Kitiltotta Heller Ágnest a gimnázium fura ura 2013. május 31. péntek 13:01 Forrás: Fn24

Kitiltotta Heller Ágnest a gimnázium fura ura

Budapest – Heller Ágnes több Veszprém megyei középiskolában tartott angol nyelven előadást az etikáról. A tervek szerint a „turné” első állomása lett volna az almádi Magyar–Angol Tannnyelvű Gimnázium, de azt az intézmény vezetője nem engedélyezte.

Így végül a filozófus először Veszprémben beszélt angol nyelven az etikáról, majd Várpalotára látogatott, ahol a Képesség- és Tehetségfejlesztő Magániskolában az „Etikáról és erkölcsről” címmel fejtette ki gondolatait.

Az almádi gimnázium igazgatója a veol.hu kérdésére azt mondta, valóban megkeresték a szervezők, ő saját hatáskörében döntött arról, hogy nem adnak helyt a rendezvénynek. Gránásiné Bácsi Tünde hozzátette: a tervezett rendezvénnyel kapcsolatban érkeztek hozzá szülői vélemények, amelyek hatására hozta meg döntését, hogy ne tartsák meg az angol nyelvű órát.

A balatonalmádi gimnázium korábban azzal szerzett „hírnevet” magának, hogy az országos diákdemonstrációk idején „az ötvenes évekre jellemző módon” hallgatott ki tanárokat és diákokat. Decemberben a gimnázium tanárai és diákok szülei nyílt levélben kérték emiatt az intézmény vezetőjének leváltását Hoffmann Rózsától. Azt írták, Gránásiné Bácsi Tünde mint vezető és pedagógus hitelét vesztette, és a kialakult helyzetben a további magas színvonalú, eredményes oktatói-nevelői munkát a vezetésével nem látják megvalósíthatónak. A gimnázium diákjai felháborodásukat kifejezve december 19-én sorfallal fogadták tanáraikat az iskolánál.

Az igazgató december 20-án azt közölte, hogy a Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ kérésére vizsgálódott a diákok és a tanárok körében a hallgatói tüntetésekkel összefüggésben. Az oktatási államtitkárság akkor bejelentette, tájékozódik a történtekről. Az MSZP és az LMP feljelentést tett az ügyben.

Végül jogellenes adatkezelés miatt háromszázezer forintos bírságot szabott ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) az iskolára.

Címkék:, , ,

106 Reader’s Comments

 1. @CommonSense
  Hát, úgy, hogy hű vazallusok, szolgálatkész hűbéresek kellenek, nem felelősséggel gondolkodó, a személyiségük és a lelkük felemelő szabadságával, a saját szellemük varázslatos kisugárzásával nevelő pedagógusok. Nincs is ebben semmi, ami meglepő újdonság lenne, igaz? Úgy fest a dolog, hogy nemzeti pedagógus kamara, vagy mi a szösz is lehet még, amelynek hűségesküvel tartozó tagja lészen minden tanerő, ha kedves az élete, ami mifelénk az állása megtartását jelenti voltaképp. Ha mind egyszerre rázná meg a fejét, ha mind egyszerre hagyna fel a jövedéktermelő dohányzással, ha mind egyszerre lenne elég bátor: a többiekben, a jobbágytársaiban is bizakodó, akkor talán mindenki sztrájkba lépne, sőt, “mindenki vinne magával még egy embert” :D Ez a veszély azonban nem fenyeget, s ezt a hatalom (O. V.) is tudja jól, de, mert a választás vészesen közeledik, biztos, ami biztos, sűrű szurokkal erősíti a bástyáit rendesen. Mert igaz, hogy megosztó szorongásban tartja a jobbágyait, de a félelmektől maga sem mentesülhet: akitől félnek, az maga is félni kényszerül, éberen vizslatja a tájat, honnan jöhet elő a farkas, és ha csak a vonyítást hallja, de a vadat nem látja még, vaktában nagyokat durrant a puskájával…
  Így megy ez. A földi életet létrehozó és fenntartó, mesterien manipulált, mesés mitológiai figurákat (Istent, Allahot, Manitout, Krishnát…) és titokzatos, emberfeletti erőket, elképzelhetetlen világokat (a paradicsomot, az örök üdvösség isteni birodalmát, a mennyországot, avagy a Hadészt, a hatalmakhoz hűtlenek büntetésének színhelyét, a poklot…) is szülő FÉLELEM évszázados világbirodalmakat tartott fenn, és a világ drámájában ma sem éri be a színen átfutó statisztáknak szánt epizódszerepekkel, sőt, igazából ő a monstre darab főrendezője is, a királyok, bárók, grófok és egyéb hűbérurak éppúgy zsinórbábok a kutyakomédiában, mint a hierarchia legalján vegetáló jobbágysereg. Különös, titokzatosnak látszó, kellő távolságból szemlélve mégis meghökkentően egyszerű lényegű, és fenemód mulatságos dramaturgiája van e forgatagnak. De aki épp a színen van, azt nemigen lehet kizökkenteni a szerepéből, annyira jól játssza, mintha az élete múlna rajta. Pedig de: éppen az múlik rajta. :D Noha kinek drágább rongy élete…, de inkább ne tovább, mert ezt könnyen felhasználhatja a korona a jobbágyok lelkesítő megszédítéséhez.
  Igaz is, mi az, amit nem? ;) Mi vitte rá azokat a szerencsétlen, tudatlan embereket arra, hogy olyan ember kivégzését követeljék, aki nemrég a halálos nyavalyáikból gyógyította ki őket egyetlen mozdulattal, érintéssel, vagy az önmagát méltatlannak tartó római százados szolgáját távolról, “csak egy szóval” (most tekintsünk el a dogok misztikumától, lényegtelen, hogy elhisszük-e a mese szó szerinti interpretációját)? Jól mondja: a félelem, amelyet azok a csibész papok élesztettek újra bennük, így fordítván szembe őket azzal, akit azóta Messiásnak is neveznek a keresztény világban. Másutt csak prófétának, ismét másutt pedig istenkáromlónak azóta is, megalapozván ezzel a keresztények általi, majd’ örökké tartó üldöztetésüket, amelynek egyik, rég megjövendölt bizonyítékát ők maguk éppen a holokausztban látják megtestesülni. Pedig mindez csak a fortélyos, ám az élet fennmaradása szempontjából elemien fontos érzelmünknek, a FÉLELEMNEK a fergeteges színjátéka, amelyből a ma élő ember képtelen kilépni. Ja, ha megtehetné, isten lenne rögvest, igaz? ;) De arra azért, úgy hiszem, van némi esély – ha az univerzum egy kataklizmával nem húzza le a függönyt idő előtt -, hogy az ember is beleszólhasson egyszer a dramaturgiába, tudatosan, a szeretet (nagyjából az intelligencia fogalmával egyenlő itt), közel mindenható erejével. Mintha valami ilyesmit próbált volna tanítani nekünk ez a csoda kis figura, Jézus is, és nem is egyedül az idők folyamán. Ma is próbálkozik, nem adja fel, hála az ősrobbanásnak! :)
  Hát, így megy ez. :)
  De vajon kell-e félni a mindenható (erő, hatalom, akarat…) haragjától és büntetésétől, vagy attól, hogy mondjuk ez a csodálatos, örökifjú kölyök, Jézus, idő előtt, váratlanul megjelenik, és számon kéri rajtunk a tanításait? Ne kérdezze azoktól, akik azt hirdetik, hogy ők az egyedüli hivatalnokok, akik lepecsételhetik a mennyországi vízumát, hanem figyelje, mit cselekednek! Rögtön világos lesz a válasz: nem, nem kell. Miért? Hát, mert ők sem félnek. Ha félnének, bizony, nem így viselkedtek volna évszázadokon át, igaz? ;) Félnek, rettegnek, de nem Jézustól, nem is a mindenható atyjától, akivel a sokaságot rettegésben és sakkban tartják, mint buta szülő a kiskölyköt a rémes, mumus-mumusos esti horrormesével. Zűrös? Dehogy, teljesen transzparens a rendszer, Érti már? Szerintem igen, és a lelke mélyén mindig is tisztán látta, de legalábbis érezte ezt. :)
  Azt mondja, elkalandoztam? Nem hiszem, egyáltalán nem így gondolom. ;)
  Hát, így megy ez, és még nagyon sokáig így is döcög a mi, gorillák melldöngető módján, büszkén hirdetett (Kinek? :D), viszonyítási lehetőség híján egyedinek tartott “intelligenciánk”, vagy mi az ördögünk van nekünk, amitől, ha tényleg lenne, nem szenvednénk naponta ily keservesen. Nem találja? ;) Ez a kis fickó, Jézus, akiről egy percig sem gondolom, hogy bármiképp mindenható lett volna, annál inkább azt, hogy hús-vér emberke volt, mint Ön, vagy én, úgy tűnik, világosan tudta, értette ezt. Talán ez okozta a vesztét is, szegénynek. Ma is élnek hozzá hasonlók, tudom, ez iszonyú eretnekség, de én akkor is így gondolom, néhányat ismerek is, és mondhatom, kereszten, vagy máglyán végeznék ők is, ha a világ nem tudná akkorára nyitni a ma már távolból is mindent valós időben látó, csipásan-gyanakvóan hunyorgó szemét.
  Hát, így megy ez. :D
  Nem távolodtam el a témától, nyugodtan higgye el! :) Tán tudja, látja is, nemcsak hiszi. :)
  Mert így megy ez. :)

 2. az ostoba németlászlónét majd nem tiltják ki.Szép új világ,rongy világ és rongy emberek

 3. &mucus
  Igaza van, de hát, az ember olyan, amilyen, és lényegében mindenütt egyforma.
  Fél-Ázsia lakóinak a tragédiája az, hogy az előző rendszer viszonylag egyszerű, könnyen áttekinthető, ám alapvetően, legalábbis az emberek többségére nézve következetesen érvényes rendjét egy olyan, demokratikus tendenciájú atmoszféra váltotta fel, amelyre az addig az ön- és érdekérvényesítésükben erősen korlátozott emberek nem voltak felkészülve, így a demokratikus rend helyett a hirtelen gátlások nélkül maradó önzés és szabálykerülő “ügyeskedés”, és éppen ennek következményeképp a gyanakvó bizalmatlanság, a felerősödő, főleg egzisztenciális félelmek züllesztő-bomlasztó effektusának eredménye: az erkölcstelenség és a korrupció káosza tölti ki a hirtelenjében keletkezett rendszervákuumot. Ugyanezek a “rongy emberek” akár angyallá, de legalábbis intelligensen viselkedő, szociálisan érzékeny, összetartó közösséggé is válhatnak egy-két emberöltő alatt, ha rádöbbennek, hogy másként nincs esélyük sem az egyéni, sem a közös túlélésre, mert akkor azt is érteni fogják, hogy a kettő voltaképpen ugyanazt jelenti: az ember a sikerét a bolygón nem a fizikai erejének, még csak nem is elsősorban az értelmi képességeinek, hanem inkább az egész alkatának (beleértve a szenzomotoros adottságait is, pl. azt, hogy a látóterében remekül tudja manipulálni a fogásra alkalmas, mozgékony, és a járás terhétől mentesülve kifejlődött kezével a környezete objektumait), és legalább ennyire a falkaállat mivoltának, amely a bolygónkon valóban egyedülállóan fejlett kommunikációs-kooperációs képességeit is folyamatos és gyors fejlődésben tartja, s ez erősen visszahat a kognitív képességeire is, többféleképpen: a szükségteleneket elsorvasztja, a szükségeseket gőzerővel formálja…, röviden társas lény, és ebben áll a fölénye lényege. Ha erről megfeledkezik, menthetetlenül elbukik egyénileg és falkástul, mindenestül.
  De igaza van: nincsenek jó állapotban a hunniai fejek, és ez olykor kívülről is nagyon látszik rajtuk. :) Azért én mégis remélem, hogy valódi, előremutató, demokratikus rendszerváltássá forrja ki magát ez, a most nem éppen biztató, sokunk életét megkeserítő állapot. Minden a fejekben dől el, nem kívülről, egy atyuska parancsára, vagy a hívogatón hitegető verbunkjára az erőket el/megosztó harci zászlók alá tömörülő csapatok ütközetében.
  Ha lehetséges, kérem, Ön se legyen túlzottan borúlátó, vagy ha mégis az, derűvel szemlélje a kilátástalannak vélt helyzetet, úgy, ahogyan a pesszimista és az optimista közismert párbeszédéből is elleshető:
  - Ennél rosszabb már nem is lehetne! – sírdogál a pesszimista, s az optimista így biztatja:
  - Ugyan már! Dehogynem!

  Én biztos vagyok benne, hogy Heller Ágnes is így tudja túltenni magát mások butaságain. Sőt, ő, azt hiszem, mindebből tőkét is képes kovácsolni, ráadásul nem magának, mert mindazt, amit a közösség és egyén viszonyáról említettem, ő is tudja pontosan. Úgy gondolom, ezért is állja ilyen jól a sarat – mások sarát :)

 4. Ez a Tünde Bácsi ritka nagy seggfej!

 5. Philipp Marlowe !
  .
  Állításodat, hogy sokan még álneves nyilatkozatuk, kommentjük küldését is százszor meggondolják, ha rokonuk állami állásban dolgozik, csak alátámaszthatom.
  .
  Csak barátokat időnként üzenetben szokásom tájékoztatni egyes AN-cikkekről és egyáltalán magáról, erről a remek online oldalról… [afféle "ingyen reklám" gyanánt, mert szeretem].
  Nem is oly rég, egyikük egy összejövetelen külön felhívta a figyelmemet, hogy hagyjak fel a küldözgetéssel, mert a fiuk olyan helyen dolgozik, ahol megfigyelik nemcsak az ő de a család minden tagjának a mobilját és internetes kapcsolatait is.
  .
  - Szóval a “fortélyos félelem igazgat” ebben az országban és punktum.
  .

 6. Általában nem hiszek abban, hogy a magyarok valaha is értelmes országot alkotnak. Mégis, mostanában kezdem azt érezni, talán lerázza magáról ezt a sötét háryjános világot. Persze a víznek árja, és nem a meghunyászkodó hivatalnokok.

Kapcsolódó cikkek

Heller Ágnes válasza Kumin Ferencnek 2013. október 26. szombat

Budai Gyula ismét árnyékra vetődött 2012. május 24. csütörtök

Bezárják a Szinyei Merse Gimnáziumot is 2011. május 5. csütörtök


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók