Tiltakozások Hack Péter ügynökvádjai ellen 2014. February 18. Tuesday 15:47 | AN

Tiltakozások Hack Péter ügynökvádjai ellen
Hack Péter büntetőjogászként fogalmazott meg tanúként olyan állítást, amely ellene mond milyen jogelvnek. Amikor a Hit Gyülekezete érdekeiről van szó, felfüggeszt minden szakmai követelményt.

Budapest – A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének (KKDSZ) egykori és mai elnöke is tiltakozik Hack Péter jogász, a Hit Gyülekezete diakónusa és a Hetek főszerkesztő-helyettese kijelentése ellen, amelyet a Hetek ellen indított perben tett. Hack azt állította, hogy “voltak olyan pozíciók, amelyeket szinte kizárólag ügynökként tevékenykedő személyek tölthettek be és ilyenek voltak a kultúrház vezetők is”. Vadász János szerint a minden alapot nélkülöző tényközlés súlyosan sérti a szakma képviselőit. Földiák András a kollektív bűnösségre vonatkozó kijelentés visszavonására szólította fel Hackot. A művelődési házak vezetői adtak nyilvánosságot ellenzékinek számító értelmiségiek, betiltott művészek, filmesek, írók számára.

Vadász János a perbe is becsatolt nyilatkozatában közölte, hogy 1973 és 1989 között művelődési központ és könyvtár igazgatóként tevékenykedett, 1985 és 1990 között a Magyar Népművelők Egyesülete elnökségének tagja, etikai bizottságának elnöke, 1989 és 2002 között a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének elnöke volt. Sem 1989 előtt az etikai bizottság elnökeként, sem 1989 után a 18 ezer 500 tagot képviselő szakszervezet elnökeként egyetlen esetben sem fordult elő ügynökvád egyetlen kollégával szemben sem. Hack Péter általánosító kijelentése, miszerint a szakma képviselői III/III-as ügynökök lettek volna, vagy ez lett volna a feltétele a vezető pozíció betöltésének, minden alapot nélkülöző tényközlés, amely súlyosan sérti az egész szakmát.

Vadász János közölte, hogy a rendszerváltozás előtt a népművelők és a könyvtárosok évtizedeken át biztosítottak nyilvánosságot az ellenzékinek minősülő, gyakran publikálástól eltiltott vagy margón levő művészeknek, tudósoknak, közéleti személyiségeknek. A szakma képviselői érdemi és pozitív szerepet játszottak a rendszerváltás előkészítésében.

Földiák András Hack Péternek írott levelében hasonlóképpen kijelentette: “a Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének az elnöke vagyok 5 éve, de ezt megelőzően négy évtizedet a közművelődésben dolgoztam és soha nem voltam ügynök. Saját magamon kívül számos kollégámat hívhatom tanúnak annak bizonyításául, hogy nem minden művelődési ház (amit Ön magyartalanul kultúrháznak nevez) vezető volt ügynök. Azért csak tucatnyit írok, mert százak vagy ezrek mozgósítása nehézséget okozna, de jó szervezés esetén ezren is tanúsíthatnák ezt.”

Földiák András felhívta Hack figyelmét “az egykori Kassák Klubra, ahonnan Aczél György személyesen elrendelt vizsgálatai ellenére a Sebő Együttes (kedves, nemrégen elhunyt Halmos Béla barátom) és a táncház-mozgalom indult, a szintén önálló intézményként működő Kőbányai Ifjúsági Klubra, ahol az Orfeo Báb-együttes és az Orfeo Színház létrejött, és még hosszan lehetne sorolni azokat a helyeket, melyek kifejezetten otthont adtak a másképp gondolkodó fiataloknak, táncházaknak, irodalmi színpadoknak, fotóköröknek, kórusoknak, értelmiségi kluboknak”. Földiák András idézi felesége, Őrszigethy Erzsébet „Asszonyok férfisorban” című Hévízgyörk pávakörét bemutató, a Magyarország felfedezése sorozatban megjelent kötetét. Mint írja, “ebben a faluban sokáig Fercsik Mihály barátom volt a művelődési otthon igazgatója, aki sajnos börtönben is ült a szocializmus alatt”.

A KKDSZ jelenlegi elnöke felszólította a művelődési házak egykori vezetőit kollektív ügynökváddal illető Hack Pétert, hogy “vonja vissza ezt a történelmietlen és mélyen sértő állítását”, ellenkező esetben “kénytelen leszek más eszközökhöz folyamodni tisztességben megőszült, és egész életében a magyar kultúráért dolgozó kollégáim védelmében, és mintegy ezer fő közművelődési területen dolgozó szakszervezeti tagunk nevében”.

Hack Péter a kijelentést Bartus László újságírónak a Hetek ellen indított perében tette, ahol kiderült, hogy Bartus Lászlóval szemben semmiféle bizonyíték nincs a Hetek által terjesztett ügynökvádra. A Gój Mototrosok által nyilváosságra hozatott 6-os kartonról egyértelműen kiderült, hogy hamisítvány, ezt már a Hetek sem vitatja. Ezzel szemben Bartus Lászlónak minden lehetséges forrásból (Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára, Alkotmányvédelmi Hivatal) hivatalos igazolása van arról, hogy semmilyen nyilvántartásban nem szerepel, soha nem volt hálózati személy, sem az állambiztonságnak, sem a rendszerváltás utáni titkosszolgálatnak soha nem volt titkos munkatársa. A Hetek bizonyítékok híján Bartus László “életútja” alapján próbál következtni arra, hogy az újságíró minden írásos bizonyíték ellenére mégis ügynök lehetett.

Ennek a “közvetett” bizonyításnak a részeként hangzott el Hack Péter büntetőjogász tanúvallomásában, hogy a művelődési házak vezetői szinte kizárólag ügynökök lehettek. A logika arra épül, hogy ha minden “kulturház vezető” ügynök volt,  Bartus László pedig az esztergomi “kulturház” vezetője volt, akkor ő is ügynök. Hack e hamis következtetés érdekében ügynöközött le egy teljes szakmát és többezer népművelőt, akik közül többen még börtönbe is kerültek az előző rendszerben. Kijelentését súlyosbítja, hogy büntetőjogászként fogalmazott meg egy kollektív bűnösségre alapozott vádat, amelyhez semmiféle bizonyítékot, BM parancsot, belső útmutatást, kimutatást vagy felmérést nem csatolt.

Vadász János a perben a koncepciós perekre emlékeztető, életrajzi elemekből kreált “közvetett” bizonyítással szemben is kijelentette: a nyolcvanas években résztvett az MTA esztergomi értelmiségkutatásában, amelynek során Bartus Lászlóval életút-interjút készített, amelynek irodalmi, szociográfiai változata megjelent a Tekintet című folyóirat 1988/2-es számában. Vadász János szerint “a mélyinterjú készítése során, a megismert tények alapján, számomra magától értetődővé vált, hogy Bartus László semmilyen kapcsolatban sem állhatott a belügyi, nemzetbiztonsági szervekkel”.

Tags: , , , ,

48 Reader’s Comments

 1. A tenyeket hagyjuk. Azok olyan zavarosak, sot ZAVAROAK !

 2. Kedves Ubul,

  milyen tények és kinek? Én értem, de nem biztos, hogy mindenkinek világos. :)) BL

 3. Ez a Hack se nagyon tudja már micsináljon , csakhogy az emésztőgödör felszínén úszkáhasson.

 4. Szia Laciúr , látom egyídőben ragadtunk kéjbordot.
  Nem tudsz aludni ?

 5. Reggel 9 órakor miért kellene aludni? :)) Nézz az órára.

 6. Nekem nics órám.
  Amióta légpuskával lelőttem.
  Egy ködös decembemberi hajnalon.
  Nekem ne ordítozzon itten hajnali tízkor !

 7. Szerintem meg minden Hack Péternek elment az esze.

 8. Büntetőjogász?És a büntetőjogász társak nem vetik ki maguk közül?
  Micsoda szégyen!

 9. Mindig is röhejes volt,ahogy ott ült az első sorban
  és áhítattal hallgatta N.Sándort!
  Soha nem értettem,hogy lehet egy SZDSZ-es
  ennyire együgyű barom!
  Az önamortizációs folyamat ezennel lezárult!

 10. 2/3 nevében a Fidesz bármit lesöpört vagy megszavaztatott, ahogy tetszett!
  Miért nem tette tisztába az ügynök-kérdést és a pártpénzeket?
  Na, ugye!
  Ha valakiket lehet zsarolni, akkor miért kellene rendet tenni, a 2/3 nem arra van!)))

 11. Az a lényeg, hogy Hackot minden vasárnap 11 kor láthassuk a hit gyülekezetében az első sorban , bérelt helyen . Némethet és Hackot biztos, hogy mutatja az ATV kamerája. :)

 12. Nem birom az alaszent martalocokat !

 13. sose volt ez normális! jól tudjuk, mert régi szabály: mindig az kiabál a legjobban akinek a háza ég! és nagyon nem csodálkoznék ha egy pár izgalmas dolog kiderül még róla.

 14. Az a jó ebben a Fidesz/Boross által titkosított ügynöklistában ,hogy ha valaki ügynökmúltazik nem lehet tévedni mert a titkos tények alapján bárkinek lehet ügynökmúltja és az ellenkezője is igaz lehet.

 15. Ha valakinek a HIT-gyülire van szüksége, akkor érezze jól magát abban a hitben.
  Az ügynökkérdés az egy más dolog.
  Lehet, hogy neki is meg kellett szólalnia – kértek tőle egy szívességet?
  -
  Nem vagyok hívő – de nem ítélem el azokat, akiknek ilyen dolgokra szükségük van.
  Einstein:
  A vallás és tudomány közötti ellentétek jelenlegi legfőbb forrása az emberarcú Istenről alkotott felfogásból ered.
  Én egy mélységesen vallásos hitetlen vagyok: ez egy új vallásféle.
  -
  És szeretem a városokban megnézni a templomokat és szimpatikusnak találtam II. János Pál pápát és Ferenc pápát is – Racingert pedig nem!

 16. @lovastengerész: még ez sem egészen igaz, mert nekem papírom van róla a volt állambiztonsági iratokra vonatkozóan és a jogállami titkosszolgálatoktól is, hogy soha, sehol semmiféle nyilvántartásban nem szerepeltem. Nem lehet teljesen eltűnni, egy volt ügynök nyomait nem lehet teljesen eltüntetni, mert voltak éves nyilvántartások, leltárral történt selejtezések, nagy nyilvántartó könyvek, cédulák, amelyeken kikértek adatokat. Ezeket Kenedi Jánostól tudom. Azt nem könnyű bizonyítani, hogy valaki az volt, az átvilágítási és az ÁBTL törvény definíciói szerint, mert több feltételnek kell teljesülnie ehhez. Azt viszont lehet bizonyítani, hogy valaki nem volt, mert annak valahol valamilyen nyomának lennie kell. Akiről sehol, semmiféle nyom nincs, mint rólam, az nem volt ügynök.

 17. Mikor bizonyítja be valaki, hogy a hit gyülekezete egy szcientológiai egyház?
  És Hackot Németh egy pórázon ráncigálja. Olyan ájtatos képpel néz vasárnap a VV-n az ATV-n, mint aki bármit megtenne Némethnek Az Istenének. :D

 18. Olvasó- és Köztársaim!

  Az egyetlen tisztességes és normális módszer az összes (későbbi) ügynökvádak (és elhallgatások) kivédésére az “elmaradott”, tehát “az EU által félrekezelt válság” okán mai napig is “demokratikus válságban” szenvedő Német Szövetségi Köztársaságé volt … pontosabban az, amit Gauck(? jól írtam?) csinált … mégpontosabban az a bizonyos Intézet! – Mindenki, takargatás nélkül megnézhette, hogy ki és mit jelentett(fel) róla!

  Minálunk ezt miért nem lehetett megoldani szűk 24 esztendőn át?

  Miért? … hahaha! … Mintha nem tudnám…tudnátok!

  Most már mindegy!

  Ez van, magunknak szartuk össze!

  A gyerekeinkkel pedig megetetjük!

  Gratulálok!

  Mindenkinek!

  Magamnak is!

  minden el vagyon baszarintva!

  Az egész Ország is!

  Meg annak “polgárai” is!

  Cáfoljon meg valaki, ha tud!

  … és ezt …
  … szendamondja! (nem szívesen!)

 19. A diakónus úr megszólalásával (amely erősen emlékeztet az orbáni kommunikáció motívumaira) kapcsolatban, e második cikknél, a Fiatal Művészek Klubja egykori igazgatójaként ideje megszólalnom. Különösen indokolt ez, mert ezúttal Vadász János barátom is nyilatkozott, aki a klub könyvtárosa volt egy ideig. Most csak a valóban ide tartozó tényeket említem, az ott eltöltött mintegy négy esztendő a hetvenes évek közepén, a kinevezésemtől a távozásomig nagyszerű kortörténet, a rövidesen megjelenő honlapomon részletesen megírom majd.
  Ha rangsort állítanánk a rendszer óvó tekintetének örvendező kulturális intézmények között, a fiatal művészeket, írókat, újságírókat befogadó, zártkörű klub igen előkelő helyre kerülne. A Big Brother valóban folyamatosan figyelt, később tudtam meg, még az egykori munkatárs Temesi Feri is azt hitte, „beépített” vagyok. Megírta egyik könyvében. Akkor mosolyogtam, de amikor a törzstag unokatestvéremtől, egy mellékmondatában azt kellett hallanom, ne viccelj, természetes, hogy be voltál szervezve, bementem az illetékes hivatalhoz, és kikértem az aktáimat. Az eredmény nem lepett meg, még az sem, hogy egy hölgy (munkahelye a Finommechanikai Vállalat!?!) jelentett rólam, hogy mit, az nem derül ki a papírokból.
  Már sok hónapja dolgoztam, amikor két pasas keresett fel, udvariasan jelezve, nagyon értékelnék, ha olykor beszámolnék a klubban történtekről. Azt kérdeztem, ha Petőfi ülne itt, őt is megkérnék erre? Hogy jön ide Petőfi, kérdezte az aktívabb, egyébként láthatóan spicces fiatalember. Úgy, hogy Petőfi alkatú lévén, nem tudom megtenni, hogy jelentést írjak arról, mikről beszélgettem tíz perce a barátaimmal. Rendben, de gondolkodjak az ajánlaton, később visszajönnek. Valóban megjelentek, és amikor kiderült, nincs változás, azt kérdezték, azt megtenném-e, hogy szólok, ha egy NSZK rendszámú fehér Mercedesszel jönne valaki, az a gyanú, hogy az illető kábítószerekkel üzletel. Miután ezt megígértem, udvariasan elköszöntek, soha nem jöttek sem ők, sem mások. Még három évig maradtam, később én mondtam fel.
  Rögzítsük, mindez a brezsnyevi, a természetesen hozzánk is megérkező, keményvonalas restauráció időszakában történt, amikor Kádár és Aczél György pozíciója is meggyengült.
  Hack úr, ez nem jött be!

 20. Bizony a bajok egyik forrása, hogy nem hozták nyilvánosságra az ügynök listát! Most nek kerülhetnének ártatlan emberek gyanúba!Ó, még fölényben is vannak a “túlélők”, hiszen megtanulták hogyan kell mellébeszélni! DE! Akinek nem vol szerencséje és az élet összehozta ilyen személlyel , sajnos inkább utóbb, mint előbb, de rájött az igazságra. A viselkedésük a leleplezőjük.Aki nem élt tisztán az később se tud tisztán élni! Sokszor volt már itt szó a pénzről. Azért mindent!

 21. Tehát senki nem akar/tud cáfolni!
  Gondoltam!
  Hát ezér’ tartunk mink itten, Vityu kán Uruszágában, ahol exkomcsik osztják az exkomcsiknak az Erkölcsi Mannát, amit pedig Nulladik (avagy: I. Enyveskezű) Viktor fizet A Mi Pénzünkből!
  Mer’ ez a Nemzetileg Elkötelezett Főkormányzó (Úr???!!!) maga osztja azt, ami nekije sincsen (ész, tisztesség), és abból oszt, amiből ő (meg a strómanjai: Simicska, Nyerges, Mészáros, Flier, … bocsika, de hányinger miatt most befejezném a sorolást!) sokkal nagyobbat szakaszt, mint a leszakadt, kelet-magyarországi munkanélküli/közmunkás, akinek egyetlen dolga, hogy fényezze a Soha-sehol-nem-dolgozottak által “munkaalapúnak” hazudott állam statisztikáját!
  Borzasztó, de e hazugság aktív részesei a ma még nem közmunkások is!
  Eszükbe sem jut, hogy őket a Vezér (és közpióca Csapata) csupán várólistára tette … merugye valakinek szavaznia is köll a Felkapaszkodottak népmentes Demokráciájára (Vologya a Schulmeister!).
  … és ezt is …
  … szendamondja!

 22. Ne keseredj el admin,
  most már biztos van rólad egy csomó akta, mint a NER-re különösen veszélyes felforgató tevékenységet végző egyénről. :)

 23. Ilyen nincs ,hogy valaki bizonyos posztot csak akkor tölthetett be ,ha ügynök volt.
  Lehet ,hogy volt ilyen ,de az biztos ,hogy nem volt általános és kizárólagos.
  Én 77 -től dolgoztam luxusszállóban vezetőként., Ott szinte csak nyugati vendégek voltak Logikus lett volna ,hogy legalább megpróbáljanak beszervezni , de meg se próbálták.. Az egyik , egyébként normális kollégáról sejtettük , ,hogy” rangja van” , Ennyi. Pedig a rendszerváltásig 13 évet húztam le ott. Volt egy sokat a szállodában tartózkodó ” belügyi összekötő” ( 88 vagy 89 -ben ő figyelmeztetett engem ,hogy vigyázzak a jurta szinházi látogatásaimmal, az ellenzéki dumával meg a Beszélő terjesztésével ,mert “dossziém van” odafent, de abból se lett semmi.)
  Hát én nagyon nem voltam rendszerbarát ,azokban az időkben , apámat valamikor államosították Egy csóró bognárműhelyt. A családban se párttag ,de még kisz tag se volt. Az egy nagyon rossz rendszer volt, de még csak össze sem lehet hasonlítani a mai rémálommal.
  Azok ( legalább is 70,80-as években) inkább nevetségesek és szánalmasak voltak ,mint félelmetesek. Szerintem ma mindenki sokkal jobban fél. Persze egyesek felnagyitják ( rendszerint volt MSZMP tagok és volt munkásőrök),hogy az micsoda egy borzalmas idő volt. Ez most sokkal borzalmasabb, még annál is ezerszer hazugabb ,nem beszélve az emberek szellemi színvonaláról. Az akkori átlagember abszolút nem volt hülyithető.
  Én kamasz koromban világirodalmat olvastam ( Csehov volt a kedvencem) nem pedig Való Világot és X-faktort néztem . Na jó néztem NDK -s Gojko Mitic indiánost meg csehszlovák Limo nádé Joe-t és Halál a nyeregben-t.
  Persze néhány embernek nagy biznisz eljátszani a hős ellenállót, de ők ugyanolyan hitelesek mint Pozsgay vagy Szűrös elvtárs . Szóval …… az a kása nem volt olyan forró. A mai ….az nagyon… és még mi jön! Agyrém.

 24. Ja ,és még valami . Kádár nem volt szemmelláthatóan elmebeteg, nem is nyalinkázott, és még lopni se lopott a szerencsétlen. A Czinege elvtárs vadászgatott ( mint a Lázár elvtárs , nem az akkori …. Jajj istenem). és több évtized alatt összelopott 1 (azaz egy)leányfalui nyaralót . Itt bármelyik megyei jogú alpolgármester naponta lop egyet . Lazán ,csuklóból.

 25. Az ilyen aljadék, férgek miatt mint ez a Hack is, Európa utolsó söpredéke ez az ország.

 26. T. szendam !
  2014. február 18. kedd
  19:11

  Olvasó- és Köztársaim!

  Az egyetlen tisztességes és normális módszer az összes (későbbi) ügynökvádak (és elhallgatások) kivédésére az “elmaradott”, tehát “az EU által félrekezelt válság” okán mai napig is “demokratikus válságban” szenvedő Német Szövetségi Köztársaságé volt … pontosabban az, amit Gauck(? jól írtam?) csinált … mégpontosabban az a bizonyos Intézet! – Mindenki, takargatás nélkül megnézhette, hogy ki és mit jelentett(fel) róla!

  Minálunk ezt miért nem lehetett megoldani szűk 24 esztendőn át?

  Miért? … hahaha! … Mintha nem tudnám…tudnátok! ”
  ,
  Miert? Miert? Mert akarhanyszor napirendre kerult, az “erintettek ” leszavaztak!
  .
  Legutoljara meg az MSZP is rabolintott, de a FIDESZ LESZAVAZTA !
  De gondolom, ezzel neked semmi ujat nem mondtam.
  .
  A lenyeg: Addig, mig nincs minden lap kiteritve, a fidesz fanok teliszajjal kommunistazhatnak, ragalmazhatnak artalmatlan embereket.
  Ebbol elnek, ez az elemi erdekuk, hogy tudjanak a zavarosban halaszni.
  .
  Vajon mit csinalna az a sok ostoba, ha ez a lehetoseg “ki lenne pipalva”?

 27. Azert nem tisztaztak az ugynok multat mert a 89/90-es partokat a titkosszolgalat
  szervezte vagy legalabbis nagyon benne volt. Csak meg kell nezni a fide$$ hatteret,
  a kisgazdikat Togyannal, az mdf-et Csurkaval, Raffaival, a szdsz-t ezzel a diszpinttyel. Ezt ezek soha se fogjak felfedni.

 28. jacuzzifan

  Bocsánat, de a véleményed hülyeség.

 29. Jacuzzifan !
  .
  Na, meg a Dunakör is !
  Az egyik főkolomposának Zebegény-Újvölgyben volt (vagy van ?) egy kacsalábon forgó kulipintyója, amelyet ösztönösen védett a vízlépcső várható emelkedésétől. Ezért – magánérdekből – ő bármire képes volt.
  Aztán ebből a zöldkörből “tiszta jó szándékkal kisarjadt” az MDF, amely – ma már tudjuk – nagyobb károkat okozott az országnak, mint hét Nagymaros és két Paks2. Mindennek egyenes folyománya a FidSS nevű szélsőjobb alakulat, amely kerek-perec ellenzi az egykori ügynökök listájának feltárását, nehogy a tömegek előtt is kiderüljön a hős nemzeti jobboldal mai élcsapatának a ‘89 előtt viselt titkosszolgálati főszerepe.

 30. Kell egy ÜgynökLeaks. Akkor lenne fejvesztve rohangálás.

 31. Admin
  /
  /
  Kerdeznem hogy szerinted mennyi esely van arra hogy akar Nemeth Sandor akar mondjuk Orban Viktor az esetleges ugynoki multjuk bizonyitekait eltudjak tuntetni.
  Mas szoval. Ha barmit es akarmit is tettek van esely arra hogy az esetleges erintettsegukre feny deruljon ?

 32. ubul

  Szeretném HOSSZABBAN kifejteni az én véleményemet ezzel kapcsolatban:
  Nincs. esély.

 33. ubul

  És ha mégis kiderülne bármi ( nem fog) , akkor mi van ? Úgy ráznák le magukról ,mint kutya vizet , még csak meg se izzadnának . Gyurcsányoznának kicsit , jönne a blabla a rezsibohóckodásról,meg miszter Szájmonró. Vagy csak egyszerűen a pofánkba röhögnének és közölnék,hogy nyasgem. Miért az 50 MILLIÁRDOS off-shore lenyúlásnak volt bármilyen visszhangja.?
  Amiíg a zemberek ezt eltűrik ( figyelsz Bumburi?) ,addig ez van . Tudtak ezek bármilyen hajmeresztő dolgot művelni , amitől nem nőtt a népszerűségük??
  Na,ugye. Mindenki azt hitte ,hogy a trafik / föld ügy ,na aztán…….. meg a NAV botrány. Húha, Most itt a Paks. És????? Nyente.l Ruanda , Laosz és Madagaszkár fényévekre van előttünk . Pedig a szekta csak kb. 13-15%.
  A többi meg bambul , bámulja a tévét, sörözik és böfög.

 34. vikmeki
  Majd posztumusz!

 35. Az persze általánosságban nem igaz, hogy minden művelődési ház igazgató ügynök lett volna. De az viszont igaz, hogy létezett egy olyan intézmény, hogy BM összekötő. 1-2 havonként kijött a Művelődési Házba ugyanaz a személy, és órákra bezárkóztak az igazgatóval a szobájába, és egyáltalán nem lehetett őket zavarni. A látogatás értelme a tájékozódás, és az utasítások kiadása volt. Ilyenkor kifaggatta a BM-es az igazgatót az elmúlt időszak rendezvényeiről, a rendezvények közreműködőiről, a különböző civil kezdeményezésekről, az egyes csoportok törekvéseiről, létszámáról, személyi összetételéről, a velük való “bánásmód” mikéntjérő, a három T, azaz a tiltás – tűrés – támogatás jegyében. Tehát, ha nem is volt beszervezve, de ebben a rendszerben az igazgató állandó konzultációra volt munkakörileg kötelezve. Nem ugyanaz a kettő, de nagyon nehéz lehetett egyensúlyozni az egzisztenciális függésben, hogy tisztességes maradhasson az ember.

 36. Szerintem aki eleve tisztességes volt, az az is maradt. A szemét meg szemét, rendszertől függetlenül. Sokan nem szerettük azt a rendszert,de figyelembe véve a körülményeket és a lehetőségeket ( hiszen egy megszállt ország voltunk)
  Ég és föld a különbség az akkori )70/ 80-as évek , és a mai helyzet között.
  Akkor én nem éreztem ,hogy minden területen ,mindent maguk alá akarnak gyűrni, most viszont ezt érzem. Akkor a kollégák MERTEK beszélni egymás előtt : ÚGY BIZONY!!! ma nem mernek ,sokszor még családon belül se!!!
  Meg a lényeg a két vezető elmeállapota és emberi kvalitásai közötti különbsé.
  g. A rendszer korrupt volt,. istenem ,mennyire viszonylagos minden, hiszen azok még ipari tanulók se lehettek volna ezekhez képest . Meg ugye az irány , ott ha lassan is de kifelé kapaszkodtunk a sz@rból , most meg egyenesen visszafelé mászunk és dagonyázunk benne. 2014 -ben Európa közepén , Unió és Nato tag-ként. Na ,ezt ki gondolta volna.De amig az emberek egyésze ( nem a többség eladná az édes jó anyukáját is 93 eurocentért ( mint 2006-ban.), a többség meg igénytelenül kussol ,addig ez lesz. Sajnos nagyon de nagyon de nagyon buták az emberek!!!

 37. @Wintermantel: Nem tudom, lehet, hogy valahol volt ilyen. Én az esztergomi Általános Művelődési Központ igazgató-helyettese voltam. Soha egyetlen alkalommal ilyen “BM összekptő” nálam nem járt. Azt nem tudom, hogy az igazgatónál járt-e, de kizártnak tartom, mert az iskola és művelődési ház összevont intézményének az iskolaigazgató volt a közös igazgatója. Hozzá hiába mentek volna, nem sokat tudott a művelődési ház rendezvényeiről, nem nagyon járt át. Ön most ugyanazt a hibát elkövette, mint Hack Péter. Általánosságban mindenkire vonatkoztatott valamit, ami lehet, hogy valahol előfordult, de nálunk például soha. És a tiltakozó szakszerevzeti vezetők is azért tiltakoznak, mert náluk sem volt ilyesmi soha, és mert ismertek sok helyet, ahol szintén nem. Utólag teljesen eltorzítják a nyolcvanas éveket, mintha ott minden bokorban ügynök és BM-es lett volna, és nyilvánosan mentek volna a BM-sek raziázni. Nevetséges. Nem volt az úgy lefedve és egyáltalán nem volt terror. Viszonylagos szabadságban éltünk. Nagyjából lehetett tudni, hol van a kerítés, de azon belül szabad volt a mozgás. Nem nyüzsögtek a BM-esek. Micsoda baromság ez. Ez nem az ötvenes évek, nem az ÁVO ideje. Esztergom rgy polgári város volt a szocializmus alatt is. Ha valakiől kiderült volna, hogy bármi köze van ezekhez, vagy bejárnak hozzá, akkor azonnal híre megy, egy perc alatt kiközösítették volna. Ne vicceljen. A művelődési ház tele volt helyi művészekkel, színjátszókkal, underground zenekarokkal, akik enyhén szólva nem a rendszer hívei voltak. Oda BM-es a lábát be nem tette, nem is tehette volna.. Az lehet, hogy az egyes csoportokban volt néhány emberük, de mit jelenthettek volna azok, amit ne tudhattak volna ezek. Minden nyilvánosan zajlott, mindenkiről lehetett tudni a városban, hogy mit gondol, hova tartozik. Ez egy klerikális város volt, ahol akkor ellenzékiségnek számított misére járni. Ne vicceljen már. Ennek a városnak a kulturális életét nem a BM irányította. Szóval ne általánosítsunk. BL

 38. “….ha nem is volt beszervezve, de ebben a rendszerben az igazgató állandó konzultációra volt munkakörileg kötelezve. Nem ugyanaz a kettő, de nagyon nehéz lehetett egyensúlyozni az egzisztenciális függésben, hogy tisztességes maradhasson az ember.”, írja Wintermantel kolléga.
  Az első mondat, korábban többen megírtuk, hazugság! Ha a ma politizáló, kormány hű W. úrról van szó, ő bizonyára a saját jelenéből következtet.
  A második mondathoz: bizony, olykor igen nehéz tisztességesnek maradni bizonyos bizalmi pozíciókban. Azért meg lehetne próbálni…..

 39. @vontolla:
  Ahhoz az idézethez egy megjegyzés, hogy “nagyon nehéz lehetett egyensúlyozni az egzisztenciális függésben, hogy tisztességes maradhasson az ember”. Egyáltalán nem volt nehéz. Tisztességes embernek ez nem volt nehéz, mert fel sem merült, hogy valamit bármi áron érjen el. Az egzisztenciális függés egyáltalán nem volt olyan nagy, mint manapság. Ma komoly veszély van, akkor nem kellett éhenhalni annak sem, aki tisztességes maradt. Nem is állítottak mindenkit ilyen döntés elé. Akkor még számított valamit a tehetség és a szorgalom, a szakértelem is, nem úgy, mint most. Hagyjuk már ezt. Senkit nem vontak deresre. Ne csináljunk úgy, mintha az egész ország ügynök lett volna. Ez nevetséges. Aki akkor élt, az tudhatja, hogy itt egy olyan világot vetítenek vissza egyesek, hogy mocskolódhassanak, ami nem volt. Nem így volt. BL

 40. admin

  Teljes mértékben igazat adok neked. Egyesek nagyon eltorzitják azt ,hogy mi volt itt nem csak a 80-as ,hanem már a 70-es években . És akik ezt eltorzitják azok vagy fiatalok ,akik nem is éltek vagy olyan egykori NAGYON redszerhű szar alakok mint bencskandrás , a partizánszakértő szakály vagy az akkor nagyon is lojális kövér elvtárs meg a kun miklós és tőkéczky félék. Persze nagyon sok dolog nekem se tetszett abban az időben , nagyon nem szerettem ŐKET, de még csak összehasonlítani sem lehet ezzel a mai gátlástalan szuper-zombi bandával és főleg a grazi ápolttal. Abban is egyetértek veled ,hogy nem volt ilyen ( főleg egzisztenciális ) félelem. Ha összehasonlitjuk például az akkori pénzügyi és gazdasági vezetőket ( Faluvégi,Hetényi, Fekete, Hágelmayer, Marjai, Pulai, Nyers stb…..) ezekkel a mostani sikhülye szélhámosokkal (Matolcsy, Németh Izéné. Varga, Cséfalvy ) azonnal szembetünik a két rendszer közötti különbség,nem elfelejve azt (pláne!!!),hogy egy megszállt ország voltunk. Ezzel magyarázható a mai hatalom skizofrén paranoiája,hiszen ezt ők is kell ,hogy tudják , de az eredmény látható ,akkor is ha lehazudják a csillagot az égről. Ennek a ködösitő maszatolásnak a része ,hogy ennyire félremagyarázzák az akkori időket . Nekem ugyan magyarázhatják ,hiszen én benne éltem. Azok a korombéli lelkes segitőik , azok meg akkor is szar emberek voltak ,és azok ma is. Akkor az akkori hatalomhoz törleszkedtek ,ma meg ezekhez. És abban nagyon igazad van , hogy ( például ,nálunk ,a VIII. kerületben is) azonnal kiközösítették az emberek azt ,akiről kiderült ,hogy a rendszer ……….nyalói. Én nagyon nem szerettem azt a rendszert , de most ezerszer jogos az a kérdés ,hogy : mihez képest?

 41. T.Admin, erről szólt a két beírásom! :-)

 42. Laci. Annyira szánalmas ez az egész ügynöközgetés a mai hatalom és szekértolóik részéről, miközben az egyházak tényleg tele voltak ügynökökkel (ez nem mendemonda, hanem az ezzel foglalkozó történészek írták le), az azonban nem zavar senkit, sőt, védelmet élveznek, mert eleve úgy kell tekinteni rájuk (a hivatalos hatalom szerint), hogy ők nem kollaboránsok voltak, hanem hősök, akik önzetlenül és önfeláldozóan vállalták a beszervezés megaláztatásait a híveik hitéletének biztosítása érdekében. mert ugyebár egy pap esetében ez evidencia, nem is lehetett ez másképp.
  .
  Bartus Laci esetében pedig éppilyen evidencia, hogy akkor is besúgó ügynöknek kell tekinteni, ha köze sem volt hozzá, mert (a hatalom és szekértolói szerint) biztos megvolt rá a hajlama. csak rá kell nézni, csak el kell olvasni, kérem, az írásait. teljesen felesleges itt mindenféle kartonok után kutatgatni, ez az ember kiköpött ügynök-típus, és kész.
  .
  ez éppen olyan kommunikációs módszer, ahogy mára már mindenki zsidó, aki nem a klerikális jobboldal szekerét tolja. (nem mintha ezt bárkinek is szégyellnie kellene, sőt) teljesen felesleges valakiről bebizonyítani, hogy zsidó. ha a jobboldal valakit zsidónak lát, akkor az az is.

 43. bocs, ez utóbbihoz csak annyit, hogy a halottagyú jobboldaliak többsége a mai napig abban a hitben él, hogy Bartók Béla is zsidó volt. de lehetne sorolni…

 44. ennek egyébként az az oka, hogy egyes könyvekben, enciklopédiákban az olvasható, hogy Bartók a nácizmus előretörése és a zsidótörvények miatt emigrált Amerikába. azt el sem tudják képzelni a halottagyú jobboldaliak, hogy egy nem zsidó magyar ember is rendelkezhet olyan erkölcsi mércével, amely a nácizmussal és a zsidóüldözéssel nem óhajt kiegyezni. ezért szerintük az ilyen ember eleve nem lehet más, csak zsidó.

 45. admin 2o14.o2.19.16.33

  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 46. nem ingyér imádja németistenprófétalibamájzabálósanyit

 47. Ha már szóba kerültek az egyházi ügynökök, róluk én írtam annak idején az első leleplező cikkeket. Mindig is a legteljesebb nyilvánosság híve voltam az ügynökakták tekintetében. Azért az elég érdekes, hogy ahol sok ügynök volt, mint az egyházakban, ott sokan le is buktak. Kisebb papok, püspökök, még a bíboros is. De a legendás művelődési házak igazgatóiról nem sokat hallani, hogy lebuktak volna, mint ügynökök. Nem volt szükség arra, hogy beszervezzék őket, mert a munkájuk és a rendezvényeik teljesen nyilvánosak voltak. Oda kellett beépíteni ügynököket, mint az egyházakba, ahova nem lehetett belátni, mert egy zárt világ volt. Hack hülyeségeket beszél. A kultúra a rendszer egyik szelepe volt. Hagyták, hogy ott kiéljék magukat azok, akik nem lelkesedtek a rendszerért. De itt kár az ügynökkérédésről beszélni, és Hack ostobaságát komolyan venni, itt csak rólam van szó. Ha buszsofőr lettem volna, akkor Hack azt hazudta volna a bíróságon (mint tanú!!!!!), hogy minden buszsofőr ügynök volt. Az összes “kultúrház” vezetőnek, ahogy a sunyi Hack nevezi a művelődési intézmények vezetőit, azért kellett kivétel nélkül ügynöknek lenniük a makulátlan Hack jogász szerint, hogy én is ügynök lehessek valahogy. Ilyenekből és ilyen logikával próbálják pótolni azt, hogy semmiféle bizonyítékuk nincs, mert nem lehet. Ennyi erővel egy sokkal hihetőbb ügynökmúltat összerakok bármikor Németh Sándor előéletéből, és még lehet, hogy van is benne valami. Hack pedig minden aljasságra képes, ha Németh Sándor utasítja. Szektás, jellemtelen és gerinctelen ember. Azt hiszi, majd a mennybe megdicsérik a hazudozásért. Nem gondol arra a hülyéje, hogy a Németh Sándornak való engedelmességnél nagyobb súllyal esik majd latba az a parancsolat, hogy “ne tégy hamis tanúbizonyságot felebarátod ellen”.

 48. Fény-Árnyék egy hivatásról – életmetszetben címmel nemrég tekintettem át könyvemben azt a korszakot, amelyben Hack Péter szerint a művelődési házakban dolgozó kollégáinknak “ügynökösködniök” kellett volna.(!?)
  A kötetben, megyei összesenben közel félezer kollégát soroltak pályatársaik a Jeles népművelők közé, s azért csak ennyit, mert szabott létszámkeret volt. Azt mondanom se kell, hogy a túlzottan vonalas kollégákat – mert akkor is voltak ilyenek – nem nagyon kedveltük, (a Jelesek közé ma különösen nem sorolták volna), de tudtunk róla.
  Most könnyebb dolgunk lenne, ha a 2/3-os többségi törvényalkotás mámorában az ügynöktörvény is “befért” volna a jogalkotói buzgalomba. Az a gyanúm, ha nem lenne a pártoknak, a FIDESZnek is! és holdudvaruknak e téren takargatnivalója, már régen tudnánk, hogy Hack úrnak mennyiben lehet igaza. Azt hiszem ő is tudja, hogy félrebeszélt, vagy szerencsétlenül fogalmazott buzgalmában. annál is inkább, mert ha ebben az országban él azt is tapasztalnia kell, hogy már nem az “ügynököktől” kell félni, hanem egymástól. Rettegnek sok munkahelyen, a boltban vagy a vonaton az őszinte véleménynyilvánítástól. Mosolytalan ország lettünk…
  A Rákosi éra vicce jut eszembe 1952-ből:
  -Hogy végződtek régen a mesék?
  -Aki nem hiszi járjon utána.
  -Ésma?
  -Aki nem hiszi, annak utána járnak.

Kapcsolódó cikkek

Mi lesz veled, Magyarország? 2014. April 2. Wednesday

Hack: A kultúrház vezetők ügynökök voltak 2014. February 1. Saturday | AN

Nemcsak a 6-os karton hamisítvány 2013. November 4. Monday


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók