Bartus László: Az elbukott szabadságharc 2013. május 30. csütörtök 18:58

Bartus László: Az elbukott szabadságharc

Kevés szabadságharc szenvedett ilyen gyors és látványos vereséget, mint Orbán Viktornak a brüsszeli gyarmatosítók ellen vívott ún. szabadságharca. Orbán Viktor meghajolt az idegen akaratnak, engedett a külföldi pénzügyi körök nyomásának és megadta magát a brüsszeli gyarmatosítóknak. Annak érdekében, hogy a külföldi elnyomók kedvében járjon, elnyomta saját nemzetét, kifosztotta a nyugdíjpénztárat, megsarcolta a szegényeket, lerombolta az oktatást és az egészségügyet: szegény ember gyereke nem tanulhat, ha nincs elég pénze, szegény embert nem gyógyítják meg, ha pénze van, sok esetben akkor sem, a hatalom kliensei viszont eközben meggazdagodtak – így lehet összefoglalni a szabadságharc első három évét.

Azzal, hogy a túlzottdeficit-eljárás alól való felszabadulás miatt Orbán teljesítette a brüsszeli követelményeket, szabadságharcának lényege kérdőjeleződött meg. Milyen szabadságharcos az, aki leteszi a fegyvert? Milyen szabadságharcos az, aki enged a gyarmatosítók követeléseinek? Ehhez képest az előző kormányok a kurucokat megszégyenítő bátorsággal harcoltak az elnyomók és az idegen érdekek ellen, amikor a magyar emberek érdekeit és Magyarország általános életszínvonalát védve, nem engedelmeskedtek Brüsszelnek, és nagy ívben tettek a túlzottdeficit-eljárásra. Senki még ilyen mértékben nem szolgálta ki a gyarmattartó Brüsszelt, idegenek magyaroknak még soha nem parancsoltak ennyire, soha még egyetlen magyar vezető nem rendelte alá Magyarország érdekeit a Moszkva helyébe lépett Brüsszel elvárásainak ilyen mértékben, és nem kényszerítette Magyarországot, hogy külföldi elvárásoknak feleljen meg. Mindezt csak azért tartjuk fontosnak leszögezni, hogy a Békemenetet értesítsük: gyarmat lettünk, cseréljenek jelszót. Orbánnak minden szava hazugság, így ez is: nincs szabadságharc, és ha volt, akkor abban ő mindenkinél jobban elbukott. Iszonyatos árat kellett fizetnie a magyaroknak azért, hogy Orbán kiszolgálja a brüsszeli elvárásokat, és megfeleljen azok követeléseinek, akiket ő gyarmatosítónak nevez.

Ha visszatérünk az épeszű emberek világába, akkor jegyezzük meg, hogy Brüsszel nem gyarmatosító, a túlzottdeficit-eljárásokra szükség van, mert ez akadályozza meg, hogy az Orbánéhoz hasonló zsarnokok felelőtlen kormányai csődbe vigyék az országot és magukkal rántsák Európát is. Orbán szabadságharcos ugyanis egyáltalán nem azzal az elképzeléssel indult, hogy teljesíti a brüsszeli követeléseket, hanem ellenkezőleg: a korábbinál is nagyobb hiányt szeretett volna elérni, és azért harcolt Brüsszel ellen. Aztán rájött, hogy jobban jár, ha inkább a másik irányba indul el, és a túlzottdeficit-eljárástól és annak negatív következményeitől szabadul meg. Normális esetben ez az ország érdeke is, csak nem egészen így.

Normális az lenne, ha az ország olyan költségvetési politikát folytatna és a gazdaság olyan teljesítményt produkálna, amely a hiányt a kívánatos szint alatt tartja. Ennek feltétele, hogy az ország kiadási és bevételi oldalán megfelelő strukturális reformokat hajtsanak végre, és a rendszerváltozás óta halogatott szerkezeti változások bekövetkezzenek a közszférában, az egészségügyben, az oktatásban, az állami tulajdonú cégek arányában stb. A nyugdíjügyekben ez megvalósult – részben a többszektorúsággal és a magántakarékossággal –, de Orbán még az egyetlen valamirevaló reformot is visszacsinálta, az így keletkezett hatalmas vagyont elrabolta és felélte. Az oktatási és az egészségügyi reform első lépéseit népszavazással verte szét még ellenzéki korában, mert ellenérdekelt volt abban, hogy az ország mások kezében váljon működőképessé. A csődöt, amit emleget, ő maga hozta létre, hogy utána megmentőként tetszeleghessen. A megmentés azonban elmaradt.

Amikor helyes irányba fordult, akkor sem egy működőképes ország vízióját alkotta meg, és nem annak megvalósítását kezdte el megfelelő szerkezeti reformokkal, hanem a mindenáron való pénzszerzés hajtotta, hogy a hiányt mesterségesen a Brüsszel által elvárt szint alá vigye. Egyébként is a Mussolini-Gömbös emlegette munkaalapú fasiszta társadalom képét vizionálta. Ez a hiánycsökkenés nem a magyar gazdaság és társadalom teljesítőképességéből fakadt, hanem a fűnyíróelvvel megkopasztott lakosság és a külföldi cégek magyarországi munkahelyeken megtermelt nyereségének rablók módjára történő kifosztásának eredménye. Bevezették a népszavazással eltöröltetett tandíjat (amelyet Orbán “sikeres” népszavazása után nem is lehetett volna semmiféle más név alatt bevezetni, de Orbániában a törvények nem számítanak), ám a tandíj bevezetésének módjából is látszott, hogy nem az oktatás racionális és működőképes átszervezése lebegett a szeme előtt, hanem kiszámolták, mennyi pénzt kell ebből az ágazatból kiszivattyúzni ahhoz, hogy a gyarmattartó Brüsszel követeléseinek eleget tudjon tenni. Nem számított, hogy ennek ára a magyar fiatalok elvándorlása, külföldre költözése és a magyar egyetemek tönkretétele lesz. Ugyanez történt az egészségügyben, a kultúrában és minden más területen. Emellett azt a kevés multinacionális céget és bankot, amely képes volt Magyarországon nyereséget termelni, egyszerűen kifosztották. Amit ők adónak neveznek, az nem kevesebb – hanem több –, mintha valaki álarcban fegyverrel betör és kirabolja a bankot. A stílus is ahhoz hasonló. A következmények a hitelezés és a növekedés szempontjából végzetesek.

Az elért eredmény nemcsak álságos és hamis, mert nem egy jól működő gazdaság és társadalom áll mögötte, hanem egy korlátlan hatalommal bíró zsarnok önkényeskedése és olyan pénzszerzési akciók, amelyek egyszeri bevételek vagy egy idő után kimerülnek. De ez még nemzetellenes is: a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai-kormányok, és az önkényhez szükséges kétharmados felhatalmazással nem bíró első Orbán-kormány is jól védte Magyarország és a magyar lakosság érdekeit, amikor a minimális ellátás és kulturális színvonal, az életet garantáló növekedés rovására nem igyekezett teljesíteni a brüsszeli normát. Nagy hibát követtek el a rendszerváltás utáni kormányok, hogy a népszerűségvesztéstől félve a szükséges szerkezetátalakításokat sorra elodázták, majd az erőtlen gyurcsányi próbálkozást is Orbán utcai harcokba fojtotta. De abban igazuk volt, hogy az ország szétverése és tönkretétele, az emberek létbiztonságának veszélyeztetése árán nem akartak a brüsszeli elvárásoknak megfelelni. Ezért elmondható, hogy az orbáni propagandában nemzetellenesnek nevezett előző kormányok becsületesen megvédték a magyar érdekeket Brüsszellel szemben, anélkül, hogy az egész világ a “szabadságharcukon” röhögött volna, és Magyarország a fél világgal hidegháborúba keveredett volna.

Ezzel szemben Orbán Viktor a magyar érdekeket elárulva teljesítette az általa gyarmattartónak nevezett Brüsszel követeléseit és Magyarországot a harmadik világ szintjének közelébe süllyesztette. Mindezt úgy, hogy ez az óriási áldozat egyszeri elismerésre elegendő, felemésztett minden tartalékot, és a szükséges szerkezeti átalakítások nélkül nem fenntartható. A fenntartás hasonló eszközökkel való próbálkozása az ország afrikai állapotokra való züllesztésével egyenlő. Ha jól meggondoljuk, semmi más nem történt, minthogy az elhanyagolt reformok miatt rendszeresített hullámvasút folytatódott: költségvetési lazítást megszorítás követ, majd újabb lazítás, aztán megint fejvesztett megszorítás. E tekintetben semmi nem változott, csak Orbán az, aki kienged, és ő az, aki utána megszorít, és fordítva. Mindkettő esetet sikerként könyvelve el, a hívek ámulatától kísérve.

Mindebből az következik, hogy Orbán nemhogy szabadságharcot nem folytat, hanem a szerkezetátalakítás nélkül elárulta a magyar érdekeket, Brüsszel követeléseinek alárendelte Magyarország jövőjét, az emberek életben maradását és boldogulását. Miközben Brüsszel nem ilyen áron szeretné a hiánycél teljesítését, hanem működőképes szerkezet létrehozásával. Az elért eredmény méltó Orbánhoz, ugyanis ez csalás, ami nem az ország teljesítőképességét mutatja. A szabadságharc hazugság, a brüsszeli követelések miatt tönkretett oktatás, kultúra, tudomány, egészségügy, gazdaság, hitelpiac a magyar érdekek elárulása és feladása. Országrombolás.

Orbán a kétharmados többségét nem arra használta, amiért korábban még liberális politológusok is üdvözölték a kétharmadot: akadály nélkül átalakíthatta volna a magyar elosztórendszereket egy működőképes ország mintájára. Ehelyett ezeket érintetlenül hagyta, az értelmetlen megszorításokkal a húzóágazatokat tönkretette, az ország jövőjét és működésképességét veszélyeztetve, miközben hatalmát a demokrácia leépítésére, a jogállam felszámolására és a szabadság korlátozására használta fel. Mindezt arra való hivatkozással, hogy ő szabadságharcot folytat. Erre bármelyik kocsmatöltelék képes.

A szabadságharcot nem leverték, hanem a szabadságharcot Orbán elárulta. Hazug szélhámos, tehetségtelen gazember.

74 Reader’s Comments

 1. Senki ne felejtse (!) 2014 benn Parlamenti választás lesz .A Magyar Köztársaságért, és nem az orbáni Magyarországért. Újra MAGYAR KÖZTÁRSASÁGOT akarunk! A FIDESZNEK, és kiszolgálóiknak, egyéb megnyaló söpredékeiknek a szemétdombon, és a börtönökben lesz a helyük… Márt, nagy szeretettel várjál őket : bejöttök mint Romeo, és kijöttök 15-20 év múlva, mint Júlia / néni!

 2. Ez az írásod is egy vádirat a sok közül. Briliáns írás, mint mindig! Köszönöm, hogy olvashattam.

 3. Reggel még nem nagyon lehetett tudni,én legalább is későn délután értesültem a hírről,hogy Orbán születésnapjára hálaadó misét celebráltak a zsúfolásig meg töltött templomban.Természetesen a jelenlévők mind,mind fideszesek voltak.Ezt egyfajta szimpátia tüntetésnek is nevezhetjük.Nem lehet meglepődni ezen,mivel még azt is meg élhetjük,hogy Viktort életében szentté avatja az egyház.Mussolinivel csak nem azt tették.Mint ahogy az is meg eshet,hogy a jobbik javasolni fogja a katolikus egyháznak,hogy a fehér lovát avassák szentté.Nem szabad elfelejteni azt,hogy a Fidesz az Orbán vezetésével az egyház hűbérese.A katolikus egyház különben a népszerüségért,a pénzért,a hatalomért kész mindent megszentelni,fölszentelni.Lásd az egri boros pincét,a futbal pályákat,mindent amit a Fidesz tesz.Az egész vallás por hintés,paraszt vakítás,üzletről és a hatalomról szól.Már most előre mondom,a Felcsúti stadiont nagy nyilvánosság előtt ünnepélyes keretek között fogják felszentelni,megáldani,Hihetwetlen,hogy mennyi bugyuta ember van ebben az országban.Az a közel ötven százalék a szavazóknak akik nem mentek el szavazni,ha összeadjuk a jobb oldali szavazókkal elrémísztő a kép.Akkor mit is várunk a 2014-es választástól? A válaszom a következő. ” oh ne mondjátok,hogy hajnalik hazánk felett.
  Látom én,az ő számára sző a sors szemfödelet.
  Kérni Istent nem merem,hogy nemzetem gyógyítsa fel,
  Mert e nemzet,elhiggyétek életet nem érdemel.”
  Petőfi S.A magyar nemzet.1845 jan.

 4. Érdekes olvasmány: http://www.hvg.hu/itthon/ Bajnai az Orbán-kormányt védte Berlinben.
  .
  Ezek szerint az ország nem neonáci,nem szereti a diktatúrát.A kormánynak meg semmi köze az antiszemitizmushoz, vagy a rasszizmushoz.
  Csak” fontos dolgok összekeverednek”!!!

 5. bumburi
  Nem lehetséges, hogy Bajnai középen akar állni és a józanabb fideszeseknek is alternatívát kínál, hogy ne a Jobbikra szavazzanak?
  Én néztem a legutóbbi kampánybeszédét – nekem úgy jön le, hogy nagyon megbékélést szeretne, ha az ország a választások után is ennyire megosztott maradna, hát végünk lesz, mint a botnak!
  Most olvasgattam az agyament fideszes hozzászólásokat a születésnappal kapcsolatban és a hálamise cikknél, borzalom (!) – szörnyű érzés, hogy ilyen béborultakkal osztozunk a hazán, ám ez van, akiket lehet, ki kell józanítani, de legalábbis meg kell próbálni! Vannak, akik nem fogják bevallani, hogy nem ezt a lovat akarták és szép csendben csak eloldalognak majd a vekkerestől.
  Most olvastam azt is, hogy az MSZP köszönetet mond a pedagógusoknak!
  Mihez, hogy hátba szúrták őket, a béremelést így megköszönve?
  Ugyanúgy az eü-sök is megkapták a béremelést, visszamenőleges túlórakifizetéseket – oszt hátba szúrták ők is azokat, akiktől kaptak!
  Most kiderült, Varga mondta, és a vekkeres is körbe írta, hogy tkp. nincs pénz a pedagógusok beígért béremelésére. Most kaptak olyan megalázó jutalmat, mint a szegény réteg rezsicsökkentése.
  Szóval nehéz az emberekkel bánni, gátlástalannak, hazugnak kell lenni, szemrebbenés nélkül megtéveszteni embertársait – nem mindenki alkalmas rá! Gyurcsány Ferenc azt mondta, majd beledöglöttem….Ő ettől államférfi!
  Arról nem tehet, hogy Tündérországban tündérmesére van igény, ez itt egy ilyen népség.
  Remélem érthető voltam, mert mostanra már kész lettem, mint a lecke….

 6. csakén
  .
  Szerintem nincs józanabb fideszes, ők hívők, ráadásul Orbán hívők, ha Orbán valamilyen okból kifolyólag lelépne, a fidesz összeomlana!
  Bajnai hiába akar középen állni, a fideszesnek mindig is libás fog maradni, megnyerhet x mennyiségű pert, ezt már ráégették.

 7. hangyácska
  A vérfideszeseknek hiába beszélne bárki, de vannak ott is olyanok, akik azt hitték, hogy, aztán dehogy….én azokra gondoltam, valószínű, hogy Bajnai is.
  Orbán nélkül a Fidesz nem lenne, ez tény, nincs helyette senki, törtetők ott vannak a sarkában, mint pl. a szerveranti, a lézeresannyitisér, de ők már nem tudnák úgy összetartani ezt a szövetséget, mint a vekkeres, de már mintha nála is csúszna szét a csapat, na persze nem a koleszosok….
  Bajnaira ráégették a libákat, ami nem igaz, Gyurcsányra az őszödi beszédet, a vekkeresre is ráégett egy-két dolog, pl. megölni az ellenséget, ne azt nézzék, hogy mit mondok, sohasem hazudtam, jönnek a jogászok, oszt jó napot!
  Hát nem tom’ – fura dolgok ezek.

 8. csakén
  .
  Szerintem “akik azt hitték, hogy, aztán dehogy….”, azok ingadozók, azok nincsenek már a fidesz táborában.
  Azok oda állnak, akik azt ígérik nekik, mint anno a fidesz, hogy “több pénzt a zembereknek”. Ezzel tudott nyerni a fidesz, mondhat nekem bármilyen elemző bármit!
  A vízcsapból is ez folyt, az emberek meg hitték, hogy jön a kánaán, ezért tudtak nyerni.
  Csak egy példa, jó múltkorában egy betelefonálónak az volt a problémája, hogy nincs kire szavazni, mert nem ígér senki, semmit!!
  Sajnos fura egy népség vagyunk, hogy finom legyek.

 9. bumburi
  2013. május 31. péntek
  21:44

  Nem látok bele a lapjaikba, de három dolgot tudok feltételezni.

  A. Ugyanaz mint Mesterházy Attila, készül a kormányzás átvételére, és menti ami menthető, nem akar olyasfajta megbélyegzést már most, amit le nem mos magáról az új kormány és ami megnehezíti a dolgát.

  Bár ez a variáció sántít, hiszen nem Magyarországot védte hanem egyértelműen a kormányzatot.

  —”Bár rengeteg probléma van a magyar kormánnyal, azt nem lehet mondani, hogy bármi köze lenne a rasszizmushoz, vagy az antiszemitizmushoz – közölte Bajnai Gordon pénteken Berlinben. “—
  -
  B. Nem szükséges a nácizmus, fasizmus , antiszemitizmus vádját ráverni Orbánra mert a fent említett okokból sok a kockázat, elég neki a kormányzat gazdasági és politikai ballépései is.

  -
  C. Nincs valós ellenzék, vagy Orbán kézben tartja őket és színjáték az egész, vagy egy csapatba játszanak Orbánnal, egymásnak adogatják a labdát a saját térfelükön, egy pár évig te rabolsz és rám hivatkozol, egy pár évig én és rád hivatkozom alapon.

  ————
  Lassanként belefutunk a végjátékba, és habár Bartus cikke megmagyarázott egy jelentős okot, hogy miért tűri az Unió Orbán színjátszását, ez nem tarthat örökké mert sokan éreznek erős vágyat, hogy beleköpjenek a levesükbe és Orbán csak a nála gyengébbekkel szemben nagyfiú. Ha a végjátékba belefutunk az idő hamarosan megmutatja, hogy melyik feltételezésem volt igaz. Az A vagy B vagy C.?

  .
  Kedves @bumburi, tudsz esetleg egy D variációt is?

 10. csakén
  Én nem vagyok ilyen derűlátó Bajnaival kapcsolatban.Aki egy hétpróbás gazembernek és csapatának szabad elvonulást ígér, akkor amikor a rablóbanda mindent visz,az nem konszenzusra való törekvés,hanem egy esetleges megegyezés nyitánya.
  Amit meg a rajongó táborról feltételezel,hogy esetleg átállnak,hát olyan nincs!Ezek istenként imádják Orbánt,és ez kizárja a józan gondolkodást.
  Éles a határvonal a jobb,meg a bal között Orbánnak köszönhetően,és ez a két tábor nem fog keveredni.
  Amit az mszp-ről, a pedagógusokról,meg az eü-sekről gondolok,az meg a nyomdafestéket sem tűri!
  Mit ajvékoltak Gyurcsány idejében,most meg kussolnak! Felháborít, hogy egy kiszámítható pálya helyett, választották a fidesz képviselte káoszt,a felforgatást.
  Orbán nagyon jól látja,hogy ezeknek a hátán akár fát is vághatna.Nem meri egyik sem kimondani, hogy tévedtünk,és igenis követeljük!!!
  Nem is tudják mondani,hisz a vezetőik le vannak fizetve,ők meg birkamódra mennek a kolompszó után.
  Hangyácskával tökéletesen egyetértek! Ezeknek ígéret kell,és akár a vágóhídra is képesek lesznek elmenni bekötött szemmel.

 11. Eagle
  Elkerültük egymást,én még írtam,Te már elküldted.
  .
  A Az hogy menti,ami menthető,nem áll meg szerintem,mert tagadni tényeket – enyhén szólva is magára húzza a vizes lepedőt!
  .
  B Hogy a kormány gazdasági,és politikai ballépéseire bazírozna?Ki van zárva, hiszen többször bebizonyosodott,hogy ez a kókler Orbán bármit megtehetett a 3 év alatt,és nem tudták kifogni egyszer sem a szelet a vitorlájából.
  .
  C Nincs valós ellenzék! Szerintem Orbán nem áll szóba egyikkel sem,és ezek csak kóstolgatják,a nagy vezér esetleges (szerintük) gyenge pontjait.Azzal hogy tagadja a kormány részéről megnyilvánuló rasszizmust meg egyebeket,saját magát hitelteleníti el,mert a világon már mindenhol tudják mi folyik ebben az országban.
  .
  D ???
  .
  Nem tudok más variációt. Amit most látok az az,hogy naponta vannak kisebb nagyobb demonstrációk,és remélhetőleg ezek összeadódnak egy idő után,és robbanni fog Mint már írtam máskor is,nincs aki összefogja ezeket,és így hamvába holt az egész.
  Bármi legyen is,szerintem ahhoz Bajnainak,meg Mesterházynak nem sok köze lesz..Ha csak rá nem telepszenek.

 12. Báthory Ödönke

  A Kátpátok LEgújabb Géniuszának szabadságharcáról eszembejutott egy jelenet a Micimackóból, amikor a Tigris az asztalterítővel küzdött. Lerántotta a terítőt, leküzdötte a földre, hengergőzött vele, teljesen belegabalyodott, aztán amikor elfáradt, akkor kidugta a fejét és megkérdezte: Győztem?

 13. @bumburi

  Akkor nem marad más mint az esetleges fideszes belharcok főleg ha Orbán egészsége teljesen megrokkan és már nem tudják nyilvánosság elé engedni, vagy valaki kintről beleköp a levesükbe. Én sem látok D variációt.

 14. Eagle
  Ez most jutott eszembe,miután a Népszavában elolvastam a Békesi Lászlóval készült riportot.
  Az lenne érdekes,ha júniusban a pénzügyminiszterek tanácsa,mégsem engedné ki az országot a túlzott deficit eljárás alól.Mert még csak az ajánlás van elküldve nekik.Ők fogják megvizsgálni,hogy 2 évig tartható lesz e a 3%-os hiánycél.
  Andor Lászlót megrótták,amiért nyilvánosságra hozta az ajánlást.Ebből kerekítettek Orbánék egy hurrá de jól kormányzunk narratívát.

 15. Eagle
  .
  Kattints az alábbi cikkre:
  “50. születésnapján köszöntjük Orbán Viktort”
  A kommentek között megtalálod OV szemének linkjeit, a felvétel két méretben is látható, az egyiken nagyításban. (Dupla linkes hsz.)

 16. bumburi

  Láttam én már karón varjút. Hogy nem állnának át?? A többségnek nem is átállni kellene,hanem csak vissza.
  Annak idején tele volt az ország volt taggyűlésre járókkal meg ex- munkásőrökkel. akikúgy nyomták a csurka dumát ,hogy majd’hanyat estem tőle. Nem néhány ilyen volt ,hanem rengeteg (személyes ismerősöm is, családtag nem ,hál’istennek)Úgyhogy hagyjuk Ibolyka!!!

 17. @bumburi,

  Igen ez is egy reális variáció, hogy a pénz beszél, minden üzlet és aszerint fognak eldőlni a dolgok, vagy azt használják politikai fegyverként.
  érdekes lesz én is kíváncsian várom.

  @proaktiv

  Köszi a képet, megtaláltam a linket. sajnos nekem nincs sem teamem mint mondtam sem iridológiai szoftverem, bár még egy közönséges szoftver is megtenné amivel kinagyítani, világosítani, színeket kontrasztot stb változtatni tudom, nem ismerek ilyet, ha tudtok telepítem.
  .
  Amit egyedül, erről a nagyon rossz minőségű képről látok, hogy nagy valószínűséggel máj illetve a máj felső részét támadó betegsége lehet, az epehólyag is gyanús. Ezenkívül urológiai problémák, sajnos innen nem tudom biztosan de a prosztata valószínűleg meg van támadva, a hólyag is veszélyeztetett, az írisz felső része egyáltalán nem kivehető. A végbél illetve annak érrendszere, ugyancsak az alhasi érrendszer már nem biztonságos a számára amit megerősíteni látszanak a szem fehérjének hajszálér mintázatai, tehát mondanám, hogy az érrendszeri problémák nagy valószínűséggel szedhetnek vámot. ugyancsak a szemgolyó deformáció progrediáló.

  Hát sajnos erről a képről többet mondani nem tudok, azt sem tudom megmondani hány százalékos valószínűsége lehet a mostani megfigyelésemnek, de én 6O% ra saccolnám.

 18. u.i. és komoly, egész szervezetre kiterjedő herpeszes fertőzés.

 19. Barry1
  Lehet hogy igazad van. Én viszont tapasztaltam ellenzéki idejükből,hogy a hívei még harcosabban állnak ki mellette, mint amikor kormányon voltak Ezek azok,akik legyen bármi is,Orbán nem hibás – ezt mondatja velük a fidesz vallás..

 20. Be kellene látni Orbánnak ,hogy miután már senki sem hisz neki és ráadásul már ország világ előtt nevetség tárgya is az ország nem juthat vele előre ,lehet még egy darabig a cenzúrázott médiában fényezni a kormányt hazudozni össze vissza ,de ennek nagy bukás lesz a vége.

 21. Tisztelt Barry1! Üdv!
  .
  Barry1
  2013. május 31. péntek
  16:20
  .
  Kiadási oldal alatt az OLYAN KIADÁSOKAT értem, amiket orbán az államnak befolyó adóforintjainkból fedez és vagy saját magára vagy a fideSS klientúrára költ.
  Pl.: ilyen-olyan bizottságok felállítása, minisztériumi épületek berendezése vadi új, méregdárga bútorokkal, új autók (flották) vásárlása a “fontos embereknek”, TEK-milliárdok, … stb.
  Tehát a feleslegesen kiadott milliárdokra gondoltam a kiadási oldalon.
  Remélem, igy már érted!
  .
  Amit te írtál, az SAJNOS mind igaz, csak én speciel nem ezekre értettem.
  Merthogy ovi egyszer (talán igaz sem volt) költségtakarékosabb államot vízionált, ha még emlékszel.
  Persze az ő esetében ez is PONT A FORDÍTOTTJÁT JELENTI :-(((((.
  Hát erre a “költségtakarékosságra” utaltam a kommentemben.
  .
  Üdv: sommas.

 22. sajnos nem tehetségtelen…..

 23. tikitaki
  Csak nem jóra használta – ezzel az erővel jót is cselekedhetett volna az ország és a benne élők javára!
  Ez, hogy nem tehetségtelen kb. annyira nem pontos jelző, mint az, hogy sikeres, mert az adottságát és a sikerét feláldozta a hatalom, a pénz oltárán!
  Tehát valamit nagyon elqúrált, mondhatnám böszme volt!
  Ebbe a hatalommániába és ebbe a harácsolásba pusztul bele Magyarország, kár, hogy sokan nem akarják ezt felismerni.
  Az igazi hazaszeretet elfeledve, csak magyarkodás van és nemzetieskedés!
  A hazafiaskodás a kókler utolsó menedéke! Samuel Johnson
  Az, hogy most tapsikolnak neki, az nem jelenti azt, hogy Magyarország történelmébe pozitív megítéléssel fog bevonulni!
  Államférfiként pedig biztosan nem.
  Hitler is tehetséges is volt, sikeres is volt és be is vonult a történelembe…..

 24. Bartus úr tökéletesen látja mi folyik itt kies hazánkban, csak az a helyzet, ezzel még nem változik Juliska fekvése, vagyis az emberi hülyeség határtalan, sajnos jelenleg nálunk jelenleg ez a tendencia uralkodik, de az eddigi tapasztalat azt mutatja a józan ész, vagyis mi az érdeke az egyénnek ezt azért felűl írja,de mivel végül is társadalomban élünk, ez úgy néz ki véleményem szerint hogy a többségi akarat ezt a velejéig korupt és embertelen redszert lefogja váltani, el fog tünni , marad az utódaink emlékezetében mint egy olyan korszak, amit a nemzetünk jelenlegi polgárai úgyanúgy maguknak köszönhetik, mint más egyéb nehézséget, és bajt. Hiszem, hogy az ember képes alakítani a sorsát, ez igaz az egészre, is vagyis a társadalomra, . ha vki keresi a bajt magának meg is találja, mi megtaláltuk, a kiútat csak is abban látom, minél többen elmegyünk szavazni, ha lesz még egyáltalán választás Magyarországon, és megpróbáljuk demokratikus úton megszabadulni ettől a kóros fekélytől,ami nemzetünk létét veszélyzeteti, amit a Fidesz, vagyis személyesen Orbán Viktor jelent. Ehhez kívánok jó egészséget, és nem utolsósorban sok szerencsét minden jó érzésű magyar embernek.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók

Blogok