- Amerikai Népszava Online - http://nepszava.com -

Üzenjük Ferencnek: “Add el mindened!”

hétfő, március 25th, 2013 In FEATURED, Világ | Comments Disabled

Üzenjük Ferencnek: "Add el mindened!"

Róma – Az új katolikus pápa megkezdte elődei nyomdokán a képmutató szemforgatást: a pénz – és hatalomvágyat ostorozta, amely soha nem kerített úgy hatalmába senkit, mint a római katolikus egyházat, amely hamis adománylevelekkel terjeszkedett, sok esetben rablásokkal, közönséges rablógyilkosságokkal szerezte vagyonát. A Szent Ferenc képmásaként képmutatóskodó jezsuita arról beszélt, hogy “a szemfedőnek nincs zsebe, a pénzt nem vihetjük magunkkal halálunk után”. Kezdheti Ferenc a példamutatást a katolicizmus nevében: tegye azt, amit Jézus ajánlott a főembernek, ossza szét a Vatikán minden vagyonát a szegényeknek, és kövesse őt.

A Szent Ferenc báránybőrébe bújt újabb farkas a gazdagság ellen beszélt húsvét előtt a dúsgazdag Vatikánban. A példaképének nevezett Szent Ferenc azonban mindenét eladta, szó szerint az utolsó ruhadarabjától is megszabadult, és koldulásból élt, az emberek adományaiból tartotta fenn magát. A kincsekkel felhalmozott Vatikánból szegénységet hirdető pápa követhetné Jézus tanácsát, aki úgy küldte ki a tanítványait, hogy ne vigyenek magukkal erszényt, se táskát. Ferenc álkeresztény egyháza a történelem során sorban tagadta meg a halottak eltemetését is, ha nem kapott a pap valamilyen értékes adományt, vagy nem kapott elég pénzt. Nem szolgáltatta ki azokat a “szentségeket” sem, amelyeket Isten ingyen adott az embereknek, amelyekről a Biblia azt mondja, hogy ingyen vettétek, ingyen adjátok.

A római katolicizmus pénzt kért még a bűnbocsánatért is, amelyért Jézus Krisztus, Isten Fia halt meg. Erről a Biblia azt mondja, hogy nem aranyon, nem ezüstön, hanem az ő drága vérén váltott meg mindenkit a bűnei alól, de Ferenc egyháza még Jézus megváltó vérét is pénzzé tette, végigrabolta a világot a kereszteseivel, a királyoknál nagyobb jövedelemre tett szert a kivetett adókkal, de maga átokkal súktotta azt, aki adót mert tőlük kérni, dúskálnak a javakban, saját bankjuk van, befektetéseik, hatalmas ingatlanvagyonuk, és aki mindezek tetején ül, arcátlanul kárhoztatja a pénz és a hatalom szeretetét, hozzájuk képest szegény embereket kárhoztatnak bűntudattal, közben jó szokásukhoz híven burkoltan még zsidóznak is.

Nem szakadt le az ég, amikor Ferenc azt mondta, hogy “Jézusnak sem a földi hatalom számít: nincsen vagyona, nincsen udvara, Pilátus előtt mégis Jézus a király, aki magára veszi a világ szennyét, bűneit, és saját vérével lemossa a mi bűneinket is!” Ezzel szemben ő elmondhatja magáról, hogy ugyan a kereszténység nevét bitorolja, és merészeli Jézus nevét a szájára venni, akihez semmi köze nincs, de neki hatalmas vagyona van, hatalmas udvara, úgy él, mint egy földi császár. Attól, hogy farizeus módon a katolikus papnak nem írják nevére a vagyont, csak használja királyi módon, amíg él, és nem lehet családja, nehogy a pénz kifele is menjen, ne csak befele, úgy tesznek, mintha a vatikáni gazdagság nem az övék lenne, és úgy élnének, mint egy borsodi munkanélküli a palotáikban.

Jézus Krisztus azt mondta Pilátusnak, hogy az ő országa nem evilágból való, ezzel szemben a hazug és képmutató Ferenc elődeivel összhangban elmondhatja, hogy az ő országa evilágból való, igazi földi evilági ország uralkodója, királya. Vatikán ország a neve, saját pénze, hadserege, börtöne van. Az ő országa evilági hatalmakon élősködik, részeg a szentek vérétől, mert “eretneknek” nevezve legyilkolták az igazi hívőket, és a helyükbe léptek. Jézus Krisztust a jezsuita Ferenchez hasonló képmutató farizeusok gyilkolták meg, és a Bibliával összhangban, meszelik annak a sírját, akit meggyilkoltak. Nem véletlen, hogy 313-ban már azzal a római birodalommal léptek szövetségre, amelynek katonái kivégezték az Isten Fiát. Szájukkal szeretik az Istent, de a szívük távol van tőle.

A világ romlottságát és hamisságát mutatja, hogy ebből a hazugságból és képmutatásból nem vesz észre semmit, és ünnepli a gyilkosok utódját, aki még hitlerjugend elődjénél is hamisabb báránybőrbe bújt farkas. A világ nem szereti az igazságot, hanem a hazugságot. Ezért nem a keskeny úton jár, hanem a hamis vallás széles útján, amely a pusztulásba visz. Pál apostol azt mondta, hogy jönnek olyan hamis apostolok, akik más Jézust prédikálnak, más evangéliumot hirdetnek. Nem is csoda, hiszen a Sátán is világosság angyalává változtatja magát, nem nagy dolog azért, hogy az ő szolgái is világosság angyalává változtatják magukat. Ferenc jezsuita, aki a katonai diktatúra alatt élt vígan Argentinában, a Sátán új szolgája a Biblia szerint.

Pál azt is elmondta, miről lehet megismerni az igazi apostolt a hamistól. Azt mondta, hogy ő saját kezeivel gondoskodott magáról, senkinek a pénzét nem kívánta, emlékeztetett arra, hogy Jézus azt mondta, jobb adni, mint kapni. Mindennek ellenkezője a római katolicizmus, amelynél nagyobb rabló és fosztogató szervezet még nem volt a földön, és amely minden részletében tagadja az evangéliumot, mindazt, amit Jézus Krisztus valaha mondott és tett. A katolicizmus pogány vallás, szöges ellentéte a kereszténységnek, amely a zsidó hit beteljesedése a zsidó Messiásban, amelybe a pogányok csak beoltattak.

Jézus Krisztus ostorral hajtaná végig a képmutató Ferencet Rómában, ha érdekelné, hogy bálványimádó pogány vallás főpapja miket mond. Ferenc pápa a világ legnagyobb rablott vagyonán ülve kárhoztatja a pénz és a hatalom szeretetét, de azt nem osztja szét a szegényeknek. A világ első keresztény gyülekezete a jeruzsálemi gyülekezet volt, amelyben mindenki összeadta azt, amije volt, abból fedezték a költségeiket, és támogatták a szegényeket, akik szükségben voltak. Ez a bibliai minta, amelyhez köze nincs a római katolicizmusnak. Péter apostol is ezt tette, aki soha életében nem volt Róma püspöke, soha nem volt pápa, hanem ázsiai gyülekezeteket alapított, a zsidók apostola volt, míg Pál a pogányoké. Ananiás és Zafira, akik visszatartottak az eladott birtokuk árából, holtan estek össze Péter lábainál. Ennek a Péternek a nevét bitorolja a pogány római császárok maskarájában annak a szervezetnek a vezetője, amely nem a szegényeknek osztotta a gazdagok vagyonát, hanem a szegényeket is kifosztotta az utolsó fillérjükből is, és mások zsírján gazdagodott.

Ferenc pápa elődeihez híven mutatkozott be, a képmutatás és a hazugság mintapéldájaként bizonyította, hogy gyilkos és rabló elődei hagyományait és hazugságait folytatja. Méltó lesz elődeihez.


Article printed from Amerikai Népszava Online: http://nepszava.com

URL to article: http://nepszava.com/2013/03/vilag/uzenjuk-ferencnek-add-el-mindened.html

Copyright © 2010 Amerikai.com Blogs. All rights reserved.