Csatáry a betegeket is felrugdosta a vagonba 2012. July 17. Tuesday 20:38 | AN Forrás: Slovensko, do toho

Csatáry a betegeket is felrugdosta a vagonba
Budapest/Pozsony – „Hányszor lehet hallani, olvasni: a magyarok senkit nem deportáltak”, írja a Slovensko, do toho blog. „Tekintsünk el a nyilvánvaló hazugságtól, vessünk egy pillantást az önbecsapás mesterien művelt narratíváira, döbbenetes látni, hogy a magyar közvélemény egy jó része ma is képtelen szembenézni sokszor bizony kellemetlen, fájó és kínos történettel.” Ebből a történetből egy szadista, istenkáromló nyilas képe bontakozik ki.
.
A magyar sajtóban elsőként a Slovensko, do toho című blog ismerteti a Sun által vasárnap leleplezett, azóta XII. kerületi, Győri úti lakásából ismeretlen helyre távozott Csatáry László élettörténetét, aki a Fejér megyei Mányon született 1915. március 4-én. Kassa felszabadulása előtt, 1945. január 19-én, néhány közeli harcostársával a német egységekhez csapódva hagyta el a várost, amelynek népbírósága 1948. június 8-án távollétében kötél általi halálra, teljes vagyonelkobzásra és polgári jogainak megvonására ítélte.
.
.
„A háborús bűnös több mint fél évszázadon keresztül büntetlenül élte életét. Kanadában találtak rá 1996-ban, ahol még 1955-ben szerzett állampolgárságot. Beazonosításában és a büntetőeljárás előkészítésében részt vett Szlovákia is. Ján Šanta, a kassai Kerületi Főügyészség ügyésze huszonkilenc tanút hallgatott meg, akik megerősítették Csatáry közvetlen részvételét a kassai zsidók deportálásában.
.
„Amikor a kanadai hatóságok 1995-ben azonosították és letartóztatták Csatáry Lászlót, egy évvel később a kanadai Igazságügyi Minisztérium együttműködésre kérte fel a kassai kerületi ügyészséget a dokumentumok összeállításában és a vád előkészítésében”, folytatódik a poszt. A tanúkihallgatást Ján Šanta vezette és hárman, magas koruk ellenére személyesen is vallomást tettek Kanadában, amely 1997-ben visszavonta állampolgárságát és kiutasította az országból. Csatáry ekkor eltűnt.
.
A Simon Wiesenthal Intézet 2011-ben kezdte meg újra a keresést. „Még ugyanebben az évben olyan információhoz jutottak, hogy a keresett személy Budapesten tartózkodik. Jelentések szerint Csatáry akkor kiváló egészségnek örvendett, autót is vezetett. Az intézet már akkor is pontos információkkal rendelkezett ’a bácsi’ lakhelyéről. Az adatokat eljutatták a magyar hatóságoknak is.”
.
„2012 január 3-án a a magyarországi főügyészség megkereste a szlovák társszervezeteket, hogy mint harmadik fél bevonja a Csatáry elleni új, jogi eljárásba. A szlovák legfőbb ügyészség Nemzetközi Osztálya 2012 március 3-án megküldte a magyar félnek a kassai Népbíróság 1948-as tárgyalásán készült dokumentumok fénymásolatait, amelyek alapján Csatáryt – távollétében – halálra ítélték. Vladimír Gedrová, a szlovák főügyészség szóvivője idén áprilisban úgy nyilatkozott, hogy az iratok gyors kiadására azért is van szükség, mert a magyarok a lehető leghamarabb bíróság elé szeretnék állítani a háborús bűnöst.”
.
A blog úgy tudja, Csatáry tagja volt a nyilas pártnak, és ez magyarázza, hogy különösen kegyetlenül és állati módon viszonyult a deportálás előtt álló zsidókhoz.  „Mint a különleges osztály rendőrtisztje részt vett a város nemkívánatos elemektől történő megtisztításában, és szerepet vállalt egy olyan lista elkészítésében, amely alapján, letartóztattak, megkínoztak és végül deportáltak ezerkétszáz ’nem megbízható személyt’. Tehát nemcsak a kassai zsidók egy része, de a város demokratikusan gondolkodói közül is jó néhányan áldozatokká esett Csatáry terrorjának. Vajon miért nem vagyunk meglepve, hogy a The Sun információi szerint Csatáry egy jobboldali újságot vásárolt a minap? Vajon Bayer Zsolt vagy Pilhál Gyuri bácsi tetszik neki jobban?”, teszi fel a kérdést a Slovensko do toho.
.
Az 1948-as perben több tanú vallott a már szökésben lévő Csatáry ellen. „Volová Blanka szemtanúja volt, ahogy egy rendőr puskatussal hátba vágott egy fiatal lányt a menet során. Blanka hangosan odaszólt a rend bátor őrének: ’A Jóisten ezt nem fogja elfelejteni’. Csatáry hirtelen odapattant és kiadta a parancsot: ’Fogjátok, adjatok neki rendesen, ha már a jóistennek büntetni kell, legyen mit megbosszulni’. Ezután a rendőrök agyba-főbe verték nemcsak Blankát, de két lánytestvérét és anyjukat is. És még nem volt vége: Csatáry a négy nőt levetkőztette meztelenre, mindenüket átnézte, nem rejtenek-e aranyat. Ezután levitték Csatáry irodája alatti pincehelységbe, ahol mind a négy nő jobb kezét a bal lábukhoz kötötték, majd otthagyták őket néhány órára. Ez utóbbi műveletet további harminc emberrel megcsinálta, tanúvallomások alapján.”
.
„Stark Teréz vallomásában visszaemlékezett, hogy a téglagyári kassai gyűjtőtáborban mintegy három órán keresztül térdepeltetett ezer nőt, akiknek kézzel (!) kellett a cölöpöket kiásni a kemény, agyagos talajból. További vallomások szólnak arról, hogy aki ezt a tevékenységet nem bírta, vagy kicsit megpihent, Csatáry személyesen verte el kutyakorbáccsal. Az eseten a német nácik is megbotránkoztak, azt mondták, náluk az ilyesmit ásóval szokták csinálni. A vallomásokon kívül a megdöbbentő esetről rendőrségi jegyzőkönyvek is rendelkezésre állnak.”
.
.
A kassai zsinagóga korabeli képe
.
„Semmivel sem menthető következő tette: amikor vizet hoztak a táborba és a szerencsétlen, kiszáradt foglyok inni kezdtek volna, Csatáry több rendőrtársával együtt bőrostorával ijesztgetni kezdte, nemre való tekintet nélkül az embereket gyerekektől az aggastyánig. Falkeinstein Hugó szerint Csatáry egy igazi elsőrangú szadista volt: gyakran kínozta foglyait, hova rejtették vagyonuk, a nőket rendszeresen levetkőztette, a csendőrökkel a nők hüvelyébe is benézett, szép keresztény módszerek ezek, nem vitás. A vallomások alapján elmondhatjuk: igaz, hogy Csatáry az utasításokat feljebbvalóitól kapta, de több esetben alaposan túllépte hatáskörét”, állapítja meg a blog.
.
„Csatáry deportálásokban való részvétele vitathatatlannak látszik – a tanúvallomások alapján. Hofman Zoltán: ’Láttam, ahogy Csatáry beteg embereket rugdos, akik képtelenek voltak fellépni a marhavagonokba.’ Jónap Sámuel, a kassai átmeneti kórház orvosa: ’Engedélyt kaptunk, hogy az idős és beteg embereknek a vagonokban priccseket alakítsunk ki, aztán jött Csatáry és letiltotta azzal a megjegyzéssel: haljon meg mindegyik!’ Jónap feleségével és két gyerekével érkezett Auschwitzba, ahonnan csak ő maga tért vissza.”
.
„Fridrich Sándor, a helyi Zsidó Tanács hivatalnoka: ’Csatáry elrendelte, a harmadik transzportba azok is bekerüljenek, akik annyira megbetegedtek, hogy mozogni is képtelenek voltak. Kifogásoltam döntését, ezek az emberek biztosan nem bírják ki az utat, a németeknek sincs rájuk szüksége, Csatáry azt válaszolta, ha tíz percen belül nem lesznek a vagonban, agyonlő. Beteg nyilas katona volt, már rég fel kellett volna, hogy akasszák.’”
.
.
„A 88 éves kassai Salamon Edit (képünkön az Auschwitzban elhunyt családtagok fotóival) 1944 Pészáchját soha nem fogja elfelejteni: április 14-én este kopogtattak ablakukon, hogy másnap reggelre csomagoljanak össze. Szüleivel, Kati húgával, Ferdinánd bátyjával, annak kilenc éves kislányával, Judittal hagyták el házuk, a kassai ortodox zsinagógánál gyűjtötték össze őket. Házukat lepecsételték. Vasárnap az összegyűjtött embereket a kassai téglagyárba irányították. A 20 éves Salamon ekkor látta először Csatáryt, aki a zsinagóga és a téglagyár között ingázott motorjával, hogy ellenőrizze az átszállítást.”
.
„Salamon a mai napig jól emlékszik, amikor megpillantotta Csatáryt: ’Magas, karcsú fess, szemüveges férfi fekete egyenruhában, mindig tökéletesen ápoltan, bricsesznadrágban, kisuvikszolt fekete csizmában. Arcán cinikus mosoly, kezével mindig bőrkorbácsával játszott, nem sok jót ígért. Auschwitzban tudatosítottam, kire hasonlít. Tiszta doktor Mengele. Személyesen nem volt rossz élményem vele, de másoktól hallottam: bármikor bárkit a semmiért kegyetlenül megkorbácsolt, kőszívű ember volt’. Salamon visszaemlékezése is megerősítette, Csatáry közvetlenül részt vett a kassai zsidók deportálásában: segítette az emberek bevagonírozását a kassai pályaudvaron.”
.
„Edit az utolsó transzporttal indult el, Auschwitz felé, Katival, 1944 június 2-án. Decemberben, amikor közeledett a táborhoz a vörös hadsereg, elhatározták, megszöknek. ’Lövéseket hallottunk. Éles fájdalmat éreztem a jobb vállamban. Aztán a másikban is. Kati eldőlt, mint egy liszteszsák. A kezeim között tartottam húgom, nem érdekelt, hogy mindkét vállam eltalálták, kiabáltam, ne haljon meg, ráztam. Aztán már csak a halált tudtam megállapítani.’ A holocaustot Edit, bátyja és unokatestvére élte túl. ’Teljesen mindegy, hogy Csatáry vagy valaki más tett fel azokra a marhavagonokra, amely legtöbbünknek a halált jelentette, semmit nem változtat a dolgokon. Most már abban sem vagyok biztos, hogy egy büntetőeljárásnak van-e értelme egyáltalán’, mondta Salamon.”
.
.
Csatáry gatyában, szemben a Sun riporterével. A futás mindig véget ér
.
„Ha a magyar hatóságok nem járnak el példás gyorsasággal az ügyben, nehéz lesz lemosni az országról, hogy Horthy-, és Szálasi szobrok állítása, nyilas költő újratemetése után egy szadista, nyilas háborús bűnöst rejteget Magyarország. Csatáry számára pedig újabb álmatlan éjszakák várnak, amíg egy nap a rendőrség kopog ajtaján” – fejeződik be a Slovensko, do toho blog beszámolója.

Tags: , ,

49 Reader’s Comments

 1. Megjobbított Úszókészülék

  Molnár Balázs és Novák Előd tökét kell elkapni, ha törvénytelenül is. Ez a vén szar menekülés közben fog kimúlni, ez pedig elég.

 2. Hát nem is tudom!
  Űzött vaddá lenni 97 évesen, vagy felvállalni azt, amit elkövetett és 97 évesen végre kifizetni az adósságát a halálba küldött emberekért!
  Ezzel még inkább mutatja, hogy mekkora féreg!
  97 éves koráig “elvolt”, ami az áldozatoknak nem adatott meg!
  Hát, egyszer fizetni kell mindenért, ha nem, akkor reszkessen még nagyon sokáig!
  Közben remélem látja azokat az embereket, gyerekeket, időseket, betegeket, akiket ő úgy gondolta, hogy jogosan semmisítik meg!
  Arra, aki ebben a szökésben segédkezett, pillanatnyilag nem találok jelző!

 3. Marcus Aurelius

  Orbánnak egy rosszul titkolt perverziója, hogy az általa (legalábbis áttételesen) védett Csatáryn keresztül megmutathat valamit önmagából.
  Lehet, hogy ezt egyszer még valahogy a Jobbik is meghálálja neki.
  .
  Ádernek viszont feltehetnének néhány kérdést Izraelben.

 4. Marcus Aurelius

  csakén
  2012. július 17. kedd
  21:02
  .
  Nem jön össze, amit írsz.
  “…vagy felvállalni azt, amit elkövetett és 97 évesen végre kifizetni az adósságát …”
  .
  Amire te gondolsz, az Csatáryban csak akkor jelenik meg adósságként, ha ő maga annak érzi.
  Ha viszont most képes lenne a viselt dolgai miatt adósságérzetet érezni, akkor nem lett volna képes azokat annak idején elkövetni.
  .
  Nyugodt lehetsz: ha a vén náci most úgy érzi, hogy üldözik, akkor egyszersmint úgy érzi, hogy igazságtalanul üldözik. A fanatikusok, akik sose értették meg őt (és a társait.) De mit csináljon, ha egy ilyen világba született bele.
  Ő és a társai túl korán jöttek rá valamire, ez az ő tragédiájuk. (Szerintük.)

 5. “Az eseten a német nácik is megbotránkoztak, azt mondták, náluk az ilyesmit ásóval szokták csinálni.”

  Na igen, a német nácikban még az embertelenségből is kevesebb volt, mint a magyar nyilasokban. Mint korábban írtam, nincs értelme igazán foglalkozni ezzel a vén bűnözővel, a mai nácik sokkal veszélyesebbek nála.

 6. Remélem, hogy a kormány most az egyszer nem hazudik, és hihetünk Répássy Róbertnek aki azt nyilatkozta: ” bűn nem maradhat büntetlenül!”

  Mert lássuk be, hogy eddig Brad Pitt játékfegyvereinek elkopzása símaszkban csak nevetség tárgyává tette hazánkat a nagy világban, és a diákok elleni rendőri intézkedés sem igazán értékelhető!
  Viszont ha egy nácit állítanánk bíróság elé, az még Orbánt is tisztázná valamennyire, akit mostanában szélsőséges nézetei miatt vádolnak, ráadásul nem is alaptalanul!

 7. M. A.!
  Meg sem próbálok ennek a féregnek a fejével gondolkodni! Még 97 évesen is félti azt a tyúkx…os életét, hát reszkessen is az életéért még sokáig!
  Én csak az áldozatok helyébe tudom képzelni magam, összezsúfolva a vagonokban, vagy ázva, fagyoskodva egy futbalpályán, láttam haláltábort is – míg élek nem felejtem el!
  Szégyen, hogy akadtak, akik kimentették – ha 12 éves gyerek mehet börtönbe, ez aki 97 éves koráig élhette világát, miért ne mehetne?!

 8. Márpedig a Magyar hatóság nem fog mozdulni, sőt értetlenül áll majd az előtt, hogy megint miért avatkoznak bele a magyar belügyekbe!
  Csak figyeljük kövéurunk reagálását4?

 9. Marcus Aurelius

  Az egész ügy, és főleg az itthoni kezelése undorító.
  De azért nézzük a szemmel látható tényeket.
  .
  Valószínűleg nem véletlen a téma feldobásának az időzítése.
  A világ az angol bulvárlap jóvoltából néhány nappal a Raoul Wallenberg emlékére Izraelben rendezendő ünnep előtt tudhatta meg, hogy ez a Csatáry Budapesten él, teljes nyugalomban.
  .
  Pedig „A Fővárosi Főügyészség kedden közölte: a Budapesti Nyomozó Ügyészség Efraim Zuroffnak, a Wiesenthal-központ jeruzsálemi irodája vezetőjének feljelentése alapján 2011. szeptember 22-én rendelt el nyomozást háborús bűntett miatt az 1944 tavaszán Kassán történtek kapcsán, és jelenleg ismeretlen tettes ellen folyik az eljárás.”
  A feljelentő valószínűleg már akkor tudhatta, hogy Csatáry kicsoda, és hol található.
  (Az idézet forrása a NOL cikke: „Csatáry László 15 éve menekült el Kanadából” 2012. július 17. Linket a következő hsz-ben adok, mert ha egy szövegben kettő link van, akkor néha egy napba is beletelik, mire megjelenik.)
  .
  Idézet egy index-cikkből: „A Sun több bizonyítékot talált arra, hogy a férfi valóban Csatáry. Az idős ember pár hete elköltözött, de előző helyén „Csatáry papaként” ismerték szomszédjai…” tehát már egy ideje ott élt az előző lakhelyén, ha a szomszédaiban kialakult egy kép róla.
  .
  http://index.hu/belfold/2012/07/15/haborus_bunost_talaltak_budapesten/
  .

  Orbán nyilván tudta és tudja, hogy a Wallenberg-megemlékezés előtti napokban különös figyelem irányulhat az ügyre, hogy miként lép ebben Magyarország. Közvetlenül egy olyan, némileg botrányos eset után, hogy a parlament elnökének a meghívásától Izrael részéről el kellett tekinteni, tudjuk, miért.
  Egy olyan, a saját önkényességében fuldokló miniszterelnök, aki egy friss alkotmánybírósági határozatot annyival intéz el, hogy „a rendszer marad”, arra is képes lehetett volna, hogy szükség esetén akár személyesen is közbenjár a Csatáry-ügy megfelelő kezelés érdekében.
  Ehelyett… hagyták elpárologni.
  Nem hiszem, hogy ebben sokan látják egy józan, felelős reálpolitikus viselkedését.
  Én inkább azt sejtem, hogy Orbán képtelen volt lemondani a „véletlen hozta” kísérleti szituációról: meddig is lehet feszíteni ez ügyben a húrt.
  De ez a beállítottság, hogy „meddig is lehet feszíteni ez ügyben a húrt” nem kíséri végig Orbán egész miniszterelnökségét? Nem lehet, hogy az ilyesmi nála egy sajátos, számára szükséges izgalom és feszültség forrása?
  Alighanem megvannak neki a saját kis különbejáratú démonai. Olyanok is, amelyekről nem nagyon mer közvetlenül jelt adni. De az, hogy bizonyos esetekben nem tudja elfojtani ezeknek a démonoknak a megnyilvánulni akarását, az talán magyarázza a most történteket is.

 10. Marcus Aurelius
 11. “Megrongálták Békéscsabán a Széchenyi ligetben lévő zsinagóga gondnoki ajtaját mára virradó éjjel. A városi kapitányság éjszakai ellenőrzést végző járőre 2 óra után pár perccel észlelte, hogy az ajtót leöntötték sárga festékkel.

  Kiderült, a rendőrség az eset után azonnal értesítette a hitközség elnökét, dr. Moskovits Sándort, aki 100 ezer forintra becsülte a kárt. Hozzátette, előfordulhat, hogy az eset összefüggésben van azzal, miszerint a helyi zsidó közösség a vasárnapi, a mártírok tiszteletére tartandó megemlékezésre készül.

  A rendezvényen jelen lesz Ilan Mor, Izrael budapesti nagykövete és Zoltai Gusztáv, a Mazsihisz ügyvezető igazgatója. Emellett az USA-ból is többen érkeznek a megyeszékhelyre.

  Éppen 68 esztendővel ezelőtt, 1944 júniusában közel 4400 (ebből 2200 békéscasbai) zsidót deportáltak a csabai gettóból, a megyeszékhelyiek közül mindössze 380-an maradtak életben. ” Forrás: http://www.beol.hu

 12. “Csatáry a betegeket is felrugdosta” a magyar felülvizsgáló orvosok meg a betegeket is lerugdossák a rokkant nyugdíj szekeréről. Lehet, hogy a csatáryzálást kevésbé sértőnek fogják tartani, mint a mengelézést?

 13. Ahogy Kínában mondják: kutyából nem lesz szalonna. Elnézést, pont ott nem mondják ezt,  de a legtöbb más országban ezt mondják. 
  Én a 70-es, 80-as években nőttem fel Magyarországon. 
  A 80-as évek 2. részében rengeteg házra a CPG volt ráfújva graffitivel. Ez ugyebár a ” Cigánypusztító Gárda ” rövidítése. Pár osztálytársamnak meg is volt 1-1 koncertfelvételük; néha a szünetben jó hangosan hallgatták, és röhögve énekelték az ” örökzöld ” dallamot. 
  ” A lángszóró az egyetlen fegyver mivel nyerhetek, Elpusztítunk minden cigányt, férfit nőt és gyereket. ”
  Ez még a Kádár-korszakban volt. Szóval, engem nem lep meg az hogy sok magyar ma is ekkora fasiszta náci. Sokaknak ez a természetes állapotuk, ez száll apáról-fiúra. 

 14. És meg ilyen aberrált, szadista, sátánfajzatokat segített a katolikus egyház megszöktetni külföldre? Ludat ,,tolláról, hóhért?????

  „Semmivel sem menthető következő tette: amikor vizet hoztak a táborba és a szerencsétlen, kiszáradt foglyok inni kezdtek volna, Csatáry több rendőrtársával együtt bőrostorával ijesztgetni kezdte, nemre való tekintet nélkül, az embereket gyerekektől az aggastyánig. Falkeinstein Hugó szerint Csatáry egy igazi elsőrangú szadista volt: gyakran kínozta foglyait, hova rejtették vagyonuk, a nőket rendszeresen levetkőztette, a csendőrökkel a nők hüvelyébe is benézett, szép keresztény módszerek ezek, nem vitás. A vallomások alapján elmondhatjuk: igaz, hogy Csatáry az utasításokat feljebbvalóitól kapta, de több esetben alaposan túllépte hatáskörét”, állapítja meg a blog.

 15. Megjobbított Úszókészülék

  GaborNYC: A valóságban a CPg a Come on Punk galeri (vagy gárda) rövidítése, a Cigány Pusztító Gárda csak kitaláció volt. Az idézett dalszövegről eddig nem hallottam. Ami elterjedt, az a “Rohadt mocskos kommunista banda / Miért nincsenek már ezek felakasztva”, ami valóban többször elhangzott, illetve a bírósági végzésben – amiben a tagokat több év letöltendő börtönre ítélték – olvasható valami Auschwitz-cal kapcsolatos is, ami állítólag szintén kitaláció volt, akár a CPG jelentése. Nem tudom. Mindenesetre tanusíthatom, hogy mi már a hetvenes-nyolcvanas években, gyerekként, vadul cigányoztunk. A baj tehát nem ma kezdődött.

 16. Mintha Harrachot látnám.

 17. A magyar ha egy kicsit is nyeregben érzi magát, nagyon gusztustalan tud lenni. Ezt bizonyítja a vén csataló is. A németekkel a háta mögött kiélhette minden elfojtott és rejtett agresszióját. Bezzeg ha egy az egyben kellett volna valakivel megverekedni. A legtöbb magyar ilyen. A németek, mint megszálló hadsereg egyébként kultúráltabb volt, mint a “felszabadító” szovjet horda. Ezt még orosz zsidó barátaim is emlegetik. Szerintük az összes oroszt is le kellene lőni, mert ők sem bántak különb módon a zsidókkal.
  Mióta a zsidó nép létezik, jelen van az antiszemitizmus is.

 18. Mostanában nem olvastam arról, hogy mennyit költ a kormány Magyarország “arculatának” a kedvezőbb megjelenítésére a világban. Pl. a magyar intézeteken keresztül, művészeink külföldi kiállításainak és fellépéseinek támogatásával, szóval, ahogy ezt szokták. De mindennap hozzá lehetne írni valamit ahhoz a listához, amin a megítélésünket rontó dolgok vannak. És ehhez a kormány még azzal is hozzá tud járulni, hogy egyszerűen van. (Tétlen marad, amikor minden normális végrehajtó hatalom tenne valamit.) És a legsötétebb kérdésekben alacsonyít le mindnyájunkat.
  .
  De ők a magyarok, a haza, akik nem lehetnek ellenzékben.

 19. Megjobbított Úszókészülék, köszönöm az extra infót! Lehet hogy nem ez volt az eredeti értelmezése, de akkor is így értelmezték körülöttem, az biztos. És csak írdd be bármelyik keresőbe a dalszöveget amit leírtam, volt ilyen, és énekelték is.
  Amúgy az is igaz hogy rólam tudták hogy zsidó vagyok, de nem bántottak, csak néha érdekesen néztek egyes osztálytársak.. Olyan gúnyosan néztek, mint akik azt mondják, most még nem tudunk bántani, de majd eljön a mi időnk.. Azt hiszem mostanra el is jött az idejük… Csak én már régen nem ott élek.

 20. 97 év, jól bírják a gonoszok. Ilyen erő rejlik a gonoszságban, vagy ilyen erő rejlik egyesekben amit gonoszságra használnak?

  -
  Akárhogy is, ez egy nyílt üzenet egyben Orbánnak is és Fidesznek, és az egyéb gonosztevőknek, a megcsonkított, felemésztett emberéletekért, – akár kesztyűs kézzel akár durván tették, – felelni kell akárhány év múlva is és nem lehet elmenekülni a felelősség elől.

  -
  És amikor az elszámoltatás napja jön teljesen mindegy hány éves, mennyi ideig tudta menteni az irháját, és mennyi van hátra az életéből, a rémület, a sokk és a fájdalom ugyanaz lesz.

  Ez vonatkozik azokra is akik korbáccsal öltek és azokra is akik gombnyomással, hatalmi manipulációval, vagy bársonyszékből aláírással tették ugyanezt.

  -
  Nem csak az számít hogyan élt egy ember, de főleg az, hogy milyen tudat és lelkiállapotban , és hogyan lépi át az élet küszöbét amikor a távozás ideje elérkezik.
  -
  Ennek az embernek, és a többi elvetemült gazembernek a mai szépen felkent gyilkosok közül az élete utolsó perce hosszabb lesz mint az egész élete, és egy örökkévalóságnak fog tűnni számukra.

 21. Eagle
  - kapkodj már a fejedhez! Ebből a példából pont azt tanulhatják meg, hogy BÁRMIT meg lehet tenni, mert annak ellenére meg lehet élni majdnem 100 évet némi kényelmetlenség árán, amikor is 10-15 évente költözni kell. Mit gondolsz mi a fenének pátyolgatnák egyébként ezeket a vén nácikat?
  Egyébként a Csehszlovák népbíróság ítélte halálra a szlovák részben elkövetett bűnökért – ezért az igazi az lett volna, ha Szlovákia, mint jogutód a kiadatását kéri. AKKOR már kénytelen lett volna a magyar ügyészség valamerre lépni. Így meg elég volt behunyni a szemüket…

 22. Marcus Aurelius
  – Izraelben túlságosan jólneveltek, ezért nem kérdezték meg Ádertől, hogy a francba képzeli ezt a “nem tudta megvédeni” szöveget a történelmi tények és a magyar hatóságok túlbuzgó közreműködése ismeretében?
  Lecsó
  Nem igazán öregbítette országunk és Orbán hírnevét az, hogy Képíró csak úgy kisétálhatott a “független magyar” bíróságról. Hát hiányzik még egy ilyen?
  Egyébként mindenki elhiszi, hogy “hagyták elpárologni” Az fel sem merül, hogy érte küldtek egy izraeli kommandót, hogy ott állítsák bíróság elé? Már csak azért értelmes lett volna ezt a verziót IS elterjeszteni, hogy a mai utódok ne érezhessék magukat felbiztatva!

 23. ” Mint korábban írtam, nincs értelme igazán foglalkozni ezzel a vén bűnözővel,”
  Minden tiszteletem a tiéd de mint én is régebben megírtam teljesen mindegy hány évesek ezek a gyilkosok akkor is meg kell őket büntetni. Ennek teljesen függetlennek kell lenni attól, hogy a mostaniak veszélyesebbek. Meg kell mutatni a mostaniaknak, hogy életük végéig bármikor elkaphatják őket!

 24. Az egész ügy rávilágít arra a züllött erkölcsre ami tombol ma a magyar ügyészségen. Ez a hivatal lejáratja az egész Magyarságot. Koncepciós pereket indítanak szemrebbenés nélkül, fideszes bűnözők felelősségre vonását elszabotálják, háborús bűnösök szökéséhez járulnak hozzá “hanyagságukkal”.
  És ebben az erkölcsi fertőben nincs egyetlen ügyész sem aki felállna és azt mondaná én nem veszek részt ebben a mocsokban. Na ez az igazi züllöttség és ezért lehet egy kalap alá venni mindnyájunkat.
  Jó ha mindenki eszébe vési. A múlttal való őszinte szembe nézés nélkül nincs gazdasági felemelkedés sem.

 25. kekec
  2012. július 18. szerda
  06:03

  Igen de ebből a példából azt is meg lehet tanulni, hogy bárkit el lehet kapni. Ennek a példának is akadhatnak szép számmal követői.

 26. rohadt mocsok állat. be a vagonba, irány …hová is? leginkább a börtönbe, utána a pokolba. ott a helye.

 27. na most így 90 évesen rugdosnám meg, ahogy ő tette. utána MEGKÉRDEZNÉM, hogy érezte magát. és ha jól, adnék még neki egy pár pofont is.

 28. Nem véletlen a mostani helyzet állása.
  http://atv.hu/cikk/video-20120717_szita_szabolcs

 29. Traianus 2012. július 18. szerda 08:11
  Lészi nézd meg az ATV linket.

 30. Tessék ezt a cikket elküldeni Zétényi Zsoltnak, aki az un. Nemzeti Jogvédő Alapítvány elnöke és hevesen védte a vén nácinak, Csatárynak a jogait a minap a Hir TV-ben. Még azt is volt pofája feltételezni, hogy a kassai népbírósági per teljes anyaga hamisítvány, a ma is élő tanúk hazudnak. Egyszóval a vén náci bűnei nem is léteznek. Gyomorforgató volt ez a Zétényi, aki ilyenformán maga is egy vén nácinak tekinthető. Én pl. annak is tekintem és soha nem fognék vele kezet, mert úriember vagyok.

 31. Valaki mar gondolt arra, hogy milyen erzes a gyulolet es a boszu vagy?

 32. “magyar közvélemény egy jó része ma is képtelen szembenézni sokszor bizony kellemetlen, fájó és kínos történettel”

  hülye ez?

  A magyar közvélemény jó része nemhogy szembenézni nem óhajt, de ugyanolyan kárörömmel és segítőkészséggel asszisztálna ma is a zsidók bevagonírozásához.

 33. hisziapiszi
  2012. július 18. szerda
  11:27
  .
  „Valaki mar gondolt arra, hogy milyen erzes a gyulolet es a boszu vagy?”
  .
  Há’ peersze peerszee…
  .
  Persze hogy számítottunk rá, hogy ez is előjön. Tapasztaltuk már, hogy a pofátlanságnak nincs határa. Ezzel mindig előjön előbb-utóbb valaki, hogy megúszni próbálja a szembenézést az igazsággal. Hitvány egérút, azaz csak a reménye, rávall a próbálkozóra.
  .
  Mekkora szerencse a sok szerencsétlenség közepette, hogy legalább a dicső nemzeti történelemben találhatunk követendő példákat.
  .
  Például hatszázezer zsidó magyar állatias módon való összegyűjtése, bevagonírozása, a vagyonuk szétprédálása (mert voltak köztük vagyonosak – és voltak sokkal többen, hétköznapiak vagy szegények), de nem folytatom – ami (úgy látom) a neked tetszők részéről szerencsére mentes volt minden gyűlölettől és bosszúvágytól.
  .
  Húzz nyugodtan a kurucinfóra, ott lesz neked jó.

 34. Rares
  Elnézést az ismétlésért, megint a félbehagyás miatt hosszúra nyúlt írás az oka – de az egyetértés részemről teljes

 35. Csatáry Lászlót háborús bűntett gyanújával őrizetbe vették 2012.07.18.

  http://www.168ora.hu/itthon/csatary-laszlot-haborus-buntett-gyanujaval-orizetbe-vettek-99556.html

 36. http://www.origo.hu/itthon/20120718-orizetbe-vettek-csatary-laszlot.html
  Az elítélése, ha megtörténik koránál fogva inkább már csak szimbolikus lehet, de akkor is meg kell, kellene történjen!!!!

 37. Gyűlölet? Bosszúvágy?
  .
  - Aki ezt komolyan kérdezi ezzel a vén sátánnal, és összes korábbi, jelenlegi, és eljövendő bűntársával/ támogatójával kapcsolatban, az menjen oda mondjuk egy öreg zsidóhoz, főleg, ha az illető izraeli lakos (ezek majdnem biztos, hogy szabadon beszélnek ugyanis)…
  .
  … és kérdezze meg tőle, érez- e gyűlöletet, bosszúvágyat az után, hogy családja 80%- át vagonokra rugdosták, majd odaégették valamelyik haláltábor kemencéiben.
  .
  Van- e benne bosszúvágy, gyűlölet azon személyek iránt, akik mindezért felelősek voltak, pláne azok iránt, akik mindezt végre is hajtották?
  .
  A bosszúvágy és a gyűlölet teljesen jogos és érthető reakció egy ilyen esetben.
  .
  A vén sátánt pedig… na, tudjátok.

 38. Gyűlölet, bosszúvágy?!
  Ez arról szól “itten, mostan”, hogy az ilyen tettek nem évülhetnek el, mert bújkálni lehet, de látva látassék, hogy az igazásgszolgáltatás előbb-utóbb megtalálja a bűnöst, ha akár 100 éves is, csupán csak azért, hogy mégegyszer ilyen ne történjen meg az emberiség történetében!
  Ne dönthesse el senki emberfia, hogy a mai modern világban pl. DNS vizsgálatok alapján ki maradhat és ki nem életben (lásd a rosszabikos fajtiszta DNS vizsgálati maszlagját!), mert örültek mindig voltak….

 39. Sajna nagy hiba – jav. őrültek mindig voltak…

 40. Onnan már nem jöhet ki!
  Én a Kozma utcába zárnám, hogy ne keljen messze vinni…..!
  Nyomorult állat!

 41. hisziapiszi
  2012. július 18. szerda
  11:27
  “Valaki mar gondolt arra, hogy milyen erzes a gyulolet es a boszu vagy?”
  Igazad van, jó a kérdés.
  Mi, akik nem vagyunk érintettek a csatáry-félék tettében, elszörnyedünk netán a gyűlöleten és bosszúvágyon. Nekünk könnyű, nem éltük át azt, amit tettek velük.
  Bosszúra, gyűlöletre – a szavak klasszikus jelentésében – csak azok, képesek, akik sértve, bántva, megalázva lettek.
  Bosszú? Akiket Csatáry felrugdosott a vagonokba, megalázta őket, már nemigen gondolhatnak erre! Viszont megértem gyűlöletük azoknak, akiknek szüleik, testvérük, rokonaik maradtak minden végtisztesség nélkül a hálátáborokban!
  Te gondoltál már erre? Belegondoltál, mit éreznél azok iránt, akik tevőlegesen hozzájárultak, hogy nincs nagyi, nincs szülő, nincs testvér, egyedül élted át a csodát és megmenekültél?
  Ezt a gyűlöletet, amit a meghurcoltak és leszármazottaik a csatáry-félék iránt éreznek, meg tudom érteni, mert nem csupán egyes személyek, csoportok iránti érzelmeik, hanem az elv, ami megtörténtté tehette is gyűlöletre méltó!
  Amit Csatáry tett, engem nem érint, az elv, ami alapján tette, ngem is fenyeget! Téged is.

 42. Érdemes lesz figyelni, milyen rohamosan fog romlani az állapota.

  Ha nem igyekeznek, ö is posztumusz kapja meg az 56-os emlékérmet, mint a Képiró.

  topi MaCKó

 43. Most találkoztam e hírrel:
  Vadászik a szélsőjobb a Csatáry ellen tüntetőkre
  http://www.klubradio.hu/cikk.php?id=16&cid=144472

 44. Amerikai rokonaimnál gyakran vendégeskedek. Sokat találkozok, beszélgetek Mo.-ról elmenekült emberekkel, akik a halál torkából menekültek.
  Amin ezek a vétlen emberek keresztülmentek az maga a pokol.
  Szégyeltem magam a Csatáry félék helyett, akik élvezettel hajtották végre a parancsot. Miféle nép ez a magyar? Egyáltalán mitől érzi magát bárkitől is felsőbbrendűnek, akik odáig süllyedtek, hogy saját embertársait a haláltáborba vagonírozta? Nem tudom sajnálni Csatáryt, csak szánni. Amit elkövetett emberek ezrei ellen nem maradhat büntetlenül.

 45. “Hogy nehéz lesz lemosni az országról” ? Miért kéne lemosni ? Hiszen csak teszik a dolgukat, avatják a Horthy és Wass Albert szobrokat, fasiszta módszerekkel vizsgálják a rokkantakat, megszüntették a rokkant nyugdíj intézményét, Rózsika néni beemelte a NAT-ba a nyilas írok díszes társaságát és még közel se ez a vége, lehetne folytatni a végtelenségig. Nehéz megérteni, hogy akik ezt teszik, azok nem tévedésből, hanem szisztematikusan építik ezt a fasisztoid, autokrata rendszert? Amennyiben ezt teszik a világ felháborodása és figyelmeztetései ellenére, akkor Orbánék vállalják ezt és büszkék rá.
  Páriává vált az ország, Európában a legalantasabb nemzet lettünk!
  “Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!”

 46. A jegyzőkönyvek tanúsága szerint a rendőrök a zóna néhány más hírhedt gettójában is kivették a részüket a kegyetlenségekből.[10] Különösen Kassán bántak embertelenül a zsidókkal. Ebben főszerepet játszott Csatáry László rendőrtiszt, a gettó parancsnoka. “A gettóban napirenden voltak a botrányos verések, melyeknek több halálos áldozata is volt, sajnos a nevekre nem emlékszem.” – mondta később V. M., aki a körülbelül 450 kassai túlélő egyike volt.[11] F. L. így emlékezett Csatáryra: “Dr. Csatári (sic!) rendőrfelügyelő állandóan kutyakorbáccsal verte az embereket. Amikor eszébe jutott, bement a blokkba, és akit ott talált, azon végigvert a korbáccsal.”[12] Ö. L-nek is rossz emlékei voltak a gettó parancsnokáról: “Csatáry gettóparancsnok egy napon kiadta az utasítást, hogy kézzel ássunk árkot…A németek közbenjárásának tudható be, hogy megszüntették pár napon belül ezt az intézkedést.”[13]

  Az ország más területeiről elhurcolt zsidók visszaemlékezéseiben is találhatunk könyörtelen rendőröket. Duna-Tisza köze: “Kecskeméten rettenetes fogadtatásban volt részünk. A rendőrök csomagjaink átvizsgálásakor gorombáskodtak velünk és gumibotjaikkal össze-vissza vertek.”[14] Nyugat-Magyarország: “[Sárbogárdon] Mielőtt az ipartestületbe [ide koncentrálták zsidókat] elindultunk volna, 3 napon keresztül detektívek vallattak bennünket gumibotokkal, hogy az elrejtett értéktárgyakat adjuk elő, de nem találtak semmit, miután a csendőrség már megelőzte őket ebben.” Budapest környéke: A rendőrök a rákoskeresztúri “vagonírozás alkalmával is embertelenül bántak velünk, engem egy rendőrtiszt fejbevágott, mert megkértem, hogy feleségemmel együtt utazhassam.”[15]

  Ahogy a túlélők látták

  “A zsidókat feketére verem, de ez a jobbik eset”

  Amerre néztünk vérrel volt tele minden, annyira vertek mindenkit

  Állandóan kutyakorbáccsal verte az embereket

  Kérte, hogy ne üsse őt, a rendőr nem törődött ezzel, nem érdekelte őt, hogy rokkant

  A férfiakat hason csúsztatták a sárban, a fejüket puskatussal verték

  Bikacsökkel ment a nőknek, és ami rosszat tudott, azt mind megtette velük

  Korbáccsal véresre verték az embereket

 47. Lehet,hogy egyszer ez a szemét,sokszoros gyilkos is emlémüvet ap Magyarországon?Már elkezdődött ez a folyamat.

 48. CSATÁRIT el kelll ítélni, mint háborús bűnös-kész ezen nincs mit bonyolítani tovább.- de a tótok inkább ne beszéljenek, mert ők is megérik a pénzüket,
  ŐK is deportáltak, gyillkotak épp eleget 920-ban,44-ben (Hlinka),47-48 ba, ugyhogy befoghatnák …..Ők sem jobbak mint a magyarok…tessék elhinni,
  de a csehek se, (kárpát-medence szindróma).És a románok, horvátok,szerbek se maradjanak ki…

Kapcsolódó cikkek

Életfogytot kaphatna Szlovákiában Csatáry 2012. September 27. Thursday | AN

Marad házi őrizetben a kassai gettó parancsnoka 2012. August 22. Wednesday | AN

Csatáry nincs már házi őrizetben 2012. August 21. Tuesday | AN

Húsz évet kapott Csatáry Pécsett 2012. August 20. Monday | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók