Bartus László: A felcsúti paraszt 2013. augusztus 6. kedd 19:54

Bartus László: A felcsúti paraszt

Kádárhoz hasonlítják egyesek Orbánt, de ez nem teljesen állja meg a helyét. A demagóg szövege hasonlíthat, a vállait is úgy rángatja, mint az egykori pártfőtitkár, eljátssza a nemzet apját, de a különbséget zongorázni lehet. Kádár azonos volt önmagával. Proli volt, és az is maradt. Proletárpártot vezetett, amely a prolik érdekeit védte. Orbán ezzel szemben polgári pártot vezet, miközben úgy beszél, mint egy paraszt, és úgy adja elő a mondandóját, mintha mindenki hozzá hasonló paraszt lenne. A paraszt ezúttal nem földművest jelent, hanem tahót. A földművelő paraszt egy kultúrális minőség, ahhoz nem elég, ha valakinek lopott földje van. Akinek lopott földje van, az nem paraszt, hanem tolvaj. Orbán nem paraszt, a szó igazi értelmében, hanem egy úrhatnám bunkó, akiből hiányzik a parasztokra jellemző természetes bölcsesség és alázat, amelyre az olyan ember tesz szert, aki a két kezével műveli a földet, és kiszolgáltatott a természet erőinek.

Orbán a nincstelen, bűnözéssel felkapaszkodott falusi tahó, akiben semmi alázat nincs sem a földdel, sem a tulajdonnal, sem a becsületes gyarapodással, a kemény munkával és a nehézségekkel szemben, mert ezeket nem ismeri.  Nem tudja tisztelni sem a magáét, sem a másét. A parasztember ellenkezője ennek. Orbán mentalitása az útonálló rablóéval azonos. Népszerűségének társadalmi gyökere a sok hasonló egzisztencia, ahonnan ő jön: a sok nincstelen, tulajdon nélküli, egyik napról a másikra élő ember, akiknek imponál ez a karrier, mert nem is látnak maguk előtt sem más mintát, sem más lehetőséget. Leütni valakit, elvenni azt, ami az övé, és egyik napról a másikra meggazdagodni. Ez a mámoros jövőkép lebeg az orbáni rendszer alattvalója előtt és a lottó ötös. Leütjük a multikat, elvesszük a pénzt a bankoktól, kifosszuk azokat, akiknek valamijük van, aztán nem fizetünk rezsit, nem kell visszaadni a kölcsönt, idővel beköltözünk megint a zsidók lakásaiba.

Szociológiai értelemben Orbán nem paraszt, de a szó hétköznapi értelmében, amellyel a tudatlan, pökhendi, kivagyi bunkót jelölik, mindenképpen egy nagy paraszt, a parasztok között talán a legnagyobb. Ezért vonzódnak hozzá a többiek. Orbán nyelvjárása, gesztusai, hasonlatai minden alkalommal az általa elképzelt “egyszerű embernek”, a “zembernek”, magyarul a nagy bunkónak szólnak. A bunkó nyelvén beszél, és leginkább a bunkók reflektálnak rá. Az értelmiség számára ezért megfoghatatlan, mert egy bunkóval nem lehet úgy beszélni, ahogyan egy értelmiségivel. Orbán az intelligenciával nem is áll szóba, őket nyugdíjazza, állásaikat megszünteti, képzésüket korlátozza, nyakukba hűbéres bunkóit ülteti. Egy bunkót csak egy másik bunkó képes ledönteni, ha túl sok bunkó alkotja az ország népét, vagy az, aki ért az ilyen falusi tahó bunkók nyelvén, és úgy viszonyul hozzájuk, ahogyan a kocsmában szokás. De ehhez erkölcsi tartás és tiszta lelkiismeret szükséges. A kocsmának megvannak a maga belső törvényei, csak olyan embert becsülnek, aki különb náluk. Minden diktátor egy bunkó volt országa elitjéhez képest, és az juttatta őket hatalomra, hogy az elit korrupttá és hiteltelenné vált. Ezért elveszítette a tömegek bizalmát, de nem hajlandó magától távozni. Ekkor jön a bunkó a demagóg dumájával, akiben önmagára ismer az átlagbunkó, és magát hallja megszólalni benne. Tapsol a gyönyörűségtől. Az ideológia nélküli “zember” és az antiszemita tahó, akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy a zsidók megkapják a magukét, boldogan egymásra talál.

Magyarországon csak az segíthetne, ha a kompromittálódott médiaelit, kultúrális elit, politikai elit megfogná az eddig rablott vagyont, befogná a száját, nem osztaná tovább az észt, nem manipulálna tovább, hanem szépen kart a karba öltve elballagna. Mindazok, akik a pártfinanszírozás leágazásaként kapták a pénzt sajtófinanszírozás, kultúrafinanszírozás és egyéb jól hangzó címeken, és ennek megfelelően hazudoznak, képmutatóskodnak, próbálják a hatalmukat és a befolyásukat megtartani, mindent észrevétlenül visszacsinálni, leszerepeltek. Nem tisztelik őket. Ideje lenne észrevenniük, hogy az Orbán-rendszer miattuk van, az ország nekik mondta azt, hogy takarodjanak, látni sem akarják őket, és ennek eszköze a felcsúti ősbunkó. Akik nem szeretnének diktatúrában élni, jogállamot és demokráciát akarnak, azoknak azt kellene végre észrevenniük, hogy nem Orbánt kell elzavarniuk először, hanem ezt az elrohadt, korrupt, hazug és bemocskolódott bandát, amelyet magán kívül soha senki nem érdekelt, és akik úgy gondolták, hogy mindent a kezükben tartanak, mindent kontrollálnak, mindent ők megmondanak, mindenkit irányítanak, és mindenkinél okosabbak. Ezek takarodjanak. Erről szól a bunkó és tanó Orbán-rendszer, és addig fog tartani, amíg ezek el nem tűnnek vagy ki nem halnak. Velük nem lehet azonosulni. Tisztességesebb emberek ezt nyíltan megmondják nekik, legutóbb Lengyel László. Az őszödi beszédből elég jól kiderült, hogy a brancsnak ez az Audikról szól, megint másoknak az állami hirdetésekről, állásokról, kinevezésekről, igazgatósági tagságokról, állami megrendelésekről, kedvezményekről, díjakról és kitüntetésekről. Az ország mindig a pártérdeknek nevezett magánérdekeknek volt alárendelve. Nem is lenne semmi baj, ha Orbán nem égetné fel a tarlót, és hagyna nekik annyit, hogy ne haljanak éhen. Ezt a két csapatot legfeljebb az különböztette meg egymástól, hogy amíg az egyik gyűjtögette a rablott vagyont, mint a hangya, a másik banda tücsök módjára egész nyáron hegedült, és csáki szalmájaként lopta szét az is, amit együtt loptak. Egy falusi focipálya nem sok, de utánuk még annyi sem maradt.

Akik nem akarnak a klerikálfasiszta bunkokráciában élni, azoknak nem Orbán ellen kell harcolniuk, hanem ellenük. Nekik az Orbán elleni harc az nagyon tetszik, arra azonnal rárepül ez a lejáratódott és önmagát pusztulásra ítélt elit. Aki azt mondja, hogy ellenük kell harcolni, hogy tűnjenek már el végre, az kikerül a hivatalos nyilvánosságból és megbélyegzik. De ettől a rendszer nem változik meg, mert korrupt sunyi csalókkal nem lehet sem a fasizmus, sem az antiszemitizmus, sem a demagógia ellen küzdeni. Minden demagóg állítás mögé odaállítanak egy ilyen jómadarat és vége. Az a baj, elvtársak, hogy az Orbán-rendszer előtt sem jogállami normák működtek, hanem a két rablóbanda váltógarázdálkodása és áldemokratikus keretek között tartott rablása zajlott, ahol a két rablóbanda leosztotta saját klientúrájának a pénzt, a vagyont és a hatalmat. Aki nem tartozott vagy az egyik vagy a másik bűnbandába, annak esélye nem volt semmire. Ezt unták meg, és jött egy bunkó, aki mindezért a másikat tette felelőssé, és azt kínálja a sok nincstelen tudatlannak, hogy vegyük el tőlük, amijük van, és akkor majd lesz nekünk. Furkósbotot nyom a kezükbe. Ehhez a vezérbunkó még hozzáadta a politikai katolicizmus álkeresztény és álnemzeti maszlagját, hogy ne köztörvényes bűnözőnek, hanem hazafinak érezzék magukat, és építi a maszek stadionját a kertjébe közpénzen. Kínában ezért egy járási párttitkárt is nyilvánosan akasztanának föl, pedig az a rendszer a világ legkorruptabb rendszere.

A magát demokratikusnak tartó elit a mai napig nem tudta megfejteni a nagy eszével az Orbán-rendszer lényegét. Nem találja a fogást rajta. Azért, mert a demokratikus hazugság látszatának fenntartásában érdekelt, és nem nézett szembe azzal sem, hogy az ellenfele egy bunkó, akivel szemben a kifinomult értelmiségi stratégiák semmit nem érnek. Most hozzáadja a lányát a másik úrhatnám földbirtokos fiához, aki az uradalmát ugyanúgy szerezte, mint ő, akiből ő csinált gazdag embert. A büntetési tétel nagyjából 12-15 évig tartó fegyház lehetne, vagyonelkobzás és közügyektől való eltiltás mellékbüntetéssel. Valamikor többhetes oknyomozással lepleztük le az olyan bűncselekményeket, amelyeket ma a Magyar Közlönyben hirdetnek ki törvények formájában. Vége az oknyomozó újságírásnak, nem kell semmit nyomozni, minden rablás nyilvános: “majd csinálunk egy törvényt”, mondja a tahó, és azt hiszi, hogy ettől az törvényes lesz. De az ellenzéki elit nem képes tolvajt kiáltani, mert lóg a zsebéből a saját rablott holmija. Ismerjük a szövegeket, hogy az miért nem volt lopás, de ezek senkit nem érdekelnek. Nevetséges, hogy egy kiépült fasiszta államban négy év alatt nem volt képes az ország értelmes része elkergetni saját ellenzéki vérszívóit, akik a nyakukon ülnek, és most ellenzék néven várják, hogy rájuk szavazzanak. Nem fognak rájuk szavazni, hanem inkább a bunkóra fognak, mert jól látják, hogy ennek a pióca rétegnek távoznia kell. A komplett felcsúti hülyét már nem lesz nehéz elzavarni, ha lesznek, akiket becsülni lehet. De amíg ezek itt vannak, addig Orbán azt csinál, amit akar. Soha nem fogják leváltani. Ha lenne valóban demokratikus és tisztességes ellenzéke az Orbán-rendszernek, akkor bűncselekményről beszélnének, az államcsíny miatt bojkottálnák az egész rendszert, lelkifurdalás nélkül konfrontálnának vele, és nem félnének tőle, mert nincs miért. Ha valaki kíváncsi arra, hogy miért nincs igazi ellenzék, miért nem áll a nép melléjük, az kapcsolja be a Klubrádiót és az ATV-t. Akiket ott hall és lát, azoktól undorodnak, és látni sem bírják őket. A Milla jó alapokról indult, és abban még volt spiritusz, amikor “Nem tetszik a rendszer”-dalt énekelték. De arra is rátelepült ez a vérszívó és korrupt ellenzéki társaság. Azt hitték, hogy ez az ő rendezvényük. Ott voltam az egyik ilyen tüntetésen, és a bensőm forgott, amikor láttam, hogy kik pojácáskodnak a tömegben, és tudtam, hogy miből éltek az elmúlt húsz évben a médiában. Végül némi árulás és egyéni ambíciók árán a Milla meghalt, mert beállt ebbe az ellenzékbe. Ugyanígy múlt ki a Szolidaritás is, bár már a névválasztás mutatta a szellemi korlátaikat. De jó tanulság: ami bekerül ebbe az “ellenzéki” körbe, az halálra van ítélve. Sajnos, a diákokból is hiányzott a kitartás és a jellem, de nekik legalább annyi eszük volt, hogy távol tartsák maguktól a nagyokosokat. A Demokratikus Koalíciónak a létrejötte is kilépés volt ebből a bandából, aztán állandóan oda akarnak visszakuncsorogni, ahova be sem akarják venni őket, és ezzel halálra is ítélik magukat. Ne reménykedjenek, nem lesz szép a temetés sem.

Ezért tisztességes ember bojkottálja ezt az ellenzéket is, amely nemcsak előidézője, fenntartója, felelőse az orbáni rendszernek, hanem a szerves része is. Úgy tartoznak össze, mint fény és árnyék. Ezek a maguk módján ma is ugyanúgy hazudnak, ahogyan húsz éven át hazudoztak, és ebből tényleg elég volt. Ha az a kérdés, hogy Orbán, vagy ezek jöjjenek vissza, akkor inkább Orbán maradjon, mert ezt a sunyi bandát legközelebb már a nyílt nácik kergetnék el öldökölve, hungarista rémuralom formájában, akikhez képest a felcsúti tahó soft-fasiszta állama a legvidámabb barakk a diktatúrák között. Csak ezek ne jöjjenek vissza, és ne csináljanak megint egy pszeudo-demokráciát, mert annak a vége egy nyílt náci diktatúra lenne. Orbánt ez a banda teszi naggyá, ők rettegnek tőle a rossz lelkiismeretük és a sunyiságuk miatt. Akinek nincs miért félnie, az a felcsúti tahót látja benne, egy szerencsétlen hülyét, egy tehetségtelen falusi focistát, aki stadiont épít magának, egy szocializmusban kitaníttatott, felkapaszkodott idiótát, nagy bunkó felcsúti parasztot. Nem volt véletlen a nótázás, hogy a fehérvári huszárok minden lányt meghágnak, ez az ember ezzel azonos, a pálinkafőzéssel, a kolbásztöltéssel, a szotyolával, a másnapos véres szemekkel. Ezt az embert lovas kocsival fogják eltemetni, az elé fogott élő lovakkal, hogy legyen mivel a túlvilágon is kocsikázni. Ez a tahó elemzi évről évre a világot filozófiai magaslatokban Tusnádfürdőn, amit ivarérett, egyetemet végzett emberek hajlandóak elemzések alá is vetni. Ehhez képest Móricka akadémiai nagydoktor.

A politikai katolicizmus kiváló mankó, a katolikus egyház mindig bűnözőkkel szövetkezett. Közönséges gyilkosokkal tartotta sakbban évszázadokon át a világot. Ideológiája rablóknak való. Az Orbán-rendszer filozófiája is nagyon egyszerű, ha ezeket a hazugságokat lefosztjuk róla: minden hatalmat és pénzt ide, akinek van pénze, attól elvesszük, a mieink közt egy kis részét elosztjuk, a többit magunknak megtartjuk. Az egészet leöntjük katolikus nemzeti mázzal a teljesen hülyéknek, a gazembereknek még hozzáadunk egy kis komcsizást és zsidózást, mert a rendszer az antiszemitizmus szilárd talaján áll. A nagy magyarkodásnál soha nem ártott semmi többet a magyaroknak, és mindig a török származású Ekrem Kemál akart a legnagyobb hungarista lenni, most Orbán a legnagyobb magyar a libatollas kalapjában, korábban a tót Lipták Béla harcolt a legnagyobb magyar öntudattal, felbecsülhetetlen károkat okozva a Szigetközben a magyaroknak. Ezek a “nagy magyarok”, akik magyarabbak a magyaroknál, a legnagyobb kirekesztők. Most Orbán a nagy magyar, amit ellop, az magyar tulajdonba kerül, mert ő a magyar, és akire ő rámutat. Ha valaki keresztezi az érdekeit, az megszűnik magyarnak lenni, mint az OTP. Haramia filozófia ez, nem különb semmivel azokénál, akik a falu öregasszonyainak paprikáját és tyúkját lopják el, csak nagyban. De azt főbenjáró bűnként üldözi Orbán. Ebben az országban kicsit lopni nem szabad, csak nagyot. Ha lenne közbiztonság, Orbánnak már régen börtönben lenne a helye.

Ez lenne a 21. századi magyarság útja, meg közmunka a tahónak és a cimboráinak éhbérért. A falusi bugris kivagyiság legszebb példája lesz a giccslakodalom, ahol a felkapaszkodott tolvajnépség utánozza majd a királyi családot. Aki sokat eszik, az megnézheti magát. A nászajándékból majd eldől, kik kapják a legtöbbet a következő koncessziós eljárásban. Orbán még sajnáltatja magát, hogy neki nem elég nagy a portája egy lagzira, mert közben egy UEFA-kategóriás futballstadion épül rajta. Ezt kell elszenvedni azért, mert a jogállamot és a demokráciát megcsúfoló liberális áldemokraták megutáltatták a hazugságaik rendszerét, és nem hajlandóak elpucolni végre. Amikor megjelennek a tévé képernyőjén, tisztességes ember sugárban hány tőlük, ahogy egymás szavába vágva értenek egyet egymással. Amíg ők vannak, addig Orbán is van. Aki nem tudja kivárni, hogy ezek kihaljanak, és van egy kis esze, az elmenekül külföldre. A leghülyébbek azok, akik ezt az ellenzéknek hazudott simlis bandát támogatják, megeszik a falmelléki szövegüket, és azt gondolják, hogy valami történik. “Leváltjuk az Orbán-kormányt” – szól a hazugság, olyanok szájából, akik még azt sem tudják, milyen rendszerben élnek. Azt hiszem, az ő bűneik a nagyobbak, mert ez a felcsúti bunkó már nem tudja, mit cselekszik. De ők igen. Náluk aljasabb emberek már csak azok, akik a törpét egy kis sarzsiért kiszolgálják.

Orbánék pedig boldogan élnek, amíg ezek meg nem halnak, ők pedig börtönbe nem kerülnek.


VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: 4.5/5 (199 szavazatból)
VN:F [1.9.3_1094]
Értékelés: +274 ( 334 szavazatból)
Bartus László: A felcsúti paraszt, 4.5 out of 5 based on 199 ratings

448 Reader’s Comments

 1. Orban a felcsuti proszto megszervezte a csalast , mindenfelekeppen nyertek ez elore boritekolhato penzt nem adnak mas partoknak, media a kezukben, kulfoldi szavazasokat elcsaljak, sajnos a magyar nem eleg okos nem lat at ezen a falusi illuzionistan aki VEGASBAN BENZINKUTAS LEHETNE MAXIMUM NEM FELLEPO ! Amig a nep es itt 9 millio magyarra gondolok nem ebrednek fel addig marad ez a PARASZTKIRALY , BAR EZ NEM TUL JO NEV MERT VALOJABAN EGY KOZTORVENYES BUNOZO .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (38 szavazatból)
 2. Marad a frászt, jövőre megy a levesbe.Már régen kihúzta a gyufát, 2014 konyec filma. Tudom ,most jön a kérdés ,hogy akkor ki lesz? Mit tudom én ,a szomszéd kutyája. Szervezhet olyan csalást ,amilyet akar, nyilván fog is, az csak olaj lesz a tűzre. Ha 50 % elmegy szavazni ,pontosan az lesz az országos arány ,mint tegnap Nyirbátorban. Az viszont egyéniben elég lesz az összesre!! Listán meg 60%. Nehogy megszervezzük már ennek a prosztónak, az egyetlen menekülési utat , a bojkottot.Kenhetnénk a hajunkra az elvi és erkölcsi megmagasztolulást, itt és most magasról teszek rá , . Egy a lényeg: ezek takarodjanak.Leo!!!! Majd a Gyurcsány!!! (csak cukkollak),bár nekem OK lenne.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +28 (30 szavazatból)
 3. Barry1

  Hogyan képzeled el a “2014 végén buknak meg” elméletedet?
  Röviden felvázolnád?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 4. Kedves bojk

  Elég sokszor leirtam már. ( Lehet ,hogy rosszul látom és nincs igazam.)
  fasizmus topic 22:16, 22:39 Ott van leirva a lényeg.de nagyon röviden:
  1 Lesz választás
  2. Irtózatos ,pofátlan csalás
  3 Mindenki besokal ( külföld, belföld)
  4. Közben totálisan elfogy a lové
  5. Durva utóvédharcok, a hivők egy része is ellene fordul
  6. Ez kb 6 hónap és finitó
  Egyszerűen nem nőnek a fák az égig, nem lehet mindenkivel összerugni a port,pláne erőforrások nélkül.MINDENHOL utálják.Minden időközi ,a tegnapi pláne azt mutatja ,hogy a jogosultak kb 12%-a fideszes, ez nem több 1 milliónál. A közvéleménykutatók nem hazudnak (kivéve századvég ,nézőpont)
  nekik nem mondják meg az emberek a tutit.Szóval kb 1 millió ,de azok nagyon aktivak ,hangosak, és a médiájuk is felnagyitja. Mondom ,lehet ,hogy nem jól látom, de ez van (szerintem) Üdv. Barry1

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +18 (24 szavazatból)
 5. Barry1
  Az utolsó négy ponttal nem értek egyet.
  Miért sokallna be bárki is egy simán megnyert választás után?
  Egy fél év alatt még nem fogy el a lóvé.
  A hívők sosem fordulnak el imádott bálványuktól.
  A hat hónap eltelte pontosan a hűvös őszvégi napokra esik, ki akar hidegben
  “besokall”-ni?
  Mert gondolom ebben a “finito”-ban lennének utcai megmozdulások is.
  Egyikőnk sem gondolhatja, (ha lesz ilyen egyáltalán) hogy csak úgy simán bemondják a rádióba, hogy lemondanak.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -5 (9 szavazatból)
 6. A leglényegesebb hátra van: ha valaha megbuknak, mi lesz azzal a pár millió emberrel (amit Te csak 1.2M-ra saccolsz)?
  Egyszer ezt már lesöpörted az asztalról, hogy teszel rá. Pedig mi lesz velük?
  A rokonainkkal, barátainkkal, ismerőseinkkel, kollégáinkkal?
  Hiszen ezekkel élünk.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (4 szavazatból)
 7. bojk

  Nem tudnak simán nyerni . Még igy sem. A lóvé már elfogyott.. Ki nem szarja le a hiveiket?Mindegy is , Te igy gondolod ,én meg úgy.
  Nekem nagyon határozott véleményem ,hogy oriási hiba ,mikor a mi oldalunk azt szajkózza ,hogy nincs mit tenni , úgyis ezek győznek , a többség mellettük van. EZ NEM IGY VAN!!!!!! Ezt csak ők szeretnék elhitetni, mi meg segitünk nekik. Ez nagyon nagy hiba!Nem akarok részletesen belemenni ,de gazdaságilag ( és egyébként is) ez TOTÁLISAN ÉLETKÉPTELEN amit csinálnak.Te azt kérdezed miért is avatkozna be bárki is. Én meg azt ,hogy miért ne? Ez egy fertőző ,gennyes góc európa kellős közepénMi, félnek tőlük ,vagy függenek vagy mi?? Belügy meg szuverenitás .? Na neeee.Csóró senkik ,csupasz valaggal.Blöff az egész., és ha csak egy picit is inog ,nagyon gyorsan összedőlhet. Meg ha a főnök ilyen ütemben amortizálódik ,hát annak is van hatása.Úgyhogy ,meglátjuk!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +21 (23 szavazatból)
 8. bojk

  Milyen pár millió?? Nem én saccolom kb 1 millióra. Az összes időközin,ahol elment szavazni 25-30-35 %, ott nyertek 40-45%-al.. 30 nak a 40%-a az 12%
  Ha van 8 millió jogosult ,akkor ez kb 1 millió fő. Pedig ők mind elmennek szavazni. De ha a te logikádat követjük ,akkor minden maradjon ahogy van , csak szőke feri ,a savas bácsi és kokó komfortérzete nehogy sérüljön. A hivek örüljenek és legyenek hálásak ,ha mi leszünk olyan kegyesek ,hogy megbocsátsunk. Mitől vagyunk úgy beszarva tőlük , miért kell ennyire defetistának lennünk,?? Nem akarnak lemondani?? Milosevics se akart, Kadhafi és Ceausescu sem., és akkor mi van??,Mindig az a témánk ,hogy ŐK mit akarnak ,meg szinte már természetesnek fogadjuk el ,hogy ” úgyis csalnak, meg mi lesz a hiveik lelki békéjével.Meg azt is mi legalizáljuk előre ,hogy már szinte természetes ,hogy se az EU ,se a nyugat soha nem fog semmit tenni. Na ezekkel nem értek egyet.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (11 szavazatból)
 9. Ha nem ők nyernek, hanem mások, nem fogy el a pénz?
  .
  Én keveslem az 1 millió főt. Szerintem többszöröse.
  És szaporodik. Hallom.
  .
  Nem vagyok kishitű, csak nem szeretem a bagatellizálást.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -1 (3 szavazatból)
 10. Allen Stewart Konigsberg

  Barry 1! (remélem nincs benne hiba!)

  Egy-két dolgot elmagyarázhatnál, mert nem értem!
  -miért is avatkozna be az EU az USA egy választási csalásba? Talán 2004-ben, Al Gore, kb. 500 000 szavazattal kapott többet, mint a Bush gyerek, aztán addig keverték újra a lapokat, addig számolták újra Floridát, míg csak- csak a Bush nyert! A világ kussolt!
  - kb. 8 000 000 a szavazatra jogosultak száma. Ebből, szerinted, max. 1 millió a Fidesz hívő! !4 millió nem megy el szavazni, mínusz a 700 000 jobbikos, még mindig marad 2,3 millió, aki leválthatja Orbánt! Ennyit, 4 millióból, nem lehet elcsalni!
  A külföldön élőkre, szavazókra azért nem tértem ki, mert szerintem a Fidesz esélyeit rontják, vagy nem szavaznak!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 11. ASK

  Szerintem a Fideszt tavaszig egyetlen dolog foglalkoztatja, milyen eredménnyel jöjjenek elő:
  2/3 ismét? Egy erős, de mégsem 2/3-os győzelem? Netán 4/5?
  Ismerem őket, el tudom képzelni.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 12. Barry1
  A szaporodásról:
  .
  1. Egy ismerősöm konok, keményfejű balos. Lánya férjhez ment és betagozódott
  férje (Fidesz) mellé.
  Ismerősöm nem vállalván a családi konfrontációt: betagozódott lánya (ezúttal
  már Fidesz) mellé.
  2. Idős ember őskádárista ismerős, mindig szoci szavazó,ilyet szól:
  – Nem is csinálja rosszul ez a Viktor gyerek!

  Még említhetnék ilyet, de nem merek, mert magam is megrémülök, oly közeli
  családtag…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 13. Allen Stewart Konigsberg

  bojk!

  Szerinted, 2-2,5 millió közötti szavazatot, hogy lehet elcsalni?! De, legyen csak 1 millió, ha 50%-os a részvétel, akkor az a szavazatok 25%-a! Azt, hogy lehet elcsalni? Tényleg érdekelne!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (3 szavazatból)
 14. ASK

  Bush korrektül nyert. Az elektori rendszer miatt ,annak nincs jelentősége, hogy
  ORSZÁGOSAN Gore kapta a több szavazatot. Ugyanis 51% -al is viheti valaki bármelyik állam összes (100% ) elektorát.Döntelen volt , és maradt Florida , ott pedig egyetlen körzet döntött néhány szavazattal ,azt Bush nyerte.
  Te azt kérdezed miért avatkozna be az USA és az EU? Én azt kérdezem , miért ne? EU és NATO tag vagyunk ,vagy nem?Nem fognak hagyni egy ilyen gennyes gócot , amely terjedhet is . Egy okot mondjál ,amiért hagyniuk kellene egy nyilvánvalóan pofátlan csalást . Nagyon kérlek a belügyeket és a szuverenitást most hagyjuk ,jó?? Arany szivem (ugye igy hivnak?)
  Elcsalni bármennyit lehet . Következmények nélkül elcsalni ,azt nem lehet!!!!!
  bojk

  Ilyen példák is lehetnek . Szerintem inkább az ellenkezője a jellemző. neked van fideszes barátod ? Az ,hogy lehet?. Nekem egy sincs illetve nem maradt
  Szándékosan nem maradt.
  Figyelj ,majd meglátjuk . Továbbra is azt hajtogatod ,hogy ŐK mit akarnak . Én meg azt hajtogatom ,hogy tudom ,hogy mit akarnak ,de abba bele fognak bukni.
  Azt mondjátok már meg nekem ,hogy EZ AZ OLDAL miért állandóan csak arról beszél ,hogy ők mit akarnak ,mit tehetnek meg, meg ,hogy a bebetonozottak meg az alaptörvény ,meg ők igy meg úgy. És mi lesz a szegény cöfös hiveikkel , jajjaj istenkém.?? Tele van ezzel a hócipőm. Ezt sürgősen abba kéne hagyni. Nem azt kéne hangoztatni ,hogy MI mit akarunk???? mit nem vagyunk hajlandóak eltürni és MIT VÁRUNK EL a szövetséses
  einktől. Mindig szidjuk az ellenzéket (joggal) ,hogy milyen nyúlbélák?? És mi mik vagyunk ,ezzel az állandó beájulással EZEKTŐL?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 15. Ezt Kubatovtól kellene megkérdezni, ő a szakember ebben, ez a végzettsége.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 16. Bojk kubatovról rosszul tudod. Nem ez a végzettséga. Gépkocsi kárfelvevő volt a biztositónál. ASK -nak van igaza ,ezt megcsinálni meg lehet , túlélni ,no azt nem.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 17. Ismét a kérdés.
  Paraszt, vagy nem paraszt?
  Így kell finoman megfogalmazni:
  “Nagyon pofátlanná váltak, többé nem mehetnek Orbánék Bálványosra.
  “A magyarországi politikusok nagyon pofátlanokká váltak, valószínűleg jövőben már nem járulunk hozzá a Bálványosi Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) megtartásához”, jelentette be hétfő délelőtt Marosfőn Traian Băsescu államfő, írja a maszol.hu. Románia kész vezető szerepet vállalni Magyarország rendreutasításában, mert az utóbbi időben feszültségi góccá vált a régióban.
  “Az idei volt az utolsó év, amikor a teljes magyarországi politikai elit zavartalanul lófrált Hargita és Kovászna megyében. Ami sok, az sok, és ez többé nem fordulhat elő” – fogalmazott Băsescu a külhoni románok nyári táborában. Hozzátette, eddig azt hitte, hogy “tudnak rendesen viselkedni”, de idén “pofátlanokká” váltak a magyarországi politikusok.”
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=669139
  .
  (Csak halkan suttogom, itthon az utcák csendesek.)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +12 (12 szavazatból)
 18. Barry!

  Igen, van ilyen barátom, több. Tény hogy kerüljük a kényes kérdéseket.
  Tapintatból. Rájuk való tekintettel.
  Érdekes. Van sok liberális és balos barátom és vannak közös elfanatizálódott
  Fideszes ismerősünk, barátunk és míg mi jókat röhögcsélünk, addig velük nem lehet szórakozni, viccelni, tréfálni, mert felcsattannak, felpattannak, asztalt döntenek és számos estben elhagyják az asztalt (sok estben végleg).
  És ezek nem kocsmaasztalok.
  Ez egy sokkal fontosabb társadalmi kérdés – ezért feszegetem – mint ennek pusztán a politikai vetülete.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 19. Allen Stewart Konigsberg

  Barry1!

  Szerintem nem avatkozik be senki a választásokba! Sem közben, sem utána! Miért is gondolom?
  Történelmünk során, rengeteg apropó okán KELLETT volna már beavatkozni, és nem tették!
  ( kitelepítés, betelepítés, államosítás, terror stb, stb)
  A mai kormány, ha gennyes góc Európa testén, már szintén lehetett, sőt kellett volna lépni!
  ( gondolom, nem kell sorolni az okokat)
  Ha és esetleg lenne csalás ( nem hiszem), akkor max., majd, Cohn- Bendit üvölt egy jót a strassbourghi éjszakába! Lehet, hogy lenne némi pity-puty, de érdemi semmi!
  Ezzel a választási csalással való riogatással, véleményem szerint, a baloldal óriási hibát vét!
  Pontosan azokat a bizonytalanokat tartja otthon, akikre szüksége lenne az ellenzéknek a győzelemhez! Barry is azt mondja csalás lesz, akkó minek menjek szavazni?
  Persze én ehhez sem értek, csak gondolom!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (5 szavazatból)
 20. Szerintem meg sokkal fontosabb ,hogy helyreállitsuk a demokráciát a jogállamot, a köztársaságot ,hogy visszaadjuk több millió ember hitét ,reményét.
  Hogy megmentsük az országot ettől a szörnyeteg bandától és , IGEN , a hiveiktől is.Kell ,hogy elegen legyünk ,kell az is hogy határozottak legyünk.
  Kedves Bojk , azt azért nem értem ,hogy egy normális embernek ,hogy lehetnek olyan barátai ,akik egy nyilvánvalóan fasiszta rendszer hivei.Ez nekem magas.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 21. ASK

  Jó ,ezen elvitatkozgathatunk holnap reggelig. Szerinted azt csinálnak ,amit akarnak ,szerintem meg nem. És egyre inkább nem. A történelemre meg ne hivatkozz, azért ma már más a szitu. Nézd meg az utolsó két napot . Visegrádi találkozó vs. csehek és Basescu. Na ez az amiről beszélek. pont azért kell elmondani ,hogy csalni fognak ,hogy minél többen menjenek el szavazni ,hiszen ahogy ASK professzor ( nagyon helyesen) kifejtette1,.2, vagy 2 és fél
  milliót már nem lehet elcsalni. Kevesebbet se.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 22. ASK

  Egyébként nem azért lesz csalás ,mert Barry azt mondja, hanem mert a vérükben van. Ezek akkor is csalnának ha nem lenne rá szükségük.( Kivéve egy ajándék bojkottnál)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 23. Barry1
  Nagyon jól tudod! Sőt, a Gödöllői Egyetem Gépjármű Kárbecslő szakán végzett.
  Tehát kikupálódott csaló. A Gépjármű Kárbecslés a legális csalás etalonja.
  Hogyan verjük át a biztosítókat!
  Ezért bátorkodtam megjegyezni, profi a csalásban.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 24. Allen Stewart Konigsberg

  Barry1!

  98 óta nem járok szavazni! És nem azért, mert nem, hanem azért, mert nincs kire!
  Nekem furcsa látni Bajnai, Mesterházy, Gyurcsány ellenzéki tevékenységét, plusz a bojkott, plusz a választási csalással történő riogatás! Nekem nagyon az jön le: mindegy, hogy mi lesz, csak nyerjen a Fidesz!
  Ami a Gore vs Buch meccset illeti, kérlek nézz utána! Az az 500 000 szám mindenhol előkerül, még Michael Moore-nál is a Farenheitban! Nem gondolom, hogy alapok nélkül, tartva a perektől, csak úgy lenyomná!
  De gondolom, itt is tévedek!

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: -4 (8 szavazatból)
 25. Látni lehet, hogy jön a nyomás a kormányra és a Fideszre.
  Pedig még csak a nyári uborkaszezon van, de ősszel felpörögnek az események, főleg a német választás után!
  Csehek nem értik miért marad el a V4, Basescu a jó barát pedig elzárja a kempingezést a fideszesek elöl.
  Ez a vég kezdete!
  Ja és hab a tortán a Nyírbátori választás, ahova az összes fideszesnek mennie kellet és vitt magával még egy embert, így lett a fideszesnek 174 választója, a győztesnek pedig 371!
  Megrázták a saller-fát….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (10 szavazatból)
 26. Kedves kollégák, jó olvasni az okos hozzászólásokat, és hála a szerkesztőségnek, hogy – egyedül a hasonló színtereken – megóvja a dumapartit a primitív gyűlölködőktől.
  Az esélyekhez most csak ennyit: ugye nem gondoljátok, hogy a rezsim nem eléggé elszánt, hogy bármi áron folytassa? Rossz gondolat az, hogy majd az új garnitúra beleroppan a romok eltakarításába és a tömeg őket követeli majd vissza. Nem kockáztatnak meg semmiféle váltást. Különösen azért nem, mert ismertek jogtechnikai megoldások az országrombolás részleteinek megmutatására, a mutyizások leleplezésére, egyáltalán az egész kurzus alkotmányellenességének bizonyítására. “- Egyszer kell győznünk, de akkor nagyon!”, ugye emlékszünk? Megtörtént, miért hiszi bárki, hogy engedik elzavarni magukat?!
  Ehhez a tényhez igazodva kellene gondolkodni és cselekedni. Természetesen a szövetségesek bevonásával.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +9 (9 szavazatból)
 27. Barry1
  Lécci! Ne hívd Arany szívemnek ASK-t! Ezt a címet ő nekem, és csak nekem tartja fenn,(bosszantásból) mint ahogy én is viszonozni szoktam ( szintén abból az okból). Bár kezd a “barátság” megbomolni az utóbbi időben.
  .
  . Ami a meglátásaidat illeti, kezdek átállni az oldaladra. Ma meg már egyenesen örültem Basescu megnyilvánulásának.Remélhetőleg nem állnak meg ebben a témában . Már fontolgatják a Vonától megvonható ” belépési engedélyt” is Romániába.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (6 szavazatból)
 28. ASK

  Bush ügyben biztosan tévedsz. Te gondolod a demokrata párt ( roosevelt, kennedy, clinton ,obama pártja )csak úgy hagyta volna? És ne felejtsd el Bush a következő választást is megnyerte. De az elektori szisztémát azt érted?????
  Ha egy államban egy párt 51% ot kap vagy 99%-ot az ugyanannyit ér!!!
  Ugyanúgy viszi az állam ÖSSZES elektorát. Éppen ezért már többször előfordult ,hogy az országosan jóval kevesebb szavazatot kapó nyert ,mert az államokban jobb volt az aránya. például több államban nyert minimális különbséggel ,és kevesebb államban kapott ki ,bár nagyobb különbséggel.
  Capisi???? Az ,hogy Gore országosan félmillióval több szavazatot kapott és mégis vesztett, az egyáltalán nem rendkivüli, De ismétlem ,csakis az elektori rendszer miatt. És természetesen államonként változik az elektorok száma is . Nyilván Idaho, Észak Dakota vagy Nebraska csak a töredék elektorokkal rendelkezik mint Kalifornia , Florida vagy Ohio. Michael Moore?? Ez most komoly??? Ő kb. olyan ,mint Pataky Attila az ufókkal. Ezt még 2000-ben New Yorkban magyarázta el nekem valaki ,aki egyébként demokrata párti funkcionárius volt. Ugyhogy nyugodj meg ,az rendben volt. Al Gore ,egyébként nagyon korrektül ,mintaszerűen viselkedett. Ja ,hát ő nem politikus ,hanem államférfi volt. Később ,mint természetvédő ezt bizonyitotta is . Egyébként én Gore -nak drukkoltam!
  Ami az itthoni ” riogatást “illeti , már most fel tudnék sorolni néhányat
  ( Választási bizottság összetétele, fidesz kampány közpénzen, területek variálása, közmédia mint pártmédia, határon túli izék + ” londoni izék”,
  számitástech. államositása) Ez csak riogatás?? A bojkott itt és most öngyilkosság az ellenzék részéről. Mesterházy és Bajnai nekem is óriási csalódás. Akkor se nyer a fidesz (végül is).

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +6 (6 szavazatból)
 29. Némi illusztráció az előbbiekhez:
  “Már a sajtótájékoztatóit is igyekeznek megzavarni a Fidesz-aktivisták egy elfogott e-mail szerint. A hétfő reggel szétküldött levél szerint az Együtt-PM Szövetség Pécsett tartandó Széchenyi téri sajtótájékoztatójára készültek.

  Pénteken kapott a szerkesztőségünk meghívót az Együtt-PM Szövetség Sajtóosztályától a hétfőn 13 órára tervezett sajtótájékoztatójukra. Mint írták: Szigetvári Viktor, az Együtt-PM Szövetség társelnöke sajtótájékoztatót tart Pécsett, melynek keretében bemutatja a pártszövetség Baranya megyei politikusait. Helyszín: Pécs, Széchenyi tér, a Hunyadi János szobor előtt.
  Hétfő reggel elfogtunk egy e-mailt, amiben Balsors (akit régen tép) János demonstrációra szólít:

  Figyelem!

  Ma (08.12.) 13 órakor mutatják be a Széchenyi téren a Bajnai -párt baranyai jelöltjeit.
  Jelen lesz Szigetvári Viktor, Gyurcsány volt kampányfőnöke is.
  Aki ráér, az jöjjön 13 órakor a Széchenyi térre, tiltakozni az ország tönkretevői ellen!
  Küldd tovább a felhívást ismerőseidnek is!
  Jani

  Több Fidesz közeli informátorunktól megtudtuk, hogy a kitalált Balsors János nevén futó e-mail cím, konkrétan a kormánypárt aktivistáihoz köthető. A felszólító levelet a Fidesz, illetve a Fidelitas aktivistái is megkapták.

  Az eddig nem volt szokványos Pécsett, hogy az ellenzéki sajtótájékoztatókat is igyekeznének megzavarni, mert teljesen más műfaj, mint egy lakossági fórum vagy más nyilvános rendezvényük. Mint kiderült: hiába terelgetnének kacsát (mert mint tudjuk, könnyen összekeverik a libával) a Széchenyi téren, mert az Együtt-PM mégsem a város főterén tartja a sajtó számára összehívott eseményt.”

  De itt nem áll meg a történet, mert Balsors Jánosék is megtudták, hogy a Slyven Rendezvényközpontban lesz a sajtótájékoztató és a magát Libák Megmentői Csoport keresztelt aktivisták már oda készülnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (5 szavazatból)
 30. vontolla. Azért mert nem Burundiban vagyunk. Persze, egyetlen diktátor se hagyja, a 90% mégis csúnyán végzi. Legalább lennének ásványi kincseik, erős hadseregük , komoly szövetségeseik, barátaik!!! ( pl: Basescu ,jó vicc…….) Na, melyik van?? Ezek nélkül nem fog sikerülni. Azért a természetnek és a fizikának is vannak törvényei.
  ” egyszer kell győzni??? Ja ,de kikapni is…… ( ezek után) Az elszántságukban egy pillanatig sem kételkedek, a lehetőségeikben ,a kilátásaikban annál inkább.
  Ez az ember folyamatosan harcol ,háborúzik ,amihez köztudomásulag csak három dolog kell………… Ugyan.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 31. vontolla

  Én is erről beszélek+ még láttam zsigót is a tévében. Tényleg ,van ennél lejjebb??? Ez már a teljes megzavarodottság jele. Ezzel egy hivet( szavazót) nem fognak szerezni, legfeljebb a savas bácsit és szőke fecót megerősitik. Hidd el ,konyec filma. El tudom képzelni milyen pánik van Nyirbátor miatt.Képzeld , zsigó szerint ott ők győztek , a baloldal meg ismét bukott. Te jó isten!!!
  vontolla ,tényleg nem érzed ,hogy ez az egész ,hogyan megy át totális abszurdba? Az biztos ,hogy én az életemben még hasonlót se láttam.
  Mindig azt hiszem ,hogy engem már nem tudnak meglepni ,és kazsdi gyeny, meglepnek vagy tucatszor ( most ez a cseh affair)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 32. Barry1, mindig tudtam, írtam, hogy PERSZE, ennek az önkényuralomnak is vége, méghozzá csúfos vége lesz. De mint kortársnak nem mindegy – s nem csupán magam miatt – mikor, milyen áron. Ezért próbálom befolyásolni a történéseket írásokkal, kommentekkel, javíthatatlan optimizmusommal arra gondolva, hogy némileg sikerül. á
  (Jóhiszeműségemre jellemző, kilencvenben abba hagytam a történelem tanítását, hiszen immár demokrácia van, szabad választások lesznek, nincs szükség megóvni a jóhiszemű, esetleg elfogulttá nevelt fiatalokat a fanatizálhatóságtól. Brrrrrrr.!)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (4 szavazatból)
 33. Némi illusztráció az előbbiekhez:
  http://duol.hu/hirek/boross-peter-onsorsronto-allapot-lenne-ha-kormanyvaltasra-kerulne-sor-1556476

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 34. vontolla

  Egyetértek veled ,az nem kérdés ,hogy végük van ,mint a botnak , és a kérdés ténylegaz ,hogy mikor és hogyan . Én nem vagyok forradalmár alkat ,mindig is irtóztam a felhergelt tömegtől és az erőszaktól. 2014 -ben európa közepén győzzük le őket nyugodtan ,mosolyogva. Nekünk CSAK az a dolgunk ,hogy menjünk el szavazni ,verjük meg őket ,de nagyon. Ha variálnak ,csalnak az az ő bajuk , ha elegen szavazunk ellenük ,akkor nem tudnak mit csinálni .. Legfeljebb próbálkoznak egy kicsit, de hiába.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 35. A Századvég megvette a Napi Gazdaságot.
  Most lesznek csak igazán szépek a gazdasági adatok….festeni nem lehet majd szebbeket, siker hegyeink lesznek!
  De jó is lesz, semmi negatívum, csak a pozitív kisugárzás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 36. vontolla
  2013. augusztus 12. hétfő
  15:47
  Szóval szerinted ma nincs szükség jó töritanárokra?
  A vén szenilist kár volt megidézni, nem tesz jót MO imázsának, az biztos! :)

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 37. Gets, éppen a naivságomat próbáltam illusztrálni, azt hittem, jó töritanárokra csak a diktatúrákban van szükség. Naná, hogy nem, ezt a legmarkánsabban 2010-tól történtek igazolják, a jóhiszemű fiatalokat állandó “edzésben” kell tartani a süket duma elutasításhoz, önjelölt diktátorok sose halnak ki.
  “Vén szenilis” sajnos sokaknak nem az, hanem a bölcs megmondó.
  Barry1 optimizmusa üdítő színfolt itten. Ha úgy alakul, vagyis nem lesz általános bojkott, választás viszont igen, én nyilván részt veszek, remélem, lesz jó jelölt.
  A Napi Gazdaság bekebelezése nem aggaszt, az olvasótábora hamar rájön a torzításokra és elpártol tőle. Nem a “tömeg” olvassa.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 38. Egy kis bulvár. Gőzerővel folynak a lakodalom előkészületei. A TEK dolgozik, a nép fizet.

  http://www.borsonline.hu/20130812_lathatatlanul_vigyazza_a_tek_rahel_es_istvan_lagzijat

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (1 szavazás)
 39. vontolla
  Nem hiszem ,hogy tulzottan optimista lennék , egyszerúen megpróbálok realista lenni . Az nem lehet ,hogy ez a dilettáns, őskáosz katyvasz eredményes legyen.. Bojkottnak ( általános ) legkésőbb a manyup lenyulásakor lett volna értelme.
  Most már csak “mennyei manna “lenne a nemzet ápoltjának.
  A napi gazdaság lenyulása értelmetlen
  1. A régi olvasok nem kajálják a tündérmese blablát , tehát felesleges az egész.
  2. ha szőke feriék és a cöfösök olvassák , akkor is felesleges az egész.
  Ez kidobott pénz. Erről beszélek. Bármit csinálnak ,csak bénáznak
  Basescu felejtő , az összes oligarcha felejtő, a csehek is. minden áldott nap magukra haragitanak mindenkit. Nem lesz jő vége. Mondj az utóbbi évből egy példát ,ami hosszú távon is ok. Ezért mondom , én nem vagyok optimista.
  De ez nem történhet másképpen.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)
 40. Jó Barry1, de jól jön jó helyről ez a jövőkép, megpróbálok ezzel elaludni. Hátha jobb álmok jönnek!
  Azután folytatjuk holnap…….

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 41. bojk
  2013. augusztus 12. hétfő
  12:00
  kb én is így gondolom.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: 0 (0 szavazatból)
 42. Laci! Jó lenne, ha a “másik oldal” rablóit nevesítenéd illetve leírnád, hogy ki mit lopott, Kihogyan gazdagodott meg politikai karrierje révén.. Nekem erős kételyeim vannak ezzel kapcsolatban.
  Leveled “hasznát” abban látom hogy a polgárokat eltántorítja a szavazástól. Ezt nem tartom szerencsésnek.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +5 (7 szavazatból)
 43. Kedves Notafa,
  kíméletből nem írok neveket, ezt megteszi helyettem a másik oldal, de akinek van szeme, az láthatja. Ezt magyarázni kell? A kivételek felsorolása nehezebb. Nagy kár, hogy a másik oldal ezt sok hazugsággal fűszerezve teszi, ezért nem ér semmit, és a bűnözőknek egyik oldalon sem kell távozniuk. Ez a nagy baj. Én nem eltántorítom a polgárokat a szavazástól, hanem egyenesen felszólítom őket, hogy akár egyénileg is bojkottálják a szavazást, mert a választáson való részvétel az államcsíny és az Orbán-rendszer legitimációja, aki ebben részt vesz, az elveszíti a továbbiakban a képességét arra, hogy az Orbán-rendszer igazi ellenzéke legyen, és morálisan öngyilkosságot követ el, amivel meghosszabbítja Orbán fasiszta rendszerét még húsz-harminc évvel. BL

  VN:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +1 (7 szavazatból)
 44. El kell utasítanunk ezt az alapállást. Egyszerűen azért, mert nihilista. Ha a mai ellenzékkel is szakítanom kell, mint tisztességes polgárnak illik, akkor végül is ki mellett állok? Nekünk ez az elit adatott meg, ami van. Vagy megbízunk Bajnaiban és a körülötte kialakult kormányváltó erőkben, vagy hagyjuk, hogy Orbán tovább pusztítsa az országunkat. Harmadik út nincs. Képviseleti demokráciában pártokra tudunk szavazni. Ez az egyetlen lehetőségünk, Orbán előli menekülésünk egyetlen útja. Bartos most ezt az utat kívánja elzárni előttünk, ha szerinte tisztességesek akarunk maradni. Ez a lehetőség is csak négyévente egy alkalommal áll rendelkezésünkre, ami édeskevés. Az nem igaz, hogy hazafiatlan és erkölcsileg romlott vagyok, ha elmegyek és Orbán ellen szavazok, azaz nem bojkottálom a választásokat. Ellenkezőleg: nincs más út előttem, ha cselekedni akarok és nem a karosszékből kívánom nézni, hogyan pusztul tovább az országom. A választáson való részvételem nem erkölcsi értelemben elítélhető tett. Ilyen alapon mindenki elvesztené az erkölcsiségét? Nem. Ez úgy ahogy van: ostoba állítás.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +11 (13 szavazatból)
 45. Pepo-val kell egyet értenem!
  A környezetemben sok olyan ember van, akik az előző választásokon nem mentek el szavazni, mert egyetlen párt programját sem érezték magukénak. Most viszont fogadkoznak, hogy elmennek; “most már az a tét, hogy megmarad-e Magyarország vagy valamilyen hűbéruralmi posztfeudalista képződménnyé fejlődik vissza”.
  A mai MSZP-nek is döntő sara van az orbáni kétharmadban, ezért egyetlen működőképes alternatíva van, a Bajnai által fémjelzett összefogás. Nem véletlenül retteg a fidesz minden szekértolója ettől az embertől.
  Ha Bajnainak van egy csepp esze, márpedig attól jóval több van, akkor az elmúlt évtized összes levitézlett politikusát távol tartja az új kormánytól és ha sikerül elérni a választáson a kétharmadot, akkor rakétasebességgel állítja vissza a demokráciát és számoltatja el az elmúlt 14 év összes haramiáját.
  Visszaveszi a rablott vagyont és visszaszerzi az ország hitelességét.
  Nem lebecsülendő, hogy ebben számíthatunk egész Európa szimpátiájára és talán még segítségére is.
  Ha nem így lesz, marad Orbán a hatalomban, és nem adok fél évet, polgárháború lesz Magyarországon, mert a húr már 8-9 millió magyar embernél pattanásig feszült….A polgárháború után viszont már csak romok maradnak, kezdhetjük előröl a II. világháború utáni újjáépítés szintjéről…

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +8 (8 szavazatból)
 46. Aki elolvassa, láthatja, hogy a szerző az ellenzéket sen kíméli, sőt bizonyos szempontból még nagyobb bűnbandának tarja. Igaza van? Nincs megoldás? Nincs kiút? Ennyire kilátástalan a helyzet? És miért jobb ha inkább marad Orbán, mint a most szerveződő ellenzék? Bajnai egyéves korszaka konszoldált állapotot teremtett, Ő a gazdsághoz nagyon értő szakember inkább és nem politikus. Már egyszer bizonyított. Vagy itt van Tétényi Éva, egy bátor kiállású karakteres, politikus, akinek személyét nem kompromittálja a múlt bűnei. Nyírbátorban független jelölt győzött!!! Talán ez a kiút?

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +2 (2 szavazatból)
 47. Csak a pontosság kedvéért: a DK…”aztán állandóan oda akarnak visszakuncsorogni, ahova be sem akarják venni őket” , nem nem akar, nem kuncsorog. Kijelentették, hogy 1.) ők összefogást akarnak, tehát minden DEMOKRATIKUS erővel együttműködnek. /És ez a választási törvényből adódik, nem a DK úri kedvéből.
  2.) ha nem jön össze, külön indulnak.
  3.) Gyurcsány semmiféle pozíciót nem akar, nem kér.
  Ez bizony nem a kuncsorgásról szól, hanem józan reálpolitizálásról.
  Ha GyuFi azt mondja: ezekkel nem, akkor rá lehet kenni a kudarcot Így viszont világos lesz, kinek-kiknek kell elvinni a balhét.
  Lehet itt azon vitázni, hogy alkalmas-e kormányzásra az MSZP és az E2014, de tudomásul kell venni: ha Orbánt nem váltja le egy akármilyennek titulált ellenzék, amelyik legalább demokratikus elkötelezettségű, akkor itt kőkövön nem marad. A demokrácia maradékát is elsöprik, törvénybe iktatják, hogy az Orbán-dinasztia fog uralkodni az idők végezetéig. Maradunk a földesurak/oligarchák cselédei, az ország fele él létminimum alatt, majd fog a háromnegyede is. Vagy szedjük a sátorfát.

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +7 (7 szavazatból)
 48. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  Alfredo !
  .
  Tétényi Éva szereplése(i),e férfias kiállása és kitartása még a legerősebbel szemben is, nekem, de szerintem mindenkinek szimpatikus jelenség, ugyankkor a jobbikhoz való kapcsolódása – ti. a választásokon ez a szélsőjobboldali párt “támogatja” – kellemetlen mellékízt kölcsönöz ennek az általános szimpátiának.
  .
  Egy olyan párt barátjának lenni, amely akár gyermekek holttestén át is hajlandó hatalomra törni, amely faji alapon írná össze a lakosságot, amely nyiltan tagadja a demokráciát, stb., az egyet jelent a nácizmussal… Ha pedig Éva annyira apolitikus, hogy ezt a kérdést mellékesnek tekinti, akkor meg az a baj…
  .

  VA:F [1.9.3_1094]
  Értékelés: +4 (4 szavazatból)

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS e-Vitae
RSS torokmonika
Videók