Hámori János: Pártok nélkül, pragmatikusan 2013. május 30. csütörtök 14:20

Hámori János: Pártok nélkül, pragmatikusan

 

 Bartus László néhány nappal ezelőtt megjelent „Schmitt ezzel nem úszta meg” című cikkét így zárja: „Ne féljenek, megvárjuk. Van időnk.

 Sajnos nincs időnk és nem szabad várni!

 

Bartus László cikkének minden más szava mintaszerű – kiváló elemzés, mint mindig –, de hiányolom belőle a szükséges teendőket. Azt, hogy mit kell tenni a lehetetlen állapot felszámolása érdekében.

 

A megoldáshoz vissza kell nyúlni a magyar történelemhez, nem is olyan messze, mindössze 1944 decemberéig. Akkor alakult meg az Ideiglenes Nemzetgyűlés és pár nappal később az Ideiglenes Kormány. Persze a körülmények most mások, a megoldás sem lesz azonos. De van történelmi előzmény, az eset nem állna példa nélkül.

 

 Az Ideiglenes Nemzetgyűlés szükségességéről

 

A Fidesz leváltásának két fontos mozzanata van. Az első lépésben valódi nemzeti összefogással el kell távolítani a hatalomból Orbánékat – választások útján, vagy más módon. Ehhez nemzeti összefogás kell, de ezt a mai ellenzéki pártoktól elvárni képtelenség. Ők ugyanis nem az összefogásban, hanem az Orbán bukása utáni hatalomban érdekeltek. Márpedig ott minden pártnak más az érdeke – és ez semmivé oszlatja az összefogás iránti vágyat.

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek tehát elsősorban az Orbán megbuktatására való összefogást, szövetséget kell megtestesítenie.

 

Nem kétséges az sem, hogy Orbán bukása után – közjogi értelemben – rendkívül zavaros időszak következik. Már az Orbán-féle Alaptörvény annullálása is nehézséget jelent – Bartus László cikkének idevágó gondolatai szimpatikusak, de kérdés, megállnak-e majd a jogállamiság vizsgabizottsága előtt. Természetesen az Ideiglenes Nemzetgyűlés helyzetbe hozhatja magát e kérdésben – egyszerűen átléphet az Alaptörvényen –, de akkor még mindig ott van az a közel 500 törvény, amelyek erre az Alaptörvényre hivatkoznak, vagy támaszkodnak.

 

Amennyiben el is tűnik maga az Alaptörvény, ezek a jogszabályok életben maradnak – vagy ha automatikusan megsemmisülnek, akkor félelmetes jogbizonytalanság alakul ki az országban.

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés második feladata tehát egy jogharmonizáció legyen, amely ezt a súlyos helyzetet megoldja. Voltaképpen nem is alapvetően jogról, hanem a jogszabályok mögötti élethelyzetekről van szó. Vélhetően vannak olyan Fideszes jogszabályok, amik egyszerű megsemmisítése célszerű a nemzet szempontjából. Azután lesznek olyanok is, amiket minimálisan kell módosítani, végül pedig olyan törvények, amelyeket nagyon alaposan át kell írni. A lényeg sohasem a jogszabály, hanem a mögötte meghúzódó törvénykezési akarat.

 

A jogszabály labirintus felszámolásában a józan észnek legyen szerepe, a végleges akarat technikai megszövegezése persze szakemberek feladata lenne. Miután a józan ész a fontosabb, célszerű lenne, ha az elképzelt Ideiglenes Nemzetgyűlésben nem jogászok vinnék a prímet, hanem olyan személyek, akiknél nem is feltétlenül a képzettség, sokkal inkább a tisztességes gondolkodás dominál.

 

Végül az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek létre kellene hoznia az Ideiglenes Kormányt, amely a hatalomra kerüléséig árnyék-kormányként, a hatalomba kerülésekor azonnal, késedelem nélkül valódi kormányként működne. Ennek igen egyszerű oka van: ha a Fidesz kormány elveszti a hatalmát, azonnal hozzákezd az általa elrabolt vagyon kimentéséhez, továbbá a nagyon fontos, bűnösségét igazoló iratok megsemmisítéséhez, a nyomok eltüntetéséhez.

 

Egy szokásos kormányváltás heteket vesz igénybe. Ezt elkerülendő, „kész” kormánnyal kell rendelkezni, amely akár a választások másnapján képes a hatalmat átvenni. Az Ideiglenes Kormány létrehozásának másik indoka, hogy a rokonszenvezők nemcsak elvek, hanem személyek mellett is elköteleződnek, azonosulnak. Így van ez a Fidesz esetén Orbánnal – és pontosan látjuk, hogy ez a személyi vonzerő abszolút hiányzik a mai ellenzékből. A választók, a pártolók azonban szeretnék tudni, ki fogja eltakarítani a sok szennyet a fejük fölül – kiben bízzanak, hogy eltakarítja Orbán rengeteg mocskát.

 

Ez a három fontos feladat állna az Ideiglenes Nemzetgyűlés előtt.

 

 Az Ideiglenes Kormányról

 

Nemcsak a Nemzetgyűlés, a leendő kormány is ideiglenes lenne. Fő feladata annak az átmeneti időszaknak a menedzselése, amíg az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrehozza az új – népszavazással megerősítendő – Demokratikus Alkotmányt, továbbá a végleges választási törvényt. Az Ideiglenes Kormány az új, demokratikus választásokig maradna hivatalban.

 

Az Ideiglenes Kormány feladata lenne az ország visszavezetése Európába és a civilizált világba, stabilizálná az ország gazdaságát és megoldana sok olyan kisebb problémát, amit már nem kellene az új, valóban demokratikusan megválasztott kormány hagyatékába helyezni (pl. ügynök-akták nyilvánosságra hozása).

 

További feladata lenne a Fidesz-adminisztráció rapid lecserélése el nem kötelezett, szakértői gárda beiktatása a közigazgatásba.

 

Az Ideiglenes Kormány korlátozott törvény-előkészítési joggal bírna – a törvénykezés kizárólagos letéteményese továbbra is az Ideiglenes Nemzetgyűlés lenne. Ugyanakkor ennek a kormánynak lenne feladata az új Demokratikus Alkotmány által megfogalmazott szervezeti megoldások előkészítése (ami persze csak akkor realizálódna, amikor a népszavazás a Demokratikus Alkotmányt életbe lépteti).

 

Úgy becsülöm, hogy ez az átmeneti időszak mintegy két évet venne igénybe, és erre az időszakra technikai kormányzásra kell felkészülni. Megkockáztatom, hogy ez a kormányzás – bizonyos értelemben – szokatlan, unortodox is lehet, hiszen a Fidesz öröksége borzalmas jogszabályi kuszaságot jelent. Ám ne feledjük el: a Fidesz is unortodox módszerekkel juttatta ide az országot. 

 

További hatalmi ágakról

 

A média

 

A hatalmi ágak közül fel kellene szabadítani a médiát mindenféle kormányzati ellenőrzés alól, és a felügyeletet kizárólag bírósági hatáskörbe kellene utalni. Ezzel egyidőben el kellene érni, hogy a bíróságok valóban soron kívül foglalkozzanak a média ügyeivel. A közmédiát az Ideiglenes Nemzetgyűlés felügyelete alá kell rendelni.

 

A bíróságok

 

Nem szabadna hozzányúlni a bíróságok rendszeréhez, mert ez jelentené az egyetlen szigorú kontrollt az Ideiglenes Kormány tevékenysége felett. Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek és a bírósági szervezetnek ugyanakkor szorosabban együtt kellene működnie az igazságszolgáltatási eljárások felgyorsításában. Ehhez bizonyos bírósági szervezeti átrendezésre lenne szükség (például az un. kis ügyek bíróságának létrehozásával), amit a Nemzetgyűlés és a Bíróságok közötti konszenzussal kellene megoldani.

 

Két kivételt azonban tennék.

 

Először is a jelenleg regnáló Alkotmánybíróságot rapid módon elbocsátanám. Az a bíróság, amely képtelen éveken át dűlőre jutni több millió embert közvetlenül érintő kérdésben – a magánnyugdíj pénztárak ügyére gondolok – teljesen alkalmatlan a feladatára. A társadalomnak világosan kell érzékeltetnie, hogy ingyenélőkre nincs szüksége. Ugyanakkor az Ideiglenes Nemzetgyűlés nevében felkérném a bírósági szervezetek vezetőit, hogy a saját soraikból tegyenek javaslatot az új Alkotmánybírók személyére, hogy a Demokratikus Alkotmánybíróság 90 napon belül érdemben működni kezdhessen.

 

A másik kivétel az Országos Bírósági Hivatal azonnali megszüntetése lenne.  

 

Ellenőrző hatóságok

 

Ideiglenesen változatlanul kellene hagyni a független ellenőrző szervezeteket, természetesen az ellenőrzési célok pontos kijelölésével és a Fidesz káderek lecserélése mellett. Egyáltalán nem nyúlnék a működő ombudsman hálózathoz.  

 

Néhány gondolat az Ideiglenes Nemzetgyűlésről

 

Az 1944-es Ideiglenes Nemzetgyűlés a megszálló szovjet hatalom nyomására és érdekei szerint jött létre – ez nem lehet minta számunkra. Ugyanakkor napjaink rákfenéje, hogy a politikai pártok túlzottan kisajátították a politikai intézményeket – vagy másképpen és röviden fogalmazva: az embereknek elegük van a politikai pártokból.

 

El kell fogadnunk azt a tényt, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjainak megválasztása nem lehet demokratikus. Erre már nincs idő és szervezetileg sem lehet a kérdést megoldani. Egyes szabályokkal azonban a demokratizmus közelébe lehet juttatni ezt a fontos intézményt.

 

A fő meggondolás, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés tevékenysége időben behatárolt legyen, független bármely párttól, és tagjai tudjanak megegyezni az új, Demokratikus Alkotmány elveiben és szövegében. Meggondolandó lenne az összes működő párt tevékenységének – és állami támogatásának – felfüggesztése az Ideiglenes Nemzetgyűlés által kiírt új választásokig.

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagja lehetne, aki

 

- 25. életévét betöltötte,

- Magyarország területén életvitelszerűen élő magyar állampolgár legalább 5 éve,

- büntetlen előéletű,

- legalább 25 olyan személy ajánlja, akik személyesen ismerik őt, és akik az ajánlást a nevükkel és címükkel vállalják,

- vállalja, hogy az új Demokratikus Alkotmány megszületése utáni nem vállal szerepet sem a kormányzásban, sem az

 államigazgatásban,

- vállalja, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlési munkáját térítés nélkül, önkéntes alapon látja el.

 

Nem lehet tagja az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek az olyan személy,

 

- aki életében bármikor tagja volt a magyar törvényhozásnak – függetlenül attól, hogy az a rendszerváltás előtt vagy után regnált,

- aki 1946. január 1-e után bármelyik pártnak vezető vagy fizetett funkcionáriusa volt,

- aki 1989. október 23-a után bármely párttól fizetést, anyagi támogatást kapott, vagy aki ilyen párt részére ellentételezés fejében 

bármilyen szolgáltatást végzett,

- ne lehessen Nemzetgyűlési tag, aki az Ideiglenes Nemzetgyűlés megalakulásának pillanatában kormányzati, közigazgatási vagy 

önkormányzati funkciót tölt be,

- aki bármikor, bármely titkosszolgálat fizetett vagy önkéntes tagja volt,

- aki besúgó, ügynök volt.

 

Általában az a cél, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés olyan civilekből álljon, akiknek nem is elsősorban a szakértelmére, inkább a józan eszére kell apellálni. Működésük kicsit hasonlítana az angolszász jogban ismert esküdtszékek munkájához. Feladatuk a demokratikus elvek megfogalmazása – az elvek jogszabályokba öntését rá lehet bízni jogászokra. A nemzetgyűlés mellett természetesen lehetnek – sőt szükség van rájuk! – különféle szakértők, de a döntés a kiválasztott polgároké legyen.

 

Javaslatom szerint az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek 200 tagja legyen: minden megye és Budapest delegáljon 10-10 személyt a testületbe. A kiválasztásnak alapvetően véletlenszerűnek kell lennie.  

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés konkrét munkája

 

Biztosra vehető, hogy az Orbán-kormány ezt a kezdeményezést nem fogja támogatni, sőt számítani kell arra, hogy teljes erőből támadni fogja azt. A Fidesz zsarnokainak véleménye a jövőben érdektelen. Alkotmányos puccsot – bűncselekményt – követtek el, és világos, hogy menteni akarják az irhájukat. Ám egy demokratikusan szerveződő összefogás ellen még a saját törvényeik szerint sem léphetnek fel. Az Ideiglenes Nemzetgyűlés célja a demokrácia helyreállítása, és nem annak megdöntése.

 

A javaslat vélhetően nem fog tetszeni a jelenlegi pártoknak – de a lehetőségeiket eljátszották, tehetetlennek bizonyultak Orbán diktatúrája ellen. A pártok oly mértékben lejáratták magukat a társadalom előtt, hogy minden progresszív kezdeményeznek inkább kerékkötői, mintsem segítői lennének. Nem kétséges, hogy a pártok funkcionáriusai kizárólag a saját, személyes egzisztenciájuk átmentése érdekében ténykednek, a társadalmat feszítő kérdéseket megoldani nem tudták. Sem amikor hatalmon voltak, sem ellenzékben.

 

Civil összefogásra van tehát szükség, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejöhessen és működhessen. Sok civil kezdeményezésről tudunk, amelyek már most is értékes és felhasználható gondolatokat munkáltak ki – közreműködésüket feltétlenül meg kell nyerni.

 

Az Ideiglenes Nemzetgyűlés működéshez fokozottan igénybe kell venni az Internet adta lehetőségeket – az egyes elvek, javaslatok kidolgozáshoz szükséges anyagok mindenkor legyenek nyilvánosak és azokhoz bárki hozzászólhasson, javaslatot tehessen, de a döntés kizárólag az Ideiglenes Nemzetgyűlés megválasztott tagjainak joga lehet!

 

Keresni kell a kapcsolatot olyan magánszemélyekkel és szervezetekkel, akik bármilyen mértékű anyagi támogatásra méltatják az Ideiglenes Nemzetgyűlést. Nyilvánvalóan szükség lesz majd olyan technikai kiadásokra, amik pénzbe kerülnek – a megoldásra ésszerű javaslatot kell majd tenni.

 

Összefoglalva:

Szükség van olyan megvalósítható, demokratikus eljárásra, amely az Orbán-féle diktatúra leváltását lehetővé teszi. Még a Fidesz hatalmának idején koherens és radikális alternatívát kell felmutatni a társadalomnak. Ez egy gyökeresen új Demokratikus Alkotmány kidolgozását, releváns népszavazással való megerősítését jelenti, és egy olyan tettre kész, operatív Ideiglenes Kormány létrehozását, amely bármikor képes átvenni a közigazgatás napi irányítását Orbán kormányától.

 

Ideológia és technikai vezetés nélkül kultúrált hatalom-váltás nem következhet be. A javaslat lényege, hogy a hatalomváltás előkészítetten, békés úton, de rapid módon történjen meg.

 

Ne csak Magyarország legyen szabad, hanem minden magyar ember is!

 Jelen cikk vitaindítónak készült, és szerzője arra kér mindenkit, hogy szóljon hozzá, bírálja, vagy tegye meg alkotó javaslatát. Amennyiben az olvasó egyetért a leírtak szellemével, a szerző kéri, terjessze ismerősei körében a cikket és annak elérhetőségét az Amerikai Népszava címén.

 

Bartus László idézett cikke, a jelen reflexió és a majdani hozzászólások rövidesen elérhetők lesznek a www.szabadmagyarorszag.com web címen is.

(A szerző közgazdász, Los Angeles)

87 Reader’s Comments

 1. Latyapatya
  Én értem amit írsz, de úgy tűnik túl lőttél a célon.

 2. admin
  Azt a hidat nagyon sokan építgetik már, sok helyen. Csak nincs ki összefogja őket.De át fognak menni rajta, amint megépül! Csak remélni merem hogy nem 20-30 év múlva.

 3. Barry1
  2013. május 30. csütörtök 22:35
  Már sokszor “csapott össze “a véleményünk. Nagyon másképp látjuk a dolgokat, viszont mindkettőnk véleményére szükség van.
  A fiatalabb kiadásoknál mint mi, nagyon kell az optimista hajtóerő a tenni akaráshoz valamint a kellően visszafogó, és meggondolt minden következményt végiggondoló higgadt vélemény. Hidd el mindkettőre szükség van és lesz főleg.
  Te közelinek látod a hidat, én távolabbinak. Ezzel majdnem mindannyian így vagyunk, pár ingadozót kivéve.
  És örülök, hogy optimizmusod visszatért.
  Üdv Szenzor

 4. Nos a végefelé látom az elvtársak eljutnak a hogyan, miként kérdés felvetéshez. Szabadjon kifejtenem a már körvonalazott gondolataimat.
  Hányan vannak Orbán “katonái”?
  Hány védendő objektum van?
  Megoldható a feladat ?
  Mondható, hogy már eleve védelemben vannak és egy ország zárta őket katlanba?
  *
  Hányan vagyunk mi?
  Kell keresni a célpontokat ?
  Megoldható a feladat?
  A támadó pozíciónak vannak előnyei.
  *
  Egyértelmű hogy csak a fegyveres út jöhet számításba.
  *
  Meg kell mondanom, hogy az Orbán adsereg nem olyan erős, mint az a néhányszor tíz jólfizetett. A többség megélhetési “katona”.
  Az első vereség nagyon megrostálja az állományt, ha elég nagy.
  Lesznek, akik a jövőre is gondolnak.
  Ennek értelmében fontosak az első sikerek.
  A saját politikus urainkat kellene először rendbe szedni. ez a legfontosabb.
  Bocsánat, sokat beszéltem.

 5. oldberg , Philipe Marlowe, Szenzor

  Félreértés ,hogy eleve tagadnám,hogy igazatok lehet. Se hülye ,se naiv nem vagyok, csak egyszerűen frászt kapok ,mikor nagyon normális emberek olyan “képességeket és lehetőségeket ” látnak bele ebbe a nenyis kamuba ,ami nincs.
  Az ,hogy kikecmeregjünk ebből a sz@rból ,ahhoz az első lépés ,hogy leglább mi ne tápláljuk a “mitoszt”. Életem során már nagyon sok diktatúrát (világrendszert) láttam összeomlani egyik napról a másikra ,mint a kártyavár. Ki a fene gondolta volna magyarországon , 1987 -ben ,hogy 3 év múlva az akkor még nem is létező ellenzék lesz kormányon? Ki gondolta volna finito , NDK, Szovjetunió, Csehszlovákia ,jugoszlávia, Pedig az akkori és ottani vezetés klasszisokkal profibb volt (szakmailag) mint ez a ultra,mega, XXXL
  dilettáns banda. Hasonlitsátok össze mondjuk Dimény Imrét Fazekas Sándorral vagy Faluvégi Lajost (Fekete Jánost) Matolcsyval. Marjai Józsefet Lászlónéval. Ég és föld.
  Szerintem azt kellene nektek ( és még sokaknak ) megérteni ,hogy akaratlanul is hozzájárultok EZEKNEK a regnálásához ezzekkel a kvázi “elismerésekkel”.
  Higgyétek el a hosszú hatalmon maradáshoz nem elág az elszánt aljasság ,azerőszakos kivagyiság, a gőgős dilettantizmus . Ez lófütyi. Kevés. Ez ellentmondana a természet ,a fizika törvényeinek . Azokat meg nem lehet kij
  átszani. Ezen kivül igenis szükség lenne olyan bolsevista trükkre mint a szakértelem ( legalább a második vonalban!) ,de nyoma sincs még a tizedik vonalban se. Látjátok a tipikus Gyulai Zsoltot izzadni a TV-ben?Ezekkel (és mind ilyen)fognak évekig hatalmon maradni? Na ne röhögtessetek.. Az nem
  elég ,ha valaki csak gazemberségben tehetséges!! Az kevés!
  De ha már ilyen dilettánsok ,lenne ásványi kincsük ,pénzük, erős hadseregük ,befolyásos nagyhatalom barátaik. Melyikkel rendelkeznek . Szerintetek elég ha a főnök a nyilvános péntek reggeli diliház közvetitésben a száját nyalogatja orbitális baromságokat ( a magyar gazdaság a legversenyképesebb európában, meg ilyenek)beszél és ráolvas??
  Vegyétek már észre tömény kamu és ezer százalékig blöff az egész ,és csak az tartja életben ,hogy sikerül elhitetni (többek között veletek is) ,hogy a semmi az valami . ,pedig az csak semmi . Nem kétlem a jó szándékotokat ,és abban is biztos vagyok ,hogy az alapdolgokban egyetértünk ,a céljaink is azonosat ,de azért gondolkozzatok el az érveimen. Szép hétvégét kivánok.
  Üdvözlettel: Barry1
  Higgyétek el ,ők maguk a biztositék arra ,hogy ez nem lehet tartós.

 6. Neked lesz igazad Barry1! Legyen is!

 7. Na, szóval Barry1 világosan látja, hogy ez egy elé felfújt hólyag. Nem sok kell a kipukkadáshoz.
  Az EU semmit nem fog szólni, sunyin kussol majd és négy nap után megereszt egy ejnyét. Mert ez az érdeke. Hallgatni és a következő kormánnyal barátságos viszonyt ápolni.

 8. @Barry1.Amit írtál, az egy szuverén gondolkodású ,öntudatos ember véleménye.Ma ilyenekből a piacon hiány van.A legtöbb emberben a félelem munkál.Tartalékok, bármilyen -családi,társadalmi,mentális- védőháló nélkül pillanatok alatt az utcára kerülhet és abba a kevés biztosba is foggal-körömmel kapaszkodik. Tudom, ez lehúzó, de ez a tény.Csak azt akartam ecsetelni, hogy az időbe telik, amíg kinyílik az emberek csipája, kialakul a kritikus tömeg, amelyiknek már nincs veszteni valója.Még ez előtt vagyunk. Tudod, amikor már csak a “ráncainkat” veszíthetjük el. Jól kitalálta ezt Marx ( brrrrrrrrrr).

 9. Philip Marlowe

  Az ,hogy emberekben a félelem munkál( fortélyos félelem igazgat) ,azt értem ,amit nem értek ,hogy mi van az életösztönnel? Milyen nehéz agyoncsapni egy legyet? Az még egy rovarben is van.Persze egy határig lehet hülyiteni a népet ,de szerintem ezen már rég túl vagyunk. Az ,hogy az “istenadta ” ilyen ,az szomorú ,de nem meglepő. Nekem az cseszi fel az agyamat ,amikor normális, tájékozott emberek (mint ti nyomatjátok ezt az ógörög siratóasszonyos jajgatást Nem kéne.
  Itt még a hülyébbeknek is látni kellene,hogy létrehoztak egy 100% -ban virtuális országot ,melynek az égvilágon semmi köze nincs a valósághoz :tényleg semmi. Na ez a z abszolút zéró, és még szerencsénk van ,hogy kerényit csak bohócügyi megbizottnak nevezték ki és nem agysebésznek.
  Ha csak annyit sikerülne elérni ,hogy legalább az értelmesebbje( köztük ,igen ,mi is legalább nevén nevezzük a dolgokat , már közelebb kerülnénk a megoldáshoz. Képzeld magad az EU helyébe ,mikor azt látják ,hogy magyarországon még az ellenzékiek is “elfogadják” ,hogy hát ez van ,nincs mit tenni KVÁZI “legalizálják ezt a rémálmot. Remélem senkit nem bántottam meg ,értetek tépem a szám és nem ellenetek( meg magamért ,of course)

 10. Hát csatt, most akkor Bartus személyében meg van az elemzőnk.
  Hámori pedig főideológusként rugalmasan megszabja a követendő taktikát.
  Most a végrehajtó szerveket kell felállítani.
  Bartus remekül látja, hogy a “demokratikus”váltásnak az esélye nem is a nulla, de a negatív tartományban van.
  Hámori pedig bár nem zárja ki (vérbeli taktikus) a választást, de világosan a más módot veti fel.
  Most Montecuccolit idézve, Pénz,Pénz Pénz, de az ezeknél van elrabolva.
  Meg kell keresni a szövetségeseket, azokat, akik a végrehajtásban részt-vesznek, a munkanélküliek seregét kell mozgósítani.
  Ehhez a Lupa Jánosokra, Fehér Lajosokra, Marosánokra és Kossákra van szükségünk. (“Búnak, bajnak orvosságát kiskocsmákban mérik, )
  Ki kell jelölni 10-15 célpontot és máris megosztottad a védelmi erőket. Ugyanakko elhintetted a félelem magvát és a talaj hamar szárba szökkenti a vetést.
  Napról napra százszor és ezerszer harsogni kell a számonkérést, néha és néhol az asztalra csapni, hogy csörögjenek a tányérok, hogy sápadozzanak az urak és hölgyek minden falatnál.
  Erre Bajnai-Gyurcsány-Mesterházy teljesen alkalmatlanok.
  A határon kívül nehéz ügy.
  Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs, a Viharsarok eszetekbe sem jutott?
  A putri küszöbén korgó gyomorral üldögélő munkanélküli, a földnélküli paraszt, akinek a kaszája a színben a gerendán van és kaszaköve is van még.
  Meg kellene egy pár €, szórólapokra. Erre az említett urak alkalmasak és ezt a bécsi, pozsonyi, stb. nyomdák munkaidő után, szabadszombaton is elvégzik a munkás szolidaritás (meg a fizettség)fejében
  Na csatt, mit szólsz hozzá ?

 11. Bumburinak először!
  Tényleg túllőttem Volna a célon? Megnyugtatlak: nem. Ennél rosszabbat követtem el. Az “ülésrenddel” kapcsolatban ösmegtévedtem: Gonoszkára gondoltam. Talán így már humoros! Remélem és bocsi!
  Barry1!
  Amit írtál az csak az egyik oldala az éremnek. Egyébként igaz lehet!
  Azt írod: az nem elég, ha valaki csak gazemberségben tehetséges. Igen, az nem elég. De ennél sajnos több is van. Gondolj csak arra, ahogy felépítette a győzelmét, ahogy megszerezte a médiát még ellenzékben(!), ahogy megpuccsolta az alkotmányt, ahogy kialakítja a “karokat” (kamarákat), ahogy beerőszakolta a csuhás oktatást, lefedta az állami adminisztráció felső vonulatát de a végtagjait is! Lehetne még sorolni, de szükségtelen ugye? Azt is észre kell venni, hogy bár nem mondta ki senki, de egyik legfontosabb célja volt az új burzsoázia megteremtése. Meg van! A “gazdaságpolitikája” erre épül. Ennek működtetése már gazember módon történik. Meg persze az előbb felsoroltak is gazemberségről, kíméletlenségről és cinizmusról tanúskodik.
  Szóval építkezik ő, és előrelátó is bizonyos dolgokban. Nem kell lebescsülni! Csak így lehet legyőzni. Le kell győzni! És én ahhoz a vonulathoz tartozom, amely szerint rákészülhetünk a választásra, mert ki tudja, hogy alakul addig a helyzet, de az erőszakos megoldás a valószínűbb. És ettől tényleg nem kell megijedni, ezért ha kell áldozatot is kell hozni.
  Hogy ez mikor lehetséges, azt én nem tudom megitélni, csak annyit, hogy idén erre biztosan nincs esély.

 12. Csatt!
  Tudom, hogy most egyetértesz Gonoszkával! Én már előre csatt-lakozom hozzád!

 13. Picinyke adalék, hogy valami ván! Válámi Ván !
  http://nol.hu/belfold/a_haha_aktivistai_megrohamoztak_a_miniszteriumot

 14. Latyapatya

  Ácsi!!!! Pont ez a lényeg Létrehozza a dolgokat ,de amit létrehoz az működésképtelen ,mert kizárólag politikai szempontok alapján hozták létre ,pedig szakmai alapon kellett volna. oké , átszervezték az oktatást És az be fogja tölteni a funkcióját??? Versenyképes lesz a külfölddel?
  Na ,a legeklatánsabb példe. A fekete györgy által elképzelt kézi vezérlésú makoveczes nemzeti kultúra ( környezet , finanszirozás) ontani fogja a remekműveket??? Hát nem !!!
  Amit te itt most leirtál ,azzal 100% -ban ( akár akaratlanul is) ,engem igazoltál. A te kommentedben világosan ott van a válasz ,hogy a természetes kiválasztódást miért nem képes pótolni a mégoly erőszakos és kitervelt kontraszelekció. Azt irod itt nem csak gazemberségről van szó ,hanem többről. Dehogy van itt több . Azt csak ők próbálják elhitetni. Ez bizony csak szimpla gazemberség. Ott van a kommentedben a válasz ,hogy miért életképtelen ez az egész. Ezek a dolgok több évezred alatt alakultak ki. Gondolod ,hogy jön egy büdöslábú ,kijelenti ,hogy ezentúl a nap nyugaton kel és akkor lőn!!!!
  Egy nagy sz@rt!!! De ha mégsem lenne igazam akkor se birom mondani “hogy éljen Eduárd”

 15. Gonoszka : Vàlàmi vàn…  ugy latszik, hogy Magyarsztanban él vagy 20 ellenzéki, több semmiképpen sem…Hà-hà !

 16. Nem olvastam még végig a hsz-eket, de egy apró megjegyzés. Orbánt és közvetlen környezetét azonnal le kell tartóztatni, és az új kormány megalakulását követően bíróság elé állítani. Épp elég törvénytelen és erkölcstelen, nagy anyagi kárt okozó tettet hajtottak végre. Pl. manyup rablás, Alkotmánypuccs, HUF bedöntése, baltás gyilkos elengedése, IMF elutasítása.

 17. Ez csupán sorrendiségi kérdés, de helyes kiemelten kezelni.

 18. Latyapatya

  Hogy szemléltessem , az előbb mire is gondoltam. Egy példa:
  fekete gyuri bácsi majd behivatja az “érik a barack” vagy mi a franc szerzőjét és közli vele ,hogy három hét múlva szállitson le egy remekművet ( olyan igazi nemzetit) és utána pedig három havonta egyet. Na hát ez igy működik náluk MINDEN vonalon!!!! Illetve pontosan igy NEM működik.!

 19. Barry1!
  Ha nem lennél, nekem hiányoznál. Nem szeretném, ha lassítanál, nem azért írtam. Én bízom abban, hogy ha eljő az idő, akkor a zászlót is te viszed, én pedig igyekszem lépést tartani veled és a többiekkel.
  És annak is örülök, hogy a gondolataimat magadévá tetted, amikor kijelentetted, hogy azok téged igazolnak. Ez többnyire így is van. De engedd meg, hogy a saját szemeimmel én lássak, én pedig a fenteket látom, és nem orbánék hitették el velem.
  Kontraszelekció? Nem. Ők a lehetséges 100.000 gonoszból kiválasztottak, kiválasztódtak éppen a tehetségük alapján. Tehetségesk. Kár, hogy a sötét oldalon állnak!
  De ilyenek mindig voltak, és mindig meg is buktak. Annak megjön az ideje. Jön, tehát még nincs itt. Ahhoz az embereknek is be kell dühödni. Ez még nem látszik.
  Icipicit elkeseredtem a múlt héten. Akkor volt Nkanizsán Gyurcsány. Váltottunk szót. Átadtam neki egy jobbikos újságot, amelyet havonta ingyen adnak ki és bedobják a levládába Keszthelyen. Kéretlenül. Jobbról nézve kiváló, jól szerkesztett, nem fröcsög, belopja magát a fejekbe. Azért adtam, mert ezt hiányolom a baloldal részéről. Közben említettem, hogy átengedték a médiát a fidessnek még ellenzék korában.
  Gyurcsány az újságra semmit se szólt (ez keserített el), a médiapuccsról pedig elmondta, hogy ma sem tudna megoldást találni a puccs kivédésére. És ezt én el is hiszem.
  No azért írtam ezt le, hogy lásd: csak gazemberséggel, tehetség nélkül az ilyesmi nem megy. Ha nem lennének tehetségesek, akkor mi itt nem villognánk, mert nem volna miről, mert nem volna 2/3-uk, sőt tán nem is volnának.
  Kedves Barry1! Fogadd el, hogy nehéz lesz – de férfi munka lesz!

 20. Latyapatya

  Nem akarok tovább vitázni ez ügyben . Persze ,hogy tehetségesek ,DE NEM ABBAN, amiben kellene. Mondjál EGYETLEN intézkedésüket ami SZAKMAILAG
  rendben volt és (hosszabb távon is) jó az országnak is . Egyet mondjál!!!!!
  Egyébként ha valaki tehetséges ,de egyúttal egy sötét gazember is ,az utóbbi felülirja az előbbit( lásd Vidnyánszky,Markó,Jókai, Kudlik, Pálinkás)
  Vidnyánszky a legjobb példa: Ha ez egy normális ország ,szerintem ő képes lenne egy jó nemzetit csinálni , na majd nézd meg mi fog ebből kisülni a jelenlegi szituációban.És pontosan ez az ,amiről beszélek.

 21. @Barry1.Én mondok egy intézkedést.Ez az egyetlen.Az, hogy a dohányzást megtiltották az éttermekben.Ennyi.( Na és a hétvégi Állami Párválasztó is nattyon teccett ).

 22. “Az Ideiglenes Nemzetgyűlésnek tehát elsősorban az Orbán megbuktatására való összefogást, szövetséget kell megtestesítenie.”
  Ez azt jelenti, hogy az “Ideiglenes Nemzetgyűlés” ezt a szövetséget képviseli, és korántsem a teljes “nemzetet”, hiszen nincs benne képviseletük a fideSS-hívőknek (ez nem nagy baj), és (ez a nagyobb baj) nincs benne képviseletük azoknak, akik ugyan szenvedtek alatta, és bukását kívánták, de nem vettek részt a szövetségben akár visszahúzódó hajlamuk miatt, akár azért, mert más megoldást tartottak célravezetőnek, vagy a szövetségtől eltérő, bár ugyancsak orbánellenes célkitűzéseik voltak.
  Ettől függetlenül is szerencsétlen a “Nemzetgyűlés” szó használata, mert a történelem tanúsága szerint a nemzeti jelszó vezet a legdurvább visszaélésekhez. A mai fasiszta rezsim is minden aljasságot a “nemzeti” jelzővel takar, és még olyan tárgyakat is ezzel fed, melyek sokkal inkább érdemelnék az “országos” jelzőt, mint pl. a kerettanterv. Ideiglenes Országgyűlés vagy Ideiglenes Képviseleti Gyűlés vagy Ideiglenes Parlament helyesebb megnevezés lenne.
  .
  “Már az Orbán féle Alaptörvény anullálása is nehézséget jelent… Természetesen az Ideiglenes Nemzetgyűlés … egyszerűen átléphet az Alaptörvényen – de akkor még mindig ott van az a közel 500 törvény, amelyek erre az Alaptörvényre hivatkoznak, vagy támaszkodnak. … félelmetes jogbizonytalanság alakul ki az országban.”
  A jelenlegi “Alaptörvény”, melyről a Velencei Bizottság megállapította, hogy a 4. módosítás után már csak nyilatkozat ereje van, maga hozza létre ezt a jogbizonytalanságot, “a közel 500 törvény”-nyel együtt. Ez a jogbizonytalanság már fennáll, az egész cselekvés ennek megszüntetésére, a fasiszta rend felszámolására, és a jogrend megteremtésére irányul.
  .
  “Az Ideiglenes Nemzetgyűlés második feladata tehát egy jogharmonizáció legyen, amely ezt a súlyos helyzetet megoldja. … lesznek olyanok is, amiket minimálisan kell módosítani, végül pedig olyan törvények, amelyeket nagyon alaposan át kell írni. A lényeg sohasem a jogszabály, hanem a mögötte meghúzódó törvénykezési akarat. ”
  Súlyos hiba lenne jogharmonizációnak tekinteni a feladatot, különösen akár csak ideiglenesen is legitimnek elfogadni a mögöttes törvénykezési akaratot. Ha ebbe a sziszifuszi munkába belefogna egy ilyen testület, azzal elfogadná a fasiszta rezsim legalitását, és úgy tűnne fel, mintha csak kisebb-nagyobb kiigazításokat hajtana végre.
  Az egyetlen elfogadható aktus a fasiszta rezsim rendelkezéseinek azonnali és általános hatálytalanítása, és ha emiatt lép fel jogbizonytalanság, pl. fontos szerződések esetében, akkor azokat a korábbi jogrend alapján, azzal összhangban kell felülvizsgálni. Ez a felülvizsgálat nem lehet egy ideiglenes parlament feladata. Az Ideiglenes Országgyűlés (ha lesz ilyen) arról hozhat törvényt, hogy milyen alapelvek szerint kell eljárni az ilyen helyzetekben. Például alapesetben el kell fogadni a szerződés tartalmát, de az legyen (véges határidőn belül) megtámadható azon az alapon, hogy ellenkezik az általános jogelvekkel, a demokráciával, a tulajdon szabadságával stb.
  .
  “…célszerű lenne, ha az elképzelt Ideiglenes Nemzetgyűlésben nem jogászok vinnék a prímet, hanem olyan személyek, akiknél nem is feltétlenül a képzettség, sokkal inkább a tisztességes gondolkodás dominál. ”
  Mit lehet kezdeni egy ilyen óhajjal? Ki választja ki a “tisztességesen gondolkodó” személyeket?
  .
  “… napjaink rákfenéje, hogy a politikai pártok túlzottan kisajátították a politikai intézményeket – vagy másképpen és röviden fogalmazva: az embereknek elegük van a politikai pártokból. ”
  Ez két különböző jelenség nagyon csúnya összemosása. A pártok valóban túl nagy beleszólást kaptak (még az Alkotmány idejében) olyan közszolgálati ügyekbe, melyeket fölött pártfüggetlen személyiségeknek kellett volna irányítaniuk és ellenőrizniük, de ez egész más, mint az, hogy az embereknek elegük van (ha elegük van) a politikából általában.
  .
  “…az Ideiglenes Nemzetgyűlés tagjainak megválasztása nem lehet demokratikus. Erre már nincs idő és szervezetileg sem lehet a kérdést megoldani. ”
  Ez tévedés, és épp azzal van összefüggésben, hogyan képzeljük el a fasiszta rezsim bukását. Én nem tudom másképp elképzelni, mint hogy a fasiszta rezsim elveszíti a *tényleges* hatalmat, vagyis az erőszak-szervezetek nem neki engedelmeskednek, vagy szétzilálódnak. Ezzel egyidejűleg a báb-parlament összehívása is értelmetlenné válik. Vagyis a bukással egyidejűleg nem egy ideiglenes országgyűlés alakul meg, hanem egy másik hatalmi központ kezébe kerül a tényleges hatalom.
  Ezt a központot nyilván nem lehetett demokratikusan megválasztani, és ez az irányító központ a kormány szerepét veszi át. Vagyis hamarabb jön létre ideiglenes végrehajtó hatalom, mint ideiglenes törvényhozó testület.
  Ha e hatalmi központnak elég ereje van hozzá, hogy fenntartsa a közrendet, akkor kiírhatja a választásokat, és rendelkezhet annak szabályairól, részleteiről. Ha jól politizál és megfelelő legitimitást szerez, akkor az választott törvényhozó testület, nevezzük akár Ideiglenes Országgyűlésnek vagy Alkotmányozó Gyűlésnek, mindegy, már demokratikusan választott testületnek tekinthető.
  .
  “A pártok oly mértékben lejáratták magukat a társadalom előtt, hogy minden progresszív kezdeményeznek inkább kerékkötői, mintsem segítői lennének….Civil összefogásra van tehát szükség, hogy az Ideiglenes Nemzetgyűlés létrejöhessen és működhessen. …”
  Aki szervezetten politizál országos vagy helyi hatalmi, általános jogi és erkölcsi ügyekben, az politikus akkor is, ha ezt tagadja. Az ún. “civil szervezetek” attól civilek, hogy egy-egy részkérdésben működnek együtt úgy, hogy egyrészt nincs jogrendben biztosított helyük a törvényhozásban vagy végrehajtásban, másrészt a részkérdésben a hivatalos pártok közti határvonalakat keresztezik. Például valamely szakmai kérdésben egyébként ellentétes pártokhoz húzó személyek kerülhetnek azonos álláspontra.
  A pártpolitika tagadása a demokratikus jogállam működésének ellehetetlenítéséhez vezet.
  “…szükség van olyan megvalósítható, demokratikus eljárásra, amely az Orbán-féle diktatúra leváltását lehetővé teszi. Még a Fidesz hatalmának idején koherens és radikális alternatívát kell felmutatni a társadalomnak. Ez egy gyökeresen új Demokratikus Alkotmány kidolgozását, releváns népszavazással való megerősítését jelenti és egy olyan tettre kész, operatív Ideiglenes Kormány létrehozását, amely bármikor képes átvenni a közigazgatás napi irányítását Orbán kormányától.”
  Ez önmagában jó elképzelés. Ez azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a fasiszta diktatúrát, hanem hozzákezdünk a demokratikus jogállam megszervezéséhez.

 23. girbegurba, röviden.
  1. Az alaptörvény érvényét veszti a rendelet kihirdetésének percétől és az utolsó alkotmány lép életbe. Az összes 2010 május 01-től hozott törvény hatályát veszti, jogesetekben a 2010 máj 01 előtti törvény az irányadó.
  Vége.
  Kiegészítés: Aki ezen rendeletet tudatosan megsérti, teljes vagyonelkobzás és 10 év börtön.
  2. Az összes személy, akinek a kinevezése 2010 árilis 12. után történt azonnali hatállyal állását veszti, ellátmányban nem részesül. Akik fenti időpont után vesztették el állásukat, eredeti pozíciójukba visszahelyezendők.
  Aki fenti rendelkezésnek ellenszegül, 3tól 5 évig terjedő börtönbüntetéssel büntetendő.
  *
  Hatástanulmány: :-)

 24. Gonoszka,
  Egyetértek. De azért valóban vannak problémák olyan szerződésekkel, melyek a joghézag idején keletkeztek, és a megsemmisített törvényi helyekre hivatkoznak. Ezért veszítse el állását egy alkalmazott, diplomáját egy volt diák? Magánjogi szerződések tömege válik bizonytalanná, közte adásvételi és hitelszerződések, végrendeletek stb. Ez tisztán jogi kérdés, amihe sajnos nem értek, de jogérzékem sugallja, hogy e szerződéseket érvényben levőnek kell tekinteni, míg bíróság vagy hatóság nem érvényteleníti őket. Enélkül megbénulna az élet.

 25. Nem érvényesek, mert olyan jogi helyzetben keletkeztek, amely maga is törvénytelen volt. Aki ebben a helyzetben szerződtek, most viseljék a dolgok odiumát.

 26. Gonoszka,
  Például újra kössenek házasságot? Vagy újra váljanak el?
  Ha minden érdekelt fél elégedett a helyzettel, akkor meg kell hagyni érvényesnek. Természetesen kell egy határidő, ami után már meg sem lehet támadni.
  Addig bármely érdekelt fél (köztük az állam) megtámadhatja az érvényét.
  Példa: Érvényteleníthetjük egy hivatal létrehozását, vezetőjének kinevezését, ott szerzett jövedelmét (visszamenőleg, akár kártérítési kötelezettséggel is, bár ennek szabályait nagyon meg kell gondolni), de nem érvényteleníthetjük automatikusan az ott dolgozó éjjeliőr vagy kézbesítő jövedelmét.

 27. Kedves gonoszka, valami kevésbé férfias megoldás kitalálásában töröm a fejem, mert nincs sok bizalmam a nép szemének felnyitása szórólapokkal kísérletezés vonatkozásában. Ráadásul ilyen tekintélyelvű birkaországban kis “névtelen senkik” – re senki nem hallgat.
  Sajnos szükség lenne olyan valakire, aki nevét adná a kezdeményezéshez, s akkor nem csupán az írásos anyag terjesztése, hanem felvilágosító hálózat megszervezésével eredményessé is válhat az akció.
  Az biztos, hogy egyszerre sok fronton kell támadni, és pillanatnyi szünet nélkül ostromolni őket.
  Biztosan meg fogom találni a helyemet, de veled ellentétben én várom GyF aktivizálódását is, mert őt tartom egyedül olyannak, aki szükség esetén a legpindurkább szeletre sem tartana igényt a hatalomból.
  Mint ahogy én is azonnal átadnám a helyem, az a típus vagyok, akit a gesztenye kikaparása lelkesít, de a hatalom gyakorlása nem.
  (Bár nem is lennék rá különösebben alkalmas, megeshet, hamarosan eggyel többen leszünk.)

 28. Visszamenőleg nem törvénykezünk,mi sem!!!! Ha csak konkrét bűncselekmény gyanúja nem merül fel. Én már azzal is megelégednék ,hogy mától. Bár már ott tartanánk: de egy biztos ,ha ezt az egészet nem szüntetik meg azonnali hatállyal ,akkor itt nagyon csúnya dolgok fognak történni.
  Ez egyébként nem kivánságműsor lesz. Komolyan el tudja bárki képzelni ,hogy bármilyen új hatalom tud úgy működni ( mukodni U. G:),ha a jelenlegi beültetettek a helyükön maradnak. orbán a saját bevallása szerint is a következő 10 kormány kezét meg kivánja kötni. Kérdem én: Milyen alapon ? Ki és mikor hatalmazta fel erre? ( és milyen alapon?) Ugyan ,ez nem lehet kérdés. Ezt az egy mondatos nyilatkozatot bele kell tenni a választási programba, utána meg hivatkozni rá , mint kvázi népszavazásra. That’s it!

 29. Nézzétek, én soha nem állítottam, hogy néhány, hogy is mondjam csak,
  “kellemetlenség nem fog történni.” Mint ahogy a fijjugat elkapta a fülkeforradalmi lendület, …. értcsük egymást? Még az is lehet, hogy a felcsti juhász bácsinak visszaviszik a kaszáját. Önként és dalolva. :-) Minden megtörténhet..

 30. Valamiért az fészkelte be magát az agyamba, hogy “egyedül nem megy”! Félelemben élünk? Gyávák vagyunk? Buták vagyunk? Ha igen, akkor miért gondoljuk, hogy sikerül magunknak – segítség nélkül – megváltoztatni ezt a nemkívánatos rendszert?

 31. @Barry1. Azért van remény: http://nol.hu/belfold/a_haha_aktivistai_megrohamoztak_a_miniszteriumot?ref=sso
  Zsigó szóvivő 25.-nek azonnal kész volt a magyarázattal. Ha álmából ébresztenék fel, akkor is tudná, hogy Bajnai áll a háttérben. Persze könnyű neki. Nem kell gondolkodnia.

 32. Miket írok itt!
  Helyesen: Zsigó szóvivő 25. azonnal kész volt a magyarázattal.

  Egyébként azóta volt újabb alakítása. Az EMMI-be behatolt 20-25 HaHá-s és követelték, hogy mondjanak le a főkolomposok.
  Ezt az akciót az esti híradóban, az M1 kanálison Bajnai művének vélelmezte.Ez a Bajnai mindenhol ott van, hogy zavart keltsen!
  Véletlenül most került napvilágra, hogy városában, Baján, egy lakásban 25 céget jegyeztek be, amely legalább 90 trafikot fog irányítani.Lapzártáig Zsigó zavarban volt.

 33. “Magyarország elkötelezett az Európai Unió (EU) mellett, nem neonáci ország és nem szereti a diktatúrát, a kormánnyal pedig rengeteg probléma van ugyan, de azt nem lehet mondani, hogy bármi köze lenne az antiszemitizmushoz vagy a rasszizmushoz – mondta az Együtt 2014-Párbeszéd Magyarországért (Együtt-PM) választási szövetség vezetője pénteken Berlinben.

  Bajnai Gordon a német ellenzéki Zöldekhez közel álló Heinrich Böll Alapítvány Magyarország 2014 – A demokratikus ellenzék előtt álló kihívások című pódiumbeszélgetésén kiemelte: a német sajtót naponta tanulmányozva azt tapasztalja, hogy a Magyarországról szóló tudósításokban “fontos dolgok gyakran összekeverednek”. Ezért a volt miniszterelnök szerint világossá kell tenni, hogy Magyarország “mint ország” továbbra is kitart az EU mellett, a jelenlegi kormánynak pedig semmi köze a neonáci eszmékhez.”
  *
  Eddig az idézet a HV. cikkéből. Mindenki eldöntheti, hogy igaz, vagy nem.
  Véleményem szerint, aki ilyenelket mond, az bejelentkezhet Grázban egy sürgős vizsgálatra.
  Az, hogy ilyen ember került az “ellenzék” vezetésének közelébe, mindent elárul.
  Most ha azt írom, hogy ekkora hülyét ritkán látni, akkor nem tévedek.

 34. Nagyon szomrú, hogy Bajnai ilyeneket mond. Ennél már csak az szomorúbb, amit az EU meghatározó személyiségei mondanak. Hogy finomabb szabályozó eszközökre van szükség, meg hogy a baltás gyilkos cinkosát jobb belátásra kell bírni, meg kell győzni a demokrácia előnyeiről.
  Pedig világos, hogy itt meggyőzni már nem lehet. Nem meggyőzni kell, hanem megnyúzn. Magyarország nem egyszerűen letér a demokratikus jogrend útjáról, hanem már kiépítette vegytisztán fasiszta államát, csak pávatáncot lejt mellé.
  Az a benyomásom, hogy az EU felelős vezetői is pávatáncot járnak. Szavakban időnként radikálisak, hogy kielégítsék a riadót fúvó ébereket, de csak húzzák az időt, ami viszont a fasisztáknak kedvez. Mindig hagynak nekik elég teret a tánchoz, és ezzel segítik a fasiszta propagandát.

 35. girbegurba
  2013. június 1. szombat 14:55
  Naiv vagyok, ha arra gondolok, hogy szemtől szemben keményebben fogalmaznak?
  Én nagyon remélem, hogy valahol megállj-t fognak parancsolni. Elkergetni nem fogják, az a mi feladatunk. De a határt meg fogják szabni. Nem miattunk, saját maguk miatt.
  Azt csak nem fogják hagyni, hogy ez a kerti törpe az UNIO-t fasizálódását beindítsa.

 36. Olvtársak !
  Máshova írt hsz-em kissé kiegészítve idekívánkozott.
  Az EU a saját ásásába esett : vezérünk elve – amire nincs konkrét törvény, azt szabad neki – bejött. Sajnálatos módon a magukat demokratáknak nevező européner politikusok agya eltunyult és a kis kurucus csínynek bedőltek. És ugyanez van idehaza is, mindenki szidja a kis csibészeket, de amíg a saját megalkuváson alapuló gazdaságát nem éri csapás, addig nem tesz semmit. Kit érdekel ma tízezer dohánytermék árusítását végző boltocska, amikor a cigi nagy részét úgyis a csempészárúból szívják, senkit sem érdekel 200000 pénztárgép kidobatása – kicseréltetése és 150000 boltos siránkozása, pár tanár, rendvédelmi dolgozó, rokkantnyugdíjas bevételeinek csökkentése. Mert ez a jól bevált szalámizós módszerrel megy, innen is egy kicsit, onnan is egy kicsit – és a magyar “dögöljen meg akkor a szomszéd tehene is” mentalizmus érvényesül.
  És az eddigi kommentek is ezt tükrözik, hiába látjátok jól a bajt, nem tudtok egységet felmutatni a megoldásban, szócséplésen kívül – mint a politikai szereplőink teszik – más nem történik ( program, egységes támadási és megoldási irányok, személyek stb.) Még hosszú idő telik el, amíg majd ezek a szalámizottan megvon jogok, lehetőségek elérik és áttörik a tömeg ingerhatárát. Közben azonban folyik az agyatlan trollok gyártása egyházi, pedagógusi, törvényi (választási, trafik, föld stb.) és a már kinevelt új nagyvállakozói réteg segítségével. Ezzel szemben meg egyre csökken a tömegeket összefogó érdekképviseletek száma és hatósugara,csökken és gyakorlatilag megszűnik a parlament demokratikus működési mechanizmusa. Azok az urak, akik magukat ellenzékinek állítva politikusi énjüket előre tolva megjelentek a kvázi ellenzéki oldalon, mind-mind a saját hasznuk szolgálatának révületében össze-vissza beszélnek nem antiszemitizmusról és nem fasizálódásról, nem rasszizmusról, nem neonáci és diktatórikus vezetésű országról.
  Én ezekben az emberekben nem bíznék a helyetekben, sajnos aki követhető elveket vall, azt ezek az uracskák kiközösítették, nem hajlandók vállalni a vele együtt szereplést. Ezért még inkább aktuális, pedig már én is únom a mottómat, de ide is kikívánkozik belőlem :
  Ceterum censeo: a közelmúlt történelmének ( főleg az utolsó 23 év ) elemzésén alapuló felvilágosítás és ÖSSZEFOGÁS azonnal ! !
  A külső segítségre várás önáltatás és ha kapunk is ilyet, annak mindig rossz vége lesz és nagyobb árat fizetünk érte, mintha saját erőből oldottuk volna meg.
  És nem megalkuvás ! És már teljesen mindegy, milyen az alkalmazott módszer,segédeszköz, a feltartott zászló és annak színe, csak legyen valami végre !
  Ezek nélkül nem megy.

 37. “Bartus László idézett cikke, a jelen reflexió és a majdani hozzászólások rövidesen elérhetők lesznek a http://www.szabadmagyarorszag.com web címen is.”
  Mi számít rövid időnek? Mert én még mindig csak reklámokat látok ott. Azért reagáltam egyelőre csak hozzászólásban.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS kanadaihirlap
Videók