Ronai and Ronai
AMERIKAI

Bartus László: Zsenik 2013. március 17. vasárnap 5:49

 • Hozzászólások(124)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Bartus László: Zsenik

Talán még emlékszünk arra, amikor az Orbán-banda ellenzékben volt. Nem mondom, hogy azokban a boldog időkben, mert velük ellenzékben élni ugyanolyan borzalom, mint kormányzásuk alatt nyögni. De talán nem véletlen, hogy Orbánra húsz év alatt egyszer merte rábízni magát a nép. Se a baloldalon, se a liberálisok között, se a jobboldalon esélye nem volt, hogy a szabad versenyben vezető szerepre tegyen szert. Ezért koncentrált minden erejével arra, hogy a szabad versenyt megszüntesse. Gyáva mentalitás, komoly jellemhiba. Skizofrén paranoia fejlődik ki belőle, amely túlzott kompenzációhoz vezet, a világgal szembeni bosszúban és antiszemitizmusban végződik. Orbánban semmi különleges nincs, olyan, mint az összes beteglelkű diktátor. Kommersz falusi diktátor, különösebb tehetség nélkül. Lelki betegsége teszi a feladatra alkalmassá.

Az SZDSZ elől elmenekült jobboldalinak, mert az SZDSZ mellett liberálisként nem rúghatott labdába. De a jobboldalon csak úgy tudott hatalomra jutni, hogy szétverte a jobboldal demokratikus pártjait. Belebújt a bőrükbe, és a helyükbe lépett. Leszalámizta a kisgazdákat, a kereszténydemokratákat és az MDF-et. Titkosszolgálati módszerekkel semmisítette meg a magyar demokrácia jobboldalát. Ez önmagában is a demokrácia elleni támadás volt. Magába olvasztotta az árulókat, akik hátba szúrták saját pártjukat. A többieket pedig kivégezte. Dávid Ibolya leleplezése adott egy kis betekintést abba, hogyan dolgoztak. Orbánnak a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvése nem most kezdődött. Tudatosan építi az egypártrendszert. Olyan gyakorlattal rendelkezik a pártok szétverését illetően, hogy a jelenlegi pártstruktúrát akkor verné szét, amikor akarja. A 2014-es választás az ellenzék megsemmisítésének eszköze lesz. Kiszámítják, hány kollaboránsra van díszletnek szükség, az lesz a választás végeredménye. Még alkotmányba is foglalta, akkor tiltja be a politikai ellenfeleit, amikor neki tetszik.

Egyelőre kénytelen elviselni őket az Európai Unió miatt, amely csak akkor ad pénzt, ha a demokrácia hamis látszatát megtartja. Erre pedig azért van szükség, mert Orbán Viktor és zseni alattvalói tehetségéből csak a rombolásra futja, építeni nem tudnak. Nem tudnak olyan országot teremteni, amely akkor is megáll a saját lábán, ha a hanyatlónak mondott Nyugat nem tartja őket életben. Oroszország megengedheti magának, hogy kívül legyen a nyugati világon, mert megáll a saját lábán. Orbán Viktor másokon élősködik. Annak a demokratikus világnak a kegyéből él, amellyel szemtelenkedik. Csak azért léteznek még ellenzéki pártok, mert rászorul azok pénzére, akik enélkül nem adnának.

Amit a jobboldalon végrehajtott, megteszi a baloldalon is. Ki hitte volna, hogy a jobboldal után a baloldalt is leszalámizza? Az SZDSZ megszűnt, az MSZP pedig nem önálló párt, ha a háttérből rövid pórázon tartják. Ugyanaz a taktika, amelyet Torgyánnal szemben alkalmazott. Hagyta lesre futni a korrupcióval, aztán megzsarolta, hogy élet vagy halál. Az MSZP egy részét már kormányzása alatt a háttérből irányíthatta. A pártszakadás mögött valószínűleg ez áll. Nem kizárt, hogy az MSZP-t közvetve a Fidesz irányítja ma is. Mesterházy Attila peches ember, ha ambíciói mellé tudomásul kell vennie, hogy nem tehet akármit, mert egy szűk körnek kell engedelmeskednie, amely pártelnökké tette, s amely közvetve a Fidesz kezében lehet. Akkor csavarják le őket, amikor akarják. Akik engedelmeskednek a Fidesznek, csendben meghúzhatják magukat, kvázi “védelmet” élveznek. Akik nem engedelmeskednek, azokat morálisan legyilkolják a gyűlöletkampányokkal.

Nem nehéz kitalálni, hogy zsarolhatják őket, a párt létezése és ellenzéki szerepe színjáték is lehet. Nem kizárt, hogy az MSZP politikáját nem a Jókai utcában, hanem Simicska Lajos irodájában alakítják. Cseppet sem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy az MSZP által nyolc éven át kirabolt közpénzek egy része is különböző csatornákon a Fideszhez kerültek volna. Az MSZP a korrupciós botrányai miatt bukott ekkorát, és még az MSZP által lopott pénz egy része is hozzájuk vándorolt. Hihető, hogy egy hónappal a kormányváltás után, a nyolc éven át tartó szabadrablást követően a pártpénztárnok bejelenti, hogy elfogyott a pénz?

Gyurcsányt démonizálták, a kormányzása nem volt elég sikeres ahhoz, hogy ezt ellensúlyozza. Ma már én is azt gondolom, hogy időben le kellett volna mondania, amikor kiderült, hogy a pártját nem ő vezeti, hanem Orbán Viktor. Bajnai Gordonnak megengedte Orbán, hogy egy évig sikeres legyen, hogy mire megérkezik, nagyjából rendbe tegye az országot. De Bajnai beválasztott maga mellé egy olyan embert, aki bármikor „koalícióra” lép Orbánnal és Bajnait kiiktatta, mint potenciális kihívót. Szigetvári egyházi iskolában töltött évei nem voltak hiábavalóak, a politikai katolicizmus erős horgonyra találhat a lelkében. Úgy váltja a pártokat és miniszterelnököket, mint más az alsónadrágot, kíméletlenül tör előre, karrirezmusa mindent felülír. Bajnai Gordont úgy hozta vissza a politikába, hogy azzal politikailag meg is ölte. Nagy kár, mert láthatóan a demokratikus Nyugat benne látja a megoldás lehetőségét.

Láthatóan két pillérre épült a volt miniszterelnök visszatérése. Arra, hogy egy „választási szövetséggel” tér vissza, és arra, hogy nem a baloldal élére áll, hanem a mérsékelt jobbközép vezetője lesz. Ezzel a Fidesz elérte azt, hogy ne kerüljön hiteles vezető a baloldal élére. Mérsékelt jobboldal Magyarországon nem létezik. A középen állás illúziója öngyilkos stratégia. Bajnai ezzel légüres térbe kerülhet.

Miféle „szövetség” lehet az, amelyből hiányzik az MSZP, a stratégiát pedig arra építik, hogy Gyurcsánytól el kell határolódni, vele szemben kell Bajnainak meghatároznia magát. Ezt segíti még a Fidesz, amikor igyekszik Bajnait Gyurcsánnyal összemosni. Zseniálisan ki van találva. Mindezt erősíti, hogy Bajnai és Gyurcsány személyes viszonya láthatóan megromlott a rivális helyzet miatt. Szigetvári viszont elérte azt, hogy Bajnai hátán felkapaszkodjon, és politikai tanácsadóból politikus és pártelnök legyen, az ellenzék pedig atomjaira hulljon.

Bajnai színrelépése miatt aktivizálhatta a Fidesz Schiffer nevű „alvóügynökét”, aki a pártszakadás árán is megakadályozta, hogy Bajnainak a szervezetként alig létező Millán, és a nem jelentős Szolidaritáson kívül bárki más a „szövetségébe” lépjen. Szigetvári létrehozott egy virtuális szövetséget, amely mögött nem áll senki, egyetlen vonzereje Bajnai személye. De miután Szigetvári a legerősebb elnök a három közül (ki látott már egy tagság nélküli pártban három elnököt, melyik szervezetszociológiai iskola áll e képtelenség mögött?), gyakorlatilag ő az igazi irányító. Szigetvárinak lett egy pártja, Bajnai Gordon  visszavonult a “szakmai felkészülésbe”, majdhogynem abba a státuszba, ahonnan előlépett. A  párt neve 2014-ig érvényes. 2015-ben hogyan lehet egy pártnak az a neve, hogy 2014-es választási párt? Ez a párt a karrierista Szigetvári érdekeit szolgálja, és arra való, hogy olyan pozícióba lavírozza magát, amelyben komoly ajánlatot kaphat Orbántól. Hacsak nem neki dolgozik már 2006 óta.

Ha a baloldali szavazók Mesterházyval együtt Orbán és a pártpénztárnok foglyai, Bajnai Szigetvári foglya, akkor az a helyzet, hogy a Demokratikus Koalíción kívül nincs az Orbán-rendszernek igazi és valódi ellenzéke, amely független lenne a Fidesz befolyásától. A Demokratikus Koalíció viszont megfélemlített állapotban van. Elborítja őket a Fidesz hazugságtengere. Maga sem tudja, mit kezdjen saját elnökével, és hogyan viszonyuljon a fideszes csőcselék által besározott Gyurcsány Ferenchez, akiről maguk sem tudják talán, mit gondoljanak. Vállalható-e ezek után vagy sem? A legkisebb támogatottsága annak az alakulatnak van, amely Orbán legelkötelezettebb ellenzékét tömöríti. De a Gyurcsány-szindróma bénítja. Nem elég határozott és bátor, mert attól fél, még ennyi támogatója sem lesz. Nem tudják, hogy Gyurcsány menjen vagy maradjon? Ha marad, hogyan mossák le a gyalázatot, ha megy, nem szűnik-e meg az egész párt? Nem könnyű helyzet, de egy biztos: ha mindennel szemben állnak, amit a Fidesz akar, akkor jó úton járnak. Ez biztos iránytű.

A Fidesz nevű bűnszervezet évtizedek óta foglalatoskodik a demokrácia, az alkotmányos parlamentarizmus és a pártstruktúra szétverésével, törvénytelen és megengedhetetlen eszközökkel való felszámolásával. Hogy ennek az országnak miért van titkosszolgálata, és az mivel tölti az idejét, az egyelőre rejtély, de egy demokráciában ezeket a bűnözőket már régen bíróság elé állították volna az alkotmányos rend megdöntésére irányuló tevékenység miatt. Orbán Viktor egy közönséges bűnöző, az ország legnagyobb bűnszervezetét irányítja. Már 2003-ban azt mondta, hogy „ezért kell ezt a négy esztendőt kurtítani, de semmiképpen nem engedni, hogy még egyszer megismétlődjék.” (Orbán Viktor az Éjjeli menedékben, 2003. január 26) Ilyet demokratikus politikus nem mondhat, ilyen kijelentés nem maradhat következmények nélkül egy demokráciában. Ez fenyegetés, és felhívás a demokratikus rend, a szabad választásokon alapuló parlamenti demokrácia bármilyen eszközökkel való megdöntésére.

Kormányként úgy viselkednek, mint egy útszéli rablóbanda, amely kifosztja az arra járó postakocsikat. Politikai ellenfelei úgy tesznek, mint akik nem látnak, nem hallanak: ha már 2003-ban azt mondta, hogy az ellenzék győzelme semmiképpen nem ismétlődhet meg még egyszer, miért gondolják, hogy majd 2014-ben leválthatják őket? Orbánnak az ellenzékre csak azért van szüksége, hogy a 2014-es választásokon való részvétellel legitimálja az alkotmányos rend felszámolását, a kizárólagos hatalom megszerzését és a választási csalást. Orbán Viktort csak a sárga anyaföld fogja leváltani, mert talán örökké nem fog élni, bár most már ebben sem vagyok egészen biztos.

Ezek az emberek ugyanis képesek bármit elhitetni. Mintha nem is ezen a földön élnének. A goebbelsi propaganda lényege, hogy aki hallja, azt hiszi, megőrült, megzavarodott, elment a normális esze. A leglátványosabb kudarcok, vereségek láttán bejelentik a győzelmet. Soha nem látott mélyrepülést sikernek neveznek. Pintér gratulál a hóban ragadt emberek kimentéséért, miután egyesek 24 órát töltöttek a világtól elzárva. Tehetségtelen pancserek gyülekezete, akik új világrendről beszélnek, de nem tudnak egy meteorológiai előrejelzésből olvasni. Életveszélyt jelentenek az országra. Megjön a felcsúti zseni Brüsszelből, beül a rendőrség központjába, és a többi marhával együtt nézi a monitoron a semmit.

Az a vicc, hogy március 15-én a magyarok az osztrákoktól kapták a legnagyobb segítséget, mert a független magyar kormány képtelen volt irányítani az országot. Hol van a felelős minisztérium? Orbánnak Brüsszelbe kell menni, ahol a civilizáció szégyenpadjára ültetik miatta az országot. Nem mer március 15-én kiállni. Mit mondana? Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését? Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben? Ennek felszámolása miatt vonták kérdőre Brüsszelben. Nemzeti Bank? Most foglalták el a rablók. Ha melldöngető magyarsággal teszik ezt, akkor nem számít. Csak akkor van szánk, ha idegen ország merészeli velünk ezt tenni. Csak az idegengyűlöletről szólnak a magyar szabadságmozgalmak, a szabadság szeretetéről nem? Ami szabadságot kiharcolt a magyar, azt nacionalizmusra és antiszemitizmusra tudta használni. Mit ünnepelne Orbán és a katolikus egyház március 15-én? Hogy felkelt ellenük a nép?

Kósa Lajos sötét, mint a Hortobágy éjfélkor, követ lehet törni a fejével Süttőn, de osztja az észt az IMF-nek, az Európai Uniónak, százmilliárdos károkat okozva az országnak, és nem számít. Semmi nem számít. Ennyire tehetségtelen, alkalmatlan kormánya még nem volt az országnak. Ellenzékben elhitették, hogy készenlétben állnak a zsenik a tudatlan posztkomcsik helyett. Lebénították a kormányokat a lekicsinylő, becsmérlő és nagyképű szövegeikkel. Sokaknak még mindig kisebbrendűségi érzése és bűntudata van velük szemben. Aztán kiderült, hogy a zsenik nem tudnak számolni, fogalmuk sincs, hogyan kell egy országot vezetni. Csak lopni tudnak és hazudni, rombolni és pusztítani, közben a saját zsebeiket megtömni. Lejáratnak bennünket, szégyen magyarnak lenni, lassan közmegvetés tárgyai leszünk miattuk. Ilyen gyalázatos híre még soha nem volt a magyaroknak, mert ezzel a sötét társasággal azonosítanak bennünket, és mi ezt szó nélkül hagyjuk. Piros pötty van a fenekükön, pávatoll áll ki belőle, nem tudják, ha Kósa mond valamit Debrecenben, attól a tőzsde megmozdul Londonban. Ezek akarják a 21. században a maguk képre formálni a világot.

Orbán elhitte a legsötétebb fasiszta szövegeket a római katolicizmus gyilkos múltjából, mert igazolást adnak a frusztrációjából fakadó antiszemitizmusára, ideológiát az antiliberális gyűlölethez. Fejében a feudális középkor keveredik a Bajnokok Ligája eredményeivel. Világbajnoki döntőre vágyik, ahol övé a kezdőrúgás, és a demokrácia bukása utáni “keresztény” Európa vezetőjének látja magát. A sarki bűnözők romantikája és értelmi színvonala keveredik itt Matolcsy közgazdaságtanával, Hoffmann Rózsa kommunista klerikalizmusával. Az egész egy bolondokházára hasonlít, ahonnan kimenekültek az ápoltak.

Európa közepén minden ellenállás nélkül tudnak tönkretenni és felszámolni egy országot. A butaságot unortodoxiának nevezik, a diktatúrát demokráciának, a lopást megvédésnek, a veszteséget nyereségnek. Semmi máshoz nem értenek, csak a hazugsághoz: mondd az ellenkezőjét annak, ami van. Ha az ellenzék kormányoz, akkor üvölts, hogy lejáratják Magyarországot, ha már az ENSZ-ben is az Orbán-kormány fasizmusáról beszélnek, mondd azt, hogy a szabadsághoz bátorság kell. A szabad világból való kirugdosást nevezd az igazi szabadságnak. Az ország elhitte az ingyen sört, bedőlt az antiszemitizmusnak. A demokraták korruptak lettek, zsarolhatóvá váltak, a bűnözők fogságába estek. Engedték, hogy törvénytelen törvényeket hozzanak, és aki most az alkotmányos rendet akarja visszaállítani, azt bűnözőnek nevezik, aki a “demokráciára” támad.

Ez ellen csak egy védekezés van. Ha nevén nevezik a hazugot is, a rendszerét is. Ha nem mennek bele a hazug játszmákba. Az Orbán-banda egy bűnszervezet. A munkaalapúnak mondott társadalom fasiszta diktatúra. Mussolini találmánya. Faji alapú nacionalizmussal tapossák az emberi jogokat, és erre hivatkozva felszámolták a jogállamot. Orbán Viktor fajvédő államot működtet. Lassan nem marad különbség a hungarizmus és a nemzeti együttműködés rendszere között. Egy Szaniszlót nem lehet kitüntetni véletlenül. Ahogyan nem lehet véletlenül elmenni az Éjjeli menedék című náci műsorba sem, amelyet azért szüntettek meg, mert a holokauszttagadásért elítélt David Irving adott benne interjút nem sokkal Orbán után. Mi a különbség Szaniszló és Orbán között, aki azt mondta, hogy minden magyar a turulba született és a vérében hordozza a magyarságát? Amit Orbán képvisel, az hungarizmus. Szálasit ugyanezért felakasztották.

Pintér Sándor feladata, hogy Orbánt letartóztassa, bűntársait pedig két órán belül őrizetbe vegye. Felszólítom a Magyar Köztársaság Alkotmánya nevében, hogy ezt azonnal és maradéktalanul tegye meg.

Ha egyszer ezek a bűnözők rács mögé kerülnek, az egész olyan lesz, mint egy rossz álom. Ezt most azért nem látják a magyarok, mert egy részük bűnösnek érzi magát, a másik részük gyáva, a többi az egzisztenciális hazugságok mögé menekül. Épeszű emberek eltűrik. Akadémikusok asszisztálnak, adják a nevüket hozzá. Elolvastam Esterházy Péter osztrák hírügynökségnek adott interjújának kivonatát. Nem tudtam, melyik országról beszél. Miközben szabadon zsidózzák az egyetemi professzorokat.

Ne reménykedjenek a kimért, “mértéktartó”, “józan” hazugok, hogy nem őket teszi felelőssé az utókor. Babits megmondta.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (115 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +156 ( 184 szavazatból)
Bartus László: Zsenik, 4.8 out of 5 based on 115 ratings

 • Hozzászólások(124)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

124 Reader’s Comments

 1. Kutató: gondolkodó értelmiség továbbra is van az országban. Egy vele a probléma: mindenre a saját gondolkodási sémáit alkalmazza, teljesen hiányzik belőle az empátia.

  Ki nem utálja, ha kioktatják? Az ellenzéki értelmiségi az ő intellektusának a fellegeiből oktatja a tudatlan népet, és ha az nem reagál úgy, ahogy elvárná, akkor lehülyézi.

  Dobbal nem lehet verebet fogni. Ha az ellenzék kommunikálni akar a néppel, akkor egy hullámhosszra kell vele kerülni, és az ő nyelvén beszélni.

  A hazugságot is, meg az igazságot is meg lehet egyszerűen fogalmazni. Ha valaki nem képes a saját igazságát, mondanivalóját tisztán, egyszerűen megfogalmazni, akkor először is magában keresse a hibát.

  Aki bonyolult körmondatokban, többszörös tagadásokat alkalmazva, érthetetlenül beszél, az önmaga ellen fordítja a hallgatóját.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 2. Mindig megrendít, amikor birkának titulálják a népet az ellenzékiek.
  Az az ember, aki a munkája, lakása, jövedelme elvesztésétől retteg, nem lesz nyitott a cizellált kommunikációra. Nála átveszi a vezetést a túlélést vezérlő “hüllőagy”, amelyet nem lehet racionálisan befolyásolni. Aki képes a rettegő “hüllőagyat” megnyugtatni, annak nyert ügye van. Jelen esetben a fidesznek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 3. És még egy.
  A “birka nép” napi 8-10 óra fizikai munkát végez. Ül vagy áll a szalag mellett, vagy huzatos csarnokokban, kifacsart pózokban dolgozik. Mire hazakeveredik, addigra olyan fáradt, hogy bealszik a tévéhíradóba. Ha nő, akkor nem, mert akkor még el kell látnia a családot és a háztartást. (Tudom milyen az, mert csináltam magam is.)
  Aki kedvesnek és megértőnek mutatkozik, ahhoz ragaszkodni fog. Aki birkának titulálja, azt gyűlölni fogja.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 4. építészmérnök,
  Itt valami nem stimmel.
  1.”Ha az ellenzék kommunikálni akar a néppel, akkor egy hullámhosszra kell vele kerülni, és az ő nyelvén beszélni.”
  2. “Mindig megrendít, amikor birkának titulálják a népet az ellenzékiek.”
  Pedig épp ez az ő nyelve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 5. girbegurba, a nép nem birka, hanem emberekből áll, akik féltik az életüket. Ha erre tud rezonálni az ellenzék, akkor van remény. Ha az ellenzék továbbra sem óhajtja megérteni azokat, akiket meg szeretne győzni a maga igazáról, akkor vége.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 6. kutató,
  Ez a kormány nem legitim. Talán az volt, amikor helyére került, de tetteivel eljátszotta legitimitását.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 7. Magyarázd meg magyar szavakkal, hogy mi az a legitimitás, és hogy a kormány miért nem legitim. Ha meg tudod magyarázni úgy, hogy nem használsz közben többszörösen összetett mondatokat és idegen szavakat, akkor rendben. Ha pedig nem, akkor gyakorolj még.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 8. Igen még van, de meddig lesz? Ez itt a nagy kérdés. Mert aki nem a Fidesz mentén mozog, az elfog menni, ez a réteg beszél nyelveket, van normális jó végzetsége, mi fogja itt tartani? Most azt mondják had menjen nem fog itt hiányozni. Persze most nem, de később? Miként fog épülni az ország, ha nem lesznek, olyanok, akik képesek jól és hatásosan tanítani? Milyen jövő az ahol nem lesznek ütőképes mérnökök, jogászok, közgazdászok, orvosok. Észre kell venni végre Magyarországnak két lehetősége van a felemelkedésre, a mezőgazdaság és a tudásalapú munka, most mindkettő padlón van és az utóbbi gyakorlatilag meg is szűnik létezni nem sokára.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 9. A legitimitás a hatalom jogossága. A hatalom legitim, ha forrása jogos, elfogadható. Hogy mi legitimál, az korról korra, az aktuális értékrendtől függ.
  .
  A kormányzat Magyarországon nem legitim, mert felrúgta az alkotmányos rendet, semmibe veszi az elemi jogelveket is. Hogy csak egy kisebbség választotta meg, az még nem lenne baj, mert a többség távol maradt a szavazástól. De hazudott előtte, az emberek (a választók) nem erre szavaztak. Azóta is megállás nélkül hazudik. Ha nem lenne ekkora nyomás alatt a média, és választást hirdetnének (a kettő együtt!), akkor még az erősen torzító rendszerben sem nyerne kormányzáshoz elegendő többséget.
  .
  A mai világban nem tekinthető legitim hatalomnak az olyan banda, amelyik erővel elveszi mások vagyonát, képviselői rágalmaznak, uszítanak, és alvilági szereplőkre támaszkodnak, önkényesen megszüntet egyházakat, nem egyeztet a társadalom nagyobb szereplőivel, stb., stb., stb.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 10. Girbegurba
  Azon semmi nem változtat, hogy nagy többség őket választotta, ez tény és mint olyat el kell tudni fogadni nekem is pedig nem örülök nekik! Az, hogy ez miként lehetett tudjuk mind annyian. Már nem ez a kérdés, a kérdés az van e, lesz e alternatíva, olyan aki megtudja szólítani az embereket, aki hiteles, akinek lehet még hinni. Én sajnos nem látok ilyet!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 11. Az a jó hogy a firgek firgek ként pusztulnak!!!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 12. “Bajnai ezzel légüres térbe kerülhet.”
  Kedves B.L. és többiek! Bajnai légüres térben van.
  Szakemberből emberré kellene válnia…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 13. Megkérdőjelezem bárki szakértelmét (szakemberségét) is, ha pozíciójára szervezett bűnözés, politikai maffia eszközrendszerével tett szert. Szomorú,
  de nincs tisztes alternatíva. A politikai közélet mai szereplői közül senki sincs,
  aki kimerítené ezt a kritériumot !
  Ellenjavaslat ?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 14. A DK-sok kitartanak Gyurcsány mellett, az egy vicc, hogy kételkednének abban, hogy a DK Gyurcsány pártja.
  Ha nem Gyurcsányé lenne, nem is lenne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 15. Orbannal nincs rosszabb! Jobbikot is egyertelmuen o penzeli , mint Schiffert is penzelte!! Mindenkit tonkre tesznek anyagilag igy nem lesz aki ellen finanszirozza a felcsuti keresztapat !! Putyin kulonben hasonloan mukodik , mukodott!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (7 szavazatból)
 16. “Pintér Sándor feladata, hogy Orbánt letartóztassa, bűntársait pedig két órán belül őrizetbe vegye. Felszólítom a Magyar Köztársaság Alkotmánya nevében, hogy ezt azonnal és maradéktalanul tegye meg.”
  Tisztelt Bartus Úr!
  Sajnos “csak ” Magyarország van köztársaság nélkül, s Alkotmányunk sincs csak ov tákolmány. Nem kötözködni szeretnék, csak érzékeltetni :be jó is volna az ami még 3 éve volt!!!!!! A tolvajok elvették tőlünk. Lelkünk, szívünk gyászol s mi zemberek forrongunk.

  épészmérnök”
  “Dobbal nem lehet verebet fogni. Ha az ellenzék kommunikálni akar a néppel, akkor egy hullámhosszra kell vele kerülni, és az ő nyelvén beszélni.

  A hazugságot is, meg az igazságot is meg lehet egyszerűen fogalmazni. Ha valaki nem képes a saját igazságát, mondanivalóját tisztán, egyszerűen megfogalmazni, akkor először is magában keresse a hibát.”

  Az általad leír sajnos nem mindig így van. Mérhetetlen sok embert nem az igazságot mondó beszéd érdekli hanem a demagóg szöveg. Naponta találkozom ilyenekkel sajnos. Ma is elmondja nekem az ismeretlen hölgy már nyugdíjas, de 8 oszt nem tudott tovább tanulni mert kellett a pénz. S az egekig dicséri ov. Majd “Igazam van ugye?” kérdésére közlöm nem értek egyet vele mire már úgy kiabál mindenki minket néz.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 17. “Bartus László utolsó mondatát folytatva :”Vétkesek közt cinkos aki néma”!
  A nép nyelvén beszélni. Igen. A néphez el kell jutni. Országjárás. Ehhez sok időre energiára és persze pénzre van szükség. A napokban ha jól emlékszem Juszt László műsorában hangzott el, hogy a kormányt bíráló hangok és vélemények a nép nyolc százalékához jutnak el. Igen a média az un. közmédia is Orbán kezében van. Nehéz a helyzet de nem reménytelen. Többen vallják, hogy Orbánt nem az ellenzék, hanem saját maga fogja magát megbuktatni. De oly mértékű a Göbbels-i propaganda, hogy még mindig sokan bedőlnek neki. A Bibliai példát már idéztem:„Mert jön idő, amikor az egészséges tanítást nem hallgatják szívesen, hanem saját ízlésük szerint szereznek maguknak tanítókat, hogy fülüket csiklandoztassák. Az igazságot nem hallgatják meg, de a meséket elfogadják“ (2Tim 4,3-4). Pál apostol/

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 18. mina
  Valahogy sajnos igazság van a leírtakban. Politikus lesz…..
  Heller Ágnes:
  “Feri rossz politikus, mert jó ember.”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 19. Bartus úr! Hol és mikor lehet a fent leírt pártba lépni?Jövünk mert elegünk van!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 20. Tisztelt Bartus Úr!

  Nagyon jók a cikkei, sőt, egyre jobbak! Hiába él távol (lehet, hogy éppen emiatt?) remekül lát a pályán!
  Néha már azt hiszem én írom a cikkeit, annyira megegyezik véleményünk. És ugyanezekkel a szavakkal formálom meg én is!

  bojk

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 21. Observer!

  Maximálisan egyetértek veled!
  Aki elmegy szavazni, az legitimálja őket és részt vesz a demokráciának titulált cirkuszukban.

  épészmérnök!

  Ez az un. “rezsicsökkentés” zseniális húzás volt. Sajnos meg kell emelnem kalapom’. Még Brezsnyev sem mert ilyennel előjönni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 22. Szomjankórász

  “2015-ben hogyan lehet egy pártnak az a neve, hogy 2014-es választási párt?”

  Roppant egyszerűen: ugyanúgy, ahogyan Németországban mindmáig létezik a Bündnis 90/Die Grünen (90-es szövetség/Zöldek) nevű párt.
  Senki nem akad meg rajta.
  Hajrá, a lényeg, hogy: orbánc, TAKARODJ!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 23. Orban az igazmondo a josagos , a becsuletes az igaz hivo!! EZEKET HALLOM IDOS EMBEREKTOL , VAN BAJ BOVEN!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 24. Ket fele komcsi van a magyar emberek szerint a rohadt komcsik MSZP -sek ,es a jo komcsik a fideszes zaszlo alatt talalhatok , mint peldaul paja az elso koztarsasagi golyostoll! Erdekes , minden tenyeg csak nezopont kerdese!! KETTOS MERCE ALLANDO!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)

Írja meg véleményét!

 
KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos