Bartus László: Isten szent barmai 2011. July 13. Wednesday 9:46

Bartus László: Isten szent barmai

A magyarországi sajtóban nem vették észre, hogy amikor a Fidesz azt mondta, tizennégy egyházat ismer el, akkor a többit betiltotta. Ők ugyanis egyházként nem működhetnek tovább. Ez betiltást jelent magyarul: mint egyházakat, ezeket betiltották. A betiltott egyházak tagjai betiltásuk után egyesületet alakíthatnak, de mint egyházak, megszűnnek. Egyesületet alakíthatnak hívő emberek is, akárcsak a bélyeggyűjtők, csakhogy mostantól, aki nekik prédikál, az nem lelkész. Lelkészek ugyanis csak egyházakban vannak. Mostantól nem is képezhetnek lelkészeket maguknak. Akit eddig lelkésznek hívtak, és egyébként mindene megvan ahhoz, hogy lelkész is legyen – elvégezte a teológiát, felszentelték, évtizedek óta végez lelkészi munkát –, az mostantól sarlatán. Egy nem egyházban ő nem lehet lelkész, legfeljebb egyesületi vezető. Akik nem kerültek be a piszkos tizennégy közé, még nem tudják, hogy a lelkészük törvénytelenséget cselekszik majd, amikor a híveit lelkészként pásztorolja, istentiszteletet vezet, erre ugyanis a törvény hatálybalépésétől kezdve nincs joga. Egy nem egyház nem végezhet egyházi szertartásokat, ez a fajta hitgyakorlat egyesületi keretek között nem élvez állami védelmet, és nincs erre jogosítványa. Egy nem egyház azt teheti meg, amit az egyesületekre vonatkozó törvény neki megenged, de nem tehet olyat, amire csak az egyházakra vonatkozó törvény jogosít fel. Keresztény egyházak esetében legfeljebb bibliaolvasó gittegyletként vagy szakkörként működhet.

Mindez nem minden. Hamar kiderülhet majd, hogy a sarlatán megtéveszti a Nemzeti Együttműködés Rendszerének jóhiszemű polgárait, amikor őket vallásgyakorlatra csábítja egy nem egyházba, és ezzel elfordítja őket a hitelesített egyházaktól. Mostantól mindaz, amit eddig szabadon lelkészként prédikálhatott, az eretnekségnek és vallási csalásnak minősül, hiszen az igaz vallások azok, amelyeket hitelesítettek; igaz istentiszteletek azok, amelyeket egyházakban gyakorolnak, ezt üzeni a törvény. Az egyesületi törvényt pedig nem módosították, amelyben törvényes kereteket és védelmet kapna az istentiszteleti szertartás. Nincs új a Nap alatt, mondta a bölcs Salamon, a két világháború között már rendőrségi ügy volt minden olyan vallási összejövetel, amelyet nem bevett és elismert egyházak szervezésében tartottak meg. Nem olvastak népi írókat? Kovács Imre támadására emlékeznek még “A néma forradalom”-ban? Kevés idő, és mindez eljövend.

Méltónak találtattatok tehát drága keresztény testvérek az üldöztetésre, akik nem kerültetek be a Fidesz vallási istállójába. Csakhogy ezúttal nem biztos, hogy Isten akaratából lesztek üldözöttek és mártírok, hanem sokkal inkább a saját hülyeségetek miatt, miután Istennek áldott jó szent barmaiként kevés kivétellel mind a Fideszre szavaztatok. Akik nem, azokkal most is vitában álltok, azokkal most sem értetek egyet. Pedig lehetett tudni, hogy a Fidesz felszámolja majd a felekezeti egyenjogúságot, és a katolikus egyház diktálja, mondja majd tollba az új egyházügyi törvényt, amelyben a rivális felekezeteknek nem lesz helyük. Mit gondoltok, drága jó szelíd hívő testvérek – akik fel nem emelnétek a szent feneketeket, hogy akár egyetlen szóval is ellentmondjatok annak a gyalázatos jogfosztásnak, amely most benneteket ért –, hogy ha ti nem lesztek egyház, és mégis hozzátok mennek az emberek az Igét hallgatni (és nem a hivatalos egyházak valamelyikébe, leginkább a katolikus egyházba), akkor az nem fogja zavarni azokat, akikre rábízták a jövendő fasiszta állam ideológiai vezetését, a lelkek fölötti őrködést?

Mentek a levesbe, és mindenki rajtatok röhög majd, mert azt hiszitek, hogy az Úrért szenvedtek. Ha a názáreti Jézus köztetek lenne, olyan vastag kötelet fonna, amilyet csak lehet, és azzal először benneteket csapdosna meg, hogy ébredjetek fel, aztán pedig ezt az álszent gátlástalan csürhét kergetné ki az országból, élükön a kereszténydemokratákkal, hogy a lábuk nem érné a földet. Az egyház az imádság háza, ezek pedig most latrok barlangjává teszik. Tudom, hogy az igazi Egyház nem az, amit Orbán Viktor annak ismer el, hanem Krisztus láthatatlan teste, és nem függ a világi hatalom elismerésétől. De az egyházi közösségek szabad működése áldás, emberi jog, és az Isten által adott szabadság feltétele. A szabad istentisztelet, az Isten korlátlan és szabad imádása a legalapvetőbb emberi jog. Nem véletlen, hogy a demokratikus országokban milyen fontos szerepet játszik a vallás szabad gyakorlásának biztosítása. Nem törvényszerű, hogy ezt a szabadságot a hívők elveszítsék. Vannak polgári demokratikus jogaik, amelyekkel élhettek volna, amelyekkel élhetnének a mai napig, de nem élnek. Ez nem lázadás a fensőbbség ellen, ez a joggal való élés. De ti még azokkal a jogaitokkal sem éltek, amelyekkel élhetnétek. Ez pedig nem keresztényi alázat, hanem vallásos szemforgatás, gyávaság és ostobaság.

Demokratikus országok vesznek benneteket körül, élhetnétek továbbra is szabadságban, most pedig mehettek majd a föld alá, mint a kínai keresztények. Azokat a nagyokosokat, akik köztetek most azt mondják, hogy ez az Úrtól van, és ez megtisztítja az Egyházat, ez hozza majd el a nagy keresztény Ébredést, azokat azonnal zavarjátok el, mert hamis próféták, ugyanis normális ember nem szeret betiltott egyházakba járni, föld alatti bunkerekbe lopózni, megvetett mozgalomban részt venni, rendőrségi zaklatásnak kitenni magát és a családját. Ha nem tudtatok valakit megtéríteni a szabadságban az Ige hatalmával és erejével, akkor a nyomorral sem lesztek vonzóbbak senki számára. A Hamis Egyház, a Parázna Asszony elnyomása alatt fogtok nyögni, pedig nem is kéne. Ez nem az utolsó idők, hanem a bénaságotok jele. Az utolsó idők jelei az egész világot megrázzák, de most semmi nem változik a világon, csak Magyarországon. Egy törpe Mussolini szellemi gettóba zár, megaláz benneteket.

Még mondok néhány apróságot, hátha felébredtek. Egyesület fizethet lelkészt? Lehetnek alkalmazottai? Tarthat fenn iskolát, óvodát, főiskolát, egyéb intézményeket? Iványi Gábor metodista gyülekezetébe például kiküldtek egy kérdőívet, még a törvény előkészítése során. A kérdőív végén volt egy olyan rubrika, hogy abban az esetben, ha nem kapják meg az egyházi státuszt, melyik elismert egyháznak kívánják átadni az intézményeiket, a hajléktalanszállót, a főiskolát, az óvodát, a hajléktalanok rendelőintézetét stb.?

Mit jelent ez? Hogy el akarják venni a vagyonotokat. Azt mostantól nem tudjátok fenntartani, ezért azt megvédik majd tőletek, megmentik őket egy einstandolással, mint mostanság a világnézetileg semleges önkormányzati iskolákat. Egy részéhez jogotok sem lesz. El akarják kobozni a vagyonotokat, a pénzetekre hajtanak, és odaadni a katolikusoknak vagy az ifjú Hegedűs Lóránttal ékeskedő reformátusoknak. Iványi Gábor nem töltötte ki a kérdőíven ezt a helyet, és azonnal hívták telefonon, hogy nem jelölte meg, melyik egyháznak kívánja átadni mindazt, ami az ő egyházáé jelenleg. Ő erre azt válaszolta, hogy azért nem töltötte ki, mert az intézményeit nem kívánja átadni senkinek. Azt mondták, hogy olyan nincs. A törvény szerint “az egyházakkal való kapcsolattartásért felelős tárcavezetőnek a Ház elé kell terjesztenie annak az egyháznak a megszüntetésére vagy törlésére vonatkozó javaslatot, amely felhagy a tevékenységével, és vagyonáról nem rendelkezik”. Nem tudtok róla, hogy felhagytok majd a tevékenységgel? Ha nem kerültetek a katolikusok “elitklubjába”, akkor megszüntetésre, törlésre kerültök, és az egyházi tevékenységgel fel kell hagynotok, hiszen nem vagytok egyház. Ha majd alakítotok egy egyesületet, abban nem ott folytathatjátok, ahol egyházként abbahagytátok. Az egyesületbe nem vihetitek magatokkal azt, amit eddig áldozatos munkával létrehoztatok és fenntartottatok. Mindent megtesznek majd azért, hogy felszámoljanak benneteket és a vagyonotokat elvegyék. Ez csak az első lépés. Nehogy azt higgyétek, hogy majd nyugalomban megy minden tovább, legfeljebb majd fizettek egy kis adót, mert az adókedvezményt megvonják tőletek. Ezt anélkül is megtehették volna, hogy az egyházi státusztól megfosztanak benneteket.

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a magyar jobboldal a katolikus egyház nyomására kezdettől fogva szerette volna a vallásszabadságot eltörölni. És ez azért nem sikerült, mert az egyházak ezt eddig nem engedték meg. Igaz, hogy a Hit Gyülekezete vitte a vallásszabadság zászlóját, kidolgozta és összegezte mindazokat a szép elveket, amelyeket most a sárba tapos. Sokan akkor is csak lapítottak, és élvezték az áldást, amit mások kapartak ki nekik. De a Hit Gyülekezete most eladta az elsőszülöttségét egy tál lencséért, átállt a Fidesz és a katolikusok oldalára, üldözöttből üldöző lett, és most magatoknak kellene valamit tenni. De ti nem akartok “lázadók” lenni. Aki itt lázad, és megsérti az isteni és emberi törvényeket, azt Orbán Viktornak hívják, akire oly boldogan adtátok a voksotokat, és még most sem akarjátok elhinni, hogy ki fog végezni benneteket. Ez nem az Isten akarata. Felelősök vagytok nemcsak magatokért, hanem az országért is. Felelősök vagytok a családjaitokért, az egyházatok örökségéért, a hitért. Ha hallgattok, bűnösök vagytok. Itt benneteket megerőszakolnak, mint a Szentírásban szereplő szüzet, és a Biblia ebben az esetben azt várja el, hogy legalább kiabáljatok, mert ha nem, akkor ti is részesei vagytok a bűnnek.

Az nem kifogás, hogy mások nem csatlakoznak. Ők majd elszámolnak a saját lelkiismeretükkel ezért. De ti harcoljatok a jogaitokért, menjetek ki az utcára, tüntessetek az amerikai nagykövetség előtt, írjatok levelet a világsajtónak, a külföldi egyházaknak, a világ vezetőinek, lármázzátok fel a világot! Csináljatok hatalmas fesztivált, felvonulást, mutassátok meg magatokat! Mire vártok? Pál apostol megadta magát egyetlen alkalommal is? Hivatkozott a jogra, hogy ő római polgár. Nem bambult, hanem harcolt az egyházért, a hívőkért, a jogaiért, a szabadságért. Jézus nem hódolt be a római birodalomnak, nem engedelmeskedett a farizeusoknak, kora vallási vezetőinek. Nem tudták elnémítani, nem tudták korlátozni, a kor szintjén ezek engedélye nélkül működtette az egyházat, tanított a zsinagógában. Keresztre feszítették, de nem engedelmeskedett. Példát mutatott drága testvérek, lehet a Mestert követni.

A nem hívőknek pedig csatlakozniuk kellene a tüntető egyházakhoz, vagy akár kezdeményezni a tiltakozásokat. A Fidesz önhatalmúlag eltörölte Magyarország alkotmányát, puccsot hajtott végre a demokratikus jogállam ellen, ezzel törvényen kívül helyezte magát. Ezért egyszer felelni fognak. Az alkotmány helyébe csempészett antidemokratikus alaptörvény most kezd megtelni tartalommal. Az új egyházi törvény és az új választási törvény megpecsételi Magyarország sorsát. Most már meg lehet mondani, mikor jön létre az Unió első fasiszta állama. A dátum 2012. január 1. A sarkalatos törvények egy klasszikus értelemben vett fasiszta állam alapjait rakják le. A vallásszabadság korlátozása, majd eltörlése Mussolini fasiszta államának fontos része. Gondoljunk bele: betiltottak legalább háromszáz olyan egyházat, amely semmiféle gyanús tevékenységet nem végzett, kizárólag hitéletet folytatott, amire alakult. Hogy átmenetileg egyesületet alakíthatnak vallási célra, csak arra szolgál, hogy elkerüljék a nemzetközi botrányt. De az egyesület nem egy egyház. Az egyházak betiltását követi majd a szakszervezetek és a pártok betiltása. Hasonlóképpen, mint az egyházaké: senki nem beszél betiltásról, csak át kell alakulniuk, más szervezeti formát vesznek fel, elveszítik alapvető emberi és közösségi jogaikat, ahogyan átalakul majd a pártokról rendelkező politikai rendszer is. Korszerűsítik. Csak a Fidesznek behódoló és kollaboráns egyházak, pártok és szakszervezetek maradnak meg, őket viszont teletömik pénzzel. Lehet jelentkezni, nyomulni.

Ha azt hiszik a nem hívők, hogy ez csak az egyházak ügye, akkor tévednek. Ez a törvény kivégzi egyik oldalról a vallási konkurenciát, a sokszínűséget, a másik oldalról viszont likvidálja a világnézeti és a lelkiismereti szabadságot. Nemcsak a vallásszabadság sérül, hanem a világnézeti szabadság is, a vallástalanság szabadsága is. Nem lesz az életnek egyetlen szabad területe, ahol a polgár ne ütközne majd bele a katolikus egyházba, és ne kellene megfelelnie a római elvárásoknak, ha boldogulni akar. Ez az oka, hogy nem reménykedhetnek az egyházi státuszt elveszítők semmiben, mert abba az ideológiai elnyomásba, amiért az egész törvény megszületett, nem fér bele, hogy a lakosság egy része egyesületi keretek között, betiltott egyházakban gyakorolja a hitét. Akitől az egyházi státuszt megvonták, azt nyilván nem ok nélkül tették. Aki odajár, valami törvényen kívülit folytat. Valami hamisat, nem valódit, nem az igazit. És ez csak az első lépés.

Orbán fasiszta állama és a Vatikán egyezsége létrejött, hozzájuk csapódtak még a haszonlesők, akik alárendelték magukat a katolikus egyház főségének és érdekeinek a pénzért. Ezeket a júdáspénz és az egyéb hasznok jobban érdeklik, mint a tisztesség, a becsület és az erkölcs. A politikai katolicizmus lényege, hogy állami erővel ráerőltesse a katolicizmust az egész társadalomra. Helyreáll a trón és az oltár szövetsége. Kitöröltük a felvilágosodást, a polgárosodást, visszamentünk háromszáz évet.

Valamelyik nap bekapcsoltam a rádiót, és egy gyerekkórus mondta fel a hiszekegyet, a mise szövegét és valami rózsafűzért. Nem akartam hinni a fülemnek. A reggeli közszolgálati tévében papok a meghívottak, a riporter tátott szájjal hallgatja, hogy ezek mondják meg nekünk, miről mit gondoljunk. Mint egy sötét lepel borul rá az országra a középkor szellemisége. Az iskolákat és a kórházakat most játsszák át a kezükre, kezdődik az ország ideológiai átnevelése, agymosása, katolikus terrorizálása. Ideológiai kiképzőtáborba kerültünk, és csak egy darabig tart a türelem. Eljön az idő, amikor keményen szankcionálják majd a nemzeti értékeket megtestesítő egyházi ideológia elvetését, bírálatát.

Újra mondom: még van fél év az ordításra, utána már nem lesz, mert életbe lép az inkvizíció. A választási törvény pedig gondoskodik arról, hogy ezeket soha a büdös életbe leváltani ne lehessen. Ha tényleg nem lesz semmi ellenállás, ha Mussolini fasiszta államának reinkarnációja január elsejétől elindul, akkor aki teheti, vegye a cókmókját, és még december 31-ig szeleljen el, ahová tud. Mivel sokan nem hajlandóak alaposan tanulmányozni az Orbán-rendszer mintaképét, csak jelezném, hogy Mussolininek volt gondja a kivándorlásra is. Tessék utánaolvasni.

Végezetül, szeretném felhívni a figyelmet, hogy mégiscsak nekem lett igazam, és az utolsó pillanatban bekerült a Hit Gyülekezete a legmagasabb egyházi kategóriába, amely végül az egyetlen lett. Egyedül ők kerültek be utólag. Miután az Orbán-rezsim úgy döntött, hogy nem csinál három kategóriát, és nem lesznek alacsonyabb jogokkal rendelkező egyházak, a Hit Gyülekezetét muszáj volt bevenni a legfelső kasztba, különben a többi egyházzal együtt a betiltott kategóriába kerül. Semmi nem indokolta volna, hogy ne így legyen, kizárólag az a tény, hogy a Hit Gyülekezete és a Fidesz paktumot kötött egymással. Ebbe nem fért volna bele, hogy a Hit Gyülekezetének egyházi státusza megszűnjön. A piszkos tizennégyben egyetlen kakukktojás van, amely semmilyen formában nem illik a díszes társaságba, a Hit Gyülekezete.

A Fidesz állította össze az elismert felekezetek listáját. Vajon a Fidesz a Hit Gyülekezetét bevenné-e a katolikusokkal egy kategóriába, ha nem lenne köztük megállapodás? Elő lehet keresni az interneten, hogy néhány éve még miattuk akarták a vallási törvényt módosítani, ők voltak az egyik hivatkozás, mint családromboló, destruktív szekta. Ha így van, mi lehet az, amit az MDF kivégzése után a Hit Gyülekezete még fel tud ajánlani a Fidesznek az ATV-n kívül? A pártalapításhoz – néhány szívinfarktus után – Németh Sándor már gyáva.

Még az sem kizárható, hogy a katolikusok úgy mentek bele abba, hogy a hitesek bekerüljenek a legmagasabb kategóriába, ha az összes többi egyház megszűnik, és vége lesz a világnézeti pluralizmusnak. Nem kizárható, hogy az összes többi egyház azért veszítette el egyházi státuszát, mert a Fidesz így tudta belobbizni a Hit Gyülekezetét a legmagasabb egyházi kategóriába (amit korábban “történelmi egyház” kategóriának neveztek), hiszen azt nekik Orbán megígérte, és ő tartja a szavát. Németh Sándor pedig legalább annyira elégedett lehet az összes többi egyház kinyírásával, mint a katolikusok, mert az ő versenytársai, ellenségei és ellenlábasai is kihullottak a rostán. Nem kizárt, hogy az ő kérésére, miután úgy működik, mint egy vallási keresztapa. Mostantól nem kerül versenyhelyzetbe, nem kell tartania neki sem az új vallási mozgalmaktól, a konkurenciától, mert őt a Fidesz kormánya ettől a versenytől megvédi, a többieket még versenyhelyzetbe sem engedi.

Lehet azt mondani, hogy ez találgatás, de én inkább belelátásnak nevezném, ugyanis nincs más logikus magyarázat arra, hogy a szavazás napján példátlan módon megváltozik az előterjesztés, kidobják a törvény tervezetét, amelyet hosszú hónapokon át készítettek elő, és leváltják egy olyanra, amely mindenkit eltöröl, egyedül a Hit Gyülekezetét menti meg. A Fidesz – ismétlem – egyedül a Hit Gyülekezetét, az ATV tulajdonosát mentette meg. Csak az “ellenzékének” adott menlevelet. A Fidesz erről híres.

Mindezt úgy, hogy a továbbiakban elvágják az egyházalapítás és az egyházi státusz megszerzésének lehetőségét. Egy bíróság ugyanis nem teheti meg, hogy minden igényt elutasít. Kétharmados parlamenti többség viszont soha nem áll majd egyetlen felekezet, gyülekezet mögött sem, hogy az egyházi rangot kapjon. Miért adna egyházi státuszt ugyanez a kétharmados többség bármelyik egyháznak azok közül, akiket ők már egyszer kidobtak? Emellett van egy trükkös feltétel is. Azt mondja a törvény, hogy akkor kezdeményezheti valaki az egyháza nyilvántartásba vételét, „ha legalább húsz éve szervezett formában, egyesületként működik Magyarországon”. Ezt a mondatot többféleképpen lehet értelmezni, mint a delphoi jósda jövendöléseit. Eddig azonban egyetlen felekezet, gyülekezet sem működött egyesületként, az január 1-jétől kezdődik. Így az első vallási közösség, amely egyházi státuszért folyamodhat, húsz év múlva teheti meg ezt. A törvény legalábbis így rendelkezik, ha a “szervezett forma” az “egyesület” szinonimája a szövegben. Az pedig, hogy kétharmados parlamenti többség döntsön az egyházi státusz elnyeréséről, és ne független bíróság, semmiféle jogállami elvnek nem felel meg. Ez maga a diktatúra. Az egyházak nem az államtól elválasztva működnek. Kíváncsiak lennénk a katolikusokra, hogy mit szólnának, ha egy liberális kétharmados parlament azt mondaná, hogy annyi bűnt követtek el a történelemben, mint senki, tevékenységük anyagi haszonszerzésre irányul, pedofil ügyeikkel és egyéb erkölcstelenségeikkel rombolják a családot, ezért ez a kétharmad megvonná a katolikusoktól az egyházi státuszt? De utána alakíthatnának egyesületet. Állítólag abban semmi rossz nincs, ezt ők mondták.

Ha nem a katolikus hegemónia helyreállítása volt a cél, akkor micsoda? Nem igaz, hogy több száz egyház csaló lett volna. Azokat, akik nem hitélet céljából szerveződtek, az előző törvény alapján is felelősségre lehetett volna vonni. De még ilyen vizsgálat sem indult soha. A 350 most bejegyzett egyházból legfeljebb húsz olyan van, amely valójában nem egyház. Arra hivatkozva, hogy egyesek visszaélnek az egyházi státusszal, adót csalnak, és nyerészkedésre használják az egyházi státuszt, betiltanak vagy háromszáz valódi egyházat, és felszámolják a vallásszabadságot. Tegyük hozzá, hogy soha senki annyit nem tudott az államtól elcsalni, amennyit a katolikus egyház (és csatlósai), ez a legnagyobb biznisz egyház, amely évente százmilliárdokat szakít a közpénzekből. Most még többet fog. Az összes betiltott egyház elengedett adója meg sem közelíti azt a nagyságrendet, mint amit ők lenyúlnak évente különböző jogcímeken. A mostani törvény nem spórol a költségvetésnek, hanem ellenkezőleg, pazarol. Amibe az egyház belefog, azt az állam köteles finanszírozni. A papokat eltartja, nem kenyéren és vízen. Adót nem fizetnek, élősködnek, és elnyomnak. Ráadásul úgy, hogy soha senki meg sem vizsgálhatja, mire költik az adófizetők pénzét vagy a hívők adományait. Állam az államban, ez maga az anyagi visszaélés melegágya, visszaélés az egyházi státusszal. Intézményesítették azt, aminek kiküszöbölésére hivatkozva az új törvényt létrehozták.

Ebbe a jóba csöppent bele a Hit Gyülekezete, mint Pilátus a krédóba, amelynek része az ATV televízió. Tízmilliárdokról beszélünk, kedves feleim, korlátlan pénzügyi hatalomról, teljes adómentességről, pénzügyi átláthatatlanságról, diplomata útlevelekről, vámmentesen behozott autókról, állami juttatásokról, rangról, társadalmi státuszról. Ezzel ajándékozza meg a Fidesz az ő ellenzékének televízióját tulajdonló gyülekezetet, amely kíméletlen kritikusa neki, ugye? A Fidesz egy ilyen nagyvonalú párt. Eltartja az ellenzék televízióját, és nem szól bele, mi van a tévében. Miközben van egy olyan médiatörvénye, amely szigorúbb a katonai junták szabályozásánál. Az ATV tulajdonosa pedig mit sem törődve mindezzel, győzelemre vezeti az ellenzéket a kormányzat ellen, harcol a rendszer ellen, amely őt bevitte a tejjel-mézzel folyó Kánaánba. Cseppet sem fogja visszatartani magát, ugye, mert tudja, hogy bármit megtehet, a Fidesz annyira demokratikus és önzetlen párt, hogy önkényuralmának támadása nem veszélyezteti tízmilliárdjai sorsát. A Hit Gyülekezete nyíltan a Fidesz szolgálóleánya, de az általa irányított tévé az szabad és független, ellenzéki tévé marad, amely nem csapja be a nézőt szabályozott, kontrollált műellenzékiségével. Ehhez csak Kálmán Olgát kell megfizetni a Fidesz milliárdjaiból, hogy egy személyben legitimálja ezt a gyalázatot, és eljátssza az okos lányt, aki jött is, meg nem is, hozott is, meg nem is. Aki kíváncsi a rettenthetetlen kérdező, a megalkuvást nem ismerő Kálmán Olga korlátaira, akkor nézze meg ezt a bohózatba illő interjút a főnökével. Szegény Olga, hogy fogja ezt szégyellni majd valamikor. Nem adták meg neki még azt a lehetőséget sem, hogy ezt ne neki kelljen megcsinálnia, és ne kelljen lejáratnia, hiteltelenné tennie magát. Németh Sándor kiválóan ért ahhoz, hogyan kell embereket megalázni, és betörni. Mindent átvett a Vatikántól, ugyanolyan farizeus lett, mint akik ellen prédikált, csatlakozott a Parázna Asszonyhoz, a Hamis Egyházhoz.

Kedves betiltott egyházak! Ne szóljatok semmit, hogy vége a vallásszabadságnak. A szátokat ki ne nyissátok. Mit számít? Most jön a boldog idő, végre szenvedhettek. Kedves ATV nézők! Ne higgyetek a bajkeverőknek, akik már hónapokkal ezelőtt megírták, hogy az ATV az orrotoknál fogva vezet benneteket. Bambuljátok csak nyugodtan a villogó fényeket, megvédenek benneteket önmagatoktól. Ez lekever, letekeri, lefojtja az ellenállást, elaltat benneteket, összebékít az önkénnyel, levezeti a gőzt. Majd megtanultok mindent, mit hogyan kell csinálni, hogy ne legyen semmi bajotok. Nem nehéz keresztet vetni vagy hallelujázni a boldoguláshoz. Ha jól viselkedtek, megússzátok a közmunkát valamelyik stadionépítésnél. A többit bízzátok csak rá az Orbán- és a Németh-családra. Ők majd mindenről gondoskodnak. Ők például nem lopnak. Övék ugyanis minden. Magától meg nem lop az ember, csak használja azt, ami az övé. Ahogy meg is van írva: “Minden a tiétek.” (I. Kor. 3,21)

156 Reader’s Comments

 1. Bartus Úr előrejelzései szinte teljesen megegyeznek azzal a bizonyos egyház előrejelzéseivel, amit most nem neveznék meg. A történések sorozatában látszik mindegyikük előrelátásának beigazolása. Előre megmondták, hogy majd Róma, ill. most Vatikán kialakítja az egyetemes vallást, de úgy, hogy az ő zászlaja alatt működhetnek olyan egyházak és vallások, melyek förtelmesek, de a pápaság a maga fennhatósága alatt megengedi ezeket. És most pont ez történik. Illetve azt is előre jelezték, hogy csak egy nagy gazdasági válságnak kell bekövetkeznie, hogy ezt kihasználva létrejöhessen a frigy az utálatos és a még utálatosabbak között. Most lassan terítéken lesz az a vallását gyakorló “egyház”, amelyik előre tudja a dolgok kimenetelét. Tehát, ha igazán megmondtak mindent előre, még egy dolog van hátra, amit szintén előrevetítettek. Azaz jóvá fogják hagyni a vasárnapot, mint nyugalomnapot és fel fognak lépni azok ellen, akik a Biblia szerinti szombatra helyezik a lényeget.

 2. Kedves Charly !

  Mit jelent az a fogalom , hogy vallás szabadság ?
  Egyes iszlám és egyéb szélsősége sországokban valóban nincs vallás szabadság , mert nem “egyház “nem alapitható , de még ha valaki Krisztust
  megvallja akkor is megölhetik. Ugyan ez megtörtént az ősegyház idején a .
  A” testi” üldözte a “szellemit” . Jelenleg még nem történik ez , de közel van az ideje ennek is , mert ha körbenézünk a világba akkor láthatjuk a “pünkösdi” felekezet pásztorai “igét” hirdetnek rómaiak stb. felekezetekben. Nagy összeborulás megvan már és ezt a szervezesdi hozta meg nekik is . Nem az igaz Isten keresőkkel van a bajom , de ők pedik sajnos követik a gyülekezetek vezetőit . Hogy mehet együt kettő ha meg nem egyezik.
  Vallás szabadság még fenn áll. Az államilag bejegyzet , engedélyhez kötött ,
  egyházalapítás jogi szabályai lenne mint fogalom a vallás szabadság ?
  Azzal van egyébként bajom , hogy nem csak a

  “egy kis vallásos közösség 1843-44,ben indul el mozgalomként s a hatvanas évek közepén szervezeti szabályt hoztak létre.Nevet vettek fel,HNA, s tulajdonképpen lassan az idők múlásával a mozgalom elegyháziasodott.A következménye Laodiíceai állapot”

  ez a kis közösség van ott laodiceában , a többi új felekezet is megszervezte magát. Pünkösdiek “világtanácsa”.Azt hiszik sokan , hogy ezek a közöségi szevezetek különbek a régebbieknél , ők ugyan úgy megszevezték magukat ahogy a régebbi egyháznak nevezet szevezetek . Vagy nem igy van ? Nem ezek a közösségek lesznek majd a kor farizeusai , saducceusai
  , sanhedrin a papok tanácsa= ökumenikus tanács. Majd megmondják hogyan kell keresni Istent és megmondják mi az igaz hit ?
  A legnagyobb üldözők a vallásos emberek voltak a zsidok idelyén és a középkorban is .
  Jenleg itthon is folyik a felekezetek összeboronálása a Ján.21.17.-re hivatkozva. “hogy mindnyájan /mindennyáj?/ egyek legyenek”
  Az igaság nélkül nincs békeséget viszont kifelejtik , vagy mi közösége Krisztusnak Béliálal .
  A laodica ezért lett langymeleg , mert ha a forróra hideget öntünk akkor abból …… Ezért is csodálkozott János nagy csodálkozással mert a lányok is ott voltak , nem csak az asszony .
  Tehát összegzésül , jó kongatni a harangokat , mert leszt idő amikor az egészséges tudományt el nem szenvedhetik /elviselhetetlenek tünik/
  ……

 3. Nem olvasom végig a cikket. Ott hagytam abba, ahol lehülyézett engem, mivel “a Fideszre szavaztam” és ezért most saját magam köszönhetem magamnak, azt amiért bosszankodnom és felháborodnom is kéne.
  Magadra haragudhatsz ha értelmét látod, de ne vegyél engem is egy kalapba.
  (Ok, most végigolvastam, ugyanaz a véleményem, folytatom:)

  Mi van, ennyire fáj hogy eretneknek kell lenni? Ha kell, akkor majd azok leszünk.
  Sem a fidesz uralma, sem az egyháztörvény nincs kívül Isten tudomásán.

  Azért találom szánalmasnak a tüntetőket-tiltakozókat, mert lemennek az őket “betiltó” állam szintjére, és elismerik, hogy ők most betiltottak. Úgy tiltakoznak, mintha valaki, valamilyen emberi szervezet képes lenne ténylegesen elvenni és megakadályozni azt, amit Isten nekik (nekünk) adni akar.
  Tényleg félnem kellene, hogy most akkor nem lehet majd valami, aminek kéne?
  Vicsorogva kéne tüntetnem a “fidesz” ellen, hogy “adja vissza” az én egyházam státuszát?
  Nekem semmimet nem vették el, és nem is fogják (a gyülekezet ahová tartozom, nem került bele a pixisbe), és egyáltalán nem aggódom hogy most mi lesz.
  Majd Isten gondoskodik és felépíti az Ő Egyházát. Nem aggódok.
  Ha máshogy nem, akkor a pásztorunk eretnekként fog prédikálni.
  Ha máshol nem, majd otthon gyűlünk össze.
  Ha máshol nem, majd a börtönben gyűlünk össze.
  Ja, hogy eretnek lettem? Ahogy elnéztem, eddig is az voltam, csak 7 évbe telt megértenem, hogy az vagyok. Ahogy elnézem, nem bánom, hogy így van.

  Fenyegeti valami a szép, rendesemberes, lazázós-jófejkedő keresztény “zeneipart”/”gyüliipart”/karizmatisztánt?
  A csináljunk-keresztény-akármit-típusú spanyolviasz-feltalálást?
  A szép, mosolygó, rendes ingben, piros Suzukival, kitárt karral vasárnap (szombaton!) joviáliskodást?
  A lényeget sose fenyegette semmi, most sem.
  Meg lehet mutatni, hogy most ki miben hisz, és mi miatt kezd asztalt verni.
  Én meg akkor majd eretnekként hiszek továbbra is.
  Ja, hogy az nehéz? Veszélyes? Morcosannéznek(-átrajtam), mindenfélétdumálnak, nemköszönnek? Megbocsátottam már.

  Valaki mondott is egy olyat, hogy “üldözni fognak titeket az én nevemért”.

  Nem haragszok senkire csak én úgy érzem, hogy az én Istenem itt van velem, és nem fogja megengedni, hogy a nálamnál nagyobb valamit csináljon velem.

 4. Az a baj, hogy eddig nem hittem Bartusnak. Az a baj, hogy manapság kezdek hinni Bartusnak. Az a baj, hogy mostanság kezdek igazat adni Bartusnak. Az a baj, hogy mostanában kezd igaza lenni a Bartusnak.

 5. Pedig nem is mond mást most, mint kezdettől fogva. Bartus


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók