Bartus László: Út a bukáshoz 2013. augusztus 24. szombat 20:34

Bartus László: Út a bukáshoz

A magyar közélet elhasználja azokat, akik nyilvánosság elé állnak, bármilyen közszereplést vállalnak. Ez még akkor is így lenne, ha nem lenne egy párt, amelyben magukat “kereszténynek” nevező politikusokat azzal a feladattal bíznak meg, hogy valakit tönkre tegyenek. Következik ez abból a kultúrából, amely senkit nem becsül, nem értékel, nem tisztel. Aki közfeladatot vállal, azt különösen nem, hanem célpontnak tekinti. Nem részesíti megkülönböztetett védelemben, mert a nyilvánosság szereplői sokkal inkább vannak hamis rágalmaknak kitéve, mint az egyszerű polgár.

Ezt demokratikus, civilizált és kulturált országokban nem teszik. Tudják, aki közszereplést vállal, nagy lelki terhet vállal magára, és támadásoknak teszi ki magát. De a magyar emberek többsége csak a Fradi-Dózsa ellentét színvonalán képes gondolkodni. Aki nem olyan mezt húz magára, mint az övé, azt halálos ellenségnek tekinti. Velük szemben minden eszköz megengedett. Mindenkit valamilyen “csapatba” tesznek, a “csapatokra” negatív előítéleteket aggatnak, és azokkal azonosítanak mindenkit, akit a “csapathoz” tartozónak vélnek. Aki a nyilvánosság elé lép, nem úszhatja meg a mocskolódást.

Jogállami demokráciák olyan szabályokat alkalmaznak, amelyek korlátok közé szorítják a tömegre jellemző alantas lelki szükségletet, az alaptalan vádaskodást, a szándékos mocskolódást, a személyiség elleni támadásokat. Minden embernek joga van a személyi integritása, a tisztessége megőrzéséhez akkor is, ha nyilvánosságot és demokratikus közszereplést vállal.

Bajnai Gordon azon kevés politikusok közé tartozik, aki viszonylag rövid politikai előélete alatt nem amortizálódott. Köszönhető ez részben a habitusának, konfliktuskerülő magatartásának, szelídségének, és annak a tulajdonságának, hogy nem a hatalom megszállottja. Ránézésre is jó ember. A “libaügy” tipikus rágalomhadjárat. Ennyi erővel bárki öngyilkos lehetne azért, mert felment a benzin ára, mert tönkrement a textilipar, elromlott az autója, csődbe ment a cég, ahol dolgozott.

Ilyenek előfordulnak az életben, vannak olyanok, akiknek a házát elviszi a hurrikán, elveszítik a családjukat, a kezüket vagy a lábukat, aztán mégsem lesznek öngyilkosok. Az öngyilkos haláláért senki nem felel, csak az öngyilkos. Legfeljebb a környezete, mely nem segíti át a nehéz időszakon, és nem vigyáz rá. Bajnai Gordon nem felel azért, mert egy iparág tönkre ment, és emiatt valaki öngyilkos lett. Ennyi erővel az Ikarus csődje után is öngyilkos lehetett volna a fél királyi város. Az a Fidesz-propaganda, amely ezeknek az embereknek a halálát Bajnai Gordon nyakába varrta, nemcsak tisztességtelen, hanem törvénytelen is.

Bajnai Gordon tehát viszonylag tisztán úszta meg egyéves kormányzását, annak ellenére, hogy ő is a magyar ugar rendszerváltásának zavarosából érkezett. Köszönhette ezt annak is, hogy válságmenedzselést vállalt, sikeres kormányzása a Fidesz érdeke is volt, mert annyival jobb állapotban vehette át Orbán maffiája az országot. Visszatérésével sokat várt, de amikor elhatározta magát, akkor a Magyarországon élő demokraták és a demokratikus Nyugat nagy reménysége volt, mert nem amortizálódott, van kormányzati tapasztalata, euroatlanti irányultságú, modern gondolkodású, szalonképes ember.

Ezután Bajnai Gordon elkövetett minden hibát, amit el lehetett követni. Nem emlékszem egyetlen jó lépésére sem, amelyet politikai értelemben pozitívnak lehetne nevezni. Szimpatikus emberek esetében könnyen esünk abba a csapdába, hogy a csalódást okozó rossz döntéseket nem neki, hanem a “rossz tanácsadóinak” tulajdonítjuk, de Bajnai Gordon esetében nem vonatkoztathatunk el attól, hogy Szigetvári Viktor személyében kiválasztotta a rendszerváltás utáni magyar közélet egyik legkártékonyabb figuráját, aki egy típust is megtestesít. A “politológusoknak” azt a típusát, amely a maga szakmai bikkfanyelvével elhiteti, hogy valami titkos tudás birtokában van, amelyhez halandó nem érthet.

A magyar politológusképzés kitermelte ezeknek a hasbeszélőknek a kártékony tömegét, akikből a feladatára alkalmatlan sajtó csinált megmondóembereket. A legegyszerűbb az volt, hogy az ötlettelen és lusta újságíró felhívja valamelyik nagyokos “politológust”. Ezek egy része ártalmatlan, leszámítva azt, hogy minden alap nélkül beszélnek a levegőbe, és csak növelik az általános zűrzavart. De van a magyar politológusnak olyan típusa, aki karrierista, aki különleges “beavatottságának” látszatát arra használja, hogy személyes karrierjét építse. Akiknek tanácsokat ad, azokat ugródeszkának használja. Arról nem megfeledkezve, hogy létrehozzon egy saját kommunikációs és tanácsadó céget, ahova lehet küldeni az állami- és pártmegrendeléseket.

Létezik ilyen szakma a világban, Amerikában például sokan volt CIA alkalmazottakat foglalkoztatnak, igazi profikat. De a magyar változat egy élősködő, kártékony és hitvány réteget termelt ki, amely felbecsülhetetlen károkat okoz.

Bajnai Gordon első és legrosszabb döntése az volt, amikor Szigetvári Viktorra és stratégiai tanácsaira bízta magát. Ebben a döntésében már kódolva volt a bukás. Ezután már nem lehetett jó döntése. Szigetvári ideológusi szerepe nyilvánvaló. Minden politikai lépés esetében ő magyarázta meg a döntés mögött álló ideológiát. Megszólalásaiból egyértelműnek látszott, hogy a stratégiai elképzelések mögött ő áll. Ezt tükrözte az is, amilyen meghatározó szerepet játszott a Haza és Haladás Alapítvány munkájában, amelynek célja Bajnai Gordon leendő kormányzásának elméleti előkészítése volt. Szigetvári Viktor tanácsadóként egyedülálló kudarc-sorozatot tudhat magáénak. Miniszterelnökök, kormányok múltak ki a kezei között, miközben ő egy zseni misztikus légkörét teremtette meg maga körül.

Tevékenysége időszakában az MSZP és a szocialista kormányok kommunikációja csődtömeg volt. Az MSZP veresége elsősorban kommunikációs csőd volt. Bajnai amerikai támogatóinak egyike egyszer azt mondta nekem, hogy Szigetvári pótolhatatlan, mert ismer minden választási körzetet, az ottani embereket. Mire azt mondtam, hogy ez nem egy vele született tudás, erre három hónap alatt bárki szert tesz. Másrészt az inkább hátrány, ha valaki nem friss kapcsolatokat épít. Ez tipikusan olyan tudás, amelyhez nem kell zseninek lenni.

De Szigetvári körül kialakult egy misztikus tisztelet, miközben mindenki megbukott a kezei között, ő maga soha nem bukott meg. Amikor kellett, belépett az MSZP-be, amikor az szolgálta az érdekeit, akkor kilépett belőle. Miközben “konzervatív-liberálisnak” nevezte magát, aminek semmi köze a szocialistákhoz. Szigetvári az a típus, aki katolikus piarista gimnáziumban végzett, diplomamunkáját Navracsics Tibornál írta, de a baloldalnak ad tanácsokat. Nem feledkezett meg arról, hogy tanácsadóból észrevétlenül politikussá, sőt párt(társ)elnökké váljon, ami súlyos szerepzavarra vagy beteges karrierizmusra utal.

Állandó kísértése a tanácsadóknak, hogy egy idő után úgy érzik, jobban csinálnák, mint azok, akiknek tanácsokat adnak. De ez két külön szakma, két különféle tehetséget és karizmát igényel. Bizonyos színvonal fölött a tanácsadó tudja, hogy az ő szerepe nem azonos a politikuséval, nem vágyik a politikus helyére. Aki mégis, az nem megbízható ember. Profi tanácsadó nem is mutatkozik a nyilvánosság előtt. Aki nem így tesz, az elárulta magát, hogy dilettáns karrierista. A nagy tanácsadó cégeknél nem is egy ember, hanem egy csapat készíti a tanácsot, amelyet nem lehet egyetlen emberhez kötni. Az pedig végképp elképzelhetetlen, hogy valaki ezt misztifikálja, ebből csináljon politikai karriert, és riválisává váljon azoknak, akiknek tanácsot ad.

Szigetvárinak szerepe van abban, hogy Bajnai Gordon nem a baloldalra érkezett vissza a politikába, hanem kezdetben a létező baloldallal szemben határozta meg magát. A baloldal riválisaként kezdett “választási szövetség” szervezésébe. Szigetvári természtes előfordulási helye a keresztény-nemzeti jobboldalon lenne (míg Bajnaié a baloldalon). Erre predesztinálják egyházi középiskolai tanulmányai és habitusa is. Bárkivel fogadnék, hogy ha lesz árulója az ellenzéknek, aki bármikor hajlandó akár koalícióra is lépni Orbán Viktorral, akkor az Szigetvári Viktor lesz. Ha az érdekei úgy kívánják, belép akár a Fideszbe is, és ha még nem sújtotta Isten eléggé ezt a szerencsétlen országot, akkor miután Szigetvári tanácsadóként kinyírta összes lehetséges riválisát, a politikai színtérről eltűnő Fidesz helyébe lép, mint centrista polgári jobboldal.

Azt nem állítom, hogy Szigetvári szándékosan tette tönkre Bajnai Gordon politikai pályafutását, de nem is lennék meglepődve, ha így lenne. Az viszont egészen biztos, hogy az együttműködés végeredménye ez lesz, ha Bajnai nem válik meg tőle időben, és kettejük közül Szigetvári éli majd túl. Miközben Szigetvári dolgozta ki a vesztes stratégiát. Hibát hibára, őrültséget őrültségre halmozott, de azokért soha senki nem vonta felelősségre. Azokba mégsem ő, hanem Bajnai bukik bele. Tíz hónap alatt ez az ember mindent mondott, és az ellenkezőjét is, de ezekkel senki nem szembesíti, ezekért soha nem felel. Tönkre tette egy tehetséges és kedves ember politikai pályafutását, ő viszont a felszínen marad.

Hibás volt az egész stratégia, hogy Bajnai a civil mozgalmak élén tér vissza, mert a politikában pártokra van szükség. A Millára való rátelepedés csak arra volt jó, hogy a Millát kinyírja. Hibás volt az a teória, hogy Bajnainak szövetség élére kell állnia, és szövetséget kell létrehoznia, amikor neki még pártja sem volt. Szövetkezni akkor kell, amikor van mire. Hiba volt ezt a szövetséget a baloldallal szemben definiálni, és ezzel az ellenzék nagyobb részét ebből kirekeszteni. Hiba volt fantomszervezetekkel társulni, akiknek annyi támogatójuk sincs, mint egy bélyeggyűjtő egyesületnek. Aztán hoppon maradva visszakanyarodni az MSZP-hez, és a nagy semmivel a háta mögött elvárni, hogy ezek után ő legyen az MSZP miniszterelnök-jelöltje. És folytathatnánk a sort. Óriási hiba volt az ellenzéket belekényszeríteni a választási részvétel zsákutcájába, amikor a választásoknak sem a legitimitása, sem a tisztasága nem biztosított.

Anélkül, hogy részletesen elemeznénk azokat a kanyarokat, amelyeket Szigetvárinak köszönhetően Bajnai megtett, leszögezhetjük: ilyen gyorsan politikust még nem tettek tönkre. Kezdődött azzal, hogy Bajnai centristaként egy mérsékelt jobbközép párt helyét célozta meg, és olyan választási szövetség szervezésébe kezdett, amely a baloldal, az MSZP és a DK ellenében határozta meg magát. Ez kifejeződött abban is, hogy átvette a Milla retorikáját, amely az elmúlt húsz évet és az Orbán-rendszert egy kalap alá vette, és a 2010 előtti politikusokat is válogatás nélkül a szemétdombra ítélte. Ez a kommunikáció átvette az orbáni propagandagépezet több hazugságát is, hogy elhatárolja magát a baloldaltól, és jobboldali szavazókat szerezzen: legfelháborítóbb a 2006-os őszi események tálalása, amely a szélsőjobboldal álláspontját tette magáévá, és a nyilvánvaló puccskísérletet a “rendőrterrorral” azonosította.

Az a mérsékelt jobboldal, amiről Szigetvári hazudozott, a magyar belpolitikában nem létezik. A magyar jobboldaliság a belső harcokat követően visszatért a horthysta “keresztény-nemzeti” ideológiához, amely a konzervativizmust az antiszemitizmusra épülő nemzeti identitással váltotta fel, miután a nemzet fogalmát elszakította a liberalizmustól. Ennek tudományos irodalma van, elvtársak, csak olvasni kéne néha. Ezért csak idő kérdése volt, hogy a “centrista mérsékelt konzervatív” jobboldali stratégia mikor bukik meg, és Szigetvári újabb pördületével Bajnai mikor kényszerül vissza a baloldalhoz.

Miután a baloldallellenes választási szövetség terve megbukott, Bajnainak egy szerencsétlen kábítószerfüggőn és egy leszerelt katonán kívül egyetlen támogatója nem maradt. Önmagával és Szigetvárival volt szövetségben. Tömegbázisról nem beszélve: nem maradt más, mint visszamenni az MSZP-hez. Ez az egész dicstelen bohóckodás, a maga megalázó kanyarjaival csak azért élte túl magát, mert Bajnai Gordon személyéhez még mindig ragaszkodik a demokratikus Nyugat, és benne lát nagyobb fantáziát Mesterházyval szemben. Magyarországon is sokan emlékeznek még arra, hogy Bajnai rendbe tette az országot, és kormányzásához nem kapcsolódtak ideológiai harcok. Ez részben annak volt köszönhető, hogy a Fidesz őt nem támadta, másrészt válságkezelőként nem kellett ideológiai és politikai hitvallásokat tennie.

Az viszont világossá vált, hogy Bajnai Gordon a jogállamiság és a liberális társadalom elkötelezett híve, ezért a demokratikus Nyugat erőlteti az MSZP-vel való házasságot. Az MSZP az első pillanattól kezdve nem gondolta komolyan, hogy Bajnai miniszterelnökjelöltje lehet, mert erről a pozícióról Mesterházy nem hajlandó lemondani, és a párt őskövületei is presztizskérdést csinálnak belőle. Nem beszélve az Audi-kulcsokról, amelyeket Mesterházytól remélnek. Bajnai visszatérése viszont kizárólag erre a pozícióra irányult, a demokratikus Nyugat erkölcsi támogatása és bátorítása is ennek szól. Nagyon visszatetszőek mindig az olyan hazugságok, amikor valaki elmondja, nem akar miniszterelnök lenni, miközben nincs is más értelme a politikai színrelépésének, és ezzel a híveit is elbizonytalanítja.

Bajnai nem tudta átvenni az ellenzéki vezér szerepét. Ez a mondat Szigetvári felmondólevelének indoklása is lehetne. Ez ugyanis abból a stratégiából fakadt, amelyet Szigetváritól kapott, miszerint a lejáratódott baloldal (és különösen Gyurcsány és a DK) megkerülésével egy centrista pártot kell  létrehozni. Bajnai ideológiamentes világot kezdett hirdetni, amelyben szőnyeg alá akarta söpörni a az ideológiai ellentéteket és az ebből fakadó történelmi sebeket. Ez egyébként, ha tetszik, ha nem, a katolikus egyház stratégiája: nem látszani, észrevétlennek lenni, az ideológiai ellenfelet elaltatni. Mintha nem is lenne ideológiai háború, miközben ők tisztában vannak annak lényegével.

Bajnai már visszatérésekor egy társaságba sorolta Mindszenty bíborost és Bibó Istvánt, mintha ők ugyanazt gondolták volna a szabadság alatt, és ugyanazért harcoltak volna 56-ban. Trianonnal kapcsolatban szintén a jobboldal elfogadhatatlan retorikájához csatlakozott. Annak alapján nyugodtan csatlakozhatott volna Németországhoz is a revízió reményében, ahogyan Horthy tette. A határon túli magyarokkal kapcsolatban is átvette az orbánista-horthysta hazugságokat. Ezeket a kérdéseket nem lehet politikai taktikázás tárgyává tenni. Ezek elvi kérdések. Euroatlanti elkötelezettségű politikus nem beszélhet úgy, mint egy nacionalista populista.

Orbán Viktor egy ideológiai állam eszméjével számolta fel a köztársaságot, ezért aki nem fordul szembe ennek az ideológiai államnak az eszméjével, az nem képes a köztársaság eszméjét helyreállítani. Nem számíthat a jogállam barátainak támogatására sem. Ez politikai és ideológiai vakság. Kelet-Európa nem Amerika, itt nem ért véget a második világháború, de talán még az első sem, és a felvilágosodás sem aratott végleges győzelmet. Itt ezeket a harcokat meg kell harcolni. Aki azzal a politikai programmal érkezik, hogy ezekről a harcokról nem vesz tudomást, azokat a szőnyeg alá söpri, annak nincs esélye, hogy kelet-európai államférfivá váljék. Alkalmatlan arra, hogy megvédje az országát az ordas eszméktől.

Bajnai Gordonnak itt lett volna fontos szerepe, hogy harmadik utasként politikai alternatívát mutasson a keresztény-nemzeti fasiszta jobboldal és a mindent újraelosztó, korrupt, tolvaj, és ettől jellemtelenné váló baloldal között. 2010 előtt a két nagy politikai tömörülés egy olyan rendszerben folytatott hatalmi váltógazdálkodást, amelyben a hatalmon levő párt osztotta szét az ország minden gazdasági, pénzügyi, kulturális és szellemi erőforrását. Aki érvényesülni akart, annak be kellett állnia valamelyik bandába. Nem a jog, nem a szabadság, nem a tehetség, a szorgalom döntötte el, ki mit csinálhat, hanem valamelyik párthoz való kötődés. Nem a jog határozta meg ezeket, hanem a pártvezetés, a pártlobbik ereje és a kamarillapolitika. Ettől függtek a kinevezések, a megbízások, a megrendelések, a hitelek, a lehetőségek, az információk. Aki ezen kívül maradt, ha megdöglött, akkor sem juthatott hozzá a lehetőségekhez, és nem jutott előre. Formálisan többpárti demokrácia volt, de nem jogállam, mert nem a jog határozta meg a viszonyokat, hanem a pártbürokrácia panamái.

Erre a bulis működésre mondták ők azt tévesen, hogy ez a demokrácia és ez a kapitalizmus. Ezért a nép megutálta a demokráciát is és a kapitalizmust is, mert azzal azonosította ezt. Bajnai Gordon ideológusainak azt kellett volna észrevenniük, hogy a demokratikus alkotmányt felszámoló, egyszemélyes diktatúrához ez vezetett, mind erkölcsi, mind jogi értelemben. Ezért olyan programmal kellett volna előállnia, amely úgy szabályozza a demokratikus rendet, hogy az erőforrások elosztása valóban a jog uralma alá kerüljön. Nem az ideológiai ellentéteket kellett volna elsimítani, és azt mondani, hogy elássuk az árkokat a fasiszták és a demokraták között, hanem azt kellett volna meghirdetni, hogy az árok túloldalán levő fasizmust felszámoljuk, az itteni oldalán pedig megszüntetjük a kollektív lopás, a pártmaffiák, a pártpénztárosok antidemokratikus rendszerét. A jog mindenkinek egyformán biztosítja a lehetőségeket, és mindenki egyformán boldogulhat. Nem attól függ minden, hogy kinek vannak jobb pártkapcsolatai. Ez lett volna a “harmadik út”. Nem más, mint egy igazi liberális jogállam és szabályozott keretek között működő kapitalista gazdaság, amelyben boldogulni lehet.

Azért nincsenek az ellenzéknek támogatói, mert a lakosok, ha nem tudják is, érzik: a baloldali pártelit, médiaelit, kulturális elit azt várja, hogy Orbán megbukjon, és minden ott folytatódjon, ahol abbamaradt. Jönnek vissza a “mieink”, és megint jön a kivételezés, dől a pénz a központi utasítások szerint, kapjuk az állásokat, a protekcióra épülő lehetőségeket, a megrendeléseket, az állami hirdetőket. Szolgáljuk a pártot a sajtóban, mert a párt utasítja az állami cégeket, hány százmillióért hirdessenek a médiumunkban. Nem csoda, hogy ez a sajtó nem tud szabad lenni, és a “párttal” együtt sunnyogva várja a régi világ visszatérését.

Ezek nem szeretik, ha valaki a baloldalt is kritizálni meri, és rontja a zsebük esélyeit. Mindenki látja, hogy azt várják, hogy felszabaduljanak nemcsak a másik maffia kiéheztetése, hanem a piac törvényei alól is. De akik nincsenek ebben az elitben, azoknak ez nem tetszik. Azok azt akarják, hogy ennek legyen vége. Aki eddig megtömte a zsebét, és nem tud megváltozni, az menjen el, kezdődjön egy új világ, és igazuk van. De a korábbi pártkedvezményezettek összezárnak és megakadályoznak mindenkit, akik ezeken az érdekeken kívül állnak. Ezért nincs igazi radikális ellenzék. Aki nem áll be a korrupt társaság mögé a sorba, azt amortizálják. Jobban, mint a jobboldal. Ez a fő probléma, hogy a rendszerváltó demokratikus elit meghasonlott magával, korrupt lett, megrontotta a sok pénz.

Ezt kellett volna Bajnainak meghirdetnie, nem pedig Szigetvári esztelen politikai tanácsai szerint hánykolódnia. Az orbáni fasizmus elnyomáshoz, terrorhoz és nyomorhoz vezet. A szocialisták mutyis, kivételező, korrupcióra épülő, nem jogállami kormányzása pedig kivételezéshez, jogfosztáshoz, hátrányos helyzethez és népharaghoz. Ez a fasiszták malmára hajtja a vizet. Bajnainak azt kellett volna megígérnie, hogy egy igazi kapitalizmust és egy igazi jogállamot hoz létre, ahol nem azok boldogulnak, akik közel vannak a tűzhöz és a pártkasszához. Ahol nem a pártok osztják szét és rabolják szét az országot. Hanem ahol van civil társadalom, a hatalomtól független pénz- és tőkemozgás, szabad gazdaság és kultúra. Nem hal meg a civil társadalom, a polgári élet, gazdaság és kultúra, ha más kerül hatalomra, és nem is cserélődik annak klientúrája alapján. Meg kellett volna mondania, hogy a fasizmust tűzzel-vassal felszámolja, alkotmányosan tiltja be ezeket. Mesterházyval pedig megszüntet minden kapcsolatot, amint elkezd Orbánnal versenyezni a hazug szociális és adókedvezményekkel kapcsolatos ígérgetésekben. Ezek felháborító hazugságok, a világ nem így működik, csak Mesterházy és az MSZP tart még mindig itt.

Bajnai Gordon az első tíz hónapban megbukott. Köszönheti ezt részben magának, és nagyobb részben Szigetvárinak. De ez a bukás még nem végleges. Személyes és politikai képességeit az mutatja meg, ha ebből a helyzetből újra tudja definiálni önmagát. Ehhez elengedhetetlen, hogy Szigetvárit azonnal kirúgja. Nem kell sajnálnia azt, hogy az MSZP-vel való szövetség nem jött létre, ezt úgysem gondolta senki komolyan. Ezt kívülről erőltették, és a kudarccal végződött próbálkozásaik miatt kényszerültek bele. Az MSZP is boldog, hogy végre van mire hivatkoznia, és Mesterházy megszabadul a kihívójától. Az MSZP eddig is azon dolgozott, hogy Bajnait hatástalanítsa és amortizálja.

Bajnai Gordonnak képeznie kellene magát ideológiailag. Hosszú távra kell berendezkedni. Ki kell jönni abból a zsákutcából, ahova a nyugati elvárás sodorta Bajnait és az egész ellenzéket, hogy ezen a választáson mindenképpen részt kell venni, és meg kell próbálni Orbánt demokratikus úton mielőbb leváltani. Erre már nincs esély. Ezt már elpuskázták, amikor nem akadályozták meg, hogy forradalommá minősítse a parlamenti választásokat, és hagyták, hogy megdöntse az alkotmányos rendet. Szembe kell nézni Orbán rendszerének jellegével és ahhoz kell igazítani a stratégiát. Vállalni kell a szókimondást és a nyílt konfrontációt. Abból lesz politikai támogatás, mert a nép azt várja, hogy valaki végre azt mondja ki, amit ők már gondolnak. Arra most ne vesztegessünk szót, hogy még egy rendes nevet sem találtak a pártjuknak: az Együtt-2014 név emlékeztet az összes szövetségkötési kudarcra, csak 2014-ig érvényes, attól kezdve pedig már a megsemmisítő vereségre is emlékeztet majd, és lehet megint új nevet találni. Ennyi esze nem volt senkinek, hogy erre rájöjjön.

Fasiszta rendszer van, ha még nincs is fasiszta terror. Nem kellene vajon befejezni a politikai taktikázást, hazudozást? Nem kellene végre egyenesen, természetesen és őszintén viselkedni? Nem kellene kimászni ebből a választási szövetség nevű hazug zsákutcából? Nem kellene végre arról beszélni, hogy ez egy illegitim rendszer, amit egyszerűen bojkottálni kellene?

Bajnai Gordonnak van még egy lehetősége. Ha tovább megy ezen az úton, akkor amortizálja saját magát. Menjen vissza október 23-a elé, és kezdje elölről az egészet ép ésszel. Kétszer nem hibázhat.

727 Reader’s Comments

 1. mavtelep: A választók mérték, ennek eredménye lett az 52%-os kétharmad. Ennél nem kell jobb mértékszám. Ha megint olyan rossz baloldali kormányzás jön – és mitől jönne jobb? – akkor annak eredménye megint csak ugyanaz lesz. Ez a valóság, a többi illúzió, ködkergetés. Az ördögi körből csak az eddigi menetirányra merőlegesen lehet kitörni. Se előre se hátra.

 2. Na, akkor jön most admin (hétfő: 17.55). Borzasztóan sajnálom, hogy nincs épelméjű ellenérvem. Gyurcsány Ferencet szinte ugyanúgy látom, mint ő. Miközben teljes szível, mit szívvel, pénztárcával (minden szolgáltatásért számlát kértem, fizetve a 25%-os áfát) pártoltam, azt kellett tapasztalnom, hogy a csak ajánlott levélben beküldött ipűz bevallásomat simán letagadta a liberális városvezetés. Azt kellett megérnem, hogy a gyurcsány kormány idején regnáló államigazgatás teljesen impotens. Azt nem volt szerencsém megtapasztalni, hogy korrupt is, mert a cégem semmilyen módon nem kötődött az akkori kormányhoz (a maihoz sem). Mégis, ezek ellenére is muszáj bíznom valamiben. Például abban, hogy Gyurcsánynak és pártjának(omnak) immár nincs vesztenivalója: nyugodtam lehet őszinte.

 3. Szerintem pont fordítva. Pont az megy el feltartott kézzel a FideSSz útjából aki részt vesz ebben a színjátékban. Az orbán-maffia a markában röhög, hogy a félrevezetett ellenzéki szavazók ( az ebben anyagilag érdekelt maradék “ellenzéki” pártokkal együtt ) hozzájárulnak a rezsim demokratikus látszatának a tájékozatlan, ignoráns nemzetközi közvélemény előtti fenntartásában. Nyilván ilyen egy fair választási szisztéma: http://www.tasz.hu/node/3529
  Összehasonlíthatatlanul nagyobb kárt okozna orbánéknak és a magukat ellenzékinek nevező pártok hosszútávú érdeke is ez lenne ( ha szánalmas módon nem a parlamenti képviselői juttatások járnának az eszükben ), ha a nemzetközi média a magyar választások bojkottjával volna tele. Persze mind a szavazók, mind az induló “ellenzéki” pártok részéről. Ez talán az EU-t is cselekvésre ösztönözné és orbánékat meghátrálásra késztetve alkupozícióba hozhatná a most szétforgácsolódott “ellenzéket”. És akkor folytathatnák az általuk vágyott 2010 előtti mutyizó gengszter-váltógazdálkodást, amelyet a FideSSz monopolizált. Csak aztán a távoli jövőben nehogy a nyíltan újnyilasok jöjjenek vissza mert az már nem lesz egy életbiztosítás… … bár a sok hülye képes lenne ezt bevárni…
  Amúgy jellemző az egyébként gyáva alattvaló, de rohadtul beképzelt, önérzetes magyar értelmiségtől, hogy a jó, lojális alattvaló birka állampolgárként való választási részvétellel azonosítják a demokráciát, egy olyan országban ahol a társadalom ( a civilek ugye…? heh he he ! ) demokratikus önszerveződésének, érdekvédelmének az égvilágon semmi történelmi hagyománya és gyakorlati tapasztalata nincsen. Ebből a szempontól némely arab ország is előrébb van, vagy például Iránban a társadalom sokkal nagyobb aránya utasítja el az ott uralkodó félfeudális klerikál-fasiszta rezsimet, mint nálunk a turulban született fasiszta ideológiát; ott Magyarorsz.-gal ellentétben érdemi tüntetések is előfordulnak, pedig összehasonlíthatatlanul hátrányosabb helyzetben vannak mint mi itt ( egyelőre ) az EU-ban. Magyarország egy észak-koreai meg tálib mentalitású harmadikvilágbeli szar, a nyugatot majmoló kispolgári “balliberális” értelmiségével együtt. Amely se nem baloldali se nem liberális.

 4. Budapest, Budapest de csodas…
  Itt van egy angol nyelven irt rovid cikkem az elmult heten szerzett budapesti elmenyeimrol szolva. Ha tetszik, terjeszteni lehet.
  http://drmandler.wordpress.com/2013/08/26/budapest-budapest-is-still-nice/

 5. Ego
  Na még 1x, hogy világos legyek : Orbán 2/3-át a hívei dobták össze ha jól emléxem kb.2,7 millió ember.
  Kb. 5,3 millió nem szavazott Orbánra, de kapott is a pofájára !
  És nem kell hárítani , ennek a passzívításnak nem Gyurcsány az oka, hanem a manipulatív agymosás.
  ” Akarsz fizetni 300, – Ft az orvosnál ? ” Persze nem, de mára már engedélyezi a kórházig. a hálapénz elfogadását.
  Széééééép……

 6. @Walla: bravó! :))

 7. Walla
  És mi van, ha a nemzetközi média tele lenne a ” csúnya Fidesz ” választási eredményével ? KI a fene csinálná vissza ?
  Vagy szted nem az lenne a végeredmény, hogy ” a demokratikus választáson a Fidesz 4/3.-dal győzött “. Oszt’ jónapot !
  A tákolmány szerint törvényes, alkotmányos és eredményes lenne a szavazás.
  Csókolom, tessék fölébredni !

 8. admin,
  Kössz szépen, sok sikert az Amerikai Népszavának!

 9. mavtelep
  Kiegészítésjént : rengeteg román kér magyar állampolgárságot – az eskü szövegét bemagolják magyarul – , és símán szavazhatnak. ( Fognak is, na kire, mire ? )

 10. mavtelep (2013. augusztus 26. hétfő 20:01)
  Igen, ha sokkal többen szavaznak a szocialistákra, akkor a szocialisták nyernek (közhely). És tudod miért nem mentek el, vagy miért nem rájuk szavaztak? Mert tele volt a … hócipőjük a béna, tuytimutyi MSZP-vel, a sodródó országgal.
  Hogy kaptak a pofájukra?
  Mert ha “jól” szavaznak, most lehetne egy tökös, okos, tisztességes, elvi alapon politizáló, nem a velejéig rohadt MSZP-nk? Vagy “a létező MSZP is jobb, mint Orbán”?
  Az az MSZP termelte ki Orbán uralmát, és ha netán nyert volna, akkor is kitermeli, legfeljebb 1-2 évvel később.

 11. Tök mindegy hány harmaddal; így is úgy is győz, érdemes elolvasni a TASZ cikkét: http://www.tasz.hu/node/3529 A részvétellel meg legitimáljuk az egészet. A következő választás már más helyzet mint a 2010-es.

 12. @Walla,
  ha ehhez a tisztánlátáshoz csak egy picivel is hozzájárult az Amerikai népszava, akkor már nem éltünk hiába! :))

 13. mavtelep (2013. augusztus 26. hétfő 20:11)
  Jól látod, csak a következtetést nem vonod le:
  Pontosan ezért nem lenne szabad indulnia az ellenzéknek a választásokon.
  Ha indul, a végeredmény már megvan, a rendszer már meg van cinkelve.

 14. Ego
  Nem tudsz meggyőzni, ab start nem fogadom el ez a visszamenőleges okosságot. ! Nos…izé…. azaz… szóval, maradjunk annyiban : költői túlzás az MSzP-t okolni a 2/3-ért, másrészt, imádom az olyanok kritikáját, akik még egy suszterájt sem vezettek életükben….))) Most kb. a teljes sajtóról beszélek…)))

 15. Walla
  Én annyit rászánok a bizniszre, hogy elmegyek szavazni.
  Ne örüljön annyira aFidesz a birka népnek !

 16. Walla
  nem mindegy, hogy milyen arányban győz a Fidesz !

 17. mavtelep
  Miért is nem mindegy milyen arányban győz a fidesz?
  És ha veszít, min változtat? Az égvilágon semmit!
  Itt 10 évig fű sem fog nőni, csak az őrület.

 18. Bumburi
  Ha 10 évig szted a fű sem fog nőni, akkor mi lesz ebből az országból
  a 10 év letelte után ?
  Lesz netán egy Megváltó , működő gazdaság, normális társadalom vagy mi ?
  Miből fogunk addig, és miből a 10 év után élni ?
  Különben nem mindegy a gyözelem mértéke, – ettől függ, hogy az ellenzék megszólalhat-e a parlamentben.

 19. Kedves Admin!
  Elolvasva a cikket, és a hozzászólásokra adott válaszodat, csak egy ici-pici kérdésem lenne?
  Ki az az ember, aki megfelelő lenne arra a szerepre, hogy leváltsa Orbánt?
  Mit várunk másoktól, ha még mi sem tudunk átlépni saját magunk árnyékán?
  @arba vagyunk, valaki kellene, de ha valaki bevállalná, minden létező és nem létező hibáját ráolvasunk, és ráolvassuk másokra a mi ráolvasásunkat is hibájaként.
  Még esélyt sem adunk a tévedések, hibák korrigálására.
  Ez a mai magyar közélet, és ennek, mi is szereplői vagyunk, veled együtt.

 20. mavtelep
  Kiábrándítalak. Az ellenzék eddig is megszólalhatott, mégsem mondtak semmit!
  Annyit sem, hogy nyekk. Hát még ha azt mondták volna, hogy törvénytelenséghez nem asszisztálnak!
  Hogy mi lesz 10 év múlva? Egy tönkretett ország, kisemmizett, meghasonlott emberekkel.
  Már persze ha nagyon gyorsan nem mennek az utcára az emberek! Úgy néz ki, hogy ezt nem lehet már megspórolni.

 21. Valóban nem mindegy, milyen arányban nyer a fideSS. Az lenne az igazi, ha 101.3%-kal nyerne. Sajnos ez nem fog megvalósulni, mert gondoskodik arról, hogy más is legyen mellette. Ha esetleg az “ellenzék” mégsem venne részt az általános parlamenti csalásokon, akkor a joBBik mellett lesz még néhány ügyesen szervírozott “független” vagy “civil”.
  De nem ez a lényeg, hanem az, hogy aki bojkottálja, az világossá tegye, hirdesse, hogy miért.
  Mellesleg: az NDK-ban is többpárt-rendszer működött.

 22. bumburi
  Hmmm……ez a jövőkép amit festettél, a mai fiatalok – 30-asok, 40- esek – bőrére .megy. A huszonévesek elmennek….
  De mindenkinek a saját lekiismerete diktál.

 23. mavtelep
  Már a 30-asok, meg a 40-esek is mennek. Mi idősebbek okozunk gondot nekik, mert nem akarunk elmenni onnan ahová a múltunk köt. Pedig előbb vagy utóbb mi is megyünk.
  Mielőtt ránk ég a gyalázat.

 24. bumburi
  bubu 64
  Valahogy így ! Elmélkedünk, agyaskodunk oszt’ már ma is éelhetelen az ország.
  Holnap meg már nem is lesz ránk szükség, de majd jól megdícsérnek ( KIK ?) , ha bojkottáljuk a szavazást.

 25. Walla

  ” a nyíltan újnyilasok” jobbak a sunyin, alattomosan újnyilasoknál.
  Az előbbiekre rá tudsz készülni, kerülni tudod őket.
  Az utóbbiak elől nincs menekvés!

 26. Nehéz volt. Több részletben,de sikerült végigolvasni a cikket is, melyért ismét köszönetet mondok a szerzőnek, meg a hozzászólásokat is. Csak egy-két dolgot említenék. Pestiként értelmiségieknek tartható kollégákkal, meg volt egyetemi diáktársammal töltöttem pár napot vidéken. Borsodban és Békés megyében. Az egyik iskolai tanárként jobbik hívő lett, a másik volt MDF-esként olyan “párttagadó” lett aki már szavazni sem hajlandó. Egyik sem ért egyet OV-vel és az általa kiagyalt, bevezetett rendszerrel. Elég sokat vitáztunk. Úgy vélem, hogy főként érzelmi okokra hivatkoztak az érveimmel szemben. Az elmúlt 8 évből főként 2006-10 karaktergyilkossága nagyon mély nyomokat hagyott még értelmiséginek nevezhető emberekben is. Sokakkal kell még beszélnünk, hogy leváltható legyen a jelenlegi vezetés.
  Bár MA és BG közül én személy szerint GYF-et tartom alkalmasabbnak, ha megélem a választás napját, elmegyek és szavazni fogok. Biztosan nem OV-re, és biztosan nem jobboldalinak nevezett társulatra.

 27. Olvasom itt a hozzászólásokat, és nem kapok levegőt, hogy értelmes emberek milyen badarságokat szajkóznak versengve.
  1.) Választás bojkottálása. Politikai harakiri, Orbán legszebb álma. 5% LMP, 15% Jobbik, 80% Fidesz, mind ez lazán, minden erőlködés nélkül. Orbánnak van ellenzéke jobbról is, balról is, szó sem érheti a ház elejét. Aki nincs a parlamentben az nincs is és biztosan nem is lesz. Láng lelkű költők és újságírók mondhatnak, írhatnak bármit, nincs politikai felelősségük. Néhány év múlva senki sem emlékszik rájuk, de a vezető politikusok felelősséggel tartoznak mind a választóik, mind a történelem színe előtt. A politikust 1000 év múlva is emlegetik dícsérve, vagy elmarasztalva. Lehet, hogy elveszítjük a választást, mert a Fidesz nem riad vissza semmi gazemberségtől, de önként, küzdelem nélkül nem adjuk.
  2.) MSZP. Hol voltatok az elmúlt 15 évben? Olvastatok újságot, néztetek TV-t? Az egész balliberális értelmiség egyebet sem tett, mint a baloldalt, majd Gyurcsányt szapulta. Ez a félnótás Semlyén azzal dicsekedett, ők amortizálták le Gyurcsányt, pedig nem tettek egyebet, mint amit olvastak a Népszabadságban, a 168 órában, az ÉS-ben, hallottak a bakelit politológusoktól, azt színezték a parlamentben. Most is ezek szapulják az MSZP-t és Gyurcsányt. A tájékozatlan nagyérdemű pedig jobbról is, balról is ugyan azt hallotta, nem csoda, hogy 2010-ig bizonytalanná vált, apátiába esett. Ezek a hazugságok máig nyomják a lelkeket, vannak akik szándékosan terjesztik, vannak akik tájékozatlanságból, ezzel is fenntartva és növelve az apátiát, a bizonytalanságot.

 28. kalmik
  Köszönöm az összefoglalót !…)))

 29. mavtelep
  Nálam tele a pohár. Szívem szerint mennék ki az utcára. Csak kiröhögnének. Még az ellenzék is. Hát nem komikus?
  Mégis kitől vársz dicséretet? Az önbecsülésünket kell megvédeni, nem másnak a dicséretére várni.Elmondhatjuk hogy de klasszak vagyunk az ellenzék “taktikázásával”, az idő azonban olyan kegyetlen, hogy múlik, és egyre közelebb hozza a hatalmasék művének a rendszerbe állítását. Onnan azonban nem lesz visszaút, vagy cselekvésre lehetőség.

 30. Kedves Gyöngyi Péter,
  én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne messiást várjanak, és senkibe ne lássák bele a Messiást. A Messiás majd visszajön, és megalapítja Ezeréves Birodalmát, és nem lesz benne semmi hiba. Nem kell senkit felruházni a tulajdonságaival, mert az tévútra vezet. Nem kell csalódottnak lenni, ha valaki rámutat arra, hogy Gyurcsány Ferenc nem a Messiás, nem tökéletes, nem Isten, ő sem gondolja ezt magáról. Fogadjuk el az embereket annak, amik: embereknek. Nem kell emiatt csalódottnak lenni. Nem emberekben kell bízni, hanem el kell választani az igazságot a hamisságtól, ki kell alakitani a megfelelő álláspontot az igazság alapján, aztán aki ehhez közel áll, az a barátunk, aki nem, az nem a barátunk e tekintetben. Nem az emberekből kell kiindulni, hanem az igazságból. A jogi helyzetből. A sunyiság, megalkuvás és érdekek nélküli tiszta helyzetből, a valóságból. Ehhez képest tudjuk az embereket megítélni. Aztán, ha helyzet lesz valamikor, az megint más kérdés, hogy ki mire alkalmas. De erről egyelőre szó nincs. A baj éppen az, hogy itt az elvtársak a parlamenti helyeket és a tisztségeket, a szerepeket osztogatják, az igazsággal való legkisebb szembenézés nélkül. Nem az embereket kell követni, hanem az igazságot. Nem embereket kell felmagasztalni, hanem az igazságot. Erre próbálom Önöket ráébreszteni, amikor minden bántó szándék nélkül lerombolom a bálványokat.
  Üdvözlettel, Bartus László

 31. bumburi
  Vége lenne az önbecsülésemnek, ha mindeféle, sajtóból sugallt jótanácsokat fogadnék el !
  Feltehetően születési hiba : nem akarok passzív áldozat lenni !

 32. Admin

  egyre jobban örülök hogy végleg kimoderált mert nemcsak az kommentelők ferdítenek hanem Ön is a javából többek között amikor egyoldalúan csak az MSZP-sekre vetítve Gyurcsány minisztereiről az alábbiakat írja: „de ők nem voltak hálásak, mert azt gondolták, hogy a bársonyszék nekik jár. Azt hitte, hogy a miniszteri kinevezések arra valók, hogy a pártján belüli harcokat és ellentéteket elsimítsa, ellenfeleit kifizesse. Ez felháborító. Soroljam a neveket? Egyik felháborítóbb, mint a másik. Ezek az emberek semmihez nem értenek azon kívül, hogy mozgalmárok és a párton belül kavarják a szart.

  Nos tény nem egy tehetségtelen szocialista káder lett miniszter, államtitkár stb., és Gyurcsány saját szerzeményei akiknek közük nem volt az MSZP-hez? Sorolom, hogy segítsek Önnek: Göncz Kinga pszichiáterből külügyminiszter lett (ezt a nívót, szakmai felkészületlenséget és tapasztalatlanságot ennél a tárcánál a Kádárék sem engedték meg, de még Orbán sem (mert nem engedhették, nem engedhetik meg hiszen kivétel nélkül profi külpolitikusokból, diplomatákból, nemzetközi jogászból lettek azok –Sik Endre, Péter János, Puja Frigyes, Horn Gyula az Ön által csak úgy agyonbírált MSZP-s külügyes szakpolitikusairól már ne is beszéljünk Kovács László, Tabajdi Csaba –utóbbi nem miniszter volt mielőtt belém kötne- illetve Martonyi. Gyurcsány viszont simán megengedte ezt a féktelen luxust a Bem rakpart le is süllyed egy sarki kocsma nívójára. Vagy itt van Takács Albert volt ombdsman Gyurcsány kitalálta igazságügyi miniszternek a tárcánál élt 4 hónapot, Szabó Pál volt távközlési miniszter Gyurcsánynak ki kellet rúgnia, Petrétei József igazságügyér akinek szintén dicstelen módon kellett távoznia, és Szilvásy mióta volt pártpolitikus az ő balhéi is megérnének egy misét? És vajon ki csinált MEH államtitkárt egy középiskolai érettségizettből ifj. Gál Zoltánból? Hogy Kókáról (a mutyistáról) már ne is beszéljünk ő is Gyurcsány „remek” találmánya volt meg az is, hogy rátukmálta őt az SZDSZ-re aki (ahogy Ön mondja „hálából”) nem kevesebbet tett mint rendesen hozzájárult a liberálisok megszűnéséhez. Tény Gyurcsány három okos, tehetséges nem pártpolitikust bevett a kormányba az egyik Draskovits Tibor (aki már a Horn kormányban is volt pénzügyi államtitkár), illetve Bajnait akit tényleg ő fedezett fel kormányzati pozícióra valamint a művelt széleslátókörű Bozóki Andrást. És Gyurcsány által az MSZP re ráerőszakolt Molnár Csaba tessék már mondani mihez értett, és a másik ugyancsak nem pártpolitikusnak indult Ficsor vagy Gyenesei István? És nézzünk körül az SZDSZ háza táján (amely pártról Ön oly szemérmesen hallgat): Fodor Gábor az első Horn kormány kultuszminisztere majd a Gyurcsány kormányban környezetvédelmi tárcát kapta meg maga szerint mit értett ezekhez a szakmákhoz, no és Horváth Ágnes, vagy Horn Gábor? És Demszkynek a 20 éves regnálása (főleg az utolsó ciklusa tény Hagyóval) maga volt a tragédia a főváros számára!

  Bartus úr!

  Lehet az én stílusomat kifogásolni ezzel szemben Önnek meg a nyájának a tárgyilagosságát, amelynek alapvető hiánya is sokat segít nem kevés Önnél kommentelő zavaros ember igaz stílusos handabandázásában.
  Megtisztelt azzal, hogy kimoderált nem kell tartania többé nem jelentkezem!

 33. admin
  Nem vagyok egyedül aki azt mondja : nem bálványozzuk Gyurcsányt !
  Miért is tennénk ???
  De ki az a baloldalon, aki keményen állja sarat, és ráadásul Orbán is tart tőle ?
  Másrészt : az elmútt8év, meg a ” de a szocik is ” is napirenden van, el tudjuk felejteni Gyurcsányt.

 34. matelep
  Jav : ,,,, el sem tudjuk felejteni

 35. Ez most NAGYON JÓ. (Persze túl hosszú, mint mindig, de jó.) Kiváncsi vagyok, megjelenik-e véleményem a kommentek között. Nem szokott, pedig soha nem sérti a jóízlést.

 36. Traianus.
  „munkásőrök többsége és az ortodox kommunisták a Fidesz szavazói.”
  Elitélem, ha valaki csúnyán ír, de most a 4 elemi jön ki belőlem: ekkora ökörséget még senki nem írt itt. Nem indokolnám, mert ez akkora.
  ——-
  Admin 17:55 véleménye kerek lenne nekem, ha hozzátennénk baby 18:59 hsz-ét. Azzal már kerek.

  Nem értek azzal egyet, hogy ez a nép, ezek az emberek megérdemlik amit kaptak, mert „tetszettek volna” helyesen szavazni. Nem! Ez a nép éppen olyan mint bármelyik másik nép középeurópában. Arról nem tehet, hogy soha nem jutott neki megtudni, hogy mi a demokrácia, mert a mindenkori hatalom úgy tartotta, agyilag lerokkantosította. Korábban is azzal vezették meg, hogy „tiéd a hatalaom”, ne törődj semmivel, csak dolgozz szorgalmasan, mert a béketábor legyőzhetetlen. És az emberek dolgozgattak és loptak. Hát nem volt egy jó „demokrácia”?! Népi!

  Innen indultak a rendszerváltás után, ahol a lehetőséggel nem tudtak mit kezdeni, a szabadságot, inkább a felszabadultságot élvezték.

  Aztán Orbánék meghülyítették az embereket. Tehetségesen, felkészülten, módszeresen és hazudva. HAZUDVA! Ezt akarom kiemelni.

  A helyes ideológiát, az igazságos világ képét persze kell tisztázni, felépíteni. Ez amerikának, de nyugat európának is évszázadokig tartott. Véleményem szerint a németek is tudták, hogy mi a demokrácia még Hitler előtt is. Aztán előkerült a vezér és csahosai, és módszeresen HAZUDVA meghülyítették őket. De volt előzmény, amely elég volt ahhoz, hogy Hitler után hamar felépítsék magukat.

  Hozzánk képest pedig É-Korea népe, he majd eljut a diktatúra ledöntéséig, még több ideig fog hánykolódni a korrupció, a maffia és nem tudom még mi között mire látszólagos demokrácia alakul ki. Megérdemlik addig is a szenvedést?

  Szerintem nem érdemlik meg, és nem érdemeljük meg mi sem. A társadalom összessége nem egy homogén tudatos tömeg. Nem a valóságos ideológia alapján dönt és él. Vezetik – és megvezetik. Így győzött minden emberi tudatosság és értelem ellenére is Hitler, és ugyanígy győzött Orbán. Az ideológiát magáévá teheti itt akár százezer ember is, szavazni milliók mennek el ideológia nélkül. Vezetve vagy megvezetve. Ennyi múlik azon a vezetőn, amely az adott népnek jut.

  Gyurcsány egyetlen hibáját is abban látom, hogy a fidess szemétkedésére rossz vezetői lépése volt, amikor azt mondta, hogy az ellenzéknek az a dolga, hogy ellenkezzék, mi foglalkozzunk a mi dolgunkkal. (Nem pontos!) Ő akkor nem vezetett, pedig az lett volna a dolga. Hagyta, hogy a népét megvezessék.
  Talán nincs mindenben igazam, de azért van ebben valami, ugye? Tisztelettel: Latyapatya

 37. mávtelep
  Én megértelek. Az utca kínálta lehetőség sem passzívnak mondható.Mégsem élnek vele. Pedig más út nincs, bármeddig totojázik az ellenzék.
  Itt nem lesz békés hatalom átadás.Ha nyernek azért szabadul el a pokol, ha veszítenek azért. Nincs más alternatíva.Nagyon ügyesen bele lavírozták ebbe a lehetetlen helyzetbe az országot úgy a kormány, mint az ellenzék.

 38. bóvli állampolgárok
  drakula népe – orbán legjobb szavazógépe
  etetik-itatják a büdös románját
  http://nol.hu/archivum/tomegevel_kapnak_magyar_allampolgarsagot_erdelyi_romanok
  az őslakos meg mehet, ahová akar
  http://marosvasarhelyi.info/hirek/4-milliard-forintot-ad-orban-viktor-az-erdelyi-egyetemeknek
  ezért nem fussa a magyar felsőoktatásra és egészsügyre

 39. Köszönöm a beszélgetést, én L.
  Jóccakát !

 40. Kalmik
  Elolvastam a Kerék-Bárczi Szabolcs riportot. Nagyon jó volt. Egy gondom van,mégpedig az, hogy nincs ellenzéki összefogás. Én hiányolom a volt MDF képviselőinek, a liberálisoknak a beszállását,a DK kiebrudalását az összefogásból nem tartom jónak. Az nagyon tetszett, hogy szerinte is ki kellett volna állni a karakter gyilkossások ellen a pártoknak. Ez nem történt meg.
  Először azon is kiakadtam, hogy miért ne lehetne elvenni trafikot. Azután rájöttem, hogy nem is kell, egyszerűen újra engedélyezni kell mindenhol a cigaretta árusítást.
  Egyszóval köszi a linket.

 41. Latyapatya (2013. augusztus 26. hétfő 21:57)
  Ha jól értelek, gyakorlatilag azt mondod, hogy a nép nem tehet semmiről, mert hazudnak neki, megvezetik, és amúgy sem érti/értékeli az ideológiát.
  Ezen az alapon soha sehol demokrácia vagy sikeres forradalom nem lehetett volna, mert az uralkodó osztály mindig megvezeti a népet, hazudik neki és elnyomja.
  Viszon mégis sok helyen lett demokrácia, sok helyen volt sikeres forradalom. Az emberek ott valahogy átláttak a szitán és felfogták az ideológiát. Ezért az érved szerintem nem érv.
  Az a nép, amelyik nem tesz meg MINDENT a sorsa jobbításáért, az rossz sorban fog élni. Az a hajótörött, aki lusta úszni, megfullad.

 42. “TALÁLTAM….
  .
  Sötét van.
  Sötétben a látó ember olyan bizonytalan.
  Sötét felhõk takarják a Holdat, a csillagokat, az egész eget.
  Még egy vezérlõ csillag sincs, ami irányt mutatna.
  Irány nélkül pedig az ember olyan bizonytalan.
  Szeretném, ha minden világos lenne!
  Tapogatódzunk a sötétben, valami biztosat próbálunk keresni.
  Félünk, …
  nehogy leverjünk valami értékeset,
  miközben egyre reménykedünk, … hogy meglelünk valami értékeset.
  Csoszogva, … lassan, … lélegzetvisszafojtva matatunk.
  Mindenki vigyáz, hogy meg ne sértse a másikat, …
  … tapintatosan tapogat, … keresi a helyét, … keresi a többiek melegét, …
  valami finom, sötétben is terjedõ jelet, amitõl érezzük, hogy összetartozunk.
  Sötét csend vigyáz minden apró, pici neszre.
  Szeretnénk, ha minden világos lenne!
  .
  A sötétben fontossá válik minden, ami emberi:
  az egymásra figyelés, …
  az érzés, …
  a megérzés, …
  a tapintat, …
  a keresés kalandja, …
  a közös remény, …
  a távoli cél, …
  az együttgondolkodás, …
  a gyengéd érintés öröme, …
  a vágyakozás serkentõ ereje, …
  a tolerancia bölcsessége, …
  a féltés emberi ösztöne, …
  a kifelé sugárzó belsõ mosoly, …
  az egyszerû, … a természetes, …
  a torokszorítóan véges emberi õszinteség.
  Látni kéne, … ahogy értékét veszti minden, ami csillogó, fényes, e-világi.
  A mozdulatok sebessége lelassul, … belsõ óránk újra emberi ritmusra jár.
  A sejtek az elektromos sugárözön helyett az életre koncentrálnak,
  a szerveket stressz helyett a természet rendje vezérli.
  Érezzük, hogy a félelem legyõzésére nincs más fegyverünk,
  mint az emberi szó, … a kézfogás, … az ölelés.
  Sok ez, vagy kevés?
  Elég!
  .
  Most sötét van.
  Sötétben a látó ember olyan bizonytalan.
  Sokakon éppen a szürkületkori farkasvakság jelei mutatkoznak!
  Elég!!!
  .
  Már nem is tudom, …
  Szeretném, ha minden világos lenne !?”

 43. Latyapatya,konkrétan mit kellett volna tenni Gyurcsánynak, hogy a népet ne vezesse meg a fidesz? Amikor a népnek bizony hajlandósága és affinitása is volt a fidesz féle mentalitáshoz? Hát ki a jóisten nem ismeri ezt a bandát,amely 23 éve sírásója az országnak?
  Az általam felsorolt érdekkörök mellett ott harsogtak a zsirosgazdák, fotelgazdálkodók akik luxusmárkáju traktoraikkal a fővárosban tüntettek,akik feketén és éhbéren foglalkoztattak munkanélkúlieket, akik meg a munkanélküli segélyt is felvették. Őstermelők, akik se adót,se TB-t nem fizettek,de a hatalmas ház, az Audi ott villogott a falu Rózsadombján, a fogorvosok ,orvosok akik állami munkahelyen feketén maszekoltak, az épitőiparosok, ahol munkavédelmi eszköz híján dolgoztattak szintén feketén, és azok a cégek, akik Szlovákiába vitték vállalkozásaikat, a nagyértékű autótulajdonosok,akik szlovák rendszámmal furikáznak regisztrációs adó ellen tiltakozva, a terepjárós adócsaló, aki nem szégyeltl gyermekvédelmi támogatást felvenni, tehát végtelen ellenérdekbe ütköztek Gyurcsány reformpróbálkozásai….a motorosbandáról nem szólva,melyek részesei és szervezői voltak a 2006-os balhéknak, nos,ezek is közelállnak egy bizonyos bolthálózat tulajdonosaihoz.

 44. Ego!
  Örülök, hogy ellenvéleményezel! Nem vagyok magamban teljesen biztos. Azért még felvetem, hogy most Magyarországban az emberek döntő többsége Orbánt kiutálná, mondjuk azt, hogy demokráciát akarna. Ha ezt megkérdeznék az emberektől, hogy akarnak-e demot, valszínűleg igennel válaszolnának. Ha másodikként azt kérdeznék, hogy mit tennének ezért, akkor csak néznének ki a fejükből.
  Akkor most szerinted ez rajtuk múlik?

 45. Tisztaszívvel!
  No ebben nem bizonytalankodom! Gyurcsányt már szinte szeretem ebben a politikusi választékban, de azt az állásfoglalását elitélem. A fidess szemétkedéseire hangos és erőteljes válaszokat kellett volna adnia, vagy ha nem is tudott volna minden héten az aljas és cinikus parlamenti támadásokra sajátmaga válaszolni, legalább meg kellett volna szervezni a válaszolók csapatát. Mai kifejezéssel élve: leordítani a fejüket! Ehelyett tétlenséget ajánlott, és a legtöbb érdemi választ Kuncze adta.
  Hát ezt kellett volna. Ebben biztos vagyok, és azt is tudom, hogy a véleményemmel nem vagyok egyedül.
  Kuncze

 46. Kedves Admin !

  Olvasom ezt a részt itt:
  _
  “A baj éppen az, hogy itt az elvtársak a parlamenti helyeket és a tisztségeket, a szerepeket osztogatják, az igazsággal való legkisebb szembenézés nélkül. Nem az embereket kell követni, hanem az igazságot. Nem embereket kell felmagasztalni, hanem az igazságot.”
  _
  Az öszödi beszéd egy része is erről szólt, ahol Gyurcsány azt mondja a párttársaknak, hogy emeljék már meg végre a feneküket és ne azért a pár százezerét ücsörögjenek képviselőként, hanem csináljanak is végre valamit.
  http://nol.hu/archivum/archiv-417593
  “….Mindenki döntse el magában, hogy 4-500 ezer forintért csinálja a dolgot, ami kurva fontos, különösen, ha az embernek már egyébként nincsen más szakmája, csak ez, tudom én. Hogy képes-e az elmúlt 15 év összes történetén fölülemelkedni és megkötni új ……ket, vagy azt gondolja, hogy ez is egy olyan négy év lesz, hogy á, francba, túléltük az eddigit is, most is túl leszünk.”

 47. Bartus úr nem akarja újra nyitni a “Gyurcsány vitát”….én sem.
  Mégis kénytelen vagyok újra és újra leírni, hogy csúsztatás az a vádja, hogy kapkodott, és nem csinált végig semmit.
  Azért “csúsztatás” és nem valótlanság, mert tényleg az volt a látszat……viszont az igazsághoz nincs köze, mert a “kapkodásnak” egy nagyon is reális oka volt.
  Olyan szemét munkát végzett vele szemben a saját frakciója, hogy ha ő a nyilvánossággal nem zsarolja folyamatosan azt a bagázst, akkor SEMMI-t nem tudott volna csinálni.
  Zárt ajtók mögött lehetetlen volt velük dolgozni, de a nyilvánosan bejelentett tervek egy részét így meg tudta csinálni.
  Nincs időm a keresgéléshez, de azért cáfolatául annak, hogy semmit nem csinált végig…csak pl. a tb reform jutott most eszembe….volt több is.

 48. Haha, lehetetlen kritikus szavakat mondani, mert az egyesek számára elfogadhatatlan. Nem akarok Beával vitába szállni, nem akarok én semmit eldönteni, nincs is ennek tétje. Elég rossz ízű vita zajlott a témáról itt néhány hete, amelyben nem vettem részt, és a vége az lett, hogy az élesen Gyurcsány-ellenes hozzászólót a stílusa és az arroganciája miatt örökre kitiltottuk innen. Hagyjuk ezeket az értelmetlen vitákat, sehova nem vezetnek. Én csupán arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ne legyen senki egy-egy politikus hívőtagozatának tagja, ne bálványozzunk senkit, ne embereket magasztaljunk, hanem az igazságot, ne attól várjuk a megoldást, hogy van-e olyan ember, akiben maradéktalanul lehet hinni. Politikusban nem szabad hinni, mert ez nem templom, ez nem az a szakma. Politikussal értelmes párbeszédet kell folytatni. Magyarországnak nem az a legfőbb baja, hogy van vagy nincs megfelelő politikusa, hanem az, hogy az emberi fejekben sötétség van, a középkorban élnek, a hazugságokat szeretik, butaságokban hisznek. Ezt a problémát kell megoldani, és ebben kell rendet vágni, az igazságot kell megtalálni, és hirdetni, és ehhez kell mérni az embereket, a politikusokat is, mégcsak nem is a múltjukhoz képest. Erre próbálnám felhívni a figyelmet. Nem eldönteni akarom az értelmetlen “Gyurcsány-vitát”, hanem arra hívnám fel a figyelmet, hogy ez egy értelmetlen vita, amire semmi szükség, és rossz hozzáállást tükröz. Nem ezek az igazán fontos kérdések. Tőlem nem kell megvédeni Gyurcsány Ferencet, én nem vagyok az ellensége, szerintem kevesen értik őt úgy, mint én, és kevesen állnak olyan közel az én szemléletemhez, mint ő, ha nem is értünk mindenben egyet. De nem vagyok a hívőtagozata tagja, ilyen tagozatot nem szervezek. Embernek látom az erényeivel és hibáival együtt, akárcsak bárki mást, akinek partnerekre van szüksége, nem hívőkre, mint mindenki másnak. Szeretném, ha az AN olvasóinak megváltozna a szemlélete, és nem az embereket keresnék, hanem az igazságot, és nem emberektől függenének, hanem az igazságtól. Nem azon múlna a hitük és a reménységük, hogy valakit makulátlannak láthatnak vagy nem, van kiben hinni, vagy nem. Mert ez a várakozás mindenképpen megcsalja őket, nincsenek tökéletes emberek. Személyektől függetlenül. Ez a szemlélet nevetséges, teljesen rossz gondolkodás. Hagyjuk az embereket, őket hozzuk le, vissza a földre, és tekintsük őket azoknak, akik: földlakóknak. Nem celebek, nem sztárok, hús-vér hétköznapi emberek. Az a baj, hogy itt mindig minden egyes embereken múlik, egyes emberekre épül, és ha azok nincsenek, összeomlik minden. Orbán nélkül a Fidesz összeomlik. Homokra épülnek ezek a várak. Minden erőmmel arra törekszem, hogy az AN olvasói ne emberekre építsenek, mert akkor homokra építenek. Az igazságra építsenek. Akinek ilyen imádás szükséglete van, menjen templomba, hogy szeressen egy színészt, habarodjon bele Al Pacino-ba, de ne egy politikusba. Az lenne a jó, ha az AN közösségét nem egyes emberek közös imádása, hanem az igazság közös szeretete, elfogadása, megismerése és képviselete tartaná össze, és az igazság fölötte állna minden emberen, a politikusokon is. Az igazsághoz csatlakozhatnak az imádástól megfosztott emberek is. És ha a politikus az igazságra koncentrál, és nem a bálványimádást kell életben tartania, nem a bálványimádók igényeit kell kielégítenie, hanem az igazságot képviselheti, akkor eltűnnek a manírok. Orbán a hívő orbánisták foglya. Az ország ennek az imádásnak a foglya. Ez borzalmas. A bálványimádás vége felszabadulás annak is, aki kiléphet ebből a szerepből. Akinek erre van lelki szükséglete, az menjen el énekesnek vagy színésznek. Demokraták és a jogállam hívei nem lehetnek bálványimádók, nem lehetnek politikusok lelki rabjai, és nem gyárthatnak bálványokat. Mindenkinek egyformán alá kell rendelnie magát az igazságnak, és azt kell szolgálnia. Nem embereket.
  Ennél világosabban nem tudom kifejteni, remélem, érthető, mit akartam ma elmondani. BL


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók

Blogok