E-migráns: Bocsánat a szégyenért! 2013. június 9. vasárnap 16:50

Szégyenlem magam, és bocsánatot kérek!

Kérem, higgyék el, mi nem vagyunk olyanok! Szégyenlem magam és bocsánatot kérek minden magyartól, hogy nem vagyok elég erős ezt a gyalázatos képet – amilyennek most Magyarország látszik – lemosni, lesuvickolni, kifehéríteni, és minden külföldivel találkozva titkon abban reménykedni tudat alatt, hogy hátha nem tudják, milyen szégyenletes mocsok, rothadó elborult pszichopestis burjánzik hazánkban, megfojtva minden jót és nemest. Pedig tudatosan tudom, hogy a nyilvánosság, a fertő naturalista kiteregetése lehet az egyetlen békés átmeneti út vissza az európaiság, a demokratikusság halványuló fénye felé. Dühít a zemberi gyarlóságom, hogy kicsinyes félelmeim miatt bármennyire is, de passzivitásommal hátráltatom a megváltásunkat. Látom a gyermekek tömegeit, akik ártatlanságuk árnyékában vesztes elszenvedői a pszichopestis kártevéseinek, és szégyellem, hogy ehhez akár egyetlen nappal is hozzájárultam a gyengeségemmel. Látom azt a rengeteg, évek alatt megfáradt, testük elesettségével küzdő panelpatkánynyuggert, akik szemében a láng már rég elhalványult, és amelyet a létezés árának fizikai fájdalmáról árulkodó halványuló keserűség váltott fel. Már ők sem mennek ki a barikádokra, még a demonstrációkra is csak a legelszántabbak, akikben a lelki tűz még felül tud kerekedni az élet keserű melankóliába taszítottságán, de a hömpölygő, burjánzó szellemi mocsokcunamival már nem képesek fizikailag szembeszállni. Tőlük is elnézést kérek, mert helyettük is nekem kéne harcolnom az elvesző értékeinkért, amelyeket többnyire ők teremtettek meg, ők tartottak életben, de a stafétabotot már nem bírják továbbcipelni. Görcsbeszorult lelkem könnyezve figyeli elnyomorított mindennapjaik túlélésre szorított vegetálását. Elkeseredve látom haláltáncba örvénylő reménytelen sorsukat. Ők már képtelenek torpedóként, élőpajzsként felvenni a küzdelmet a fertőzés polipjával. Szégyenlem, hogy erőtlenségem folytán képtelen vagyok feltartóztatni zuhanásukat a mélybe. Mindegyikőjük elnézését kérem elkeseredett tehetetlenségemért.

Szégyenlem magam, hogy a földmaffia kiteljesedve, retorziómentesen virul. Szégyenlem magam, hogy pofátlanul végigviszik a dohánypanamájukat oligarcháik hűbéreseivel.

Mindenki előtt szégyenlem magam az oktatási rendszerünk lerombolója, elborult tombolása miatt. Hoffmann rózsás meséinek bedőlt a naiv ifjúság – HaHa! CsipkeRózsika gonosz boszorkánnyá vedlett és álomba szenderítette a tüzes ifjakat, lehűtve a kitörő paripákat, időpányvával lefogva őket. A minisztériumba berobbanó forró hangulatot jegesítette el az egy héttel későbbre hazugon ígért egyeztetéssel, amely csak álnok csalárdság volt, hogy nyüszítve menekülhessen a betonbiztosnak hitt patkányoduból. Nemcsak a forró helyzet elkerülése volt a cél, hanem az ifjonti összefogás nyári szünetből eredeteztetett elpárolgása is. Számító, aljas trükközés, átverés az állandó harcmodoruk. Elnézést kérek a becsapott fiatalságtól, hogy nem tudtam felhívni figyelmüket a szipirtyó csapdájára, hiába láttam egyből, és tudtam, mire megy ki és csalja lépre, eredménytelenségre ítélve őket, megtörve fiatalos lendületüket! És még egyszer elnézést kell, kérjek a gusztustalan kioktatásuk miatt, hogy betörő garázdáknak lehettek címezve. Antidemokratáknak azok, akik a demokráciát kérik számon, miközben lehetőségük sem volt, hogy ezt a rágalmat cáfolhassák, megvédve ártatlan becsületüket.

Szégyenlem, hogy a pedagógusokat terror fenyegetése mellett nyomják el, verik át hazug ígéreteikkel. Besúgó, diktatórikus ernyőszervezetbe kényszerítik őket.

Szégyenlem azt a vérlázító eljárást, ahogy a rendőröket, tűzoltókat megalázzák; szubjektív, hatalmaskodó hadbírósági fenyegetettséggel irtották ki a demokratikus jogon alapuló demonstrálásuk lehetőségét is. A rendőrök állományából a vakhitűek sokszoros fizetéssel jutalmazását szégyenlem, bár világgá kiáltanám.

Az orvosok és nővérek átverését, a packázást, a hitegetést gyűlölöm, és e szégyenletes eljárások miatt mélységes elnézésüket kérem, hiszen megbecstelenített munkájuk a legfontosabb társadalmunkban. Szégyen és bűncselekmény, amit velük művelnek folyamatosan!

Minden adófizető, vásárló zember elnézését kérem, hogy be lettek csapva, mert a korábban kormányunk által ígért 16–18 %-os ÁFA helyett 27 %-ra emelték azt fel! Így már csak ezen is láthatjuk, hogy a szavában adócsökkentés kormánya igazából a sarcolásé, a kizsigerelésé.

A nyílt tekintetű állampolgárok nap, mint nap szembesülnek az orcátlansággal, hogy „a zember aki még soha sem hazudott” nap mint nap, ma már egyik óráról a másikra képes mindennek az ellenkezőjét bizonygatni tetteiben és szavaival is. E nyilvánvaló tudathasadásos állapot kényszerű elszenvedése miatt kell bocsánatot kérnem tőlük, míg mindenki mástól a sötétben hagyásuk bűntette miatt!

Tízmillió zembertől kérek bocsánatot, hogy adósrabszolgákká lettek degradálva, milliónyi csekk, adó és járulékfizetésre alacsonyított robottá, akiktől a gyermekáldás öröme is el lett kobozva, és csak a rabszolgaságuk újratermelésének eszközévé, szaporulattá vedlett fizikai kötelezettséggé vált. Azért, hogy a gyűlöletkampányuk szétrobbantott barátságokat, családokat! Azért mert az anyagi, erkölcsi és ideológiai nyomor elől százezrek menekülnek egyelőre még szabadon a demokratikus, liberális világba.

Hihetetlen szégyen, ezért fejemet lehajtva szégyenlem magam, hogy a szabadság alapvető szimbóluma, a sajtó és valójában az összes média szabadsága fel lett számolva. Módszeresen bekebelezte a rezsim darálója a közszolgálati bázisok után a független piaciakat is agresszív, diktatórikus eszközökkel, a financiális támogatások megvonatásával, a hirdetők távoltartó elijesztésével, vagy a már zsákmányként megszerzett versenytársak bőséges támogatásával. Elnézést kérek mindenkitől, akik áldozatai a torzított jelen- és történelemhamisításnak tv-ben, rádióban, újságban, plakátokon! Nem tudom megállítani! Szégyenlem, de kevés az erőm, gyenge, halk a hangom a hazugságok üvöltése közepette. Színházak, múzeumok, iskolák, tankönyvek, a bürokrácia hivatalai? Számtalan a sor, amint a szégyenem is.

Én kérek elnézést, hogy megszűnt az ideológiai és vallásszabadság, hogy betiltottak, ellehetetlenítettek, üldöznek egyházakat, megvonták annak lehetőségét, hogy híveik az adójukból támogassák gyülekezetüket, szinte csak a kebelbeliek támogatását téve lehetővé.

Én kérek elnézést, hogy az ügyészség a kormány fenyegető fegyverévé vedlett, az oligarcháik igényeit kielégítendő, ugyanúgy, mint a saját embereikkel kipárnázott, szelektált bírói vezetés az eltávolítottak helyén.

Szégyenlem magam, hogy az ország kisemmizve veszíti el szüleink félretett megtakarításait, vagyonkáit, ahogy még unokáink jövője is el lett rabolva; jó előre adósságba taszította őket elnyomó hatalmunk. Felmenőink és utódaink bocsánatát kérem, hogy nem sikerült ezeket megmentenem és így az Orbán-maffia oligarchái kezére játszhatta, nyomorunkból gazdagodva nyeli el folyamatosan országunk és az Európai Unió minden felénk irányuló támogatását, erőforrását.

Szégyenelve magam kérek elnézést, hogy fasizálódunk, a diktatúra képlékeny határmezsgyéjén vergődünk, csúfságunkra azon vitatkozva, hogy már belesüllyedtünk-e, vagy még csak karcolgatjuk. Azért, hogy ifjú demokráciánk csontvázának maradványát is szétrágja a kór, hogy köztörvényes módon a hatalom bitorlása érdekében a választási rendszert átírták elnyomóink, hogy gyakorlatilag lehetetlenné tették a leváltásukat.

Szégyenlem magam és mindenkitől elnézést kérek, hogy dúl a rasszizmus, a másságot üldözi a hatalom – burkolva és nyíltan is sokszor – én, a féllábú homi zsidó-cigány Piréziából!

Szégyenlem magam mélységesen, hogy csavargó gazembernek néznek, vagy akár csak nézhetnének, amiért mások, más országok befizetett adóit követelik számító, kapzsi vezetőink „MERT JÁR!” alapon. Nem beszélve arról, hogy e pénzek ténylegesen nem is az országunk érdekében hasznosulnak, hanem nagy részük elsimicskázódik, cápaoligarcháik elnyelik.

Bocsánatot kérek minden EU-állampolgártól, hogy szembehazudjuk őket, pénzeiket lenyúljuk, és mindezek ellenére áskálódva szúrjuk őket hátba minden lehetséges esetben! Vért könnyezek szégyenemben, hogy akik segíteni szándékoznak, azokat is rúgjuk, mocskoljuk. Gyűlöletet, ármányt és viszályt keltünk; zavaros szennyvízzé kutyuljuk még az ásványvizüket is. Minden nemeset, amit hittek rólunk, lerombolunk; gusztustalan bűzölgő kerülendők lettünk, akiket udvariasságuk ellenére is nagy ívben kerülnek orrfacsaró szagú habitusunk, nagyképűségünk okán. Félnek rohadt lelkünk fertőzésveszélyétől. És én tudom, hogy igazuk van! Ez a legborzasztóbb. És nem tudok megbocsájtani magamnak sem emiatt, a tehetetlenségem miatt! Mert ők, a rettegett ŐK, a Nagytestvér és bandája, országunk és népünk (vagy pontosabban: zsákmányul ejtett országuk és népük) tényleges megnyomorítói. És nem tudok megbocsájtani magamnak sem emiatt! És csak szégyenlem magam helyettük is…

Csak vágyam, hogy szellemiségem, hitvallásom, erkölcsiségem, ha tud, sokasodjon, szárnyalva tépje le a ködösítő rózsaszínnek látszó narancsfekete fátylat mindenhol, mert testben bár egy vagyok, ez az Út, a feladatom. De feladata ez mindenkinek, aki több mint por; megmenteni maradék intellektuális értékünket, ha már a materiális elveszett is. Hogy csak kölcsönvették, vagy ténylegesen örökre elrabolták, még rajtunk múlik. Szenvedélyes buzgalommal kell, hogy mindre vigyázzunk, mert különben mi is felelősek leszünk hanyagságunkért gyermekeink, unokáink és az ő unokáik előtt. És NEM AKAROM A SZÉGYEN BÉLYEGÉT, TUDATÁT VISELNI mások bűnei és tehetetlenségem miatt, s GYŰLÖLÖM BOCSÁNATÁT KÉRNI BÁRKINEK IS, ezért szenvedélyesen könyörgök, parancsolom, hogy tegyünk. Tegyünk bármit, ami kell, hogy tisztán, büszkén, szégyen nélkül nézhessünk mindenki szemébe, akár magyar, akár európai, de akkor is, ha lelkében piréz!

Most pedig indulok a gátra.

51 Reader’s Comments

 1. Gratulálok a Szerzőnek! Kitűnő cikk, minden sorával ésszel és érzelemmel egyetértek! Üdv:PK

 2. Pataki Eörsné
  Ez a “cikk” nem cikk, hanem lekiismeret-levél. Nem is akármilyen!

 3. Jó a cikk. Nagyon egyetértek.
  Az oktatásügyhöz és az ideológiai megkötésekhez hozzáfűzném ami nem került helyszűke okán kifejtésre: korábban a pedagógusnak joga volt lelkiismerete és világnézete szerint megválasztani a tankönyveket és oktatni, mára ez a szélsőjobbosok kiváltsága lett. Sajnos. (Szobatársam meséli, gimnazista húga osztálya előtt a matektanár a magyar faj ősi voltáról, a prebábeli magyar ősnyelvről beszélt, az anyag elsikkadt… “És akkor hogy mentek majd át év végén?” – kérdi a húgát. Vállvonás. “Hungarista pólóban.” Ide jutottunk. Holott ilyen tanerőt korábban eltanácsoltak alkalmatlanság okán, és orvoshoz küldték.)
  A HaHa tagjaként, de a magam nevében azért azt kifejteném, hogy mi EGY SZÓT SEM hittünk el a HidegZuhany Rózsának, az a HÖK meg a HÖOK volt! Szóba nem állunk azokkal a korrupt marhákkal többé. Egzisztenciális zsarolás hatására a mocskok mindent megtettek, hogy minden hallgatói összefogást szétverjenek, és tovább játszhassák az érdekÁLképviselet kárhozatos szerepét! ÁRULÓK!
  Igen, mi a HaHa is szégyellhetjük magunkat, hogy elgyávultunk, és nem akartunk sósavat, letartóztatást, verést, pedig az atrocitások hatására már talán közbelépett volna valaki, ha azok száma fölémegy egy szintnek, de… igen, becsináltunk! Becsináltunk és visszaléptünk. Mert könyvmoly, vékony lányok és fiatalemberek vagyunk, sérülékenyek sajnos testileg és lelkileg, nem gyökkettes IQ-val ellátott B-középes verőlegények, akiknek egy fejlövés még jót is tenne, hisz legalább kerülne valami a fejükbe… Mi esendőek vagyunk az erőszak terén, még ha egy ennyire rossz kormány eltávolitása meg is követelne valamennyit. De sajnos félünk. Sok emberhez kellene eljusson a józan beszéd, de nem jut el, és sokan ekképp hozzánk nem jutnak el, pedig csak igy győzhetne az ellenzék…
  Nem tudom. A HaHa lefeküdt, és nem mozdul. Remélem, csak tetszhalott, és fortélyos félelme igazgatja, és csak a megfelelő időpontra vár. Akár az egész nép. És majd kiütjük Orbánt. Mind együtt. Remélem. Nem tudom.

 4. Köszönöm a megtalált jó kefejezést “proaktív” !

 5. Ne csak reméld kedves K.Antal, hanem tudd és tedd! Egyedül Tőletek retteg Orbán, az ifjúságtól! Mi pedig nyuggerek, örömmel vennénk, ha ismét tennétek, amit elkezdtetek.Sok-sok ember bizalmát élvezhettétek, ne okozzatok csalódást, mi is ott leszünk!

 6. Hasonlót kezdtem megfogalmazni napokkal ezelőtt, így már nem folytatom, ez az írás nagyon jó.
  A HaHához: van egy dalszöveg, “egyedül nem megy, egyedül nem megy” (Ripacsok). A HaHához kellett volna csatlakozni az összes pedagógusnak, be kellett volna szüntetni a munkát, hagyni, hogy boruljon a a rózsás hajó, és bizony vállalni kellett volna, hogy bíróság, kihallgatás,stb… legyen, mert a nép egy idő után megmozdult volna, ebben biztos vagyok. A pedagógusokról pedig annyit, hogy szégyellhetik magukat, akik otthon maradtak, pedig a gyerekük az alagútban ordította, hogy “semmit rólunk nélkülünk”, de a szülők is, akik csak otthon néztek értetlenül a tüntető gyerekükre, és másnap már nem engedték ki őket – félelemből, meg “egyáltalán”. Minden nap ki kellett volna menni azóta is, de hát ez lett, ami most van. A szégyen mindannyiunké.

 7. Zsir a cikk.Minden szava igaz sajnos,és még sok minden hiányzik belőle.
  A jelenlegi állás szerint pedig ez igy is marad egy jódarabig.Az “ellenzék”
  szóra sem érdemes,szomorú és röhejes,hogy pl.a mesterházy /egy kalap-
  ból hirtelen elörántott bohóc/azt birja gondolni,hogy nyerne egy választáson
  ezek ellen.Európa késön eszmél,a magyarok agyhalottak,ezeket a kövér
  féle fideszesekek kellett volna leverni a gátakon cölöp helyett,hátha az segitett
  volna az ár ellen. Reménytelen ország.

 8. Gratulálok! Az egyik, ha nem a legjobb “helyzetelemzés” kis hazánkról!köszönöm!

 9. Ma azt hallottam, lesz összefogás, és amit a sajtó ír, az enyhén szólva nem így van. Folynak a tárgyalások, és lehet remény. Háááát, nem tudom….

 10. de miért nem teszünk valamit mi magyarok?
  mert nincs egy értelmes vezetô, aki ezt levezényelhetné. pedig én mennék!

 11. jó felsorolása a problémáknak. rengeteg van. jó, hogy egyre többen összegeznek és nem bírnak nyugodtan együtt élni egy ilyen ormótlan rendszerrel. van egy pont, amin túl az állatok sem a menekülést, a meghunyászkodást választják, hanem a nyíltsisakos támadást. örülök, hogy egyre többen gondolnak erre. nem sok veszteni való maradt!

 12. Gratulálok a szerzőnek és Kalous Antalnak is. Mert végül is mindketten ugyanazt mondják: elérkeztünk arra a pontra, ahol már végképp csak saját lelkiismeretünknek tartozunk számadással. Ez a rendszer ugyanis gyakorlatilag megsemmisített minden, a lelkiismeretünkön túli értéket. Nekünk már csak a tükör maradt; legalább abba tudjunk reggelente nyugodtan belenézni.

 13. Gratulálok!
  Kiváló írás!
  .

  “El kell hagyni ezt a földet, végképp elveszett!
  Elhagyni, vissza sem nézni, mert mocsokká lett!”

 14. Gammasugárnak van igaza, itt már csak az a kérdés, hogy ki hogyan viszonyul a rendszerhez, és ebben ki hogyan őrzi meg a gerincét és a jellemét. Aki ehhez az ellenzéket akarja követni, és elhiszi a szédítésüket, az magát is kinyírta. Egyéni döntéseket kell hozni, és megmaradni embernek. BL

 15. admin@ Ez általános emberi tulajdonság kellene, hogy legyen. Mindenkori.

 16. @gigi60: Igen, kellene. De az emberek hányadrészere igaz ez Orbán országában?

 17. Tetszik! Kár, hogy nem én írtam. Csak névrokon.

 18. En ugyan ezt ereztem 2006 ban is. Ezert jottem el. Nem akartam,hogy a gyerekem egy korrupt es impotens tarsadalomban nojon fel. Persze nyilvan van kulonbseg az akkori es mostani allapotok kozitt ,de hat konyorgom onnan vezetett az ut idaig. Az akkori vezetok ugyan ugy hibasak a mostani allapotok kialakulasa miatt! Mar akkor velejeig romlott volt sok minden. Meg a hatalomvaltason em kellett csodalkoznI. Orban csak a “korona” az addig felepitett rendszeren.
  Komolyan! Lattok kiutat ebbol a fejetol a farkaig fertobol?
  En mar akkor is sirtam es szegyelltem magam amikor eljottem.
  Tehetetlen duhomben!

 19. Kevesen látják az igazságot a valós helyzetet.

  “pszichopestis”, hmmmm nem rossz meghatározás, A magyarok maguktól ilyenek, vagy Orbán tudatmódosítókat, gondolkodásgátlókat kever az élelmezési láncba???——— Bocs, de ez nem vicc volt, komolyan mondom.
  .
  Olyan világos mint a nap és sokan nem látják. Na mindegy, az utolsó remény, hogy néhány ember immunrendszere bekapcsol és kifejlődik egy mutáns emberfaj aki ellenáll az agymosásnak, a kémiai tudatmódosítóknak és ők lesznek a jövő reménysége. Az egyetlen kérdés, hogy hol??? Már vannak, vagyunk egy páran, most már csak valami lakható helyet kell találni. Talán sikerül, elég nagy az univerzum, sok bolygó van benne.

 20. Talán igaza van.
  Felajánlom, hogy az írásom alapján mondatról mondatra összehasonlítva nézzük végig tételesen az akkori helyzetet!
  Nekem így első nekifutásra egy hasonlóság sem ugrik be egyik tételnél sem.

 21. Hungarian citizen

  kialtas: feltornaztalak pozitiv tartomanyba, holott elso reakciom a minusz lett volna, mert leirtad, hogy 2006. Felejtsd el ezt az evszamot, mert annak semmi koze ahhoz, amiert a szocik utalhatok.
  Akkoriban – inkabb a vege fele, 2009 korul – en is orditottam mindenhol, hogy nevetseges banankoztarsasag vagyunk, de egy lapon sem emlitheto az akkori franc a mostani nemzetgyalazo franccal.
  orban miatt nincs becsulete az orszagnak, nincs erteke a forintnak, nincsenek szovetsegeseink es nincs polgarsagunk.
  Ilyet a szocik nem tettek soha. Panamaztak ugyan, de sem nemzetkozileg, sem devizailag, sem nyugdijmegtakaritasilag nem tortek-zuztak.
  Es hogy jo-e ilyen orszagban elni, ahol mar jonak szamit, ha “csak” panamaznak? Dehogy, szegyenletes.

 22. Kalous Antal
  2013. június 9. vasárnap
  17:38

  “gimnazista húga osztálya előtt a matektanár a magyar faj ősi voltáról, a prebábeli magyar ősnyelvről beszélt, az anyag elsikkadt… ”

  Az etika-tanárokat képző egyik szakképzésen az etikatörénetet tanítja olyan filozófus, aki a prebabábeli, meg prehisztorikus, meg prebiotikus magyar kultura híve. Ami persze nem lenne baj, ha a az órákon nem került volna elő rendszeresen a téma. Elvíve az órát. Még szerencse, hogy a felnőttképzésben ülőknek már van személyisége nélküle is.

 23. admin
  2013. június 9. vasárnap
  20:26

  A politikától függetlenül az lenne a cél, hogy az emberben minél több maradjon meg az EMBER-ből. A politikával az a baj, amikor ennek a módját is meg akarja határozni. Anno a szocialista embertípus, most az orbanista embertipus nevelésén keresztül.

  Holott van akinek a vallás segít embernek maradni, és az sem baj. S van akinek pont az ellenkezője.

 24. Az a baj,hogy az emberek nem érnek rá tüntetni,kimenni az utcára sajnos,mert dolgoznak.Nehéz a megélhetés idehaza.Vannak akik két műszakba dolgoznak nemritkán 12-16 órát is,nem lehet elvárni tőlük,hogy minden tüntetésen ott legyenek
  Meg a minisztérium foglalásról annyit,hogy most vizsgaidőszak van és mi ilyenkor alig érünk rá,azért voltak csak olyan kevesen és azért mentek el rögtön az első ígéret után.Pedig ki kellett volna,harcolni,hogy ott helyben kezdjenek tárgyalásokat,de egyszerűen nem volt rá idő,nekünk ilyenkor szinte éjjel nappal tanulni kell.
  Jó volna,ha általános sztrájkot lehetne hirdetni és széleskörű polgári engedetlenséget,az kéne,hogy senki ne menjen be dolgozni,iskolába,lezárni az utakat,mindezt addig amíg ez a kormány le nem mond.De ehhez azt kéne,hogy mindenki így cselekedjen,mert ha csak kevesen akkor azokat kirúgják,ha négy ember áll keresztbe a kocsijával valamelyik forgalmas úton akkor mindenki őket fogja szidni aki elkésik az iskolából vagy munkahelyről.Az kéne,hogy tömegek mozduljanak meg,csak annak lenne értelme.
  Hatalmas tisztelet azoknak akik a gátakon önként dolgoznak és teszik amit kell,én is szívesen mennék,de napok óta alig alszok,lehet hogy ott esnék össze.
  Ez van sajnos,az emberek fáradtak és kedvetlenek.

 25. Azt kéne megérteni, hogy mo-on van 4 millió ember, akit az sem érdekel ha holnap lezárják a határokat, mert annyi pénze nincs hogy elhagyja a faluját, városát…:)))

 26. Gratulálok a cikkhez! Egyetértek vele. Hinni kell abban, hogy lesz összefogás, még akkor is, ha ez most nem látszik valószínűnek! Szórjunk egymásra tücsköt, bogarat, de fogjunk össze! Addig még sok ideje van a fidesznek sok baromságot elkövetni. Ebben bízzunk, és az összefogásban! Menni fog ez, akárcsak Orbán!
  Mantrázni kell, ahogy ők a sok baromságot! Hátha nekünk is hisznek azemberek…

 27. Megértemén a cikk mondanivalóját.
  De!
  Emeljük már fel a fejünket! Mondjuk márki mindenhol hogy mi bajunk van! Mondjuk már ki végre,hogy elég volt! Elég volt az ámításból,a hazudozásból a lenyúlásból,a hülyévé avanzsálódásból!
  Ezt hagytuk tenni magunkkal! Hatalmas bűn,hogy nem merjük kimondani iskolában,hivatalban,és mindenhol,ahol ez a rohadt Orbán rendszer megvetette a lábát!
  2010 óta lopják alólunk az országot,a demokráciával együtt! Teszik ezt úgy,hogy az ellenzék andalító duruzsolása közben elfelejtettünk kételkedni! Kételkedni a jól hangzó összefogásban,és a mindent átfogó konszenzus keresésében!
  Nem csak Orbán verte át az országot,hanem az ellenzék is!!!
  Mára már nyilvánvalóvá vált,hogy csak,és kizárólagosan a hatalomért megy a harc az ellenzékben is! Időhúzásra játszanak,hogy belevigyék az országot a szerintük szabad választásba!
  Ha várunk 2014-ig végünk van. Mert szabad választás,az nem lesz! Lesz majd egy csalással legitimált győzelem a fidesznek, és mindazt amit eddig megalapoztak, hatványozottan fogják érvényre juttatni győzelmük biztos tudatában.
  Ha vágóhidat akarunk,akkor várjunk! Ha nem,akkor ébredjünk már fel!
  Hagyjuk már a hazug kormányt és ellenzéket a csudába! Nekik nem az az érdekük,ami nekünk!
  Nekik a lényeg újabb 4 év a parlamentben jó pénzért száj karatézva,nekünk meg egy élhető élet,amit csak a demokrácia keretei között lehet elképzelni!
  Szégyenkezés nélkül!!!

 28. Stumpné Bekes Margit

  Sajnos kevés,ez az önvallomás…..Bátran kellene felemelni a hangunkat,de nem tesszük,mert egyszerűen gyávák és megalkuvók vagyunk!!! Ilyenek a magyarok,hőzöngenek,de amikor cselekedni kéne,hebe-hurgyává válik! Ez egy felelőtlen nép! Genetikailag van valami hiba.(Kertésznek előbb-utóbb igaza lesz!)
  Gyurcsány változtatni akart! De sajátjai és ellenfelei egy jól felépitett stratégiával kicsinálták! (karakter gyilkosság!) Akkor mit is akarunk Barátaim??!! Majd ha lesz valaki,aki tudja és meri vállalni azt,minden ódiumával együtt,lépjen előre!!! Mert partvonalon kivülről csak hiteltelen szónoplatokká alacsonyodnának.a kimondott mondatok!

 29. Kedves Bumburi
  2013. június 10. hétfő
  16:04

  Nagyon tetszik ez a hozzászólásod is, pompás , nagyszerű magával ragadó!
  Kellene egy olyan emberke, aki ezeket a remek hozzászólásokat elvinné Brüsszelbe és Strassbourgba és végre tennének már ott is valamit !
  Ha megint tesze- toszácskodik az EU , akkor megvan a véleményem ismételten!
  Már jólenne ha valaki(k) végigvinnék az ügyet és pontot tennének a mondat végére!
  Ott van a Rui Tavares jelentés, a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) nevű jogvédő szervezet , a Helsinki bizottság akik egy kicsit rámenősebben is csinálhatnák a dolgokat!
  Nem értem, egész egyszerűen nem értem, hogy nem csinálják normálisan , ez megy már évek óta és még mindig nem jutottunk előre, ötről a hatra !
  Ugyanott tartunk mint 1,5 évvel ezelőtt!
  Ugye Giró-Szász azt mondta hogy : A Tavares-jelentés tele van tárgyi tévedésekkel !
  Akkor tessenek felhozni rá reális magyarázatokat , megcáfolni az állításait!
  Már rengeteg idő elment és nem igaz, hogy nem lehet egy összefoglalót készíteni , hogy Magyarországon miért rossz a helyzet!?
  Úgy emlékszem, hogy egy jó pár ellenzéki kiment Brüsszelbe , s mégsem tudták meggyőzni az ottaniakat , hogy Magyarorságon mi a helyzet valójában!
  Ugye elég ha azt leírom, hogy Bajnai megvédte az Orbán-kormányt Berlinben :(((((((
  Így pedig soha az életben nem fogunk kikecmeregni ebből az egészből!

 30. E-migráns!
  Én is szégyenlem magam, és én is bocsánatot kérek!
  Szégyenével nincs egyedül.
  Ezrek és ezrek szégyenkezhetnek még rajtam – panelpatkánynyuggeren – kívül is, mert nem cselekedjük meg azt, amit megkívánna a haza.

 31. sedona
  Köszönöm!
  Hidd el,veled együtt én sem értem ezt az időhúzást. Biztos vagyok benne,hogy tudnak minden aljasságról,csak a Pató Pál szerű adminisztráció kereke nagyon lassan forog.(ha forog) Mi meg sülünk a saját zsírunkban.
  Az ellenzék zéró. Csak megtéveszt.
  Reménykedek a civilekben. Ha azok sem,akkor végünk. Fel sem fogják szerintem sokan,hogy milyen nagy a baj.

 32. “A világvége nem egy hirtelen bumm’-mal fog eljönni, hanem lassú, fájdalmas nyüszítéssel…!”

 33. Kedves Szerzö
  Igazi újságírás ez a cikk. Nagyon jól felépítette a cikket, egyre fokozódik a különbözö csoportok sorra vételével benne a lendület. A hangulat, az erö, amit sugárzik, a szégyen ismétlödö megfogalmazása illik a helyzethez, visszaadja sok ember érzéseit. Az én érzéseimet is. Köszönöm!

 34. Többször probaltam mindezt megfogalmazni, de ennyire tömören, egyertelmuen nem tudtam volna.
  Gratula a szerzönek, minden mondattal egyetertek.

 35. Szombathelyi Ferenc

  Ezt már egyszer megénekelték. Lényeg:” Szégyellnem kell, hogy magyar vagyok…..” Ide jutottunk

 36. Erzsébet Horváth

  Én nem szégyellem magam azért, mert magyar vagyok. De szégyellem magam azért, hogy ilyen embert, embereket engedtünk hatalomra jutni!
  A szerző minden szava ugy igaz, ahogy van! Remélem sokan észhez térnek 2014 ben!

 37. Azt veszem észre, hogy a (gyáva, nevüket nem vállaló) bérmínuszolók mintha egyre többen lennének.
  Mert, hogy másképpen gondolkodnak, vagy pontosan úgy gondolkodnak, mint a kormányzat – az nem baj. Csak írja oda tisztelt bérkommentelő, hogy “xy vagyok, és nekem ellenkező a véleményem, amely pontosan megegyezik a kormányzat véleményével.”
  Ez így lenne bátor és becsületes kiállás a saját (illetve a kormány) véleménye mellett.
  Tiszta hülye vagyok. Miket írok itt össze? Önök nem ismerhetik ezeknek a jelzőknek a tartalmát.
  Na ide azokkal a mínuszokkal!

 38. Seres Gabriella

  Két dátum jutott eszembe. 1514 és 1848.Különbség 334 év.Tehát a “legközelebbi”forradalom,lázadás éve 2182-ben várható!Hihetetlen mennyire “birkatűrők” vagyunk!

 39. oldster
  Te nem mást vársz ezektől a gilisztáktól, mint felvállalják a mocskos küldetésüket!
  Igen ám! De ha már leírják, hogy egyetértenek a kormány döntéseivel, akkor meg is kellene indokolniuk, hogy miért jó az nekik!
  Na, ez az, amit nem tudnak! A saját tehetetlenségüket meg könnyebb egy – jellel helyettesíteni, ahhoz nem kell ész.

 40. oldster,
  Ahhoz először meg kellene tanulniuk írni.

 41. Oldster

  Akkor sem lennének sem bátrak ,sem becsületesek. Akkor is nyomorult agyatlanok lennének . És a fene se kiváncsi a nevükre. Felőlem hivhatják
  Lutz Gizinek vagy akárminek.

 42. A demokrácia elbukott! stop
  S.O.S. stop
  Ezt az üzenetet detektálom a zemberekből sugározva, de “amerre én járok, még a fák is sírnak”.
  Az európai demokráciához való békés visszatérés egyetlen útját abban látom, ha a világ (elsődlegesen döntéshozói) felé letagadhatalanul bemutatjuk tételesen helyzetünket, amelyen a diktatúra lépéseinek eredményeképp lehetetlen önerőből békésen változtatni.
  Nagyon kevés dolgot szabad csak kérnünk, inkább követelnünk tőlük, de azt körmünk szakadtáig!
  - Hozzanak létre egy kifejezetten a magyar esetekre szakosodott részleget az eupénz-felhasználatát vizsgáló szervezetén belül! Ne finanszírozzanak semmit sem ezután, csak az elmúlt 3 év összes eupénzeket is érintő pályázatok alapos kivizsgálása mellett! Amennyiben bármilyen hűtlen kezelést, vagy szabálytalanság legkisebb árnyékát találják, akkor minden jogos esetben a támogatásuk kamatokkal növelt összegét követeljék vissza az adott pályázatok nyertesétől büntetőjogi fenyegetettség mellett! (Ez megfelel különben az EU előírásainak, csak nem szúrópróbaszerű, hanem 100%-os és akár mélységi is lenne a vizsgálat, ami miatt szükséges a revizori részleg fejlesztése. Kár sem érne senkit aki korrekten járt el, sőt a minket finanszírozó nyugat-európai adófizetők is támogatnák a befizetett pénzeik korrekt felhasználását. Emellett a rezsim diktatórikus üzemeltetésének, újratermelésének, promóciójának anyagi fedezetét jórészt elvonnák.)
  - Mivel a médiák 98%-ban a kormány irányítása alatt vannak, ezért az EU szabályainak megfelelően tartassák be a sajtószabadságot! Amennyiben ezt nem teljesíti a magyar állam (pl. 1 héten belül), akkor a médiák felügyeletét, a sávkiosztásokat, a reklámbevételeket általuk felügyelve központosítva a reklám megjelenésekori aktuális hallgatottság, nézettség alapján osszák szét és a 3 év távlatában visszamenőlegesen is ezt kompenzálják! Ezzel együtt a kormány és önkormányzatok reklámfelületével egyenlő megjelenési lehetőséget biztosítsanak az ellenzékeiknek is. (Mindezek szükségesek az egyenlő-, mindenki számára hozzáférhető széleskörű információáramláshoz.)
  - A választási szabályok megváltoztatásai csak a menetrendszerint megtartott eredeti választási szabályok alapján lezajlott mindentípusú aktuális választás után lépjenek életbe, tehát az eus-, a parlamenti- és az önkormányzati választások megtörténte után. (Ennek is megvan a jogalapja, hiszen hiába nincs ilyen leírt jogszabály Magyarországon, létezik az íratlan jog is elismerten és alkalmazottan is Európa államaiban is.)

 43. E-migráns 3-pontos követelése természetesen egyszerre teljesülve csak az alapja egy demokratikus helyzetbe történő visszatérésnek. Az így kialakított demokratikus alap után, a hatalommal szigorúan, tudatosan élve lehet csak a demokráciáig eljutni, esetenként talán a demokratikus eszközöket is mellőzve a gyors és hatékony megvalósulásért.
  Minden pozíció újrapályáztatása szakmai alapon (a jelenlegi közép és felsővezetők lemondásra történő felszólítása, lemondatása) szükséges.
  Elkerülhetetlen az o.diktatúra vezetőinek, döntéshozóinak bármiáron történő vallomástételre szorítása, és ez alapján a visszaéléseik felgöngyölítése, az elhabzsolt, elsimicskázott vagyonaik visszaszolgáltatása büntetőjogi felelősség mellett. Akár a kormánytól, államtól független speciálisan erre létrehozott szakemberek közreműködésével, titkosszolgálati eszközökkel. Az így visszaszerzett összegeket akár egy független civilszervezet is megkaphatja, amely szociális, egészségügyi, kulturális és tehetséggondozási ösztöndíjként kiosztva gazdálkodhatna azzal, illetve a kamataival.
  Továbbá fontos lenne, hogy az EU hozzon létre Magyarországon megjelenő újságot, tv- és rádióadót, amelyben megjelenést biztosít az ellenzéknek is, de legfőképp az EU irányelvei jelennének meg és az EUműködéséről (jogok, munka, szociális élet…) tájékoztat, oktat.

 44. rohadanarancs
  “Elkerülhetetlen az o.diktatúra vezetőinek, döntéshozóinak bármiáron történő vallomástételre szorítása, és ez alapján a visszaéléseik felgöngyölítése, az elhabzsolt, elsimicskázott vagyonaik visszaszolgáltatása büntetőjogi felelősség mellett.”
  .
  A bűnlajstromon a legújabb elhabzsolt milliók:
  “Milliós prémiumok a cégvezetőknek
  2013-06-12 20:18:00
  Budapest – Milliós prémiumokkal hálálja meg a fővárosi önkormányzat a budapesti közszolgáltató cégek vezetőinek munkáját.
  Múlt héten döntöttek arról, hogy több mint 4 millió forint jutalom üti a markát a Budapesti Városüzemeltetési Központ (BVK) személyzeti és jogi igazgatójának, a tavaly mindössze 3 hónapot ledolgozó vezérigazgatónak, Szarvas Ferencnek pedig 1,3 millió forint jár. (A BVK alá tartoznak a közműcégek, a kéményseprő-vállalat és a budapesti strandok is.)
  .
  Szerdán további hat fővárosi cégvezetőnek szavazott meg a közgyűlés sokmilliós prémiumot.
  Nagyunyomi-Sényi Gábor Antal, a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ (BFVK) Zrt. vezérigazgatója, 5 millió 460 ezer forintot kaphat. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) vezérigazgatójának, Vitézy Dávidnak 6 millió 144 ezer forint jár. Bolla Tibor, a 9 milliárdos veszteséget termelő BKV vezérigazgatója 5 millió 568 ezer forintnak örvendezhet.
  .
  A BVK sajtófőnöke, Csébi Tamás az ő igazgatóikat érintő jutalmakról azt közölte, hogy a közgyűlés bérpolitikai irányelvei szerint döntöttek, amelynek lényege, hogy a vezetők bére alapbérből és prémiumból áll. Ha teljesítik az előírt feladatokat, akkor kaphatják meg az utóbbit. Tavaly a kitűzött célok háromnegyedét pipálhatták ki, ezért jár nekik a pluszpénz. Hogy pontosan mit tettek a BVK igazgatói a többletmilliókért, azt nem árulták el.” (…)
  http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/millios-premiumok-a-cegvezetoknek-2194863

 45. Népszava Szívemből szóltál, és szólt az indulat is, igen
  ez már tűrhetetlen !

 46. Hát igen!
  Nekem is szóltak, hogy mielőtt átlibbensz Aradra tegyél meg valamit.
  - Mit?
  - Vedd le a kocsid antennájáról a nemzeti színű szalagot, jobb lesz neked is, hidd el!
  Égő arccal, de megtettem,
  Politikusok b+!
  Bocsánat, még mindig dühöngök miatta!

 47. Csak az analógia kedvéért:
  Az USA haditechnikája és méregdrága hitechn (fegverei, mint az atomtengeralattjárók, repülőgéphordozők, űrfegyverek…) szuper valamik. Mégis “kitalált” Bin Laden és követői olyan valamit, mint pl. az öngyilkos merénylőket, amivel képes volt csapást mérni az USA-ra, mert az ottani demokráciában ez elképzelhetetlen volt.
  Az EU alapító és ma is vezető tagállamai demokráciájában elképzelhetetlen, hogy egy egész ország népét túszul ejtse és mindenétől, még a kultúrájától is megfossza egy magát kormányzó hatalomnak nevező rablóbanda, amelynek mind a “diplomatái”, mind a médiumai folyamatosan szembehazudják az EU vezetőit, akik nem hisznek a szemüknek és a fülüknek, hogy egy EU tagállamban ez a XXI. században megtörténhet. Lényegében nincs is ellene eszközük. Persze nagyon is ideje lenne a túl sok megélhetési euro-diplomatát, a Bizottság többezres bürokratáit fenéken billenteni. Milyen “megoldást” várhatnánk tőlük? Semmilyent, de még akkor is hiba lenni kívülről várni a MI bajaink megoldását, ha tennék a dolgukat.
  Azt gondosan és alaposan “elintézte” az itthoni kormányzat, hogy ne legyenek itthon szervezésre alkalmas intézmények, szervezetek, és hiteles személyek sem. A nagyon is dicséretes önszerveződések mégis fel-fel ütik a fejüket, de akkor azonnal bevetik ellenük az olyan “nagyágyúkat” mint pl. Balog Zoltán tanult prédikátor.
  A kormánypárt meg sok milliót “áldoz” olyasmikre, mint a “békemenet”, amelyre a biztonság kedvéért egy csomó lengyel embert is beszerveztek tölteléknek. Mint ahogyan a 2014-es “választásokra” nem nevesített és ellenőrízhetetlen külföldi “magyar” szavazókat.
  Nem akarom a jelenlegi “pártunk és kormányunk” unortodoxnak nevezett kesze-kusza gazdaságpolitikáját idehozni.
  Az “unortodox” jelző azonban talán mégis csak ráillik a polgári demokráciák ortodox bel- és külpolitikájában ismeretlen, nálunk kormányzati szinten alklmazott, szervezett közbűntényes és hazaáruló politikára.
  E-migráns lírai írását meg nagyszerűnek tartom, de megríkat vele.

 48. Csak épp az maradt le, ahová az “analógiával” kilyukadni szándékoztam:
  Ha Bin Laden módszere terrorizmus (amivel nem igen tud mit kezdeni a nyugati technika) akkor a hazai unortodox politika szintén az, legalább is a gátlástalansága és a módszerei tekintetében, de beleértve a szellemi és lelki terrort is.

 49. Mindenkinek!!!!
  ++++++++++++

 50. oldster
  2013. június 11. kedd
  21:52
  Óhajod látnivalóan teljesült. Véleményem szerint csak abban tévedsz, hogy ennél a posztnál a bérkommentelők aktivizálták jobban magukat. Nem így van. A magyar mentalitáshoz tartozik, ha valami disznóságot csinál, akkor azt nem szabad kiteregetni mások felé, mert az borzasztóan hazafiatlan. Továbbá le kell tagadni az elkövetésért a felelősséget, mert a magyar soha nem csinál disznóságot, mindíg más a hibás. Amennyiben valaki mégis rámutat a felelősségére, azt vadul, akár aljas módszerekkel támadják, a megsemmisítésére törekednek. Ha letagadják a tettet, akkor az meg sem történt ill. a gaz külső okok a hibásak. Legyen az trianon, vagy holokauszt, vagy ezerharmad. Persze ez még párosul a behódolással a hatalomnak, a protekcionizmus imádata, a nepotizmus igénye. Ez így gömbölyű egész, mint a magyarra jellemző karakter. Ezért kapod a mínusz özönt . Ezek önkéntesek és nem bérkommentelők. Az a pár százalék, aki valamilyen oknál fogva nem ilyen, az meg mélyen szégyelli magát, de ezek a többség szerint idegenszívűek.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók