Ronai and Ronai
AMERIKAI

Alkotmányos kötelesség fellépni Orbán ellen 2012. november 26. hétfő 18:30 | AN Forrás: Vasárnapi Hírek

 • Hozzászólások(44)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share
Alkotmányos kötelesség fellépni Orbán ellen

Budapest – Vörös Imre alkotmánybíró interjút adott a Vasárnapi Híreknek, amelyben kifejtette újra, hogy Magyarországon alkotmányellenes államcsíny történt, a hatalom kizárólagos birtoklása elleni fellépés az alkotmányosság védelmét jelenti, és törvényes. Ez azt jelenti, hogy az ellenzék pártjainak fel kellene szólítaniuk a lakosságot, hogy a kizárólagos hatalomgyakorlásra létrehozott törvényeket hagyják figyelmen kívül, és ne engedelmeskedjenek azoknak. Az alábbiakban a Vasárnapi Hírek interjúját közöljük változtatás nélkül és teljes terjedelmében.

A választási eljárási törvény elfogadásával megszűnik a polgári demokrácia és befejeződik egy autoriter rendszer kiépítése – derül ki Vörös Imre, volt alkotmánybíró szavaiból. A jogászprofesszor szerint azonban a kizárólagos hatalombirtoklást az Alaptörvény is tiltja, ezért ha az Alkotmánybíróság nem is állapítja meg addig az alkotmányellenességet, a következő Országgyűlés minden olyan törvényt megsemmisíthet, amely az államcsínyt szolgálta.

– Már márciusban államcsíny alapos gyanújára figyelmeztetett, egyebek között azért, mert ön szerint a kétharmados többséggel elfogadott törvények nagy számuk és tartalmuk miatt egy, a kizárólagos hatalombirtoklásra irányuló gépezet fogaskerekei. Akkor még sehol nem volt a választási eljárási törvényjavaslat. Az mennyiben árnyalja a képet?

– Tovább ront a helyzeten. Eddig harminckét kétharmados törvényt fogadtak el, ha a földtörvény is sarkalatos lesz, azzal együtt harminchármat. Ez gyakorlatilag lefedi a közélet kilencven százalékát – minden érdemi kérdésben megkötnék a következő kormány kezét. A jogalkotói cinizmus abban áll, hogy e törvényhozási tárgyak túlnyomó része egyáltalán nem sarkalatos jelentőségű: a kitüntetések, az Állami Számvevőszék vagy a Költségvetési Tanács működésének szabályai, a nyugdíjrendszer, a forint fizetőeszközként való deklarálása, az adórendszer… Mindegy is, mi történik még.

– Hogyhogy?

– Ezzel a demokrácia el van temetve. Innentől azt is meg lehet szavazni, hogy minden törvény kétharmados. Bármit. Már nincs jelentősége. Ugyanis mindezzel vagy a változatlanságot kódoljuk, vagy egy olyan koalíciós kényszert a mindenkori kormány és ellenzék között, ami gyakorlatilag működésképtelenné teszi az országot. Teljesen mindegy lesz, hogy ki kormányoz, és ki van ellenzékben.

– Úgy tűnik, a Fidesz ennek ellenére is biztosra akar menni.

– Én nem nevesíthetem azt a pártot, amelyiknek ezek a változások előnyösek. A tény az, hogy a mindenkori relatív többséget hozó párt pozícióját erősíti fel végtelenül a már elfogadott választójogi törvény, amely a győztest tovább jutalmazza. A választási eljárási törvény tervezete pedig a kisebb pártok működését lehetetleníti el. Például előírja, hogy a választási körzetekben két pártdelegáltnak kell lennie: ha a pártok nem küldenek kettőt, akkor egyet sem küldhetnek. Ez lehetetlenné teszi az egész folyamat demokratikus kontrollját. A határon túli magyarok levélben történő regisztrációja ellenőrizhetetlen: senki nem tudja bizonyítani, hogy ki adta fel azt a levelet, például Ausztráliából, hogy nem holt lelkek százezrei küldik be azokat – a választás manipulálásának, a választási csalásoknak annyi lehetősége van elrejtve ezekben a jogszabályokban, amivel megszűnik a polgári demokrácia. A választási eljárási törvény elfogadása határvonal, amelyet ha átlép a kormánytöbbség, akkor ezzel befejezettnek tekinthető a hatalom kizárólagos birtoklására törekvés. A kétharmados törvények nagy száma miatt egyébként sincs tétje a választásoknak, ezzel a két választójogi jogszabállyal pedig a választások tisztasága, szabadsága alaposan megkérdőjelezhetővé válik.

– Ezzel az államcsíny végrehajtottnak tekinthető?

– Igen. A választási törvényekben megfogalmazott „kísérletek” egy olyan irányba viszik el a közjogi rendszert, ami még jobban ráerősít az eddigi aggályokra. Vagyis, hogy ez egy demokratikus garanciák nélküli, autoriter rendszer, nem pedig polgári demokrácia. Egy Patyomkin-demokrácia.

– A kormány minden kifogásra ugyanazt az érvet hozza fel: hogyne lenne demokratikus ez vagy az, amikor ugyanígy van az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában…

– A lényeg az összkép. El lehet vitatkozni egyes elemeken, de a probléma az, hogy ezek mind fogaskerékszerűen illeszkednek egy nagy gépezetbe: közjogi rendszerünk egészébe. Lehet azzal érvelni, hogy az Egyesült Államokban is – persze egészen más körülmények között – van választási regisztráció, vagy hogy a kampányeszközök korlátozásának a célja az olcsóság, de itt Magyarországon ez a választási eljárási törvény a közjogi rendszer egyik fogaskerekeként kétségessé teszi a mindenkori kormány leválthatóságát. Ezt ki kell mondani. Ha a most még a parlament előtt lévő tervezetet ebben a formában fogadják el, akkor létrejön egy olyan választójogi rendszer, amit egyébként az Alaptörvény tilt: a hatalom kizárólagos birtoklására való törekvést szolgáló rendszer, függetlenül a mindenkori kedvezményezett párttól. Ez ellen az Alaptörvény szerint mindenkinek kötelessége fellépni.

– Pontosan mit ír az Alaptörvény?

– Ha egy jogszabály bármelyik paragrafusáról megállapítható, hogy az a közhatalom kizárólagos birtoklására vonatkozó törekvést segíti elő, akár önmagában, akár a többi hasonlóval együtt, akkor az a paragrafus sérti az Alaptörvény C. cikke második bekezdését. Azzal például, hogy a Költségvetési Tanács akár két taggal is megakadályozhatja a büdzsé elfogadását, hogy a jegybank alelnökeit a miniszterelnök nevezi ki, hogy a Monetáris Tanács létszámát szakmai indokok nélkül felemelik, hogy a bírák tisztsége egyetlen ember döntésétől függ, hogy a Médiahatóság teljhatalmú vezetőjét kilenc évre nevezi ki a kormányfő, és még lehetne sorolni. A lényeg a rendszer egésze. Ez a kialakult konstelláció pedig úgy, ahogy van, alkotmányellenes.

– De ezt csak az Alkotmánybíróság mondhatja ki. Márpedig a Szabadság és Reform Intézet tavaszi beadványát, amely a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvéseket kifogásolta, a testület nem fogadta be.

– Az Alkotmánybíróság valóban úgy ítélte meg, hogy az adott indítványt előterjesztő négy magánszemély nem érintett közvetlenül, így aztán nem döntött arról, hogy megvalósul-e a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvés. Kiss László különvéleményt írt a végzéshez, amelyben felhívta a figyelmet: jelen körülmények között nem lehet olyan indítványt írni, amely ennél jobban be tudja bizonyítani, hogy érintettek vagyunk. Miközben például egy német állampolgár alkotmányjogi panasza alapján a német alkotmánybíróság elbírálta az unió alapszerződéseit módosító Lisszaboni Szerződést. Fel sem merült, hogy ne lennének érintettek. Ezen az alapon a magyar médiatörvény, a magyar bírák jogállása is eléggé érinti bármelyik magyar állampolgárt.

– Ön lát még kiskaput?

– Nem kiskapuról beszélnék, hanem mindnyájunk törvényes jogérvényesítési lehetőségeiről. Látok lehetőséget, bár a „kaput” az Alkotmánybíróság félig behajtotta. Lehetne új indítványokat írni, másképp megfogalmazni, a személyes érintettséget jobban kidolgozni. A Szabadság és Reform Intézet kitűnő beadványt készített, azt be lehetett volna fogadni, de ha az Alkotmánybíróság úgy látja, hogy túlságosan általánosan megírt, manifesztumszerű volt, akkor meg lehet teljesen neutrálisan, alkotmányos érdekeiben sértett érintettségként fogalmazni.

– Például?

– Ha a választási eljárási törvény kapcsán valaki kifogásolja, hogy csak a közmédiában, összesen napi tíz percben hirdethet az összes párt. Nehéz erre azt mondani, hogy tíz perc bőven elég, üljön ott a tévé előtt álló nap, majd csak belefut… Vagy a választási regisztráció azt jelenti, hogy egy budapesti kerületben, vagy Győrben akár százötvenezer embernek kell a jegyzőhöz elzarándokolnia – mi ez, ha nem érintettség?

– Addig hogyan tovább?

– Nehéz válaszolni. Azért kínálgatom a törvényes megoldásokat, hogy a jog keretei között tartsuk a folyamatokat. Egy ország működőképessége múlik ezen. Ha a kajászói gazdák felszántják mások földjét, vagy valaki lekaszálja más lucernáját, mert úgy gondolja, hogy törvénysértően mennek a dolgok, abból nagy baj lehet. Ráadásul egyre több ember gondolja úgy, hogy ez nincs így rendjén – a folyamatok előbb-utóbb jogilag kezelhetetlenné válnak.

– Pedig a tanulmányában ön is megállapította, hogy a polgári engedetlenség egy lehetséges válasz egy alkotmányellenes helyzetre.

– Valóban, ez is egy jogi lehetőség, csak ez anarchiához vezet. Az Alaptörvény idézett cikkelye szerint a kizárólagos hatalombirtoklásra való törekvéssel szemben törvényes úton mindenki köteles fellépni, de ha az már meg is valósult, akkor értelmetlen számon kérni, hogy miért nem tartják be azokat a törvényeket, amelyekkel megvalósították a kizárólagos hatalombirtoklást. Ilyenkor az Alaptörvény szerint azokat a jogszabályi rendelkezéseket, amelyek ennek megvalósítását szolgálják, nyugodtan figyelmen kívül lehet hagyni, mert ezzel az alkotmányosság talaján maradunk. Más szóval maga az Alaptörvény menti fel az ilyen törvényi rendelkezéseknek való engedelmesség alól polgárait – éppen azért, hogy alkotmányos úton léphessenek fel a kizárólagos hatalombirtoklás ellen.

– De itt ismét visszajutottunk az Alkotmánybírósághoz.

– Igen, annak kell állást foglalnia. Nincs objektív mérce. Szerintem a választási eljárási törvény elfogadásával a folyamat befejezettnek tekinthető, de másoknak lehet más véleményük.

– Olyannyira, hogy még az állam sem tartja be a törvényeket a földpályázatok esetében. De ha már itt tartunk, nemzetközi bírósági ítéleteket és jogerős hazai bírósági ítéleteket sem hajt végre.

– Erről nem tudok jogi véleményt mondani. Egy jogerős ítélet mindenkit kötelez. Demokráciához demokraták is kellenek: a jog nem tud mit kezdeni azzal, ha nem hajtanak végre egy jogerős ítéletet. Ehhez olyan mentális feltételek, olyan mértékű cinizmus szükséges, amit én nem tudok értelmezni. Ezzel elérkeztünk a jog határaihoz.

– Itt megállt a jog? A bíróság nem kényszerítheti ki a Klubrádió ügyében született ítélet végrehajtását a médiahatóságtól?

– Van bírósági végrehajtó, de a szerződést megkötni a médiahatóságnak kell. A bíróság erre kötelezheti, de nem foghatja meg XY kezét, hogy akkor írja alá a szerződést.

– Mi lesz a bírák nyugdíjazásáról született nemzetközi ítélet elmismásolásával?

– Ebben az ügyben, és más, Strasbourgban futó ügyekben, mint például a közszolgák elbocsátása, egy nemzetközi egyezmény megsértését kockáztatjuk. Az uniós csatlakozásunk egyik feltétele volt, hogy taggá váljunk az Európai Emberi Jogi Egyezményében, amelynek sorozatos és tudatos megsértése miatt így előbb-utóbb felfüggeszthetik a magyar állam szavazati jogát az EU-ban, és ezzel kvázi a tagsághoz fűződő jogokat is. Nem csoda, hogy gyakran értetlenek velünk kapcsolatban az uniós intézmények: egy demokrata számára közhely, hogy a jogerős bírósági ítéletet végre kell hajtani. Az, ami most történik, legyen kivárás vagy cinizmus, a jogállam alapjait ássa alá. A kajászói gazdák mondják erre, hogy oké, akkor mi meg szántunk – de ez nem megoldás, főleg nem jogállami.

– Mi történik a választások után? Feltételezzük, hogy bár a rendszerbe kódolva van a nem szabad választások lehetősége, mégis a demokratikus ellenzék győz. Fleck Zoltán az ön tanulmányára hivatkozva mondta azt, hogy 2014-ben gyakorlatilag a legtöbb 2010 óta született törvényt érvényteleníteni lehet, mert azokat alkotmányellenesen fogadták el.

– Csak azon törvények azon rendelkezéseiről mondtam ezt, amelyek a kizárólagos hatalombirtoklást építik ki és garantálják. Ezzel együtt valóban felmerül a kérdés: ki fogja minősíteni azt a közjogi-alkotmányjogi helyzetet, amibe az ország került? Valakinek állást kell foglalni, és véleményem szerint ez lehet az Országgyűlés. Ha az úgy foglal állást, hogy mindaz, és persze csak az, ami 2010 óta a kizárólagos hatalombirtoklás érdekében történt, alkotmányellenes, akkor igen, semmissé nyilváníthatja az ilyen tartalmú rendelkezéseket.

– Feles többséggel?

– Az én értelmezésem szerint igen. Az Országgyűlés hozta létre az Alkotmánybíróságot, ez a legfőbb szuverén szervezet. Ez a lehetőség sehol nincs külön leírva, de nem is kell: én abból indulok ki, hogy a parlament hatalmazta fel az Alkotmánybíróságot, hogy döntsön alkotmányossági kérdésekben. Egy ilyen alapkérdésben tehát, hogy a kialakult közjogi rendszer alkotmányos-e, maga a felhatalmazó is állást foglalhat.

VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.8/5 (42 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +61 ( 73 szavazatból)
Alkotmányos kötelesség fellépni Orbán ellen, 4.8 out of 5 based on 42 ratings

Címkék:, , , , ,

 • Hozzászólások(44)
 • Print Friendly and PDF
 • Betűméret változtatás
Share

44 Reader’s Comments

 1. “– Az Alkotmánybíróság valóban úgy ítélte meg, hogy az adott indítványt előterjesztő négy magánszemély nem érintett közvetlenül, így aztán nem döntött arról, hogy megvalósul-e a hatalom kizárólagos birtoklására irányuló törekvés”
  Ez nem elfogadható, hiszen a hatalom kizárólagos birtoklásában, vagyis a diktatúrában minden egyes állampolgár, vagyis magánszemély érintett.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +45 (55 szavazatból)
 2. “– Olyannyira, hogy még az állam sem tartja be a törvényeket a földpályázatok De ha már itt tartunk, nemzetközi bírósági ítéleteket és jogerős hazai bírósági ítéleteket sem hajt végre.

  – Erről nem tudok jogi véleményt mondani. Egy jogerős ítélet mindenkit kötelez. Demokráciához demokraták is kellenek: a jog nem tud mit kezdeni azzal, ha nem hajtanak végre egy jogerős ítéletet. Ehhez olyan mentális feltételek, olyan mértékű cinizmus szükséges, amit én nem tudok értelmezni. Ezzel elérkeztünk a jog határaihoz.”

  Ezt hívják diktatúrának és nácizmusnak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +40 (54 szavazatból)
 3. Nem merem végiggondolni, de mégis végig kell gondolni mindez hova vezet sajnos.
  “Sanyibácsi”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +24 (34 szavazatból)
 4. Jó lenne az ellenzéknek megszívlelnie egy volt alkotmánybíró szavait.Lenne miben kapaszkodni, A törvénytelenségek sokaságát követte el a kormány, és számára nem kötelető végrehajtani sem a hazai sem a nemzetközi bírósági itéleteket. Nosza rajta! vegyünk példát a kormányról. Nekem mint állampolgárnak akkor miért kötelességem végrehajtani a kirótt ítéleteket?Miért legyek én jogkövető állampolgár.
  Itt az ideje a tömeges állampolgári engedetlenségnek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +47 (59 szavazatból)
 5. BEVÉGEZTETETT!
  :’(((((((((((((((((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +17 (27 szavazatból)
 6. A Fidesz az ún. alaptörvényben nyíltan deklarálta: “Nem ismerjük el az 1949. évi kommunista alkotmányt [bla-bla-bla] ezért kinyilvánítjuk érvénytelenségét.”
  Ugyanakkor az alaptörvényüket az 1949. évi XX. törvény [ez a kommunista alkotmány!!!] 19. § (3) bekezdés a) pontja és 24. § (3) bekezdése alapján fogadták el
  .
  Tiszta helyzet: az alkotmány felszámolása államcsíny volt.
  Minden további tevékenységük illegitim diktatúra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +45 (57 szavazatból)
 7. Megszületett a diktatúra! Ráadásul mindannyian segédkeztünk a szülésnél! A hallgatásunkkal, a gyávaságunkkal, és a tüntizgetéseinkkel!
  Valamit nagyon nem értek!!!
  Miért voltak a választások, és miért ülnek most a parlamentben a választottaink, ha ez megtörténhetett?
  Óriási pénzeket fizet ki mindegyik párt ( ha igaz) a szakértői gárdáknak. Erről elfelejtettek szakérteni?
  Hogyan lehetséges az, hogy a magát demokratikusnak valló ellenzék hathatós támogatásával idáig jutottunk?
  Igen, támogatást írtam, de tudatosan!
  Amikor a tákolmányozás folyt,igencsak vérszegényen muzsikált az ellenzék! Ha akkor kivonulnak egységesen, akkor ma nem itt tartunk, mert a fidesz nem kapott volna akkora vérszemet, mint amivel most rendelkezik!
  Sajnos nekünk ilyen vérszegény, gyáva, és opportunista ellenzék jutott!
  Nem mertek kivonulni, mert féltették a nem kevés pénzecskéjüket, amiért még a hazájukat is áruba bocsátották a diktatúrát képviselőknek.
  Hagyták megalázni a szavazóikat, a törvénytelenül meghozott jogszabályok garmadával!
  Erre kaptak felhatalmazást?
  De ha már ennyit hibáztak, vétettek gyávaságukban, akkor vegyék már észre, hogy az utolsó pillanatokat éljük, amikor még fordíthatnak!
  Fogjanak már össze, ha kell, az ördöggel is, mert már nem az ő egzisztenciájukról van csak szó, hanem az ország megmaradásáról.
  Most már nem annak van itt az ideje, hogy latolgassanak, hanem a cselekvésnek!
  Tudom, hogy pusztába kiáltott szó ez az egész,és nekünk nem marad majd más, mint súlyos áldozatok árán kiharcolni azt, amire ők gyávák voltak!
  Ezért szégyelljék magukat, ha nem tesznek semmit!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +33 (51 szavazatból)
 8. Gyula Bognar, Jr.

  Ha volna jó ellenzék, megbízható politikusok, megfelelő tervek, platform, akár ma is el kellene kergetni a hibbant maffia vezért és a koszos bagázst vele.
  Amint látjuk, marad a náci Jobbik, marad a végletekig korlátolt LMP és nincs más csak az MSZP, ami nem tud többséget vonzani. A magyar polgárok apatikusak, kiábrándultak, nincs előttük jövő, egyenlőre a mindennapi kenyerük a legnagyobb gond. Ugyanaz történik most, mint Szerbiában, Milosevics diktatúrájában. A Fidesz maffia megszünteti a középosztályt, nyomorba dönti a népet, elkeseredetté, kiábrándulttá és főleg függővé teszi, rettegésben tartja. Jön majd a bankok államosítása, minden mással együtt és a nem forint alapú bankbetéték lefoglalása, ami vagy már 2014-ben megtörténhet, vagy csak a választások után. Ezt csak összefogással, megbízható, intelligens és őszinte ellenzékkel lehet megakadályozni, ami egyenlőre még nem létezik.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (28 szavazatból)
 9. Az előbb azt kérdeztem, hogy az “ellenzék” felkészült?
  Itt már nyilvánvaló, hogy a nyílt konfrontáció csak idő kérdése.
  Fegyverek fognak dönteni, nem posztok a facebookon!
  Gyurcsány is felelős lesz minden csepp vérért, amelyet hülye “demokratikus”
  szövege miatt elmulasztott felkészültség okoz.
  Nem mondhatjátok, hogy nem szóltam, hónapok óta kiabálok.
  Mit mond az alkotmányjogász?
  “Elkerülhetetlen lesz a forradalom.” /Vörös Imre!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (25 szavazatból)
 10. Nem az a furcsa, hogy ez így van, hanem hogy Vörös Imre volt alkotmánybíró ezt kimondta, és még szabad…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +23 (31 szavazatból)
 11. Tibor
  Mire számítottál? Hogy elvigye a fekete autó? A látszatra MÉG vigyáznak azért…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +16 (24 szavazatból)
 12. bumburi,
  Én már már nem csodálkoznék a fekete autón sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +13 (17 szavazatból)
 13. Fekete tatra. MEg mindig benne van a genekben , pedig az Audi Q7 kenyelmesebb. Alkotmanybirosag szegyen Orbant es a diktaturat szolgaljak , ezert majd oket is el kell szamoltatni hiszen szolgaltak a diktaturat felmerhetetlen karokat okozva egy demokratikus orszag allampolgarainak . Szerintem fel kene huzni oket az elso fara. Ez tunik a legegyszerubbnek . Lassan csak szelsoseges modszerek maradnak a demokracia megvedesere ami egy ellentmondas. Egy biztos Orban egy tehetsegtelen buta makacs szelsoseges nacionalista isten barma . Sitten majd jo lesz neki , talan felebred ebbol a kesze kusza alvilagi remalmabol. Rendes ember soha nem lesz belole. Erdemes megnezni regi felveteleket ahol beszel peldaul 1989 bol a you tubeon, semmi az ember egy kazado paraszt gyerek aki azt hiszi 1igazsag van megpedig amit o mond. Fejeben mar akkor nagy baj volt , tehetsegtelen szaj karates paraszt gyerek nem tobb. Ez vezeti az orszagot? Megerdemli a nep , azok akik nem mentek el szavazni kimondottan , karoltve a fideszre szavazo megtevesztett baranyokkal. Cest’la vie

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (20 szavazatból)
 14. http://www.galamus.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=131471&catid=69&Itemid=106&limitstart=2Az államcsíny megalapozott gyanújáról
  Vörös Imre, az Alkotmánybíróság volt tagja

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 15. Egy ideig bíztam az ellenzékben , de láthatóan lesz@rják a zembereket , nem kell készűlni 2014-re.
  Akik tudják mit kell tenni, késlekedés nélkül tegyenek meg mindent hogy a rezsimet elkergessék a vírbe!!!!!!!!
  Köszönöm.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (13 szavazatból)
 16. “Alkotmányos kötelesség”
  -
  Végre valaki kimondta a helyes szót, ez alkotmányos és állampolgári kötelesség.
  Nem elég azt hajtogatni, hogy a magyar választók átmentek zombiba, de nyíltan ki lehet mondani, az egész életünk egy kötelességmulasztás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +15 (21 szavazatból)
 17. Egyszerűen hiányzik az „Alaptörvény” népszavazással való megerősítése.
  .
  Miután az „Alaptörvény” hatályba léptetését nem erősítette meg népszavazás, így e különleges törvény módosítgatásaihoz sincs szükség erre. Vagyis egészen világosan: ha lett volna népszavazási megerősítés, az Országgyűlés nem toldozgathatná az „Alaptörvényt”, hiszen minden módosításhoz ismét és ismét népszavazásra lenne szükség. Aktuálisan: most nem lehetne változtatni a választási szabályokon. Nem aktuálisan pedig ez azt jelenti, hogy a 2/3 birtokában a Fidesz bármikor és bármiért módosíthat.
  .
  Egy „Alaptörvény” azért alap-törvény, mert hosszú időre meghatároz egy jogrendszert. De ha ezt változtatgatni lehet – ahogy azt a Fidesz teszi – akkor ez már nem alap-törvény, amire bármit építeni is lehet.
  .
  Ebből a gondolatmenetből kiindulva – tehát, hogy az „Alaptörvényt” nem erősítette meg népszavazás – minden, az „Alaptörvényre” való hivatkozás alaptalan és jogtalan. Az Alaptörvény első rapid módosítása (a mai napi a harmadik módosítás egy éven belül) már jelezhette volna az Alkotmánybíróságnak, hogy pontosan miről van szó. Hogy erre nem reagáltak, az jellemző a korrupt Alkotmánybíróság MINDEN EGYES BÍRÓJÁRA!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (17 szavazatból)
 18. Ducar140
  Az ellenzék tudja (főleg Gyurcsány): meg kell fordítani a közhangulatot a fidesz ellen. Olyan feladat, mint kis pilot-hajókkal benavigálni a kikötőbe egy nagy óceánjárót. Piszkosul nagy a tehetetlenségi ereje, de a sok apró lökés előbb-utóbb beállítja jó irányba. Főleg, ha a nagy hajó motorja (Orbán) is segít nekik.
  Már most kezd mozdulni, pedig még nem is lett 200.-Ft a krumpli. Ami egyszerűen tragédia egy 22.800 Ft-os segélyből élőnél.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (16 szavazatból)
 19. Amerikában a szegényeknek kajakegyet osztanak, pedig annak a rétegnek nincs is arcképes igazolványa a legtöbbször. Nálunk meg erzsébet utalványt, amit csak ÉRVÉNYES személyi igazolvány birtokában lehet felvenni. Aminek a költsége 3000.-Ft illeték + utazási költség. Tehát egy lejárt személyi és az, hogy születési óta ismerik és nyilvántartják az illetőt a hivatalban, az nem alkalmas a személye azonosítására. “Akinek nincs semmije az annyit is ér” elv jogszabályi köntösbe öltöztetve.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (19 szavazatból)
 20. Az interjúban elhangzik egy kérdés, hogy mi történik a választások után, ha jelenlegi ellenzék győz ? Egyrészt : az ellenzéknek össze kéne fogni, ami úgy tűnik a résztvevők egy részének finnyássága miatt kissé körülményes, más részt az Orbán rezsim rendesen kistaffirozta a gazdasági szekértolóit, akik az Orbán hordákat meg tudják majd fizetni, mint 2006. őszén, hogy felgyújtsák Budapestet, új jelenségként esetleg a vidéki nagyvárosokat, mondván választási csalás történt, amit mint Orbán Viktortól tudjuk, csak a fidesz ellenfelei tudnak elkövetni. Remélem feleslegesen látom sötéten a jövőt, de a tendencia és a fideszhez kapcsolható tapasztalatok nem sok jót ígérnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (18 szavazatból)
 21. igaz_demokráciát

  Üdv mindenkinek!

  Múlt héten egy másik topicban már felvetettem azt, hogy MIÉRT NEM FOGUNK ÖSSZE MI?
  MIÉRT NEM TESZÜNK ELLEN?

  (egy ember reagált rá)

  Aki komolyan gondolja ezt az egészet, annak cselekednie kell!
  Azzal, hogy itt írogatunk, arra jó, hogy kiengedjük a gőzt, de marad minden a régiben.

  Nekem van elképzelésem a törvényes változtatásra, amely most sokkal többet ér mások nulla tervével szemben.
  Egy létező terv sokkal többet ér, mint egy nem létező!
  Mert lehet csiszolni.

  Ne 20-án beszéljük ezt meg, mert egyrészt ne zavarjuk azokat, akik csak egy kis ünneplésre, beszélgetésre vágynak.

  De előtte kellene összehozni ezt az összefogás beindítását, mert minden perc drága.

  (elnézést, ezt most be fogom másolni több topicba is)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 22. A jogállam lebontása a fidesz részéről már régen bekövetkezett. A legkésőbb akkor, amikor lebontották a kordont, és a rendőrség, bíróság elmismásolta a felelősségre vonást. Sokaknak még tetszett is a “tökös gyerekek” a “hazug” miniszterelnök ellen. A végtelenségig békés, jámbor állatfajta vagyok, de most már tényleg elég volt!!!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (8 szavazatból)
 23. igaz_demokráciát
  2012. november 27. kedd
  11:49

  Egyet értek veled, de már csak távolról. Mivel 2010 júniusa óta csak a gőz kiengedése történt, mint sokan mások én is léptem azt, amit kellett az életben maradásomhoz.

  A nyílt zsidózással ráadásul újabb határ került átlépésre. Emberek! Ébredjetek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 24. nov27.07. kedd 07.21.
  Nagyon tetszik a metaforád.
  ++++++++++++++

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (2 szavazatból)
 25. Bocs. nagyon hülye vagyok, ez terészetesen kekecnek szól.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 26. reftno
  Nagyon jó, hogy egyetértesz igaz_demokráciát-tal, de talán nekem is elárulhatnád, hogy miben? Mert nekem csak az dereng, hogy van neki (na mije van neki) terve van! Ezt az örömhírt viszont be fogja linkelni több helyre. Juhé!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 27. kekec
  2012. november 27. kedd
  20:33

  Például ebben: “Aki komolyan gondolja ezt az egészet, annak cselekednie kell!
  Azzal, hogy itt írogatunk, arra jó, hogy kiengedjük a gőzt, de marad minden a régiben.”

  Ahogy utaltam is rá: “Mivel 2010 júniusa óta csak a gőz kiengedése történt…”

  Még valami?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 28. Az a szörnyű, hogy a Fideszben nyüzsögnek a jogászok, mégis ők köpnek leginkább a jogszabályokra.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (8 szavazatból)
 29. Arisztarkhosz
  2012. november 27. kedd
  20:47
  Mindezt 1989 óta teszik:
  http://revolucio.blogin.hu/2012/11/12/egy-konyv-eloelete-avagy-haduzenet-az-orbani-duplafeneku-kommunikacionak-i/
  Bevezető Debreczeni József: A 2006-os ősz című könyvéhez, ami nagy részét
  leleplezi a fasiszta diktátor és kollaboránsai utolsó 10 évének.
  A könyv a napokban jelenik meg. :((((((

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 30. reftno
  Az ugrókötelezés nagyon aktív sport, az ember ugrál, liheg, úgy érzi csinált valamit (ebben egyetért a szíve és a tüdeje is) DE NEM JUT VELE SEHOVA Ha valakinek az az örömhíre, hogy terve van, az talán a tervét linkelje be sokfelé. És akkor eldönthetjük, hogy egyetértünk vele – vagy sem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (6 szavazatból)
 31. kekec
  2012. november 27. kedd
  21:22

  A sakk ülősport. Ezen gondolkodtál már?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -2 (2 szavazatból)
 32. Arisztarkhosz
  Az ima szerint “Bocsáss meg nekik, mert NEM TUDJÁK, MIT CSELEKSZENEK”
  Nekik még ez a mentségük sincs! Navra csicskával az élen, rá fokozottan igaz az a mondás “Aki tudja – csinálja, aki nem tudja – tanítja” Nem csoda, hogy az egyetemeken sok a jobber. Na hallod? akiket ilyen csicskák és Morvai Hisztikék tanítanak?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 33. Öles léptekkel haladunk afelé, hogy a XXI. század Magyarországán jogkövető módon már nem lehet fellépni a orbáni nemzetrontó kormány ellen. Egyszerűen nem hagynak más választást az embereknek.
  Ami felháborító, de egyben sajnos tudható is, hogy az EU egy lomha, vízfejű, buta troll, aki nem képes felfogni a helyzetet és időben cselekedni. Már rég fel kellett volna függeszteni Mo.- szavazati jogát és beszüntetni mindennemű pénzfolyamot. Ezzel talá megelőzhető lett volna az ilyen mértékű rombolás. Még az is jobb lett volna, ha bedől az ország gazdaságilag. Könnyebb, talán kisebb áldozatokkal lehetett volna szántani és újra vetni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +3 (5 szavazatból)
 34. Érdemes meghallgatni, mert tanulságos. Az MSZP és az LMP a mai tüntetésre, gyűlésre nemet mondott, arra mondott nemet, hogy a demokraták együtt lépjenek fel a demokrácia megcsúfolására szolgáló választási regisztráció, törvény ellen. Hát, ennyit erről a két pártról.
  http://www.youtube.com/watch?v=f5fDqddnE8w
  Gyurcsány Ferenc – 2012.11.28. – Radio Q
  .
  Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke, beszélgetett Fiala Jánossal a Radio Q reggeli műsorában.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 35. Szeretem, ha valakinek van tartasa. Ugy latszik, ennek az alkotmanybironak van. Ritka madar. Becsuljuk meg.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (10 szavazatból)
 36. http://www.youtube.com/watch?v=L4mT1nNbkb0
  Gyurcsány Ferenc – 2012.11.28. – Sándor-palota

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 37. sokan sok felé huznak,de mikor lesz egységes a magyar nemzet,ahogy telnek az évek annál roszab és nagyobb a gyűlőlet,és mindenki tehet rola mert mind hibáztak és hibások,mindég az első érdekellt ség nem a nemzetet segitete hanem saját magukat tolták előre,van mit tanulni mindenkitől.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 38. Ezt az interjút egy ellenzéki politikus sem olvasta?!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 39. Van aki nem csak szájkaratézik:
  http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=150184

  A többi ellenzéki szervezet (a DK kivételével) milyen komolynak nevezhető lépést tett a választási csalás megteremtése ellen?
  Bár ennek az erőlködésnek sincs sok értelme, az MSZP EP frakciója szokás szerint meg fogja védeni Orbánékat az EU-ban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 40. Antiszemitizmus és elmebetegség felső fokon: http://www.youtube.com/watch?v=m9JwahOiBYw

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 41. bumburi
  2012. november 26. hétfő
  19:46
  “Sajnos nekünk ilyen vérszegény, gyáva, és opportunista ellenzék jutott!”

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 42. rupcsi
  Bár ne így lenne!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 43. “Elkerülhetetlen lesz a forradalom. Orbán rendszere törvénytelen, az alkotmányosság védelme érdekében nem a diktatúrával való együttműködés, hanem az azzal való nyílt szembefordulás az alkotmányos kötelessége mindenkinek. Ezt mondja az alkotmánybíró.”
  *
  Ezt nálam okosabb ember (azon kevesek egyike, …. )mondotta.
  *
  Ha valakinek kötelessége fellépni, ….
  akkor joga is úgy fellépni, hogy ne kerüljön veszélyhelyzetbe!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 44. Gonoszka,
  Így van. (+++++++++++++++…)
  Csak a fellépés módjában, a lehetséges módok feltételeiben, időzítésében ér el a véleményünk.
  Ha az “ellenzéki” parlamenti pártok és civil szervezetek egységesen, vagy akár csak néhányan nyíltan visszautasították volna a diktatúra rendjét (ha a nagymamámnak kereke lett volna…), akkor másképp alakul a történet, és a forradalmi események erőszaktartalma, az ország vesztesége is kisebb lenne, mint ami most már várható.
  Továbbra is azt gondolom, hogy nem lehet, nem szabad dérrel-dúrral fegyveres partizánakciókat vagy terrorosta akciókat szervezni. Ezek csak akkor hatásosak, ha már izzik a parázs – akkor meg jó eséllyel elkerülhetők.
  Más a helyzet, ha már a robbanás közelében vagyunk. Akkor valóban jobb kinyitni a szelepet, és gyorsan megoldani a helyzetet. Egyelőre messze vagyunk ettől. Ha meg már ott leszünk, akkor vagy akadnak emberek, akiket, vissza sem lehet tartani ettől, vagy nagyon könnyű megtalálni az eszközöket és az embereket.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
Kapcsolódó cikkek

A fasizmus 12 előjele 2014. március 2. vasárnap

Iránban kivégeztek egy ellenzéki költőt 2014. február 14. péntek | AN

A Mazsihisz vezetői elnémítanak mindenkit 2014. február 11. kedd | AN

Katolikusok voltak a holokauszt áldozatai? 2014. január 23. csütörtök | AN

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:


Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók

videos