsem a sarki boltban beszerezhető valami – vélhetően éles főpróba volt).
  .
  Az ellenzéknek, a híres „Összefogásnak” (és nem összesz@rásnak) kellene az ilyen akciókat támogatnia pénzzel, önkéntesekkel, jogászokkal. Ehelyett pofáznak csak, megy a langyos szájkarate, Mesterházy öltönyben és jó melegben szónokol – fantáziájuk nagyjából annyi, mint amennyi esze Mesterházynak van. Pakssal riogat az MSZP – az idióták el vannak késve 24 évvel: Paksból sohasem lesz “Bős-Nagymaros szindróma”.
  .
  Álljon holnapra a Szabadság téren Orbán szobra, munkásőr egyenruhában, a nyakában egy tábla: „Ha magyar vagy, vár Anglia!” – felette egy kiterjesztett szárnyú turul – és vigyázza az „emlékművet” éjjel-nappal 200 ellenzéki nyugdíjas. Csak fényképezzen bátran a sajtó: a magyar ember nem olvas, csak nézni tud. A tábla szövege akár naponta aktualizálható. Hahó!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (22 szavazatból)
 12. admin: nem tudok mit mondani. Évek óta úgy látom, hogy a békés megoldás ideje lejárt ezzel a rendszerrel szemben.
  Elkeserítő, hányan emlegetnek “demokratikus megoldást” úgy, hogy fogalmuk sincs, mit jelent a modern demokrácia.
  Diktatúrában a választásokon való részvétellel szemben a kalasnyikov a demokratikus eszköz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (19 szavazatból)
 13. girbegurba: tudatosan használtam a hasonlatot, azt kifejezni, hogy egy bizonyos szint alatt a nem-pontosan-egyforma-mértékben-rossz jelöltek egyike sem elfogadható miniszterelnöknek.
  Aki ennél mélyebb vitát szeretne folytatni velem az oxóniumionokról, a http://www.chemistry4every1.il fórumon keressen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (10 szavazatból)
 14. Orbán csak erőből ért. Nyilván Merkel asszonnyal nem mer szembe szállni. De már kisebb országokkal, mint Szlovákia kekeckedik. Amikor azonban odaszóltak Orbánnak már rögtön visszakozott. Véleményem szerint gyáva ember. Nem bizik még a hivatalos őrségben sem, hiszen saját őrzőit emelte be a hivatalos őrzök közé. Szóval, gyáva ember, akinek utcáját állitólag még most is zárva tartják. Ha azok akiknek nem tetszik Orbán rendszere erővel , már a demonstráció is elég lenne, fellépnek ellene, már rögtön visszakozna. Szóval nagy kérdés az emberek tiltakozása Orbánt elmozditja, már a választás előtt vagy, marad minden a régiben. A magyar emberek mikor eszmélnek már fel álmukból, h a gazdagok gazdagodtak a szegények meg szegényebbek lettek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (21 szavazatból)
 15. Sarah,
  A link nem jön be. Kerestem másképp is, nem találom.
  Milyen kulcsszóval keressek rá?
  Vagy ivrit betűkkel kell beírni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -10 (10 szavazatból)
 16. Demokataként továbbra se mondhatok mást: orbánc rendszerét fel kell robbantani, Magyarország érdeke ezt kívánja.
  Ha a cenzúra másodszor is kitörli, akkor sem fog megváltozni a véleményem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (15 szavazatból)
 17. De szép is lenne, ha Sarkozy (lehetõleg Merkel asszonnyal és a pápával édes hármasban) a hétfõ délutáni párizsi UNESCO-konferencián kinyilvánítaná, hogy:
  _
  1. Azok a rezsimek, melyek a II. Vh.-ban Hitler szövetségeseként, az USA-nak és/vagy Nagy-Britanniának hadat üzenve küldték harcba országuk katonáit: semmiképpen sem tekinthetõek demokratáknak.
  _
  2. Azok a rezsimek, melyek 1920 és 1944 között nemhogy nem védték meg országuk zsidó(nak minõsített) lakosságát, hanem aktívan részt vettek a jogfosztásukban, kifosztásukban, majd halálba küldésükben: semmiképpen sem tekinthetõek keresztényeknek.
  _
  3. Mivel a Horthy-rezsimre teljesül mindkét fenti feltétel: semmiképpen sem tekinthetõ sem kereszténynek, sem demokratának – következésképpen kereszténydemokratának sem.
  _
  4. Egy olyan magyar, magát kereszténydemokratának beállítani próbáló párt/kormány, mely nem határolja el magát kõkeményen a Horthyzmustól, és nem deklarálja, hogy a Horthy-korszak összességében sem demokratának, sem kereszténynek nem tekinthetõ: maga sem tekinthetõ sem demokratának, sem kereszténynek.
  _
  5. Mindaddig, amíg a magát kereszténydemokratának beállítani próbáló Fidesz/KDNP-re nem teljesül az elõzõ pontban leírt feltétel: semmiképpen sem tekinthetõ sem kereszténynek, sem demokratának – következésképpen kereszténydemokratának sem.
  _
  Egészen biztos vagyok benne, hogy Horthyt és rendszerét sem Konrad Adenauer, sem Robert Schuman nem tekintette nemhogy kereszténydemokratának, de még szalonképesnek sem.
  _
  Az a szomorú helyzet, hogy mindaddig, amíg mindezt csak mi, “libsikomcsik” hajtogatjuk – bármennyire igaz is: nincs igazán súlya. Sajnos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (23 szavazatból)
 18. emofree 02:58
  Eloszor; ha mar a nevemet emliti, legalabb korrektul irja le es ne patronizaljon!
  On engem nem ismer tehat semmi joga nincs szemelyeskedni, engem sertegetni
  Masodszor; probalja meg Gandhi – es Martin Luther King – tortenelmi szerepeit – es sikereit – megismerni. mielott gunyolodik. Passziv ellenallas nem egyenlo – ahogy On irja – lapitassal, sunnyogassal, amit a feletti ket szemely halala is
  bizonyit.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (10 szavazatból)
 19. Orbán most teszteli a külvilágot.Vajon lesz-e komolyabb tiltakozás,többezres tüntetések a szobor ellen, diplomáciai nyomás gyakorlás.Egyelőre nem sok.A németek is csak egy szelíd figyelmeztetést eresztettek el.Magyar belügy.Simán oda fogják szoborni márciusban. Marad a robbantás,amire a fidesz már elkészítette a forgatókönyvet. Hírek megszakítva,bemondó fátyolos hangon bejelenti ,”támadás történt a független,szabad Magyarország ellen”.Semmi idő alatt találnak egy a DK-hoz vezető szálat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (14 szavazatból)
 20. orbánt, kövért, balogot, semjént, bayert, meloccót és még jónéhányukat szívesen látnánk a szoboravatás első perceiben…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (13 szavazatból)
 21. - Hova repülünk, hova repülünk ?
  - A sas se tudja…….
  ****
  Magyarorszàgon tényleg nincs olyan személy, pàrt, mozgalom akàrmi, akire-amire érdemes lenne szavazni, rà lehetne érdemben bízni az orszàgot, de itt ezen a ponton ez màr nem szàmít, fel kell làzadni és elsöpörni ezt a rendszert. Lesz ami lesz, ennél még az anarchia is jobb, majd kiemelkedik belôle egy vezér vagy egy csoport aztàn elindul a lassú tisztulàs és a demokràcia helyreàllítàsa, màr amennyiben valóban ez a többség akarata. Különben 5 generàció sem lesz elég , hogy helyreàlljon a tàrsadalmi béke ( ha ez egyàltalàn lehetséges , de egyre inkàbb az az érzésem, hogy ez illúzió )

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (14 szavazatból)
 22. Amikor hírét vettem ennek az emlékműtervnek, ugyanarra gondoltam, amit most BL forszíroz: hogyan lehetséges az, hogy Magyarországon NINCS két-három bátor (vakmerő) ember, aki ezt a szégyenletes ocsmányságot képes lenne megrongálni, felrobbantani?
  Gratulálok az elkövető(k)nek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -8 (16 szavazatból)
 23. …bocsanat hogy innen /nem otthonrol/ beleszolok, de ne robbantsuk dontsuk!!!! de biztosan orizni fogjak, mint annak idejen a keruletemben tettek , az azota meg mindig allo turul szobort …..sajnos ugy nez ki amit ezek kitalalnak azt mi elszenvedjuk, es valoban csak papolunk nem cselekszunk Olah Zsuzsanna

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -6 (14 szavazatból)
 24. …persze megegyszer elnezest, hiszen nekem innen konnyu az eszt osztogatni, mint modjak, ” mas izejevel csalant vagni”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (13 szavazatból)
 25. Gonoszka
  2014. január 25. szombat
  15:57

  Orbán védhetetlen. Mérnök sem kell ide. Valójában rpg sem. 4 ember kell. Egy egyszerű elektrotechnikus, egy mechanikai műszerész és programozásban jártas komputer rendszergazda és egy, —- bocs ezt hadd ne írjam ide, —- teamje néhány százezer forintból játszva létrehozhat olyan házilag módosított eszközöket, hogy a TEK nemhogy védeni nem tudja, de inkább ők is rémülten rohannak fedezékbe magára hagyva a hájas őrültet. Akkor őrajta nem segít semmilyen utca lezárás, semmilyen páncélautó. Ehhez nem kell sem golyó sem robbantószer.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (15 szavazatból)
 26. Nem kell felrobbantani mert az terrorcselekmény amiért szigorú megtorlás várható. Elég oda pár markos hozzáértő pajszerokkal esetleg traktorral vagy darus kocsival. Az csak rongálás. De az eredmény ugyanaz!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (21 szavazatból)
 27. Ha ezt a náci emlékművet egy szobornak, egy művészi alkotásnak tekintjük, akkor annak szimbolikája van. És hogy mi ez – azt tudjuk. Ha egyetértünk ezzel a szimbolikával, vagy ha – csak kényszeredetten is – tudomásul vesszük, akkor semmi dolgunk vele.
  .
  De, ha nem tekintjük annak amit szimbolizál, akkor az nem művészi alkotás, hanem egy rakás értéktelen vas és beton, amit fel lehet robbantani, majd a betont fel lehet használni a metró építésénél, a vasat pedig be lehet olvasztani és vasúti sínt lehet belőle gyártani.
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -7 (15 szavazatból)
 28. A nürnbergi huszonkettő, avagy az utolsó szó Rogán
  ..
  1. Orbán Viktor:
  Jaj, kedves híveim, miért is bántotok?
  Tán nem voltam elég jó diktátorotok?
  ..
  2. Simicska Lajos:
  Én nem vagyok bűnös! Csak parancsra tettem,
  hogy az ország pénzét mind magamhoz vettem!
  ..
  3. Selmeczi Gabriella:
  Na ne már, fiúkák! Mindezt egy kifliért?
  Mi az, hogy halálra? Hát tényleg ennyit ért?
  ..
  4. Lázár János:
  Indítványozom a tisztelt törvényszéknek:
  paksi áram hajtsa a villamosszéket!
  ..
  5. Kósa Lajos:
  Húsz százalékomat felajánlom annak,
  aki kiment innen; offshore számlán vannak
  elrejtve a pénzek, amiket lenyúltam:
  mit kezdhetnék velük, hogyha már kimúltam?
  ..
  6. Bayer Zsolt:
  Szoszi morék! Igaz barátotok voltam;
  tényleg szeretnétek látni engem holtan?
  ..
  7. Szájer József:
  Alaptörvényemért ily hosszan lóghatok?
  Rúgjátok alólam már ki az iPadot!

  8. Szíjjártó Péter:
  Ha a nyakam körül feszül már a hurok,
  az nem megszorítás, értse minden tulok!
  ..
  9. Deutsch Tamás:
  Engem mijafaszér’ ítéltek halálra?
  Sok képviselőnő vonzónak találna!
  ..
  10. Kövér László:
  Engem akasszanak, kérem, utolszorra,
  s bajszom ráhagyom a hálás utókorra.
  Használja ecsetnek tehetséges piktor:
  vagy egy másik Hitler, vagy egy újabb Viktor.
  ..
  11. Matolcsy György:
  Az egyik szemem sír, a másik meg nevet:
  most melyikkel nézzem az ítéletemet?
  ..
  12. Zsiga Marcell:
  Havi negyvenhétből is meg lehet élni!
  Ezért kellett engem halálra ítélni?
  ..
  13. Obersovszky Péter:
  Ha már kivégzik az Élő Istenbálványt,
  használják bitónak a Mikrofonállványt!
  Utolsó szó jogán én csak azt akarom:
  Viktor drága terhét hordozzam nyakamon!
  ..
  14. Semjén Zsolt:
  Azért imádkozom: ne tartson sokáig,
  s ne fossam magamat holtomban bokáig. Ámen.
  ..
  15. Navracsics Tibor:
  Halálos ítélet? Ez nem igazságos!
  Hazaárulásban nem is vagyok sáros!
  Na jó, talán loptam néhány milliárdot,
  s vezéremmel tettem nyakatokba jármot!
  ..
  16. Áder János:
  Ha énrajtam múlik, mind kegyelmet kaptok:
  csak mások szemében vagytok hitvány latrok!
  ..
  17. Pintér Sándor:
  Azonnal küldök egy SMS-t magamnak:
  “Ülj át más cellába köztörvényes rabnak!”
  ..
  18. Balogh József:
  Inkább essem át egy vaksi komondoron!
  Vagy verjem szét magam? Majd még meggondolom!
  ..
  19. Varga István:
  Szültek volna a nők négy vagy öt gyereket!
  Megúszhattuk volna ezt az ítéletet!
  ..
  20. Csizmadia László:
  Tartsatok ki, fiúk, jön a békemenet!
  Vagy felmentés lesz majd, vagy utolsó kenet!
  ..
  21. Balog Zoltán:
  Humán erőforrás erősen megcsappan:
  huszonkét főt veszít; egészen hallatlan!
  Azt mondom, ne várjuk a békemenetet:
  majd én feladom az utolsó kenetet!
  ..
  22. Rogán Antal:
  Saját halottjának tekintsen az Ötker;
  hamvaimból főzzön pudingot az Oetker!
  (hamvamból pudingot főzzön Dr. Oetker!)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (25 szavazatból)
 29. NÁCI HÓDÍTÁS EMLÉKMŰVE.
  Ilyet még sehol a világon nem mertek felállítani!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (12 szavazatból)
 30. Túl sok a mínuszoló!… Viccből nem hülyítik a Népet! Ezek lassan szoktatják hozzá: ha még ezt is eltűrjük, jön a rosszabb… Ha már valami balhé készülne, rendőrség, futball-senkik az épülő egyre több stadionból… Azokba viszik majd végignézni örjöngve az áldozataik kivégzését, akár kutyákkal, stb…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (7 szavazatból)
 31. Nekem csak annyi a véleményem, hogy a mindenkori hatalom dönti el, hogy ki a terrorista, és ez nincs másképpen – ha jól tudom- az USA-ban sem. Azért menjek oda, vagy küldjem a fiamat, hogy élete végéig börtönbe legyen?????? Ki áll ki mellette?????? Meg kell akadályozni, hogy felállítsák a szobrot!!!!!!! A választást pedig bojkottálni kell!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (9 szavazatból)
 32. Igy van fel kell robbantani, es vele egyutt az osszes horthy szobrot is!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (9 szavazatból)
 33. http://www.origo.hu/itthon/20140206-a-kulugy-bemoszerolta-az-amerikai-nepszavat.html?sec-1
  Egy késői reakció a kormány részéről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 34. Jezus ur isten. Ennyi hulyeseget nagyon regen nem olvastam. Kulonosen az amerikai magyarsagnak kellene nagyon csondben maradnia… elvegre a Jobbikos duma baromira hasonlit a Tea Party frocsogesehez. (Komolyan? A “magyarok” antiszemitak? Mit szolnatok, ha valaki a “zsidokrol” tenne hasonlo kijelenteseket?)

  A Fideszt nem vedi senki, mert naluk amatorebb, idiotabb bandat keveset talalni, de ez a fajta gyulolet es uszitas meg a kuruc.hu-ra sem kerulhetne ki. Kapjatok mar egy kicsit magatokhoz. Ha pedig tudni szeretnetek, mit lehet tenni a rasszizmus ellen, talan el kellene gondolkozni, miert vannak a feketek es latinok tulreprezentalva a bortoneitekben. Ha demokraciarol beszeltek, talan gondolkodni kellene Honduraszrol, Irakrol, Afganisztanrol; az NSA lehallgatasi botranyarol; vagy epp a paramilitaris rendorsegrol. Az USA-ban nem eppen rozsas a helyzet, ha mar demokraciarol es emberi jogokrol beszelunk.

  Orban legalabb nem ol meg masokat egy idegen orszagban, nem tart fogva embereket mindenfele jogi eljaras nelkul sarba taposva a Habeas Corpus elvet, es nem kinoz masokat. O csak magyarokkal szur ki. Ami pedig hulye politikusokat illeti… Fred Cruz, Sarah Palin, McCain, King es a tobbi barmot nem is emlitem. Nem csoda, hogy Jon Stewartnak olyan jok a musorai.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (9 szavazatból)
 35. angryrat,
  1. Más bűne nem törli el a mi bűnünket.
  Ősszehasonlítani sem szerencsés őket, mert kiderül, hogy rosszul járunk.
  2. Bűneink felismerése és beismerése elsősorban a mi érdekünk. A hárítás csak tovább növeli a gennyes gócot.
  3. Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 36. girbegurba

  1. Más bűne nem törli el a mi bűnünket.

  Ennek, ebben a formaban semmi ertelme. Azert hoztam fel az USA-t, mert ott a magyarorszagi folyamatokhoz kepes sokkal elorehaladottabb a demokratikus folyamatok eltorlese. Megsem latom toletek a reakciot. Chomsky es mas liberalis gondolkodok mar regota kongatjak a veszharangot, de valahogy a vadliberalis magyar emigracio ilyenkor hirtelen konzervativva valt.

  Nem egeszen ertem, mit ertesz “mi buneink” alatt. A Holokausztot? En nem vagyok benne bunos. A “magyarsag” nem bunos; ez a fajta erveles a zsidosag egyetemes bunossegenek pontos tukorkepe. (Tudod, a Jezus-gyilkosos maszlag.) Talan jo lenne nemi tortenelmet olvasni; a Rubicon nagyon no esszeket kozol rendes torteneszek tollabol. Abbol talan kiderulne szamodra is, ki, milyen mertekben felelos a magyar zsidosag (es ciganysag, bar ertuk mintha nem fajna a szivetek) elhurcolasaert. Meg talan nem hasznalnatok a “fasizmus” szot olyan gyakran, ha tudnatok, mit jelent. (Bar ez az USAban elegge szokvanyos, tudom. Iszlamofasiszta meg hasonlok.)
  Esetleg a szoborallitas bun? Nem ertem, miert lenne a “mienk”. Orbanek amokfutasa? Megintcsak nem ertem, hiszen nem rajuk szavaztam, es nem is ott elek. Akkor mi?

  2. Bűneink felismerése és beismerése elsősorban a mi érdekünk. A hárítás csak tovább növeli a gennyes gócot.

  Lasd fent. Hacsak te nem szolgaltal nyilas gardakban, akkor nem ertem a buneink kifejezest.

  3. Hajh, de bűneink miatt gyúlt harag kebledben…

  Nem harag gyult a keblemben, mindossze el vagyok kepedve a kepmutatastol. Tenyleg jo lenne, ha kicsit megprobalnatok kivulrol szemlelni magatokat, es nem csak holmi echo-chamber-ben hergelni egymast.

  Ennek semmi koze Orbanhoz es szobrokhoz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (8 szavazatból)
 37. Helyetted is szégyellem magam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 38. Ennyire vagy kepes? Egy ad hominem es kesz? Semmifele erdemi valasz… Inkabb az intellektualis sekelysegedert szegyelljed magad, ami keptelenne tesz, hogy elgondolkozz barmin is, ami esetleg megzavarja az elore lefektetett es kobe irt velemenyed.

  Csak egy kis pelda, mennyire ostoba dolog definialatlan szavakkal dobalozni (es mennyire is osszetett a vilag, a ti fekete-feher latasmodotokhoz kepest)

  http://news.bbc.co.uk/1/hi/magazine/8316271.stm

  Nem veletlen, hogy elkerulom a magyarokat, akarhol is vagyok. Rosszabbak vagytok, mint az otthoniak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -3 (3 szavazatból)
 39. Akkor minek jössz ide? Húzz el innen a …. szóval oda.
  Javaslom esetleg a Kurucinfo-t. Ott jól fogod érezni magad.
  Én világos választ adtam. A cikk címe: A náci emlékművet fel kell robbantani. Nem más államok viselkedéséről volt szó. Aki azt itt felhozza, nyilván a cikk témájához kívánja kapcsolni. Erre adtam választ. De újra kezdted. Ezt én a továbbiakban nem folytatom.
  Részemről a balszerencse.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

Rendkívül feszült a viszony a sógorokkal 2014. április 13. vasárnap

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos