Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Orbán náci beszéde 2013. október 25. péntek 5:21

 • Hozzászólások(91)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Orbán náci beszéde

Az ellenzék azzal foglalkozik, kinyilváníthatja-e nemtetszését Mesterházyval szemben a hallgatósága, miközben ugyanezen a napon színre lépett Adolf Hitler reinkarnációja. A rendszer ellenzékének fontosabb az MSZP-elnök hiúsága, mint a nácizmus feltámadása.

Orbán Viktor korábban is áthallásos beszédeket mondott. De mostanra letisztult világképet vetített hívei elé. Sallangmentesen és félreérthetetlenül fejtette ki a nácizmus ideológiáját. Beszédének fontosabb elemei szóról szóra párhuzamba állíthatók Adolf Hitler szónoklataival.

1939. szeptember 19-én Hitler azt mondta, a vezérkarnak azt a parancsot adta, hogy az emberiesség jegyében vezessék csapataikat. Hitler a németek vértanúságáról beszélt, akik idegen elnyomás áldozatai. Az elnyomás nem kívülről jött, hanem belülről. Nem mindenki német, aki németül beszél. Hitler azt hirdette, Németország legyen a németeké. Nemcsak a német állampolgároké. A náci Németország önvédelemre kényszerül, a németeknek látszó gyarmatosítókkal szemben.

A náci propaganda lényege, hogy megfordítja a valóságot. Nem torzítja, hanem az ellenkezőjét mondja. Hitler azt mondta a német ifjúságnak, hogy “ez a nép békeszerető legyen, de bátor is”. A békeszerető német nép „előttünk és bennünk menetel”. Békemeneteket tart Hitler békeszerető népe. A békeszózat pedig így hangzott a menetelőknek: „szadista szörnyek szabadultak el és szabadon engedték ösztöneiket” – mondta Hitler a lengyelekről.

Legutóbb Hitler beszélt pejoratív értelemben a „demokratikus államokról”, mint most Orbán Viktor. Hitler a német nép szabadságának veszélyét a demokratikus pluralizmusban látta. Orbán ugyanezt a definíciót adta. Eszerint a szabadság nem azonos a függetlenséggel: “a szabadság értelme ugyanis nem pusztán az, hogy nincsenek itt a szovjetek, és Magyarország nem a KGST foglya”. Belső ellenség plurális jogállamban nem létezik. Aki nem sért törvényt, szabadon képviselhet bármilyen világnézetet. Nemzetre leselkedő veszélyt ebben csak a nácizmus lát. Orbán szerint a szabadság értelme az, hogy „saját életünket, mi rendezzük be, mi döntünk róla önállóan, mások beleszólása nélkül és a saját felelősségünkre”.

A „mi” nem a hazát alkotó egyéneket jelenti, hanem a szűkebb közösséget, amely magát azonosítja a nemzettel. Akik nem tartoznak ebbe, azok idegenek. Nem mindenki magyar, aki magyarul beszél. Magyarország legyen a magyaroké. Ahogy Orbán korábban mondta: egész kormányzását annak rendeli alá, hogy Magyarország magyar ország legyen. Ez kódolt náci szöveg.

Orbán szerint szabadság csak ott van, ahol a nemzettel azonos párt dönthet az ország sorsáról. Ha magyar állampolgárok ezzel szembeszegülnek, a „szabadságot” veszélyeztetik. A nemzet szabadsága a nemzetet vezető párt korlátlan hatalmát jelenti. Minden más akarat idegen befolyás és gyarmatosítás. Magyarországon a „keresztény-nemzeti” magyar jelentése: nem zsidó. Senki nem tud mutatni egyetlen olyan „nemzeti érzésű” magyart, aki a jobboldal nemzet fogalma szerint „magyar”, és nem antiszemita. A „nemzeti” érzést kizárólag a zsidókkal szemben tudják definiálni.

Orbán szerint ennek szellemében születtek a 2010 óta hozott kormányzati intézkedések. Ezek „olyan döntések voltak, amelyekhez senkitől sem kértek engedélyt, sem jóváhagyást, sőt a fél világ ellenére hozták meg őket”. A „fél világ” a demokratikus államok közössége, amely védi az egyének szabadságát és egyenjogúságát. A liberalizmus, az Orbán-rendszer legnagyobb ellensége, a nácizmus szerint zsidó találmány. A zsidóság nemzetek elleni ármányának másik formája a kommunizmus. Ezért nem szűnik a szakadatlan kommunistázás. Ezért mondja Orbán, hogy Brüsszelben a liberalizmus és a kommunizmus lépett házasságra. Ebben a szóhasználatban a kommunista nem marxista-leninistát, hanem zsidót jelent. Kövér hiába szolgálta az MSZMP-t, ő nem kommunista, mert nem zsidó.

Csak a náci ideológia alapján érthető Orbán viccesnek szánt szójátéka, hogy „a pufajkát öltönyre, a tovarist Tavaresre cserélték”. A kommunista zsidó apák liberális zsidó fiairól van szó. A II. világháború óta nem volt példa arra, hogy egy ország miniszterelnöke nyíltan náci eszméket hirdessen, a legszélsőségesebb hitlerista ideológia alapján lezsidózza a liberális demokrácia vezetőit, az európai parlament választott képviselőit. Auschwitz óta Európának még nem volt olyan miniszterelnöke, aki a Mein Kampf ideológiáját hirdette volna.

Orbán közönséges náci. Ellenzékének akkorát kellett volna kiáltania e beszéd után, hogy beleremegjen a világsajtó. Egy náci ideológiára épülő párt korlátlan hatalmát nevezte szabadságnak. Azt jelentette be, hogy „közeledünk a valódi felszabadulás felé”. Ennél durvább fenyegetés még nem hangzott el a rendszerváltás óta.

Miután Orbán kifejtette, mit jelent az igazi szabadság, azt mondta: “Így lett az országnak saját, a magyar és európai keresztény kultúra talapzatán álló alkotmánya”. A Fidesz az antiszemita politikai katolicizmus, és annak szekularizált formája, a kódolt nácizmus sajátos keveréke. Alaptörvénye a Szent Ágoston-i állameszme és a náci ideológia talaján áll. Ez nem más, mint antiszemitizmusra épülő jogfosztás.

Orbán kijelentette: „a nemzet határokon átívelő újraegyesítésével világnemzet lettünk”. A beszéd a nácizmus és az orbánizmus legkisebb különbségét is feloldja. Orbán egy töpörödött országból is képes világbirodalmat vizionálni. Hitler ezt a német népközösség különböző országokban élő törzseinek, a nagy Német Birodalomnak nevezte. Majd, hogy ne legyen senkinek kétsége az ideológia valódi tartalma felől, kifejtette: „döntés született arról is, hogy a magyarok nem élnek tovább a nemzetközi pénzügyi alapok foglyaiként, a közös teherből pedig többet kell viselniük a bankoknak, nemzetközi cégeknek”. A „nemzetközi pénzügyi alapok” a szélsőjobboldal ismert kódjai szerint a zsidókat jelenti. A mondat többi része a „tankok helyett a bankok” kezdetű ordas antiszemita szöveg kifejtése. A kommunista tankok helyett jöttek a liberális bankok. Minkét esetben: a zsidók. Abcúg.

Ettől kezdve szinte önparódia a náci szöveg, amelyet békét szerető hallgatóságának Orbán kifejtett: „a volt kommunisták mindig készen állnak arra, hogy Magyarországot átadják a gyarmatosítóknak”. Vajon kik azok a kommunisták és kik a gyarmatosítók? „Már a rendszerváltás idején is szervezkedtek a külső erőkkel, hogy átjátsszák nekik az ország vagyonát és erőforrásait” – mondta. Meg is írta Grezsó Ferenc az „Apák és fiúk” című penetráns náci röplapjában, ahogy Csoóri Sándor antiszemita írásaiban is kifejtette, hogy a zsidók akarják a magyarságot asszimilálni magukhoz. Nem is engedték oda Lezsákék már a rendszerváltás előtt sem a „külső erőkkel szervezkedő” zsidókat a lakitelki sátorba, mert azok már akkor is azon törték a fejüket, hogyan játsszák át a nemzetközi zsidóknak a szegény magyar nép vagyonát és erőforrásait.

Az orbáni világképben így áll fel Magyarország: vannak a megrabolt és saját hazájukban elnyomott magyarok, akiknek miniszterelnöke Orbán Viktor. Továbbá vannak a zsidók és a zsidóbérencek, akik a külső erőkkel, a nemzetközi zsidó világ-összeesküvéssel összefogva szervezkednek a magyar nép szabadsága és jóléte ellen. Elveszik, ami a magyaroké, a magyarok zsírján élősködnek, a magyarok pedig szegény sorban tengődnek. De jön Orbán Viktor, aki felszabadítja a zsidó és nemzetközi liberális elnyomás alól Szent István keresztény népét. Ezért vannak százezrek a békemenetben. A náci ideológia felszabadítja a magyar népet az önmagával való szembenézés alól. A bűnbakképzés megadja a választ: nem az a baj, hogy valaki nem végezte el a jogi egyetemet és a legmagasabb végzettsége sofőr, hanem az, hogy a zsidók elnyomják és kifosztják őt. A békemenet annak reményében is menetel, hogy egyszer rátehetik a kezüket a zsidók vagyonára, mint 1944-ben. Régen volt, éppen ideje megint megkopasztani őket.

Ezért nem kell törődni azzal, hányan menetelnek Orbán után, mert a náci vezérekért mindig nagy tömegek lelkesedtek. Ha egy ország polgárai nem sikeresek, ha frusztráltak, akkor a náci szónoknak nagy hallgatósága van. Ha Orbán még egy kicsit nyíltabban zsidózna, és még egy kicsit keményebben beszélne róluk, ez a tömeg azonnal a háromszorosára nőne.

Hallgassuk tovább: „A kormány azt akarja, hogy az említett eredményeket ne lehessen újra elvenni a magyaroktól.” Kik azok a magyarok? A nem zsidók. Kikkel szemben értek el eredményeket? A zsidókkal szemben. Kik akarják elvenni az eredményeket? A zsidók. Állandó harc van.

Ezért nem lehetünk nyugodtak, az ellenség még nincs teljesen legyőzve. Nagyon erősek a külföldi támaszaik, de a nemzet megmentője, Orbán Viktor nem hagyja magára az ő népét, és résen van: nyomatékosította, hogy a jelenlegi kormánytöbbség és támogatói nem dugják homokba a fejüket, hiszen „látjuk, hogy megint szervezkednek, fenekednek, hamisítanak, és megint idegenekkel szövetkeznek. A kabinet le fogja leplezni az összes hazugságot, hamisítást és az újabb trükkök százait.” Itt a bizonyíték, hogy kik rendelték meg a bajai videós csalást. Majd Orbán Viktor leleplezi a csalókat. Ahogy Adolf Hitler harcolt a lengyelek és a zsidók embertelensége ellen. Majd köszönetet mondott a Békemenetnek a „gyarmatosítási kísérlet” visszaveréséért.

A gyarmatosítási kísérlet a liberális demokrácia. Az antiszemitizmus látszólag a zsidókra méri a legnagyobb csapást, valójában a demokrácia, a szabadság és az emberi jogok elleni támadás. Hallgassuk Orbánt, mert ha Hitler élne, tapsolna: „nem elég kiszabadulni a hitelezők szorításából, nem elég az eredmények hosszú sora, és nem elég semmilyen biztató felmérés sem. Nem hihetitek, hogy a kormányotok nélkületek és helyettetek megnyeri a küzdelmet, nem hagyhatjátok a munkát egyszerűen a kormányra vagy a pártokra” – fordult hallgatóságához. Az alkotmány, a munkahelyek, a nyugdíjak, a fizetések és a rezsicsökkentés, vagyis a mindennapi élet szabadságának megvédéséhez személyesen kell részt venniük a küzdelemben. Küzdelem van. „Szerveződjetek, jelentkezzetek és csatlakozzatok!” – biztatta őket.

Ha valaki látott már náci tömeggyűlést, kínjában csak nevet. Ha nem magyarul hallja, azt mondja, Hitler vagy Goebbels beszél. „Nincs okunk kapkodni, de lassan és biztosan be kell indítanunk a gépezetünket, hadrendbe kell állítani csapatainkat, éppen úgy, ahogyan 2010-ben tettük. Készülődjetek, most befejezhetjük azt, amit ‘56-ban elkezdtünk. Mindenkire szükség lesz.”

Orbán 1956-nak azt az örökségét képviseli, amely a forradalom eseményeiben a zsidó ávósokkal szembeni magyar felkelést látott. Ez a nyilas elmélet „A forradalom igaz története” című Szalay Róbert-könyvben került kifejtésre, és a hungarizmus folytatását látta 56-ban. Elődjének Szálasit tartotta. Erre a szintre süllyedt Orbán, amikor a zsidók elleni szabadságharcát 1956 folytatásának mondja.

Csak e logika alapján érthető meg 2006 mitológiája, amely 1956 folytatása volt az orbáni hungarista világképben. Nem a demokratikus kormány elleni törvénytelen zavargások voltak, nem az alkotmányos rend megdöntésének kísérlete zajlott, hanem ekkor is az idegen uralom ellen kelt fel a magyar nép. A liberális-baloldali kormány nem magyar kormány volt, hanem a gyarmattartó zsidók kormánya. Ezért a garázdák nem bűnözők, hanem hazafiak voltak, akik közkegyelmet kaptak, ahelyett, hogy húsz évet akasztottak volna a puccskísérlet miatt a nyakukba. Ez náci tempó. 2006 Mussolini fasisztáit (fascióit) és a náci SA-t idézi. Ezeket ünnepli Orbán.

Felelevenítette a 2006. október 23-i „rendőri akciót is”, és úgy fogalmazott, hogy ezen a napon „puskákkal vadásztak ránk a pesti utcán”, lovas rohamot vezényeltek és kardlappal verték a békés tüntetőket. A „békés tüntetőket” volt szerencsénk látni utcakövekkel támadni a rendőrökre, barikádokat építeni és gyújtogatni. Orbán belehazudik a képünkbe, mintha mi nem láttuk volna, mi történt. Puskákkal vadásztak ránk a pesti utcán? Odaszervezte a gyűlését, ahol várható volt a garázdák és a rendőrök összecsapása, majd otthagyta az övéit, hogy jól verjék össze őket. Vagy vigyék győzelemre a puccsot, és ha győztek, átveszi a gyarmatosítóktól a hatalmat.

Ez az ember Adolf Hitler ideológiájára hivatkozva tartja elfogadhatónak a 2006-os puccskísérletet. Demokráciában Orbán a börtönben töltené hátralevő éveit, élve nem jönne ki a 2006-os történtek után.

Azt mondja, „mindez azért történhetett meg, mert azok kezében volt a kormányzati hatalom, akik gátlás nélkül felhasználhatták az állam fegyveres testületeit saját népük ellen.” A megválasztott kormány az Alkotmányban rögzített jogával és kötelességével élve védte meg az alkotmányos rendet egy náci hatalomátvételi kísérlettel szemben. Az akkori kormányzat gyengesége, hogy nem volt képes a történteket kommunikálni, a bűnösöket letartóztatni, az alkotmányos rendjet megvédeni. Engedte a náci propagandát győzni, és négy év múlva a nép kétharmados többséggel a puccsistákat választotta meg. Ők pedig befejezték 2010 után azt, amit 2006-ban az utcán elbuktak.

Orbán úgy beszélt, mint Hitler, aki szerint a német népet érte támadás: „ne legyen kétségünk felőle, ma ismét közénk lövetnének – jó esetben gumilövedékkel -, és megint ránk vezényelnék az állam erőszakszervezeteit”. Ebből csak azt lehet kiolvasni, hogy ő lövetni fog.

Azt állítja, „a magyarok a 2010-es választáson félretolták őket”. Kik tették? A magyarok. Akiket „félretoltak”, azok nem magyarok. Velük szemben minden megengedett. Nyilvánvaló, hogy őket a hatalomba nem szabad visszaengedni. Velük szemben minden eszköz megengedett. Aki azt állítja, hogy Orbán valaha demokratikus úton átadja a hatalmat, az hazudik. Aki ezt elhiszi, az hülye.

Orbán jó nácihoz méltóan azzal zárta szavait, hogy „ahogyan 1956-ban, úgy most sincs középút: vagy felszabadítjuk magunkat, vagy nem leszünk szabadok”. Lefordítom ezt Hitlerre: „Világos, hogy számunkra a háború vége csak egy lehet: vagy a germán nép pusztulása vagy a zsidóság eltűnése Európából.” Vagy ők, vagy mi. Ez már nem is katolikus, ez már náci gondolkodás.

A demokrácia a középút államformája. A nácizmus ezt nem ismeri. Aztán Orbán mondott egy figyelemre méltó mondatot, amelyet a demokrácia hívei is megfogadhatnának: „Aki nem a szabadságot választja a saját erejéből, annak a szolgaság lesz a végzete.”

A fentiek után jellegzetes antiszemita bűz járja át a jelszót: „hajrá, Magyarország, hajrá, magyarok!” Az MTI tudósítása pedig egy gyönyörű mondattal zárul: „Az MTI tudósítói semmilyen atrocitást, provokációt nem tapasztaltak.”

Nem vették észre a téren a náci szónokot, az antiszemita provokációt, aki maga volt az atrocitás.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (96 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +146 ( 178 szavazatból)
Bartus László: Orbán náci beszéde, 4.5 out of 5 based on 96 ratings

 • Hozzászólások(91)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

91 Reader’s Comments

 1. Katalin
  “Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, s halnod kell”
  Ha tudod, használd a repülőjegyet…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (11 szavazatból)
 2. Bartus Laci nevében valaki tarhál angol nyelven.Ezt meg kellene beszélnünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 3. valaki
  Nincs mit megbeszélni. Tegnap óta csinálják. Spam,törölni!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (9 szavazatból)
 4. Az NG-n többször vetítették Hitler-Út a hatalomba című filmjét!
  Félelmetes azonosság a kommunikációban, beszédekben!

  Ott is naponta összegyűlt több millió ember éltetni a vezért, és mi lett belőle?

  Itt is csinálják a békamenetet, de hiába vonulnak bármennyien, a létszámtól nem lesznek demokraták, azt nem a vonuló emberek számától függ!!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (25 szavazatból)
 5. gets 2013. október 25. péntek 13:19
  .
  Most nemrég érkezett a válasz: nem!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 6. Bumburi

  Ok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 7. Néhány éve volt a tévében riport egy idős német férfivel.
  Elmondta, hogy fiatal egyetemista volt amikor egy politikai nagygyűlésre keveredett, ahol több mint egy millió ember volt jelen. A beszédet Hitler mondta. Hosszú volt. Dramaturgilag remekül felépített. Ahogy haladt előre a szónok úgy lelkesült egyre és egyre a tömeg. Ő is, ez a fiatal egyetemista. A végén szinte már extázisban volt a nagygyűlés. Óriási közösségi élmény volt!
  .
  Másnap az újságokban megjelent a Hitler beszéde. Német alapossággal szóról szóra. A hatásszünetekkel és a metakommunikációval.
  Az egyetemista nem akart hinni a szemének. Hitler beszéde roppant demagóg volt. (Mindig az volt.) Elképesztő blődségeket, laposságokat és zagyvaságokat mondott.
  .
  Az ifjú egyetemista ezután megfigyelte ezeket a népgyűléseket. Az eredmény mindig ez volt.
  A szociálpszichológia csak évekkel később állapította meg, hogy az előadó személye és az előadás módja sokkal nagyobb súlya esik latba, mint maga a beszéd tényleges tartalma.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +35 (39 szavazatból)
 8. Nagyszerű elemzés! Köszönet érte.
  A beszéd tartalma ilyenkor (mint most is a Hősök terén) a tömeg számára teljesen mellékes. Nem azt figyeli az áhítatos hallgatóság, hogy mi hangzik el, hanem az, hogy hogyan. Nem véletlenül üvöltött ov a hangosítás ellenére. H. is folyton üvöltött. Amikor a leghangosabban üvöltött és fenyegetőzött, akkor jött a legnagyobb taps. Egy ilyen beszédet ov beszédével összehasonlítás céljából, gondoltam, meghallgatok. Csak egy rövid részletet voltam képes meghallgatni. Ez történt: H. üvöltött, magából kikelve, a tömeg tapsa dübörgött.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (33 szavazatból)
 9. Én már lassan tizenöt éve szajkózom, hogy Orbán egy Hitler, csak szerencsénkre most nem élheti ki minden ambícióját. Másoknak miért kellett ennyi idő, hogy ezt észrevegyék? Tisztán látszott ez már a ’90-es években is. Akkoriban mindenki azt mondta, hogy rosszul látom, páran még le is hülyéztek. Szomorú vagyok, hogy mégis nekem lett igazam.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +34 (38 szavazatból)
 10. Ami azt illeti ez a beszéd nem új keletű. Csak most jött ki így egyértelműen egybefüggően ami már részleteiben más időkben és helyeken elhangzott. Csak utalnék a 2002 es választások utáni hisztizésre, “A haza nem lehet ellenzékben”Majd a 2008-as szégyenletes népszavazás után kijelenti:”Győztek a magyarok.” Tehát azok a magyarok, akik “gennel” azaz őrá szavaztak.Lehetne még sorolni a kötcsei beszéddel stb.
  Nagyon egyetértek Bartus Lászlóval amikor azt mondja, hogy az ellenzék miközben egymással volt elfoglalva nem vették észre miket beszélt Orbán az ő népének. A beszéd pedig gyűlöletkeltő és fenyegetés azoknak akik nem vele értenek egyet. A mai Egyenes beszédben ez téma volt az egyik volt LMP-s aki most Bajnainál van. Jól fogta meg a dolgok lényegét amikor ő is gyűlöletbeszédnek minősítette a beszédet. A Jobbik teoriája is Magyarország a magyaroké. Ezek szerint most már semmi nem választja el őket egymástól. Ő még egyenlőre nem mondja, hogy ledózerolja a neki nem tetsző TV-székházakat, de benne van a légkörben. Hogy mi lesz ebből? Sok jó nem az biztos.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +27 (31 szavazatból)
 11. Csacsicska Tamás

  Bizony, bizony… Az ellenzék miatt lehet ilyen gyalázatos beszédeket tartani ma Magyarországon. Ők azok, akik hétfőn nem a beszédről, hanem az apajpusztai apácazárda étkezési hozzájárulásáról fogják interpellálni Orbánt.
  .
  Ahelyett, hogy minden fideszes helyére odatűznének egy cetlit Hitler és Orbán képével: „Náci miniszterelnökkel, Hitler reinkarnációjával, diktátorok házelnök vendégeivel egy teremben még levegőt sem veszünk”
  .
  Majd hazamennének – és soha többé ebbe az Országgyűlésbe nem térnének vissza. 2014-ig úgyis csak statisztálnának. Maradjon az Országgyűlésben a Fidesz és a Jobbik – a világ pedig végre figyeljen fel arra, hogy Orbán végső soron egy szimpla náci.
  .
  De nem pofázni kellene többé, hanem valamit tenni! Hallod Mesterházy? Hallod Schiffer? Hallod Gyurcsány?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +20 (24 szavazatból)
 12. Lehet, hogy a liberalis = zsido, vagy bank = zsido tulzas talan, de egy biztos, lassan szegyenlem magam itt europaban, hogy magyar vagyok.

  szep napokat kivanok

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (11 szavazatból)
 13. Nagyon tetszett az elemzés, végső soron a legiszonytatóbb dolog görög a maga útján. A legembertelenebb, legprimitívebb, legocsmányabb felhasználni a buta és tönkretett embereket egy sátáni célra, hogy odaálljanak saját hóhérjuk mellé és éljenezzék, hogy a saját nyomorúságukat még elviselhetetlenebbé tegyék egy őrült ígéreteiért, aki igazságot szolgáltat nekik majd a kisemmizettségükért,és elhozza a csodát. Bizony ennek nagyon ronda vége lesz, meg kell fizetni a rendkívüli ostobaság, a rengeteg gyűlölet árát. Ezt a népet nem lehet megmenteni önmagától.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +22 (26 szavazatból)
 14. Úgytűnik kezdenek felgyorsulni az események.
  Amint azt évek óta jóslom.
  Pedig MENNYIRE reméltem hogy tévedek !!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (14 szavazatból)
 15. Ez a beszéd az EU-s vezetőkhöz még nem ért el?!
  Nem hiszem!
  Most pedig éppen ott tárgyaltak az EU-ban nagyon fontos kérdésekről és szépen kezet is fogtak ennek a beszédnek az elrikácsolójával.
  Ha mi látjuk és megértjük, hogy miről beszélt a vezír, akkor akik politikusok, hogy lehet, hogy nem értik?!
  De legelkeserítőbb, hogy a bérbékemenetesek ehhez a beszédhez mégis békéről mesélnek….valakik nagyon hülyék!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (18 szavazatból)
 16. Nagyon nem vagyok meggyőzve:
  http://www.168ora.hu/velemeny/futball-vereseg-egervari-orban-viktor-gazdasag-oktatas-kultura-119666.html

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 17. Gyermekkori barátommal évtizedek után találkoztam. (Egy időben több volt köztünk, mint barátság.) Azóta is időnként telefonálgatunk egymásnak. Ez a csaj teljesen fideszes, fanatikusan fideszes. Nem egyszerűen egy orbán rajongó, hanem egy csodáló. Azt állítja, hogy orbán a magyar történelem legkiemelkedőbb államférfija. Ott volt a békemeneteken is. Teljesen extázisba jött, amikor beszélni kezdett róla, hogy a tömegben mennyire egymásra talált a többi hasonló korú felvonulóval. Soha nem hallgatom meg. Újra és újra figyelmeztetnem kell, hogy ez engem nem érdekel. Bár ezt tudja rólam, de ilyenkor mindig nagyon megbántódik.
  .
  Tudják mit vettem észre? – hogy ez a hetven év feletti öregasszony szerelmes orbánba. Amikor szemébe mondom, felháborodottan utasítja vissza és elhord mindenféle szemétnek. Pedig tudom, hogy szerelmes. És azt gondolom, hogy a többi békemenetes öregasszony is így érezhet. És az öreg férfiak is. Persze nem tudhatom, hogy ez milyen érzés, csak azt tudom, hogy ez így természetellenes.
  (Állítólag hitlernél is valami ilyesmit figyeltek meg.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (23 szavazatból)
 18. oldster
  Neked legyen mondva!
  Hányszor, de hányszor eszembe juttatták a megállapításodat, amikor fideszes öregasszonyok áradoztak Orbánról.Mindig megfeddtem magam, hogy nem lehetek ilyen rosszindulatú.
  Az a feltétlen minden hibájával együtt való elfogadás, sőt, megkockáztatom, imádat ébresztette bennem is ezt a gondolatot.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 19. oldster,
  jó az észrevétel. Vénemberek, vénasszonyok primitív tömegei nyüzsiznek Orbán körül.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 20. A vekkeres rajongó is olyanok, mint a templomba járó néni, aki szerint olyan szépen beszél a pap, hogy mit mond, azt nem érti, csak szépen beszél.
  Nekem ez a hottentotta, de most már kapiskálom, mert a szerelem az más, az szent dolog!))))
  Ebből következik, hogy a beszédéből nem jönnek rá, hogy milyen hülyére veszi őket, és én ezért látom mindig az arcán a letörölhetetlen belső somolygást!
  Nekik ez csábosnak tűnik, nekem lenézésnek….na igen, hisz nem vagyunk egyformák!))))
  -
  Most sem arról beszélnek, hogy milyen uszító szöveg hangzott el 23-án Magyarország miniszterelnökétől, hanem, hogy mennyien voltak a békemeneten…BÉKEMENET és harcra buzdítás!
  Ezek szerint a cöfröfök sem értik a beszédét? Nekik ez békés szöveg volt, a szeretetről szólt és az egész magyar néphez?!
  -
  A bajai választásról sem az a lényeg, hogy csalt a Fidesz, ezért meg kellett ismételni a választást, hanem a hangfelvételről beszélnek – mindig elsikkad a lényeg, csak arról beszéltetnek, ami jó a narancséknak, oszt jó napot!
  Az ellenzéknek már ideje lenne felismerni és nem engedni a manipulációnak, már hosszú ideje, hogy tudják kivel állnak szemben és mégis, még mindig beugranak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (11 szavazatból)
 21. bumburi
  Mert mi magunkból indulunk ki!
  Mi a családunkért rajongunk el, sem tudjuk képzelni, hogy egy politikusért, ha valaki bántja, annak kést a hasába szúrnánk! Ez a baj velünk!
  Mi csak tisztelni szeretnénk a politikusokat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 22. Én nem kételkedem Bartus megállapításaiban, nem kételkedem a kedves Vezető náci attitűdjében, már 2011-ben is elhittem neki. Csak egyet magyarázzon meg. Az Európai Néppárt miért nem zárja ki soraiból, miért nem kerüli el Brüsszel folyosóin a magyar Hitler-reinkarnáció megtestesítőjét minden politikus?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (9 szavazatból)
 23. Sokan voltak a békességes menetelők, csak a Harci Marci adta ki az ukázt: készüljenek!
  http://nepszava.hu/picture/2090/normal/8/00008351.jpeg

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 24. Egy érdekes fejtegetést hallottam nemrégiben. Az érdeklődő azt fejtegette, hogy orbán és vazallusai hogyan engedheti meg maguknak, hogy útszéli hangon kritizálják (mocskolják, rugdossák, becsméreljék, rágalmazzák…) az EU-t mint szupranacionális intézményt, és azok főtisztviselőit és nem főtisztviselőit?
  Miközben?
  Miközben, nagyjából tízszer annyi pénzt kapunk tőlük, mint amennyit befizetünk. (Itt vetném közbe, hogy szerintem a pénz fontos, de számomra az a kultúra, amit képviselnek, van olyan fontos, ha nem fontosabb, mint a pénz.)
  .
  Érdekes volt a válasz. Ismeretes, hogy az EU, a Montánunióból, az Európai Szén- és Acélközösségből nőt ki. Létrehozói, javaslói a francia Jean Monnet és a német Robert Schuman abból indult ki, hogy a – gazdasági, kereskedelmi előnyök mellett, (sőt felett) – a két nagy európai világégés után – Európának béke kell. S ez a béke az óta is minden más szempontot megelőz.
  .
  Tehát, mondjon vagy tegyen bármelyik európai tagállam (és annak ilyen olyan vezetője) bármit, az EU nem sértődhet meg. Az európai béke és a békesség megtartása miatt – sértődés nélkül – el kell tűrnie, hogy bárki, bármit is kritizáljon. Az EU-t minden tagállam kritizálja ezért-azért. Persze egy sincs köztük olyan, amelyik abban a közönséges, ordináré hangnemben teszi, mint mi magyarok. (Nem a magyar kormány, hiszen az a magyarok által demokratikusan választott, hatalomba tartott, és őket képviselő kormány.) Tehát tűrnie kell. A az európai béke érdekében. És ez bizony fontosabb, mint néhány ugri-bugri magyarka mocskolódása.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 25. kedves oldster,
  Más véleményen vagyok.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 26. A béke – minden áron – a pacifizus a gyengeség jele is tud lenni. Orbánnál ez nem célravezető.
  Orbán nem néhány ugri-bugri magyarka. A nevünkben próbál cselekedni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 27. Ebben a cikkben pontosan azt fogalmazta meg B L , ami azóta is nyomaszt, ahogy a beszédet mazohista módon végig hallgattam. Rosszul éreztem magam egész idő alatt. Teljesen világossá tette előttem, értelmezte OV mondanivalóját. Köszönettel tartozom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 28. Gonoszka!
  Mint fent említettem, öreg barátném ov-t a magyar történelem legnagyobb államférfijének tartja.
  Nos, ha netán a magyar történelem legnagyobb államférfije azt mondja az eu-nak, hogy a magyar nép nem hagyja magát, nem akar pacifista lenni, inkább háborúzni akar, akkor ez a magyar történelem legnagyobb államférfije tegye hozzá, hogy kivéve: oldstert.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 29. Me letöltöttem a beszédet (innen: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/miniszterelnok/beszedek-publikaciok-interjuk/a-nagysag-dicsoseget-hagytak-orokul-1956-hosei ) és megpróbáltam értelmezni. Nagy megdöbbenéssel vettem észre, hogy BL segítsége nélkül nem tudtam volna rámutatni, miért áll föl a szőr a hátamon. Ravasz, jól átgondolt hazugságbeszéd volt ez, amit csak a korábbi beszédek, nyilatkozatok, tettek hátterével együtt lehet igazán megérteni. Vajon a megfigyelők, a diplomaták mit értettek belőle, mit jelentettek kormányaiknak?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 30. Etele 2013. október 26. szombat 14:57
  .
  Azt gondolom, hogy sokan vagyunk így vele. Panaszkodtam is a múltkor, hogy itt vannak előttem a tények, amelyek egyszerűek, közérthetőek, egyértelműek, nyilvánvalóak. És egyszer csak kell BL, aki a sok-sok tényt egységes halmazokba rendezi és feltárja a köztük lévő összefüggéseket. S ha figyelmesen olvassa az ember (akár kétszer-háromszor is) szinte megvilágosodik. És talán nem is szinte.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 31. Bocsánat! Mellényúltam!
  .
  Természetesen girbegurba 2013. október 26. szombat 20:46.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 32. Ismét bocsánat!
  .
  Mindkettő!!!
  (Legjobb lesz ha lefekszem.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 33. Egy utat látok. Persze, sok kis ösvény fut mellette, de mind egy irányban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 34. Nem engedhetem meg magamnak, hogy illúziókban éljek. Akiknek ezután a beszéd után még ilyenek vannak a tarsolyában, az vagy hülye, vagy nem ismeri a történelmet.
  (Bocsánat a vagyért.) Orbán nem azt mondta, hogy nem fog lövetni, csak azt, hogy “magyarokra” nem Azt meg tudjuk, hogy számára ki a magyar. Mindenki más külhoni ellenség.
  Követelem, hogy legyetek reálisak és végre vegyétek észre, hogy rabló fenevadakkal álltok szemben!
  Mi kell még, hogy ébredjetek?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (3 szavazatból)
 35. Mostanáig vártam, figyeltem, olvastam (volna)…………………
  Érdekelne, hogy a parlament által legitimált, közpénzből működtetett tízvalahány egyháznak ugyan mi is az álláspontja az Orbán Viktor miniszterelnök úr által útjára bocsátott – az ország egyik felének a másik fele felé címzett – “hadüzenet”-ről, már csak a szeretet, a békesség, a megbocsátás keresztényi elveit figyelembe véve.
  Vagy majd csak akkor bújnak elő, ha már a fegyverek megáldásának magasztos feladatát kívánják ellátni?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 36. Kedves Libikóka, én azóta is lázasan keresem Európa reakcióját. Mindhiába.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 37. Mindenkinek!
  “Ne várd a májust,
  Közeleg a tél”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 38. Orbán alapvetően egy beteg személyiségű akarnok. Akárcsak Hitler. De ez nem újdonság.
  Az újdonság, hogy immár eljutott a saját személyes múltjának a megtagadásáig, és a nyilt történelem-hamisitásig is
  http://endresy.blogspot.hu/2013/10/orban-oktoberi-komcsijai.html
  Ettől persze nem lesz jobb. Csak rosszabb az országnak. Jó lenne azt hinni, hogy egyedül van, de a történelemben sincs egyedül.
  Ugyanakkor szemérmesen megfeledkeznek arról sokan, hogy mögötte ott egy apparátus amelyik belülről leválthatta volna, Döblingbe száműzhette volna. Még akár egy hónapja is. De nem tette……

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 39. Bizony, az is beszédes, hogy hogyan hallgat az EU……
  És ne legyen az embernek: déjá vu – érzése………

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 40. Libikóka 2013. október 27. vasárnap 12:21
  Az előző linkről:
  “a baloldaliságnak mély történelmi hagyományai vannak azóta, hogy egy mártírrá vált judaista fiatalember lerakta annak alapjait. Így a baloldaliság ördögi eredetének képzete az egész kereszténység kigúnyolása és megcsúfolása lenne. Amiért joggal háborodhatnának fel azok, akik a vallást és frissen szerzett keresztény-konzervativizmusukat nem a hatalmuk alátámasztására akarják csak felhasználni. ”
  Az egyházak a markukat tartják, és a szájukat.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 41. Kifejlesztette az immunitást a magatartásával szemben, lassan szoktatta hozzá az EU-s vezetőket is, nem rúgta be az ajtót, csak sallert osztott, kettős beszédet folytatott, amire ott azt mondták, hogy nem gond, mennyire hülyíti a népét. Na ez volt a csapda és azóta csak fokozódik a hülyítés mert olyan, mint a piaci légy!
  Kár, hogy nem emlékeznek történelmi ismereteik alapján, hogy ezt a mentalitást csírájában kell elfojtani és nem legyinteni rá, hogy bolond lyukból, bolond szél fúj! Mert a végén a bolond győz….vagy igen nagy nehézségek árán lehet megszabadulni tőle. Most itt tartanak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos