Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Mohács felé fél úton 2012. november 15. csütörtök 11:33

 • Hozzászólások(113)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Mohács felé fél úton

Orbán Viktor rendszere adós még “a kommunista diktatúrával kapcsolatos történelmi igazságtétellel”, amelynek jogi kereteit Magyarország Alaptörvényének Átmeneti Rendelkezési határozták meg. Ezek a rendelkezések az Alaptörvény részét képezik. Ez kimondja, hogy a jog uralmán alapuló állami berendezkedés és a megelőző kommunista diktatúra összeegyeztethetetlenek. A rendelkezés felsorolja azokat a bűnöket, amelyekért felelős a Magyar Szocialista Munkáspárt és jogelődje: egyebek mellett emberek meggyilkolásáért, törvénytelen bebörtönzéséért, kényszermunkatáborba hurcolásáért, megkínzásáért. A lista minden lehetséges borzalmat felsorol a nemzetárulásig bezárólag. Az Alaptörvény kijelenti: a demokratikus átmenet során jogi elismerést nyert Magyar Szocialista Párt a Magyar Szocialista Munkáspárt jogutódjaként, a törvénytelenül felhalmozott vagyon örököseként, a diktatúrában vagy az átmenet során megszerzett illegitim előnyök haszonélvezőjeként, valamint régi és az új pártot összefűző, a pártvezetést is jellemző személyi folytonosság okán osztozik mindazon felelősségben, mellyel az állampárt terhelhető”. Magyarország Alaptörvénye kimondja, hogy “a kommunista diktatúra alatt elkövetett, a rendszer kiépítését és fenntartását célzó bűncselekmények üldözése nem volt lehetséges, mely lehetőség — a jogfolytonosságot megszakító alkotmányos fordulat híján — az első szabad választás után sem nyílt meg. Elmaradt a diktatúra vezetőinek felelősségre vonása, nemcsak jogi, de erkölcsi értelemben is”. És most következik a legfontosabb mondat: “Az Alaptörvény hatálybalépésével lehetőség nyílik az igazság érvényesítésére.”

Az Orbán-kormány alaptörvénye arról szól, hogy a rendszerváltáskor elmaradt “alkotmányos fordulat”, amely a kommunista utódpárt “jogfolytonosságát” megszakította volna, létrejött. Megnyílt a lehetőség az “igazság érvényesítésére”. Ez minimum azt jelenti, hogy a Magyar Szocialista Párt, az MSZMP jogutódjaként nem vehet részt a közéletben, mert – mint ahogyan az Alaptörvény fogalmaz – “a mai magyar jogállam nem épülhet a kommunista rendszer bűneire”. Az Alaptörvényből nem következik más, minthogy az erkölcsi igazságtétel minimuma az MSZP betiltása. Az Alaptörvény ezt ugyan nem tartalmazza, de miután a Demokratikus Koalíció az MSZP-ből vált ki, ez ugyanígy rá is vonatkozik. Az teljességgel érthetetlen, hogy az MSZP miért tűrte szinte szótlanul azt, hogy az ország alaptörvénye az ötven évvel korábbi emberölésekért felelőssé tegye, és a mindenkori hatalom számára előírja, hogy ezért minimum az erkölcsi felelősséget kérje számon. Ezen az alapon a Római Katolikus Egyházat is be kellene tiltani a keresztesháborúkban és az inkvizícióban elkövetett gyilkosságok miatt, mivel a jogfolytonosság fennáll, sokkal inkább, mint az MSZMP és az MSZP esetében. Az is ellentmond minden jogelvnek, hogy 1990-ben a békés átmenet lehetővé tette, hogy a demokratikus választásokon induljon a diktatúrával szakított utódpárt, majd húsz évvel később a politikai rivális parlamenti többségével visszaélve alkotmányba foglalja párt betiltását. A történelmi tényeknek és az igazságnak ellentmond az a nagyívű kijelentés, amely nemes egyszerűséggel egybemossa a sztálinista diktatúra pártját és annak rémtetteit egy demokratizálódott és szociáldemokrata párttá alakult tömörüléssel. Hogy csupán annyit említsünk: az utódpárt volt elnöke, Horn Gyula, többet tett a kommunista rendszer felszámolásáért, mint az egész Fidesz együttvéve, beleértve a Hősök terén hősködő Orbán Viktort is. Horn Gyula számos kitüntetést kapott ezért, az Egyesült Államok pedig Demokrácia Központot állított fel Budapesten, hogy az egész világnak tanítsa, hogyan kell békés átmenettel rendszert váltani. A demokratikus Nyugatnak nem volt kifogása az ellen, hogy az Orbánék által “alkotmányos fordulatnak” nevezett leszámolás nem történt meg. Ellenkezőleg: példaként állították a világ elé. Szó nincs tehát arról, hogy itt bármiféle igazságszolgáltatás történne, ellenkezőleg: a legnagyobb hazugságba öltöztetik a politikai rivális diktatórikus lemészárlását. Ez az egész passzus a kommunista diktatúrához való szégyenteljes visszatérés.

Éppen ezért érthetetlen, hogy az MSZP nem tiltakozott kézzel-lábbal, nem futotta körbe a világot, hogy itt kérem alkotmányba foglalták az ellenzék betiltását, arra hivatkozva, hogy hatvan évvel ezelőtt sztálinista diktatúra volt. Akkor ugyanis még nem volt más ellenzék, amikor ez a törvény megszületett. Az LMP-ről nem lehet tudni, hogy egy ciklust túlél-e, a Jobbik nem ellenzéki párt. Az MSZP-nek tudnia kellene, hogy ez a rendelkezés nem véletlenül került az alaptörvénybe. Ha nem hajtják végre, alkotmánysértést követnek el. De ha eddig úgy gondolta az MSZP, hogy ezt úgysem merik megtenni, és nincs ok az aggodalomra, akkor itt az ideje, hogy felébredjenek, mert a helyzet megváltozott. Létrejött az első ellenzéki választási szövetség, amelynek meghatározó tagjai ugyanazzal a frazeológiával határolódnak el, mint amelynek alapján a Fidesz az MSZP kiiktatását indokolja. Az LMP, a Milla, a 4K! és talán a Szolidaritás is szakítani akar a “múlttal”, a pártállami örökség képviselőit a közéletből való távozásra szólítják fel. A rendszerváltás óta eltelt húsz év kudarcát az utódpártnak tulajdonítják, ahogyan Orbán is azt mondja, hogy a szocialisták tették tönkre az országot, kiárusították, szétlopták és eladósították, megszorításokkal sanyargatták a népet, elgyarmatosították. Mindez a múltjukból következik. A helyzet annyiban változott, hogy létrejött egy másik ellenzék, amely egységes abban, hogy elhatárolódik a baloldalt képviselő pártoktól. Ez azt jelenti, hogy Orbán Viktornak megnyílt az út az MSZP és a DK betiltása előtt, mivel ez már nem lenne azonos “az” ellenzék betiltásával, hanem csak a kommunista örökség utódpártjaival. Miközben a közéletből való távozásukat a többi ellenzéki párt is kívánatosnak tartja. Mi több, ezzel kampányolnak, ez határozza meg a szövetségi politikájukat, és az MSZP (valamint a DK) észrevétlenül karanténba kerülhet. Észre sem veszik, és a siralomházban találják magukat, kivégzésükre várva. A közvélemény pedig ráhangolódik arra, hogy valóban le kell zárni a múltat, sokkal jobb, ha ezek végre eltűnnek. Az ugyanis hamis retorika, hogy az LMP, a Milla és társai a jobboldal és a baloldal közötti árkot akarják betemetni (ez amúgy is fából vaskarika), ők a baloldalt akarják betemetni.

A kialakuló egységfrontból némiképp kilóg Bajnai Gordon, aki demokrata lévén ezzel a kiszorítással és betiltással nyilvánvalóan nem ért egyet. Ugyanakkor szövetséget épít azokkal, akik az identitásukat az MSZP elszigeteléséből nyerik, és ha rajtuk múlna, holnap be is tiltanák. Ez jól mutatja, hogy a demokrata Bajnai partnerei nem demokraták, mert nem a választókra bízzák, kit küldjenek süllyesztőbe, hanem előzékenyen megtennék ezt ők maguk. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy itt nem csupán elvekről van szó, hanem érdekekről is, hiszen az MSZP és a DK eltűnésével a semmiből felbukkant új éhes csapat azonnal helyzetbe kerülne. Bajnai Gordon velük kötött szövetsége nem lehet hosszú élettartamú, mert amilyen távol van az ég a földtől, olyan távol vannak tőle ezek a mitugrász alakok felkészültségben, intellektuális képességek és emberi minőség tekintetében. Érthető az is, ha Bajnai Gordon nem akar összenőni azzal az MSZP-vel, amely a legkisebb jelét sem mutatja annak, hogy bármit is tanult volna a hibáiból, és kész lenne akár a legkisebb változtatásokra ahhoz képest, ami Orbán diktatúrájához vezetett. Nem véletlen, hogy a Fidesz propagandája Gyurcsánnyal és az MSZP-vel igyekszik összemosni és lejáratni őt. Másrészt Bajnainak más oka is van arra, hogy különállását hangsúlyozza: az elmúlt két hétben nyilvánvalóvá tette, hogy nem a baloldal és az MSZP jelöltjeként akar pártok feletti miniszterelnökjelöltként visszatérni (annál is inkább, hogy Mesterházy Attila már most miniszterelnöknek látja magát), hanem önálló pártot épít, amely nem baloldali-liberális párt lesz. Bajnai Gordon világossá tette, hogy az Orbán által foglyul ejtett konzervativizmusnak kíván modern tartalmat adni, és a szélsőjobboldalivá lett, a Jobbiktól szabad szemmel alig megkülönböztethető Fidesz volt helyét foglalja el a jobboldalon egy mérsékelt konzervatív párttal. Nemcsak arról van szó, hogy Bajnai Gordon meg akarja nyerni a Fideszben csalódott jobboldali szavazókat, hanem egy európai, még inkább amerikai mintájú demokratikus jobboldali pártot hoz létre. Sok bamba ember ezt még nem vette észre. Írkálják alá a nyilatkozatokat, aztán azt sem tudják, mit írnak alá. Egyébként is: jó ízlésű embernek már a gyomra forog, amikor meghallja, hogy már megint aláírtak valamit, mindig ugyanazok, most még bevontak néhány kiváló embert is, maguknak tetszelegnek, szemezgetik az akasztófa alatt, hogy ki van a listán, és az aláírásuknak semmi súlya nincs. Az egész üres pátosz, magamutogatás, nagyképűség, hányingert keltő.

Amúgy a konzervatív párt elgondolása elvileg zseniális lenne. Bárkivel fogadni mernék, hogy Bajnai Gordon amerikai tanácsadók ötlete alapján indult el ezen az úton. Brilliáns gondolat, hogy a magyarországi tragédiák első számú oka az, hogy nincs egy tisztességes konzervatív jobboldal, csak antiszemita, klerikális, horthysta, fasiszta hagyomány. Ha valaki nyugalmat akar Magyarországon, annak első feltétele, hogy a jobboldali gondolkodást kiszabadítsa a politikai katolicizmus keresztény-nemzeti ideológiájának, a Szent István-i állameszmének a fogságából, amely keveredik a pogány barbár ősmagyar identitás turulos tradíciójával. Egy konzervatív mérsékelt modern jobboldalra szükség van, amely a szélsőségeket kiveti magából. Ezt biztosan amerikaiak találták ki, ezen felismerhető az amerikai észjárás. Bajnai Gordon minden szempontból alkalmas arra, hogy egy ilyen pártot létrehozzon, és talán abban is bízni lehet, hogy nem fogja azt az utat bejárni, amelyet Orbán bejárt. Orbán ugyanis hajszálpontosan ezzel kezdte a jobboldali fordulatát. A Fidesz a Lezsák-féle csurkista vonulattal szemben szakította szét az MDF-et, aztán nem véletlen, hogy Lezsákék kötöttek ki a Fideszben, és már Kövérrel együtt temették Csurkát. Ez a folyamat rámutat Bajnai vállalkozásának nehézségeire: Orbán felismerte, hogy a mérsékelt konzervatív jobboldalon nincs szavazó, és élet sincs. Ezt az amerikaiak nem tudják. Orbán megértette, hogy a nacionalista magyar jobboldal századokon át a politikai katolicizmussal azonosította a nemzeti identitást, szolgalelkűsége ragaszkodik a tekintélyelvűséghez, számukra Trianon nélkül nincs nemzeti érzés, a katolikus egyház hitelesítése nélkül nem fogadják el őket, mint jobboldali pártot. Ezért Orbán elindult ezen az úton, és a horthyzmusnál kötött ki, tekintélyelvű, fasiszta államot épít, mert ebből az ideológiai magból csak ez a fa képes kinőni. Ezért Bajnainak évtizedekre van szüksége ahhoz, hogy a magyar lélekbe oltsa a mérsékelt konzervativizmust, ha ez egyáltalán valaha sikerül. Ahhoz előbb szét kell választani az államot az egyháztól, hogy a lelkekben is elválasztódjon a nemzet fogalma a vallási ideológiától. Egyetlen esélye, hogy a liberálisok és a baloldal egy része átpártol, de akkor le kell mondania a határon túliakról szóló hazugságok visszhangozásáról, és el kell felejtenie, hogy a 2006-os puccskísérletet rendőrterrornak nevezze. Neki innen vannak tartalékai. Orbán hívei között nem talál mérsékelt konzervatívot, mert ha lenne ilyen, akkor a felcsúti Napóleont, már a cipőfűzőjénél fogva húzták volna fel a felcsúti kapufára. Orbántól olyan szavazók jönnek el, akik soha nem voltak jobboldaliak, csak elegük lett az MSZP-ből. Ezeknek nem kell jobboldali hazugságokat mondani.

Mi következik ebből? Ebből az következik, hogy az a baloldali szavazóbázis, amely Bajnai Gordon miatt az Együtt 2014 szövetség mögé állt, hamar elpárolog, ha megtudja, hogy itt egy jobboldali pártszövetség épül. A Millának önmagáért nincs száz támogatója, és ötven szavazója, mert a másik ötven elalszik, és nem ér oda a szavazásra. Az LMP be sem jut a parlamentbe, amely a magyar nép bölcsességét dicséri, a többiekről említést sem érdemes tenni. Hacsak, a Fidesz régi jó szokásához híven, nem avatkozik be a folyamatokba, és nem gondoskodik a maga ellenzékéről. A Milla élén álló Juhász Péter úgy ahogy van, egy nemzetbiztonsági kockázat. Nem tudom, van-e a C típusú nemzetbiztonsági vizsgálatnak olyan kérdése, amelyen meg ne bukna. Gyakorlott szemű titkoszolgálati ember kapásból megmondja, hogy mennyiért lehet megvenni kilóra, vagy mivel kell zsarolni és sakkban tartani élete végéig. Az LMP létrejötte és parlamentbe jutása mindig is gyanús volt. A jószándékú és tisztességes Kónya Péter nem profi politikus, arra megy, amerre a szél fújja. A 4K! olcsóbb, mint Juhász. Mielőtt bárki összeesküvés-elméletet kiáltana, szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Fidesz profi módon szalámizta le a jobboldalt, mindenhol megtalálta a maga ügynökeit, emlékezzünk az UD Zrt. esetére, hogy mi zajlott ott a háttérben, és ne felejtsük el, hogy Orbán minden pozícióban levő embere zsarolható figura. Biztos vagyok benne, hogy az MSZP-t is mozgatják a Simicska vonalon. Ez egy titkosszolgálati eszközöket felhasználó politikai maffia. Ebből az következik, hogy Bajnai Gordon háta mögött a szövetségeseit beszervezi, vagy  a háttérből mozgatja a Fidesz. Létrehoznak egy MSZP- és DK-ellenes közhangulatot, és a Fidesz érvényt szerezhet az alaptörvény követelésének, a kommunista diktatúra lezárásának. Ha betiltják az MSZP-t és Gyurcsány Ferenc pártját, akkor senki nem mondhatja, hogy “az ellenzéket” tiltották be, mert ott áll teljes díszben a kommunista jogutódokat a Fideszhez hasonlóan elutasító polgári ellenzék. A Fidesz csak az embergyilkos kommunista diktatúra képviselőit és volt haszonelvezőit szorítja ki a közéletből. Az alkotmánynak tesz eleget. A nem kommunista ellenzéknek haja szála sem görbül. Bajnai Gordon ezzel nem ért majd egyet, de örülhet, ha ő megússza, mert ő is volt az MSZP miniszterelnöke. Ereje nem lesz ezt megakadályozni. A közvéleményt addigra megdolgozzák, és a Fidesz saját válogatott ellenzéke hatékonyan ülteti be a fülekbe, hogy nem szabad a 2010 előtti állapotokhoz visszatérni. Az önkritikára képtelen magyar ember megint kap egy bűnbakot, amely kifosztotta őt, tönkretette az országot, és tényleg jobb lesz a nyugalomnak, ha ezek végre eltűnnek. Tegyük hozzá, ha ezt a választók döntenék el, sokukért millió könnyet ejteni nem kellene.

Csakhogy: bármilyen az MSZP, az Orbán-rendszer legeltökéltebb és legelszántabb ellenzéke mögöttük áll. Ha az MSZP-t és a DK-t betiltják, mint akik felelősséget viselnek a kommunista terrorért, akkor a párt nélkül maradt híveik a rendszer és az állam ellenségei lesznek. Olyanok, akik az alaptörvénnyel szemben állnak, és az “alkotmányos fordulattal” lezárt múltat akarják visszahozni. Ezek az emberek törvényen kívül rekednek, és előbb-utóbb a rendszer üldözöttei lesznek. Ők nem fognak a Fidesszel kollaboráló ellenzékhez állni. A parlamentből eltűnik a kemény baloldalt (lagymatagon) képvselő MSZP, megszűnik Gyurcsány, és ott lesz őfelsége ellenzéke, az örök tízszázalékos  ellenzéki összefogás, a kilencven százalékos Fidesz-KDNP-Jobbik blokkal szemben, amely állandó harcban áll majd a belső és külső ellenséggel, amely mind a magyar ember ellen tör, és mind a magyar földet akarja, mert itt van a világ szívcsakrája és a legjobb víz. Ezek megkapják a pénzüket piára, drogra, nőre, Bajnai Gordon pedig tiszteletre méltó harcot folytat a konzervatív magyar jobboldal megteremtéséért. Eljöhet az idő, hogy egy termet is képesek lesznek megtölteni. A többiek, a mostani újdondászok pedig beszélnek majd olyan felelőtlen hülyeségeket, mint mostanában az MSZP, amely olyanokat kezd megint ígérgetni, mint amely ígéretek és hazugságok az ország összeomlásához vezettek.

Ebből a helyzetből az egyetlen pozitív forgatókönyv az, ha az MSZP-ben néhány ember megérti, hogy ez így nem mehet tovább, fel kell adniuk azt a stratégiát, hogy semmit nem kell csinálni, és a hatalom az ölükbe hullik, mert Orbán úgyis kinyírja magát. Az MSZP-nek belül és kívül hatalmas erővel kell támadásba lendülnie, Európát és a világot a betiltására irányuló kísérletről és a szabad választások felszámolásáról drámai erővel figyelmeztetni kell, és az őket betiltani szándékozó alaptörvényi passzust minden lehetséges fórumon meg kell támadni. Addig, amíg a jobboldali ellenzéki szövetség fel nem áll Orbán oldalán, és a siralomházba nem kerülnek. Mesterházynak az európai és az amerikai politikai vezetés legfőbb köreivel kellene találkoznia sürgősen. Ezzel egyidejűleg, szakítaniuk kellene a párt romlását előidéző pártpénztárnoki rendszerrel, amely szétrohasztotta ezt a pártot és az országot. Nehogy elhigyják, hogy az SZDSZ, Gyurcsány és a neoliberalizmus vitte pusztulásba őket. Tiszta alapokra kellene helyezni mindent, ha értik, mit jelent ez a szó. Azoknak az embereknek, akik az elmúlt húsz évben a párt csúnya arcai voltak, rendezni kellene egy nagy bált lufikkal és lángossal, és elbúcsúzni tőlük. Bűn, arcátlanság, felelőtlenség és szemétség az országgal szemben, és a mögöttük álló baloldali emberekkel szemben, ha ezt tovább folytatják, amit eddig. Ennek a vége az lesz, hogy így vagy úgy felszámolják őket, a híveiket pedig illegalitásba kényszerítik, és üldözni fogják. Nehogy arról ábrándozzanak már, hogy néhány hazugsággal, ígérgetéssel, majd leváltják Orbán Viktort, és minden mehet úgy tovább, ahogyan eddig. El kellene már azt is dönteni, és közölni a közvéleménnyel, hogy ez egy antikapitalista párt, amely az állami gondoskodás és állami újraelosztás híve, vagy a kapitalizmust tartják a demokrácia és a szabadság gazdasági formájának, és azon belül akarnak szolidárisak lenni a gyengékkel, és védeni a dolgozók jogait. Mert ha antikapitalisták, akkor megkérjük Orbánt, hogy mégiscsak számolja fel őket, és aztán szórja be a helyüket sóval. Hátha Bajnai majd elmagyarázza a híveknek, hogy mi a kapitalizmus, mert olyat Magyarországon még nem láttak. A magam részéről olyan emberközpontú és emberi társadalmat még nem láttam, mint a legtisztább kapitalizmusban. Bajnai Gordonnak pedig minél előbb meg kellene szabadulnia azoktól a hülyéktől, akik a jobb kezüket nem tudják megkülönböztetni a baltól, időzített bombák alatta, miközben bázisuk és támogatottságuk nincs. Az összefogás hamis illúziójáért nem érdemes elvtelen kompromisszumokat kötni. És akkor jár legjobban, ha egy nemzeti liberális pártot alapít, amely képes befogadni a liberálisokat, a kapitalizmust helyeslő baloldaliakat is, a hazafias érzelműeket, az orbánista-horthysta jobboldalnak tett kedvezmények és hamis szirénhangok nélkül. Például a Haza és Haladás Közalapítvány honlapján található hitvallás már a politikai katolicizmus fogalmaival dolgozik: “Célunk a közjóra törekvő, haladó kormányzás felelős és szakszerű gyakorlatának támogatása. Magyarok vagyunk és európaiak, nemzeti hagyományainkra büszke, haladó gondolkodású polgárok.” A “közjó” katolikus fogalom, ezt Erdő Péter bíboros sem mondta volna szebben.

Mindehhez hozzátartozik az egyenesség, hogy tisztességes emberek és tisztességes pártok csaló parlamenti választáson nem vesznek részt. Nem legitimálják a választási csalást, és nem asszisztálnak a demokrácia megcsúfolásához. Orbánra és rendszerére a legnagyobb csapás az, ha bojkottálják a csaló választásokat, és nem tudja a demokrácia hazug látszatát kelteni. Közösen az Európai Unióhoz kellene fordulni, hogy közvetítsen az egyenlő és szabad választáshoz szükséges szabályok megalkotásában. Az Európai Unió alapértékeivel ellentétes, ha nincsenek tiszta és szabad választások. Ha ezt nem lehet elérni, akkor bojkottálni kell. Az megrövidíti az Orbán-rezsim élettartamát. A választási részvétellel Orbánt bebetonozzák a hatalomba.

Végezetül szeretném felvázolni azt a jövőt, amelyet egyesek elképzelni sem tudnak azután, hogy az ellenzék résztvesz egy csaló választáson és veszít. A jelenlegi állapotok csak Orbán Viktor mérhetetlen türelmélnek köszönhetők, és csak addig tartanak, amíg csalással meg nem szerzi magának a felhatalmazást a következő négy évre is. Tévednek, akik azt hiszik, hogy minden úgy folytatódik tovább, mint eddig. A 2014-es elvesztett választások után Orbán diktatúrája új szintre emelkedik. Nem fogja eltűrni, hogy ilyen packázások történjenek. Beindul a pártok lemorzsolása, szétverése, az internet cenzúrázása és blokkolása a gyermekpornóra hivatkozva, a Klubrádió elhallgat, az ATV-n a Vidám Vasárnap lesz a fő műsorszám, baloldali lapok fognak megszűnni, átalakulni, új tulajdonos kezébe kerülni. Aki nem lesz elég alázatos, azt a nyakánál fogva vezetik majd ki a parlamenti ülésteremből. A bíróságokon felszámolják ezt a liberalizmust, hogy mindenki a feje után hozza az ítéleteket, a sajtóban elindulnak a zaklatások, büntetések, megfélemlítések, lesznek állam elleni bűncselekmények miatt perek, hazaárulás, üldözni fogják a rendszer kritikusait, mint a az állam ellenségeit. Nem lesz itt ilyen pofázás. Kemény kéz jön, durvul az elnyomás, a megfélemlítés és a terror. Aki azt képzeli, hogy ez az ember megadja magát, eltűri, hogy valakik csak úgy leváltsák, vagy egyszerűen szembe menjenek vele, az nagyot téved. Nincs már olyan messze a fekete autó. Aki azt gondolja, hogy 2014-ben vagy 2026-ban, demokratikusan le lehet váltani Orbán Viktort, az becsapja önmagát és másokat. Az a hajó már régen elment. Az ellen akkor kellett volna tenni, amikor a bérrettegőket tetszettek hülyézni. Aki pedig azt állítja, hogy kétharmados többséggel nyer majd az ellenzék 2014-ben, az nem normális. Orbán monarchikus uralmat fog bevezetni, és kénytelen lesz minden sajnálata ellenére a demokrácia helyett egy másik rendszert bevezetni. Félelelm, rettegés és zokogás lesz. És ez még nem a vég.

A magyarok még mindig nem fogták fel, hova kerültek, és mi vár rájuk.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.7/5 (55 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +88 ( 106 szavazatból)
Bartus László: Mohács felé fél úton, 4.7 out of 5 based on 55 ratings

 • Hozzászólások(113)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

113 Reader’s Comments

 1. tapis32++++++++++++++++++++++++++++
  Az MSZP, Mesterházy nem ismeri Bajnait!
  Ő az országért vállalta fel a mostani “ringbe lépést”, és nem miniszterelnök akar lenni, csak meg akarja állítani ezt az őrületet!
  Talán ebben kellene segíteni, és lehet a me. akár Mesterházy – mert Bajnai Gordon nem foglalkozik ezzel, volt már me 1,- Ft-ért!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 2. tapis, hadd emlékeztesselek a klasszikus Móricka-vicc csattanójára: (első szabad május elseje, Móricka és az apukája nézi a felvonulást. Móricka mondja a papának: Apu, ezek a bácsik, akik a tribünön állnak, tavaly még karlendítéssel köszöntek egymásnak. a papa: ja, kisfiam, kis ország vagyunk, csőcselékünk csak egy van….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 3. Alakulhat egy Bajnai–Milla–LMP–Sólyom összefogás, amely akár sikeres is lehet a választásokon. A facebookon Bajnai ‘Tetszik’ rovatában a vigyorgó Sólyom László képe nagyon beszédes. Ráadásul neki egyes-egyedül az undorító Sólyom tetszik.
  .
  Csak ne bolondítanának el annyi baloldali szavazót…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (6 szavazatból)
 4. “Alakulhat egy Bajnai–Milla–LMP–Sólyom összefogás, amely akár sikeres is lehet a választásokon”
  Sikeres? Választásokon?! NEM lesznek választások. Csalások lesznek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +10 (10 szavazatból)
 5. Orban az uralkodo kb fel eve azt talalta mondani a parlamentben ellenzeki beszolasokra: Mifele virtcsaft ez ? Hat en is szivesen megkerdeznem tole nagy nyilvanossag elott: Viktor mifele vircsaft ez??? Ez 2010 ota egy antidemokratikus orszagga valt , fejetol budos a hal , ez a sz mondas itt telitalalat! Rettenetesen budos a fejetol! Orcsipesszel is csvarja minden jo erzesu ember orrat ez az irgalmatlan nagy buz amit a fej araszt.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 6. Sziasztok csak egy kérdés szeretnék feltenni a regisztrációval kapcsolatban.Nálunk Budapesten Kerületenként azon belül iskolákban azon belül majdnem minden osztályban folyik a szavazás.Állítólag most a jegyzőnél kell majd regisztrálni ami az önkormányzatnál van minden kerületben.Hogyan fogják az megoldani , hogy ami kerületenként több száz osztályban folyik azt most egy szoba fogja levezényelni egyedül?Vagy direkt arra megy ki a dolog hogy a sok várakozás miatt eleve sokan haza fognak menni,én se fogok több órát várakozni ,erre senkinek nincs ideje.Miért engedi az eu egy ilyen választási rendszer felállítását mikor volt egy jól bevált is amit régóta használtunk.Köszi a választ………………..

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 7. 1. Akinek van ügyfélkapuja, az tud regisztrálni, akinek nincs, az nagy eséllyel nem tud.
  2. Az EU nem tudja nem engedni.
  3. Nem is akarok regisztrálni, nem veszek részt ebben a piszkos játszmában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 8. Azt hiszem, én egy ”Bartus László – Összes” kötetre vevő lennék!
  Mikor adják ki? :-)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 9. girbegurba
  2012. november 15. csütörtök
  19:20
  “Nekem valahogy hiányos a névsor. Valami izé… talán Rákosi Mihály, meg Kádár János, meg Grósz Károly … izéé…. Rosszul emlékszem?”
  A Rákosi még csak oké,mert az egy báb volt,de a többin gondolkodj el egy picit, egy nagyon picit. Többre mennénk vele.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 10. Kecskeméti Károly vontolla

  A fontos írást gazdagító hozzászólások mellé ezúttal az itthoniban tegnap megjelent anyagot tenném: http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=600683

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 11. “Nem igaz,hogy ennyire birka ez a nép,mert sajnos az,de ennyire?”Irja Zsoka fentebb.Sajnos ennyire.Nézz csak körül Europában.Mindenütt “farkasok” todulnak az utcára a kormány ténykedése elleni tiltakozásul.És mi történik nálunk?Bizony birkák vagyunk,félünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 12. kekec
  Kétszer is helytelenül használtad a “berosál” kifejzést, aminek szerintem a jelentése kb.: kétségbeesett menekülés. (Szótárakban nem találtam meg – a szerintem szleng – berosál szót és ajelentését, így az általam ismert korábbi alkalmazásaira hagyatkozom.)
  .
  A két helytelen mondat:
  “Ha pedig berosál Áder helyére, a fidesz még annyira sem fog ennek nekifutni más pártvezérrel.”
  “Tehát majd akkor lesz igazi, tagadhatatlan diktátor, amikor berosál államelnöknek”
  .
  Annyi biztos, hogy Orbán nem esik majd kétségbe, nem fog berosálni a Sándor-palotába költözéskor, hanem ünnepélyes csinnadrattával bevonul.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 13. Bocsi, proaktív, én a “berosál” kifejezést sakkpartikon hallottam emlegetni. Azt a műveletet nevezték így -helytelenül, de lehet, hogy ez a népies forma-, amikor a király és valamelyik bástya nagyjából helyet cserélnek egy lépésnek számíthatóan. (Vannak e lépésnek feltételei: a királynak alaphelyzetben kell állnia, az alapsornak azon oldalán, ahol helycserét hajtanak végre nem lehet útban több bábú, és az útvonal nem mehet keresztül sakk álláson.)
  Szerintem a művelet hivatalos megnevezése: sáncolás.
  És természetesen nem tényleges helycsere, mert mindkét bábú olyan mezőkre helyezendő, ahol egyikőjük sem állt a megelőző állásban.
  (Ezért aztán “berosálni Áder helyére” valóban nagyon is helytelen kifejezés, mert ehhez Áder eredeti helye melletti mezőre kell állni, ami ugyebár nem Áder eredeti helye, és a pozíció sem vehető át, mint ahogy ha a bástya sem lesz király, csak védett helyre segíti, “elsáncolja”, azaz olyan helyre menekíti, amely oldali alapsorról nehezebben támadható, mint középről. A rövid oldali sáncolás sakk jele egy kötőjeles a parti jegyzőkönyvében, a hosszú oldali pedig két kötőjeles.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos