Csatáry a betegeket is felrugdosta a vagonba 2012. július 17. kedd 20:38 | AN Forrás: Slovensko, do toho

Csatáry a betegeket is felrugdosta a vagonba
Budapest/Pozsony – „Hányszor lehet hallani, olvasni: a magyarok senkit nem deportáltak”, írja a Slovensko, do toho blog. „Tekintsünk el a nyilvánvaló hazugságtól, vessünk egy pillantást az önbecsapás mesterien művelt narratíváira, döbbenetes látni, hogy a magyar közvélemény egy jó része ma is képtelen szembenézni sokszor bizony kellemetlen, fájó és kínos történettel.” Ebből a történetből egy szadista, istenkáromló nyilas képe bontakozik ki.
.
A magyar sajtóban elsőként a Slovensko, do toho című blog ismerteti a Sun által vasárnap leleplezett, azóta XII. kerületi, Győri úti lakásából ismeretlen helyre távozott Csatáry László élettörténetét, aki a Fejér megyei Mányon született 1915. március 4-én. Kassa felszabadulása előtt, 1945. január 19-én, néhány közeli harcostársával a német egységekhez csapódva hagyta el a várost, amelynek népbírósága 1948. június 8-án távollétében kötél általi halálra, teljes vagyonelkobzásra és polgári jogainak megvonására ítélte.
.
.
„A háborús bűnös több mint fél évszázadon keresztül büntetlenül élte életét. Kanadában találtak rá 1996-ban, ahol még 1955-ben szerzett állampolgárságot. Beazonosításában és a büntetőeljárás előkészítésében részt vett Szlovákia is. Ján Šanta, a kassai Kerületi Főügyészség ügyésze huszonkilenc tanút hallgatott meg, akik megerősítették Csatáry közvetlen részvételét a kassai zsidók deportálásában.
.
„Amikor a kanadai hatóságok 1995-ben azonosították és letartóztatták Csatáry Lászlót, egy évvel később a kanadai Igazságügyi Minisztérium együttműködésre kérte fel a kassai kerületi ügyészséget a dokumentumok összeállításában és a vád előkészítésében”, folytatódik a poszt. A tanúkihallgatást Ján Šanta vezette és hárman, magas koruk ellenére személyesen is vallomást tettek Kanadában, amely 1997-ben visszavonta állampolgárságát és kiutasította az országból. Csatáry ekkor eltűnt.
.
A Simon Wiesenthal Intézet 2011-ben kezdte meg újra a keresést. „Még ugyanebben az évben olyan információhoz jutottak, hogy a keresett személy Budapesten tartózkodik. Jelentések szerint Csatáry akkor kiváló egészségnek örvendett, autót is vezetett. Az intézet már akkor is pontos információkkal rendelkezett ’a bácsi’ lakhelyéről. Az adatokat eljutatták a magyar hatóságoknak is.”
.
„2012 január 3-án a a magyarországi főügyészség megkereste a szlovák társszervezeteket, hogy mint harmadik fél bevonja a Csatáry elleni új, jogi eljárásba. A szlovák legfőbb ügyészség Nemzetközi Osztálya 2012 március 3-án megküldte a magyar félnek a kassai Népbíróság 1948-as tárgyalásán készült dokumentumok fénymásolatait, amelyek alapján Csatáryt – távollétében – halálra ítélték. Vladimír Gedrová, a szlovák főügyészség szóvivője idén áprilisban úgy nyilatkozott, hogy az iratok gyors kiadására azért is van szükség, mert a magyarok a lehető leghamarabb bíróság elé szeretnék állítani a háborús bűnöst.”
.
A blog úgy tudja, Csatáry tagja volt a nyilas pártnak, és ez magyarázza, hogy különösen kegyetlenül és állati módon viszonyult a deportálás előtt álló zsidókhoz.  „Mint a különleges osztály rendőrtisztje részt vett a város nemkívánatos elemektől történő megtisztításában, és szerepet vállalt egy olyan lista elkészítésében, amely alapján, letartóztattak, megkínoztak és végül deportáltak ezerkétszáz ’nem megbízható személyt’. Tehát nemcsak a kassai zsidók egy része, de a város demokratikusan gondolkodói közül is jó néhányan áldozatokká esett Csatáry terrorjának. Vajon miért nem vagyunk meglepve, hogy a The Sun információi szerint Csatáry egy jobboldali újságot vásárolt a minap? Vajon Bayer Zsolt vagy Pilhál Gyuri bácsi tetszik neki jobban?”, teszi fel a kérdést a Slovensko do toho.
.
Az 1948-as perben több tanú vallott a már szökésben lévő Csatáry ellen. „Volová Blanka szemtanúja volt, ahogy egy rendőr puskatussal hátba vágott egy fiatal lányt a menet során. Blanka hangosan odaszólt a rend bátor őrének: ’A Jóisten ezt nem fogja elfelejteni’. Csatáry hirtelen odapattant és kiadta a parancsot: ’Fogjátok, adjatok neki rendesen, ha már a jóistennek büntetni kell, legyen mit megbosszulni’. Ezután a rendőrök agyba-főbe verték nemcsak Blankát, de két lánytestvérét és anyjukat is. És még nem volt vége: Csatáry a négy nőt levetkőztette meztelenre, mindenüket átnézte, nem rejtenek-e aranyat. Ezután levitték Csatáry irodája alatti pincehelységbe, ahol mind a négy nő jobb kezét a bal lábukhoz kötötték, majd otthagyták őket néhány órára. Ez utóbbi műveletet további harminc emberrel megcsinálta, tanúvallomások alapján.”
.
„Stark Teréz vallomásában visszaemlékezett, hogy a téglagyári kassai gyűjtőtáborban mintegy három órán keresztül térdepeltetett ezer nőt, akiknek kézzel (!) kellett a cölöpöket kiásni a kemény, agyagos talajból. További vallomások szólnak arról, hogy aki ezt a tevékenységet nem bírta, vagy kicsit megpihent, Csatáry személyesen verte el kutyakorbáccsal. Az eseten a német nácik is megbotránkoztak, azt mondták, náluk az ilyesmit ásóval szokták csinálni. A vallomásokon kívül a megdöbbentő esetről rendőrségi jegyzőkönyvek is rendelkezésre állnak.”
.
.
A kassai zsinagóga korabeli képe
.
„Semmivel sem menthető következő tette: amikor vizet hoztak a táborba és a szerencsétlen, kiszáradt foglyok inni kezdtek volna, Csatáry több rendőrtársával együtt bőrostorával ijesztgetni kezdte, nemre való tekintet nélkül az embereket gyerekektől az aggastyánig. Falkeinstein Hugó szerint Csatáry egy igazi elsőrangú szadista volt: gyakran kínozta foglyait, hova rejtették vagyonuk, a nőket rendszeresen levetkőztette, a csendőrökkel a nők hüvelyébe is benézett, szép keresztény módszerek ezek, nem vitás. A vallomások alapján elmondhatjuk: igaz, hogy Csatáry az utasításokat feljebbvalóitól kapta, de több esetben alaposan túllépte hatáskörét”, állapítja meg a blog.
.
„Csatáry deportálásokban való részvétele vitathatatlannak látszik – a tanúvallomások alapján. Hofman Zoltán: ’Láttam, ahogy Csatáry beteg embereket rugdos, akik képtelenek voltak fellépni a marhavagonokba.’ Jónap Sámuel, a kassai átmeneti kórház orvosa: ’Engedélyt kaptunk, hogy az idős és beteg embereknek a vagonokban priccseket alakítsunk ki, aztán jött Csatáry és letiltotta azzal a megjegyzéssel: haljon meg mindegyik!’ Jónap feleségével és két gyerekével érkezett Auschwitzba, ahonnan csak ő maga tért vissza.”
.
„Fridrich Sándor, a helyi Zsidó Tanács hivatalnoka: ’Csatáry elrendelte, a harmadik transzportba azok is bekerüljenek, akik annyira megbetegedtek, hogy mozogni is képtelenek voltak. Kifogásoltam döntését, ezek az emberek biztosan nem bírják ki az utat, a németeknek sincs rájuk szüksége, Csatáry azt válaszolta, ha tíz percen belül nem lesznek a vagonban, agyonlő. Beteg nyilas katona volt, már rég fel kellett volna, hogy akasszák.’”
.
.
„A 88 éves kassai Salamon Edit (képünkön az Auschwitzban elhunyt családtagok fotóival) 1944 Pészáchját soha nem fogja elfelejteni: április 14-én este kopogtattak ablakukon, hogy másnap reggelre csomagoljanak össze. Szüleivel, Kati húgával, Ferdinánd bátyjával, annak kilenc éves kislányával, Judittal hagyták el házuk, a kassai ortodox zsinagógánál gyűjtötték össze őket. Házukat lepecsételték. Vasárnap az összegyűjtött embereket a kassai téglagyárba irányították. A 20 éves Salamon ekkor látta először Csatáryt, aki a zsinagóga és a téglagyár között ingázott motorjával, hogy ellenőrizze az átszállítást.”
.
„Salamon a mai napig jól emlékszik, amikor megpillantotta Csatáryt: ’Magas, karcsú fess, szemüveges férfi fekete egyenruhában, mindig tökéletesen ápoltan, bricsesznadrágban, kisuvikszolt fekete csizmában. Arcán cinikus mosoly, kezével mindig bőrkorbácsával játszott, nem sok jót ígért. Auschwitzban tudatosítottam, kire hasonlít. Tiszta doktor Mengele. Személyesen nem volt rossz élményem vele, de másoktól hallottam: bármikor bárkit a semmiért kegyetlenül megkorbácsolt, kőszívű ember volt’. Salamon visszaemlékezése is megerősítette, Csatáry közvetlenül részt vett a kassai zsidók deportálásában: segítette az emberek bevagonírozását a kassai pályaudvaron.”
.
„Edit az utolsó transzporttal indult el, Auschwitz felé, Katival, 1944 június 2-án. Decemberben, amikor közeledett a táborhoz a vörös hadsereg, elhatározták, megszöknek. ’Lövéseket hallottunk. Éles fájdalmat éreztem a jobb vállamban. Aztán a másikban is. Kati eldőlt, mint egy liszteszsák. A kezeim között tartottam húgom, nem érdekelt, hogy mindkét vállam eltalálták, kiabáltam, ne haljon meg, ráztam. Aztán már csak a halált tudtam megállapítani.’ A holocaustot Edit, bátyja és unokatestvére élte túl. ’Teljesen mindegy, hogy Csatáry vagy valaki más tett fel azokra a marhavagonokra, amely legtöbbünknek a halált jelentette, semmit nem változtat a dolgokon. Most már abban sem vagyok biztos, hogy egy büntetőeljárásnak van-e értelme egyáltalán’, mondta Salamon.”
.
.
Csatáry gatyában, szemben a Sun riporterével. A futás mindig véget ér
.
„Ha a magyar hatóságok nem járnak el példás gyorsasággal az ügyben, nehéz lesz lemosni az országról, hogy Horthy-, és Szálasi szobrok állítása, nyilas költő újratemetése után egy szadista, nyilas háborús bűnöst rejteget Magyarország. Csatáry számára pedig újabb álmatlan éjszakák várnak, amíg egy nap a rendőrség kopog ajtaján” – fejeződik be a Slovensko, do toho blog beszámolója.

2012ce27b78c33fd212b1de10d172ae7c1cb

  1. Megjobbított Úszókészülék
  2. Marcus Aurelius
  3. Marcus Aurelius
  4. Marcus Aurelius
  5. Marcus Aurelius
  6. Megjobbított Úszókészülék
Kapcsolódó cikkek

Életfogytot kaphatna Szlovákiában Csatáry 2012. szeptember 27. csütörtök | AN

Marad házi őrizetben a kassai gettó parancsnoka 2012. augusztus 22. szerda | AN

Csatáry nincs már házi őrizetben 2012. augusztus 21. kedd | AN

Húsz évet kapott Csatáry Pécsett 2012. augusztus 20. hétfő | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény
RSS e-Vitae
RSS kanadaihirlap
RSS torokmonika
Videók