Ima az antiszemitizmustól való megtisztulásért 2013. január 27. vasárnap 21:24 Forrás: Dr. Majsai Tamás tanszékvezető egyetemi tanár

Ima az antiszemitizmustól való megtisztulásért

Budapest –  A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak nevében Dr. Majsai Tamás tanszékvezető egyetemi tanár üzenetet küldött a Soá/Holokauszt Emléknapja alkalmából.

Hatvannyolc évvel ezelőtt, 1945. január 27-én szabadították föl a Vörös Hadsereg katonái az auschwitzi haláltábort.

Az ember által elkövethető gonoszság minden képzelőerőt meghaladó mélységeinek jelképé vált Auschwitz nem csak az emberiség, de a magyar nemzet és az egyetemes kereszténység legszörnyűbb történelmi drámájának az örök helyszíne is.

A Názáreti Jézus követői külön is mélységes bűnbánattal és szégyenkezéssel ismerik fel azt, hogy vétkesen eltorzult hitgyakorlatuk, tanítói és igehirdetői szolgálatuk, szentírásértelmezésük, sőt, Szentiratuk maga is, minden más tényezőnél meghatározóbb szerepet játszott a Soá/Holokauszt megtörténtében, a zsidó nép kiirtására egybeszerveződő sátáni indulatok gyilkos garázdálkodásában, és mindannak a pusztító gaztettnek a bekövetkezésében, amelyet a nácizmus más célcsoportjai – cigányok, homoszexuálisok, fogyatékkal élők, a leigázandó népek és országok megvetett polgárai, az ellenállók, kommunisták és másként gondolkozók – szenvedtek el.

A Názáreti Jézus követői külön is mélységes bűnbánattal és szégyenkezéssel ismerik fel azt, hogy az elsőszülött zsidó testvér iránt táplált évezredes ellenségességük a Soá idején a kollektív hisztéria és a totális önvesztés rangjára emelte az alapvető szentírási parancsolatok, a megsemmisítésnek kitett zsidó testvér iránti szeretetdiakónia megtagadhatásának a tévképzetét.

Az Emléknap alkalmával imádkozunk a Soá/Holokauszt áldozatainak lelki békességért, az áldozatok fájdalmainak enyhülésért.

Imádkozunk a keresztények megtéréséért, a szíveknek és lelkeknek az antiszemitizmus bűnétől, a testvérgyilkos és rasszista érzelmektől, a kirekesztés, az ember és ember közötti megkülönböztetés, a gyűlölködés indulataitól való megtisztulásért, és arra hívunk föl minden keresztényt és minden humanistát, hogy tevőlegesen is tegyen meg mindent az emlékeztetésért, a felnövekvő generációk figyelmeztetésért, és annak elkerüléséért, hogy az emberi léleknek és értelemnek a nácizmus gyalázatában testet öltő démoni szándékai akár csak egy gondolatkísérlet erejéig is beférkőzzenek bárki szívébe.

A Wesley János Lelkészképző Főiskola Theológus és Lelkész Szak nevében:

Budapest, 2013. január 26.

Dr. Majsai Tamás
tanszékvezető egyetemi tanár

Címkék:

14 Reader’s Comments

 1. Áldás legyen az imájukon.
  Köszönöm

 2. A csepeli fideszes polgármester meg Orbán Viktorért imádkozik, és erre szólította fel Csepel lakósságát is.

 3. És akkor pár napja adta vissza fekete lelkét a Sátánnak a vén disznó nyilas, az idősebb hegedűs lóránt.
  .
  Ez bizony olyan, mint egy rossz vicc.

 4. “……….. amelyet a nácizmus más célcsoportjai – cigányok, homoszexuálisok, fogyatékkal élők, a leigázandó népek és országok megvetett polgárai, az ellenállók, kommunisták és másként gondolkozók – szenvedtek el.”
  ——-
  Ezt a mondatot figyelmébe ajánlanám az összes rasszistának, fasiszta gondolkodású egyénnek, különösképpen Bayernak, de Orbánnak is annak ellenére, hogy nem tarom valószínűnek, hogy beképzeltsége és az ezzel járó megroggyant elmeállapota lehetővé teszi az itt elmondottak megértését.
  -
  Ezért nekik külön elmagyaráznám, kéretlenül természetesen, hogy faji, etnikai kérdéseket nem lehet erőszakkal és népirtással megoldani.
  .
  Részint mert úgysem fogynak el, lesznek túlélők, akik segítséget részvétet kapnak a világtól és a következményeket az agresszor nem fogja kiheverni, részint mert ha esetleg elfogynának, akkor a pusztítás és gyilkolás szelleme mint a siker receptje megmarad és máris a sorban a következő leggyengébb lesz az új célpont.
  -
  Nos, kedves Orbán és Bayer és a többi fasiszta beállítottságú egyén.

  Keresetlen szavaimért elnézést, de részint mivel fasiszta kijelentéseket tett egyénhez szólok, részint mert a szép szóból úgysem értetek, így mondanám.
  -
  Mond, te agyament, rasszista, fasiszta vadbarom. Hogyan képzeled azt te senkiházi, hogy te valaki vagy, vagy hogy te, vagy Magyarország képes lenne megvédeni magát egy olyan eldurvult világban ahol etnikai kisebbséget kiirtanak. Egy olyan elvadult világban amivé te Bayer és Orbán akarjátok a társadalmilag civilizált Európát változtatni önös érdekből, gonoszságból és tehetetlenségből, mivel semmilyen problémát nem tudtok szakértelemmel, kulturáltan megoldani.
  -
  Ha a ti rohadt eszméitek és elintézési módotok táptalajra találna, akkor mint szegény, társadalmilag elmaradottabb és a sorban hátul kullogó országunk és a magyar nép lehetne a következő etnikai tisztogatásra váró célpont. Személy szerint ti is.

  Nem baj ha nem értitek, fontos, hogy megértik azok akiket megsértettetek, akikre vadásztok és a válasz nem fog elmaradni akár hiszed akár nem.
  .
  Nem lesz időd bocsánatot kérni sem.

 5. Eagle!
  Minek megértetni velük? Inkább sodrófával kell ütni őket péppé!
  Ennyi!

 6. “ucifer
  2013. január 27. vasárnap
  21:52

  A csepeli fideszes polgármester meg Orbán Viktorért imádkozik, és erre szólította fel Csepel lakósságát is.”

  Németh Szilárd egy hatalmas nagy bunkó, már a külsején látszik. Most ott szónokol az új csepeli zsinagóga alapkőletételénél, előbb azonban “Nyírő József műveltségi versenyt” hirdet. Ez persze nem meglepő. a Fidesznek egyetlen intelligens, művelt polgármestere sincs, Orbánnak csak a nála is tahóbbak kellenek. Similis simili gaudet. Szegény Magyarország…….

 7. “Nyírő József műveltségi versenyt” hirdet. – Ráadásul a Radnóti Miklósról elnevezettMuvelodesihazban! Nemcsak tahó, hanem cinikus is!

 8. Azért azt nagyon remélem, hogy a Csepeliek legalább szégyenlik, hogy ilyen polgármestert választottak.

 9. telekis, gratulálok, így beszél egy demokrata!
  a cikkhez csak annyit, hogy remélem, imájuk meghallgatásra talál.

 10. köszönet az imákért, Iványi Gábornak, a föiskola minden hallgatójának/tanárának és mindenkinek.

 11. „Történészek szerint hozzávetőlegesen 120,000 főre tehető azoknak a honvédeknek és munkaszolgálatosoknak a száma, akik hősi halált haltak, fogságba estek, ill. megsebesültek a 2. magyar hadsereg több mint egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége alatt” – mondotta január 13­án a doni áttörés 70-ik évfordulója alkalmából tartott emléktábla avatással egybekötött megemlékezésen prof. Szita Szabolcs, akit a simán kirúgott Harsányi László helyére nevezett ki a Holokauszt Emlékközpont igazgatójává Orbanisztán új hatalmi gépezete – talán nem véletlenül. Ezt követte a holocaust emléknapja, január 27­én.
  Elárasztanak a hatalmat bitorló jobboldali pojácák szemforgató hazugságai. Ott kezdődik, hogy akik a Második Magyar Hadsereg tagjaiként a doni áttörésnél odavesztek, nem hősi halottak voltak, hanem a fasiszta kormány irredenta őrületének az áldozatai. Annak a Horthy által folytatott politikának az áldozatai, amely Hitlertől remélte Trianon revideálását, az úgynevezett Nagy-Magyarország határainak a visszaállítását, és ezért már a korai harmincas években csatlakozott az ugyancsak irredenta német nemzetiszocialistákhoz, akik a versailles-i békeszerződés korrigálását tűzték eleinte (igazi világhódító céljaikat egyelőre elhallgatva), a zászlajukra. Nem volt túl nehéz, mert Horthyék addig is a fasiszta Mussolinit majmolták, és az olasz rendszer ugyanúgy nemzeti ihletésű államközpontú diktatúra volt, mint a Hitleré.
  A személyes veszteségek, ártatlan, akaratuk ellenéra a frontra küldött emberek halála, a családok szenvedése tragédia, a hadsereg pusztulása a legkevésbé sem tragédia, hanem győzelem. A náci Németország és csatlósai ellen harcoló szövetségesek egyértelmű győzelme!
  Akinek ez tragédia, az a fasisztákkal azonosul, ma is a nácik utódjának tekinti magát. Magyarul: neonáci. Én, mint humanista, mint demokrata, mint antifasiszta, mint zsidó, mint a náci német Harmadik Birodalomnak gyerekfejjel is ellenfele, egyértelműen győzelemnek tekintem a Második Magyar Hadsereg pusztulását, igen, ahogy győzelemnek tekintem a Wehrmacht pusztulását is Sztálingrádnál, El Alameinnél és mindenhol a második világháború során.
  Van itt ezzel kapcsolatban egy borzasztó momentum, amit el szoktak hallgatni, mert kellemetlen beszélni róla. A munkaszolgálatosokról írta le Nemeskürthy még annakidején, Szita Szabolcs idézi is fönt említett beszédében:
  „Megbízhatatlannak minősített férfiakat fegyvertelenül a harctérre küldeni, hogy ott nemcsak veszélyes, de felelős és bizalmi jellegű műszaki munkát végezzenek (…) a hadsereg szempontjából ostobaság is. Ha ugyanis ezek az emberek valóban megbízhatatlanok, nem szabad rájuk felelős munkát bízni; ha viszont ilyen munka az első vonalban rájuk bízható, nem megbízhatatlanok”
  A történész ezt az ellentmondást pontosan látta. De a magyar zsidóság olyan mértékben asszimilálódott, hogy sajnos a munkaszolgálatosok a rájuk bízott föladatokat a legjobb tudásuk szerint, abszolút megbízhatóan teljesítették. A hiteles források semmilyen szabotázsról nem tudnak. Az őket diszkrimináló, végül halomra gyilkoló náci Magyarország agresszióját segítve, a náci hadigépezet ellen harcoló, hazájukat védő szovjet csapatok ellenében! Segítve ezzel azt az erőt, amely negyvennégyben aztán az ő családjaikat, hitsorsosaikat, véreiket gyilkolta halomra, ezáltal bűnrészessé válva a közel hatszázezer magyar zsidó ellen elkövetett genocídiumban!
  Emberek, drága barátaim, fölfogjátok mi ez?!
  Én tizenkét évesen éreztem a pokoli ellentmondást, hogy a hazámat, engem, a családomat, barátaimat bombázó amerikai és szovjet repülőgépeknek kell szurkolnom, hogy minél többet és minél eredményesebben bombázzanak akkor is, ha a bombák az én fejemre hullnak, az én életemet is veszélyeztetik éppúgy, mint a sok-sok civilét, mert éltek itt „dolgozók is, költök is bűntelen, és csecsszopók”, igen, a háború ártatlan áldozataiét, mert nekem a nácivá lett Horthy-Magyarország az ellenségem, nem azok a bombázók, akik ellene harcolnak! Nem volt könnyű ezt megélni, tizenkét éves kölyökként fölfogni, magamban földolgozni ezt az ambivalenciát. Sajnos, a magyar zsidóság egésze a mai napig sem érti ezt!
  Sok zsidó még Auschwitzban, amikor a gázkamra ajtaja rácsukódott, még akkor sem eszmélt, hogy az a Magyarország amelyik ide küldte őt, az nem az ő hazája! Nézem ma ezeket a hitvány férgeket, a magyar zsidóság mai hivatalos képviselőit, a zoltaygusztávokat és a kövesslomókat, hogy árulják el jó pénzért a magyarországi zsidók elemi érdekeit, és a zsidók maguk nem veszik észre, hogy ezzel a jobboldali diktatúrával ugyanúgy nem szabad szóba állni, ahogy a dzsihád terroristáival sem. Most még nem gyilkolnak, de csak a félelem tartja vissza őket a gyilkosságoktól. Hogy is mondta Illyés?
  Még rejti gyáván, változik a harcmód,
  de látom én már minden fegyverét.
  Nem hull golyó még ránk.
  De hogy ha hull is,
  ha a veszély, mint zápor, elered,
  játsszuk hát végig halálos mosollyal
  ezt a ríkató-vidító szerepet.
  Nevetnünk kéne, hogy vagyunk, megyünk még…
  Minden megtörténhet. Nincs húsz éve, hogy délszláv testvéreink gyilkolták halomra egymást egy pokoli etnikai, faji, nemzetiségi vérfürdőben, amit Európa zsebredugott kézzel, közönyösen bámult, az amerikai hadseregnek kellett NATO-alapon közbelépnie, hogy déli szomszédjaink ki ne irtsák ki egymást az utolsó élőig…
  Csak reménykedni tudunk, aki Istenben hisz, imádkozni, hogy a Kárpát Medencére ne ez a sors szakadjon.

 12. Tényleg szeretném megkérdezni ,hogy mi a francért kell állandóan Köves Slomót mocskolni.Slomo nagyon jó ember és jól végzi a munkáját, az ,hogy pár elvakult baloldalinak nem tetszik az nem az ő hibája ez csak a ti szegénységi bizonyítványotok ,nem fogadtok el semmilyen más világnézetet mert a világmegváltó balos eszméitek nem engedi.Chabad Lubavitch-ben nem úgy gondolkoznak mint ti (és ők gondolják jól)

 13. #
  Moshe
  2013. január 30. szerda
  11:00 “Tényleg szeretném megkérdezni ,hogy mi a francért kell állandóan Köves Slomót mocskolni.Slomo nagyon jó ember és jól végzi a munkáját, az ,hogy pár elvakult baloldalinak nem tetszik az nem az ő hibája ez csak a ti szegénységi bizonyítványotok ” Szegedi Csanád a Jobbik volt alelnöke is Köves Slomohoz ment “Megtérni”! De hát ezek a “Fránya baloldaliak” mindenkibe belekötnek.

 14. Kedves Oldberg !
  *
  Nem először olvasva bölcs soraidat, mint túlélő és mint sorstárs reagálok írásodra, amelynek szinte minden sora számomra a megrendítő valóságot adja vissza. Kítűnő stílusod csak az erejét fokozza a hatásnak…
  *
  Azonban az a sor amelyben kifejted, hogy “Sok zsidó még Auschwitzban, amikor a gázkamra ajtaja rácsukódott, még akkor sem eszmélt, hogy az a Magyarország amelyik ide küldte őt, az nem az ő hazája!” ezt csak azért nem írom alá, bár nekem is felmenőim pusztultak ott, mert családunk hazai gyökerei több-évszázados mélységekbe nyúlnak vissza. Így a te álláspontod elfogadása, gyakorlatilag a nácik vágyainak, akaratának tesz eleget azzal, hogy 80 éves korodra beadod a derekad és azt mondod: Igazatok van, bár “itt ringatták bölcsőm, itt születtem”, itt eszméltem az őseim is, évszázadok óta itt éltek, ennek az országnak a nyelvét magas fokon beszélem és élvezem az irodalmát, s úgy amblock a művészetét szívtam magamba, és csak azt tudom igazán élvezni, tehát kultúrája átitatja minden porcikámat, amerre járok naponta, ” ím itt e kő, fentről e kő sem látható, nincsen műszer,mellyel mindez megmutatható” és most mondod Te mégis – belátom, rohadt nácik nektek van igazatok – nekem ez nem hazám, ahogy ezt ti igyekeztek nap,mint nap az orrom alá dörgölni, hogy újból kirabolhassatok, mint 1944-ben ???
  *
  Nem nem és nem adhatok neked ebben igazat. Már csak azért se, mert nekem, nekünk már az elpusztított 8 ősöm, rokonom jogán is jogaim, “hitbizományink” vannak.
  *
  …És még ide köt a napi élet nyűge, baja, de főleg az öröme, utódaim növekedése, fejlődése és előmenetele éltet és ösztönöz – ha úgy tetszik, hát még az ellenállásra is. Halvány remény él bennem az EU-t illetően. Abban reménykedem, hogy előbb utóbb megállítják ezt a Fid-SS ámokfutást, ami most zajlik nálunk, bár tudom azt is, hogy az ismert okokból most jön csak a neheze. Mindez persze nem azt jelenti, hogy egy percre is abbahagynám az enyéim védelmét. …De nácikkal kiegyezni, azt még mindig, soha! Tehát mindez reménnyel és tettvággyal tölt el. Nem adom fel. Amit csak lehet, azt beleadok, mert ez az én hazám is !!!
  Nagy nagy tisztelettel üdvözöl: K.B.
  *

Kapcsolódó cikkek

KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók