Ronai and Ronai
AMERIKAI

A náci emlékművet fel kell robbantani 2014. január 25. szombat 0:41 | AN

  • Hozzászólások(139)
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share
A náci emlékművet fel kell robbantani

New York – A magyar népnek joga van kifejezi a véleményét a történelemhamisítás ellen, joga van kifejezni a tiltakozását Adolf Hitler és Horthy Miklós szövetsége és 1944-es megállapodása ellen, amelynek keretében zsidók százezreit küldte a magyar kormány haláltáborokba. Ennek a gyalázatnak az emlékművét joga van megsemmisíteni a magyar népnek, ahogyan minden korábbi diktatatúra jelképét is megsemmisítette. Még a Fidesz illegitim alaptörvénye szerint is a közhatalom forrása a nép. A nép nem alattvalója egyetlen kormánynak sem. Egyetlen kormány sem állíthat olyan emlékművet, amely az ország egyik részét sérti, és népirtás áldozatait gyalázza meg. Orbán náci emlékművét fel kell robbantani.

Orbán átlépett egy határt, amikor Hiler és Horthy 1944-ben kötött paktumát Magyarország megszállásának és önrendelkezése elvesztésének állította be. Szembefordult saját népével, amikor egy népirtásban való bűnös részvétel felelőssége alól felmentette Adolf Hitler cinkosait, kiszolgálóit, azokat a magyar fasisztákat, antiszemitákat, akik Magyarország polgárainak százezreit deportálták származási és vallási alapon a náci megsemmisítő táborokba. Orbán a felelősök és a bűnösök megnevezése helyett a történelmi tények letagadásával bűnössé tette az egész magyar népet és menlevelet adott a gyilkosoknak. Orbán erre nem kapott felhatalmazást, nincs joga a magyar történelem és önismeret meghamisításához, nincs joga ahhoz, hogy az antiszemita, náci és fasiszta indulatokat erősítse Magyarországon.

Orbán a fülkeforradalomra hivatkozva illegitim módon változtatta meg az ország alkotmányos rendjét, államellenes bűncselekményt követett el, amikor önhatalmúlag eltörölte a törvényes Alkotmányt, és helyébe egy illegitim alaptörvényt állított. Ennek alapján gyakorolt hatalma törvénytelen. Már az alaptörvényébe is egy kirekesztő, a két világháború közötti antidemokratikus, fasiszta rendszer ideológiai alapjait építette be. A holokauszt meghamisításával, a magyar fasiszták felelősségének elkenésével azoknak a fasisztáknak a szellemi örökségébe lépett, akik Adolf Hitler kiszolgálói voltak. Orbán Viktor a velük való azonosulása folytán szellemileg maga is Adolf Hitler szövetségesévé szegődött. Orbán egy demokratikus jogállami Alkotmány alapján kapott felhatalmazást arra, hogy annak az Alkotmánynak a keretei között, amelyre felesküdött, az alkotmányos rend tiszteletben tartásával, négy évig kormányozza az országot. Nem kapott felhatalmazást a kétharmados parlamenti többséggel sem arra, hogy antidemokratikus, fasiszta rendszert hozzon létre, megszüntesse a fékek és az ellensúlyok rendszerét, felszámolja a hatalmi ágak szétválasztását, és egy leválthatatlan önkényuralmat építsen fel. Orbánnak ez a tevékenysége illegitim.

Orbán nem dönthet el szakmai kérdéseket, nem hamisíthatja meg a történelmi tényeket, és azzal nem uszíthatja az ország egyik felét a másikra. Ennek minden következményéért ő tartozik felelősséggel. Az ország nem köteles eltűrni, hogy Orbán alattvalója, Magyarország másodrendű polgára legyen. Senki nem köteles eltűrni, hogy a népirtás áldozatainak emlékét a gyilkosok utódai meggyalázzák. Orbán nem állíthat olyan nemzeti emlékművet, amely nem a befogadást, hanem a kirekesztést szolgálja, amely mögött nem áll nemzeti konszenzus, hanem az ország egy része ellen irányul. Orbánnak ehhez nincs joga, ilyen törekvések ellen a népnek kötelessége fellépni. A legitim és törvényes Alkotmány minden polgár kötelességévé teszi a kizárólagos hatalomra való törekvéssel szembeni fellépést. Ez nem joga, hanem kötelessége mindenkinek. Orbán rendszerének megdöntése alkotmányos kötelesség, a Szabadság térre tervezett náci emlékmű felrobbantása is alkotmányos és morális kötelesség.

Orbán náci tömeggyilkosok cinkosait állítja vissza virtuálisan az ország legitim vezetésének pozíciójába. Ez nem a zsidóság, hanem a magyarság elleni durva merénylet. Orbán támadást intézett nemcsak a demokrácia, nemcsak saját népe egy része, hanem egész Magyarország ellen. A fasiszta rendszer rehabilitálásával átlépett minden lehetséges határt. Magyarország népének távozásra kell felszólítani, ha nem távozik, szabadságharcot kell indítani a primitív, illegitim és hazug rendszere ellen, amely négy éve nézi hülyének és alázza meg az ország polgárait. Amennyire lehetséges, békés eszközökkel el kell zavarni Horthy és Hitler mai cinkosát.

A náci emlékmű azt a látszatot akarja kelteni, mintha az általa épített “keresztény-nemzeti” Magyarország ártatlan lenne a zsidóüldözésekben és a népirtásban. Miközben a rendszer ideológiai alapját jelentő politikai katolicizmus identitása magára az antiszemitizmusra épül. A nácik végső megoldását a katolikus egyház “kereszténynek” hazudott évszázados zsidóüldözései készítették elő. Horthy és Orbán rendszere a nemzet identitását a katolicizmussal azonosította, amelynek következménye nem lehet más, csak elnyomás, jogfosztás, antiszemitizmus, zsidóüldözés és gyilkosság. Erről szól az európai történelem. Magyarország 1989-ben maga mögött hagyta ezt az emberellenes hagyományt, amelyet most Orbán önhatalmúlag rákényszerített újra az országra. A feudális tekintélyelvű vallásos diktatúra nemzeti identitása arra épül, hogy magyar az, aki “keresztény”, és “keresztény” az, aki nem zsidó. A zsidó alatt értendő mindenki, aki a demokrácia, a parlamentarizmus, a liberális demokrácia híve. Orbán megtagadta a felvilágosodást, viszatért a trón és az oltár szövetségéhez, a középkor tízmilliók halálát eredményező bukott rendszerét erőlteti Magyarországra, minden legitim felhatalmazás nélkül. Ehhez szükséges tisztára mosnia az előző “keresztény-nemzeti” rendszert, lemosni róla azt a szégyenfoltot, amelyet  435 ezer magyar zsidó összegyűjtése, kíméletlen és embertelen gettósítása és haláltáborokba való deportálása jelent. Magyarországnak joga van védekeznie az ellen, hogy ne jöhessen vissza az a rendszer, amely a náci Adolf Hitler kiszolgálója és több százezer ember gyilkosa volt. A szerecsenmosdatás az első lépés a fasiszta rendszer elfogadtatásához, amelyet követnének ugyanazok a cselekedetek, amelyeket ez a klerikálfasiszta rendszer megállás nélkül másfél évezrede produkál.

A náci emlékmű azt a hazugságot akarja hivatalossá tenni, hogy Magyarország 1944. március 19-én elveszítette az önrendelkezését, ezért nem felel a tetteiért, és minden felelősség a német náciké. Ami történt nem a magyarok akarata volt. De mindez hazugság. Orbán nem kényszerítheti a magyar népet arra, hogy egy tömeggyilkossal azonosuljon, a nemzeti identitását a fasiszta ideológiához kösse. Adolf Hitler és Horthy Miklós megegyeztek a német bevonulás feltételeiről. Horthy nem mondott le, hanem a helyén maradt, és beleegyezett abba, hogy végrehajtja a nácik kéréseit. Legitim magyar kormányt nevezett ki, amely saját hatáskörében a magyar államigazgatás keretein belül, a magyar csendőrség hathatós közreműködésével hajtotta végre a deportálásokat. A több évtizedes “keresztény-nemzeti” uszítás eredményeként a magyar lakosság jóváhagyó hallgatása mellett, a német nácikat is zavarba ejtő lelkesedéssel és alapossággal. Az Orbán-rendszer mintaképe, a “keresztény-nemzeti” szentistváni Magyarország egyetlen puskalövés nélkül fogadta a bevonuló nác szövetséges csapatokat, saját beleegyezésével náci kormányt állított fel, és nemcsak kiszolgálta, hanem túl is teljesítette a nácik igényeit.

Orbánnak nincs joga ezt az identitást a magyar népre erőltetni. Nem az a magyar, aki fasiszta. Ez az emlékmű hazug és a demokratikus Magyarország elleni nyílt antiszemita és klerikálfasiszta támadás.  A magyar népnek jogában áll erre nemet mondani. Hatalmi szóval nem erőltetheti rá az ország egyik része az egész országra ezt az identitást és hazugságot. Ha Orbán nem hajlandó figyelembe venni sem a történész szakma, sem a zsidó szervezetek, sem a magyar lakosság jelentős részének tiltakozását, akkor ezt az emlékművet fel kell robbantani. Nem állhat Budapesten náci emlékmű. A szovjet emlékmű nem az ország megszállására, hanem felszabadítására emlékeztet. Éppen Horthy, a nácik és a nyilasok elleni felszabadítás emlékműve. Az egy későbbi fordulat eredménye, hogy  felszabadítókból megszállók lettek. De annak már nincsenek emlékművei.

A náci emlékmű nemcsak egy fizikai tárgy. Felállítása Magyarországra visszahozza a horthyzmus és a nácizmus sötétséget. Felállítása a szabadság elvesztésének pillanata lesz. Ezt nem köteles eltűrni a nép. Fel kell robbantani. Orbánt pedig el kell zavarni, államellenes bűncselekmények miatt bíróság elé kell állítani. Az általa hozott illegitim alaptörvényt és a belőle hozott törvényeket egy tollvonással meg kell szüntetni. Vissza kell állítani az alkotmányos rendet. Csak ez lehet a cél. Ennek módja pedig nem az, hogy az ellenzék alárendeli magát Orbán illegitim és antidemokratikus választási törvényének, és legitimálja a fasiszta rendszerét.

Aki felrobbantja a náci emlékművet magyar nemzeti hős lesz.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 3.7/5 (93 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +61 ( 113 szavazatból)
A náci emlékművet fel kell robbantani, 3.7 out of 5 based on 93 ratings

Címkék:, , , , ,

  • Hozzászólások(139)
  • Print Friendly and PDF
  • Betűméret változtatás
Share

139 Reader’s Comments

  1. Mellesleg:
    “Szélsőjobbos bál miatt csatatérré vált Bécs belvárosa
    2000 rendőr pórbálta kordában tartani a tiltakozást, zár alá vonták Bécs belvárosának nagy részét, egyébként kevés sikerrel, mert 20 tüntető és öt rendőr is megsérült az összecsapásokban, 14 embert vettek őrizetbe.

    A bál megtartása ellen nyílt levélben tiltakoztak a nácizmus áldozatai is. Nem ez az első hasonló rendezvény, a szélsőjobboldali szervezésű, úgynevezett Korporációs Bált korábban is megtartották, de 2012-ben egyszerűen kitiltották az egykori császári palotából, a Hofburgból. Akkor ugyanaznap akartak megtartani, amikor a holokauszt áldozataira ermlékeztek Ausztriában.

    A bál azért költözhetett idén mégis vissza a Hofburgba, mert megváltoztatták a nevét és a Szabadságpárt lett a hivatalos rendezője. A szélsőjobbos, jobboldali populista Szabadságpárt Ausztria harmadik legerősebb pártja, tavaly szeptemberben 21 százalékot szerzett a választásokon. (BBC/MTI)”

    Egy bál, nem szobor,nem minden évben megrendezett megemlékezés, nem gárda tiszt avatás, “csak ” egy bál. Magyarország polgárai Nobel díjat érdemelnének, agyhalottan élnek,járkálnak,esznek-isznak…de agyhalottak.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +7 (15 szavazatból)
  2. Az “ellenállás” formájának és esélyének valamint következményeinek további latolgatása előtt javaslom nézzük meg –már aki tudja és kibírja– Mesterházy előadását az ATV-n 11:30-tól.
    Az ország esélyei szempontjából is bizonyára sokunknak tanulságos lesz.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (4 szavazatból)
  3. http://nepszava.hu/cikk/1008978-voksolas-2014-egymas-sarkat-tapossak-az-indulok-arad-a-valasztasi-penz
    -
    Nos ezek is indulnak a választásokon!
    Olyanok, kikről soha nem hallottunk, de lehet rájuk szavazni!
    Akiknek a mostani, ismert ellenzék nem felel meg, választhatnak!))))
    Ha otthon maradnak, akkor is választanak, mert vagy tesznek magukért (X-t), vagy engedik, hogy mások megtegyék helyettük.
    Akkor megeshet, hogy még nappal is este lesz nekünk!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (8 szavazatból)
  4. FOGALMAZZUNK PONTOSAN! A náci Németország megszállta Csehszlovákiát, Lengyelországot, Franciaországot, Belgiumot, Hollandiát stb. Ezek a nácik számára ellenséges országok voltak. Azért lettek megszállva.
    .
    Magyarországra – mint szövetséges országba – a német csapatok bevonultak. Nem megszálltak, hanem bevonultak. Bevonultak abba a szövetséges országba, amely – Hitler kifejezett ellenkezése ellenére – hadat üzent, majd megtámadta a Szovjetuniót. Aztán a doni vereség után a szovjetek csak jöttek, csak jöttek, nekünk, a náci Németország szövetségesének.
    .
    A náci csapatok egyfelől azért vonultak be, hogy megvédjék hűséges szövetségesüket, a magyarokat, másfelől azért, hogy majd itt hazánkban megállítják a szovjeteket. Mert a végére – Horthyval az élen – már csak mi maradtunk szövetségesek, (ahelyett, hogy időben kiugrottunk volna), mert csak mi hittünk a végső győzelemben, hiszen már készült a „csodafegyver”. Okos magyarok, mindenkinél okosabb magyarok.
    .
    És ennek a pszichopatának – és társainak – ez a Horthy rendszer a példaképe, és ez a szörnyű „emlékmű” lesz rajongásának tárgyi kifejezése.
    .

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +12 (24 szavazatból)
  5. Rövid úton helyre kell állítani a jogállamot és akkor abba nem fér bele sem ez a posztkommunista szélkakas diktátor sem a rabló mutyista holdudvara sem az államilag támogatott náci/ fasiszta/nyilas nosztalgiázás …………

    A főkolomposokat bíróság elé kell állítani!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +16 (20 szavazatból)
  6. bumburi
    2014. január 25. szombat 11:04
    Nem helyettünk és nélkülünk, csak velünk együttműködve lehet.
    És nem kenem, kimászni szeretnék veletek együtt.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (6 szavazatból)
  7. - Osztán tudja-e bátyám, hogy a háború már régen véget ért?
    – Nem mondod, fiacskám! És mikor?
    – Már vagy hatvan éve, bátyám!
    – Hm… Én meg csak itt robbantgatok…

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (10 szavazatból)
  8. lovastengerész,
    megihlettél:
    ..
    A nürnbergi huszonkettő, avagy az utolsó szó Rogán (részlet)
    ..
    1. Orbán:
    Kedves híveim, miért bántotok?
    Tán nem voltam jó diktátorotok?

    2. Simicska:
    Nem vagyok bűnös! Parancsra tettem:
    az ország pénzét magamhoz vettem!

    a többin még gondolkozom…

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (15 szavazatból)
  9. mondjátok, hogy orbán átlépett egy határt. de orbán nem egy határt lépett át, hanem minden létezö határt átlépett. minden intézkedése egy hadüzenet a saját népének. majdhogynem ízlés vagy habitus vagy belsö értékrend kérdése, hogy kinél melyik lépése vágja ki a biztosítékot. az nem lehet vita tárgya, hogy a tervezett náci emlékmü nem készülhet el, vagy ha elkészül, akkor meg kell semmisíteni. ennek a mikéntje részletkérdés. a robbantás pl egy alkalmas eszköz. ha erre valaki azt mondja, hogy ez terrorcselekmény, akkor elfogadja orbán játékszabályait. orbánék úgy gondolják, hogy öket semmilyen törvény nem köti, de az ellenfeleikre a civilizált világ polgári törvényei érvényesek. ez az asszimetria orbán egész pályafutására jellemzö. ezért volt találó hasonlat egy korábbi cikkben, ahol orbán viselkedését, tevékenységét rákos daganatként írta le bartus l. a rákos sejtek is mint közismert kivonják magukat a szervezet normál szabályozási folyamataiból. ezért kell a rákot radikálisan kiirtani a szervezetböl, ha a gyógyulásnak csak minimális esélyt is akarunk adni. orbán minden érvényes szabályt felrúgó intézkedéseit is radikálisan kell megszüntetni. ha ehhez robbantás kell, akkor azzal. ez nem terrorizmus. nem a concorde téren álló obeliszk felrobbantásáról van szó. egyébként girbegurba írt arról, hogy fideszék sem olyan bátrak és azt gondolom, hogy igaza van. ez orbán pókerjátszmája, hogy igyekszik eröt felmutatni, mert tudja, hogy az gyáva magyarországon müködik. láthatjuk igaza is van. de akár egy kis robbantástól is kártyavárként omolhat össze orbán hazugsága. azért is van annyi tek-es körülötte, mert ö is pont olyan beszari, mint a többi magyar. még ebben sem jobb az átlagnál. “aki felrobbantja a náci emlékművet magyar nemzeti hős lesz.” ez így van. söt, aki egyszer lukat fúr orbán fejébe az is. az se lenne terrorizmus. orbán harcban áll a saját népével, nemtelen eszközökkel dönti nyomorba a rábízott emberek többségét. ki lepödik meg azon, ha egyszer megállítják? biztosan lesz egy vagy néhány ember,akiben egyszercsak elszakad a cérna. teljesen mindegy, hogy kiben és mikor és hogyan. egyenlöre orbánnak és rendszerének a totális verbális elutasítása feladat. minél szélesebb rétegben. aztán majd jön az a nemzeti hös, aki túllép a szavakon.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +11 (19 szavazatból)
  10. Bevallom, csak részben értem a problémát, de mielőtt bárki elkezdené magyarázni, segítek. Nem kell mást tennie a jobb érzésű “ingyen” is hazaszeretőknek, mint nevén nevezni az “emlékművet”:
    - A MAGYAR TÖRTÉNELEMMEL SZEMBENÉZNI KÉPTELEN, HAZUG-MAGYAROK EMLÉKMŰVE – ÁLLÍTTATTA A CSALÓ MINISZTERELNÖKÜNK, ORBÁN “TÖRTÉNELEM-HAMISÍTÓ” VIKTOR!
    -

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (14 szavazatból)
  11. Maria, «demokraciaban» miota allitanak fel naci emlékmüvet? Talan tud emliteni egy olyan demokrata orszagot , ahol naci emlékmü all jelenleg?

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (16 szavazatból)
  12. miaszösz
    Na, de ilyen komplikált kérdéssel zaklatni valakit a demokráciában!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (11 szavazatból)
  13. 1. “Demokráciában nem robbantgatnak szobrokat.”
    Ott valóban nem. De itt a NER-ről van szó.
    .
    2. Micsoda hülyeség az, hogy a demokraták nem alkalmaznak erőszakot? Dehogynem! A demokrácia is állam, államforma, jogrend, és aki erővel ellene támad, az ellen erőszakot kell alkalmazni. Erről szól a büntetőjog és a honvédelem. Ráadásul a büntetőjog csak addig él, és csak addig elegendő, míg a demokrácia fennáll. Ha megdöntötték, akkor visszaállításához szabad és kell is erőt alkalmazni. Az erő alkalmazának mértéke, módja, időzítése, iránya lehet kérdéses.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +12 (22 szavazatból)
  14. Maria!
    Talan tud emliteni egy olyan demokrata orszagot , ahol naci emlékmü all jelenleg.
    .
    Én türelmesen varom a valaszat, ez a kérdés elkerülte a figyelmét.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (15 szavazatból)
  15. Türelmes vagyok. DDDD

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (5 szavazatból)
  16. Már egyáltalán nem állt szándékomban hozzászólni, de most az utóbbi hszeket látva csak annyit mondanék, egyetértek mindenkivel aki ellenzi a robbantást de viszont azt hiszem a demokrácia lényegét nagyon kevesen értik igazán.
    .
    A demokrácia az a δῆμος (dêmos) “nép” and κράτος (kratos) “erőr” or “uralkodást” jelenti. Nem jelent sem korlátlan szabadságot , sem azt, hogy bárki megtehet amit akar, hanem pusztán annyit, hogy a nép aktívan ön irányítja magát (népuralom) a szabályok önként betartásával és nem zsarnokok irányítják, ugyancsak ebbe tartozik a törvényhozás stb.
    .
    Az erőszak, esetleg robbantás nem azért rossz vagy helytelen mert ilyen egy demokráciában nem fordulhat elő, természetesen tüntetések és rendőrséggel való összecsapás is előfordulhat hanem teljesen más okokból amit nem akarok hosszan részletezni úgyis mindenki tudja.
    .
    Mindenesetre azt hiszem egy külön hosszabb leírásban kellene tanítani a demokrácia lényegét. Már iskolában kellene kezdeni.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (8 szavazatból)
  17. Mária
    A történések nem a pillangót hozzák elő még a legtürelmesebb emberből sem – amit itt az ország lejáratásával elkövetnek ellenünk, az már égbe kiált!
    -
    Hogyan lehet naponta lelkesen tapsikolni egy eszement dologhoz, majd másnap annak az ellenkezőjéhez is – és ezt már teszik hosszú évek óta, a minden sarkon álltak már párt és annak lelkes hívei – ez felfoghatatlan a józan embereknek!
    -
    Kész röhej: tudom, nem idevágó téma, de nevetségessége miatt talán mégis:
    -
    http://www.hir24.hu/belfold/2014/01/24/az-oroszok-mellett-a-memek-is-felvonulnak/#a3

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (10 szavazatból)
  18. Vagy például ez:
    http://www.hir24.hu/belfold/2014/01/24/rendorsegi-figyelmeztetes-vigyunk-magunkkal-kekszet/
    -
    A hsz-k mutatják, van még humorérzék – bár narancsék értik, csak nehezen viselik, de ezt hozzák ki az emberekből, a zemberekből a tapsolást, mert nem vagyunk egyformák!)))

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (5 szavazatból)
  19. 1. “A robbantásra rendkívüli állapot lehet a válasz. Kinek is volna jó az?”
    MOST van rendkívüli állapot. Nem veszitek észre?
    Rendes állapot akkor van, amikor működik a demokrácia, és nem bűnözők parancsait követjük.
    .
    2. Ha a baltás gyilkoscinkosai formálisan is “rendkívüli állapotot” akarnak hirdetni, akkor úgyis megteszik.
    .
    3. Egy kedves kis farkas harapdálja a lábam. Jaj, fejbe ne üssem a baltával, mert még megharagszik, és erősebben harap!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (11 szavazatból)
  20. Mária,
    Ma nem megy neked az értés és gondolkodás. Próbáld meg kialudni.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (15 szavazatból)
  21. José Bové francia farmer, szindikalista, a globalizációkritikus mozgalom
    alternatív mezőgazdaság-javaslatainak egyik ikonja és szószólója. 2007-ben indult a francia
    elnökválasztásokon, 2009-től az Európai Parlament tagja. 1999-es akciójával vált híressé, amikor traktorral
    támadt egy McDonalds képviseletre. Ezek utan be is börtônözték, de lam ma mar az Europai Parlamentben van , pedig tört zuzott! Ez van egy demokraciaban, nem kell olyan szégyenlösnek lenni.

    .
    ezen a videon lehet megnézni, hogy milyen egy demokrata akkor, ha nem tetszik neki valami :
    .
    http://www.youtube.com/watch?v=1riGwPStcPo

    Ez a farmer véleményt nyilvanitott , most mindegy, hogy egyetértünk -e vele, vagy sem.
    .
    A naci elékmü viszont egy vilagviszonylatban elfogadott emberi értékeket tagad, a Holokauszt tagadast semelyik demokrata orszag nem toleralja. Ennél lényegtelenebb kérdésekben is fellép egy demokrata…
    .

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (8 szavazatból)
  22. Ha pedig a baltás gyilkos cinkosai “rendkívüli állapotot” hirdetnének, az kedvezően hatna az egész országra, őket is, minket is beleértve, mert mert legalább közelebb állna a helyzet megnevezése a valósághoz. Egy lépéssel közelebb kerülnénk az igazsághoz, az őszinteségnez.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (9 szavazatból)
  23. Mária
    Minél rosszabb…na ezt a fideszes jelszót azer nem kellene másra ráhúzni!
    Ez gerinctelenség!
    Ezt levédte a Fidesz, nem lesz ebből baja!
    Mint ahogyan az is védett, ha módomban áll megölni…gondolkodás nélkül megteszem, oszt jó napot!
    Tovább nem sorolom a sok szép, magasröptű gondolatot…mert engem a hányinger kerülget, míg mások ezekhez a gondolatokhoz tapsikolnak!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (13 szavazatból)
  24. Holokauszt emlékmü Berlinben.

    http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3857548,00.html

    Holokauszt emlékmü Parizsban:
    .
    http://www.presseurop.eu/en/content/article/367901-evolving-memory-shoah

    .
    Itt az aldozatokon van a hangsuly és nem sajat bünösségünk tagadasarol szolnak ezek az emlékmüvek.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (7 szavazatból)
  25. Remélem, akad egy olyan embere a TEK-ben, mint India Ghandiéban. Pedig Ő nem érdemelte meg a testőrétöl, de orbán a törpe dúcse megérdemli.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (6 szavazatból)
  26. Máriának abban igaza van, hogy normális országban szóba sem kerülhetne egy ilyen szobor felrobbantása, mivel a bejelentése után százezres tömegek tüntetnének az utcákon. Magyarországon ez nincs így, nem is lesz, mivel ez nem egy normális ország. Az emberek egy jelentős része antiszemita, irredenta. Nézzétek meg, minden harmadik autót Nagy-Magyarország matrica díszít. Ez egy ilyen ország, itt sikere lesz a náci szobornak. Ami viszont rendkívül furcsa, hogy mindezt tátott szájjal nézi a világ felvilágosultabb fele. Nekem már meggyőződésem, hogy Orbánt csak nemzetközi nyomással lehet megdönteni, ez belülről nem fog menni. Se tömegbázis, se igazi ellenzéki vezetők. Az egész ország le lett darálva. A neten még ugyan megy a szájkarate, de az utcákon lényegében síri csend.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (14 szavazatból)
  27. Máriának igaza van, nem utólag kéne ilyen eszközökhöz folyamodni, hanem az ellenzéknek kellene tüntetést, bojkottot szerveznie, és fizikailag ellehetetleníteni a szobor felállítását.
    Ha ezek után, erőszakkal is felállítják a náci szobrot, akkor lehet robbantani.
    De ehhez egy normális ellenzékre lenne szükség, nem ezekre a balf…szokra.
    Ugyan ezt kellett volna tenni a manyup ellopásakor, az Alkotmányunk kihajításánál és a többinél.
    Késő bánat, eb gondolat…

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (8 szavazatból)
  28. Mária, Kedves édesanyádat nem ismerem
    De a lánya, ……

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: -3 (13 szavazatból)
  29. http://nepszava.hu/cikk/1008982-kiverte-a-biztositekot-a-szelsojobb-balja—ezrek-mentek-utcara
    -
    Magyarországon mi tartja vissza az embereket – erről már sokszor írtunk!
    Lerágott csont!.
    Jan. 29-én jönnek a bányászok, lehet hozzájuk csatlakozni!
    Nem fognak!
    Rossz az időpont, rossz lehet az idő, hó lehet, fújhat a szél, stb…
    Amikor az Éhség Menethez sem csatlakoztak, azóta én itt azt senkitől nem várom, tudom, én sem megyek ki!
    Akik két éve kint vannak a média szabadságáért a Kunigunda utcában, azokhoz sem mennek, pedig pártsemlegesen állják a sarat – láttam!
    De ezeket már számtalanszor leírtam – fújom a magamét!
    Most az osztrákok példája mutatja, talán holnap az angoloké Vona ellen, hogy mennek és tesznek, mert tenni kell…nálunk ez nem működik!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (9 szavazatból)
  30. Eagle
    2014. január 25. szombat
    13:49

    .
    “Az erőszak, esetleg robbantás nem azért rossz vagy helytelen mert ilyen egy demokráciában nem fordulhat elő, természetesen tüntetések és rendőrséggel való összecsapás is előfordulhat hanem teljesen más okokból amit nem akarok hosszan részletezni úgyis mindenki tudja.”
    *
    Kedves Süni, ugye meglepődnél, ha most egyet értenék veled?
    Nem kell meglepődni! Valaminek történni kell! Orbánnak hiába mondasz bármit, tehát valamit kell tenni. Lehet, hogy rendkívüli dolgok fognak történni, …. Nos erre kell felkészültnek lennünk. Aztán, …. Ahogy a vak is mondta!
    Mert mi vagyunk mégis 8 millióan” Az nehezen mozdul, de ha lendületbe jön,

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: -2 (8 szavazatból)
  31. …De ezeket már számtalanszor leírtam – fújom a magamét!
    Most az osztrákok példája mutatja, talán holnap az angoloké Vona ellen, hogy mennek és tesznek, mert tenni kell…nálunk ez nem működik!

    Nalunk attol tartunk, hogy ha megmukkanunk akkor elrendelik a rendkivüli helyzetet. Igy aztan még csak el sem kell rendelni a rendkivüli helyzetet és igy fenntarthato ez a csik-csuki helzet 25-50 évig… De akkor mar minden utcasarkon lesz birodalmi sas… ugye Eagle? És akkor elérték a «demokratak», hogy szépen kell viselkedni. tiszta udvar, rendes haz, jol nevelt demokratak, amen és heil hitler!!!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (6 szavazatból)
  32. antifülke,
    Elgondolkodtam az írásodon.
    Eszembe jutott először is a Gömbös-szobor felrobbantása. Volt előtte ilyesmi? Értelmetlen volt?
    Utána Horthy fa. obrának leöntése vörös festékkel. (Pedig inkább fel kellett volna gyújtani, vagy fejszével kivágni. Esetleg autóval “véletlenül” nekimenni, mind Abdán.)
    Valóban úgy kellene lennie, ahogy írod. Erőször erőt kellene gyűjteni, utána felmutatni, akadálynak használni, és csak ha azt félresöprik, akkor támadni.
    De ha egyszer nincs erő, nincs sereg (mert elmaradt a hadállítás), és nincs látható hadvezér, akkor nem marad más, mint kiállni a vár fokára, és a becsületünket védeni, mint Nyáry Lőrinc, Szondy György, vagy Jurisich Miklós.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (6 szavazatból)
  33. A magyarok mar 41-ben a vagohidra küldték volna zsidosagot , ha a némtetek nem mondtak volna, hogy alljon meg a menet. !!!!
    .
    Ez nem emlékmü, hanem történelemhamisitas, manipulacio…
    .
    Emlék? Miért kell emlékmü a szerecsenmosdatashoz? Inkabb allitsanak emlékmûvet azoknak az aldozatoknak, akiket Kamenyec-be szallitottak marhavagonokban.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (9 szavazatból)
  34. Mária,
    (Amúgy érdekel, de ebben az összefüggésben) nem érdekel, hogy kell-e a magyaroknak ilyen emlékmű. Ha kell nekik, akkor se legyen. Ez nem demokrácia kérdése (ami itt nincs, hiába próbál demokratikus jogrendben érvényes szabályokra és erkölcsre hivatkozni), hanem alapértékek kérdése. És nem csak erről a förmedvényről van szó. Ha tiltakozással sikerülne megakadályozni a förmedvényállítást, akkor sem lennénk jobb helyzetben. Ezt az egész rendszert, a NER fasiszta tobzódását kell határozottan tagadni, de annyira határozottan, hogy tűnjön el!
    Ha ezzel az utolsó mondattal nem ért egyet, akkor fölösleges itt vitatkoznunk.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (11 szavazatból)
  35. @Gonoszka

    Egyet mondunk, ahogy korábban írtam nő a társadalmi feszültség bármikor robbanhat és egyetértek abban, hogy a súlyos fegyveres konfliktus, esetleg polgárháború szinte elkerülhetetlennek látszik, persze tiszta szívből kívánom ne legyen.
    .
    Egyetértek abban, hogy Orbánt nem lehet demokratikus eszközökkel semlegesíteni, akár marad akár megy ez a förtelem csak bajt hoz mindenkire amíg lélegzik még a a börtönből is. Ahol csak jelen van ott a viszály és a romlás megindul, és csak az segít ha fizikai úton cselekvésképtelenné teszik.
    .
    Ami cikkben javasolt robbantást illeti, az én véleményem szerint:
    .
    1/ lakot területen civil lakosság körében egy városban akár megfélemlítési akár ellenállási szándékkal elkövetve ugyanaz a terrorista kategória amit pl. az IRA csinált és a következményei is hasonlóak lesznek. Mindegy mit robbant. ugyanaz a végeredmény.
    .
    2./ valóban bármi történhet ami felrázza és elindítja a magyar folyamatot, de egy olyan eset, még ha esetleg egy robbantás is amivel nem mindenki ért egyet, amit nem mindenki helyesel, amit nem mindenki ért, és nem állnak mögé támogatólag egyetértve nagyszámú tömegek, csak tovább fokozza a megosztottságot a félelemmel vegyes haragot és aggódást, az elbizonytalanodást és még ha ki is vált tömegmegmozdulást azt így könnyen a kezükbe kaparintják a titkosszolgálat ügynökei, szervezői és teljesen más a saját maguknak kedvező irányba viszik. Az emberek dühösek, zavarodottak, az eldurvult állapotok kaotikusak, inkább Orbán manipulatív háttérmunkájának kedvez.

    .
    Ez a robbantásos megoldás egyértelműen Orbán malmára hajtaná a vizet. Nem fog megijedni nem figyelmeztetés nem is kell érteni belőle semmit, megvan a forgatókönyve erre már rég.
    .
    Akkor jobb a te rpg alapelgondolásod kellő stratégiai munkával ésszerűbb lehet, de akkor semmi szükség emlékművet szobrot robbantgatni az úgyis lemegy magától ha a fő feladat végre lett hajtva.

    .
    Nem a kabátot veszem a gombhoz.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: -1 (5 szavazatból)
  36. Mária
    Már megbocsáss, nálatok a vendég az asztalra piszkít?
    Mielőtt megrágalmaznál újra,közlöm, hogy most csak illemről beszélek!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (12 szavazatból)
  37. “Rendkívüli állapot” demokráciában van, és azt jelenti, hogy a demokratikus jogrendben alapesetben érvényes szabadságjogok némelyikét szigorú szabályottsággal, ideiglenesen felfüggesztik a vészhelyzet kezelése céljából. Az ilyen állapot időbeli és térbeli kiterjedése korlátozott, és a hatóságoknak utólag el kell számolniuk tetteikkel.
    Zsarnokságban állandó rendkívüli állapot van, csak az újabb korokban a zsarnokság is demokráciának álcázza magát (szabadság eleve nincs, a szabadságjogok látszólagosak). Ott (vagyis most ITT) a “nem rendkívüli állapot” azt jelenti, hogy az állami önkényt bizonyos mértékig látszólag korlátozzák, bár egyébként a “törvényeket” tetszésük szerint csűrik-csavarják, képviselői visszaélnek hatalmukkal.
    Amikor a (magát demokráciának álcázó) zsarnokság formálisan is “rendkívüli állapotot” hirdet, az csak annak kinyilvánítását jelenti, hogy a továbbiakban (esetleg határozott ideig, de az bármikor felülírható) tömegesen és nyíltan alkalmazza az önkényt és az erőszakot.
    A rendkívüli állapot törvényi meghatározására hivatkozás nagyon olyan ízű, mint a Magyarországot ma uraló bűnözők csiki-csuki játéka a jog betűjével, ami valahogy mindig csak a szabadság védelmezőit kötelezi.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +4 (8 szavazatból)
  38. @girbegurba
    Nekem is rögtön eszembe jutott a Gömbös-szobor felrobbantása. Meg az is, amit erről Hofi mesélt. Megvan?
    .
    “Az Erzsébet híd budai hídfőjénél, a parkban van egy okos, cocilista emléktábla: »Budapesti partizánok felrobbantották Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobrát.« – ez van rajta, ja… De hogy kik voltak a partizánok, azokra már a franc se kíváncsi. Mire kell emlékezni a tábla szövege szerint? Hogy ezen a helyen állt Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök szobra. Gyula bácsi!!! Nem felejtünk el, amíg élünk!!! Meg amíg ilyen táblát tesznek ki… Hát, miért nem lehet kiírni a táblára a partizánok nevét? Nem voltak olyan sokan…”

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (11 szavazatból)
  39. Eagle, az emlékmű részletkérdés. A lényeg, hogy az AN és Bartus egy lépéssel közelebb lépett felénk. DDD Aztán, hogy egy bank kirakata éjszaka, egy utacska hídja egy patak felett, egy akármi, az már más kérdés. Nekem az adöbbenetes, hogy az AN idejutott. Véletlenek pedig nincsenek.
    Bennem is megfordult többször, hogy hogyan. Az RPG 7 -21 ig bezárólag sok fokozat van. A kedves kis 7-es és a betonfalat bontó 08-s között vannak fokozatok. Amíg a 7-es kopog az ajtón, a 18-as rendet rak a szobában is, hőfejjel még be is fűt.
    Az élet ilyen egyszerű, látod a googleról mi mindent lehet tanulni?

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: -2 (8 szavazatból)
  40. Igaz, Orbán ezzel átlépett egy határt!
    Aki nem látja, hogy ez sokkal súlyosabb, mint a gátlástalan szabadrablás, de még a demokrácia lebontásánál is súlyosabb, az vagy vak, vagy gyáva.
    Az is igaz, hogy itt és most meg kell állítani!!! Különben a következő lépés a holocaust tljes tagadása lesz. Azt pedig szükségszerűen a koncentrációs táborok beindítása követi. Milosevics megtette, ő is meg fogja tenni. Ki tudja, hány embernek kell meghalnia, mire a NATO végre kiiktatja?!
    .
    Az viszont sajnos tévedés, hogy “szembefordult saját népével”. A saját népének 45%-a maga is náci. Mindig is az volt, csak 40 évig lapult, mint sz@r a fűben. Másik 45% aljas ostoba irígy, aki szivesen uszul, ha van aki uszítsa (“genetikusan alattvaló”). Ennek a 90%-nak kedvére való az Orbán rezsim. A fennmaradó 10%-ot alkotjuk mi itt, az AN olvasóközönsége, meg még néhányan passzív rezisztenciában.
    .
    Mindebből az következik, hogy nem a náci emlékművet hanem Orbánt kell felrobbantani!
    .
    De hogy ez ne csak a levegőbe elrebbenő sóhaj legyen, megoldási javaslatom is van. A konkrét URL-t nem írom ide, talán akkor nem leszek kimoderálva, és a TEK lángeszű ellenséges sajtót figyelő munkatársának se lesz olyan könnyű dolga, de a megoldást bárki megtalálja, ha a google-ba beírja az “xs1 pgf” karaktereket.
    Pár napja Öreg Titán tett egy nagyvonalú felajánlást (http://nepszava.com/2014/01/magyarorszag/tiltakozas-lazar-janos-provokacioja-ellen.html).
    Én azt mondom, az az $1000 itt sokkal jobban hasznosulna, én pedig megtoldanám egy másik $1000-ral.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (6 szavazatból)
  41. Egyszerűen elképesztő ez a nyafogás! Mindenki mástól várja, hogy lépjen. Bumburi, mi köze ennek ahhoz, hogy nőnek születtél?
    Én ugyan utálom az erőszakot, mert szintén nőnek születtem, de tudom, hogy a begőzölt agyú erőszakos ember csak az erőszak nyelvét érti. És az ő követői is! Peticiókkal, finomkodással nem lehet semmire sem menni!

    Állítom, hogy ekkora antiszemitizmus és cigányellenesség nem volt Magyarországon a rendszerváltás előtt! Volt, természetesen, de nem volt nyílt, nyilvános, büszke, magamutogató, mint ahogy minden országban előfordul, de nem szokás vele dicsekedni.

    A többség a hangadók után megy. Ha a hangadók antiszemiták, akkor őket fogja utánozni. Ha máshol erőt lát, akkor egy idő után oda fog fordulni. A fiatalság egy része elveszett, a jobbik meghülyítette. De minden évben jönnek új nemzedékek, akik előtt példa lehet a bátorság ilyen megnyilvánulása!

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (7 szavazatból)
  42. Mária, Ön szerint Magyarország egy demokratikus ország? Ha a válasza igen, akkor nincs miről beszélnünk.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (10 szavazatból)
  43. gret49,
    Nem őt, hanem a rendszerét kell felrobbantani. Őt elítélni kell, és az ítéletet végrehajtani.
    Persze, ha másképp nem megy, így is el lehet kezdeni, csak akkor a rendszer mutál, és a mutáns folytatja a bűnt.
    .
    Gonoszka,
    Nem “hozzátok” közeledett az AN, hanem a helyzet változott. Az AN (illetve Bartus László) mindig az erőszakmentes megoldást kereste. Látható volt, hova fajul, ami 2002-ben már elindult, tervszerűen nyomul, és 2010-ben a megvalósítás szakaszába lépett, de mindeddig volt legalább elméleti esélye, hogy tömegmozgalommal megállítható. Most egyrészt látszik, hogy ennek semmi esélye (lásd: “összefogás”), másrészt a NER a fasiszta rabláson túllépve a népirtást védi és propagálja nyíltan. Ez olyan minőségi fejlemény, ami ugyan előre jósolható volt, de csak most vált nyílttá. Ez ellen minden jóérzésű embernek fel kell lépni, akár erővel is.
    BL ugyan azt írja, hogy a szoborrobbantás nem erőszak, de szerintem igenis az, legfeljebb nem közvetlenül ember (személy) ellen irányul.
    Magam nem vagyok biztos benne, hogy épp robbantani kell (vannak más lehetőségek is), de hogy ezt nem lehet így hagyni, az biztos. Ugyanis ez a “szobor”, a korábbiakkal együtt, hadüzenet. Erre csak hasonló hadüzenettel lehet válaszolni.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (4 szavazatból)
  44. Hát persze hogy nem lehet demokráciában szobrokat robbantani!
    .
    Demokráciában a fővárost gyalázatba borítani, a Kossuth teret nyilvános WC-ként összemocskolni, a TV Székházat feldúlni, kocsikat kiégetni. csak egy hazug puccsista logóhasú vekkeres maradona érdekében lehet
    Ebben a demokráciában csak a “B” közepek szurkolóknak álcázott, csürhéjével, Kubatovot a fellegekbe repítő szervezett randalírozókkal lehet a nemzetközi figyelmet, tiszteletet kiváltó 1956-unk, 50 éves évfordulóját önös érdekből, gyalázatunkká tenni..
    .
    De szobrokat robbantani, na azt nem! Hová lenne a világ! :-(

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (9 szavazatból)
  45. A “robbantás” helyébe írjátok már be az aktív ellenállást
    Én azt hiszem megértettem admint, annak ellenére, hogy én másként szoktam fogalmazni.
    Mindenesetre remélem.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (5 szavazatból)
  46. gret49,
    ha jól emlékszem kb 2 hete az origon adtak hírt erről az eszközről, mintegy 10 000 US$-os áron. Na, akkor már va 3 000 $- DDD
    Csak összejön a maradék 7 000

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +1 (5 szavazatból)
  47. Gonoszka és gret49,
    1. Nem az eszköz ára magas, hanem az olyan kiképzett kezelőé, aki hajlandó is használni.
    2. Én nem örülnék az ilyen megoldásnak, mert
    2A: nem hiszem, hogy megoldás,
    2B: az egyik fő bűnös elkerülné a bírósági tárgyalást, a vizsgálatot, az ítéletet, helyette mártírrá válna,
    2C: eltüntetné a koronatanút,
    2D: feloldana egy természetes gátlást, elindítana egy olyan folyamatot, melyben minden szereplő könnyebben, gyakrabban nyúlna ehhez az eszközhöz.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +2 (4 szavazatból)
  48. Nem kell ahhoz demokratikus országban élni, hogy a holokauszt ne váltson ki undort erkölcsi minimummal rendelkező emberekből.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +3 (5 szavazatból)
  49. orbán egy uszító, polgárháborús őrült
    ha börtönt kapna ez a fideSS-es szemét, még olcsón megúszná
    túlságosan is olcsón

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: +5 (7 szavazatból)
  50. emofree
    Csak annyi, hogy így nagyon sokrétű a munkám, és a kötelezettségeim köre. Meg ezek a feladatok nem igazán nőkre lettek szabva.

    VA:F [1.9.3_1094]
    Értékelés: 0 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

Az AN üdvözli McCain szenátor kijelentését 2014. december 4. csütörtök | Bartus László

Orbán Viktor szabadsága 2014. április 15. kedd

Gyurcsány és az Európai Egyesült Álmok 2014. április 14. hétfő

Rendkívül feszült a viszony a sógorokkal 2014. április 13. vasárnap

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos