Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Mohács felé fél úton 2012. november 15. csütörtök 11:33

 • Hozzászólások(108)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Mohács felé fél úton

Orbán Viktor rendszere adós még “a kommunista diktatúrával kapcsolatos történelmi igazságtétellel”, amelynek jogi kereteit Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezési határozták meg. Ezek a rendelkezések az Alaptörvény részét képezik. Ez kimondja, hogy a jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A rendelkezés felsorolja azokat a bűnöket, amelyekért felelős a Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődje: egyebek mellett emberek meggyilkolásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszermunkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért. A lista minden lehetséges borzalmat felsorol a nemzetárulásig bezárólag. Az Alaptörvény kijelenti: a demokratikus átmenet során jogi elismerést nyert Magyar Szocialista Párt a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként, a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként, valamint régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán osztozik mindazon felelősségben, mellyel az állampárt terhelhető”. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy “a kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, mely lehetőség — a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján — az első szabad választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi értelemben is”. És most következik a legfontosabb mondat: “Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.”

Az Orbán-kormány alaptörvénye arról szól, hogy a rendszerváltáskor elmaradt “alkotmányos fordulat”, amely a kommunista utódpárt “jogfolytonosságát” megszakította volna, létrejött. Megnyílt a lehetőség az “igazság érvényesítésére”. Ez minimum azt jelenti, hogy a Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjaként nem vehet részt a közéletben, mert – mint ahogyan az Alaptörvény fogalmaz – “a mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista rendszer bűneire”. Az Alaptörvényből nem következik más, minthogy az erkölcsi igazságtétel minimuma az MSZP betiltása. Az Alaptörvény ezt ugyan nem tartalmazza, de miután a Demokratikus Koalíció az MSZP-ből vált ki, ez ugyanígy rá is vonatkozik. Az teljességgel érthetetlen, hogy az MSZP miért tűrte szinte szótlanul azt, hogy az ország alaptörvénye az ötven évvel korábbi emberölésekért felelőssé tegye, és a mindenkori hatalom számára előírja, hogy ezért minimum az erkölcsi felelősséget kérje számon. Ezen az alapon a Római Katolikus Egyházat is be kellene tiltani a keresztesháborúkban és az inkvizícióban elkövetett gyilkosságok miatt, mivel a jogfolytonosság fennáll, sokkal inkább, mint az MSZMP és az MSZP esetében. Az is ellentmond minden jogelvnek, hogy 1990-ben a békés átmenet lehetővé tette, hogy a demokratikus választásokon induljon a diktatúrával szakított utódpárt, majd húsz évvel később a politikai rivális parlamenti többségével visszaélve alkotmányba foglalja párt betiltását. A történelmi tényeknek és az igazságnak ellentmond az a nagyívű kijelentés, amely nemes egyszerűséggel egybemossa a sztálinista diktatúra pártját és annak rémtetteit egy demokratizálódott és szociáldemokrata párttá alakult tömörüléssel. Hogy csupán annyit említsünk: az utódpárt volt elnöke, Horn Gyula, többet tett a kommunista rendszer felszámolásáért, mint az egész Fidesz együttvéve, beleértve a Hősök terén hősködő Orbán Viktort is. Horn Gyula számos kitüntetést kapott ezért, az Egyesült Államok pedig Demokrácia Központot állított fel Budapesten, hogy az egész világnak tanítsa, hogyan kell békés átmenettel rendszert váltani. A demokratikus Nyugatnak nem volt kifogása az ellen, hogy az Orbánék által “alkotmányos fordulatnak” nevezett leszámolás nem történt meg. Ellenkezőleg: példaként állították a világ elé. Szó nincs tehát arról, hogy itt bármiféle igazságszolgáltatás történne, ellenkezőleg: a legnagyobb hazugságba öltöztetik a politikai rivális diktatórikus lemészárlását. Ez az egész passzus a kommunista diktatúrához való szégyenteljes visszatérés.

Éppen ezért érthetetlen, hogy az MSZP nem tiltakozott kézzel-lábbal, nem futotta körbe a világot, hogy itt kérem alkotmányba foglalták az ellenzék betiltását, arra hivatkozva, hogy hatvan évvel ezelőtt sztálinista diktatúra volt. Akkor ugyanis még nem volt más ellenzék, amikor ez a törvény megszületett. Az LMP-ről nem lehet tudni, hogy egy ciklust túlél-e, a Jobbik nem ellenzéki párt. Az MSZP-nek tudnia kellene, hogy ez a rendelkezés nem véletlenül került az alaptörvénybe. Ha nem hajtják végre, alkotmánysértést követnek el. De ha eddig úgy gondolta az MSZP, hogy ezt úgysem merik megtenni, és nincs ok az aggodalomra, akkor itt az ideje, hogy felébredjenek, mert a helyzet megváltozott. Létrejött az első ellenzéki választási szövetség, amelynek meghatározó tagjai ugyanazzal a frazeológiával határolódnak el, mint amelynek alapján a Fidesz az MSZP kiiktatását indokolja. Az LMP, a Milla, a 4K! és talán a Szolidaritás is szakítani akar a “múlttal”, a pártállami örökség képviselőit a közéletből való távozásra szólítják fel. A rendszerváltás óta eltelt húsz év kudarcát az utódpártnak tulajdonítják, ahogyan Orbán is azt mondja, hogy a szocialisták tették tönkre az országot, kiárusították, szétlopták és eladósították, megszorításokkal sanyargatták a népet, elgyarmatosították. Mindez a múltjukból következik. A helyzet annyiban változott, hogy létrejött egy másik ellenzék, amely egységes abban, hogy elhatárolódik a baloldalt képviselő pártoktól. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktornak megnyílt az út az MSZP és a DK betiltása előtt, mivel ez már nem lenne azonos “az” ellenzék betiltásával, hanem csak a kommunista örökség utódpártjaival. Miközben a közéletből való távozásukat a többi ellenzéki párt is kívánatosnak tartja. Mi több, ezzel kampányolnak, ez határozza meg a szövetségi politikájukat, és az MSZP (valamint a DK) észrevétlenül karanténba kerülhet. Észre sem veszik, és a siralomházban találják magukat, kivégzésükre várva. A közvélemény pedig ráhangolódik arra, hogy valóban le kell zárni a múltat, sokkal jobb, ha ezek végre eltűnnek. Az ugyanis hamis retorika, hogy az LMP, a Milla és társai a jobboldal és a baloldal közötti árkot akarják betemetni (ez amúgy is fából vaskarika), ők a baloldalt akarják betemetni.

A kialakuló egységfrontból némiképp kilóg Bajnai Gordon, aki demokrata lévén ezzel a kiszorítással és betiltással nyilvánvalóan nem ért egyet. Ugyanakkor szövetséget épít azokkal, akik az identitásukat az MSZP elszigeteléséből nyerik, és ha rajtuk múlna, holnap be is tiltanák. Ez jól mutatja, hogy a demokrata Bajnai partnerei nem demokraták, mert nem a választókra bízzák, kit küldjenek süllyesztőbe, hanem előzékenyen megtennék ezt ők maguk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy itt nem csupán elvekről van szó, hanem érdekekről is, hiszen az MSZP és a DK eltűnésével a semmiből felbukkant új éhes csapat azonnal helyzetbe kerülne. Bajnai Gordon velük kötött szövetsége nem lehet hosszú élettartamú, mert amilyen távol van az ég a földtől, olyan távol vannak tőle ezek a mitugrász alakok felkészültségben, intellektuális képességek és emberi minőség tekintetében. Érthető az is, ha Bajnai Gordon nem akar összenőni azzal az MSZP-vel, amely a legkisebb jelét sem mutatja annak, hogy bármit is tanult volna a hibáiból, és kész lenne akár a legkisebb változtatásokra ahhoz képest, ami Orbán diktatúrájához vezetett. Nem véletlen, hogy a Fidesz propagandája Gyurcsánnyal és az MSZP-vel igyekszik összemosni és lejáratni őt. Másrészt Bajnainak más oka is van arra, hogy különállását hangsúlyozza: az elmúlt két hétben nyilvánvalóvá tette, hogy nem a baloldal és az MSZP jelöltjeként akar pártok feletti miniszterelnökjelöltként visszatérni (annál is inkább, hogy Mesterházy Attila már most miniszterelnöknek látja magát), hanem önálló pártot épít, amely nem baloldali-liberális párt lesz. Bajnai Gordon világossá tette, hogy az Orbán által foglyul ejtett konzervativizmusnak kíván modern tartalmat adni, és a szélsőjobboldalivá lett, a Jobbiktól szabad szemmel alig megkülönböztethető Fidesz volt helyét foglalja el a jobboldalon egy mérsékelt konzervatív párttal. Nemcsak arról van szó, hogy Bajnai Gordon meg akarja nyerni a Fideszben csalódott jobboldali szavazókat, hanem egy európai, még inkább amerikai mintájú demokratikus jobboldali pártot hoz létre. Sok bamba ember ezt még nem vette észre. Írkálják alá a nyilatkozatokat, aztán azt sem tudják, mit írnak alá. Egyébként is: jó ízlésű embernek már a gyomra forog, amikor meghallja, hogy már megint aláírtak valamit, mindig ugyanazok, most még bevontak néhány kiváló embert is, maguknak tetszelegnek, szemezgetik az akasztófa alatt, hogy ki van a listán, és az aláírásuknak semmi súlya nincs. Az egész üres pátosz, magamutogatás, nagyképűség, hányingert keltő.

Amúgy a konzervatív párt elgondolása elvileg zseniális lenne. Bárkivel fogadni mernék, hogy Bajnai Gordon amerikai tanácsadók ötlete alapján indult el ezen az úton. Brilliáns gondolat, hogy a magyarországi tragédiák első számú oka az, hogy nincs egy tisztességes konzervatív jobboldal, csak antiszemita, klerikális, horthysta, fasiszta hagyomány. Ha valaki nyugalmat akar Magyarországon, annak első feltétele, hogy a jobboldali gondolkodást kiszabadítsa a politikai katolicizmus keresztény-nemzeti ideológiájának, a Szent István-i állameszmének a fogságából, amely keveredik a pogány barbár ősmagyar identitás turulos tradíciójával. Egy konzervatív mérsékelt modern jobboldalra szükség van, amely a szélsőségeket kiveti magából. Ezt biztosan amerikaiak találták ki, ezen felismerhető az amerikai észjárás. Bajnai Gordon minden szempontból alkalmas arra, hogy egy ilyen pártot létrehozzon, és talán abban is bízni lehet, hogy nem fogja azt az utat bejárni, amelyet Orbán bejárt. Orbán ugyanis hajszálpontosan ezzel kezdte a jobboldali fordulatát. A Fidesz a Lezsák-féle csurkista vonulattal szemben szakította szét az MDF-et, aztán nem véletlen, hogy Lezsákék kötöttek ki a Fideszben, és már Kövérrel együtt temették Csurkát. Ez a folyamat rámutat Bajnai vállalkozásának nehézségeire: Orbán felismerte, hogy a mérsékelt konzervatív jobboldalon nincs szavazó, és élet sincs. Ezt az amerikaiak nem tudják. Orbán megértette, hogy a nacionalista magyar jobboldal századokon át a politikai katolicizmussal azonosította a nemzeti identitást, szolgalelkűsége ragaszkodik a tekintélyelvűséghez, számukra Trianon nélkül nincs nemzeti érzés, a katolikus egyház hitelesítése nélkül nem fogadják el őket, mint jobboldali pártot. Ezért Orbán elindult ezen az úton, és a horthyzmusnál kötött ki, tekintélyelvű, fasiszta államot épít, mert ebből az ideológiai magból csak ez a fa képes kinőni. Ezért Bajnainak évtizedekre van szüksége ahhoz, hogy a magyar lélekbe oltsa a mérsékelt konzervativizmust, ha ez egyáltalán valaha sikerül. Ahhoz előbb szét kell választani az államot az egyháztól, hogy a lelkekben is elválasztódjon a nemzet fogalma a vallási ideológiától. Egyetlen esélye, hogy a liberálisok és a baloldal egy része átpártol, de akkor le kell mondania a határon túliakról szóló hazugságok visszhangozásáról, és el kell felejtenie, hogy a 2006-os puccskísérletet rendőrterrornak nevezze. Neki innen vannak tartalékai. Orbán hívei között nem talál mérsékelt konzervatívot, mert ha lenne ilyen, akkor a felcsúti Napóleont, már a cipőfűzőjénél fogva húzták volna fel a felcsúti kapufára. Orbántól olyan szavazók jönnek el, akik soha nem voltak jobboldaliak, csak elegük lett az MSZP-ből. Ezeknek nem kell jobboldali hazugságokat mondani.

Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy az a baloldali szavazóbázis, amely Bajnai Gordon miatt az Együtt 2014 szövetség mögé állt, hamar elpárolog, ha megtudja, hogy itt egy jobboldali pártszövetség épül. A Millának önmagáért nincs száz támogatója, és ötven szavazója, mert a másik ötven elalszik, és nem ér oda a szavazásra. Az LMP be sem jut a parlamentbe, amely a magyar nép bölcsességét dicséri, a többiekről említést sem érdemes tenni. Hacsak, a Fidesz régi jó szokásához híven, nem avatkozik be a folyamatokba, és nem gondoskodik a maga ellenzékéről. A Milla élén álló Juhász Péter úgy ahogy van, egy nemzetbiztonsági kockázat. Nem tudom, van-e a C típusú nemzetbiztonsági vizsgálatnak olyan kérdése, amelyen meg ne bukna. Gyakorlott szemű titkoszolgálati ember kapásból megmondja, hogy mennyiért lehet megvenni kilóra, vagy mivel kell zsarolni és sakkban tartani élete végéig. Az LMP létrejötte és parlamentbe jutása mindig is gyanús volt. A jószándékú és tisztességes Kónya Péter nem profi politikus, arra megy, amerre a szél fújja. A 4K! olcsóbb, mint Juhász. Mielőtt bárki összeesküvés-elméletet kiáltana, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Fidesz profi módon szalámizta le a jobboldalt, mindenhol megtalálta a maga ügynökeit, emlékezzünk az UD Zrt. esetére, hogy mi zajlott ott a háttérben, és ne felejtsük el, hogy Orbán minden pozícióban levő embere zsarolható figura. Biztos vagyok benne, hogy az MSZP-t is mozgatják a Simicska vonalon. Ez egy titkosszolgálati eszközöket felhasználó politikai maffia. Ebből az következik, hogy Bajnai Gordon háta mögött a szövetségeseit beszervezi, vagy  a háttérből mozgatja a Fidesz. Létrehoznak egy MSZP- és DK-ellenes közhangulatot, és a Fidesz érvényt szerezhet az alaptörvény követelésének, a kommunista diktatúra lezárásának. Ha betiltják az MSZP-t és Gyurcsány Ferenc pártját, akkor senki nem mondhatja, hogy “az ellenzéket” tiltották be, mert ott áll teljes díszben a kommunista jogutódokat a Fideszhez hasonlóan elutasító polgári ellenzék. A Fidesz csak az embergyilkos kommunista diktatúra képviselőit és volt haszonelvezőit szorítja ki a közéletből. Az alkotmánynak tesz eleget. A nem kommunista ellenzéknek haja szála sem görbül. Bajnai Gordon ezzel nem ért majd egyet, de örülhet, ha ő megússza, mert ő is volt az MSZP miniszterelnöke. Ereje nem lesz ezt megakadályozni. A közvéleményt addigra megdolgozzák, és a Fidesz saját válogatott ellenzéke hatékonyan ülteti be a fülekbe, hogy nem szabad a 2010 előtti állapotokhoz visszatérni. Az önkritikára képtelen magyar ember megint kap egy bűnbakot, amely kifosztotta őt, tönkretette az országot, és tényleg jobb lesz a nyugalomnak, ha ezek végre eltűnnek. Tegyük hozzá, ha ezt a választók döntenék el, sokukért millió könnyet ejteni nem kellene.

Csakhogy: bármilyen az MSZP, az Orbán-rendszer legeltökéltebb és legelszántabb ellenzéke mögöttük áll. Ha az MSZP-t és a DK-t betiltják, mint akik felelősséget viselnek a kommunista terrorért, akkor a párt nélkül maradt híveik a rendszer és az állam ellenségei lesznek. Olyanok, akik az alaptörvénnyel szemben állnak, és az “alkotmányos fordulattal” lezárt múltat akarják visszahozni. Ezek az emberek törvényen kívül rekednek, és előbb-utóbb a rendszer üldözöttei lesznek. Ők nem fognak a Fidesszel kollaboráló ellenzékhez állni. A parlamentből eltűnik a kemény baloldalt (lagymatagon) képvselő MSZP, megszűnik Gyurcsány, és ott lesz őfelsége ellenzéke, az örök tízszázalékos  ellenzéki összefogás, a kilencven százalékos Fidesz-KDNP-Jobbik blokkal szemben, amely állandó harcban áll majd a belső és külső ellenséggel, amely mind a magyar ember ellen tör, és mind a magyar földet akarja, mert itt van a világ szívcsakrája és a legjobb víz. Ezek megkapják a pénzüket piára, drogra, nőre, Bajnai Gordon pedig tiszteletre méltó harcot folytat a konzervatív magyar jobboldal megteremtéséért. Eljöhet az idő, hogy egy termet is képesek lesznek megtölteni. A többiek, a mostani újdondászok pedig beszélnek majd olyan felelőtlen hülyeségeket, mint mostanában az MSZP, amely olyanokat kezd megint ígérgetni, mint amely ígéretek és hazugságok az ország összeomlásához vezettek.

Ebből a helyzetből az egyetlen pozitív forgatókönyv az, ha az MSZP-ben néhány ember megérti, hogy ez így nem mehet tovább, fel kell adniuk azt a stratégiát, hogy semmit nem kell csinálni, és a hatalom az ölükbe hullik, mert Orbán úgyis kinyírja magát. Az MSZP-nek belül és kívül hatalmas erővel kell támadásba lendülnie, Európát és a világot a betiltására irányuló kísérletről és a szabad választások felszámolásáról drámai erővel figyelmeztetni kell, és az őket betiltani szándékozó alaptörvényi passzust minden lehetséges fórumon meg kell támadni. Addig, amíg a jobboldali ellenzéki szövetség fel nem áll Orbán oldalán, és a siralomházba nem kerülnek. Mesterházynak az európai és az amerikai politikai vezetés legfőbb köreivel kellene találkoznia sürgősen. Ezzel egyidejűleg, szakítaniuk kellene a párt romlását előidéző pártpénztárnoki rendszerrel, amely szétrohasztotta ezt a pártot és az országot. Nehogy elhigyják, hogy az SZDSZ, Gyurcsány és a neoliberalizmus vitte pusztulásba őket. Tiszta alapokra kellene helyezni mindent, ha értik, mit jelent ez a szó. Azoknak az embereknek, akik az elmúlt húsz évben a párt csúnya arcai voltak, rendezni kellene egy nagy bált lufikkal és lángossal, és elbúcsúzni tőlük. Bűn, arcátlanság, felelőtlenség és szemétség az országgal szemben, és a mögöttük álló baloldali emberekkel szemben, ha ezt tovább folytatják, amit eddig. Ennek a vége az lesz, hogy így vagy úgy felszámolják őket, a híveiket pedig illegalitásba kényszerítik, és üldözni fogják. Nehogy arról ábrándozzanak már, hogy néhány hazugsággal, ígérgetéssel, majd leváltják Orbán Viktort, és minden mehet úgy tovább, ahogyan eddig. El kellene már azt is dönteni, és közölni a közvéleménnyel, hogy ez egy antikapitalista párt, amely az állami gondoskodás és állami újraelosztás híve, vagy a kapitalizmust tartják a demokrácia és a szabadság gazdasági formájának, és azon belül akarnak szolidárisak lenni a gyengékkel, és védeni a dolgozók jogait. Mert ha antikapitalisták, akkor megkérjük Orbánt, hogy mégiscsak számolja fel őket, és aztán szórja be a helyüket sóval. Hátha Bajnai majd elmagyarázza a híveknek, hogy mi a kapitalizmus, mert olyat Magyarországon még nem láttak. A magam részéről olyan emberközpontú és emberi társadalmat még nem láttam, mint a legtisztább kapitalizmusban. Bajnai Gordonnak pedig minél előbb meg kellene szabadulnia azoktól a hülyéktől, akik a jobb kezüket nem tudják megkülönböztetni a baltól, időzített bombák alatta, miközben bázisuk és támogatottságuk nincs. Az összefogás hamis illúziójáért nem érdemes elvtelen kompromisszumokat kötni. És akkor jár legjobban, ha egy nemzeti liberális pártot alapít, amely képes befogadni a liberálisokat, a kapitalizmust helyeslő baloldaliakat is, a hazafias érzelműeket, az orbánista-horthysta jobboldalnak tett kedvezmények és hamis szirénhangok nélkül. Például a Haza és Haladás Közalapítvány honlapján található hitvallás már a politikai katolicizmus fogalmaival dolgozik: “Célunk a közjóra törekvő, haladó kormányzás felelős és szakszerű gyakorlatának támogatása. Magyarok vagyunk és európaiak, nemzeti hagyományainkra büszke, haladó gondolkodású polgárok.” A “közjó” katolikus fogalom, ezt Erdő Péter bíboros sem mondta volna szebben.

Mindehhez hozzátartozik az egyenesség, hogy tisztességes emberek és tisztességes pártok csaló parlamenti választáson nem vesznek részt. Nem legitimálják a választási csalást, és nem asszisztálnak a demokrácia megcsúfolásához. Orbánra és rendszerére a legnagyobb csapás az, ha bojkottálják a csaló választásokat, és nem tudja a demokrácia hazug látszatát kelteni. Közösen az Európai Unióhoz kellene fordulni, hogy közvetítsen az egyenlő és szabad választáshoz szükséges szabályok megalkotásában. Az Európai Unió alapértékeivel ellentétes, ha nincsenek tiszta és szabad választások. Ha ezt nem lehet elérni, akkor bojkottálni kell. Az megrövidíti az Orbán-rezsim élettartamát. A választási részvétellel Orbánt bebetonozzák a hatalomba.

Végezetül szeretném felvázolni azt a jövőt, amelyet egyesek elképzelni sem tudnak azután, hogy az ellenzék résztvesz egy csaló választáson és veszít. A jelenlegi állapotok csak Orbán Viktor mérhetetlen türelmélnek köszönhetők, és csak addig tartanak, amíg csalással meg nem szerzi magának a felhatalmazást a következő négy évre is. Tévednek, akik azt hiszik, hogy minden úgy folytatódik tovább, mint eddig. A 2014-es elvesztett választások után Orbán diktatúrája új szintre emelkedik. Nem fogja eltűrni, hogy ilyen packázások történjenek. Beindul a pártok lemorzsolása, szétverése, az internet cenzúrázása és blokkolása a gyermekpornóra hivatkozva, a Klubrádió elhallgat, az ATV-n a Vidám Vasárnap lesz a fő műsorszám, baloldali lapok fognak megszűnni, átalakulni, új tulajdonos kezébe kerülni. Aki nem lesz elég alázatos, azt a nyakánál fogva vezetik majd ki a parlamenti ülésteremből. A bíróságokon felszámolják ezt a liberalizmust, hogy mindenki a feje után hozza az ítéleteket, a sajtóban elindulnak a zaklatások, büntetések, megfélemlítések, lesznek állam elleni bűncselekmények miatt perek, hazaárulás, üldözni fogják a rendszer kritikusait, mint a az állam ellenségeit. Nem lesz itt ilyen pofázás. Kemény kéz jön, durvul az elnyomás, a megfélemlítés és a terror. Aki azt képzeli, hogy ez az ember megadja magát, eltűri, hogy valakik csak úgy leváltsák, vagy egyszerűen szembe menjenek vele, az nagyot téved. Nincs már olyan messze a fekete autó. Aki azt gondolja, hogy 2014-ben vagy 2026-ban, demokratikusan le lehet váltani Orbán Viktort, az becsapja önmagát és másokat. Az a hajó már régen elment. Az ellen akkor kellett volna tenni, amikor a bérrettegőket tetszettek hülyézni. Aki pedig azt állítja, hogy kétharmados többséggel nyer majd az ellenzék 2014-ben, az nem normális. Orbán monarchikus uralmat fog bevezetni, és kénytelen lesz minden sajnálata ellenére a demokrácia helyett egy másik rendszert bevezetni. Félelelm, rettegés és zokogás lesz. És ez még nem a vég.

A magyarok még mindig nem fogták fel, hova kerültek, és mi vár rájuk.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (51 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +87 ( 101 szavazatból)
Bartus László: Mohács felé fél úton, 4.7 out of 5 based on 51 ratings

 • Hozzászólások(108)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

108 Reader’s Comments

 1. A Klubrádió híre: Létre kell hozni a negyedik köztársaságot – MSZP:
  .
  [[[ Létre kell hozni 2014-ben a negyedik magyar köztársaságot, mivel a harmadiknak Orbán Viktor miatt vége van – mondta az MSZP-s Horváth Csaba. Emlékeztetett: holnap lesz 94 éve annak, hogy az első köztársaságot kikiáltották, és azóta három olyan személy volt a történelemben, aki a demokrácia ellensége volt: Horthy Miklós, Tisza István és "legújabban" Orbán Viktor. ]]]
  .
  Nekem valahogy hiányos a névsor. Valami izé… talán Rákosi Mihály, meg Kádár János, meg Grósz Károly … izéé…. Rosszul emlékszem?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 2. Ja, én is kihagytan néhányat. Például volt valami Szálasi…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 3. Na, úgy látom, épp ideje volt, hogy írjak egy új felrázó verset:

  Alvajárók népe
  (szózat a szuttyogó szittyákhoz)

  Lassan téli álmát alussza a medve..
  De ti miért vagytok álomba dermedve?
  Tetszik tán, mit Orbán szabadított rátok?
  Nem hiányoljátok demokráciátok?

  Kéne egy Petőfi? Hiányzik Jókai?
  Kossuthot várnátok beszédet mondani?
  Mi az, ami felráz, s eszetekre térít?
  Fel kéne támasszam nektek most Széchényit?

  Recesszió, nyomor, földrablás, fasizmus,
  Munkanélküliség meg neohorthyzmus,
  Éhezés, bűnözés, cenzúra, agymosás,
  Éhenhalás elől külföldre vándorlás…

  Elég számosak már az ország bajai!
  Csak egy tud rá gyógyírt: Gordon, a Bajnai!
  Ti meg finnyákoltok: pfúj, komcsi, meg libás!
  Tényleg nem világos, hogy Orbán a hibás?

  Így beszoptátok a lejárató dumát?
  Tízmilliónak így átmosták az agyát?
  DK, 4K!, Milla, Haza és Haladás,
  MSZP, LMP és Szolidaritás…

  Szátokba kell rágni: egységben az erő?
  Sok kicsi pártocska külön nem lesz nyerő!
  Széthúzás, irigység… A turáni átok!
  Ezt verte belétek édes jó anyátok?

  Ha most Jézus Krisztus eljőne közétek,
  Egyetlen rossz szóért megfeszítenétek,
  Aztán meg rínátok: – A Megváltó oda!…
  Csak a magyar lehet ennyire ostoba.

  Csak egy megoldás van: összefogni végre!
  Az országot újra kihozni a fényre!
  Megtörni a sötét fideSS-zsarnokságot,
  S felépíteni az új Köztársaságot!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +37 (37 szavazatból)
 4. Orban elfogja csalni a valasztast ! Romaniabol kapja majd az infot kik regisztraltak es kik nem szavaztak a vegen!!! Igy kb 100 000 + fideszre szavazo lesz amit egy hamisito fideszes maffia keszit elo! Amennyiben 4 millio szavazo szavaz akkor a csalasos 100 000 az 2.5 % ami sok aztan jonnek a tobbi orszagok! Lazar es Kubatov lesz megbizva a piszkos munka megtervezesevel! Ha figyelembe vesszuk Romanian kivul eloket meg 150-200 ezer szavazatot lehet csalni ami plussz 8% namarmost ha hozzaadjuk az agymosott 1 m 200 fideszes sult barmokat maris nyert a Maffia vezer ! Jo otlet az osszefogas csak nem szokta meg a magyar , be vagyunk oltva egymas ellen! Lopas is benne van sajnos a magyar genekbe . Orban is magyar allitolag , bar le sem tagadhatna ebbol az aspektusbol!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 5. Sajnos ez mind igaz.
  Aki azt hiszi, hogy demokratikus választások lesznek 2014-ben, az nem itt élt eddig. Vagy idióta.
  Ha ellenzékből képes volt szétveretni a fővárost a felcsúti középpályás, akkor mire számíthatunk tőle kormányon?
  Ha akkor a minél rosszabb annál jobb volt a fő irány, akkor nem hiheti senki, hogy nem tesz meg mindent a hatalom elvesztése ellen.
  És tényleg röhej, ahogy a balfasz ellenzék képtelen az összefogásra, pedig akkor sem lenne esélye nem hogy 2/3-ra, de semmire se.
  Vajon miért felezte meg a parlament létszámát 2014-től? Véletlenül pont az ellenzék fog kiesni, és marad 200 fidesznyik, a legszervilisebbekből.
  Mérnöki precizitással elő van készítve a hatalom megtartása, az alaptörvénytől kezdve az új választási rendszeren át az összes állami intézmény elfoglalásáig.
  Talpra magyar!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (18 szavazatból)
 6. Gonoszka, engem is meglepett, hogy Gyurcsány “nem diktátor”-nak nevezte Orbánt, de ezzel együtt továbbra is az egyetlen (legmegfelelőbbnek) tekintem őt az Orbán ellen fellépők közül.
  A “meglepődésem” az enyém, a kijelentése pedig (esetleg) piár-megfontolásként az övé, mert egyáltalán nem biztos, hogy (az egyébként szerintem is legtisztességesebb megoldásnak felmagasztalható) egyenes út vezet eredményre. Neki ugyanis nem csupán a legradikálisabb megoldásokat sürgetők szimpátiáját kell megnyernie (sokkal kevesebben vannak azok, kik véráldozatokkal szándékoznak elzavarni Orbánt -bár a békés átmenet feltételezése szerintem akkora szűklátókörűség, ami vaksággal egyenlő-), és gondolnia kell arra is, hogy se börtönbe ne csukják “államellenes” szervezkedés vádjával, se közlekedési balesetnek se állíthassák be a likvidálását.
  Szerintem komoly oka van annak, hogy a diktatúra kiépítésének útján lévő Orbánról beszél (egyelőre), hiszen a klasszikus kritériumokat még mindig “teljesíti” a rezsim.
  Felelős államférfinak tartania kell magát a művelt világ megítéléséhez is, az én véleményem szerint, ezért mi ketten, te meg én, ebben a témában, csupán Gyurcsány megítélésben különbözünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +14 (14 szavazatból)
 7. Valamennyiünk felelőssége, hogy ide jutott az ország. A jó magyar nép nem tanult abból, amit a fidesz 1998-2002-ig művelt . Ugyanolyan felelősek azok a polgárok is, akik nem mentek el szavazni, mint akik a nyakunkra ültették őket. Most persze mindenki hőbörög, de senki sem vállalja fel, hogy rájuk szavazott.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (17 szavazatból)
 8. csatt, hajlandó vagyok az álláspontodat, na nem magamévá tenni, de értelmezni. Sőt, hozzáteszem, hogy igazad is lehet, kiegészítve azzal, hogy a 44 okt. 6-ki események sem voltak hiába valók. A magam részéről azt hiányolom, hogy egy figyelmeztető asztalracsapás még mindig hiányzik amely esetleg a fidesz “álmodozóit” felébresztené. Szóval a katonai szárny jelzése hiányzik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 9. vélemény
  “Merckle asszony: értjük a mozgató rugóit az orbáni politikának. Majdnem azt mondta, megértjük. A németek jelentős többsége utálja az amerikaiakat, megkockáztatom, gyűlöli az amerikaiakat. Miért, mert Amerika nélkül a németek a 2. világháborúban nem vesztettek volna. Ezt nem bocsájtják meg az amerikaiaknak soha. Most gazdasági téren terjeszkedik Németország.
  Kell az élettér, mert igen erős a gazdaság és kellenek a fogyasztók. Kell a német nehéz fegyvereknek piac, az ipari termékeknek piac.”
  .
  Nem tudom, hol élsz, de amit írtál, süt belőle a tájékozatlanság.
  .
  1. “Merckle asszony” neve helyesen Merkel, aki jelenleg német kancellár, de vedd úgy, hogy az unió esze is Merkel. Logikája kiváló, doktorált fizikus.
  .
  2. Az, hogy Merkel érti Orbán mozgatórugóit, régen rossz Orbánnak. Merkel ismeri a történelmet, Orbán nem. Merkel finomané diplomatikusan fogalmazott, amit a szellemileg fejlettebbek nagyon pontosan értenek.
  .
  3. A németek többségének semmi kifogása nincs az USA ellen, mert fejlettebb országtól van mit tanulni. Szívesen mennek tanulni és szabadságra is az államokba. Nem drágább, mint Európában nyaralni.
  .
  4. A németek mindenképen veszítettek volna a II. Vh.-ban, ezzel tökéletesen tisztában vannak, mert az embertelenséget akkor már nem lehetett fokozni.
  .
  5. Mit akarsz a hitlerista élettérrel mondani? Történelmi ismeretek terén a németek verik Európa bármely népét, mert velük megtanították, mi hogy volt anno, és mi mit jelent.
  .
  6.Csak nem a magyar piac kell szerinted “a német nehéz fegyvereknek”? Vagy szerinted Orbánékra bízzák a fegyvergyártást a németek? Tudatlanság a köbön, amiket írtál.
  .
  Tényleg nem lehet tudni, hol éltél eddig, milyen Dél-Albán barakkban, távol az ismeretektől és elzárva a világ eseményeitől. A németellenességet viszont Európában nem díjazzák. A német korrekt nép, s ezt elvárja másoktól is.
  Itt jön a képbe Orbán, aki – nemcsak Merkel szerint – nagyon kilóg az európai felfogásból, s ezt a tudomására is hozta, de Orbán azzal nem dicsekedett el.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (17 szavazatból)
 10. A “katonai szárny” nagyon hiányzik. Nem hiszem, hogy titokban dolgozna. Egyszerűen nincs.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 11. Tegyük élhetővé !

  ha szabad még a cikkhez – nem vitatkozólag- hozzászólnom, akkor a DK-t helyzetét szeretném árnyalni . A mondandóm végén mondok friss amerikai példát is.

  Csak arra szeretném mindenki figyelmét felhívni, hogy nem kell a hazug fidesz koordináta (és erkölcsi vagy inkább erkölcstelenségi) rendszerét elfogadni akkor sem, ha csak ezt sugározzák az adófizetők pénzén megszállt összes médiumban.
  .
  Ha qrmány kotmányban megmondta , hogy az MSZMP bűnös, akkor először magukat kellene felszámolni.
  .
  példám : Legyen a bűnös MSZMP a szülő apa. Meg kelett tisztulnia. Lett neki MDF, MSZP, Fidesz , SZDSZ gyereke ‘89 környékén.
  Az MSZMP-s gyerekek közül eddig még csak egyetlen egy közösség vált ki, tisztult tovább , ez a DK.

  A fidesz , a KDNP-semmilyenZsolt, az MSZP maradt ott , ahol jól érzik magukat, jól tudnak lopni, jól tudnak elnyomni.Egyformák.

  Tehát a DK. unoka szinten van már, mig a fidesz a vezér “nem a diktatúra ellen harcoltam , hanem önnök ellen” mondatával viszont MSZMP szintre !! emelte vissza pártját, a KDNP-vel együtt. Tehát fidesz = brutál, rákosi MSZMP .

  .
  amerikai példa:
  Úgy tudom, hogy amerikai elnök, csak amerikai polgár lehet.
  Obama, mint afrikai unoka másodszor megválasztott elnöke az USA-nak.

  Obama nagymamáját láttuk nem igazán Wall Street-i , poros afrikai környezetben, akkor amikor unokáját megválasztották amerikai elnöknek .
  Obama nagymamája sohasem lehetett volna USA elnök, de unoka lehetett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 12. Bocsi, Gonoszka, a “katonai szárny” téma értelmezése a lehető legmagasabb távolságban zúg el felfogóképességem fölött, női mivoltom talán elfogadható magyarázat erre…
  Amit én -köreimben- a jelenlegi védelmi képességünkről hallottam, az kábé a tatárjárás utáni helyzethez hasonlítható. Már ami a teljes szétziláltságot illeti. (Természetesen figyelembe véve két történelmi kor a technikai különbségét is).
  Abban pedig biztos vagyok, hogy az Orbán – féle megfélemlítési taktika nemcsak a közszférát fonta át eredményesen, hanem a rendvédelmi szervek színfalak mögötti tisztogatása minden más egyébbel szemben elsőbbséget “élvezett” , azaz fegyveres erők oldaláról Orbán biztosan nem lesz kitéve veszélynek.
  A háborús időszak példáit a magam részéről azért nem tartom szerencsésnek, mert a hadi áldozatok (parancsba lehet bármit adni, amit az alattvalók kötelesek teljesíteni) nem hasonlíthatók önkéntes “tűzön-vizen át” követéssel, különösen nem a mai magyar hozzáállást figyelembe véve. Itt az “asztalcsapkodót” úgy nyírják ki, ahogy kedvük tartja, az elsöprő többség nyikkanás nélkül röhög a markába, hogy hál’ isten, nem én vagyok a helyiben, de én be is fogom a pofámat, nem leszek hülye vásárra vinni a bőrömet….
  Egyébként tudnál mutatni valakit, aki, ha élre állhatna, és azt kiáltaná “Utánam”, abban a garantált reményben, hogy lesznek tucatnál többen, akik követik is?
  Hát, ehhez a hozzáálláshoz kénytelen alkalmazkodni Gyurcsány.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 13. From: Barack Obama
  To: Viktor Orbán

  Tisztelt Orbán Viktor Úr!

  Mindenekelõtt köszönetemet szeretném kinyilvánítani Ön felé, Mr.Orbán.
  Kissé megkésve, de a tudomásomra jutott, hogy az Ön hathatós
  közremûködése nélkül nem biztos, hogy ilyen fényes gyõzelmet
  arathattam volna Mr. Romney felett. Akit ön támogatott, aki ja
  vára kampányolt az ön szája, egy bizonyos Mr. Peter Szijjarto, egy
  fura alak mint hallottam, mindegy: sikeremet megalapozta, mi több:
  kiteljesítette!

  Ahol Ön jár, ott többé fû nem terem, ez köztudott Önrõl, mást nem is
  igen tudok, csak ennyit: kedves, kicsi ország az Öné, hallok is egyet
  mást, de beláthatja, mint immár ismét a világ elsõ embereként más
  elfoglaltságom is akad, minthogy azon töprengjek, mi lehet az oka: Ön
  megjelent Egyiptomban – és másnap elzavarták azt a vezetõt, akivel Ön
  üzletelni kívánt, holott Ön elégedetten ment haza: Egyiptom immár
  remek partner lesz. Mr. Mubarak azóta is fogcsikorgatva emlegeti azt a
  látogatást: Egyiptomban nincsenek rózsás börtönviszonyok.

  De, ha ez direkt volt, akkor remek húzás volt utána elmennie Líbiába,
  kezet rázni, üzletrõl, örök barátságról beszélni Mr Moammer
  Kadhafival, aki vagy 40 évig prímán kezelte a helyzetet – de eztán
  bedõlt, mint a forint tavaly Önöknél – ma Mr.Kadhafi a hetedik
  Paradicsomban szívja a vízipipát, 77 bajadérral körülvéve.

  Azonban szegény szaudi trónörököst sajnálom. Ön ellátogatott a sivatag
  ékéhez a hajdani Boldog Arábia még megmaradt királyságába, tárgyalt a
  trónörökössel – visszarepült szépséges közép-európai hazájába -
  hétfõre virradóra a trónörökös elhalálozott.

  Szegény grúz elnök se hitte volna, hiszen olyan szívélyesen fogadta
  Önt a jó Szakasvili, hogy az Ön látogatása után közvetlenül a pártja
  elveszíti a választásokat. A sor folytatható… pártok buknak el,
  minisztereket váltanak le, természeti katasztrófák követik az Ön
  útjait… szinte hihetetlen, bár mi amerikaiak nem vagyunk babonásak,
  de nem járt Ön véletlenül New Yorkban, a Sandy elõtt? Sorry!

  Remek ötlet volt Öntõl ellenfelem Mr, Romney támogatása. Ahogy
  meghallottam, abban a pillanatban tudtam – csakis gyõzhetek, a kampány
  inkább színészi feladat lett aztán, izgalom, kihívás.

  Ugyanezt kínálom Önnek a következõ magyar választásokra (bár hallom,
  csalásra készülnek, diszkriminációra, furcsa választási rendszert
  vezetnének be, erre alkalomadtán alighanem odafigyelek).

  Meg fogom Mr. Romneyt kérni: a 2014-es kampányában segítse Önt. Nekem
  sajnos nem áll módomban, mint ahogy továbbra sem áll módomban fogadni
  Önt a Fehér Házban – ilyen az élet, ahogy Önöknél mondják – sorry.

  Amiket még hallok az Önök kormányzásáról – eleresztem a fülem mellett.
  Méghogy maffia. Akkor a másik Unió, amelyik az én országom mintájára
  alakult, nem tûrné – na én biztosan nem tûrném -majd egyszer kiderül,
  hogy nem is létezett Simicska, Nyerges nevû ember abban a kis hazában
  (ki se tudom mondani a nevüket, hát még hogy Schlett Csaba, meg Kaya
  Ibrahim – vagy éppen Kósalajos), és nem voltak földmutyik, és nem
  írtak ostoba alaptörvényt, gránitba vésve, amit aztán félóránként
  módosítanak. Nem lehet igaz az a személyi jövedelem adózás sem, amihez
  a legeszementebben ragaszkodnak, mindenféle elképesztõ sarccal nyúzva
  a szegényebbeket. Kezdek gyanakodni: jók egyáltalán az infóim, hogy
  Önöknél recesszióban van a gazdaság? Mert csak hencegést hallottam,
  óriási sikereket, tündérmeséket. Így azt sem hiszem el: nyugtasson
  meg: nem igaz, hogy Önöknél a legmagasabb az infláció hetedhét
  határon. a szegénység meg lassan a legnagyobb.

  Ezek azonban nem rám tartoznak: hálámat nem csökkentik, és nagyjából
  olyan sorsot kívánok Önnek, elsõ miniszter Úr, mint ami a csodaló
  sorsa lett, miután Ön egy almával megkínálta. Addig verhetetlen csoda
  - attól kezdve egy kripli, de ne legyen belõle virsli, jó lesz egy
  gumiistálló is. (De nem analóg, isten ments! ég és föld. Egy olyan
  kedves állat – és még nem is fintorog sose, teljesen normális ló).

  Még egyszer köszönök mindent – thank you very much!

  Barack Obama

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (24 szavazatból)
 14. Bocsánat, 1944-re és Fehér Lajosra, a Szír csoportra, stb. gondoltam. :))))

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 15. Allitolag o a Felcsuti Maradona;)! Masok szerint Don Vito a keresztapa! Valaki szerint a legbecsuletesebb miniszterelnok! Dontse el mindenki sajat maga :).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 16. Politikai menedékjogot kérhetünk már?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 17. Kedves Bartus László! Nagyon szomorú, de igaza van. A végkifejlet, a sötét jövő megmutatásában is.
  Régóta tartok ettől. Ahogy ov képtelen volt belenyugodni 2002-ben abba, hogy elvesztette a választásokat, és mindent megpróbált, hogy hatalomra kerüljön, ami végül sok hazugságának, uszításának, meg “köszönhetően” az MSzP-nek is végre megkaparinthatta a hatalmat, mindent megtesz azért, hogy megtartsa. Galádságot, akármit – és sajnos itt mindent megtehet. Mert tűrjük.
  Nagyon elkeseredett vagyok.
  *
  Olvastam a tákolányt. Nem vagyok mazochista. Tudni akartam, mire képes ez a bagázs. Megtudtam és elszörnyedtem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 18. Érdekes lenne ha elfogadnák Magyarországon az internacionálét éneklő Bajnait konzervatív párt alapítóként.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 19. Orbán sem volt jobb a maga ultraliberalizmusával.

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 20. Hát igen, nem sok választásunk van, ez igazán átfogó írás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 21. Hajlamos vagyok elhinni, ha megmondjátok, hogyan akarjátok Orbánt leváltani 2014-ben. De könyörgöm, mondjátok el! Komolyan. Regisztráltok? Olyan strapás, nem?
  Tüntetni fogtok? Annyira macerás, elmenni, a fene se tudja milyen idő lesz, a férfiak még csak odaállnak egy fa mellé, vagy a fal mellé, n de a lányok! A járdaszegélyre guggolnak? Vattaigazítással,. Á, meg még talán a szél is fújni fog.
  Mit mondotok? Hogy nem is …. Így van, nem is olyan rossz gyerek ez a Viktor, miért akarjátok megbuktatni ? Meg Győzike is danászik, Hajdú Petya, a sarki férje is baromkodik.
  A Viktor? 4/+3-a lett? Ne is mondjátok! Olyan snájdig gyerek! Na és a Jani, a Lézer! Hm!
  Ja, hogy elfelejtették Orbánt leváltani? Nem is hagyjuk mi megalázni magukat az Ájemeftől!
  Mehetnek a pics*ba ezek a 3 betűsök!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 22. Ha az MSZP mint utódpárt megy a börtönbe, akkor Bajnai is, hiszen a miniszterelnökük volt és KISZ-es.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (4 szavazatból)
 23. Kedes Sándor, köszönet, bearanyozta az estémet, már rég nem szórakoztam ilyen jól, üdvözlöm :-D :-D :-D

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 24. “Közjó” mint katolikus fogalom? És erre a kocsonyaszilárdságú alapra építeni egy fél cikk következtetéseit és az egyetlen esélyes ellenzéki erő leírását?
  Szerintem inkább a cikkíró nem kedveli Bajnaiékat (főleg a Millát), így ha “közjót” írnak, az a baj, ha “hógolyót”, akkor meg az.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (6 szavazatból)
 25. ElPocoLoco,
  tisztelje meg magát annyival, hogy nem csúsztat: ez a cikk nem arra épül, hogy aközjó katolikus fogalom, bár épülhetne arra is, mert az. Önnek nincs fogalma arról, hogy miről beszél, amikor egy legyintéssel elintézi akár csak a “közjó” fogalmának szerepét. Tájékozatlan és felületes. Bajnairól és a Fidesz helyett egy konzervatív párt ötletéről ez a cikk szuperlativuszokban beszél. De ha ezt a “konzervatív” pártot a volt piarista Szigetvári Viktor tölti meg majd ideológiai tartalommal, abból nem lesz modern konzervativ párt, hanem keresztény-nemzeti alakulat, a politikai katolicizmus pártja. Ez a cikk nem azt fejtegeti, hogy miért nem kedveli a Milla-t, hanem azt, hogy a Milla konkrét tetteinek melyek a várható következményei. Ez a “hógolyós” megjegyzése pedig minősíthetetlen színvonalú. Mindezt csak azért teszem szóvá, mert ezeken az oldalakon általában értelmes és érvelő viták, gondolatok jelennek meg. Erre a minősíthetetlenül alacsony szintre nem kellene levinni a lapot, az itt olvasó közönség ennél sokkal magasabb színvonalon áll, és többet érdemel. Ha nincsenek ismeretei, kérdezzen meg másokat, vagy olvasson hozzá, üsse be a keresőbe az adott szót egy megfelelő kontextusban, és kinyílik egy ismeretlen világ. Ha érvei és gondolatai nincsenek, mi értelme itt rombolni a színvonalat?
  Üdvözlettel, Bartus László

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 26. Csak három szó , amit hozzá tudok fűzni :
  Felrúgták a nemzeti konszenzust.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 27. “From: Barack Obama
  To: Viktor Orbán”
  :D :(((((((((((((
  ++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 28. Sándor- 2012. november 15. csütörtök 15:47
  Persze, meg tudják csinálni. A kérdés “csak” az, hogy kikkel és MIT? Azaz jobbközépen mekkora társadalmi bázis található, és azokkal merre lehet indulni. Ha olyan nagyon nagy tömeg lenne ott, akkor már Orbánt is rákényszerítették volna a korrekcióra. Márpedig ha ott nincsenek tömegek, akkor a kedvükért nem érdemes átvenni a szélsőjobb+fidesz közös toposzait. Mert a jobbosoknak soha nem lesz elég, amit ebből kapnak, a balosoknak meg már eddig is SOK/K amit a Haha produkált:
  http://hazaeshaladas.blog.hu/2012/11/15/2006_osze_es_a_politikai_felelosseg?fullcommentlist=1#comments

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 29. Mert azt állítani, hogy baloldali mese a 2006-oos államcsíny kísérlet, nem igazán fogja megnyerni a baloldali tömegeket, no meg a tények erős mellőzésével jár együtt, pl a Galamus e tárgyban írt, több részes, dokumentumokon alapuló elemzésének nem ismeretével. Vagy annak feltételezésével, hogy mások azt nem ismerik.
  És akik ennek ellenére tagadják a nyilvánvalót, azok soha nem fogják beérni a teljes azonosulásnál kevesebbel: azaz az egyik oldalon túl sok/k, a másikon, meg túl kevés:
  http://www.millamedia.hu/2012/11/03/szabadai-viktor-hianyzik-egy-mondat/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 30. és szokás szerint leginkább Pupuval (no és persze Bartussal) értek egyet:
  http://www.pupublogja.hu/2012/11/hogyan-fujjunk-egy-lyukbol-egyszerre.html
  Viszont nézzük a jó oldalát:
  Nekünk mindig pár hónappal korábban kezd derengeni, hogy a dolgok merre tartanak, Bartus elemzéseinek köszönhetően (KÖSZÖNJÜK!)
  Szóval aki nem vette komolyan Bajnai JOBBKÖZÉPRE való pozicionálását, az most kezdheti komolyan venni. Persze balról kell majd az együttműködés, de baloldali szavazókat NEM az E14, hanem azzal szövetségben a baloldali pártok fogják képviselni.
  Talán most, hogy a baloldalon van új, harcias alternatíva (4K!) kénytelenek is lesznek egy kissé aktívabb politizálásra, ha már az elemi önvédelmi érdekük erre nem tudta őket rávenni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 31. Gábor 2012. november 15. csütörtök 18:58
  Persze racionális döntés lenne egy előre hozott választás, mielőtt még rosszabbra fordulnak a dolgok és még több szavazót veszítenek. De legkorábban 2013 második felében képzelhető el, mert az MNB tartalék márciusi lenyúlásával lehetne némi közérzetjavító intézkedéseket finanszírozni, és annak hatásához kell néhány hónap. És akkor már csak pár hónapot veszítenének a 14. áprilisi választáshoz képest.
  Viszont Orbán képtelen a hatalomról racionálisan gondolkodni,és nem fog lemondani egy napról sem.
  Ha pedig berosál Áder helyére, a fidesz még annyira sem fog ennek nekifutni más pártvezérrel. különösen, mivel a mezei fideszesek nem tudnának a szabadpiacon megélni, tehát nem fognak lemondani az utolsó pillanatig járó javadalmazásról sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 32. csatt 2012. november 15. csütörtök 19:56
  Ezt a “nem diktátorságot” majd tárgyaljuk újra, amikor majd valóban az lesz. Mert ebben is vannak fokozatok, tehát inkább úgyí kell érteni, hogy MÉG nem diktátor ahhoz képest, amilyen lehetne.
  Tehát majd akkor lesz igazi, tagadhatatlan diktátor, amikor berosál államelnöknek, kihirdeti a rendkívüli állapotot, törvényen kívül helyezi és internálja az ellenzéki pártok képviselőit és B listára helyezi a tagjait és “bizonytalan időre” elhalasztja a választásokat (mondjuk a saját életfogytáig
  A világ ismer néhány ilyet, tehát teljesen hiteltelen lenne Gyurcsánytól azt állítani, hogy Orbán ebben a maximalista értelemben vett diktátor.
  Orbán már minden kérdésben diktál – de ettől a külföld szemében még nem diktátor. Továbbá Orbán rendszere egy burkolt diktatúra, a demokrácia kefelé őrzött látszatával – ami kívülről még elfogadhatóvá teszi egy valódi, nyílt diktatúrával szemben.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 33. Az a legnagyobb gond, hogy -mert betűhalmazának formai tartalmát tekintve demokratikusnak lehet értelmeztetni a regisztrációhoz kötött választást is-, magát a “választás”-t igyekeznek bűnbakként láttatni, mint Orbán leválthatatlanságát beállítva. Pedig az új “csalással hatalomban maradási” törvény nem más, mint végtermék, Orbánt nem emiatt a ránk erőszakolt “törvénye” miatt nem lehet demokratikus eszközökkel leváltani, hanem a módszereinek alkalmazása és birkakénti tudomásul vétele tette őt leválthatatlanná. Módszereinek, melyek ellene összefogásra képtelenséget eredményeztek.
  - Az ő talpnyaló remekül élnek, behálózták az országot, és aki csak ferdén néz rájuk, azt egzisztenciálisan tönkreteszik. Tömegekre tehát addig nem lehet számítani, amíg mindent el nem vesztettek: elég láttatni a munkanélküliek helyzetét ahhoz, hogy különbözőségek másik oldalán állók “ne szólj szám, nem fáj fejem” beletörődése legyen a még mindent el nem vesztők példaértékű viselkedésmodellje.
  - Hatalmuk törvényenfelülisége: bármit megtehetnek, semmilyen törvény nem vonatkozik rájuk, mert nem hajtják végre az ítéleteket, csak azt, ami rájuk nézve kedvező. Ellenőrzési jogköre nincs senkinek se rajtuk kívül a “nemzeti inzultáció” levélválaszaira, sem a regisztrálandók adataira, sem a majdan beérkező voksok megtekintésére se.
  Akik tehát arra biztatják választópolgártársaikat, hogy demokratikus úton leválthatók Orbánék, véleményem szerint legalább akkora bűnt követnek el saját nemzetük ellen, mint tették 56-os elődeik közül azok, akik elhitették népünk színe-java ifjúságával (és kalandkereső suttyókkal), hogy a világ legerősebb megszálló hadseregét puszta kézzel is (igazi hazaszeretettel megspékelve) ki lehet verni az országból.
  Az eredmény ismert. A megtévesztettek -amíg lehetett- kimenekültek a szabad világba, a megtévesztőket likvidálták, a többiek pedig, a “nem szóltam, talán nem fájdul meg fejem” tömeg igyekezett átélni a reménytelenség kiszolgáltatottságát.
  Nem lesz ez most sem másképp, legfeljebb vér nélkül történik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 34. Orbant elso ciklusaban is csak a lopas erdekelte , nem tud tisztan jatszani ! Bunozo mindig bunozo marad, nagy hiba ezt nem eszrevenni es raszavazni! csalni fog es ha elkapna vki oket a szavazasi csalassal, azt megmagyarazna raharitana a szerinte kommunistakra! Semmiert nem vallal felelosseget ossze vissza beszel biztos bolond.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 35. Minden vágyam, hogy egy erdő közepén egy szép tóparton lakjak kis házamban a kutyámmal, és ember ne is legyen kb. 100 km-es körzetben. Alattomos fajta….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 36. papirvagokes: 00,24
  Örülök, hogy tetszett.
  -
  gets: 07,04
  OK. Nekem is jól esett ez az e.mail-en kapott.
  -
  kekec: 07,22
  Meglátjuk. Obamát sem a tömegek hívták,
  Most van 14%.
  -
  Egyéb vélemény:
  http://hvg.hu/w/20121114_telegatya#rss

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 37. Az MSZP.elnöke azt nyilatkozta valahol,hogy “az MSZP.nem bünös.”Szerintem igen is az,méghozzá nagyon az.Mert miféle párt az,amelyből olyan emberek nevelödnek ki,mint Pozsgay,Szürös,Csintalan,Hagyó és még sorolhatnám a neveke?.Milyen párt az,amelyyben olyan emberek vannak,akik a belső és bizalmas megbeszéléseket magnóra veszik és átadják az ellenfélne?.Ez az eljárás a hadseregben hazaárulásnak minősül,az MSZP-ben ugylátszik az MSZP-ben ez nem bün.Milyen párt az,amely a jó szándéku,a sorozatos hibákat megszüntetni akaró,a pártot hatalomra segitő vezetőt kiátkozza magábol?Milyen tagokból áll az a párt,amelyben a “meghatározó”emberhez dörgölöznek,akkor,amikor vezető szerepet tölt be és nem követik,amikor ez az ember kiválik a pártból és uj pártot alapit?Azért nem követik,mert nem biznak abban,hogy ez a párt bejut a parlamentbe,inkább maradnak a hlyjükön,a biztos helyen,a husosfazék közelében. Tisztelet a kivételnek,megélhetési politikusokból áll ez a párt,amelyben a vezetök csak “nagyokat tudnak mondani”,amit a jobb sorsra érdemes választó polgár már nem vesz be.Ehelyett inkább hátat fordit,némelyek-köztük én is-köp egyet.Látva a sok mucsizást,a szimpatizások ezért vonták meg szavazatukat ettől apárttól,ammely a 2/3-os FIDESZ.gyözelmét eredményezte.Igen is bünös ez apárt.Bünös,mert türte a sumákolást,a mucsizást.Megtürte tagja sorában a judásokat.Bünös,mert nem hallgatta meg a jobbitásra szoló figyelmeztetést,sőt inkább a figyelmeztető személy /:Gy.F.:/lejáratására játszottak.És bünös marad,ha nem fog kezet Bajnai Gordonnal,mert féltik töle a miniszterelnökséget.Ha komolyan akarják a rendszer váltást,akkor tárt karokkal,mind feltétel nélkül magukhoz kellene ölelni őt,mégpedig most,azonnal,hogy eljusson az összefogás hire a csalódott választókhoz és össze gyüjtve ezzel azt az erőt,amely elegendő lesz a 2014-es válsztáskor a rendszer megváltoztatásához.Ha ezt teszi az MSZP,akkor törleszt valamit a bünöségéből.Ha nem ezt teszi,akkor tovább süjjed a bün mocsarában.Térjenek észhez az MSZP.vezetői és tagsága.Hogy ez gyorsabban menjen tegyék oktatás tárgyává a párton belül Bartus Lászó Ur fenti irását.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 38. Mérsékelt, modern jobboldalról ábrándozni ma Magyarországon naivság. Ha lenne ilyen, akkor az MDF még most is a parlamentben lenne, Debreczeni nem a DK-ban keresne ”menedéket”. Sajnos nagyon kevesen vannak akiknek fontos a modern, európai szellemiségű konzervativizmus.
  Erről jut eszembe, e hónap végén jelenik meg Debreczeni új könyve a 2006-os őszről.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 39. Szerintem Bajnai jól látja, hogy nagyon kéne egy jobbközép párt (bár a rom.kat. beütés nem tetszik), csakhogy:
  (1) Ott most nincs senki, és Orbán bukásáig nem is lesz. (Utána igen, Semjénig bezárólag.)
  (2) A fentiek miatt tehát előbb Orbánt kell megdönteni, ez viszont kemény baloldal nélkül soha nem fog menni.
  (3) A fentiek miatt tehát Bajnai sorrendje téves, mert az általa elképzelt jobbközép csakis Orbán megdöntése után teremthető meg, és akkor sem gyorsan.
  .
  Amelyik párt/szervezet elhiszi, hogy a 2014-es választáson nyerhet a baloldal, annak elment az esze. Az Orbán hatalmára esetleg veszélyessé váló formációk (és ma egyik sem veszélyes) be lesznek tiltva, a szájuk be lesz fogva, a pénzük el lesz véve, és ha sokat pofáznak, el lesznek ítélve, mégpedig alkotmányosan.
  Ezért elvi alapokon álló, tisztességes, becsületes elenzéki pártnak nem szanbad elindulnia ezen a Patyomkin-választáson. Amelyik párt indul, az vagy Orbán támogatója, vagy ugyanolyan megélhetési politikusokból áll, mint a KDNP. Hogy ez nekik anyagilag sokba fog fájni? Hja, senki sem ígérte, hogy a politikusi pálya kockázatmentes. Tessék kibírni és minden erővel szervezkedni, Orbán is ezt tette 8 évig; bár a baloldal csak fele olyan tehetséges lenne ebben, mint ő.
  Jobb ma felfogni és elfogadni, hogy 2014-ben nem lesz (megengedve) a hatalomváltás. Az ellenzéknek hosszú menetelésre kell felkészülnie, mégpedig étlen-szomjan. Csakis ezzel érdemelhetik ki, hogy a tisztességes emberek rájuk szavazzanak, ha majd kivívták ezt a lehetőséget.
  Aki elindul a választáson, az — így vagy úgy — tisztességtelen.
  No persze mindez csak a saját szerény véleményem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 40. Megint a bojkott!
  – Orbánék azt akarják, hogy a baloldalt zárják ki a választásokból…
  – Bartus úr azt akarja, hogy a baloldal zárja ki magát a választásokból…
  .
  – Egyrészt figyelmeztet, hogy ha van egy pótellenzék akkor az Európai Unió könnyebben fogadja el az igazi baloldal kizárását.
  – Másrészt úgy gondolja, hogy ha a baloldal saját magát zárja ki akkor segítségül lehet hívni az Európai Uniót.
  .
  Bartus úr receptje: “több százezres, milliós tüntetések, a diktatórikus hatalom teljes magára hagyása, elszigetelése, mindennek a bojkottálása, az Európai Unió segítségül hívása”.
  .
  Komolyan? Az Opus Dei és az Európai Néppárt által uralt EU fog segíteni?
  Gondolja át Bartus úr ezt a bojkott ügyet, mert az csak Orbán malmára hajtja a vizet…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 41. Két opció van:
  1. Kordonbontó nyer 2014-ben, 20 év múlva Ráchel lesz a királynő (kordonbontó lánya).
  2. Kordonbontó nem nyer, másnap Bp. és egyéb nagy városok lángban állnak, Áder feloszlatja a parlamentet, új választásokat ír ki mindaddig, míg kordonbontó nem nyer.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 42. 1942-es
  Ugyan hova gondolsz, amikor ott van Gazsi királyfi is?
  Éppen a pánikreakciói miatt érdemes lenne 2014-ben még nyerni hagyni – kb 2016-ra még a legelszántabb hívei is kiábrándulnának belőle.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 43. kekec – NA NEEEE!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 44. Kedves hunyadi, ha a pártok nem bojkottálják ezt a színjátékot, akkor előfordulhat, hogy a győzelmet álmodóvá félrevezetett tömeg olyan létszámban vesz részt Orbán játszadozásában, hogy a szabad világnak nem lesz más választása, mint valóban demokratikus választásnak nevezni és tiszteletben tartani az eredményt. Ne legyenek kétségeid, ez a nép-reagálás játszana leginkább Orbán kezére. Ugyanis bármennyien szavaznak másokra, az eredményt Orbán hirdeti ki, aminek az a lényege, hogy a Fidesz megnyerte a választást.
  Az egyedüli lehetőség a szabad világ közbelépésére ilyen “választási törvények” esetén még a jelölt állítástól is tartózkodni. Ha csak a Fidesz – hívők mennek szavazni (ez 2010-ben is az összes szavazásra jogosultnak alig 35 százaléka volt), az azt jelentené, hogy semmi legitimitása nincs a nyertesnek. Ebben és (csak ebben az esetben!) válna világossá a szabad világ előtt, hogy az országnak még “demokratikus”-nak nevezhető körülmények között elege lett Orbánból. Persze, a lakosság inná meg a levét annak a bojkottnak, ami akkor érné majd kishazánkat, de legalább rádöbbennénk erőinkre…
  Lenne másik megoldás is: Gonoszka önbeteljesítő víziója, s ennek nagyobb a valószínűsége, mint bármi másnak, mert túl késő lesz már akkor, amikor birkaország hajlandó összefogni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 45. Ha van akit ki kéne kapcsolni a politikából erkölcsre, … hivatkozva akkor az maga Orbán és környezete. orbán és kollégista haverjai maga a folytatólagosság. Ráadásul az mszmp legocsmányabb arcának a folytatása, amit a köznép a rendszerváltás előtt közutálattal megvetett. Ezt orbán már kvázi be is ismerte.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 46. csatt kedves, évek óta történelmet olvasok. politikai híreket hallgatok.
  Az eseményeknek logikájuk van, nem következik be semmi véletlenül.
  A mai csend vihar előtti csend.
  Csak az első villámcsapás hiányzik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 47. Drága Bartus Úr! Elolvastam a cikket és tudom hogy az Ön szavai igazak és előrelátóak,de most úgy érzem,hogy nagyon szigorúan és sötéten látja az ország jövő
  képét.–mert nem igaz,hogy ennyire birka ez a nép,mert sajnos az,de ennyire? Nem !!
  én tudom,és érzem, hogy már nagyon szakad a cérna,és ez a birka nép szerintem még a 2014-es választást sem fogja megvárni és mivel orbán és bandája szépen nem fog elmenni erőszakkal kell elzavarni és sajnos vér fog folyni.Már 4 millió ember él a létminium alatt és rengeteg felnőtt és gyerek éhezik,közben a kormány szerint minden rendbe van,a pihent agyu Matolcsi és szintén elmebajos orbán mindenütt ezt hírdetik,ez a malom nem megy már mert nagyon elkeseredett és elszánt lett ennek a kis Országnak a népe.Úgy,hogy inkább drukkoljon és bátorítsa Magyarországot Kedves Bartus Úr,és ne fessen nagyon csúnya jövőt nekünk! Tisztelettel Plangár A ndrásné / Zsóka mama /

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 48. Kedves csatt,
  .
  A világ közbelépésére ne számíts!
  Az Uniót az Opus Dei uralja az Európai Néppárton keresztül. Az Opus Dei globális médiagépezete – amely sok hírügynökséget és a világ keresztény-demokrata újságait tartja befolyása alatt – úgy állítja be majd a bojkottot, hogy a magyar ellenzék gyáván megfutamodott a megmérettetés elől.
  .
  Még valami. Egyik párt se hírdetett bojkottot! Csak a demoralizálásra jó ennek állandó szajkózása.
  Harcoljon inkább mindenki a győzelemért és a választások nagyon szigorú nemzetközi ellenőrzéséért. Akár csalnak, akár nem, mozgosítani és harcolni kell választás előtt és választás után. Egy háborút nem lehet bojkottálni, csak az országodat és a népedet bojkottálhatod, azt pedig másképp nevezik…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 49. Kedves Gonoszka, azt hiszem, az a legalapvetőbb különbség kettőnk megközelítése között, hogy te ennek a törvényszerű szükségszerűségnek bekövetkezését inkább sürgetnéd, mint elkerülhetetlen megtisztulást, én pedig “sajnos” kategóriaként értelmezem az elkerülhetetlenséget. Szeretném hinni a csodát, hogy megússzuk a magyar-magyar kölcsönös legyilkolást.
  … És szerintem Gyurcsány is pontosan úgy értékeli a helyzetet, mint te, mert hiába minden okos elemzés, felvilágosítás, ez a nép nem hajlandó az eszét használni, csak államférfiként nem buzdíthat polgárháborúra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 50. Kedves hunyadi, sajnos kénytelen vagyok a világ közbelépésére számítani, mert önként és dalolva vonulunk a vágóhídra, közülünk senki nem lesz, aki beindítja a feloldozást eredményező “villámcsapást”, legfeljebb cigányellenes polgárháborút robbantanának ki eredményesen, Orbánt-leváltót soha külföldi beavatkozás nélkül.
  Csak én nem “megsegítő” beavatkozás perspektíváját érzem, hanem éppen ellenkezőleg: “ha ennek a birka népnek Orbán kell, akkor nosza!!!” – állásfoglalást.
  A “nosza” azt jelenti, hogy kizárnak bennünket mindenhonnan. Megszűnik a kereskedés velünk, ránk nem vonatkoznak azok a szabályok, melyek révén van még menekülési és túlélési útvonalunk.
  No majd, átélve az államcsődöt, fizetések, nyugdíjak, segélyek, élelmiszerek, gyógyszerek, benzin, gáz, satöbbik nélkül egyetlen nap alatt megvadul a birkacsorda, és egymás hegyén-hátán tiporva hozzákezdünk az öntisztuláshoz.
  Amennyiben ez a lassú folyamat marad (természetesen nem a népnek kell bojkottálni, hanem a pártoknak, mert csak abban az esetben maradnak otthon, ha nincs kire szavazni), Orbán egyenként békaként megfőz bennünket, mert tudvalevőleg a béka a lassan melegedő vízből nem ugrik ki, inkább elpusztul.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos