Szécsi Éva: Harcban a történelemmel 2013. január 27. vasárnap 21:28

Szécsi Éva: Harcban a történelemmel

Amikor egy külföldi újságíró megkérdezte Csou En-lajt, mi a véleménye a francia forradalomról, Kína második számú embere így felelt: Ezt korai lenne még megmondani.

A szállóigévé lett mondat csaknem kétszáz évvel a francia forradalom után hangzott el.

… Itt nálunk, Magyarországon bőkezűen osztogatják a történelmi jelzőt. A kormány minden intézkedése egy-egy győztes történelmi csata.

…Öt évig dolgoztam Párizsban, a Magyar Rádió állandó tudósítójaként. Eszter lányom a Párizs melletti Sevresben, a Lycée Internationale-ba járt iskolába.  Az első világháborút alaposan megtanulták. De szó sem esett arról, hogy mi (mármint a franciák) a jó oldalon álltunk.

Az ausztrálokban a mai napig Gallipolli sötét emlékeket ébreszt, a canberrai hadtörténeti múzeumban külön termet szentelnek az első világháború egyik szörnyű epizódjának, amelyben tízezrével haltak meg ausztrál katonák egy ausztrál ezredes őrült parancsa miatt.

Lányom iskolájában a második világháború még nem tartozott a kötelező tananyaghoz, Hitler igen és a fasizmus is. A tankönyv például szemelvényeket közölt a Völkischer Beobachter néhány cikkéből, zsidózó jelszavakból, s a diákoknak feltette a kérdést: ha iskoládból kitiltanák a barátnődet, mert zsidó, mit tennél? Tiltakoznál? Hallgatnál? Elrejtenéd zsidó barátnődet? Nem tennél semmit? Nem volt könnyű a válasz.

A diákok legtöbbje megtekintette a La Manche csatorna partján fekvő Arromanches-ban a partraszállás csodálatos  kiállítását, a D-day múzeumot,  lányom felmászott a parton álló Sherman tankra. Itt ezek voltak a felszabadítók, engem a T34-esek szabadítottak fel, mondtam. Még emlékszem a napra, amikor az utcára kihallatszó rádióból megtudtuk, hogy partra szálltak (a mi készülékünket már korábban le kellett adni).

Ez nekem nem történelem, hanem közelmúlt. És az a franciáknak, a németeknek, a briteknek is. Akár győztesek voltak, akár vesztesek. (Nálunk a rendszerváltás után valaki a parlamentben azt mondta, hogy mi a „jó oldalon álltunk”. ) A közelmúltat nehéz bevallani. Az angolok most hozzák nyilvánosságra, miért nem bombázták az Auschwitzhoz vezető síneket, hogy a BBC miért hallgatott a deportálásokról. A franciáknak évtizedekbe telt, amíg kimondták: a francia rendőrség és csendőrség hajtotta végre, gondosan kidolgozott tervek alapján a zsidók „begyűjtését”és szolgáltatta ki őket a németeknek. Pétain marsall, az első világháborús hős, a második világháborús kollaboráció megtestesítője tabu téma. A háború után, hajlott kora miatt nem ítélték halálra, életfogytiglant kapott, börtönben halt meg.  Sírja nem zarándokhely, sem teret, sem parkot nem neveznek el róla. Nincs vita. Mint ahogyan a norvég Quislingről sem. (Magyarországon kívül Norvégia volt az egyetlen ország, amelynek saját, kollaboráns kormánya volt a német megszállás alatt. Ez tény, ezt tanítják az iskolákban.)

Németországban épeszű embernek nem jutna eszébe rehabilitálni Hitlert, de azért egyértelműen kimondani, hogy „Németország szembenézett történelmével”, talán még ma is túlzás. A német televíziókban ma is látni adásokat, amelyekben idős emberek mondják el, mennyit szenvedtek a háború után azért, mert szüleiket hitlerellenes tevékenységért ítélték halálra, vagy zárták koncentrációs táborba.

Most kezdik őket rehabilitálni, mi több, hősként tisztelni.

Egy német televíziós adásban, amelyben a – rendszerint fiatal – közönség hírességekkel találkozik, Helmut Schmidt volt kancellár, Németország „nagy öregje” volt a vendég. Kerekes székben ült, kezében elmaradhatatlan cigarettájával (neki mindenütt szabad rágyújtani). Arról beszélt, milyen szerepet játszik Németország Európában. Egyik gondolatát így zárta: „egyetlen percre sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a németek a második világháború alatt tudatos tervszerűséggel hat millió zsidót gyilkoltak meg.” Ezt a mondatot az adás folyamán többször, mintegy refrénként megismételte.

Nálunk az ellenkező folyamat megy végbe. A rendszerváltás óta valamennyi politikai erő ki akarja törölni a közelmúltból a Kádár rendszert – több mint négy évtizedet –, és hozza fokozatosan vissza a Horthy rendszert: temetés, „átértékelés”, tisztára mosdatás – a budapesti zsidók megmentője, majd utcák és terek viselik ismét a nevét. Jobb volt, mint Kádár. És ezt nemcsak politikusok mondják, aktuálpolitikai célzattal, hanem történészek mondják és írják. Mérleget készítenek. Megmagyarázzák a közvéleménynek, hogy rosszul emlékszik. És ezt tanítják az iskolákban.

Nemrégen három évfordulónk volt: a Don-kanyar katasztrófája, a budapesti gettó felszabadítása és a német nemzetiségű, magukat németnek valló lakosság kitelepítése.

A gettó felszabadítása alkalmából rendezett megemlékezésről az ATV híradója teljesen megfeledkezett. Egyetlen szót sem szólt, egyetlen vágóképet sem közölt. A németek kitelepítéséről (a történészek szívesen használják a „deportálás” szót, mintegy az analógiára célozva) hosszú beszélgetések hangzottak el, a híradók sok korabeli fényképet, filmfelvételt közöltek. A Don-kanyar, természetesen okkal, szinte elöntötte az írott és az elektronikus sajtót. És akadt egy történész, Ungváry Krisztián, aki átment matematikusba és valószínűség számításba kezdett. Szerinte a zsidó munkaszolgálatosoknak nagyobb esélye volt a túlélésre, mint a II. magyar hadsereg katonáinak. Érvelését százalékszámításokkal, összeadásokkal, kivonásokkal támasztotta alá. Mi több, leírta, hogy Szabó István filmje, a Napfény íze pontatlanul foglalkozik Petschauer Attila halálának körülményeivel. Egy történész egy játékfilmet cáfol! Ez a humortalan, merev férfiú egy inkvizítor szigorával ítélkezik. Az objektivitás látszatát akarja kelteni. Pedig egyszerűen csak haragszik a múltra, mindarra, ami történt, haragszik arra, hogy Magyarország ott fekszik, ahol fekszik.

Inkvizítori stílusa egyedi, de nincs egyedül. Történészek sora áll a „jó oldalon”. És a kályha, amelytől elindulnak, Trianon. Ha ez az origó, akkor Horthyt már könnyen lehet rehabilitálni.

Mert most ez folyik, nemcsak a történettudományban, hanem a társadalmi, politikai, gazdasági életben: a Horthy rendszer rehabilitációja. Most már feltartóztathatatlanul.

…. 2013-at még megússzuk valahogyan. De mi lesz jövőre? Mit mondanak – kormány és ellenzék – a magyar zsidóság kilencven százalékának megsemmisítéséről? És mit mondanak a partraszállásról, a D napról? Hogy az nagy disznóság volt? Hogy Horthy addig komolyan hitte, hogy a németek győznek? Mit mondanak, amikor látják a királynőt, a Buckingham palota erkélyén, amint büszkén köszönti a fölötte kötelékben elrepülő Spitfireket? Hogyan fogjuk átírni a történelmet? Hogy több volt a megmentő, mint a deportált?  Hogy már javában tárgyaltunk az angolokkal? Hogy ejtőernyősöket kértünk, nem ruszkikat? Mit kezdünk Jaltával?

Ezek a mi történészeink mást sem tesznek, mint állítanak valamit, aztán magyarázkodnak.  Amit művelnek, még nem tudomány: adatgyűjtés, értékelés. Kutatók, de elemzésük tárgya a tegnap, amely közelebb van, mint a francia forradalom.

235 Reader’s Comments

 1. solohov
  Felvetéseimre nem tudtál egy épkézláb ellenérvet se felhozni, csak mind részletkérdésekre tereled a szót. A lényeg azért ne maradjon le! Addig ismétlem ameddig megunod:
  .
  Horthy egy undorító gazember volt, egy többszörösen áruló, esküszegő és szószegő, tetoválásaival hencegő, ignoráns félidióta. Horthy és bandája rablógyilkosok voltak, nemi szervekben arany után kotorászó rablók, perverz szadisták, csecsemőgyilkosok és hullarablók, a legpocsékabb népség.
  .
  Horthy sokat törte a fejét a zsidók “kikapcsolásán”, de csak egy “emberöltőn” át tudta azt elképzelni, mert “még szükségünk van rájuk“. A szovjetek előretörése sürgette őt annyira, hogy a gázkamrákba küldje és kirabolja a zsidókat. A németek segédkeztek Horthynak és bandájának a rablógyilkosságokban, Eichmann volt a kapcsolattartó tiszt, de Horthy emberei gyűjtötték össze, rabolták ki és szállították a gázkamrákba az öregeket, nőket és férfiakat, gyerekeket és csecsemőket.
  .
  Ezért undorodom az egész jobboldaltól, amely Horthyt vagy a rendszerét dicséri és szobrokat állít ennek a rablóvezérnek és a történészektől is, akik állandóan mentegetik.

 2. 2007-ben (!) Karsai László megírta, hogy:
  Grell, a budapesti német követség tanácsosa augusztus 19-én jelentette Berlinbe, hogy Bonczos tájékoztatta Eichmannt: “a kormányzó hozzájárulásával, f. hó 25-én megkezdi a zsidók kitelepítését Budapest területéről … A terv szerint koncentrálásuk augusztus 25-én kezdődik, három táborba. A hat vonatból álló első szállítmány 20 ezer zsidóval augusztus 27-én indul, azt követően napi három vonat szállít 9000 zsidót.”…
  Augusztus 24-én Bonczos arról tájékoztatta Eichmannt, hogy 28-án, a “kormányzó parancsára” meg kell kezdenie a budapesti zsidók “koncentrálását”.
  .
  Hivatkozási alapja: Ránki György – Pamlényi Ervin – Tilkovszky Loránt – Juhász Gyula (szerk.): A Wilhelmstrasse és Magyarország. Német diplomáciai iratok Magyarországról 1933–1944. Kossuth, Budapest, 1968, 897–898.
  .
  A lényeg “a kormányzó hozzájárulása” és a “kormányzó parancsa”, amelyek bizonyítják, hogy minden a gazember Horthy parancsára vagy az ő hozzájárulásával történt. Amíg ezt nem cáfolja valaki addig minden jobboldali mellébeszélés és szócséplés csak üres propaganda.

 3. Kedves solohov, nem mutatok semmilyen szakmai érvelést, hiszen te is arra hivatkozol, hogy a “lakosság nem felszabadításként élte meg”. Hát persze, hogy csak nagyon kevesek voltak, akik örültek. Én nem a lakosság megélését vitatom, hanem a fogalom értelmezését. Nem a beözönlők rejtett, vagy kommunikált célját vitatom, nem a lakosság megítélését, hanem a tényt húzom alá: aki kiveri bármely ország területéről azokat a megszállókat, akiket a megszállottak önerőből képtelen kiverni, az a cselekménysor felszabadítás.
  A példáid azért nem alkalmazhatók, mert más a hivatalos hadüzenet, és más a kötelékekbe besorozás. Hadat üzent önálló (megszállástól mentes) Ausztria? Nem.
  Lengyelország pedig a SZU ellen is harcolt, nemcsak a németek ellen.
  A mi esetünk az egyedüli olyan speciális eset, hogy bennünket akkor is elfoglalni szándékoztak, ha nem szállnak meg közben a németek. Csak ha nem szállnak meg a németek, és úgy foglalnak el minket a szovjetek, akkor most nem lenne okod vitatni a felszabadítás megtörténtét.
  Mi vagyunk az egyedüliek, akik önerőből is kitartottunk a németek mellett a legutolsó pillanatig. A mi felszabadításunk ezért az utolsó pillanatig kitartásért minősült át megszállássá. Ez ellen berzenkedhetünk utólag, de egyedül nekünk nincs erkölcsi alapunk úgy tenni, mintha nem szolgáltunk volna rá arra, ami történt. A szlovákok, csehek, lengyelek sokkal inkább méltánytalannak érezhetik a szovjet rendszer rájuk erőltetését, mert ők nem álltak teljes mellbedobással Hitler szolgálatába, de mi igen. A keletnémetek (területileg) is kitartottak az utolsó töltényig, és mi is. Ezeknek a területeknek a megszállása ellen nincs alap a méltatlankodásra.
  Ezeken a területeken az első lépcső a felszabadítás volt, ami pedig utána következik, az büntetés a háborúban való részvételért.
  Aki ezt történészként másképpen állítja be, az meghamisítja a történelmet. Ami történt, annak semmi köze ahhoz, hogy ki miként élte meg.
  (Mint ahogy az árvíz sem azért árvíz, mert elviszi a házat, vagyont, ami miatt sírunk-rívunk, hanem mert kiönt szabályozott medréből a folyó, és fékezhetetlenné válik. Ugyanez a helyzet a megszállással, felszabadítással: a fogalmaknak pontosan meghatározott értelmük van, ezért nem lehet vita abból, hogy a védőoltást annak értelmezzük-e, ami a fogalom szerinti értelme, vagy pedig megszüntetnénk alkalmazását azért, mert fájdalommal éljük át.)
  Ennek megértéséhez semmilyen történészi végzettség nem szükséges.

 4. Csatt!
  Mondom,h a fogalom az ízlés kérdése. De nekem akkor is az a véleményem, h aki deklaráltan azért jön, h leigázzon minket az nem felszabadító. Mert ha a SZU kiveri a németeket, majd hazamegy és követel jóvátételt, akkor volna miről vitázni. Mert a vesztes fizet mint a pokerben. Stimmt. De ha már a megszállás első pillanatától már egyértelmű politikai tisztogatás, ill. az ellenzék feltérképezése kezdődik és a hadsereg itt marad, akkor itt mégis csak arról van szó, h egyszerűen megszálltak. Mert itt a kommunista berendezkedés nem a fordulat évében kezdődött. Már 1920-ban (!) egyértelművé vált, h agresszív terjeszkedés lesz a SZU koncepciója. Ahogy az is volt végig a fennállása alatt. Mert ha az Általad említett egyszerű nyelvi magyarázat, h aki megszállókat kiűz, az felszabadító, akkor a nácik is felszabadítók a Balti államokban. És ott még csak úgy is fogadták őket. Mert ahogyan írod, egyikük sem támadta meg a SZU-t. Ez így igaz, ennek ellenére mégis lerohanták őket. Ha pedig védelmi övezet kitolásáról van szó, akkor miért kellett azonnal politikai berendezkedésre törekedni, kifosztani a “kulákokat”, nemeseket, stb. Mert ők hosszútávra terveztek. Ez egyszerű megszállás volt. De én erre is azt mondom, h egy Hitler nem lehet felszabadító. De a Te logikáddal akkor ő is az.
  Még annyi, h a háború nem azzal vette kezdetét, h Hitler megtámadta a SZU-t, hanem közösen megtámadták Lengyelországot. Valahogy erről nem beszélünk, h ugyanaz a cselekedet miért esik más latba, csak azért, mert más követi el? Aztán Sztalin Hitlertől függetlenül még területeket rabolt. Tehát 1941. júniusára már évek óta folyt a háború, csak addig még szövetségesként. Az pedig igaz, h Hitler támadott, de olyan nevek, mint Vlagyimir Nyevezsin, Borisz Szokolov, Valerij Danyilov, Joachim Hoffmann, Márk Szolonyin és Ungváry Krisztián is említik, h Sztalin nem adott (még) parancsot a támadásra, de csak kb. ez a bizonyíték hiányzik. Mert az összes parancs, katonai művelet, felállás csak ezt támaszthatja alá. Vagy támadni akartak, vagy a teljes szovjet vezérkar értelmi fogyatékosokból állt. Tehát egy eleve támadni akaró hadsereg jött be ide.

 5. Csatt!
  Egy ideológiai vitát olytatunk. Olyan érvek hangzanak el, ami mind a két oldalról igaz és védhető. Ez politikai világkép kérdése. De egy felszabadulás fogalama szerinted nem az, h a felszabadító szabadságot, életet, boldogságot, meg sok pizitívat hoz? Ezekből Sztalin mit hozott, az ő rendeszere, hadserege mit hozhatott?

 6. Hunyadi!
  Az ilyen “tetoválásos, elmebeteg, bűnöző” leírás a Te megánvéleményed. Ezt kommenálni nem nagyon lehet, mert ez nem érvelés, hanem dühkitörés. A Grell-féle jelentés (aminek az eredeti példánya nem maradt meg, hanem tanú vallomások támasztják alá, de legyen igaz) arról szól, h zsidó munkaszolgálatosokat kértek a német hátországba Magyarországról. Plusz nem árt figyelembe venni, h a konkrét német megszállásig egyetlen zsidó transzport sem indult el Ennek több oka is volt, de legfőképpen az, ha amiíg nem állt a karhatalom SS “tanácsadók” ellenőrzése alatt, egyserűen nem volt kivitelezhető, magyarul a magyar vezetés német nyomás nélkül ezt nem tette volna meg. A bevonuló első vonal beli 250.000 német katona és SS egységek elég komoly nyomás volt, hidd el nekem, amikor itthon alig volt magyar katona. Mind még a Kárpátokon kívül állt és német ellenőrzés alatt gyakorlatilag. Náday, az 1. hadsereg parancsnoka még szabadságra sem jöhetett haza. A másik ok, h már készítették elő Svájcon keresztül a kiugrást és tárgyaltak az angolszászokkal. Ők pedig ezt feltételül szabták. Amit Te írsz, az lehet is igaz, csak nem erről szólt.

 7. Nos, mivel a frontvonalaink megmerevedtek, fölösleges egymást győzködnünk. Innentől csak ismétlések következnének, hiszen lám, visszatértél a Balti államokhoz, s igyekszel számba adni, hogy Hitler szerintem felszabadító.
  Már említettem, hogy a Balti államok sorsa nem vethető össze velünk. Hitler eleve megtámadta a SZU-t, ő ez esetben sem lehet semmiféleképpen felszabadító. Éppenhogy a te logikádat követve (te indulsz ki abból, hogy a történtek lakossági átélése határozza meg a fogalom értelmezését) Hitler a Horthy kor magyarságának jótevőjeként tetszeleghet utólag, hiszen ő adta vissza nekünk az elcsatolt területeket…
  Maradjunk annyiban, hogy szerintem a nemzetközi megítélésben nincs szerepe feltételezésnek, szerinted pedig fontos a feltételezés, különösen utólag. Sztálint mi támadtuk meg, ő “csak” visszaütött, és bár nyilvánvaló, hogy uralmát ki akarta terjeszteni, talált hivatkozási alapot. Nekünk viszont nem volt elfogadható indokunk a megtámadásukra.
  Napjainkban ugyanaz játszódik le, mint Sztálin Magyarországán: látszólag (hivatkozási megalapozottsággal) a nép kezében van a sorsunk, a valóságban meg egy frászt. Még sem beavatkozási alap, pedig most ráadásul uniós tagországban történik ugyanaz a szemfényvesztés, mint egykor. Az, hogy most nem ténylegesen likvidálnak megfélemlítési céllal – hatalombebetonozási szándékkal -, ne tévesszen meg senkit, az egzisztenciális likvidálásnak hasonló hatásfokú az eredménye.
  Részemről befejeztem a témát.

 8. Csatt!
  Tényleg hagyjuk, mert aktuál politikát nagyon ne keverjünk ide. Nem is érdekel, mert kb. Orbánt is ugyanoda kívánom, mint Gyurcsányt, Bajnait és Mesterházyt. Tudom, h csak abból főzünk, amink van, a felhozatal viszont tragédia.
  Horthy tragédiája is az így utólag, h nem az arra hvatottak foglalkoznak vele, hanem ilyen dilettáns Dánel, Volner és semmi más indokkal, mint az aktuál politika. Az egyik démonizál, a másik heroizál. Pedig egyik kategória sem létezik csak laboratóriumban.
  Minden jót!

 9. solohov
  2013. január 31. csütörtök
  12:25
  ez az utolsó hozzád ebben a témában. Folyamatosan terelsz, új és új színterekre viszed a vitát,, kezdtük a dicstelen lovasrengerész és az általa okozottakkal és már Albánia hadba illetve onnan kilépésénél tartunk, miközben a neked feltett kérdésekre nem vagy hajlandó válaszolni ( azt nem szeretném-merem feltételezni, hogy a tudásszintedet meghaladnák a megválaszolandó kérdéseink ). Tehát köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a kitüntető figyelmedet a cikk írója és szerzeménye iránt, köszönöm hogy hajlandó voltál közöttünk, komcsi ellenségek között tölteni drága, történelem kutatástól elvont idődet. Ne pazarolj ránk több időt, érdemtelenekre, akik képtelenek felfogni az új világ új szeleinek – egyeseknél – maradandó agykárosodást okozó hullámait. Jó gyógyulást !

 10. solohov!
  Horthy nagy sárkány-tetoválása Horthy mellkasán nem magányvélemény, hanem Egon Erwin Kisch leírása, aki személyesen ismerte Horthyt és szemével látta, ahogy mutogatta magát a polai tengerészfürdőben és megannyiszor hallotta, ahogy hencegett a tetoválásával.
  .
  A tetoválását mutogató és azzal hencegő félidiótát megtoldva azzal, hogy 1918 májusában (!) Horthy azt állította, hogy 2 hónapon belül a központi hatalmak MEGNYERIK az első világháborút (amikor a nyugati fronton már az amerikaiak verték szét a német csapatokat, a Balkán jelentős része már elveszett, a német és az osztrák-magyar hadsereg pedig az összeomlás szélén álltak), azt bizonyítja, hogy teljesen idióta volt már 1918-ban is.
  .
  Az, hogy 1943. áprilisában Horthy arról próbálta győzködni Hitlert, hogy a tengeralattjáró-háborút sárkányrepülőkkel lehet megnyerni, jól mutatja milyen ignoráns bunkó volt és egy komplett idióta képe teljes pompájában tárul elénk.

 11. Hunyadi!
  Kérlek! Ki a @ érdekel a tetoválás? Ha nem tudsz több ellenérvet felhozni, akkor Horthy egy zseni volt. :) Pedig voltak hibák bőven. Csak ezek alól az értelmetlen mocskolódástól akarom megkímélni. Ez a sárkányrepülős hülyeséget inkább ne is mond, h hol olvastad, mert amilyen vagyok, még utánanéznék. De szerinted mennyire reális, h egy nemzetközileg elismert tengerésztist (mert azt ne vitasd, h az volt), aki az antant blokádot szétverte ilyet mondjon? Ezek már csak rágalmak mind. Nem volt egy kimagasló politikus, nem is készült annak soha. De pont azért, mert ő inkább egy állam egységet megtestesítő, inkább protokoláris államfő volt, így a szakirányítási kérdésektől távol tartotta magát, ezért kapott nagy mozgásteret az olyan vezető testület, mint gróf Teleki Pál,gróf Bethlen István, gr. Klebelsberg Kúnó, Kánya, Hóman. Ezeket az embereket ő hozta be a politikába. Ő a Ferenc József-féle iskolába tartozott, aki szerint az államfő nem szakigazgatást végez, hanem az államot testesíti meg és a stratégiai koncepciók szintjén dolgozik.
  Ami inkább probléma, h egy letűnt kor fia volt. Ő egy dualizmus kori nemes úr volt. Ő ebben a morálban, erkölcsben élt. Az új korszakot még kezelni tudta a ‘30-as évekig. Mert a tanácsköztársaság leverése örök dicsősége lesz, majd a gazdasági konszolidáció és szociális válság kezelése (l. Rubicon, 2012. februári szám). De amikor belesodródtunk a Sztalinok, Hitlerek világába már nem egy úri erkölcshöz szokott, becsületszóhoz ragaszkodó ,párbajra kihívó dzsentri kellett volna, hanem egyfiatalabb energikusabb ember, pl. a fia. Nem vonult sajnos vissza, de nem is nagyon forszírozta senki. De 1938-ig sok hibával terhelten, de általában jól teljesített a lehetőségekhez mérten. Szerintem ez egy elég reális, tárgyilagos vélemény.

 12. http://bfl.archivportal.hu/id-609-ungvary_krisztian_masodik_sztalingrad.html
  *
  Olvassátok Ungváryt. Ekkora szemetet még soha, sehol nem olvastam Legyen nektek is örömetek benne.

 13. solohov!
  Horthy egy összetetovált @”nemes úr”@ volt, aki úgy hencegett és mutogatta magát mint egy félidióta.
  .
  Egon Erwin Kisch ír a kormányzó tetoválásairól emlékirataiban:
  “Életem legszebb tetoválását Horthy admirálison láttam: a zöldben-aranyban pompázó sárkány beborította mellkasa bal felét. Horthy naponta megjelent a polai tengerészfürdőben, és a trikója bal pántját leengedte, hadd lássa mindenki a csodás rajzolatot; körül is vették mindig, fiatal tengerésztiszteknek és fürdővendégeknek magyarázta – megannyiszor csaknem ugyanazokkal a szavakkal – a részleteket.”
  .
  Volt egy másik tetoválása is, és egy ízben a mindenre kíváncsi Kisch meg is kérte Horthyt, hogy mutassa meg neki azt is, amit az admirális meg is tett. Mindez 1918. június 10-én történt, a Viribus Unitis fedélzetén. Pár órával később riadót fújtak: tórpedótalálat érte a flotta legnagyobb hajóját, a Szent Istvánt, amely menthetetlenül süllyedni kezdett. Amikor Horthy a nagy rohangászás közben összeakadt Kisch-sel, dühödten azt mondta neki:
  .
  - Nem kellett volna megmutatnom a rajzot, főhadnagy úr, mert valahányszor megteszem, mindig nagy szerencsétlenség támad!”

 14. Horthy “a sárkányrepülős hülyeségét” 1943. április 16-án prezentálta Hitlernek. Erről Csepeli György beszélt a DK Horthy-konferenciáján (ahol Romsics és Turbucz is tartott előadást). Hivatkozási alapja: Hitler 68 tárgyalása, a 43-as Hitler–Horthy találkozó beszámolója.
  .
  Horthy megemlítette a führernek, hogy álmatlan éjszakákon kigondolt egy módszert a tengeralattjáró hatásának fokozására. Véleménye szerint a tengeralattjárók gyengesége az a tény, hogy nem tudnak nagy távolságra észlelni. Hogy ezen a nehézségen segítsen, a világháborúban szerzett tapasztalat nyomán kigondolt egy egyszemélyes sárkányfélét, amely hátszél segítségével 100 méter magasságba emel egy matrózt és ha valamennyi harcban álló tengeralattjáró meghatározott időben emeli fel a sárkányrepülőjét akkor könnyűszerrel áttekinthető az óceán nagy területe.

 15. solohov
  • Horthynak abszolút semmi “érdeme” nem volt a “tanácsköztársaság leverésében”, azt a román hadsereg verte le, miután a franciák hazug igéreteinek bedölve az akkori kormány feladta a Felvidéket és ezért a patrióta tisztek – a Monarchia főtisztjeinek nagy része és Stromfeld Aurél vezérkari ezredes (a Monarchia vezérkari tisztje) – lemondtak.
  • Horthy egyedüli “érdeme”, hogy ő tudott a legjobban nyalni a franciáknak és, hogy a tanácsköztársaság leverése UTÁN – a franciák jóváhagyásával – rablóbandája kirabolta és végiggyilkolta a fegyvertelen magyar lakosságot. Az így instaurált diktatúráját később az antant többi tagja is elismerte és Trianonban ünnepélyesen aláírták szerződésüket.
  • Horthy – a “Ferenc József-féle iskolához tartozó” “dualizmus kori nemes úr” – hűségeskűjét lesz@rva kergette el császárát és királyát. Kétszer is!
  • Persze az antantosok is jól megszívták utólag, hogy rablógyilkosokban bíztak meg. Ahogy azt a szerbek is megtapasztalhatták miután örökbékét írtak alá a Horthy-bandával, a legpocsékabb hullarabló népséggel…

 16. Hunyadi!
  -Azért ne felejtsük el, h Horthy akkor került döntő helyzetbe, amikor már régen meg voltak húzv a határok. Vix-ék már jóval előtte elkészítették a jegyzéket. Tehát Horthy kész tények előtt állt. Amúgy ő nem írta alá. Az aláító Simonyi-Semadam Sándor volt. De ha aláírják, ha nem a kérdés már eldőlt. Csak az volt a kérdés, h ideiglenesen elfogadjuk, vagy ránkkényszerítik. Akkor ezek a
  területek már megszállás alatt voltak.
  -A királypuccs elhárítása létérdekünk volt. Gamelin tábornagy egyértelműen fogalmazott: minden kísérlet, de még annak a látszata is, h az OMM feltámasztására készülnek, provokációnak minősül. Horthy és környezete mindig is legitimista nézeteket vallott addig,de belátták a tényt. Üknagyapám is a király visszatérte ellen foglalt állást pl. mint gróf és az apja testőr ezredes volt, és még élt tisztelettel emlegette naplójában Ferenc Józsefet. De az is erényük volt, h személyes érzelmeik ellenére mégis a haza érdekeit nézték.
  -A “fehér terror” -persze több egyéni túlkapással, amiért felelősségre is lettek vonva- nem a fegyvertelen civil lakosságot célozta. Horthytól ilyen parancs nem volt. Ez utólagos rágalom volt, mert semmiféle bizonyítékot soha nem mutattak fel. A vörös terror volt, ami deklaráltan a civil lakosság megfélemlítésére irányult. Erre vonatkozóan viszont számtalan dokumentum maradt fenn. A “fehérr terror” kimondott célja a kommunista bandák és bújkálók kézre kerítése volt. A szegedi ellenkormány pedig déli országrészben már harcban állt a tanácsköztársasággal és sokunk életét megmentették ezáltal. Külföldi megfigyelők -köztük angolok, amerikaiak- sem említettek Horthy részéről civilek elleni tömeges atrocitást. De a vörös gárdisták ellen több lázadás is volt (a legjelentősebb Kalocsán és környékén).
  -A Jugoszlávia elleni háborúkor már német szövetségben voltunk. Súlyos döntés volt, mint UTÓLAG kiderült. Akkor Telekit kivéve nem is emelt ez ellen szót senki. A parlament egyhangúan megszavazta, miután ide ígérték az elrabolt területeket. A magyar intervenció pedig csakis és csak a Vajdaság, Bácska, Bánát, Bánság területére vonatkozott. Tehát azt szereztük vissza, ami amúgy is nekünk járt. De akkor egy győzelmet győzelemre halmozó Németország szavatolt mindent nekünk. Horthy pedig nem volt látnok.

 17. solohov
  Értem én, hogy üknagyapád Horthy vezérkari tisztje volt és ezért véded és mentegeted. A legtöbbször elővett motívumod az elkerülhetetlenség. Én azt mondom, hogy más népek példája bizonyítja, hogy nincs igazad. Csak akkor elkerülhetetlen a vég ha hozzá nem értő, leginkább értéktelen, nagyszájú elemek kerülnek hatalomra. Most is ez történik Orbánékkal: Magyarország megy tönkre.
  .
  A tények pedig tények:
  Horthy egy gazember volt, egy többszörösen áruló, esküszegő és szószegő, tetoválásaival hencegő, ignoráns félidióta. Horthy és bandája rablógyilkosok voltak, nemi szervekben arany után kotorászó rablók, perverz szadisták, csecsemőgyilkosok és hullarablók, a legpocsékabb népség.
  .
  Ha te és sokan mások őket akarjátok gyerekeiteknek példaképként állítani, hát lelketek rajta.

 18. Nem kéne már abbahagyni?
  Most nyúlják le az állami kézbe vett iskoláktól a felszereléseket, Orbán a háziasszonyokat kötvényvásárlásra biztatja, az EON vásárlás miatt feljelentést tesz a Jobbik és akkor ezzel a solohovval vitatkozni, őt ennyi oldal után is csak győzködni lehetett , akko’?!
  Jót röhög a markába!

 19. csakén !
  *
  Igazad van. Amikor a retek ára – a piros, de különösen a fekete, a fehér sörretekről már nem is beszélve – többszörösen meghaladja az egy évvel ez előtti szintet, akkor nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy a nácizmus legújabb-kori megnyilatkozásaira kellő válaszokat adjunk.
  *
  Gratulálunk, jó nick-nevet választottál: csak Én…
  *

 20. solohov! H 17,48
  *
  Kamenyec-Podolszkij térségében a magyar csendőrök . n e m . m u n k a s z o l g á l a t o s a k a t** . adtak át a “tisztogatásra szakosodott”, úgynevezett Einsatzgruppéknak, h a n e m . a harci cselekmények illetve az üldöztetés elöl ide menekült külföldi, főleg lengyel(!) illetőségű (Lemberg [Lvov] környéki, Bayer szerint galiciai jöttment) embereket, akiket polgári tevékenységük közben fogdostak össze, illetve köteleztek az ország elhagyására az . á t a d ó . magyar hatóságok. Az “átvevők” ezt a néhány-tízezer embert azon minutumban likvidálták…
  *
  Jellemző, hogy a mai jobboldal sem röstell azzal dicsekedni, hogy hány és hány menekült (kb. 2000) lengyel (katonát) fogadtunk be 1941-ben és vigyáztunk rájuk a balatonboglári ideiglenes táborban – csak erről az 1941-es 20′000 civilről hallgatnak, vagy még rosszabb, tagadják is… Pedig ez a kontraszt – ti. a menekültek közötti különbségtétel – még jobban kiemeli a Horthy.rendszer nemcsak rasszista, de náci gondolkodásmódját.
  *
  **Akkor ugyanis még nem alakultak meg a munkaszolgálatos zászlóaljak.

 21. solohov és Stirlitz !
  *
  A NÁCIZMUS NEM NÉZET, A NÁCIZMUS MAGA A BŰN, bibliai értelemben is, sőt abban csak igazán.
  Állításaik és indoklásaik, különösen a védelme, holmi “tárgyilagos”, állítólagos rideg tényekre való hivatkozásaik alapján relativizálva a Második Világháború halottainak sok-tízmillióit, egyenlő ennek a gyilkos rendszernek az igenlésével…
  (Egyben mélyen kegyeletsértő, főleg az ártatlan polgári áldozat-milliók iránt.)
  *

 22. Kedves Admin ! Az itt kibontakozott vitában nem találkoztam egyetlen észrevételeddel sem. Hiányoltam is. Így felhívnám szíves figyelmedet egy egyenlőségre:
  *
  Stirlitz = solohov
  *
  Kérlek nézz már utána ennek a vérnácinak ! Még mindig itt a helye [helyük]?
  *

 23. Kedves Szecsi Eva
  Gratulalok a cikkedhez kivalo munka, ugyanis engemet is 1945-ben a T34-esek szabaditottak fel. Avval egyutt, hogy en nem vagyok kommunista es soha nem is voltam es elitelem a kommunistak altal elkovetett atroszitasokat. de az oroszokat nem tudom gyulolni. Amikor 1945-ben meglattam az elso szovjet katonat akkor tudtam, hogy az eletem meg van mentve. Nem beszelve arrol, hogy ez az oreg katona mikor meglatta azt a 10 eves lesovanyodott, ehezo gyereket, benyult a tarisznyajaba es kivett egy tobb napos barna kenyeret amit kette tort es a felet nekem adta. A vitatkozo uraknak pedig csak annyit, hogy en ezt a tortenelmet szemelyesen ateltem es a csaladom 96%-at kiirtottak. Nos errol vitatkozzanak.

 24. KB
  Remélem, hogy sikerül majd meggyőzni és áttéríteni ezeket a “lánglelkű történészeket”!
  Nekem egy-két hsz után ki szokott derülni, hogy ezek a “történészek” nem azer jönnek, hogy vitázzanak, hanem, hogy eltereljék a figyelmet a gondokról, bármivel, csak ne arról beszéljünk, ami a napi problémáink.
  Ha százhúsz oldalon próbáljuk őket szembesíteni annak a kornak a gazságáról, ők arra nem reagálnak, csak írják a magukét!
  Csernok Attila nem történész, de az Ő áttekintése a három könyvében sok mindent a helyére tesz, számokkal alátámasztva!
  Én annyit írtam, hogy nekem a történészeken kívül inkább hiteles pl. Teleki Pál búcsúlevele, Radnóti Miklós halála, Petschauer Attila sorsa – de írhattam volna Rejtőt, Örkényt, Richter Gedeont és még sok-sok soé1x: ezek nem rstársukról, de itt van felettem Dr. Bob története is.
  Erre egyik “mosodás”, “történész” sem reagált, vajon miért?

 25. …..valami furcsa dolog történt….
  “…és még sok-sok sorstársukéról. De itt van felettem Dr. Bob története is.”
  Nem tudom, hogy ez mi volt, de önjáró lett a szövegszerkesztő.

 26. solohov
  Auschwitzban sem magyarok ölték az oda szállított zsidókat. De attól még azok tették lehetővé a megölésüket, akik a marhavagonokba tuszkolták, akik az ehhez szükséges összeírásokat elvégezték: azaz a magyar hivatalnoki kar és a magyar csendőrség. Akik mind-mind Horthy rendszerének részei voltak. Nem fogod Horthyt ezek alól a bűnök alól semmiféle szövegeléssel kimosdatni, hiába is hivatkozol a “legjobb történészekre” mert azok is olyan barna-mocskosak (gyengébbeknek szarosak) mint Te!
  Honnan veszed a katyni 22 ezret? Én “csak” 10-12 ezerre találtam forrást. Linket, vagy hazugnak bélyegezlek, nem “csak” nácinak.

 27. csakén
  Az agymosás sikeres a tanulatlan rétegnél, akinek mindegy, hogy mit mondanak, csak sokszor mondják – és akkor elhiszik. És sikeres azoknak, akik a Horthy-rendszer haszonélvezői voltak, akiknek a “történelmi” feudális vezető réteg fennmaradása érdekében nem volt nagy ár a 3 millió koldus, a morbus hungaricus, és most sem az.
  solohov ezért teljesen feleslegesen töri itt magát: egyrészt nálunk nem a hülye szövegekkel megvezethetők kommentelnek, tehát hiába is ismételgeti a náci marhaságait, nem leszünk vevők rá, másrészt nagyrészt baloldaliak, akikben nem ég nosztalgia a Horthy-rendszer után, amely félfeudális, és VESZTES volt!
  Minden politikust az eredményei minősítenek: és Horthy után egy lerombolt ország maradt. Orbán viszont kezdi elérni az akkori háborús emberveszteségek és a koldusok mértékét, tehát “méltó” utódja Horthynak.
  Ungváryt meg nagyon nem értem: hacsak nem ilyen faramuci módon akarja a jobbosok szemében mószerolni Horthyt, hogy azért küldte a zsidókat munkaszázadokba, mert meg akarta őket menteni a hadseregben “várható” veszteségektől. Azaz előre tudta, hogy a hadseregben nincs esélyük a túlélésre. Azaz zsidómentő. Ami azért jobboldalon nem egy jó pont.
  Csak éppen ott nincs intelligencia sem az ilyen nyakatekert mószerolás felfogására!

 28. solohov
  És te nevezed történésznek magad? Egyrészt elismered, hogy társadalmilag a Horthy-rendszer haszonélvezője volt a családod, tehát ELEVE ilyen szemszögből válogatsz a források között. Nem is tehetsz mást, a kognitív disszonancia törvénye eleve akadályozza, hogy a neked, vagy családodnak kellemetlen tényeket felfogd és értékeld. Egyszerűen átsiklasz felette, még az is lehet, hogy nem tudatosan. Hja, a tudatalatti nagy kormányos!
  TÉNY, hogy a társadalom nagyobbik része volt az elnyomott a Horthy rendszer alatt, tény, hogy azok jobban jártak a FELSZABADULÁST követően, mert nagyrészt a személyes, elnyomás alóli felszabadulásokat is elhozta.
  És az is tény, hogy a jobboldali elnyomás MINDIG tragédiát okozott az országnak, és sajnos az a sanda gyanúnk, hogy ez az orbánjárással sem lesz másként!
  Az a nagy helyzet, hogy Horthy REÁLIS megítéléséhez kell még vagy 200 év (de ha hinni lehet a kínaiaknak, még az is kevés lesz) most viszont egy erősen elmebeteg gyanú alá eső maffiózó a bandájával a Horthy-rendszer restaurálásán dolgozik, és Te kiköpheted a tüdődet is: a TÖBBSÉG abban a rendszerben rosszul járt, ezért a TÖBBSÉG rá fog joönni, hogy nem ilyen dakota-lovat akart? És ilyen alcsutkai lovastengerészt. Amire gondolom az I.Orbán alatt hajtogatott dakota lovak, és II. Orbán alatt hajtogatott gyorsnaszádos hasonlatok próbálnak gyengéden rávezetni! Az olyanoknál, mint Te és a korábbi haszonélvezők, ez még bejöhet, de a többség nem erre vágyakozik! Tehát: minél jobban szövegelsz Horthy mellett – annál inkább erősíted, hogy Orbán AZT akarja visszahozni, és erősíted ezzel szemben az ellenállást. Hogy is hívják ezt a fociban? ÖNGÓL!

 29. Ezzel a témával kapcsolatosan, nem ez az első ilyen vita, ha nem is ezen a néven voltak itt ezek a “Horthy mosodásék”, admin ki is tiltotta őket, amikor már nagyon nyilvánvaló volt a cél!
  De mindig visszatérnek és meglátásom szerint akkor, amikor a hazai pályán igen kurdacos dolgok történnek! Most kapóra jött ez a nagyon tanulságos cikk, ha nem lett volna ilyen lehetőség, akkor fellapoztak volna a régebbi cikkek közül egy ehhez hasonlót és már mehet is a terelés. Volt olyan nap, amikor a Legutóbbi hozzászólások csak ebből a cikkből állt.

  Napi hazai problémákról, pl. a retek áráról nagyon jól lehet terelni!)))))
  KB – felséges többese meggyőzött, hogy sokan elbeszélünk egymás mellett még itt is, akkor miért ne lenne jelen ez az országban is!
  Az, hogy a történelmi ismereteket elmondjuk, ki és melyik történész a hiteles, szerintem az emberek sorsa a leghitelesebb!
  Ezért írtam Petschauer Attiláról, Rejtő Jenőről, Radnóti Miklósról, Richter Gedeonról és hát talán Teleki Pál búcsúlevele is felér egy hiteles történészi munkával!
  Csernok Attila könyvei, számokkal alátámasztva szintén hiteles történelmi áttekintések, nem történész, hanem a pontos számok embere!
  Van akinek egészen más jött le az írásaimból – sajnálom!

 30. solohov
  A Jó Isten áldjon már meg! Hát persze, hogy támadni akart a Szovjetunió! Ugyanis Berlinig üldözték a német hadakat, és mi útba estünk jövet-menet, ráadásul deklaráltan az ellenfél szövetségeseként. ÉS Jaltában mi már orosz érdekszféraként lettünk meghatározva. Mi a francnak mentek volna ki?
  Te történésznek tartod magad? Amikor ilyen alapdolgokkal nem vagy tisztában? Röhög a májam!

 31. kekec
  Hogy is hívják ezt a fociban?
  Vágó Gábor szerint: ön tökön döfésnek….bocs, ezt nem hagyhattam ki!)))))))))

 32. csakén
  Vagy eltünteti az ilyeneket az admin, vagy kénytelenek vagyunk velük vitatkozni. Ugyanis a szövegeket mások is olvassák, és ellenvetés nélkül úgy tűnne, mintha nem tudnánk vitázni ezekkel az “érvekkel” vagy netán egyetértenénk vele.
  Tekintsd magas labdának. Így módunk van kifejteni a véleményünket a restaurálandó Horthy rendszerről, megfelelő megvilágításba helyezve az idealizált előnyeivel szemben a tényleges hátrányait, sőt bűneit.
  “Aki nem tanul a történelemből, az arra ítéltetik, hogy újra átélje azt”
  És a magyarok a jelek szerint nem igazán tanultak…..

 33. Csatt és solohov !
  *
  A Tanácsköztársaságról annyit, hogy – közvetlenül a Világháború után – a szegények (a prolik) gyerekeit már létezésének ama néhány hónapja alatt is etették és támogatták. Édesanyámat, aki akkor 11 éves volt, több-ezer kis sorstársával együtt két hétig üdültették a Balatonon.
  (Papája -nagyapám- az asztalos szakmunkás, nem sokkal korábban, 4 év után légnyomástól megsüketülve tért vissza az Oszt.Magy. Monarchia és Németország által kirobbantott háborúból, ahol utászként szolgálta azt a hazát.)
  *
  Egyedül a Tanácsköztársaság állt ellen az Antant nyomásának. (ld. Északi Hadjárat) szemben például a Horthyféle szegedi ellenforradalmi** csoporosulással, amely az említett – ellenséges ! – katonai szövetség segítségével, már terített asztalként foglalta el Budapestet… Hangsűlyozom ! “idegen, ellenséges” nyugati és román segédlettel, egyetlen puskalövés nélkül.
  *
  *
  ** Horthyék maguk nevezték a rendszerüket ellenforradalomnak. Ergo, az őket példaképének tekintő és a Horthy-rendszert restauráló . m a i . rendszer is
  e l l e n f o r r a d a l o m …

 34. *
  Ja igen ! És a Trianoni békeszerződést is gróf Apponyi Albert, Horthy titkos minisztere és különmegbízottja írta alá, vagyis nem a Tanácsköztársaság – az csak harcolt ellene, az Ellenforradalmi kormány pedig aláírta az idegen terület foglalást, amelyet egy vesztes háború “eredményeként” annektáltak.
  *
  Miért is kellett ehhez egy különmegbízott, miért nem a kormányzó személyesen ment aláírni? Csak úgy lehetett, mint ahogy a mostani Szíjjártó “államtitkár” is szaladgál szanaszét a világban, hogy később, ha eljön az ideje, a . f e l e l ő s s é g majd csak őt terhelje és ne a kormányzót, illetve – bocs’, eltévesztettem – a Vezért és Kancellárt…
  *

 35. Kedves KORDON BLUED, nem szándékozom ebben a témában (Horthy – felszabadítás) veled vitába szállni, mert megítéléseinkben sokkal több az azonosság, mint az eltérés, a kiegészítésed pedig köszönöm, mert a történet úgy teljes, ahogy megemlíted…
  De a Tanácsköztársaságnak a világháborút lezáró időszak győzteseinek megítélése nem abból indult ki, hogy itthon milyen szociális-jóléti- és honvédelmi intézkedéseket hoztak, hanem hogy “szovjeteket” hoztak létre államberendezkedésileg. (Én magam a “Ballagó idő”-ből merítve vélem megérteni azt az ellenszenvet és félelmet, amivel a kommunista eszme terjedését fogadták.)
  Solohovval is azért szálltam vitába, mert nem tudok szemet hunyni afölött, hogy csupa fehér-fekete ellentétpárban (szentté avatásban) egyszerűsítik a történelmet.
  Semmi szükség nem lenne pedig a történelem meghamisítására, ha a megbocsáthatatlant nagyobb súllyal vennék tekintetbe az utólagos értékelésnél, mint a fellelhető pozitívumokat. Mert kétségtelen, hogy Horthy időszakában is voltak – különösen a mához viszonyítva – elismerésre méltó teljesítmények, de ezek összességükben sem jelenthetik azt, hogy a Horthy érát pozitívumként lehetne értékelni a történelmünkben. Az pedig, hogy éppen abban próbálják tisztára mosni, ami egész életéből a legmegbocsáthatatlanabb, az pont történészek esetében a legvisszataszítóbb.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók