“Magyarország a nácizmus kapujában” 2013. június 5. szerda 14:07 | AN

"Magyarország a nácizmus kapujában"
Hanti Vilmos Washingtonban a Kongresszus épületében a beszédét tartja.

Washington – Hanti Vilmos, a FIR és a MEASZ elnöke Washingtonban az amerikai kongresszus épületében június 4-én beszédet tartott, a „Nácizmus nélküli világért” nemzetközi konferencián. A “Magyarország a nácizmus kapujában” címmel elhangzott beszéd szövegét az alábbiakban teljes terjedelmében közöljük.

Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Köszöntöm Önöket a 68 éves Magyar Ellenállók és Antifasiszták Szövetsége és a 62 éves FIR, az Ellenállók Nemzetközi Szövetsége-Antifasiszta Szervezet elnökeként. Örömmel jelentem be Önöknek, hogy létrejött a Nácizmus Nélküli Világért legújabb ága, a „Magyarország Nácizmus Nélkül” mozgalom.

A FIR az egykori partizánszervezetek, a Hitler-ellenes koalíció és a náci rezsim üldözötteinek ernyőszervezete. Három alapvető célt követ, amely teljesen megfelel a “World Without Nazism” törekvéseinek:

1./ Az antifasiszta harcosok, a koncentrációs táborok túlélői és a nácizmus áldozatai emlékének és hagyatékának a megőrzése.

2./ Aktív politikai tevékenység kifejtése a nácizmus, a rasszizmus és az antiszemitizmus újjáéledése ellen.

3./ Fontos feladatnak tartjuk a világban előforduló konfliktusok békés eszközökkel való kezelésének elősegítését. E törekvésünkért az ENSZ a FIR-nek 1987-ben a “Béke Nagykövete” címet adományozta.

Kedves Barátaim!

Magyarországról jöttem. Ez egy kis ország Európa közepén. Hazám az I. világháború után éppen a mai napon, 1920. június 4-én elvesztette területének kétharmadát. Később Hitler oldalán az utolsó pillanatig részt vett a II. világháborúban – főleg a korábban elvesztett területek visszaszerzésének reményében.

Én azokat képviselem a FIR mellett, akik Magyarországon a hivatalos náci politikával szembeszálltak, politikai és fegyveres ellenállóként, partizánokként hozzájárultak az 1945-ös békéhez, a nácizmus akkori legyőzéséhez.

68 évvel a nagyszerű antifasiszta győzelem után azt tapasztaljuk, hogy a nácizmust végérvényesen nem lehetett legyőzni. Az 1989-es demokratikus átmenet óta egyre erősebben jelenik meg a szélsőjobb, nem csak ideológiájával, de tevőleges cselekvéssel is. 2010-től a Magyar Parlamentbe önállóan bejutott a szélsőjobb pártjaként a „Jobbik”, amelynek jelenleg 18 %-on áll a népszerűsége. A magyar szélsőjobb sokféle szerveződésből áll. Döntő többségükre jellemző a demokráciaellenesség, az antiszemitizmus, a cigánygyűlölet, a homofóbia, a bevándorlóellenesség, az idegengyűlölet az anticionizmus, az Amerika- és Európaellenesség. Ugyancsak jellemző rájuk az elvesztett magyarországi területek visszaszerzésére való törekvés, a militáns mentalitás megerősítése, a nacionalizmus, a kizárólagosságra törekvés, az intolerancia, a jó magyar hamis mítoszának a terjesztése.

A magyarországi emberek egy része máig nem heverte ki az egykori felelőtlen országvezetők rossz döntéseiből adódó területvesztést, illetve azt, hogy országhatárokon túl maradtak rokonai.

Könnyű ezért meglovagolni a populista vezetőknek ezt a nagy frusztrációt. Az egyik legsúlyosabb problémánk ma az, hogy a demokrácia az elmúlt 23 évben képtelen volt átfogóan kezelni a cigányok helyzetét. A gazdasági válságban ők azok, akik legkevésbé tudják korábbi életfeltételeiket megtartani. Védtelenként könnyen válnak a szélsőjobb célpontjává. Megfélemlíti őket a paramilitáns Magyar Gárda és annak különféle variációi felvonulásokkal, erődemonstrálással.

A szélsőjobb gyakran a valós társadalmi problémák egy-egy részelemét nagyítja föl, azonban azok megoldására embertelen, populista, hamis választ ad. Érzelmi ráhatással a kiszolgáltatott, reményt vesztett embereknek könnyen tud látszólagos menedéket nyújtani. A fokozódó elszegényedést és a napi megélhetési gondokkal küzdő embereket felhasználva a problémákért hamis módon egyes csoportokat, személyeket tesz felelőssé, ezzel szítja ellenük a gyűlöletet. Ide tartoznak a zsidók is. A szélsőjobb egyik képviselője a Magyar Parlamentben már odáig ment el, hogy a zsidó származású képviselőkről nyilvántartás készítését indítványozta, a másik jobbikos képviselő pedig a holokauszt tényét kérdőjelezte meg.

A szélsőjobb már nem „csak” származási alapon üldöz népcsoportokat. Az ellenük föllépőket a korábbi verbális inzultálások után már fizikailag is bántalmazza. Engem is egy antifasiszta tüntetés után 15-20 fős szélsőjobbos fiatal banda támadott meg a múlt év őszén.

Mindezek igazolására kérem tekintsenek meg egy, olyan videoklippet, amelyet az elmúlt néhány év eseményeiből állítottam össze kollégáimmal. Láthatnak majd rasszista, xenofób, homofób, antiszemita atrocitásokat bemutató képeket, antifasiszta demonstrációk és kormány ellenes megmozdulások képeit. Egy-egy pillanat erejéig bemutatom önöknek a Magyarországon működő félkatonai szervezetek megfélemlítő tevékenységét, a magyarországi könyv és zászlóégetés, illetve zsidótemető meggyalázásának képeit a mélyszegénységet ábrázoló képsorokkal. A filmben megjelennek az ellentüntetések képei, a tiltakozások a kormány politikája ellen, a demokratikus érzelmű emberek megnyilvánulása is.

Szélsőjobb számos országban létezik, de más országokban a kormányok legtöbbször igyekeznek mindent megtenni annak visszaszorítására. Magyarországon sajnálatosan nem ez a helyzet. Azt tapasztaljuk, hogy a kormánypártok nem hogy nem határolódnak el a szélsőjobbtól, hanem ezer szállal kötődnek hozzá, sok esetben a szélsőjobb programját valósítják meg. A kétharmados többségben lévő kormánypárt ahhoz a két világháború közötti horthysta ideológiához kanyarodott vissza, amely meghozta a zsidótörvényeket, amely az egykori elcsatolt területek visszaszerzéséért küzdött, amikor a kis Magyarország tragikomikus módon hadat üzent az Egyesült Államoknak, a Szovjetuniónak. Ez a fasizálódó politika sodorta bele Magyarországot Hitler oldalán a II. világháborúba.

1945-ben Magyarországot az antifasiszta koalíció fölszabadította. Amíg a humanisták, az antifasiszták szerte az országban ezt ünnepelik, addig a mai Honvédelmi Minisztérium azokat a magyar katonákat dicsőíti, akik Hitler oldalán harcoltak.

Az Orbán-kormány kétharmados többségével egy tekintélyelvű rendszert hozott létre, ennek következtében lebontja a jogállamot, az alkotmányt pillanatnyi érdekei szerint folyamatosan módosítgatja, jelentősen korlátozza a sajtószabadságot. A közoktatás rendszerét visszaállítja a két világháború közötti időre. A jelenleg regnáló kormány megteremtette az állami korrupció kereteit. Szűk családi, baráti körbe kerülnek az állami javak, miközben a társadalom nagy része kirekesztődik a közszolgáltatásból. Jelentősen növekszik a mélyszegénység. A szegényeket a kormány nem segíteni igyekszik, hanem helyzetüket kriminalizálja. Jellemző, hogy e közben a miniszterelnök hobbyjának megfelelően költséges futball stadionok épülnek az országban, az egyik éppen a miniszterelnök vidéki háza mellett néhány méterre.

A mai Magyar Kormány dicsőíti az egykori szélsőjobboldali, antiszemita parlamenti képviselőket. Felhasználja a keresztény egyházakat, miközben a vallásszabadságot jelentősen szűkíti. Olyan személyeknek ad állami kitüntetést, akik antiszemiták, a szélsőjobb ismert képviselői.

Horthy Miklós szellemében hoz létre szimbólumokat, utcanévtáblákat cserélget, elbontja az I. köztársaság miniszterelnökének szobrát, a Horthy-korszak idejének mintájára még a Parlament környékét is visszaalakítja. Le akarja bontani a szovjet hősi emlékművet, miközben náci típusú rendezvényeket támogat. A kormánypolitika elveszi a teret az önszerveződő társadalom elől, kívülről és felülről beavatkozik a civil életbe, a szakmai szervezetek munkájába. Legyengíti a civil szervezeteket, azokat elsorvadásra készteti. Különösen igaz ez az antifasiszta szervezetek munkájának anyagi ellehetetlenítésére. Rátelepszik a kultúrára, színházi vezetőnek szélsőjobboldali, antiszemita személyeket nevez ki.

Az államhatalom demokráciában szokatlan mértékben az élet minden fontos területére kiterjedt. A kormányfő karizmatikus legitimációja ugyan még nem szilárdult meg, de politizálását nem a nyilvánosság előtti egyeztetések és kiigazítások jellemzik. A kormánypárt jelentős, nyomasztó médiatúlsúllyal rendelkezik.

A Magyar Kormányra a külpolitikában is az elszigetelődés a jellemző. Aki bírálja a kormányt, azt hazaárulónak, ellenségnek, idegen szívűnek nevezik.

Ma már tehát sebesen haladunk a demokráciából egy tekintélyuralmi rendszerbe. Az autoriter Orbán-kormány működésére jellemző a döntések nyilvánosságának a hiánya, a rendszer működése nem ész-okokra, hanem a rendszer és vezetői iránti lojalitásra, nem a szaktudásra, hanem a politikai megbízhatóságra épül.

A nácizmus ma már megjelent a magyar politikában, az autoriter hatalomtól megrontott társadalom kezdi elveszíteni védekezőképességét.

A magyarországi politikai csatározások névlegesen a jobb- és baloldal között zajlanak. A választóvonal ma mégsem a jobb- és baloldal között húzódik, hanem a tekintélyuralmi rendszer kiépítését ellenzők és az azt kritikátlanul elfogadók között. A jobbközép és a szélsőjobb között ingadozó politikát a leghatásosabban balról lehet bírálni. Ma már azonban ez kevés. A politikai voluntarizmus és a mindent átható központosítás eluralkodása, a felfokozott érzelmek tartósítása, az állandósult harc, az állandósult „forradalom”, a politika által kijelölt ellenséggel szemben olyan fejlemények, amelyek nem fogadhatók el, és nem hagyhatók jóvá a politikai paletta jobb oldalának jelentős részén sem. Az Orbán rezsim legyőzésére keresni kell az összefogást a demokratikus jobb és bal között annak érdekében, hogy megállítható legyen a további szélsőjobbra tolódás.

Magyarországon ma veszélyes időket élünk. Úgy tűnik, a magyar társadalom összetartó ereje nem elégséges ahhoz, hogy megakadályozza az autoritárius politikai rendszerbe való átfordulás megszilárdítását.  Az erősebb diktatúra bevezetésének még nincs meg a társadalmi elfogadottsága, de az egymással versengő politikai értékek helyett az emberek egyre szélesebb körében elfogadottá válik az uralkodó véleményhez való elvtelen igazodás. Ilyen például az is, hogy a megfélemlített, megvásárolt sajtóban egyre inkább erősödik a kormányzati akaratot is „túllihegő” öncenzúrázás.

A kormánypárt nem csökkenő népszerűsége ellenére az autoriter politikai hatalom apológiája egyre növekvő mértékben vállalhatatlan a humanista emberek számára. A polgári demokrácia hívei nem ismerik el a kialakuló tekintélyelvű rendszert sajátjukként. Ebben a szorító helyzetben össze kell fognia egymással a politikai bal- és jobboldalhoz sorolt értelmiségieknek, hogy közösen legyenek képesek eleget tenni társadalmi felelősségüknek, és figyelmeztessenek az egyre erősödő demokrácia-deficitre.

Ez a feladat sürgető. különösen, ha figyelembe vesszük azt, hogy az egy év múlva sorra kerülő választások a választási törvény kontroll nélküli önhatalmú, szűkítő megváltoztatása okán a jelek szerint kevés esélyt kínálnak a jelenlegi ellenzéknek ahhoz, hogy leváltsák a kormánypártot.

A huszonegyedik század Magyarországán, az Orbán-kormány, a szélsőjobb nacionalista ideológiáját, a Jobbik által képviselt náci ideológiát tudatosan építi be politikájába és intézkedéseibe.

A kormánypárt önmagát nemzeti oldalnak nevezve, kisajátítja a nemzeti gondolatot, nacionalista politikát folytat. Ugyanakkor retorikájában a kormány „szocialistának tűnő kifejezéseket hangoztat. Nem áll messze a második világháborút megelőző nemzeti szocialista, fasiszta, náci gondolkodástól. Sajnálatosan kell kijelenteni: Magyarország a nácizmus kapujában áll!

A mai Magyarországon nincsen klasszikus értelemben vett konzervatív párt. A demokratikus kiút keresésének előfeltétele tehát a konzervativizmus híveinek leválasztása az Orbán-rendszerről. Orbán politikája a konzervatív eszmények felől nézve sem vállalható. Az autokratikus hatalmi eszközök elfogadhatatlanok, mert megsértik a történelem logikáját: nem engedik érvényre jutni azt, ami a szerves fejlődés eredménye. A kiválóság értékei a szabadság kis köreiből nőnek ki egymáson átívelő nemzedékek munkája révén. Konzervatív nézőpontból sem igazolhatók olyan alakok, mint Mussolini vagy Franco, de Haider, Meciar vagy Orbán sem. Így az antifasizmus elérhető közös platform a konzervatívokkal való együttműködésben.

A magyar kormány retorikájában nácizmus ellenes szólamokat hangoztat, Orbán Viktor deklarálta: „A Kormány a legszigorúbban fellép minden szélsőséges, rasszista, antiszemita megnyilvánulás ellen…Egyúttal világossá teszi, hogy az ország valamennyi polgárát megvédi az ilyen támadásoktól.” Azonban ez a mindennapokban csupán üres propaganda, hiszen a valóságban egyre több a rasszista, antiszemita atrocitásról értesülhetünk és tanúi lehetünk a szélsőjobboldali tendenciák erősödésének. Az Orbán-kormány nem tesz semmit a gyűlöletbeszéd elterjedése ellen és ami ebből következik, szaporodnak Magyarországon a gyűlölet-bűncselekmények.

Azzal kezdtem, hogy örömmel jelentem be önöknek, létrejött a Nácizmus Nélküli Világért legújabb ága, a „Magyarország Nácizmus Nélkül” mozgalom. Azt gondolom, hogy nagyon nagy a baj, ha ma szükség van egy ilyen mozgalom aktív jelenlétére. Szomorú vagyok azért, hogy 68 évvel a fasizmus leverése után ez az ideológia jelentős növekedésnek indult hazámban. Mi Magyarországon ezért építeni szeretnénk a Nácizmus nélküli világért mozgalom tapasztalataira, segítségére. 2013-ban Magyarország a nácizmus kapujában áll. Közös felelősségünk, hogy ne lépjen be a kapun!

Köszönöm a figyelmüket.

 

Címkék:, , , ,

76 Reader’s Comments

 1. Barry1
  2013. június 6. csütörtök
  22:03
  Ejnye Barry1! Ellenvéleményt kértél, írtam egyet, erre megsértődtél és sértegetni próbálsz az helyett, hogy felsorolnád ajánlásod indokát. Az kevés, hogy “százszor többet felmutatott”. Mit? Mivel többet, mint az általad lekicsinyelt Mesterházy, akinek munkájáról fogalmad sincs, és a hozzád hasonló ellen drukkerek ekézéseinek ellenére is a legnagyobb ellenzéki pártot vezeti, nem is rosszul. Ő már bizonyított, most rajtatok a sor hozzátok legalább a felét, ne csak kritizáljatok. A lelátón könnyű cselezni, és gólt rúgni. Meg kellene próbálni lemenni a pályára, edzésre járni, bemutatni a cseleket, becserkészni a labdát a hálóba. Sok sikert.
  Sértettségedben azt sem értetted meg amit Tétényi Éváról írtam. Ugyanis nem írtam rá semmi bántót, csupán annyit, hogy az élet más területén még lehet kiválóság. Egyéb sértegetéseidre méltatlannak tartom válaszolni.

 2. bruckenbacker kapitány
 3. Aki(ke)t érint: ne egymást macaráljátok, inkább a témát boncolgassátok. Több toleranciát a másféle véleményhez! Kösz.

 4. kalmik
  Miből gondolod,hogy az mszp a legnagyobb ellenzéki párt?Hol van (hiteles) adat erről?Vagy csak úgy megszokásból jön ez a kifejezés?
  Hol mutatta meg magát ez a legnagyobb ellenzéki párt az utóbbi 3 évben?Milyen ügy mellé álltak egyként,ahol tömeget tudtak volna felmutatni?
  Komolyan mondom,néha az az érzésem,hogy tömeghipnózis alatt álltok!
  Csak egy példa,hogy a kétségeim bizonyítsam,nem alaptalanok.
  Tagrevízió kérése az ország akár hanyadik választási körzetében 2008-ban+ javaslat a taglétszám bővítésére : “az .fölösleges,a létszámot meg nem kell bővíteni!,mert elég,ha egy településen 4-5 emberük van.”
  A történéseket ismerjük.Tömegesen hagyták ott az mszp-t !!!
  Akkor mégis mitől ez a nagy mellény a legnagyobb ellenzéki párt jelszóval?
  Mert egyetlen egyszer 11000 embert össze tudtak trombitálni,hogy zárt helyen kongresszust tartsanak???
  Én megértem a büszkeségedet,de bizonyítson már ez a párt!
  Ne azzal,hogy a vezetője úri gőggel közöltet le cikkeket a véleményéről a Népszavában szinte naponta,kikötve,és ragaszkodva a “csak jó felvétel mehet nyomtatásba” szöveggel.
  Bizonyítson ÜGYEK mellett, hogy igenis kimennek az utcára,ahelyett hogy a vezetője páva táncol az orbáni politika mellett! Azt meg már meg sem említem,hogy vannak pártok az ellenzékben,akik ugyan nem dicsekszenek a létszámukkal,de többet tesznek,mint valaha is tesz az mszp,a vezetőjével együtt.
  .
  proaktiv
  Ez sem kötözködés,hanem vélemény,és tapasztalat.Sajnos, hogy ilyeneket is le kell írni,de szó nélkül nem tudok elmenni mellette.

 5. “A keresztanyám unokahugának sógórnője sokkal jobb lenne”
  “ettől még lehet tisztességes családanya”
  És még én sértegetek? Kedves Kalmik ,ez igy ahogy van taplóság, még Horváth István is megnyalná a 10 újját.
  Amit az mszp és Mesterházy művel:
  1. rezsibohóckodás támogatása. Sőt.!
  2. Ki a fene hatalmazta fel a kolozsvári zarándoklatra.?
  3. A zombik melletti kiállása Brüsszelben.
  4. Ilyen fideszes “tatárjárás ” után is itt kellene állniuk?
  Na ,ezekre válaszoljál,légyszives , félreértés ne essék ,én lennék a LEGBOLDOGABB ,ha neked igazad lenne. De az összes!!! kimutatás szerint még a horda számainak a felét se érik el!!! Szerinted ez igy OK???
  Akarsz még egy orbán ciklust? Mert akkor igazad van ,a fene se vitatkozik veled.Mesterházy kb a celldömölki alapszervezet szervezőtitkár HELYETTESI
  posztra lenne alkalmas. Ha már MSZP ,akkor tényleg ki lehetne próbálni BOTKÁT. Miért is ne, de a mostani tuti ,hogy nem jó. A Tétényi Évával kapcsolatban pedig nem is a véleményed a probléma ,hanem a stilusod elfogadhatatlan.Azonkivül ez után a 3 év után ,megkérdezed ,hogy mit tett le az asztalra? Esztergomban. ?? Ezt komolyan kérdezed?Most részletesen válaszoltam és indokoltam is.

 6. Bocs Kalmik

  Most olvastam Bumburit és tökéletesen egyetértek vele.
  És még egy dolog . VÁLASZTÓPOLGÁR vagyok a hétszentségit, és nem
  PÁRTAKTIVISTA!!!! Az mszp tegye jól és hatékonyan a dolgát!!! Nem az én dolgom kampányolni meg szervezkedni ,sajnos te is és az mszp is forditva ültök a lovon, ebből lehet irtózatos pofára esés.Szolgáljon ki engem,győzzön meg, IGENIS járjon a kedvemben és akkor majd én” kegyeskedek “rászavazni. Persze remélem érted ,hogy mit is akarok mondani.
  meg talán még azt is érted ,hogy kicsit sem vagyok ellendrukker…….Sőt!!!!

 7. Barry1
  2011. február: A jobbikos Stámusz Andreát jelölte a március óta betöltetlen alpolgármesteri posztra Esztergom független polgármestere
  2011. július: Tétényi Éva toleráns a Jobbikkal is – http://nepszava.com/2011/07/magyarorszag/tetenyi-eva-tolerans-a-jobbikkal-is.html
  “Az más kérdés, hogy a személyes neveltetésem, a családi hátterem milyen: jobboldali, konzervatív családból származom.”
  “Amikor a Jobbikot szélsőjobboldali pártnak állítják be, akkor annak a kérdésnek a feltevésével keresném a probléma megoldását, hogy miért van ma Magyarországon szükség egy olyan típusú gondolkodásra, mely a Jobbikban megtalálható.”
  .
  2011. szeptember: Tétényi megoszthatja a Jobbik miatt a demokraták táborát (AN, 168ora.hu)
  .
  2013. február: MSZP-s tiltakozás: a Jobbik kezébe adja Esztergomot Tétényi Éva. “Stámusz Andrea ki van erre jelölve, csak önök ezt nem tudják”- mondta egy ezt firtató kérdésre minap a polgármester.

 8. hunyadi

  Na látod ,ez érvelés és nem egy mszp propagandaduma,amit kalmik csinál. Szivesebben tudék erről a konkrét ügyről többet. A jobbik óriási veszély és elfogadhatatlan ,de az orbanizmus JELENLEG 100X veszélyesebb és aktuálisabb . Ha nem a jobbik politikusait nézzük vagy a gárdistákat, hanem a sima mezei szimpatizánsaikat,akkor meglepődve tapasztaljuk,hogy egészen normális ,rendes ismerősünk is jobbik szimpatizáns. Ilyennel fideszesben soha egyetlen eggyel se találkoztam . Az mind alja nép. Nem kellene inkább a baloldalnak azon elgondolkozni ,hogy miképpen lehetne ezeket az embereket megnyerni???? Mert a jogosan felvetett problémáira a baloldal is csak sumákol, sunnyog ,mellébeszél.
  A Tétényi Évát (a választásokon ) támogató összes baloldali erő tudta ,hogy a jobbik is Meggyes ellen van. (Jól tette), akkor most ez hirtelen ekkora probléma? Voltam esztergomi lakos,tudom mik történtek ott,netán neked is vannak személyes tapasztalataid???El tudod képzelni ki az a Meggyes Tamás?
  Konkrétan, Tétényi tett olyat ,amit szégyellnie kellene?
  Azonkivül: Mi a véleményed konkrétan arról ami TÉNYEKET leirtam az mszp-ről,Mesterházytól. Repesve várom ,hogy bárki megcáfoljon. ,és hurrá már itt is a győzelem.
  A 2005 népszavazáskor teljesen egyetértettem az mszp álláspontjával ,ezáltal a környezetemben sok zombival vitáztam ,érveltem és örültem a győzelemnek. Ma ugyanúgy látom ,sőt….mégugyanúgyabbul. Mesterházy kolozsváron nem csak “azt” csinált a szájából ,hanem cserbenhagyott minket Milyen felhatalmazás alapján??? Most látnád a 2005-ös “másik oldalas” taplók
  diadalittas fejét! ”
  Még a bolsi főnökötök is elismerte,hogy hazaárulók vagytok!!”
  Szóval nekem ez pillanatnyilag 100X nagyobb problémám, mint az esztergomi alpolgármester. A többivel kapcsolatban ….. ,semmi….?

 9. kalmik

  Hoppá! Azt irod ,hogy lekicsinyelem a Mesterházyt ,akinek a MUNKÁJÁRÓL FOGALMAM SINCS!!. Na ,hát ez az. Brilliáns!! Végre leirta valaki.
  Napi több órát foglalkozok a közélettel (net, tv, rádió ,újság, folyóiratok)..és valóban fogalmam sincs Mesterházy teljesitményéről!! HÁT EZ AZ!!! Ez a baj!! Ez kinek a hibája???
  kinek a felelőssége??. Miért nem ismerem??? Na, ez az igazi kérdés!!
  ( szerintem a válasz is benne van)

 10. Barry1
  ++++++++++
  Sajnos a véleményeket újabban proaktiv kötözködésnek veszi. Pedig igenis le kell írni ezeket a dolgokat!

 11. bumburi
  2013. június 7. péntek
  06:24
  “Miből gondolod,hogy az mszp a legnagyobb ellenzéki párt?Hol van (hiteles) adat erről?”
  Erre objektív adatok vannak. A közvélemény kutatások adatai, országos lefedettségű párt, legtöbb taggal bíró szervezet, legnagyobb az aktivista hálózata, jelenleg neki van meg az összes körzetben a jelöltje, legnagyobb az infrastrukturája. Egyenlőre ennyi. Taglétszámban és aktivista hálózatban talán a DK vetekszik vele.
  Nem vagyok MSZP-s, másfelé vagyok elkötelezett, de rosszul viselem amikor, valakik különféle okokból igyekeznek besározni a leendő szövetségest, kétségbe vonják valódi képességeit, ezzel akarva, akaratlanul is rossz szájízt keltenek, elbizonytalanítják a potenciális baloldali szavazókat, a passzivitás felé tolják őket. Nekünk most nem egymás lejáratásán kell fáradoznunk, nem különböző blöffökkel nehezíteni az amúgy sem könnyű helyzetünket.

 12. kalmik
  Ha igaz az,amit sejtetsz ( a közvélemény kutatást meg hagyjuk már!) akkor hatalmas szégyen,hogy az mszp még nem mozdult rá tömegesen egy témára sem,amiért mások utcára mentek.
  Minek van egyáltalán?Hogy kiszolgálja a Mesterházy törekvéseit???
  Tudod én is rosszul viselem,amikor be akarnak vinni akaratom ellenére a zöld erdőbe.
  Szerinted a gondolkodók keltenek rossz szájízt?Nem a hamisság? Amit még az egyszerű mezei szavazó is érzékel látva az mszp furcsa viselkedését?
  Mi teszi egyáltalán hitelessé???

 13. Szerintem Gy. F. pont az Mszp zsákmányszerzőit meg a gazdasági holdudvart oktatta az őszödi beszédben arról, hogy első a nemzet érdeke és hogy nem lopunk és nem mutyizunk. Erre jól megpuccsolta az Imre meg a baráti köre. Személy szerint soha nem szavaznék erre a pártra, mert tevékenysége összességében káros az ország számára. Mesterházi pedig szimpatikus lett volna, de elorbánosodott az elmúlt években, ma már nem bízom benne. Igy van ezzel még legalább 2 millió magyar, akik a “nem tud választani, de kormányváltást akar” kategóriába tartoznak.

 14. Hiába ekézitek az MSZP-t, nélküle nincs kormány váltás. Most sárral dobáljátok, de rövidesen eljön az idő, amikor kiderül, hogy nem a lelátó centercsatárai nyerik meg a meccset, hanem a pályán “csetlő-botló” okkal, ok nélkül szapult játékosok.
  Ismét mondom, mindenki aki szapulja bármelyik demokratikus pártot, az akarva, akaratlanul a viktátor malmára hajtja a vizet. A fínyásan nem szavazók is eldönthetik, vagy szavaznak a demokratikus ellenzékre ami olyan amilyen, vagy távolmaradásukkal támogatják a diktatúrát. Nincs más választás!

 15. kalmik

  Nálam jobban biztosan nem akarod a kormány (és rezsim ) váltást.
  péntek 8:45, és 10:48 konkrét kérdéseket tettem fel neked. Te soha ,egyetlen kérdésre sem válaszolsz???
  Értsd már meg , ÉN NEM AZ MSZP ELLEN VAGYOK, hanem éppen forditva.

 16. Hanti úr, ha már úgyis ott volt a nagy jueszéjben, talán számon kérhette volna az Amerikai Egyesült Államoktól az 1947-es párizsi békeszerződésben foglaltakat, mely szerint Magyarországon minden fasiszta típusú szervezetek fennállása és működése tiltott (akkor és a jövőre nézvést is). És ezt a szerződést az USA aláírta. Talán fel lehetett volna tenni a kérdést, hogy egy nemzetközi szerződésen az USA (és persze Kanada, Anglia, Ausztrália, stb.) aláírása sz@rt se ér? Csak vicc? Csak színjáték? Talán fel lehetett volna vetni, hogy az USA is felelős abban, hogy Magyarországon szabad az út nem csak Magyarország, hanem a világ újnácijai számára. Nem kicsit, nagyon.
  .
  No de persze akkor nem lehetett volna képviselni az alapvető magyar nemzeti jellemvonást: nyalni csak pontosan, szépen… És ha ezeket fel merte volna vetni egy magyar “antifasiszta civil” szervezet vezetője (vagy fel merné vetni bármelyik magyar “demokratikus”, “baloldali”, de akár “konzervatív” megélhetési politikus, közéleti önfényező), akkor nem is menetelne Magyarország ilyen zavartalanul, ilyen szabadon, ilyen rakétasebességgel egy új fasizmus felé.
  .
  Hát csak nyaljunk jobbra, nyaljunk balra, nyaljunk az épp aktuális magyar politikai hatalomnak, nyaljunk az éppeni külföldi vendéglátóknak, mert az sokkal elegánsabb, de főképpen sokkal kifizetődőbb.

 17. Kecskeméti Károly

  Viva e-Vita!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 18. (“Közös felelősségünk, hogy ne lépjen be a kapun!”) Sajnos már belépett!!!
  Minden hol érezni-amerre jársz Magyarországon, hangtalanok az emberek, nincs vélemény nyilvánitas :-( “Sokak szájábol hallani- a politikusok dolga!” -de Politikus nincs támogato nélkül mondtam! Kevés a Média informácio-nagy a megfélemlités!, és itt kellene tenni!!! Csak a kistöpörtyü hangja hallatszik kétsávosan-fidess-jobbik :-(

 19. Azt hiszem, ott van a legnagyobb baj, hogy az Orbán-rezsim elleniek egymást marják. Nekem is megvan a (nem túl jó) véleményem Mesterházyról meg Bajnairól, de mégis, túl tudnám magam tenni rajta, ha lenne összefogás, és le tudnánk váltani ezt a kormányt, és jönne egy olyan, amelyik nem támogatná a szélsőjobbot (és a szélsőbalt sem, természetesen).

 20. Spiró György: Jönnek

  Jönnek a dúlt-keblü mélymagyarok megint,
  füzfapoéták, füzfarajongók, jönnek a szarból,
  csönd van. Senki se pisszen. Alantról
  kevéske hűlt költő csontujja int.
  Ó, ha gyilkolni szabadna újra,
  csámcsogva, hersegve szívnák a vért -
  miért is? ki tudja. Trianonért? -
  mered pár utcanév pici csontujja.
  Ez olyan klima: itt folyton beborul,
  ez rendben van, de szégyen, szégyen, szégyen,
  hogy mindenki kussol, hogy mindenki fél,
  és nekünk kell jönnünk, pár csenevésznek,
  hogy bebizonyitsuk:
  nemcsak a szemetek tudnak magyarul.

  1984
  Mit szóltok ehez?

 21. e-Vita Eddig a legjobb hozzászólás

 22. Itt mínuszolók lappagnak.
  Nem szólnak bele, hozzá, ellen, csak nyomkodnak.
  Át kéne alakítani a rendszert!

 23. Magyarország nem állhat a nácizmus kapujában mert a nácik azok németek voltak ,ezzel szemben Magyarország a nácibarát Horhy fasizmussal kacérkodik ami a náci nagy testvér nélkül kissé szatirikus de ami a nagyobb baj ,hogy önpusztító értelmetlen . Horthyval egy tisztességes ember ma már nem mutatkozik de egyben kontraproduktiv is bármilyen rá való hivatkozás mert a magyar történelem legsötétebb figurája volt van és lesz is!

  A németekkel együtt is befuccsoltunk a Don kanyarban viszont nélkülük nem érdemes újra próbálkoznunk mert már Csapról visszaküldenek bennünket.

  Egy lehetőséget látok ha a nemzet Géniusza a néppártban meggyőzi Merkelt a szövetség fontosságáról és újra berúgjuk (mint a magyar gazdaságot) a Barbarossa tervet.

 24. “a magyar történelem legsötétebb figurája”
  Azért van még néhány jelölt erre a posztra.
  Például ha csak ma körülnézünk, találunk vele összemérhető sötétségű alakokat.

 25. Élnek most is sötét alakok a politikusok között ,de ennyi kárt mint Horthy okozott 1945 -ig az országnak egyenlőre még nem tudta egyik sem túlszárnyalni, mindenesetre akik most példaképüknek tekintik a nácibarát fasiszta Horthyt ezzel előbb utóbb ezt fogják elérni.

Kapcsolódó cikkek

A Mazsihisz fügefalevélre vár? 2014. február 3. hétfő | Bartus László

Orbán megásta a saját politikai sírját 2014. január 24. péntek | Bartus László

Tiltakozás Lázár János provokációja ellen 2014. január 24. péntek | AN

Katolikusok voltak a holokauszt áldozatai? 2014. január 23. csütörtök | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS kanadaihirlap
Videók

Blogok