Bartus László: A “zemberek” és az emberek 2013. április 2. kedd 17:43

Bartus László: A "zemberek" és az emberek

Álljunk meg néhány emberi szóra, és gondolkodjunk azon, miket beszélünk, elvtársak. A Fidesz után a magát ellenzéknek nevező társaság is átvette a “zemberek” szólamát. A “zemberek” kezdetű hivatkozás olyan misztikus lényekre történik, akiket valamiért tökéletesnek, kikezdhetetlennek és megfellebbezhetetlennek gondolnak. Pedig a “zemberek” szörnyek. A “zemberekre” mégis azért hivatkoznak, hogy utána minden száj elnémuljon: ha a “zemberekről” van szó, az mindjárt más.

Bajnai Gordon, a világ legrendesebb embere és a világ legrosszabb politikusa, egyéb csacskaságok mellett azt a butuska közhelyet ismételte el egy normális újság normális olvasóinak, hogy “az embereket nem lehet azért büntetni, mert rossz kormányuk van”. Bajnai Gordon egyrészt ugyanazt csinálja, amit Orbán Viktor szokott, külföldön nyilatkozik, de a hazai “zembereknek” beszél. Ők ezt szeretik hallani legjobban: nem tehetnek semmiről, ne büntessék őket mások miatt. Hogyan bízhatnánk meg olyan emberben, aki ugyanazt teszi, amit Orbán, és ugyanazok kegyeit keresi, mint egy fasiszta párt demagóg elnöke? Másrészt Bajnai Gordon (és legfőképpen zseni tanácsadója, akinek szeretjük még mindig tulajdonítani az összes képtelenséget, amit Bajnai beszél) ezzel a mondatával egy gyorstalpaló politológusképzésen is megbukott.

A “zemberekre” való hivatkozás olyan varázsszó, amely lehetetlenné tesz minden további érvet és vitát. De felfogjuk-e végre, hogy kik azok a “zemberek”? Mintha a “zemberek” lennének az abszolút mérce, a jó és igaz megtestesítői. Induljunk ki abból, hogy Magyarországon megfordult a világ. Ma a sötét, buta és mindenre alkalmatlan emberek uralkodnak az élet minden területén, és ennek megfelelően az ő kormányuk van hatalmon. Ők, azok, akiket úgy neveznek, hogy a “zemberek”. Ezzel szemben megfélemlítve, eltaposva és elnyomva, majdnem illegalitásban él és senyved az ország civilizált része, amely a “zemberekkel” ellentétben meghaladta az őskort és az emberevő kultúrák természetét. Ezek száma fogy, mert egyrészt kihalnak, másrészt kivándorolnak, harmadrészt közülük is sokan a “zemberekhez” csatlakoznak, mert a környezetükben azt látják, hogy az a magasabb rendű és sikeresebb létforma. A “zemberek” fertőzés útján szaporodnak. Az értelmes élőlények pusztulását segíti, hogy az olyan intelligenciák, mint Bajnai Gordon, nem őket képviseli, nem hozzájuk szól, nem az ő nyelvükön beszél, hanem Mesterházyt és társait követve, ő is a “zemberek” kegyeit keresi. Még egy olyan német újságban is nekik üzen, amelyet a civilizáció tagjai olvasnak, és pontosan tudják, hogy Bajnai kikről beszél, amikor a “zemberekre” hivatkozik.

Ezért érzi védtelennek, kiszolgáltatottnak és elhagyottnak magát a törzsfejlődés magasabb fokára lépett ember, aki úgy érzi, hogy Szőke Feri és társai vadásznak rá az utcán, Fekete György leselkedik rá a kultúrában, Széles Gábor és Szaniszló Ferenc a médiában, a hit és erkölcstan tanár az iskolában, akinek nyugdíját Selmeczi Gabriella védi, akinek szakmai jövőjét a közmunkatáborokban jelölte ki Mussolini nagy elvbarátja, és akinek ideális otthonul az ócsai nyomortelepet jelölték ki. Ezekkel azonosul értelmileg és érzelmileg a “zembereknek” nevezett vegetáló élőlények tömege, akiknek agyfukciói a papucsállatka szintjére süllyedtek, és akiket csak emberevőknek nevezhetünk, ha pontos definícióra törekszünk. Az ő kormányuk van most uralmon, ha valaki nem tudná. Az ő vallásuk a kötelező ideológia a nemalkotmányban. Ez az álvallás a “zemberek” vallása, ennek nevében égették el élve nők százezreit máglyákon, mert megkívánta a püspök, vágták ki élve a magzatokat az anyák hasából, mert az anyák zsidók voltak. Az ő szellemi vezetőjük az, aki egy trónról hirdeti a szerénységet, és rablott kincseken ülve, a világ leggazdagabb államából szónokol a szegénységről. Innen szivárog a fekete füst képében a szörnyeteg, és a barbár démonokkal egyesülve ezek hozzák létre a “zembereket”, akikre Bajnai hivatkozik, és akiknek kacsintgatva üzen.

Bajnai (és ész ellen beoltott főtanácsadója, pártelnöke) téved, amikor azt hiszi, hogy a “zemberek” valaha is rájuk fognak szavazni. A “zemberek” sötétek és buták, mint az anyaföld, olyanok, mint a dögevő turulmadár, de nem hülyék. Pontosan felismerik, hogy Bajnai nem közülük való, neki emberi ábrázata van, és nem a gyűlölet a létformája. Ezek soha nem fognak rá szavazni, mert ez ugyanaz a tömeg, amelyet Hitler és Goebbels állított elő. Ezek az emberek megigézett állapotban vannak, nem urai önmaguknak, egy részük pedig soha nem is volt ennél magasabb szinten, csak korábban elfoglalta a társadalomban az “őt megillető” helyét. Az élőlényeknek ezt a növekvő magyar csoportját, amelyet a “zembereknek” neveznek, valami furcsa csalás folytán “jobboldalinak” mondják, holott nekik semmi közük a jobboldalisághoz. A lelkük mélyéből felhozott tudatalatti révén nekik kizárólag a zsigeri gyűlölethez, a vegetatív szinten mozgó léthez, az anyagcsere folyamatok szintjén levő gondolkodáshoz, a kiolthatatlan vérszomjhoz és az unintelligenciához van közük, amelyek éppenséggel ellentétei a jobboldali konzervativizmusnak. Az igazi jobboldaliakat ezek vagy beolvasztották az agyuk kivágása után, vagy elpusztították. De valami rejtélyes oknál fogva ezt nem vették észre azok sem, akik magukat ellenzéknek tartják. Ezekkel a náci végtermékekkel akarnak – mint “jobboldaliakkal” – kiegyezni, árkokat temetni és ellenségességet elásni. Megmondom mi lesz itt elásva: a humán teremtmények csontjai tömegsírokban, miután a “zemberek” furkósbottal agyonverték őket, ha ezt nem állítják meg időben.

Bajnai Gordon azt mondja, hogy a “zemberek” nem tehetnek róla, hogy ilyen kormányuk van, mert a “zemberek” – ugyebár – nem tehetnek semmiről. És amikor ezt a “zemberek” hallják, akkor a földön fekve röhögnek, artikulátlan hangokat adnak ki magukból, a térdüket csapkodják, kipiszkálják bicskájukkal a foguk közül a húsdarabot, majd a kést egy mozdulattal a kocsmában felállított Bajnai bábu szívébe vágják. Majd elérzékenyülve egy gyertyát és egy féldeci pálinkát helyeznek el Orbán Viktor csapszékben felállított oltáránál. A hátsó teremben pedig nagy üstben melegítik a vizet, amelyben megfőzik és fokhagymásan megeszik az ilyen Bajnai-féléket. Az életét és családját féltő intelligencia, amely várja a felszabadítókat, és remegő kézzel veszi kezébe az újságokat, reménykedve, hogy “talán majd a Bajnai”, azt olvassa, hogy akiben reménykedik, az is az emberevőknek hízeleg, nekik udvarol, az ő hazugságaikat szajkózza. Ahelyett, hogy szembefordulna velük, a képükbe vágná az igazságot arról, hogy a világ meghaladta a kőkorszakot, a barbár mítoszok világát, az Emesét meghágó turulmadarat, és az ő felszabadításukért harcolna. Csüggedten ejtik földre az újságot, és valamiért árulásnak érzékelik az árulást. Bajnai Gordon pedig csodálkozik, hogy elfogyott a regimentje. Egy lakatlan szigeten ő lenne az első, akit a kannibálok megesznek, és még a tűzön is együttműködést ajánlana nekik a menü összeállításához, ahelyett, hogy felszabadítaná tőlük a szigetet.

Miután Bajnai Gordon és társai nem képesek azonosítani az ellenfelet, ezért megpróbáljuk elmagyarázni saját nyelvükön is a tévedésüket. A képviseleti demokráciában nem igaz, hogy a “zemberek” nem tehetnek arról, hogy “rossz kormányuk” van. A “rossz kormányukat” ugyanis a “zemberek” választották. Ha az emberek ebben ártatlanok, akkor legközelebb leváltják a rossz kormányukat, és ha a “rossz kormányuk” ezt megpróbálja megakadályozni, akkor elzavarják őket. De a “zemberek” nem gondolják azt, amit Bajnai Gordon, hogy nekik “rossz kormányuk” van. Ám ebben az esetben nemcsak a kormányuk rossz, hanem a “zemberek” is azok. Ez úgy lehet, hogy a “zemberek” és “az emberek” nem azonosak egymással. A “zemberek” nem ártatlanok. Orbán Viktor kormánya nem az űrből érkezett, hanem a “zemberek” választották meg, akik ráadásul elégedettek velük. Nem azért, mert jól kormányoznak, vagy ők jól élnek, hanem azért, mert az ő szellemi igényeiket, gyűlöletszükségletüket elégíti ki, az ő értelmi színvonalukat testesíti meg. A “zemberek” kormánya teszi lehetővé, hogy világhírű professzorokat kitegyenek az állásukból, diplomások utcát söpörjenek, de a falu tahója élje világát abból, hogy ő “magyar ember”. Kár is lett volna elmenni a szakmunkásképzőbe. Ezért, amíg a “zemberek” osztják az észt, amíg ők nincsenek kipusztítva az emberek lelkéből, addig Orbán Viktor kormányzása örök életre van ítélve. Végének csak az szab határt, ha a külvilág megelégeli, hogy túl sok embert esznek meg. A “zembereket” ugyanis nem dédelgetni kell, nem a kedvükben kell járni, hanem az írmagját is ki kell pusztítani az emberek lelkéből.

Ez hogyan lehetséges? Ennek megértéséhez azt kell tisztázni, hogy kik azok a “zemberek”?

Minden emberben lakozik egy “zember”, egy állat. Minden ember tudatallatijából előhozható a gonosz énje, amelyben elraktározódtak az ősei bűnei, a kollektív bűnök, Ádám természete, a saját elfojtásai, a világi kívánságok, az önző gonoszság, a civilizáció nélküli ösztönök és aljas indulatok. Akit a dolog mélyebben érdekel, az tanulmányozza a modern pszichológiát, pszichiátriát. A civilizáció, a tanulás, a fegyelem és önkontroll, a szocializáció a bennünk lakozó “zembert” nyomja el, és a “zembert” humanizálja. Ugyanakkor vannak olyan módszerek és helyzetek, amelyek képesek az emberi fejlődés folyamatát megfordítani, és a mégoly tanult és civilizált emberből is előhozzák a “zembert”, az állatot (a “zállatot”). A tömeglélektan leírja ezt a helyzetet, módszert és állapotot, amelynek során az individuum tömegemberré válik, és a legintelligensebb egyén is képes egy aljas és buta tömeg szintjére süllyedni. A fasiszta és náci propaganda, retorika ezt a jelenséget hozza létre, és az emberek mind nagyobb csoportjából képes “zembert” kreálni. A Vezér beszédei, hazugságai minden alkalommal azt a célt szolgálják, hogy a létrejött tömegembert, mint vadállatot etesse, életben tartsa, és folyamatosan ebben a hipnotizált állapotban lebegtesse. Skizofrén paranoiában szenvedő embereknek kifinomult érzékük van arra, hogy a frusztrált tudatalattiból előhozzák a turulba született állatot, a “zembert”.

Namármost, amikor Mesterházy Attila elmegy könyörögni Brüsszelbe, hogy ne sújtsák szankciókkal a “zembereket”, mert ők nem tehetnek róla, és amikor Bajnai Gordon is ezt nyilatkozza a Der Standardnak, akkor elismerik a “zember” állapotot és normálisnak tartják a “zember” minőséget: megerősítik az identitását és elősegítik a továbbélését. Márpedig Bajnai Gordon jóhiszemű állításával szemben csak és kizárólag a “zemberek” tehetnek arról, hogy rossz kormányuk van. Emberek soha nem választották volna meg őket. Ha ezek nem “zemberek” lennének, akkor leváltanák vagy elzavarnák őket. Ez az oka annak, hogy a “zemberek” szeretik a rossz kormányukat, mert nekik ez a jó: ez adja meg a frusztrációs szükségletüket, kielégíti a gyűlöletigényüket, beteg tömegember lényüket életben tartja. Röhögnek rajta, hogy Mesterházy, Bajnai és a többiek a fennmaradásukért küzdenek. A “zember” nevű állat él és élni akar, harcol a létéért, és mindent megtesz azért, hogy megakadályozza, hogy a magában elnyomott “ember”, az értelmes egyén felülkerekedjen. Már akiben valaha volt ilyen. A legfőbb “zember” maga a Vezér, ő a legbetegebb, a legfrusztráltabb “zember”, és ez vonzza a többit. Őt követik, ő tartja életben őket, és ők tartják életben a Vezért.

Ebből az következik, hogy Bajnai Gordonnak azokat kellene képviselnie, akik ellenállnak, és nem süllyedtek a “zember” szintjére. Neki kellene “szabadságharcot” hirdetnie. Kíméletlen harcot kellene indítania a “zember” ellen, és mindent meg kellene tennie annak érdekében, hogy a lakosság minél nagyobb részének lelkében elpusztítsa az Orbán által megszült “zembert”, és felszabadítsa a civilizált, gondolkodó egyént. A hipnotizáló, tömegemberré aljasító hazug propagandával szemben az elnyomott gondolkodó egyént kellene megszólítania azokban is, akiket magával ragadott a sötét “zállat”. Nem pedig a “zember” lényüket kellene még tovább hízlalni és megerősíteni. Németországból azért lett civilizált és demokratikus mintaország, mert megítélték a náci szörnyet, amely tömegemberré és állattá aljasította őket. Szembefordultak vele, és az állatot visszaszorították a tudatalattiba. Magyarországon Orbán Viktor ugyanazt a tevékenységet végzi, amelyet Adolf Hitler. A tudatalattiból felszabadítja a szörnyet és állat szintjén vegetáló tömegembereket termel, akik kivetkőznek a civilizációból és a vak gyűlölet vezeti őket. Ezek neve a “zemberek”. A “zemberekből” szörnyetegek lesznek, és egy testet alkotva szörnyállamot hoznak létre, amely szörnyetegként viselkedik. Először azokat pusztítja belül, akik nem válnak “zember” szörnnyé, majd a külvilág ellen fordul. A mérges dögkútból támad fel ez a szörny, kátrányszagú a lehelete, és ha a “zembereket” nem lehet visszaváltoztatni emberré, akkor a szörny megállíthatatlan, és el kell pusztítani.

Ezért Bajnainak és Mesterházynak azt kellene mondania az Európai Unióban, hogy kérnek egy kevés türelmet és segítséget ahhoz, hogy a “zemberré” válás folyamatát megállítsák, és visszafordítsák, hogy ne kelljen a “zemberrel” elpusztítani az embert is. Ha ez nem sikerül, akkor viszont az a kérésük a magyar lakosság fertőzetlen része és Európa érdekében is, hogy a szörnyeteget pusztítsák el, vágják le a sárkány fejét, dugják be az állattá züllesztő hazug szájat, és az erő alkalmazásával józanítsák ki és térítsék észre a “zembereket”, hogy aljas és állatias tömegember helyett újra értelmes, civilizált és gondolkodó egyének legyenek. Hitler után megtanulhatták, hogy ennek időben véget kell vetni, és ez nem illetéktelen beavatkozás, hanem életmentés.

Orbán frusztrációba belebetegedett lelke miatt a demokratikus verseny helyett a szörnnyé válás útját választotta, és tíz éve magához hasonló kis szörnyeket, kígyókat, “zembereket” nevel. Már a “zemberek” szavaztak a vizitdíj és a tandíj ellen, a “zemberek” hisznek a szabadságharcos hazugságokban, Orbán antiszemita elméleteiben, a magyar felsőbbrendűségben, a turul legendában, a szentkorona-tanban, a külvilág magyarellenes összeesküvésében, a makói olajmezőkben, a föld csakrájában, a nemzeti nagyságban, a sajátos magyar gondolkodásban, a fenékpöttyben, a gyűlölet erejében, a paranoiában és a frusztrációban. Rátalált a katolicizmus, a fasizmus és a nácizmus keverékére, és a Mussolini és Hitler által használt beszédtechnikával, a hazugság erejével ülteti az emberek lelkébe Orbán. A beoltott mag pedig fává növekedik, és megtermi a gyümölcsét. Intelligens emberek így züllenek értelmileg és érzelmileg Szőke Feri szintjére, és kerülnek egy asztaltársaságba vele. Nemcsak azok a “zemberek”, akik felgyújtották Budapestet, és a gyilkos indulatú “békemenetben” menetelnek, földeket és kitüntetéseket kapnak, hanem azok is, akik öltönyökben ülnek a Vezér beszédein, professzoroknak nevezik magukat és egyetértenek vele.

Bajnai és Mesterházy azért álellenzék, mert az Orbán által létrehozott szörnyeknek, a “zembereknek” udvarolnak, a szörnyek által működtetett rendszeren belül keresik a boldogulást. A szörnyek szavazatait akarják elnyerni, a szörnyekkel kiegyezve akarnak békességet teremteni, miközben magukra hagyják azokat, akik nem csatlakoznak a szörnyekhez, és a szörnyek kiszemelt áldozatai. Ebben partner az álellenzéki sajtó, és azok a művészek, akik a kíváncsi és aggódó külföldi médiában szépítik a helyzetet, mint például Esterházy Péter, aki ezzel el is árulta az író mindenkori hivatását, és jól szemen köpte Babits Mihályt. Jónás nem azért nem akart menni Ninivébe, mert azt gondolta, hogy ott jó emberek vannak, hanem azért, mert tudta, hogy Isten jó, és ha megtérnek, meg fog bocsátani nekik. Jónás nem volt vak. Nem vette volna maga mellé például főtanácsadónak és pártelnöknek azt a Szigetvári Viktort, akinek a keze között eddig minden párt és miniszterelnök megbukott a baloldalon, aki piarista tanítványként akar liberális demokráciát építeni a politikai katolicizmussal karöltve, aki a “zemberekkel” akarja Bajnait is összeboronálni, aki elsőként fog koalíciót kötni Orbán Viktorral, ha az felajánlja. Jónás ezt az embert a cápáknak dobta volna, még mielőtt ő a bálna szájában köt ki.

Végezetül egy csúnya kifejezéssel világítunk rá a lényegre, amelyet tekintsen mindenki irodalmi trágárságnak, de mind tartalmában, mind hangulatában, mind erejében és irányultságáben ez fejezi ki a lényeget. Bajnai és Mesterházy azt mondta, hogy ne bántsuk a szegény “zembereket”, mert nem tehetnek a “zemberek” a kormányról, amelyet ők választottak, ők tartanak életben. Ne őket büntessük. Ezzel szemben az igazi ellenzék azt mondja, hogy a magyar “zembert” fenékbe kell rúgni, de úgy, hogy a szemei kiessenek. Fejezze be az idegengyűlöletet, a nacionalizmust, a sötét fasiszta magyarkodást, a zsidógyűlöletet, az ingyenélést, az ingyen sörről való ábrándozást, a másokra mutogatást, a buta önteltséget. Nézzen szembe a gyilkos voltával, félmillió ember halálba küldésével. Mindenek előtt a “zembert” kell büntetni, hogy megtanulja a különbséget a jó és a rossz között, és megtudja, mi a következménye, ha a rosszat választja. Tanulja meg, hogy mi a civilizáció, és az egész föld nem Fradi-pálya.

Ha ez nem vezet eredményre, ha nem lehet a “zembert” a tudatalattiba visszaszorítani, akkor ezt az országot, mint szörnyet, el kell törölni, mert az ilyen szörnyek gyilkoltak meg tízmilliókat és gyújtották fel a világot. Várom, mikor, melyik “ellenzéki” politikus közli ezt Európával.

Utóirat

Azon vannak egyesek fennakadva, hogy erős szavakat használok. De az én erős szavaimnak dramaturgiai funkciója van. Az a célja, hogy meghökkentsen, felrázzon, provokáljon, kimozdítson. Nem én tehetek arról, hogy a halk és szelíd szóból mifelénk nem értenek. Ez zavarja a “finom” lelkeket, de az Index, a HVG és az összes többi lap öncélú trágársága, a kereskedelmi tévék közönségessége, nem zavarja őket. Ennek oka az, hogy esetemben az üzenet sérti a füleket, ezért még örülök is, ha zavarom a nyugalmukat. Ha ellenállást tapasztalok, akkor nem enyhítek, hanem még egy lapáttal ráteszek. Rossz szokás. De ha kisebb lenne az ellenállás, a stílus is finomabb lenne. Elnézést kérek azoktól, akik enélkül is megértenék, de ők nagyon kevesen vannak. Hazugság, hogy ez elidegeníti az olvasót. Aki egyetértene, azt is. Aki erre hivatkozik, az nem értene egyet akkor sem, ha cukorba mártanám az üzenetet. Aki nem akarja meghallani, annak mindegy, csak kifogást keres. Voltam én már szarkasztikus, kedves, vicces és szárazon elemző. Lehet a nóta ilyen, vagy olyan, hazugoknak akkor sem tetszik. Így legalább megértik és sérti őket. Ez a szándékom. Legnagyobb példaképeim úgy kezdték ugyanezt a mondanivalójukat, hogy “mérgeskígyók fajzatai”. Hozzájuk képest én egy opportunista vagyok, pedig ugyanazokról, ugyanazoknak, ugyanazt mondom. Hihetetlen, hogy mennyire nem érdekel a finnyások véleménye, akiket a szabadságuk elrablása, az emberi jogaik sárba tiprása nem zavar, csak az erről szóló erős szavak. Nekem az őrjöngésük örömöt okoz, jó napot szerez, egészségesebb leszek tőle. Úgy érzem, valami hasznosat tettem.

107 Reader’s Comments

 1. Moderálva.

 2. brutál
  és brutál jó

 3. Tökéletes meghatározása és jellemzése a zember, és embernek.
  ” Várom, mikor, melyik “ellenzéki” politikus közli ezt Európával.”
  Bennem az emberben megszólalt egy félő hang. Egyik sem..
  .
  De ha mégis, akkor mellé kell állni.

 4. Szerintem a ”zember” akkor tudja csak magát fontosnak és valakinek érezni a társadalomban, ha az ő agyi kapacitásához mérten működik minden, ezért gyanítom, hogy ők nem is akarnának ‘rezsimváltást’, mert egy liberális-kapitalista rendszerben nem tudnának úgy érvényesülni, magas pozícióba jutni, mint a jelenlegi Orbán (vagy fasiszta) rezsimben, aholis egy kis talpnyalásért cserébe magas fizetés és beosztás jár a leghülyébbeknek is. —- Ebbe nem gondolt bele senki? A ”zember” egyedül ebben a rendszerben tud érvényesülni, mert ez a kényelmes, ahol elég a ‘magyar származást’ és a rendszerhez való hűséget felmutatni, és máris fontosnak érezheti magát, és egyedül így tudott felülkerekedni kerekedett azokon, akik egyébként nála magasabb intelligenciával rendelkeznek, és egy liberális rendszerben könnyedén sikeresebbek lennének nála. Tévednék?

 5. bocsi, egy typo van benne: *…és egyedül így tud felülkerekedni azokon…

 6. Kőkemény a “zember”.
  Ember legyen a talpán, aki a “zembert” meg tudja puhítani. Bár vannak azért értelmes emberek is hazánkban.
  Az ország le van írva Európa térképéről. A beruházók nagy ívben elkerülnek minket, ez lesz a vesztünk.

 7. Már régen ismerjük, hogy az a nép, amelyik megtűri a rossz vezetőit, meg is érdemli sorsát!

 8. 1. Brilliáns!
  .
  2. “De valami rejtélyes oknál fogva ezt nem vették észre azok sem, akik magukat ellenzéknek tartják. Ezekkel a náci végtermékekkel akarnak – mint “jobboldaliakkal” – kiegyezni, az árkokat betemetni, és az ellenségességet elásni. ”
  Nem olyan rejtélyes az az ok. A hamis “baloldali” gondolattalanság, a harácsoló, korrupt, a fasisztához hasonló baloldali maffia agymosásának következménye. Nem csak fasiszta és náci agymosás van, van baloldali agymosás is.
  .
  3. A zemberek fajának több rassza ismert, és ezek könnyen mutálnak. Most az a rassz terjed, amiről feltehetjük a kérdést: “melyik az igazi, és melyik az ál”? Kötelező olvasmány: “Az igazi és az ál”, Gábor Andor, 1922-23 körül. (Az az írás a Ébredő Magyarokról szólt.)

 9. Tökéletes! Az igazság néha fáj, de szükség van arra, hogy valaki kimondja. Mesterházy és Bajnai lehet hogy elenzékinek képzelik magukat, meg urambocsá., baloldalinak, pedig csak politikai analfabéták. Lázadjatok fel! Máskép nem győzitek le a fasizmust. A civilizált világtól nem a szörnyeteg legyőzésére, hanem az elpusztítására kell segítséget kérni. A fasiszta eszmének a mai világban nincs létjogosultsága, Ahol felveti a fejét azonnal el kell taposni. A bűnösnek lehet megbocsájtani, de a bűnt ki kell irtani

 10. Lepsényi József

  Brutálisan kemény,de igaz !

 11. Tökéletes a helyzet és az országot eluralók jelemzése!
  Nem véletlen, hogy az emberek gyanakvóak az ellenzékkel kapcsolatban, az sem véletlen, hogy nem tudják kit választhatnának. Mesterházyn teljesen berágtam, most pedig Bajnai adott egy pofont. Olyan nincs, hogy mi emberek és zemberek ne károsodjunk egy idióta kormányzása miatt. Kik azért, mert ezt akarták, kik meg azért, mert hagyták és lapítottak/lapítanak, ahelyett, hogy százezres tömeggel elkergettük volna ezt a söpredéket.
  Itt is a felelősség vállalásról van szó, a hibákért mindíg visszafelé nézünk, bűnbakokat keresünk, nem pedig előre a jövő felé.
  Nincs egy normális, húzó erő (aki lenne azt leamortizálták), aki mellé lehetne állni, akiben bízni lehetne. Szomorú sors vár erre az országra!
  bumburi 18:27
  “De ha mégis, akkor mellé kell állni.”

  Én is ezt gondolom!!!!!!!!!!!!!!

 12. Kedves Laci, gratulálok, kiváló helyzetértékelés! … Hétvégén egy baráti társaságban voltunk, és az egyik legrégebbi, egyetemet végzett, a mi szellemi köreinkben “szocializálódott” barátnőm olyan kijelentéseket tett, hogy ketté állt a fülünk… emberből zember lett, és a férjem mondta, hogy figyeljem meg, ha esetleg 2 év múlva találkozunk Vele (az “esetleg”: 2 héten belül szevasztok parasztok- zemberek, lehet soha többé nem is jövünk vissza még látogatóba sem), Rá sem fogok ismerni erre a szeretni való kis “angyalra”, mert amúgy kinézete miatt még most is “angyal”, de a lelke/gondolkodása rohamosan torzul/rohad.

 13. Bajnai eldönthetné, hogy kihez akar beszélni, és mit akar választóknak.
  Amikor azt állítja a Der Standard-ban, hogy Magyarországon demokrácia van, akkor egész egyszerűen hazudik!

 14. A ràkos sejtek is pontosan így mûködnek, óriàsira duzzadva elnyomjàk az egészséges sejteket, akiknek nincs màs vàlasztàsuk :
  vagy ôk is ràkos sejtekké vàlnak, vagy elpusztulnak !
  Zseniàlis analízis, ha valami kozmikus véletlen folytàn Magyarorszàg kilàbal a fasizmusból, ez az íràsa kötelezô olvasmàny lesz a középiskolàkban !

 15. Kitűnő, mint mindig, egy dolgot leszámítva, mert ez téves;
  .
  “..Orbán a frussztrációba belebetegedett lelke miatt a demokratikus verseny helyett a szörnnyé válás útját választotta, és tíz éve magához hasonló kis szörnyeket, kígyókat, “zembereket” nevel…”
  .
  - Két okból is téves ez a bekezdés.
  .
  1, OrKbán eleve patologikus személyiség volt, nem betegedett bele semmibe. Beteg volt már első nyilvános szereplése idején is.
  .
  2, Nem 10 éve nevel szörnyetegeket, hanem színre lépésétől fogva. Gondolom, aki e sorok olvasása közben már elmúlt 36- 40 éves, az pontosan emlékszik orKbánra és bandájára a gengszterváltáskor.
  .
  Én pl. már 14 éves fejjel megmondtam otthon, mennyire ellenszenves ez a nagypofájú, modortalan, trágyakupac kinézetű, hőbörgő, folyamatosan marhaságokat ordibáló alak, és bandája.
  .
  Aki látta a TV- ben huszonpár éve, pontosan tudja, miről beszélek.
  .
  orKbán és kitartottjai egy söpredék, akik tudatosan hozták elő a zemberek legalantasabb ösztöneit, sok, jóra való embert is poloskává változtatva.
  .
  Ha egy országban, vagy területen azt mondják; mostantól a legalpáribb mocskot okádhatod magadból – csak tedd ezt a mi érdekünkben, akkor nem bántunk miatta, sőt, te leszel az Ultra Menő Zember, akkor ott még az értelmesebbje is meghülyülhet.
  .
  Ez klasszikus eset.
  .
  Más kérdés, hogy egy egész társadalom többségének ilyen szintű elhülyítéséhez azért az adott társadalomnak is komoly, eredendő defektjei kell, hogy legyenek.
  .
  Így aztán, meneküljön, ki merre lát.

 16. Marcus Lord
  2013. április 2. kedd
  17:48
  Moderálva.
  .
  Meglepetést szereztél az egy szavas válaszoddal. A szép melódiával csengő név alapján tudnod kell, hogy a mai Magyarország hangja és életszemlélete elpusztította a „felső ezer” hajdani elegáns, egymással kommunikáló stílust. (Lásd a parlamenti reagálásokat, és több helyszíni videókat.)
  .
  A „Nem leszünk gyarmat” és „Szent István országa” szöveget égig emelő, rekedtre ordibáló „zemberek” megfertőzték a felső osztály intelligens, respektált rétegét. Az osztályuk lezuhant az alacsony életszínvonal nívójára. Arra a szintre, ahol az agymosott, korlátolt „zembereket” láthatjuk. A fejük, a vezérük fröcsögő, ország romboló cselekedetei miatt.
  .
  A mai rohanó idővel a köznyelv szakított csodálatos anyanyelvünk szép szavaival. Helyette a lényegre törő, célba találó, zamatos alpári szavak kerültek a szótárukba. Sőt, még a divatos angol szavakkal turmixolt távirati stílusú félszavakat és jeleket is használják az Interneten, amit legtöbb esetben nem értek.
  .
  Nem tudom, hogy milyen gyakran olvasod Bartus László úr kristálytiszta, félreérthetetlen cikkeit. Azokban nagyon ritkán fordul elő drasztikus töltelékszó. Ha pedig az van, akkor félreérthetetlenül kell, hogy megértsék a „zemberek” a fáklyalángot mutató utat!
  .
  noam2 szenzációsan, lakonikus tömörséggel válaszolt helyettem is a számodra sértő cikkre: „brutál és brutál jó.” A „zemberek” és az emberek közötti differenciát csodálatos anyanyelvünk zamata nélkül lehetetlen lenne jobban generálva kifejezni! (Kivételt képez az egyetlen szó, ami a ló egyik testrészével, kötőszóként is tündököl hazánkban.)
  .
  Széchenyit idézve: „Nyelvében él a nemzet.”

 17. A Bibliában – Isten szava szerint – a mindenkori társadalmi problémákért a választott, és az Isten által kijelölt “őrállók” a felelősek. Rájuk kénytelen hallgatni az emberek többsége. Mindez meg van írva Ezékiel könyve 33-ik fejezetében. Ennek az értelmiségnek és a papságnak jelentős része nem ismeri a Bibliát , pedig verik a mellüket, hogy milyen nagy keresztények. Nem az egyszerű nép a felelős a fidesz túlhatalmáért. Nem volt elég “ŐRÁLLÓ”, akik felvilágosították volna őket arról, hogy mi az igazság, kik hazudnak, kire kell hallgatni. Többek között a templomi prédikálókra hallgattak. Természetesen az MSZP-t le kellett váltani, de nem túlhatalmat adni egy neonáci bandának. Nem kell őket dicsérni és fasisztának nevezni, ők neonácik.

 18. Szolgálati közlemény!
  Ennek nincs köze a cikkhez, de kénytelen vagyok jelezni, hogy a website fenntartási költségeit ebben a hónapban is fizetnem kell. Az eddigi befizetett Kohányi tagsági díjak már több mint fél éve kimerültek, és havonta 560 dolláromba kerül ez a kis szórakozás, amelyet egyedül zsebből fizetek. Ez nagyjából 120 ezer forint havonta, én természetesen ingyen dolgozom rajta, hiszen az enyém. Ne érezzen senki semmilyen kényszert, de akinek módjában áll, az kérem, támogassa meg a működésünket, hogy ne egyedül viseljem minden anyagi terhét. A kolléga nevében is köszönöm, aki a híreket tölti.
  Nagyon köszönöm, Bartus László

 19. Bajnai valóban rossz politikus, Mesterházy viszont egy sült buta. (s akkor még finom voltam:( )

 20. Eldrad,
  Ez a hangnem már a nyolcvanas években elindult, és többek figyelmeztetése ellenére terjedt, mert a régi hatalom már nem tudta (hatalmi szempontok alapján nem is akarta) megfékezni. Így a rendszerváltáskor már megörököltük, és az új rendszernek sem volt ereje ellene. Nem is nagyon lehetett, hiszen azt Zűrös Mátyás kajabálta ki a parlament ablakából, pozsgayk tolongtak születésénél, és a “mindent meggondoltam, mindent megfontoltam” pózt felvevő Antall Józsit emelte föl a bunkó józsival együtt.

 21. Én mindig is mondtam,hogy Bajnai egyszerűen túl becsületes ahhoz,hogy megvívja Orbánnal ezt a harcot.Ebből is látszik.
  Én már egyre inkább úgy látom,hogy a DK itt az egyetlen párt ami itt tényleg kormányváltást akar.

 22. Ezt a vezetőt az ország 2/3-a VÁLASZTOTTA.
  Ha megszegi a vállat követelményeket A ZORSZÁG
  ugyan kit lehetne büntetni a követelményeket megszegő ZORSZÁG helyett?
  Azt az 500ezer embert, aki már távozott? Ugyanis aki ezután születik, már az
  is nyögni fogja a következményeket egész életében.
  Már régen nem vagyunk megszállva. Azóta már szabadon döntöttünk!
  .
  Mi miért nem akarjuk észrevenni, hogy nekünk ez nem jó és
  Ő EZT SZÁNDÉKOSAN NEM AKARJA ÉSZREVENNI?
  ŐT DEMOKRATIKUSAN VÁLASZTOTTÁK, ezért mindenkinek KUSS!
  (vagy már minden mindegy, csak menjünk(!?), akár fejjel a falnak is)

 23. A “zemberek” kifejezést azután kezdte használni a fidesz, amikor már nekik is kínos volt a szép “polgár” szavunk lejáratása, kisajátítása. Természetesen soha nem tartotta Orbán az állampolgárokat és önmagát sem polgároknak, az is az újbeszéd egyik eleme volt. Addig használták, amíg rá nem úntak.

  Pedig egy valódi polgári pártra és öntudatos polgárokra nagy szükség lenne.

 24. olah zsuzsanna

  Jajjjjj! nagyon jo! Koszonet.
  /ezekkel a cikkekkel nem alszik el az agyam es nyitogatodik a szemem/

 25. admin,
  Holnap utalok.

 26. Kedves girbegurba, köszönöm. Nagy felhívást nem teszek, mert utána mindig még kevesebben fizettek. :)) Jó lenne, ha egyszer legalább a tárgyi költségek megtérülnének. Vannak olyan családok, akik annyiból élnek egész hónapban, amit én erre zsebből ráköltök. Mégiscsak egy közösségi helynek gondolom ezt, mintha egy klubba összejárnánk. Ha bérelénk ehhez egy termet, összedobnánk az árát. BL

 27. Admin
  Furcsának találom, hogy akik ide járnak nap mint nap, azok nem járulnak hozzá a költségekhez. Nem lehetne fizetőssé tenni az oldalt? Vagy butaság?

 28. “Azon vannak egyesek fennakadva, hogy erős szavakat használok.”
  Ugyan.
  Vannak akik lényegre törőbben fogalmaznak.
  .
  “Kormánypárti polgármester: „egy sor cigány, egy sortűz”
  Mint arról az Alsóörsi Hírhatár beszámolt, tavaly november 21-én Bulcsu Elemér, a Heves megyei Apc Fidesz-KDNP-s polgármestere a falu képviselő-testületének közmeghallgatásán cigányozott: „egy sor cigány, egy sortűz” – tett javaslatot a cigánykérdés megoldására.
  Mint Martonos Imre nyugalmazott rendőr főtörzszászlós – aki 2010-ben a Jobbik helyi polgármester-jelöltje volt – az atv.hu-nak elmondta, november 21-én egy, a helyi közbiztonságról szóló közmeghallgatást tartott a képviselő-testület, ahol ő is jelen volt. A hangulat elég paprikás volt, mert a falu lakosai nem kaptak választ a felvetéseikre. A polgármester egyszer csak azt kérte, hogy álljon le a hangfelvétel és a jegyzőkönyv, majd utána közölte, hogy a megoldás szerinte „egy sor cigány, egy sortűz”. Mint Martonos fogalmazott, „ilyet egy hivatalos személy nem mondhat”.
  http://atv.hu/belfold/20130402_kormanyparti_polgarmester_egy_sor_cigany_egy_sortuz
  .
  Ugye, vannak akik “lágyabban” fogalmaznak.
  Magyarország, 2013. április 02.
  (Az utcák még mindig csendesek.)

 29. Hogy mennyien vannak a “zemberek”, azt pontosan mutatja, hányan ugrottak rá a rezsicsökkentés című hazugságra.

 30. Ez a zemberek országa, butaság, aljasság, primitívség. Iszony, iszonyodás ezektől a lárváktól. Nem magyarázzuk már semmivel az aljasságaikat, tudattalan, szorongás, kollektív tudattalan stb., akik erre képesek, ami itt történik azok egyszerűen szörnyek, olyan szörnyek, akik fel is vállalják szörny voltukat. Ez ez a zemberek országa a primitívség és aljasság földje. Undorító.

 31. Nagyon jó lett,néhol kínomban felnevettem.Zseniális,hogy még ilyen tragikus témáról is képes ironikusan írni,úgy,hogy még vicces is legyen de ne komolytalan.
  “Sötétek és buták…mint a dögevő turul”
  Ez tehetség.
  Amúgy félelmetesen igaz,hogy az emberek hogyan változnak zemberré.Nekem is néhány ismerősömnél megfigyelhetőek az elállatiasodás jelei.Diplomás ember régóta tisztességesnek ismertem egyszer csak el kezd nekem beszélni a zsidó világ összeesküvésről bizonygatja,hogy “azért akarják a kormányt megbuktatni külföldön mert itt akarják a zsidók új hazáját felépíteni.Már jönnek is lakóparkokat építenek nekik,olvassam el a kuruc infót meg az echo tv-n is a Szaniszló Ferencet nézzem meg”.
  Annyira megdöbbentő volt,egyszerűen nem értettem,hogy egy normális ember mitől hülyül így meg.Komolyan belegondoltam,hogy akárki megbolondulhat akár még én is ilyen lehetek?Inkább kinyírnám magam az biztos.
  Meg szegény nagymamám mesélte,hogy még a Rákosi rendszerben osztályidegennek számítottak mert módos gazdák voltak.Volt egy régi barátja a családnak akinek sokat segítettek mert neki meg nem volt földje,rendes embernek ismerték gyakran vendégeskedett náluk.Amikor a kommunisták hatalomra kerültek ez az ember is belépett a pártba és rövid időn belül teljesen kifordult magából.Ha az utcán meglátta nagymamámat vagy a testvérét mindenféle trágárságot ordítozott utánuk és ijesztgette őket.:”te mocskos rohadt fattyú,agyon verlek stb”
  Így hozta ki az emberből az állatot az a rendszer.
  Meg egyszer láttam egy dokumentumfilmbe,hogy németek beszéltek a náci rezsimről,olyanok akik átélték.Az egyik bevallotta,hogy-a 30-as években még csak kisgyerek volt nem értett semmit a politikából-de a szomszéd zsidó kislányt rendszeresen véresre verte.
  Megkérdezte a riporter,hogy miért.
  Azt felelte:nem tudja.
  Így válik az ember zemberré.Ezek a diktátorok nagyon értenek hozzá,hogyan hassanak az emberek primitív ösztöneire és,hogyan hozzák felszínre a bennük lévő gonoszt.

 32. Kedves Bartus Úr !
  Nekem soha nem volt az ön stilusa feleslegesen kemény, ne tán modortalan.
  Vallom önnel eggyütt, nem olyan idöket él ma az ország, hogy eltartott kisujjal, metaforákkal övezett fanyalgo kritikával éljünk.
  Igaza van, most is, az elfajzottakat nevükön kell nevezni, a gennyes fekélyt nem ráolvasással kell kezelni, hanem tüzes vassal.
  Bajnai katasztrofális tévedése az általa hangoztatott kieggyezési szándék.
  Hogy ez hogy ???
  Azt mondja helyre állitani a törvényes demokráciát, miközben kieggyezni azokkal a köztörvényesekkel, akik ezt megpucsolták ?
  Az egyeduralomra törökkel kiegyezni? Akik leamortizálták az ország összes olyan vivmányát ami megkülönböztetett minket a félázsiai , afrikai törzsi kulturátol?
  Már bocsánat, de ez ugyan ugy nem törvényes, mint amenyire esztelen elképzelés.
  Tudomásul kell venni ! Ki kell irtani ezt az ember ellenes, demokrácia ellenes fekélyt az utolsó sejtig ! Ha kell, a legdrasztikusabb eljárással. ! Nem szabad hagyni hogy az orszég ne nézzen szembe Orbán nemzet ronto dulásával, ahogy nem nézett szembe soha a Horty féle jobboldal nemzet vesztésével sem !
  Nincs kegyelem, most nem lehet kegyelm. Elö kell venni, meg kell találni hozzá a törvényes eszközöket, és egyszer s mindenkorra tenni rola, hogy az ilyen nézeteket vallók, ne kerülhessenek mégegyszer a hatalom közelébe se.
  Kieggyezni… az eszem megáll.
  Maguk alá gyürték az ország stratégiai jövedelem szerzö forrásait, a médiákkal eggyütt, de majd most ök valami megmagyarázhatatlan okból, hajukat tépve, jo utra térnek ?
  Na ez az amiről mindig beszélek. A mai ellenzék prominensei a végtelenségig amatőr , impotens módon viselkednek.
  De persze arra vigyáznak, hogy egy valoban karakteres, tenni képes, jo helyzetfelmérő képpeségü kaliberü mint Gyurcsány, csak a partvonalon ácsorogjon.
  Miért érzem én ugy, hogy még nagyon sokáig nem lesz módom egy normális élhető országba haza látogatni sem ?
  Egyáltalán megélem? megéljük még ?

 33. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon, nagyon fontos írás.Vajon Bajnai megérti-e? Mesterházy nem, ebben szinte teljesen biztos vagyok. Ne legyen igazam!

 34. Bajnai könyörgésével, nagyon nem értettem egyet, én sem.
  Mi az , hogy nem az embereket kell büntetni, azért mert rossz kormányuk van!
  Igenis meg kell büntetni a zembereket, még akkor is , ha az emberek is szívni fognak miattuk. Azután, majd megtanulja mindenki, hogy gondolkodjon és nyissa ki szemét mielőtt vezetőt választ.
  Keserves lesz a tandíj és egyforma, mind az embereknek, mind a zembereknek.

 35. A stílusa engem a haragvó buddhàkra emlékeztet : sokkal erôsebben, sokkal intenzívebben közvetítik az együttérzést, hatàsuk nagyobb,mint a szelíd buddhàké, ennyi,a haragjuk nem valódi harag .
  Ha kérhetjük, ne vàltoztasson rajta.

 36. Köztársaság 2o13.o4.o2.
  Kedves Bartus László!
  Igazava minden szempontból!

 37. Laci, ebben semmi trágár nem volt. A szokásos hibátlan színvonal.

 38. Husz János Puszita

  Egészséges is Bartus úr.
  Én nagyon bírom az erős szavait, erős érzésekkel telített metaforáit.
  A finom lelkek intellektualizálással védekeznek ugyanazon belső frusztráció ellen, amit az zemberek gyűlölettel és irigységgel próbálnak magukban elnyomni.
  Csak a módszer más.
  Remek cikk. :D

 39. “Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép,
  s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép,
  de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen,
  és csecsszopók, akikben megnő az értelem,
  világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva,
  míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja,”
  Azért nem csak zemberek élnek itt, hiszen 1 millió ember eleve nem EZEKRE szavazott, a szavazati joggal nem rendelkező gyerekekről már nem is beszélve.
  Hiszen még Istennel is alkudozni lehetett, hány igaz emberért könyörülne a világon. És ott nem minden harmadik, negyedikről volt szó!
  A zemberek persze megérdemelnék, de a szankciók az országot sújtanák, annak minden lakójával együtt, beleértve az ártatlanokat is, és a jövőbeli kilábalást akadályoznák. Bajnai és Mesterházy ezért lobbyzik. Nem Orbánért: az országért. Mert nem lehet különválogatni benne a zembereket és az embereket. Ha lehetne – akkor minden szavával egyetértenék. De így vannak azért fenntartásaim.
  No és persze egyéb praktikus szempontokból is: hiszen a választási küzdelemben majd jól jön, hogy Orbán Brüsszelben mószerolta az akkori MAGYAR kormányt a nemzet érdekei ellenében, de bezzeg az ellenzék.hazafi volt!

 40. admin (2013. április 2. kedd 20:04)
  Kb. 5,3 nap utalva :-)

 41. Ember
  Zember
  Zembe
  Zombe
  Zombi
  / Frederick Karinthy után szabadon… /

 42. “Szolgálati közlemény!
  Ennek nincs köze a cikkhez, de kénytelen vagyok jelezni, hogy a website fenntartási költségeit ebben a hónapban is fizetnem kell. Az eddigi befizetett Kohányi tagsági díjak már több mint fél éve kimerültek, és havonta 560 dolláromba kerül ez a kis szórakozás, amelyet egyedül zsebből fizetek. Ez nagyjából 120 ezer forint havonta, én természetesen ingyen dolgozom rajta, hiszen az enyém. Ne érezzen senki semmilyen kényszert, de akinek módjában áll, az kérem, támogassa meg a működésünket, hogy ne egyedül viseljem minden anyagi terhét. A kolléga nevében is köszönöm, aki a híreket tölti.
  Nagyon köszönöm, Bartus László”

  A tamogatasi igennyel egyetertek.
  Mindosssze egy kerdes. Hogyan?

 43. Könnyen lehet hogy a németek se jöttek volna rá olyan könnyen, hogy nem volt olyan nagyon nagy siker a Hitler féle “unortodoxia”, ha nem találták volna magukat nagyjából a földbe döngölve, éppen a Hitler féle “unortodoxia miatt.

 44. Köszönöm az írást ! Egyetértek! Az Utóirat is fenomenális. “Legnagyobb példaképeim úgy kezdték ugyanezt a mondanivalójukat, hogy “mérgeskígyók fajzatai”. Hozzájuk képest én egy opportunista vagyok, pedig ugyanazokról, ugyanazoknak, ugyanazt mondom. Hihetetlen, hogy mennyire nem érdekel a finnyások véleménye, akiket a szabadságuk elrablása, az emberi jogaik sárba tiprása nem zavar, csak az erről szóló erős szavak. ” Szóval az egész Telitalálat !

 45. Kedves Attila Csige,

  előre is köszönjük a támogatását. Itt mindent megtalál: http://nepszava.com/kohanyi-tarsasag

  Üdvözlettel, Bartus László

 46. Kedves Bartus úr,

  Ez a bekezdés ” Bajnai (és ész ellen beoltott főtanácsadója, pártelnöke) téved, amikor azt hiszi, hogy a “zemberek” valaha is rájuk fognak szavazni. A “zemberek” sötétek és buták, mint az anyaföld, ……….. Megmondom mi lesz itt elásva: a humán teremtmények csontjai tömegsírokban, miután a “zemberek” furkósbottal agyonverték őket, ha ezt nem állítják meg időben.
  .
  Nagyon értékelem ezt az írását, a fenti bekezdés azt hiszem önmagában is, na hogy is mondjam, remélem egyszer ha lesz ideje amit itt felvetett, részletesebben egy teljes cikkben kibontja. Nagyon megérdemli ez a gondolat, mert ez valóban már többről szól mint Bajnai, a fasizmus, Hitler és Goebbels és a zemberek.
  ————
  Az országot ne büntessék kijelentés, éppen most írtam egy másik hszemben, hogy ez egyszerűen populizmus, kár ilyesmivel degradálni egy beszédet.
  ———-
  “Ezzel szemben az igazi ellenzék azt mondja, hogy a magyar “zembert” picsán kell rúgni, de úgy, hogy a szemei kiessenek.”
  .
  Nem tudom hol és kitől, régebben egy közismert személy mondta, hogy ” ha látsz egy magyart adj neki egy pofont, tudni fogja miért kapta” . Azt hiszem azóta sokat változott a helyzet, és bár azóta egyre inkább rászolgál, már egyre kevésbé fogja érteni miért kapta.
  .
  Ami az utóiratot illeti, jaj kérem ne mentegetőzzön, ne magyarázkodjon!! Csak lovat ad a finomkodók alá és ront a hatáson. Nincs oka erre.
  .

  Én korábban írtam, hogy az obszcenitásra nincs mentség, de viszont van három eset amikor jogos és tolerálható.

  1. Ha idézet valakitől, azaz pontosan hűségesen reprodukál a hitelesség érdekében.

  2. Ha egy obszcén helyzetet mutat be hűségesen.

  3. Ha olyan embereket szólít meg olyan témában, amelyre a az obszcén szavak alkalmasak, vagyis ha nem használná és finomkodna az hiteltelenül mutatná be a valóságot, azaz elferdítené a tényeket. A szépirodalmi művekben is vannak obszcén szavak ha ez szükséges.
  .
  Nem tolerálható, ha az első két eset nem áll fenn, ha az obszcén szóhasználat inkább hátrányosan ront a mondanivalón, vagy ha csak üres káromkodás. Szerintem az ön esetében erről nincs szó, bárcsak kivenné az utóiratot.

 47. Attila Csige
  2013. április 3. szerda
  02:49

  Kedves Attila Csige,

  Én sajnos nem tudom támogatni, de azzal nem is mennének sokra, viszont sok olyan emberrel találkozok akik képesek lennének mind erkölcsi mind anyagi támogatásra. Mostanában a történt események miatt egyre nő a Magyarország iránti érdeklődés főleg üzleti de egyeben politikusi körökben is és a rangos elismert nemzetközi online lapok mellett (FT, Bloomberg, Nikkei, stb.) hajlamosak figyelni a kevésbé vonalas de néha hasznosabb érdekesebb betekintést nyújtó első kézből származó hírek vagy vélemények iránt. Ezt tapasztalatból tudom.

  Ahol tudom ajánlani fogom az AN-t de talán önöknek is érdemes lenne megfontolni, hogy időnként egy egy fontosabb hírt vagy véleményt, ha rövidített változatban is, de angolul betenni. Nagyon kevesen beszélik a magyar nyelvet, kevesebben mint amilyen sok embert érdekelne a helyzet, de ha az angolban felcsípnek valami hasznosat még a fordítási nehézségeket is vállalhatják. Ha én ajánlom akkor fel fogom hívni a figyelmet a támogatási lehetőségre is.

 48. Egyetértek Bartus úrral. én magam is már sokszor leírtam itt a magyar emberek felelősségét az előállt helyzetét, a sunyi és számító hallgatást, amellyel az emberek a nagy nehezen kivívott jogaiktól való megfosztásukat fogadják; ahogy a fillérekért, vagy ami még ennél is rosszab, gyűlöletkeltéssel megvásárolható lekületükért is megvetéssel szóltam.
  Bartus úr, most ismét jól érzékelte, hogy világos beszédben kell összefoglalnia a sehova sem vezető ellenzéki politikának a lényegét.

 49. Nem kell izgulni, azt fogjuk kapni, amit megérdemlünk:
  még további sok-sok évig a Fideszt – oszt jó lesz nagyon!
  A zemberek nem foglalkoznak a demokrácia deficitjével, hogy a haza leamortizálva, hogy naponta mennek embertársaik önként a halálba, áh, nem érnek rá, mert számolják a rezsicsökkentést…..
  Csak belső elmozdítása lehetne a vezérnek, de az közülük kinek lenne az érdeke?! Na, ugye! Ha magától nem dől ki, akkor marad, ha kell kitömve is….

 50. Kezd kirajzolódni a létezők rangsorrendje: Orbán és a kerekasztal rablólovagjai “a nemzet”, a ghoulhorda, amely fenntartja az orbanizmust “a zemberek” – és a belső száműzöttek, akiknek a nevét nem is ejtik ki, “a nép”.
  (Ha kiejtenék a nevét, a végén még öntudatosulna, és nem engedné magát lábbal taposni Orbánia által. Így a “nép” szó, éppen kirekesztésmentes jellege miatt, tiltólistán van ‘89 óta. Persze, a népjelleget megsemmisíteni igyekszik az “értelmiség” kasztosodási igénye, és az, hogy a bérből és fizetésből élők erőszakkal és sznobériából “középosztálynak” hazudják magukat, miközben kulturális igényeik a karácsonyi házdíszítés és a focimeccs… Amíg ezek vissza nem találnak önmagukhoz, és nem vállalják, hogy ők nem “elit”, hanem egyenrangúak, addig marad Orbánia.)
  Itt akkor kimarad a “magyarok” – ez ingadozik: hol kitüntetésként megadja Orbán “a magyar családok”, hol saját körére vonatkoztatja “a magyarok érdeke”…
  Így néz ki, nemde?


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók