Buják Attila: Szent Pista legendája 2013. augusztus 21. szerda 16:18

Buják Attila: Szent Pista legendája

Szentistván napján alacsonyan köröznek a gólyák, valami titkos belső parancs szerint ilyenkor gyülekeznek, indulnak Afrikába, azon belül Dél-Afrikába vagy a Nílus vidékre, ahol jobb az ellátmány, van svédasztal és előnyösen váltják a forintot. A magyarokat magukra hagyják sötétlő gondjaikkal: agyaljanak és tusakodjanak Szentkoronán, füstadón, nemzeti együttműködésen, áfán. „Nagyon elromlottak ezeknél a dolgok”, gondolhatják a gólyamadarak, mert lehetetlen, hogy pont ők, eme finom és együtt érző lelkek ne vették volna észre, mekkora a depi és para.

Királyunk – ez a mostani, kurtalábú, ugribugri, hetyke – a királyok városába indult, hogy megnyilvánuljon, s kifejtse nézeteit históriáról, magyarokról, államférfiúi létről. Indításként beígért kilencmilliárdot, hogy jobb legyen a hangulat (lett is), ennyit vállal majd át a kormány Székesfehérvár királyi adósságaiból. A jelzett összeget ők (a fehérváriak) költötték el lokális célokra, de Szent Viktorunk fogja kiperkálni közkasszából. Aztán a húrokba csapott. Elég borzalmas szokott lenni, mikor a hazai politikusok „a történelem üzenetét közvetítik” felénk: miként kell értelmezni Szent Istvánt, forradalmat, 48-at, vesztett háborút, Trianont, de ezt most hagyjuk. Szent István, Pistánk, a nagy államférfiú, akiről a példabeszédek szóltak, a maga korában rendszerváltó figura lehetett. Kortársai szolgálták, gyűlölték és félték, de innen, ezer év távolából, mindez már alig látszik, Magyarországgal együtt Pistánk alakja vészesen összement.

De azért állapítsuk meg: a Fidesz igénye, hogy augusztus 20-át a magyarok legfőbb ünnepévé emelje, jogos és stílusos. Ha valami, ez a vérbő, barbár-ájtatos ünnep a Nemzeti Együttműködés hiteles előképe, és szentkirályunk csontkeze (ökle) a rendszer szimbóluma. István, a király, azon kívül, hogy államalapított, lenyúlt és kisajátított, kinyírta, letaposta ellenfeleit, papokkal, németekkel, rablólovagokkal mutyizott, a közmunkást közmunkára ítélte – egyszóval István korának normái szerint élt. Az analógia a történelemben kétes műfaj, könnyen tévútra visz, de hogy Orbán számára az elfogadott, közfelfogásban meggyökerezett István-kép vonzó – a gátlástalan, erejével kérkedő nemzetségfő képe, aki letapossa a rivális családokat – , az nehezen vitatható. Pistánk korának normái szerint is méretes gazfickónak számított, „európai elkötelezettsége”, nagy ívű kitekintése, jámborsága humbug, szépelgő történeti vízió. Ő a mi Pistánk, a mi kis etatistánk. Szerette a családot, s hogy közben országot is alapított, hát istenem, az is összejött, a korona, a smukk, és ami ahhoz jár, a szentség. Hordozzuk körül a Szent Öklöt a téren, a hatalom és az erő (erőszak) szimbólumaként. De ne legyenek illúzióink: örüljünk, hogy nincs rajta bokszer.

63 Reader’s Comments

 1. ASK (axa) , ha kiküldik az ajtón ,majd visszajön az ablakon . Az tuti.
  Egyébként teljes mértékben helyeselem azt ,hogy admin nem engedi
  amerikát gyalázni ezeken az oldalakon. Onnan már csak egy lépés
  Kazahsztán vagy Azerbajdzsán dicsőitése…. vagy multizni,bankározni ,na meg persze zsidózni. Azt talán meg még se itt…….

 2. Bocsánat mindenkitől az őszinte szóért, de most a cikkben is, a hozzászólásokban is rettentően kiütközik, hogy milyen fals módon tanuljuk/tanítják a történelmet. (Admin írhatna ilyen irányú USA-beli tapasztalatairól.)
  Gyakran látom, hogy nem csak az ilyen távoli, és tényeiben eléggé bizonytalan időszakot ítélnek meg a mai észjárás alapján, hanem időben jóval közelebb eső korokat is. István korában a kereszténység nem volt ezen a tájon elterjedt, és a jézusi tanítás volt az első, amely az emberi életet mint olyat tekintette értéknek, és az ellenség legyilkolását is bűnnek tartotta. Róma “múlhatatlan érdeme”, hogy éppen a hit nevében századokig élt maga is az “ellenség” legyilkolásával. Ne feledjük, hogy még a királyok is csak lassan és megbízhatatlan módon jutottak hírekhez. Az írni-olvasni tudás az uralkodóknál nem volt általános: az a papság, meg a szolganép egy viszonylag kiváltságos szűk rétegének volt a dolga, hogy ura tetteit megörökítse. (Ahogyan manapság jónéhány “úr” büszkélkedik azzal, hogy teljesen analfabéta a számítógép ügyében, arra van a titkárság, hogy kiprintelje az e-mailjeit.)
  A történelemtanítás másik rákfenéjének látom, hogy fekete-fehérben közvetíti az eseményeket, nem összefüggéseiben láttatja azokat, ezen belül a nemzeti történelmeket sulykolja. A Mátyás utáni kor nemcsak azért lett Magyarország számára a káosz időszaka, mert nem akadt erőskezű uralkodó, hanem azért is, mert Amerika felfedezésével a keletre vezető szárazföldi utak elvesztették a jelentőségüket, és ezzel a gazdaság egy fontos ága omlott össze.
  Ehhez képest 4-8-12 (kinek mennyi) évig azt kell biflázniuk a diákoknak, hogy Spartacus lázadása pontosan melyik ie. évben történt, meg hogy hány darab királyunk volt, pontosan mikortól meddig – mondjuk 1322 és 1514 között.
  A görcsös példaképkeresés meg egyenesen nevetséges. Nem értem, hogy egy államnak miért kell szentnek neveznie bármelyik uralkodóját, amikor az legfeljebb a római irányítás alá tartozó katolikusoknak szent, nekem legfeljebb I. István. De történelmi ikonjaink legtöbbjének sokminden van a rovásán: Hogy csak Kossuthot említsük.
  Bumburi! Az Alkotmány ünnepét még az Antall kormány törölte el ‘90-ben vagy ‘91-ben.

 3. Nono Attila az a kéz már igencsak szent lehet
  ami ennyi mindent le tudott nyúlni.
  Azt hiszem, a papok tanítják a kis gnómot is erre.
  Csak egy a gond, mi bizonyítja, hogy Pista bátyánké
  volt az a kéz, – amit hurcolásznak ilyenkor – és nem egy PAKURÁLÉ?

 4. talalom
  Azt hiszem eltévesztetted a címzést. “csakén” olvtársunk írt az Alkotmány ünnepének valamikori megtartásáról.

 5. Barry1
  Nekem is.

 6. rippington
  2013. augusztus 23. péntek 09:21
  “…..Akkor éreztem, hogy még sokat kell tanulnom a demokráciából!”
  .
  Ne haragudj, úgy érzem fiatalabb korod miatt, nem élted át a hábOrú
  utáni néhány évet. Akkor ugyanis nemcsak a várakozás volt nagy.
  Körülöttem égett az emberek szíve, hogy VÉGRE ! (megszűnt a
  három millió koldus országa) A beinduló többpártrendszerben
  az emberek égtek a tenniakarástól. Melyre Jalta, Postdam tette
  rá a bélyeget. Vesztesként – természetesen – jóvátételt kellett
  fizetni. Mivel az ipar tönkrement, ezt kizárólag a mezőgazdaság
  eredményei fedezték. Lehetett volna itt, bármelyik párt győztes,
  ezt ki kellett volna préselni az országból. A nyakunkba ültetett
  moszkoviták ráadásul igyekeztek túlteljesíteni a megszokott
  módszerrel.
  Elhervadt a szépen bimbózó demokrácia az emberek lelkében.
  .
  Kialakult az a NEMZET EGYET(NEM)ÉRTÉS, melynek hatását
  ma “élvezhetjük”.
  .
  Én boldogan emlékezem vissza arra a néhány évre.
  A megszűnt háború, az igen magas infláció befejeződött.
  Az – e körülmények között is megvalósított – ÚJ FORINT
  bizakodóvá tette a népet.
  .
  1 CHF = 2.69 HUF
  .
  Ebből lehetett volna gazdálkodni.
  Mennyire sikerült, azaz évek folyamán fokozatosan gyengülő
  HUF értékének összemérése mutatja.
  Mivel lehetne most gazdálkodni, ha az értékarány nem csökkent
  volna annyit.
  Sajnos a szakértelem hiánya miatt a tendencia folytatásának nem
  várható a megfordulása.
  Ismét te(lj)es foglalkoztatás a főirány ahol
  TELJESEN MINDEGY, HOGY A TEJES MIVEL FOGLALKOZIK.
  ÚGY LÁTSZIK NEKÜNK NEM DEMOKRATIKUS FEJLŐDÉS KELL
  ELÉG HA A TEJESNEK LESZ MUNKÁJA! (hogy mi lesz ebből?)
  A kérdés azért fontos, mert a tejes száját – ma még – be lehet
  tömni néhány forinttal, miközben néhány “kismiska zsebpiszok”
  azon vetélkedik, hogy ki tud az egyre csökkenő maradékból
  TÖBBET RABOLNI TÖRVÉNYESEN
  .
  Tisztelt lakosság, hölgyeim uraim akar valóban itt valaki demokráciát?
  (MOST!!! VALÓBAN!!!! NEM ÁLMAI KÖZÖTT?)
  Netalán Jóska főherceg (vagyonát visszakapó) utódja? Stadionostól!!!
  A BETILTOTT GÁRDA MÁR STADIONOS AVATÁSSAL VÁR A FOLYTATÁSRA!!!!
  Úgy-e milyen jó neve van a stadionnak ahol ez történt? AKASZTÓ!

 7. Bocs bumburi.

 8. talalom
  Semmi baj.

 9. "tisztelhölgyeimésuraim"

  .
  .
  .
  talalom !
  .

  István a király a maga korának tipikus, véreskezű uralkodója volt, csak úgy, ahogy az ő vazallusai és hűbéresei, na meg a papok, akik tulajdonképpen, mintnt a kor egyetlen igazán korszerű kommunikációs eszközének a privilegizált birtokosai az írásnak, mint minden országban az uralkodó keze alá dolgoztak.Nem csupán az uralkodás isteni determinizmusát hirdették, hanem a “krónikák” előállításával, másolásával, de nem utolsó sorban egyes korábbi kódexek megsemmisítésével – úgymond – újra írásával is. Csak azokat semmisítették meg, amelyek nem feleltek meg adott király és az egyház számára az uralkodáshoz éppen szükséges “történelmi” elvárásoknak. Ezzel a módszerrel nemcsak az időt lehetett manipulálni, de akár nem létező személyekből történelmi alkot faragni, létezőket szebbé és ügyesebbé varázsolni, jókból rosszat kreálni, sőt újakat létrehozni.
  Ezen kívül még egyfajta – sokkal hétköznapibb – iratgyártás is folyt a klastromok, skriptoriumaiban, mégpedig a föld (feudum) adományok és hagyományozások iratainak írása és/avagy megsemmisítése, attól függően, hogy az adott helyi körülmények ezt mennyire engedték meg. Magyarán szólva irathamisítás folyt a javából. Például nem egy kolostor jutott ilyen manipulációval földbirtkokhoz, ami akkor a legnagyobb kincsnek számított, … Vagy joval korábban datált királyi pátensek”újra készítése, felújítása”stb stb stb……..*
  .
  Érdemes ezügyben többek között Heribert Illig, Uwe Topper és Klaus Weissgerber magyarul is kiadott – konkrét példákban bővelkedő – könyveit lapozgatni.
  .
  *C14-es izotóp vizsgálatok egyre több (több-ezer) középkori iratról bizonyították már be a hamisítás tényét.

 10. Szent jobb hazugsag !:
  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jobb

  Gondolatok a szent jobbrol:
  http://martelyman.blogspot.com.au/2012/09/szent-istvan-jobbkeze-valoban-szent.html

  A jobb kez levagasa a holtestrol semmi mas mint hullagyalazas.
  A jobb kez imadasa, annak valo hodolas vagy megtartott a kormenetek mind mind a balvanyimadas formai. A balvanyimadast a Biblia tiltja. (az osszes ereklye, a halott emberek testreszei csonjainak mutogatasa is ide tartozik)
  Semmilyen bizonyitek nincs arra hogy a ma is lathato jobbkez valojaban Istvane lett volna. (Miert nem vegeznek vizsgalatot rajta ?)

  Es legfokeppen, amikor egy elo ember keze nem tud segiteni a masikon, akkor egy halotte majd fog ?

  Minden vallas karos es nepbutito. A vallas nem mas mint az ember utkeresese az Isten fele. (ilyen Mohamed, Budha, sot a legtobb keresztenynek tartott vallas is, valamint a mormon es a jehova tanui is stb stb.)
  Amikor Isten keresi meg az embert az mar egy masik dolog. Ilyen pl Mozes meglatogatasa az ego “csipkebokorban”, de a legnagyobb meglatogatasa az emberisegnek az amikor Isten a sajat fiat kuldte le hozzank.
  Aki Jezust megismeri es kapcsolatba kerul vele az nem akar vallasos lenni.

  “NOT RELAGION, but RELATION.”

  NEM VALLAS hanem KAPCSOLAT. (bensoseges es oszinte barati kapcsolat)

  Ezert az Egyesult allamok az elso szamu orszag, mert az Osatyak es a mostani leszarmazottak is – bar csokkeno szamban – erre a KAPCSOLATRA tettek az eletuket. Enelkul a kapcsolat nelkul is lehet, csak nem erdemes.

 11. .
  Nápoly védőszentje szent Januario szívét ott is a város székesegyházában őriznek egy üveg-fiolát amely természetesen szintén a szent vérét tartalmazza.
  Évente egy-egy jeles napon, halála évfordulóján ez az alvadtvér főpapi közreműködéssel rövid időre folyékonnyá válik. Ekkor Nápoly hívő népe boldog ovációban tör ki és ünnepli a csodát.
  Egy milánói egyetemi tanár a nyilvánosság előtt is bebizonyította, hogy trükköznek. Először is a piros anyag nem vér, másodsorban ha a Vezuv által kitermelt valamilyen ásványi anyag hozzáadásával simán folyékonnyá lehet “varázsolni”. A profot természetesen közel sem engedték a páncélban őrzött ereklyéhez, így ő “csak” ki kisérletezte, illetve megismételte “a csodát”…
  .
  A másik “csodás” és világhírű ereklye a “Turini lepel”, amelyről már rég tudományos eszközökkel bebizonyosodott, hogy a textilia a XII.században készült és hogy a rajta található foltok pigmentek és semmiképp nem vér… A rá nyomódott “ábra” irreális, torz. Bebizonyították, hogy se élő, se halott test ilyen nyomo(ka)t nem hagy… Amikor anno először előkerült, akkor még az egyház is kételkedett annak valódiságában… Majd pár-száz év múlva, ismételt felbukkanása óta már szent ereklye – Jézus szemfedőjeként – mutogatja az áhitatos tömegnek…
  .

 12. Mindenhova elmegy hazudni, megváltoztatja a statisztikát és hirdeti, hogy országa növekszik és minden nagyon szépen halad!
  Aki észreveszi, hogy ez nem így van, akkor visszafelé mutogat, hogy -Ők a rosszak, akik miadt kell szenvedni a népnek.
  De harcos vezérünk mindent megold. Szétlopta és szétosztotta az országot az oligarchiáknak! Egy lepukkant országban élünk, de viszont vannak stadionjaink (és még lesznek, persze foci nélkül)
  HÁT ILYEN EZ A ROMA MENTALITÁS! FÉNYEZZÜK MAGUNKAT ÉS VISSZAFELÉ MUTOGATUNK!!!!!!


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók