Bartus László: A “zemberek” és az emberek 2013. április 2. kedd 17:43

Bartus László: A "zemberek" és az emberek

Álljunk meg néhány emberi szóra, és gondolkodjunk azon, miket beszélünk, elvtársak. A Fidesz után a magát ellenzéknek nevező társaság is átvette a “zemberek” szólamát. A “zemberek” kezdetű hivatkozás olyan misztikus lényekre történik, akiket valamiért tökéletesnek, kikezdhetetlennek és megfellebbezhetetlennek gondolnak. Pedig a “zemberek” szörnyek. A “zemberekre” mégis azért hivatkoznak, hogy utána minden száj elnémuljon: ha a “zemberekről” van szó, az mindjárt más.

Bajnai Gordon, a világ legrendesebb embere és a világ legrosszabb politikusa, egyéb csacskaságok mellett azt a butuska közhelyet ismételte el egy normális újság normális olvasóinak, hogy “az embereket nem lehet azért büntetni, mert rossz kormányuk van”. Bajnai Gordon egyrészt ugyanazt csinálja, amit Orbán Viktor szokott, külföldön nyilatkozik, de a hazai “zembereknek” beszél. Ők ezt szeretik hallani legjobban: nem tehetnek semmiről, ne büntessék őket mások miatt. Hogyan bízhatnánk meg olyan emberben, aki ugyanazt teszi, amit Orbán, és ugyanazok kegyeit keresi, mint egy fasiszta párt demagóg elnöke? Másrészt Bajnai Gordon (és legfőképpen zseni tanácsadója, akinek szeretjük még mindig tulajdonítani az összes képtelenséget, amit Bajnai beszél) ezzel a mondatával egy gyorstalpaló politológusképzésen is megbukott.

A “zemberekre” való hivatkozás olyan varázsszó, amely lehetetlenné tesz minden további érvet és vitát. De felfogjuk-e végre, hogy kik azok a “zemberek”? Mintha a “zemberek” lennének az abszolút mérce, a jó és igaz megtestesítői. Induljunk ki abból, hogy Magyarországon megfordult a világ. Ma a sötét, buta és mindenre alkalmatlan emberek uralkodnak az élet minden területén, és ennek megfelelően az ő kormányuk van hatalmon. Ők, azok, akiket úgy neveznek, hogy a “zemberek”. Ezzel szemben megfélemlítve, eltaposva és elnyomva, majdnem illegalitásban él és senyved az ország civilizált része, amely a “zemberekkel” ellentétben meghaladta az őskort és az emberevő kultúrák természetét. Ezek száma fogy, mert egyrészt kihalnak, másrészt kivándorolnak, harmadrészt közülük is sokan a “zemberekhez” csatlakoznak, mert a környezetükben azt látják, hogy az a magasabb rendű és sikeresebb létforma. A “zemberek” fertőzés útján szaporodnak. Az értelmes élőlények pusztulását segíti, hogy az olyan intelligenciák, mint Bajnai Gordon, nem őket képviseli, nem hozzájuk szól, nem az ő nyelvükön beszél, hanem Mesterházyt és társait követve, ő is a “zemberek” kegyeit keresi. Még egy olyan német újságban is nekik üzen, amelyet a civilizáció tagjai olvasnak, és pontosan tudják, hogy Bajnai kikről beszél, amikor a “zemberekre” hivatkozik.

Ezért érzi védtelennek, kiszolgáltatottnak és elhagyottnak magát a törzsfejlődés magasabb fokára lépett ember, aki úgy érzi, hogy Szőke Feri és társai vadásznak rá az utcán, Fekete György leselkedik rá a kultúrában, Széles Gábor és Szaniszló Ferenc a médiában, a hit és erkölcstan tanár az iskolában, akinek nyugdíját Selmeczi Gabriella védi, akinek szakmai jövőjét a közmunkatáborokban jelölte ki Mussolini nagy elvbarátja, és akinek ideális otthonul az ócsai nyomortelepet jelölték ki. Ezekkel azonosul értelmileg és érzelmileg a “zembereknek” nevezett vegetáló élőlények tömege, akiknek agyfukciói a papucsállatka szintjére süllyedtek, és akiket csak emberevőknek nevezhetünk, ha pontos definícióra törekszünk. Az ő kormányuk van most uralmon, ha valaki nem tudná. Az ő vallásuk a kötelező ideológia a nemalkotmányban. Ez az álvallás a “zemberek” vallása, ennek nevében égették el élve nők százezreit máglyákon, mert megkívánta a püspök, vágták ki élve a magzatokat az anyák hasából, mert az anyák zsidók voltak. Az ő szellemi vezetőjük az, aki egy trónról hirdeti a szerénységet, és rablott kincseken ülve, a világ leggazdagabb államából szónokol a szegénységről. Innen szivárog a fekete füst képében a szörnyeteg, és a barbár démonokkal egyesülve ezek hozzák létre a “zembereket”, akikre Bajnai hivatkozik, és akiknek kacsintgatva üzen.

Bajnai (és ész ellen beoltott főtanácsadója, pártelnöke) téved, amikor azt hiszi, hogy a “zemberek” valaha is rájuk fognak szavazni. A “zemberek” sötétek és buták, mint az anyaföld, olyanok, mint a dögevő turulmadár, de nem hülyék. Pontosan felismerik, hogy Bajnai nem közülük való, neki emberi ábrázata van, és nem a gyűlölet a létformája. Ezek soha nem fognak rá szavazni, mert ez ugyanaz a tömeg, amelyet Hitler és Goebbels állított elő. Ezek az emberek megigézett állapotban vannak, nem urai önmaguknak, egy részük pedig soha nem is volt ennél magasabb szinten, csak korábban elfoglalta a társadalomban az “őt megillető” helyét. Az élőlényeknek ezt a növekvő magyar csoportját, amelyet a “zembereknek” neveznek, valami furcsa csalás folytán “jobboldalinak” mondják, holott nekik semmi közük a jobboldalisághoz. A lelkük mélyéből felhozott tudatalatti révén nekik kizárólag a zsigeri gyűlölethez, a vegetatív szinten mozgó léthez, az anyagcsere folyamatok szintjén levő gondolkodáshoz, a kiolthatatlan vérszomjhoz és az unintelligenciához van közük, amelyek éppenséggel ellentétei a jobboldali konzervativizmusnak. Az igazi jobboldaliakat ezek vagy beolvasztották az agyuk kivágása után, vagy elpusztították. De valami rejtélyes oknál fogva ezt nem vették észre azok sem, akik magukat ellenzéknek tartják. Ezekkel a náci végtermékekkel akarnak – mint “jobboldaliakkal” – kiegyezni, árkokat temetni és ellenségességet elásni. Megmondom mi lesz itt elásva: a humán teremtmények csontjai tömegsírokban, miután a “zemberek” furkósbottal agyonverték őket, ha ezt nem állítják meg időben.

Bajnai Gordon azt mondja, hogy a “zemberek” nem tehetnek róla, hogy ilyen kormányuk van, mert a “zemberek” – ugyebár – nem tehetnek semmiről. És amikor ezt a “zemberek” hallják, akkor a földön fekve röhögnek, artikulátlan hangokat adnak ki magukból, a térdüket csapkodják, kipiszkálják bicskájukkal a foguk közül a húsdarabot, majd a kést egy mozdulattal a kocsmában felállított Bajnai bábu szívébe vágják. Majd elérzékenyülve egy gyertyát és egy féldeci pálinkát helyeznek el Orbán Viktor csapszékben felállított oltáránál. A hátsó teremben pedig nagy üstben melegítik a vizet, amelyben megfőzik és fokhagymásan megeszik az ilyen Bajnai-féléket. Az életét és családját féltő intelligencia, amely várja a felszabadítókat, és remegő kézzel veszi kezébe az újságokat, reménykedve, hogy “talán majd a Bajnai”, azt olvassa, hogy akiben reménykedik, az is az emberevőknek hízeleg, nekik udvarol, az ő hazugságaikat szajkózza. Ahelyett, hogy szembefordulna velük, a képükbe vágná az igazságot arról, hogy a világ meghaladta a kőkorszakot, a barbár mítoszok világát, az Emesét meghágó turulmadarat, és az ő felszabadításukért harcolna. Csüggedten ejtik földre az újságot, és valamiért árulásnak érzékelik az árulást. Bajnai Gordon pedig csodálkozik, hogy elfogyott a regimentje. Egy lakatlan szigeten ő lenne az első, akit a kannibálok megesznek, és még a tűzön is együttműködést ajánlana nekik a menü összeállításához, ahelyett, hogy felszabadítaná tőlük a szigetet.

Miután Bajnai Gordon és társai nem képesek azonosítani az ellenfelet, ezért megpróbáljuk elmagyarázni saját nyelvükön is a tévedésüket. A képviseleti demokráciában nem igaz, hogy a “zemberek” nem tehetnek arról, hogy “rossz kormányuk” van. A “rossz kormányukat” ugyanis a “zemberek” választották. Ha az emberek ebben ártatlanok, akkor legközelebb leváltják a rossz kormányukat, és ha a “rossz kormányuk” ezt megpróbálja megakadályozni, akkor elzavarják őket. De a “zemberek” nem gondolják azt, amit Bajnai Gordon, hogy nekik “rossz kormányuk” van. Ám ebben az esetben nemcsak a kormányuk rossz, hanem a “zemberek” is azok. Ez úgy lehet, hogy a “zemberek” és “az emberek” nem azonosak egymással. A “zemberek” nem ártatlanok. Orbán Viktor kormánya nem az űrből érkezett, hanem a “zemberek” választották meg, akik ráadásul elégedettek velük. Nem azért, mert jól kormányoznak, vagy ők jól élnek, hanem azért, mert az ő szellemi igényeiket, gyűlöletszükségletüket elégíti ki, az ő értelmi színvonalukat testesíti meg. A “zemberek” kormánya teszi lehetővé, hogy világhírű professzorokat kitegyenek az állásukból, diplomások utcát söpörjenek, de a falu tahója élje világát abból, hogy ő “magyar ember”. Kár is lett volna elmenni a szakmunkásképzőbe. Ezért, amíg a “zemberek” osztják az észt, amíg ők nincsenek kipusztítva az emberek lelkéből, addig Orbán Viktor kormányzása örök életre van ítélve. Végének csak az szab határt, ha a külvilág megelégeli, hogy túl sok embert esznek meg. A “zembereket” ugyanis nem dédelgetni kell, nem a kedvükben kell járni, hanem az írmagját is ki kell pusztítani az emberek lelkéből.

Ez hogyan lehetséges? Ennek megértéséhez azt kell tisztázni, hogy kik azok a “zemberek”?

Minden emberben lakozik egy “zember”, egy állat. Minden ember tudatallatijából előhozható a gonosz énje, amelyben elraktározódtak az ősei bűnei, a kollektív bűnök, Ádám természete, a saját elfojtásai, a világi kívánságok, az önző gonoszság, a civilizáció nélküli ösztönök és aljas indulatok. Akit a dolog mélyebben érdekel, az tanulmányozza a modern pszichológiát, pszichiátriát. A civilizáció, a tanulás, a fegyelem és önkontroll, a szocializáció a bennünk lakozó “zembert” nyomja el, és a “zembert” humanizálja. Ugyanakkor vannak olyan módszerek és helyzetek, amelyek képesek az emberi fejlődés folyamatát megfordítani, és a mégoly tanult és civilizált emberből is előhozzák a “zembert”, az állatot (a “zállatot”). A tömeglélektan leírja ezt a helyzetet, módszert és állapotot, amelynek során az individuum tömegemberré válik, és a legintelligensebb egyén is képes egy aljas és buta tömeg szintjére süllyedni. A fasiszta és náci propaganda, retorika ezt a jelenséget hozza létre, és az emberek mind nagyobb csoportjából képes “zembert” kreálni. A Vezér beszédei, hazugságai minden alkalommal azt a célt szolgálják, hogy a létrejött tömegembert, mint vadállatot etesse, életben tartsa, és folyamatosan ebben a hipnotizált állapotban lebegtesse. Skizofrén paranoiában szenvedő embereknek kifinomult érzékük van arra, hogy a frusztrált tudatalattiból előhozzák a turulba született állatot, a “zembert”.

Namármost, amikor Mesterházy Attila elmegy könyörögni Brüsszelbe, hogy ne sújtsák szankciókkal a “zembereket”, mert ők nem tehetnek róla, és amikor Bajnai Gordon is ezt nyilatkozza a Der Standardnak, akkor elismerik a “zember” állapotot és normálisnak tartják a “zember” minőséget: megerősítik az identitását és elősegítik a továbbélését. Márpedig Bajnai Gordon jóhiszemű állításával szemben csak és kizárólag a “zemberek” tehetnek arról, hogy rossz kormányuk van. Emberek soha nem választották volna meg őket. Ha ezek nem “zemberek” lennének, akkor leváltanák vagy elzavarnák őket. Ez az oka annak, hogy a “zemberek” szeretik a rossz kormányukat, mert nekik ez a jó: ez adja meg a frusztrációs szükségletüket, kielégíti a gyűlöletigényüket, beteg tömegember lényüket életben tartja. Röhögnek rajta, hogy Mesterházy, Bajnai és a többiek a fennmaradásukért küzdenek. A “zember” nevű állat él és élni akar, harcol a létéért, és mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy a magában elnyomott “ember”, az értelmes egyén felülkerekedjen. Már akiben valaha volt ilyen. A legfőbb “zember” maga a Vezér, ő a legbetegebb, a legfrusztráltabb “zember”, és ez vonzza a többit. Őt követik, ő tartja életben őket, és ők tartják életben a Vezért.

Ebből az következik, hogy Bajnai Gordonnak azokat kellene képviselnie, akik ellenállnak, és nem süllyedtek a “zember” szintjére. Neki kellene “szabadságharcot” hirdetnie. Kíméletlen harcot kellene indítania a “zember” ellen, és mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb részének lelkében elpusztítsa az Orbán által megszült “zembert”, és felszabadítsa a civilizált, gondolkodó egyént. A hipnotizáló, tömegemberré aljasító hazug propagandával szemben az elnyomott gondolkodó egyént kellene megszólítania azokban is, akiket magával ragadott a sötét “zállat”. Nem pedig a “zember” lényüket kellene még tovább hízlalni és megerősíteni. Németországból azért lett civilizált és demokratikus mintaország, mert megítélték a náci szörnyet, amely tömegemberré és állattá aljasította őket. Szembefordultak vele, és az állatot visszaszorították a tudatalattiba. Magyarországon Orbán Viktor ugyanazt a tevékenységet végzi, amelyet Adolf Hitler. A tudatalattiból felszabadítja a szörnyet és állat szintjén vegetáló tömegembereket termel, akik kivetkőznek a civilizációból és a vak gyűlölet vezeti őket. Ezek neve a “zemberek”. A “zemberekből” szörnyetegek lesznek, és egy testet alkotva szörnyállamot hoznak létre, amely szörnyetegként viselkedik. Először azokat pusztítja belül, akik nem válnak “zember” szörnnyé, majd a külvilág ellen fordul. A mérges dögkútból támad fel ez a szörny, kátrányszagú a lehelete, és ha a “zembereket” nem lehet visszaváltoztatni emberré, akkor a szörny megállíthatatlan, és el kell pusztítani.

Ezért Bajnainak és Mesterházynak azt kellene mondania az Európai Unióban, hogy kérnek egy kevés türelmet és segítséget ahhoz, hogy a “zemberré” válás folyamatát megállítsák, és visszafordítsák, hogy ne kelljen a “zemberrel” elpusztítani az embert is. Ha ez nem sikerül, akkor viszont az a kérésük a magyar lakosság fertőzetlen része és Európa érdekében is, hogy a szörnyeteget pusztítsák el, vágják le a sárkány fejét, dugják be az állattá züllesztő hazug szájat, és az erő alkalmazásával józanítsák ki és térítsék észre a “zembereket”, hogy aljas és állatias tömegember helyett újra értelmes, civilizált és gondolkodó egyének legyenek. Hitler után megtanulhatták, hogy ennek időben véget kell vetni, és ez nem illetéktelen beavatkozás, hanem életmentés.

Orbán frusztrációba belebetegedett lelke miatt a demokratikus verseny helyett a szörnnyé válás útját választotta, és tíz éve magához hasonló kis szörnyeket, kígyókat, “zembereket” nevel. Már a “zemberek” szavaztak a vizitdíj és a tandíj ellen, a “zemberek” hisznek a szabadságharcos hazugságokban, Orbán antiszemita elméleteiben, a magyar felsőbbrendűségben, a turul legendában, a szentkorona-tanban, a külvilág magyarellenes összeesküvésében, a makói olajmezőkben, a föld csakrájában, a nemzeti nagyságban, a sajátos magyar gondolkodásban, a fenékpöttyben, a gyűlölet erejében, a paranoiában és a frusztrációban. Rátalált a katolicizmus, a fasizmus és a nácizmus keverékére, és a Mussolini és Hitler által használt beszédtechnikával, a hazugság erejével ülteti az emberek lelkébe Orbán. A beoltott mag pedig fává növekedik, és megtermi a gyümölcsét. Intelligens emberek így züllenek értelmileg és érzelmileg Szőke Feri szintjére, és kerülnek egy asztaltársaságba vele. Nemcsak azok a “zemberek”, akik felgyújtották Budapestet, és a gyilkos indulatú “békemenetben” menetelnek, földeket és kitüntetéseket kapnak, hanem azok is, akik öltönyökben ülnek a Vezér beszédein, professzoroknak nevezik magukat és egyetértenek vele.

Bajnai és Mesterházy azért álellenzék, mert az Orbán által létrehozott szörnyeknek, a “zembereknek” udvarolnak, a szörnyek által működtetett rendszeren belül keresik a boldogulást. A szörnyek szavazatait akarják elnyerni, a szörnyekkel kiegyezve akarnak békességet teremteni, miközben magukra hagyják azokat, akik nem csatlakoznak a szörnyekhez, és a szörnyek kiszemelt áldozatai. Ebben partner az álellenzéki sajtó, és azok a művészek, akik a kíváncsi és aggódó külföldi médiában szépítik a helyzetet, mint például Esterházy Péter, aki ezzel el is árulta az író mindenkori hivatását, és jól szemen köpte Babits Mihályt. Jónás nem azért nem akart menni Ninivébe, mert azt gondolta, hogy ott jó emberek vannak, hanem azért, mert tudta, hogy Isten jó, és ha megtérnek, meg fog bocsátani nekik. Jónás nem volt vak. Nem vette volna maga mellé például főtanácsadónak és pártelnöknek azt a Szigetvári Viktort, akinek a keze között eddig minden párt és miniszterelnök megbukott a baloldalon, aki piarista tanítványként akar liberális demokráciát építeni a politikai katolicizmussal karöltve, aki a “zemberekkel” akarja Bajnait is összeboronálni, aki elsőként fog koalíciót kötni Orbán Viktorral, ha az felajánlja. Jónás ezt az embert a cápáknak dobta volna, még mielőtt ő a bálna szájában köt ki.

Végezetül egy csúnya kifejezéssel világítunk rá a lényegre, amelyet tekintsen mindenki irodalmi trágárságnak, de mind tartalmában, mind hangulatában, mind erejében és irányultságáben ez fejezi ki a lényeget. Bajnai és Mesterházy azt mondta, hogy ne bántsuk a szegény “zembereket”, mert nem tehetnek a “zemberek” a kormányról, amelyet ők választottak, ők tartanak életben. Ne őket büntessük. Ezzel szemben az igazi ellenzék azt mondja, hogy a magyar “zembert” fenékbe kell rúgni, de úgy, hogy a szemei kiessenek. Fejezze be az idegengyűlöletet, a nacionalizmust, a sötét fasiszta magyarkodást, a zsidógyűlöletet, az ingyenélést, az ingyen sörről való ábrándozást, a másokra mutogatást, a buta önteltséget. Nézzen szembe a gyilkos voltával, félmillió ember halálba küldésével. Mindenek előtt a “zembert” kell büntetni, hogy megtanulja a különbséget a jó és a rossz között, és megtudja, mi a következménye, ha a rosszat választja. Tanulja meg, hogy mi a civilizáció, és az egész föld nem Fradi-pálya.

Ha ez nem vezet eredményre, ha nem lehet a “zembert” a tudatalattiba visszaszorítani, akkor ezt az országot, mint szörnyet, el kell törölni, mert az ilyen szörnyek gyilkoltak meg tízmilliókat és gyújtották fel a világot. Várom, mikor, melyik “ellenzéki” politikus közli ezt Európával.

Utóirat

Azon vannak egyesek fennakadva, hogy erős szavakat használok. De az én erős szavaimnak dramaturgiai funkciója van. Az a célja, hogy meghökkentsen, felrázzon, provokáljon, kimozdítson. Nem én tehetek arról, hogy a halk és szelíd szóból mifelénk nem értenek. Ez zavarja a “finom” lelkeket, de az Index, a HVG és az összes többi lap öncélú trágársága, a kereskedelmi tévék közönségessége, nem zavarja őket. Ennek oka az, hogy esetemben az üzenet sérti a füleket, ezért még örülök is, ha zavarom a nyugalmukat. Ha ellenállást tapasztalok, akkor nem enyhítek, hanem még egy lapáttal ráteszek. Rossz szokás. De ha kisebb lenne az ellenállás, a stílus is finomabb lenne. Elnézést kérek azoktól, akik enélkül is megértenék, de ők nagyon kevesen vannak. Hazugság, hogy ez elidegeníti az olvasót. Aki egyetértene, azt is. Aki erre hivatkozik, az nem értene egyet akkor sem, ha cukorba mártanám az üzenetet. Aki nem akarja meghallani, annak mindegy, csak kifogást keres. Voltam én már szarkasztikus, kedves, vicces és szárazon elemző. Lehet a nóta ilyen, vagy olyan, hazugoknak akkor sem tetszik. Így legalább megértik és sérti őket. Ez a szándékom. Legnagyobb példaképeim úgy kezdték ugyanezt a mondanivalójukat, hogy “mérgeskígyók fajzatai”. Hozzájuk képest én egy opportunista vagyok, pedig ugyanazokról, ugyanazoknak, ugyanazt mondom. Hihetetlen, hogy mennyire nem érdekel a finnyások véleménye, akiket a szabadságuk elrablása, az emberi jogaik sárba tiprása nem zavar, csak az erről szóló erős szavak. Nekem az őrjöngésük örömöt okoz, jó napot szerez, egészségesebb leszek tőle. Úgy érzem, valami hasznosat tettem.

107 Reader’s Comments

 1. A pofába csapás nem jó megoldás.
  Mert erőszak erőszakot szül.
  Viszont a gyengeség is.
  Tehát: megoldás nincs.

 2. Vajon gondolta valaki az első világháború előtt és alatt az úri betyárjaink közül, hogy az önös árulásuk következménye lesz az ország kétharmadának elvesztése?
  Vajon felmerül ma, hogy a mai orbánisztán vezetőinek korrupt harácsolása és az EU ellenes megnyilatkozásaik, a fasiszta dumagépek (ld. Szaniszló) melletti szövegeik elvezethetnek oda, hogy a Trianon után még megmaradt egyharmad is odavész? A kultúránk nagy részével együtt. Vagy azt majd Kerényi vagy Fekete György megmenti?
  Bartus László úr már régen kiáltotta: “Miért nem ordítotok?” de ennek az idejét már elszalasztottuk. Tetszik vagy sem, de a zemberekkel együtt az emberek is odavesznek.
  Egyre fojtogatóbb a légkör. OV duzzog. Most éppen a német rajzfilmek miatt és Navracsics is még mindig erről a pitiáner ügyről nyilatkozik. A Führer duzzog. Kuss legyen mindenkinek, de még az Unióban is!
  Ha nem itt élnék még nevetségesnek is tarthatnám.
  A papunk az “utolsó időkről” és azok előjeleiről prédikál. Lehet, hogy Magyarország számára tényleg ez a jövőkép?

 3. Rímel arra amit Kertész Ákos írt és amiért üldöztetés lett a része.
  Sajnos ilyn a tömeg. Én is eltátom a szám időnként ekkora naivitás láttán, amit a mai ellenzék felmutat. Oviék nyolatkozatból, kérelemből nem értenek, csak az erő nyelvét ismerik, azt meg nam érzik. Sajnos.

 4. vélemény
  2013. április 4. csütörtök
  15:36
  AKIK MOST URALKODNAK,AZOK 1/3, NEM 2/3,UGYANIS A SZAVAZÁSRA JOGOSULTAKNAK CSAK A 2/3-A SZAVAZOTT,ÉS AZOKNAK A FELE SZAVAZOTT A FIDESZRE, ÉN CS 5 ÁLTALÁNOST VÉGEZTEM, DE AKÁRHOGY SZÁMOLOK, AZ NEM 50%,NEM IS 2/3, HANEM 1/3 1/3 1/3.

 5. rotgar
  Kertész IGAZAT ÍRT. Azért fájt olyan sokaknak, mert magukra ismertek.
  Nincs még egy ország Európában, ahol ilyen gyorsan és népi ellenállás nélkül le lehetett volna bontani a demokráciát. LEHET, hogy nem genetikai okai vannak,
  de akkor meg kellene határozni azt a MÁSIK defektet, ami összehozta!

 6. A demokrácia ereje nem az arányos széthúzásban, hanem a nagyarányú összefogásban van.

 7. érdekes elemzés


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók