Bartus László: Kígyótojás 2013. március 31. vasárnap 8:13

Bartus László: Kígyótojás

A szabadságról, a szabadság áráról és a Polgári Radikális Párt megalakításáról szeretnék szólni. Bevezetésként szeretnék felidézni két nyugati értékelést, amely a múlt héten jelent meg. Az egyik Paul Lendvai véleménye, a másik ötven nyugati művész és tudós álláspontja. Paul Lendvai azt mondta, Magyarország nem diktatúra, de úton van afelé. Az ötven nyugati művész ezzel szemben Magyarország fasizálódásáról beszélt. Az Orbán vezette Magyarországot Európa rothadó gócának nevezte. Kijelentették: a demokratikus társadalom megszokott tiltakozásaival Magyarországon már semmit nem lehet elérni. A magyar értelmiségről azt mondták, hogy az hallgat, akcióik legfeljebb saját lelkiismeretük megnyugtatására szolgálnak. Felszólították a világot, hogy fel kell szabadítani Magyarországot, és lázadásra buzdították a magyar lakosságot.

Paul Lendvai és az ötven nyugati híresség között az a különbség, hogy utóbbiak nem ismerik a magyar értelmiségi elitet, amelyet Paul Lendvai nemcsak ismer, hanem akiknek meg is akar felelni. Lendvai azt ismételte meg, amit ez az értelmiség hangoztat, a magyar ellenzéki pártok vezetői, az ellenzéki média meghatározó személyiségei kezdettől hajtogatnak: Magyarországon még mindig demokrácia van. Vannak kedvezőtlen jelek, visszaélések történtek, de az ország még mindig demokrácia. Ennek szellemében készülnek a 2014-es választásokra. Az ötven nyugati értelmiségi felhívása azért született, mert ezt a véleményt nem osztják. Megértették, hogy Magyarországon nincs ellenzék, az értelmiség nem felel meg a feladatának, elárulta az országot, a népét, elárulta a demokráciát és a demokratikus Nyugatot. Nem lehet számítani arra, hogy megvédik Európát a kontinens rothadó gócától.

Magyarországon még azt sem értették meg, hogy ez a civilizáció hadüzenete a magyar fasizmusnak, és a fasizmussal kollaboráló, hazug, áruló értelmiségnek. Hadüzenet a hazugságba menekülő ellenzéki pártoknak és ellenzéki médiának. Paul Lendvai nem azok között van, akik Magyarország felszabadítását hirdették meg, hanem az árulók között jelölte ki saját helyét. Az igazságnál fontosabb számára, hogy a budapesti értelmiség elvárásainak megfeleljen. Lendvainak fontosabb, mit mond róla a gyáva és áruló pesti értelmiség, mint az igazság kimondása.

Magyarországon megszégyenítik, és megalázó jelzőkkel illetik évek óta azokat, akik az ötven nyugati vezető értelmiségivel összhangban minősítik az Orbán-rendszert. Drámai hangú nyilatkozatuk nem késztette önvizsgálatra azokat, akik a mai napig szépítik a helyzetet, mentegetik az Orbán-rendszert, demokráciának nevezik a diktatúrát. Az ötven nyugati tekintélyt egyelőre nem hülyézték le azok, akik magukat mértékadónak nevezik, és gúzsba kötik Magyarországon az ellenállást. Orbán rendszere nem működhetne nélkülük, akik eltartott kisujjal szállnának fel ma is a vagonokba, ha lenne hova vinni őket. Egyetlen percre sem vették magukra a kritikát, és nem néztek szembe sem a tévedésükkel, sem a felelősségükkel. Magatartásukkal igazolták a róluk felállított diagnózist. A magyar népnek meg kell értenie a nyugati demokráciákból érkező üzenetet. Nem számíthat a magyar értelmiségre, az ellenzéki pártokra, sem az ellenzéki sajtóra, amely becsapja őket: demokráciát hazudik naponta, és készíti elő az ország teljes összeomlását. Legrosszabb esetben Magyarország felosztását.

A demokratikus Nyugat nem demokráciát lát, hanem fasizmust. Európát veszélyeztető rothadó gócot. Magyarországra nem úgy tekint, mint egy demokratikus választás útján hatalomra jutott kormány legitim uralmára, hanem törvénytelen hatalombitorlókra. Egy megszállt országra, amelyet talpnyalók serege működtet, az ellenzék és az ellenzéki média legitimál, amely a rendszernek nem ellenzéke, hanem szerves része. A Nyugat udvariasan kivár, és értetlenkedik. De ha látja, hogy Magyarországon virágzik a nácizmus, az antiszemitizmus, az államforma fasizmus, a kormányzás a hazugság rendszerére épül, akkor elgondolkodik. Ha rögzíti, hogy ez az ország Európa közepén a demokratikus Nyugatot tartja ellenségének, a bankok zsidó-világösszeesküvése ellen folytat szabadságharcot, rabszolgamunkára építi a gazdaságot, és ebben a magyar nép többsége támogatja, akkor egész Magyarország lesz a civilizáció ellensége, és kivágásra ítélt góc, nemcsak az Orbán-Simicska maffia. Ma csak csodálkoznak, hogy a legnagyobb ellenzéki párt elnöke azért megy Brüsszelbe, hogy a fasisztákat megvédje. Bajnai volt miniszterelnök a világot nyugtatgatja, a választási győzelemről szóló légvárakkal félrevezeti. De amikor megértik, hogy ez az egész így együtt beteg és életképtelen, gyógyíthatatlan fekély, akkor az ország mindenestül lesz a civilizáció ellenfele. Ha Magyarországon nem látszik következetes demokratikus erő, a nép egységesen olyannak mutatkozik, amely a gyűlölet filozófiáját vallja, és nem képes népirtásokat elítélni, akkor mint rákos daganatot kivágják örökre Európa testéből.

Európa kezdi belátni, hogy az ellenzéki politikusok ugyanúgy hazudnak, mint Orbán Viktor. Azzal hitegetik a magára maradt népet, hogy egy diktatúrával szemben, nem demokratikus választáson nyerhetnek. Azzal a hazugsággal áltatják a magát megszabadítani képtelen országot, mintha demokratikus eszközökkel vissza lehetne fordítani a diktatúrát. Pedig pontosan tudják, hogy 2014-ben semmi esélyük nincs. Ha képesek lennének összefogni, ha többségbe kerülnének, akkor sem. De nem akarják tudomásul venni, hogy a diktatúra ellen fel kell lázadni, ki kell fizetni a szabadság árát. Mesterházy Attila elhiszi, hogy 70 éves kora előtt miniszterelnök lehet belőle Magyarországon. Úgy járkál, mint egy koronázás előtt álló király, miközben az országában megszűnt a jogállam, nincs Alkotmány. A Nyugat látni fogja, hogy ez az ellenzék a legkisebb morális érzékkel sem rendelkezik, segédkezik abban, hogy a kontinensre veszélyt jelentő dögkutat demokráciának láttassa. Az ellenzék médiája demokráciának hazudja az országot, ahol ellenzéki találkozóhelynek számító szórakozóhelyet rendőrök szállnak meg. Ez karnyújtásnyira van a nyílt, totális diktatúrától.

Az ellenzék becsapja a híveit, amikor nem a rendszer természetéről, hanem a pillanatnyi stádiumról beszél, és a kettőt összekeveri. Egy kígyó a tojásban is kígyó. Amikor kibújik, és ártatlanul tekerőzik a csirkék között, akkor is kígyó, és amikor ötméteresre nő, és lenyeli egyben a tehenet, akkor is kígyó. A rendszer természete a kígyó, a stádiuma pedig az, hogy még a tojásban van, kibújt onnan, vagy tízméteres szörnyeteg. Az ellenzék és hazug médiája azt állítja a tojásból kibújt kígyóról, hogy nem kígyó, mert még nem harap, szelíden tekergőzik a szalmában. Eltaposni azonban csak ebben a stádiumában lehet. Amikor tízméteres lesz, és keresztben nyeli le a bivalyt, akkor már nem. Paul Lendvai azt mondta, ez még nem diktatúra, mint Kazahsztán. Ez nem igaz. Ez a diktatúra éppen olyan diktatúra, sőt annál rosszabb, ez mérgezőbb kígyó. Csak még fiatal, három éves. Meg kell nőnie, hogy Paul Lendvai is elszörnyülködjön. De vajon meg kell-e várni, hogy akkora legyen, hogy már nem lehet eltaposni?

Felelőtlenek, akik letagadják az Orbán-rendszer természetét. Rendszerének természete fasiszta diktatúra. Az volt a tojásában, az most, amikor már kibújt a tojásból, és az lesz akkor is, amikor megrészegül a vértől. Ez a rendszer egy szörnyeteg, Orbán Viktor egy beteg szörny, és életveszélyes Európára (is). Aki ezt nem látja, vak. Előre meg lehet mondani, hogy az Orbán-rendszerben büntetőtáborok lesznek, ahova államellenes bűncselekmények és terrorizmus címén viszik majd azokat, akik a fasizmus igazi ellenzéke lesznek. Aki ránéz Kövér Lászlóra, az elfajzott kommunista karrieristára, nem látja ezt? Attól, hogy ma még nincsenek politikai gyilkosságok, az nem azt jelenti, hogy ez demokrácia, hanem azt, hogy még nem jött el az ideje. De majd eljön. Azért, mert ennek a rendszernek ez a természete.

A kígyó fel fog nőni, mert még senki nem látott olyan kígyót, amelyik megállt a növésben. Ha megnő, nem szalmát fog enni, hanem embert. Orbán Viktor már nagyon nehezen viseli az alakoskodást, a pávatáncot, és eljön az idő, amikor leveti magáról az álcázó bőrt, és nyíltan szembefordul a civilizált világgal. Nácik, nyilasok fognak az utcán glasszálni. Szőke Feri terrorelhárító lesz, és megvédi a családi és a nemzeti értékeket. Félelem és rettegés lesz, külföldi beavatkozással. A vége Hágában lesz, ahol emberiség elleni bűnökért ülnek majd Orbán, Kövér és a többiek, ahol folytatják a hazudozást: demokratikusan jutottak hatalomra, az ellenzék a parlamentben szavazott, részt vett a választáson, amelyet ők megnyertek. A többség rájuk szavazott, hallgassák meg Bolgár Györgyöt, hogy évekkel a diktatúra (NENYI) bejelentése után is kikérte magának a fasizmust, és azt mondta, hogy demokrácia van.

Emlékezhetünk Bergman Kígyótojás című filmjére, amely 1923-ban játszódik. Európa a holokauszt után van, az Európai Unió tagja a nemzeti együttműködés rendszere. Ezért nem nézhet ki ugyanúgy, mint 1923-ban Németország. De tekintélyelvű, vezérelvre épül, tagadja a polgári demokráciát, etatista, az állam szabályoz mindent, a vezér szava dönt a nevelésről, a kultúráról, a tananyagról. Antiszemita, a zsidó honfitársak összes garanciája az, hogy az antiszemita vezér megígérte, hogy megvédi őket magától. Kiüresítik a parlamentarizmust, a parlament automatikusan megszavazza a vezér döntéseit, amelyeket rendelet formájában is kihirdethetne. Államosítanak  és közmunkára építik a munkaalapú társadalmat. Mitől ne lenne ez fasiszta diktatúra? Attól, hogy még nem lőttek senkit a Dunába? Majd fognak.

Miért hazudik az ellenzék és az ellenzéki média? Azért, mert ha kimondanák az igazságot, az sok kényelmetlenséggel járna. Azért hazudnak, mert nem akarják vállalni az ezzel járó kellemetlenséget és kockázatot. Minél később szánják rá magukat, annál nagyobb lesz a vele járó kellemetlenség és kockázat. Már két éve sem gitározgatni kellett volna, hanem olyan beszédeket mondani, hogy beszakadjon a plafon, és maguktól kitörjenek az ablakok. A jólneveltség fontosabb, mint a szabadság. Az ötven nyugati értelmiségi azt mondta, hogy Magyarországot fel kell szabadítani, mert a magyarok nem tesznek érte semmit. Akik most felemelték a szavukat, tisztában vannak azzal, hogy a szabadságnál nincs fontosabb. Aki a szabadságot elveszítette, az mindent elveszített, amit meg akar menteni a megalkuvással, azt is elveszíti. A magyarok lemondanak a szabadságról az állás, a pénz, az egzisztencia és sok más miatt, amelyek semmit nem érnek a szabadság nélkül.

Ha már annyira keresztény Magyarország, idézzük a Máté evangéliumát, ahol Jézus azt mondja az Isten országáról, hogy az olyan, mint amikor egy ember kincset talált a szántóföldben. Elment, eladta mindenét, és megvette a szántóföldet, amelyben a kincs van. Ez a kincs a szabadság. Aki nem képes arra, hogy mindenét eladja, mindenről lemondjon, mindent feláldozzon érte, az nem nyeri meg ezt a kincset. Aki nem érti meg, hogy mindennél drágább kincs a szabadság, az elveszít mindent. Azt is elveszíti, amiről nem volt hajlandó lemondani a kincsért. A szabadságért semmi nem drága, valamikor még a magyar költők is tudták azt, hogy szabadság nélkül még élni sem érdemes. De aki időben fellázad, annak nem kell meghalnia, csak annak, aki nem lázad fel, mert az a szabadsága után elveszítheti az életét is. Ezért ilyenkor a Szanyi-féle emberek megelőzik a finnyás entellektüeleket, mert Szanyi kapitány bemutatja a középső ujját a fasisztáknak. Szégyen, hogy a magát ellenzéknek vallók ezután őt hibáztatják, hogy alkalmat adott Kövérnek arra, hogy a demokratákat rossz színben tüntesse fel. Mindenkinek egy emberként kellett volna Szanyi mellé állni, és felmutatni a középső ujját. Még akkor is, ha az nem elegáns, mert amikor a szabadságot tapossák, akkor nem az elegancia számít. Budapestet fel kellett volna lobogózni a felmutatott középső ujjal, és lázadni kellene minden erővel. A magyar ellenzék mulasztásos törvényszegésben van, mert az Alkotmány, amelyre Orbán felesküdött, előírja, hogy a kizárólagos hatalom megszerzésére való törekvés esetén mindenkinek joga és kötelessége fellépni, az alkotmányos rendet megvédeni. Fel kellett volna már akkor lázadni. Orbán téved, amikor azt hiszi, hogy minden uralom legitim, ha azt a többség megszavazza. Csak az a hatalom legitim, amely szabadságot ad, amelyik elveszi, az nem. Orbán egy trónbitorló.

Az ötven nyugati értelmiségivel együtt mondjuk, Magyarországon ma nincs egyetlen tényleges ellenzéki párt sem, egyetlen tényleges ellenzéki sajtó sem, amely az Alkotmány szellemében járna el, és amely a fasizmus ellenzékeként nyilvánulna meg. Besimulnak a diktatúrába, alkalmazkodnak hozzá, kerülik a konfrontációt, és ennek érdekében még hazudnak is demokráciáról, választási győzelemről. Álnok módon szajkózzák, hogy nyerni fogunk 2014-ben. Az utókor megvetéssel fog beszélni róluk: a történelmi helyzetben könnyűnek találtattak. Ma egy becsületes, szabadságot szerető ember nem tud egyetlen párt mellé sem állni, és a magunk részéről mindenkit le is beszélünk róla.

Arra az elhatározásra jutottunk, hogy létrehozzuk a Polgári Radikális Pártot, amely szellemiségében hasonlít elődjére, a Jászi-féle pártra, de nem lehet ugyanaz, mert elmúlt száz év. Ez a párt arra jön létre, hogy legyen hova állni azoknak, akik nem akarnak a hazugokkal kollaborálni, akik meg akarják őrizni a szuverenitásukat és a józan eszüket. Akik gyökeresen utasítják el az Orbán-rendszert, a fasizmust és a diktatúrát. Ezt a pártot azok számára hozzuk létre, akiknek legfőbb érték a szabadság, és mindent készek feláldozni érte. Ez a párt nem akar hatalomra jutni. Célja, hogy felszabadítsa Magyarországot, helyreállítsa az alkotmányos rendet, megalkuvás nélkül képviselje a szabadság és a demokrácia ügyét. Nem kíván megfelelni senkinek, nem gyűjt szavazókat, ennél fogva nem akar hazudni.

A párt bejegyzése azonban az első lépésben megakadt. Magyarországon csak úgy lehet pártot bejegyeztetni, hogy el kell ismerni a Fidesz alaptörvényét. A megalakítandó párt a Fidesz alaptörvényét illegitimnek tartja, a demokratikus Alkotmány eltörlését puccsnak és államcsínynek tekinti, amelyért büntetőjogi felelősséggel tartoznak azok, akik elkövették. Ezért nem vagyunk hajlandóak elfogadni a Fidesz alaptörvényét, ezért a Polgári Radikális Párt magyarországi bejegyzését megtagadjuk. A tervezett pártnak emigrációba kell vonulnia, ezért várhatóan emigráns pártként fog működni Magyarország határain túl, de a világ bármely részén élő magyarok is tagjai lehetnek.

Magyarország fasiszta állam, az Unió első fasiszta állama. Orbán rendszere klerikál-fasiszta diktatúra. A tervezett emigráns párt gyökerestül utasítja el a rendszert, azzal való mindenféle együttműködést. Az álparlamentben való tevékenységet, a nem demokratikus választásokon való részvételt árulásnak, és a diktatúrával való kollaborációnak tekintjük. A tervezett Polgári Radikális Párt alapításával, programjával és a csatlakozással kapcsolatos információkról a későbbiekben tájékoztatást adunk.

166 Reader’s Comments

 1. A jelenlegi rendszer bekes vagy alkotmanyos modszerekel nem dontheto meg.Nem vagyok magyar allampolgar es nem is szandekozom aza valni amig ez a rendszer marad.Az uj magyarok szavazatara teljes mertekbe szamithat a fidesz es jobbik.Oszeszorul a gyomrom amikor atlepem,ritkan, a magyar hatart es megkonyebulok amikor elhagyom az ugy nevezet anyaorszagot.

 2. A Lényege úgy érzem az a dolgoknak ami némileg felhígítva valahogy így szól! Egyeduralomra nem törekedhet senki – MÁRMINT A DEMOKRATIKUS ALKOTMÁNY SZERINT ! Akkor kérdem én mivel foglalkozott eddig a tákolmányozás alatt(is) az ellenzék és annak jogászai ! Egy félhangos szó nem volt a tákolmány ellen , csak jajgatás ! Azonnal a világba kellett volna kürtölni akár “száz nyelven is ” hogy mi zajlik itt ! De ők megvárták a végkifejletet és még mindig csak “bocsánatot kérve ” óvatosan hebegnek(kritizálnak) !

 3. épészmérnök

  Bolygó, Ön tökéletesen tájékozatlan! Nem csak az ellenzéki szervezetek, de alkotmánybírók is folyamatosan bírálják a Tákolmányt!
  Itt van egy, mutatóba. Vörös már egy évvel ezelőtt is ugyanazt mondta, mint ebben az interjúban. Felszólalt ellene tavaly ősszel Sólyom László. A Milla, és a Szolidaritás már 2011-ben foglalkozott ezzel.
  http://www.vasarnapihirek.hu/fokusz/magyarorszagnak_mar_nincs_alkotmanya_interju_voros_imre_volt_alkotmanybiroval

  Tessék venni a fáradságot, és tájékozódni, nem a levegőbe beszélni, és a kutyában is a bolhát keresni, jó magyar szokás szerint.

 4. Már elnézést….
  Ugyan mi is akadályozza a jelen ellenzéki pátok prominenseit, hogy kimondják amit a legegyszerübb kisember is világosan lát.? Hogyan magyarázható az a csökönyösség, amivel szajkózzák a 2014 es választáson indulás fontosságát, és a vélt győzelmet.? Mi készteti Bajnait , Mesterházyt, Gyurcsányt, hogy ugymond a magyar emberek érdekeire hivatkozva az Unió esetleges szankciókat jó előre elutasítsák.? Mi az ok, hogy mentő kötelet dobnak Orbán rendszerének ?
  Csalni fog annyit amennyit akar Orbán a választásokon ? Igen.
  Lerombolt minden törvényes akadályt maga előtt ? Igen
  Megszüntette mindazokat a jogi garanciákat amitől demokrácia a demokrácia ?
  Igen.
  Kivitte, a nem létező közös ellnzék az utcára a többszázezres tömeget, amivel Orbánt meghátrálásra kényszeritette volna mielőtt mindezt létre hozta ?
  Nem.
  Akkor ? Miben tetszenek reménykedni?

 5. épészmérnök
  …Bolygó, Ön tökéletesen tájékozatlan! Nem csak az ellenzéki szervezetek, de alkotmánybírók is folyamatosan bírálják a Tákolmányt!
  Itt van egy, mutatóba. Vörös már egy évvel ezelőtt is ugyanazt mondta, mint ebben az interjúban. Felszólalt ellene tavaly ősszel Sólyom László. A Milla, és a Szolidaritás már 2011-ben foglalkozott ezzel….

  Igen láttuk hallotuk.
  Orbán is. Azonnal csomagolt és menedékjogot kért Afrika mélyén egy eldugott minikirályságban.

  Kiemelte…. Felszólalt.. Kritizálta… Ellenezte… És ???
  Mi változott ???

 6. Kim Lane Schepellétől kezdve még nagyon sokan felemelték a szavukat az EU-ban is, hogy ezekről minden lepereg az egy más kérdés, hogy aztán ezt még hogyan tálalják a zemberekenek, az még egy másik kérdés – sehogy!
  Szájer Jozefa kiment megvédeni a tákolmányukat – itthon úgy adták elő, hogy jól elmagyarázták az usákoknak, hogy merre, hány méter….
  Itthon is voltak akik tenni próbáltak, pl. Parlament körbevétele -ja, hogy kevesen voltak, hát mit tegyen a DK, ha csak ennyien vannak?!
  Hol voltak az emberek, akiknek az életét nehezíti a tákolmány?!
  Számolták a rezsicsökkentést….

 7. épészmérnök!
  Egy pártot nem akkor hoznak létre, ha annak megfelelő sajtója és média támogatása van, hanem azért mert az alapítóknak valamilyen fontos üzenete van a társadalomhoz és ahhoz csatlakozni lehet…
  Ha pedig a párt vallott nézetei felkeltik a figyelmet, akkor annak általánosan ismertté válása magától fog megtörténni. A média természete olyan, hogy ami érdekes abból hírt csinál…
  A PRP értelme, hogy a demokráciát valóban akarók táborát hozza össze.
  Szerintem ebben az országban nagyon ismert emberek is szenvednek a mai hatalomtól, talán nem lenne túl nehéz elérnünk azt, hogy az AN-szellemiségét közvetítsék a társadalom felé…
  .

 8. Előbb erre volt a válasz…
  épészmérnök
  2013. április 1. hétfő
  21:45
  .
  Ezen kívül pedig Bartus nem azt írja, hogy a pártoknak nincs megfelelően biztosított megszólalási lehetőségük, hanem azt, hogy az ellenzék szekértolója a mai diktatúrának…
  Érdemes lenne visszaolvasnod pl.csak ezt a cikket, idézem:
  “Európa kezdi belátni, hogy az ellenzéki politikusok ugyanúgy hazudnak, mint Orbán Viktor. Azzal hitegetik a magára maradt népet, hogy egy diktatúrával szemben, nem demokratikus választáson nyerhetnek. Azzal a hazugsággal áltatják a magát megszabadítani képtelen országot, mintha demokratikus eszközökkel vissza lehetne fordítani a diktatúrát. Pedig pontosan tudják, hogy 2014-ben semmi esélyük nincs. Ha képesek lennének összefogni, ha többségbe kerülnének, akkor sem. De nem akarják tudomásul venni, hogy a diktatúra ellen fel kell lázadni, ki kell fizetni a szabadság árát.
  Felelőtlenek, akik letagadják az Orbán-rendszer természetét. Rendszerének természete fasiszta diktatúra.”
  .
  Ezért van szükség egy valódi ellenzéki pártra!!!
  .

 9. építészmérnök úr!
  Le kellene már szállni a magas lóról.Észre lehetne már venni, hogy itt vélemények cserélődnek jók vagy rosszak de ezek többnyire nem sértő és kioktató jellegűek.És semmi esetre sem személyeskedők.

 10. “Építészmérnök” vagy inkább építőmérnök, merthogy így helyes magyarul…
  Tegnapi hozzászólásában defetistának nevez. Meg hogy elfeledkezem a második világháborúról…
  1./ Nem vagyok defetista, nem állítom be a jelen helyzetet reménytelenebbnek, mint amilyen valójában. Csupán racionálisan gondolkodom.

  2./ Dehogy feledkezem el a II. vh.-ról. El lehet felejteni egy 50 millió halottat “eredményező” világégést???
  Nem, soha. Ám a világháborút megelőző egy évtized nyugati engedményei Hitlernek, illetve Németországnak, szemhunyásainak hosszú sora, csak azért, mert reményeik szerint Hitler majd a magát a kommunizmus letéteményesének hirdető Szovjetunió és Sztálin ellen fordul, nos ez vezetett oda, hogy a tragédia sokkal nagyobb lett, hogy a népirtás ipari méreteket ölthetett. Ezt nevezem történelemszemléletemhez híven értetlenkedésnek, lekicsinylésnek, méltatlan és elfogadhatatlan türelemnek a Nyugat részéről. Ha olyan kiváló a Nyugat kémszolgálata, titkos szolgálata, mint amilyen már akkor, a 40-es évek elején is volt, miért nem leplezték le a nácik gyilkos terveit, illetve miért nem akadályozták meg szisztematikus csapásokkal /bombázás, szabotázscselekmények, stb./ azok teljesülését. Még akkor is tétováztak, amikor már tényszerű információik voltak.
  3./ Ezért jelentem ki ismételten nem defetistaként, hanem ésszerűen gondolkodó Magyarországon élő magyar állampolgárként, nem pedig hajdani disszidensként, kibicként: MAGYARORSZÁG, az ORBÁN VIKTOR-t és rezsimjét elkergetni szándékozó, jelenleg szétforgácsolt ellenzéki erők nem számíthatnak a Nyugat, az EU tevőleges beavatkozására, pedig logikus és elvárható lenne. Ám Magyarország nem olyan fontos nekik, végül is, akármennyire szeretnék is sokan, nem áll gazdasági csőd szélén, ami pedig a demokrácia deficitjét illeti, azt belügyként kezelik, legfeljebb általánosságban élnek kifogással: a magyar helyzet sérti az EU elfogadott értékrendjét. Ejnye, ejnye!!! Ennyi. Ez pedig lepereg az agresszív, pökhendi, cinikus, populista, etnicista Orbán-bandáról. És a Fidesz-vonat robog tovább…
  Hogy mást ne állítsak, lehet, hogy már a nyáron a hunta úgy dönt, meghozandó újabb populista, népjólétjavító intézkedések nyomán, rendezzünk előre hozott választásokat. Az ellenzék még reménytelenebb helyzetbe kerül, idő hiányában sem képes összeszedni magát… És 2013. december havában a magyar választók másfélmilliós hányada, a Fidesz-tábor meglepi magát egy karácsonyi ajándékkal: simán, nem kétharmados többséggel, de megnyeri a választást… Oszt jó napot!!!
  A kétharmadra már nincs szükség, amit általa meg akartak valósítani, törvénnyé, mi több, alaptörvénnyé akartak tenni, megtették, megalkották, a szükséges intézményi és személyi változtatásokat bebetonozták. Ismét csak jó napot!!!!!
  NE LEGYEN IGAZAM!!!!!

 11. Köszi a kritikát ! Talán a késői időpont és a fáradtság miatt fogalmaztam félreérthetően !-De konkrétan arra gondolok amit Bartus Úr is kifogásol, mármint miért volt az ellenzék biodíszlet a tákolmány bármilyen említésekor ! Bár az igazi válasz részemről is hiányzik a kérdésre , mert ezek a patkányok jól kiépítették a rendszert és az ellenzék hangja soha nem ér el az EMBEREKHEZ ! Nem mellesleg én is részt vettem Millás és Szolidaritás rendezvényen nem egyszer , és azokon kívül is hallottam ezekről a problémákról CSAK SOKAN NEM , még az ismerőseim között sem ! Ha egyáltalán lesz normális (Demokratikus) választás az kevés valódi összefogás nélkül -AZ MEG NEM LÁTSZIK !!!

 12. Nem hiszek abban, jóllehet, nem ismerem a pártbejegyzés szabályait, hogy külföldön szervezett, újonnan létesített, magát Polgári Radikális Pártnak nevező képződmény egyáltalán listát állíthat, részt vehet a magyarországi választásokon.
  Erre, effélére még nem volt példa. A romániai RMDSZ is leállította már magát, már nem kíván nevezni a magyar voksolásra. Valószínűleg nem engedik a szabályok. De egyébként is, egy újabb ellenzéki szerveződés, kivált, hogy olyannyira radikális a stílusa, tartalmi mondanivalója, mint amilyen ennek a weboldalnak, nem hinném, hogy hasznára lenne a mindnyájunk által kívánt cél elérésének. Még jobban megosztaná az amúgy is széthúzó, egymással hadakozó ellenzéket, sőt, gyúanyagul szolgálna a Fidesz álhazafias szócsöveinek, lám, az ellenzéket külföldről, Amerikából támogatják pénzzel, paripával, fegyverrel, a szó, az agitáció fegyverével. Mi jogon avatkoznak be ily módon, álcázva, a mi belügyeinkbe?
  A PRP több kárt okozna, mint hasznot…

 13. “Még jobban megosztaná az amúgy is széthúzó, egymással hadakozó ellenzéket, sőt, gyúanyagul szolgálna a Fidesz álhazafias szócsöveinek, lám, az ellenzéket külföldről, Amerikából támogatják pénzzel, paripával, fegyverrel, a szó, az agitáció fegyverével.”
  Bár már látnám!
  Listát pedig minek állítana egy olyan párt, ami nem álválasztásokon akar indulni? Nem az a feladata, hogy listát állítson és statisztáljon a hazugsághoz.
  A párt feladata a felvilágosítás, és majd megfelelő időben a mozgósítás. Nem az a dolga, hogy bekerüljön az országos médiába, ha egyszer az a hatalombitorlók és seggnyalóik kezében van. A kisebb települések lakóit személyesen és nem hivatalosan terjesztett információval kell elérni.

 14. Hölgyeim És Uraim!

  Figyelmen kívül hagynak egy Roppant Fontos Tényezőt!
  Legyen elzavarva, vagy leváltva a kormány, akár választáson demokratikus úton, akár a népharag útján, akár a külföld “közbenjárásával”, mi lesz a többmillió elvakult, lelkes hívővel?
  Önök lebecsülik, vagy nem ismerik fel ennek a súlyát, és nem tudják felmérni ennek az indulatos, vad, erőszakos, meggyőzhetetlen és dialógusképtelen tömegnek az erejét! Mert ezek most, békeidőben is indulatosak,vadak és erőszakosak. Mi lesz ha elveszik tőlük, vagy elvesztik Hőn Imádott Vezérüket, Szent Kormányukat (akikért akár hetente Békemenetelnének) és Áhitattal Követett Ideológiájukkal (nyugat -, multi – ,bankellenesség, stb, stb.)???
  A választ én sem tudom.
  Viszont nekem is, ahogy Önöknek is, vannak ilyen barátaik (bár ezek már csak inkább voltak), ismerőseik, kollégáik, talán rokonuk esetleg családtagjuk.
  És mindannyian tudjuk:ezekkel nem lehet Beszélni. Nem tárgyalni, vagy vitázni!
  Isten őrizz ilyen mélységig belemenni! Beszélni képtelenség velük. Most.
  Mi lesz velük ha elvesztik vagy elveszik tőlük kapaszkodójukat?
  Nem valószínű, hogy könnyedén beletörődnének.

 15. bojk (2013. április 7. vasárnap 23:23)
  Akkor a “több millió elvakult, lelkes hívőt” a törvény ereje fogja megtanítani — bizonyára sok éven át tartó folyamatként –, hogy a nézeteik nyilvános kifejtéséért büntetés vagy börtön jár. Otthon azt mond és gondol, amit akar, de ha népcsoportok, vallások, világnézetek, életviteli csoportok (pl. melegek) ellen — vagy pláne magának a demokráciának a felszámolásáért — uszít, akkor gyorsan és kivétel nélkül megkapja az ezért járó büntetést. Egy 2006-hoz hasonló akcióért pedig a főkolomposok hosszú börtönbüntetéseket.
  Ha esetleg valamikor egy másik — valódi — baloldal győz, nem lesz érv az, hogy itt sok a fasiszta. Előszőr is a bukásuk lesz a bizonyíték, hogy bár sokan vannak, de már nem elegen, másodszor pedig akármilyen sokan vannak, ezeknek a nézeteknek nincs helyük egy nem fasiszta országban. Ezt megtanulták 1945 után, majd megint meg kell tanulniuk. Meg is fogják.

 16. Ego
  Karakán válasz.
  Bár én beszélgetek velük!Minden kijelentésüket, állításukat cáfolom,és nem tudják megvétózni. Nekem meg örömet okoz, hogy legalább bosszanthatom őket. De! Ha változás lesz ( amiben nagyon reménykedek) akkor újra el fogom mondani nekik, hogy mi, miért történt, történik.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók