Lemondott Schmitt, új bábot jelölhet ki Orbán 2012. április 2. hétfő 14:02 | AN Forrás: MTI

Lemondott Schmitt, új bábot jelölhet ki Orbán
Budapest – Hétfőn a parlamentben jelentette be Schmitt Pál, hogy lemond államfői megbízatásáról. A kormánypártok állva tapsolták meg a tolvaj csalót, aki nevetség tárgyává tette Magyarországot az egész világon. Kövér nem Schmittet, hanem az ellenzéket tartja méltatlannak. A vonatkozó szabályok értelmében a lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. Az új köztársasági elnököt az elődje megbízatásának megszűnésétől számított harminc napon belül kell megválasztani, hivatalba lépéséig az államfői feladat- és hatásköröket Kövér László, az Országgyűlés elnöke gyakorolja.
.
Schmitt Pál azt mondta: elnöki munkáját az alaptörvény rendelkezései és legjobb tudása szerint, alázattal végezte. „Isten akarata és az önök bizalma nagy feladat elé állított, amelynek maradéktalanul eleget tettem” – fogalmazott. Majd úgy folytatta: az alaptörvény szerint az államfő kifejezi a nemzet egységét. „Ezen rendelkezés számomra azt jelenti, hogy ebben a helyzetben, amikor személyes ügyem szeretett nemzetemet inkább megosztja, mintsem egységesíti, kötelességemnek érzem, hogy szolgálatomat befejezzem, elnöki mandátumomról lemondjak”, jelentette be.
.
Orbán Viktor kesztyűbábja felszólalását úgy zárta: „Isten áldását kérem Magyarországra és az önök munkájára”. Beszéde végén a kormánypárti képviselők állva tapsolták meg. Schmitt Pál ezután Orbán Viktor miniszterelnök társaságában a parlamenti dolgozószobájába ment.
.
Napok óta arra a mondatra várt az egész ország, amit Schmitt Pál elmondott az Országgyűlésben – reagált az államfő lemondására hétfőn a parlamentben Mesterházy Attila. Az MSZP elnök-frakcióvezetője egyúttal viszont sajnálatosnak nevezte, hogy köztársasági elnök „távozása ugyanolyan lett, mint amilyen az érkezése volt”.
.
A politikus, hangsúlyozta, azt is tisztázni kell, hogy az államfő minek a hatására döntött a lemondás mellett, kijelentette, hogy az „elmúlt napokban a becsületes és tisztességes embereknek a hangja le tudta győzni a becstelenséget”. Végül megismételte korábbi felvetését, hogy a demokratikus pártok közösen jelöljenek új köztársasági elnököt. Egyúttal ismét javaslatot tett Sólyom László volt államfő személyére.
.
Az LMP szerint elismeréssel tartoznak a köztársasági elnök lemondásáért, de a kormánypárti képviselők az erkölcs próbáján, a saját maguk által olyan sokat hangoztatott morál vizsgáján elbuktak. Jávor Benedek az ellenzéki párt frakcióvezetője hétfőn az Országgyűlésben azt mondta: szomorú napja van ma a magyar demokráciának. Egy olyan ügybe keveredett Magyarország, amely nem Schmitt Pál köztársasági elnök magánügye. Ez az ügy a magyar demokrácia ügye, és annak a rendszernek az ügye, amely Schmitt Pált köztársasági elnöki székbe segítette. Ez az ügy a Fidesz személyzeti politikájának és működésének látlelete – közölte az ellenzéki politikus.
.
A neonáci Jobbik örül Schmitt Pál döntésének, ugyanakkor a köztársasági elnöki tisztség iránti bizalom helyreállítása érdekében közvetlen államfőválasztást javasol, kommentálta Vona Gábor nyilas frakcióvezető hétfőn a parlamentben azt, hogy Schmitt Pál bejelentette, lemond megbízatásáról. Vona Gábor azt mondta: elkerülhetetlen volt Schmitt Pál lemondása, ugyanakkor az államfői tisztség szerinte olyan mértékben erodálódott az utóbbi hetekben, hogy egy egyszerű politikai csere kevés. Az ellenzéki politikus ezért a bizalom helyreállítása érdekében közvetlen köztársaságielnök-választást szorgalmazott.
.
A házelnök szerint önmagában az méltatlan, hogy a parlamentben tőle balra helyet foglaló képviselők – az MSZP és a Demokratikus Koalíció (DK)politikusai – az Országgyűlésben ülhetnek.
.
Kövér László ezt hétfőn mondta a Házban közvetlenül azt követően, hogy napirend előtt Schmitt Pál államfő bejelentette, lemond. Az Országgyűlés elnöke azt mondta, kizárólag a köztársasági elnök iránti tisztelete miatt nem utasította rendre az államfői beszéd alatt a tőle balra ülő képviselőket és a mögöttük lévő páholyokban helyet foglalókat.
.
Szavait nagy taps fogadta a kormánypárti padsorokból, az MSZP és a DK több politikusa ugyanakkor elhagyta az üléstermet.
.
Az alaptörvény értelmében a köztársasági elnök megbízatása megszűnik a megbízatási idejének lejártával, halálával, ha kilencven napot meghaladó időn át képtelen feladatköreinek ellátására, továbbá ha a megválasztásához szükséges feltételek már nem állnak fenn, összeférhetetlenség kimondásával, a lemondásával vagy ha megfosztják a tisztségtől.
.
A köztársasági elnök jogállásáról szóló törvény szerint az államfő az Országgyűléshez intézett írásbeli nyilatkozatával mondhat le megbízatásáról. A lemondás érvényességéhez az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata szükséges. A parlament tizenöt napon belül kérheti a köztársasági elnököt, hogy elhatározását újból fontolja meg. Ha a köztársasági elnök az elhatározását írásbeli nyilatkozatával fenntartja, az Országgyűlés a lemondás tudomásulvételét nem tagadhatja meg.
.
A törvény kimondja azt is: „a köztársasági elnök megbízatása a lemondó nyilatkozatban megjelölt, a tizenötödik napnál nem korábbi időpontban, ennek hiányában az Országgyűlés elfogadó nyilatkozata meghozatalának napján, elfogadó nyilatkozat hiányában az annak meghozatalára nyitva álló határidő eredménytelen elteltével szűnik meg”. Ha az Országgyűlés a köztársasági elnököt a lemondás megfontolására kéri, az államfő megbízatása az elhatározását fenntartó nyilatkozatban megjelölt időpontban, ennek hiányában a fenntartó nyilatkozat benyújtásával szűnik meg.
.
Abban az esetben, ha a köztársasági elnök megbízatása megszűnik, az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig az államfői feladat- és hatásköröket az Országgyűlés elnöke gyakorolja. A köztársasági elnök helyettesítése idején az Országgyűlés elnöke országgyűlési képviselői jogait nem gyakorolhatja, és helyette az Országgyűlés elnökének feladatait a Ház által kijelölt alelnök látja el.
.
Az alaptörvény rögzíti az államfő megválasztásának szabályait. A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja, államfővé megválasztható bármely magyar állampolgár, aki a harmincötödik életévét betöltötte. A köztársasági elnököt e tisztségre legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani. Az államfőt elődje megbízatásának lejárta előtt legalább harminc, legfeljebb hatvan nappal, ha pedig a megbízatás idő előtt szűnt meg, a megszűnéstől számított harminc napon belül kell megválasztani. A köztársasági elnök választását az Országgyűlés elnöke tűzi ki, a parlament az államfőt titkos szavazással választja meg.
.
A köztársasági elnök választását jelölés előzi meg. Ennek érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább egyötödének írásbeli ajánlása szükséges. A jelölést az Országgyűlés elnökéhez a szavazás elrendelése előtt kell benyújtani. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet ajánlhat. Annak, aki több jelöltet javasol, mindegyik ajánlása érvénytelen.
.
Az első szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki az országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatát megkapta.
.
Ha az első szavazás eredménytelen volt, második szavazást kell tartani. Ennek során a két legtöbb szavazatot kapott jelöltre lehet voksolni. Ha az első szavazáskor az első helyen szavazategyenlőség alakul ki, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a legmagasabb számú támogató voksot kapták. Ha az első szavazáskor csak a második helyen áll elő szavazategyenlőség, azokra a jelöltekre lehet szavazni, akik a két legmagasabb számú szavazatot kapták. A második szavazás alapján megválasztott köztársasági elnök az, aki – tekintet nélkül a szavazásban részt vevők számára – a legtöbb érvényes szavazatot kapta. Ha a második kör is eredménytelen, ismételt jelölés alapján új választást kell tartani.
.
A szavazási eljárást legfeljebb két egymást követő nap alatt be kell fejezni.
.
A megválasztott köztársasági elnök a korábbi államfő megbízatásának lejártakor, a megbízatás idő előtti megszűnése esetén a választás eredményének kihirdetését követő nyolcadik napon lép hivatalba, ezt megelőzően pedig az Országgyűlés előtt esküt tesz.
.
A köztársasági elnök megbízatása megszűnésével és helyettesítésével kapcsolatos eljárási szabályok a hatályos házszabály szerint úgy szólnak, hogy a lemondó nyilatkozat feletti vitát és szavazást legkésőbb annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül kell megtartani; ha az Országgyűlés az említett időpontban nem ülésezik, rendkívüli ülésszakot vagy rendkívüli ülést kell összehívni. Bármely képviselőcsoport vagy legalább tíz képviselő – legkésőbb az e napirendi pont tárgyalásának megkezdése előtti napon – írásban javasolhatja, hogy az Országgyűlés kérje a köztársasági elnöktől elhatározásának újbóli megfontolását; ilyen javaslat esetén először e javaslatról kell szavazni.

Címkék:, ,

115 Reader’s Comments

 1. Az MSzP-ről lemondtam, és Mesterházy csak megerősített ebben. Azt képzeli, hogy javasolhat köztársasági elnököt? A kutya nem törődik vele, kit javasol. Azt meg egyenesen Göncz-cel szembeni bunkóságnak érzem, hogy felkínálná Orbánnak új kesztyűbábul.
  Az MSzP-nek annyi. Megkerülhetetlennek tartja magát, és tényleg az: megkerülehtetlen, mint egy marha nagy bombatölcsér az út kellős közepén. Amíg be nem temetik, nincs út előre.

 2. Pardőz. Helyesen.
  Sólyommal szembeni.

 3. “Orbánnak, de eltalálta Orbán egyik leggyengébb pontját. Egyenlőre kizökkentette a ritmusából.”
  .
  Szerintem a forgatókönyv alapján most jött el az ideje (Legolvasottabb 4.).

 4. Na, ez a Lázár sem normális! Persze ezt eddig is tudtuk. Most dicsérte agyba-főbe Plagit, ma már másodszor. De a legjobb az volt, hogy az új doktorijához minden segítséget meg fognak adni…

 5. Most el kellene dönteni a jogászoknak, hogy amit dr. címmel írt alá, az érvényes-e. NENYI, Alaptörvény stb…

 6. Kuksi
  2012. április 2. hétfő 16:29
  Majd összedobnak a fiúk neki egy PhD.-t.

 7. Még egy reflexióért visszatérve, mintegy lezárásként csak annyit:
  (1) Hogyha a kb. 1,8 milliós magyar főváros lakosságából (szándékosan nem használom a “polgáraiból” fogalmat) csupán csak 500-800 fő demonstráló kerül ki esetről-esetre és veszi a fáradságot, hogy kifejezze mérhetetlen felháborodását a politikai elit és hatalmi rendszere gyalázatos magatartása, elvtelensége, korrupciója és kártékony volta miatt, akkor ne csodálkozzon senki fia ebben a gyászvirágos országban azon, hagy a magyar közéleti posvány további évekre szólóan is alkalmas dagonya marad a disznók dagonyázásra!
  (2) Egyébiránt pedig, kitüntetett tisztelet kell, hogy megillesse:
  + a HVG ismeretlen “forrását”, és a plagizáló “kisdoktor” -egyébként pedig a karrierista, fideszes báb államelnök- leleplezésében közreműködő újságírókat,
  + a Semmelweis Egyetem demonstráló diákjait, az egyetem Tudományos Bizottságát és Szenátusát,
  + az egyetem rektorát, Prof. Dr.Tulassay Tivadart,
  + valamint a Sándor Palota előtt demonstrálókat azért, mert ŐK bátorságukkal és elvszerű kiállásukkal példát adtak a nemzet polgárai számára az emberi tisztességből, felelősségtudatból és a tudományosság melletti elkötelezettségből!
  Tisztelet és hála Nekik! Ők képviselik a magyarság igazi értékeit és érdekeit!

 8. Pokorni nem igen tapsolt, amikor észrevették, hogy nem tapsikol az zemberek zemberének akkor kezdte a tapsot imitálni.

 9. Citizen!
  Üdvözöllek!
  Köszönöm.
  Nálam, nyertél!

 10. Hogy mer az a tetű Kövér így megnyilvánulni?????????????????????
  Hát ki a büdös franc ez a gazember?????
  Mi az hogy méltatlan?????
  Foglalkozzon a saját választóival a ganéj!!!!!
  Mit meg nem merészel!
  Hofi Géza szerint olyan mocskos a szája hogy anno a Tiszába a cián a Kövér szájából folyt bele!!!!
  Már régen fel kellett volna akasztani!!!!

 11. @bmk
  Ezt már rég eldöntötték. Illetve nem döntötte el senki, mert komoly kérdésként fel sem merült. Egyébként nem kell ehhez nagy jogászkodás.

 12. Vágtázó Halottkém!
  Magadnál vagy, Ember?
  Ezért a csaló trógerét, ezért a minden erkölcsi tartás és érzék nélküli szemétládáért emelsz szót?!
  Ezért, aki gyalázatos szégyent hozott az országra, egykori egyetemére, az összes magyar diplomásra, kis- és nagydoktorra?
  Ha lopott szakdolgozatával megmaradt volna a sportnál, akkor is világbotrány, hogy mint a NOB tagja, évtizedekig a MOB elnöke mások munkáját ellopva plagizálva szerzi meg a kisdoktoriját, amit anyucijának megígért!
  Azt se tudta miről szól a disszertációja, mert többször is úgy nyilatkozott, hogy filozófiai tárgyú disszertációt írt!!! Vagyis még csak el se olvasta azt az anyagot, amelyet valakik valahonnan a számára megszereztek és amit valakikkel legépeltetett.
  De az is lehet, hogy először valóban egy filozófiai tárgyú dolgozatot szereztek neki másolásra és arra emlékezett. De annyi esze nincs, hogy nem tudja, hogy sportegyetemen nem képeznek filozófusokat, ergo ilyen témában nem is adhat le diplomamunkát!
  De ez a gátlástalan szervilis tolvaj szélhámos nem akart megmaradni addig is méltatlanul betöltött igen jól fizető állásaiban, ő még magasabbra tört! Ő a Magyar Köztársaság elnöke vágyott lenni. Orbán ismerte becsvágyát, gerinctelenségét és tudta, hogy ha megteszi államelnöknek, hálából bármit gondolkodás nélkül meg tesz neki. Így elérte célját és a köztársaság első embere lett belőle.
  Nos ez az kedves Halottkém, amit mindenkinek zsigerből illene érezni és tiltakozni ellene, hogy ez azért már nem! Ha sok sok csaló, tolvaj és szélhámos van is kis hazánkban, az ország első emberének legalább próbáljunk meg olyat találni, akinek nem lopott semmilyen bizonyítványa, aki makulátlan erkölcsű, akit példaképül, etalonul lehet állítani a felnövekvő generációk elé.
  Ha nem értesz ezzel egyet és bocsánatos bűnnek, gyerekes csínynek tartod Schmitt szégyenteljes doktori cím szerzését, sőt azt is, hogy 20 év alatt minden NOB szerződésre és okmányra ráadásként a dr. mellé még a nagydoktori PHD-t is odakanyarította, akkor a hiba nem a csaló leleplezésén fáradozókban, hanem Benned van.

 13. Ahogy a cím is írja, keresnek egy új gojóstollat a megszégyenült posztra. Orbán Viktor biztosan talál egy olyat, aki legalább a nyolc általánost leküzdötte, a hazai értelmi színvonalnak ez tökéletesen meg is felel, és nemcsak a Fidesz, hanem a magát ellenzékként tituláló semmirekellők miatt is.

  Remélem, elgondolkodik majd Schmitt Pál azon, hogy megérte-e jó sportolói hírnevét ezért az Orbán-képviselői munkáért teljesen aláásni, nem lett volna neki jobb a testnevelés vagy más, hozzá valamivel közelebb álló díszminiszterséget vállalnia, hiszen a Vezérnek itt is kellett, hát ott is kellett volna meghajolni.

  Ja és igen, talán csak az LMP érdemli meg a minimális elismerést, amiért képes volt pszichológiailag ráerőltetni egy gerinccsigolyát ebbe a zoknibába, de a többi, a többi meg ne merjen szólalni!

 14. Zoknibáb, nem kesztyűbáb.

 15. SP dolgozatát is és “álamfői” tevékenységét is “legjobb tudása szerint csinálta.
  Ez az egy, amit elhiszek neki.
  Tőle ennyi telt!
  Nem ő a bűnös, hanem ov, aki mindezt ismerve egy ilyen alacsony szellemi kapacitású, disgáfiás embert választott aláíró bábjának. Ezt a 3 hónapos vesszőfutást és az utolsó 4-5 napot is ov koreografálta, hogy valamelyest távolítsa magától a felelősséget.
  Végre elment SP, szót se róla többet!

  De mikor megy el a bábos???

 16. Animebj,
  Dr. Kupac nem au LMP miatt mondott le.
  Orbánnak lett vállalhatatlan. Na nem erkölcsileg, nála ez a szempont egyszerűen nem is létezik, hanem mint kockázat, mint a saját holdudvart is megosztó gennyes fekély, ami magától nem múlik el.

 17. (Citizen)
  Egyetértek, de véletlenül kimaradt a vizsgálóbizottság egyetlen gerinces embere, a különvéleményt író jogász. Megérdemli Ő is a tiszteletünket.

 18. Lázár ezt mondta:
  “Remélem, hogy most, hogy a köztársasági elnök úr bejelentette a lemondását, ezek után sem akarják úgy megváltoztatni a történelmet, mintha Magyarország elnökének nem lenne alkalmas ember az, aki két olimpiát megnyert, aki a magyar sportéletért a legtöbbet tette szervezőként a 20. században, aki évtizedekig vezette a Magyar Olimpiai Bizottságot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak elismert, nemzetközi tekintélynek örvendő vezetője, európai parlamenti képviselő, és ezen kívül három gyermek büszke édesapja.”
  .
  Én meg csak kapkodom a levegőt.
  Hát ez az ember teljesen meghülyült? Már miért lenne alkalmas valaki köztársasági elnöknek csak azért, mert a sportéletben buzgólkodott?
  Vagy egy harmadosztályú focista vezette országban ez már elegendő?
  Vagy ettől már “pártérdekek felett álló”, “a nemzet egységét képviselő”, nagy formátumú személyiséggé válik valaki?
  Mert három gyermek büszke apja? Hát ennél még egy tenyészbika is többet mondhat el magáról.
  .
  Persze mit is várhat az ember, ha olyan valakit hall nyilatkozni az erkölcsről, akinek olyan nincsen? Hát persze, hogy nem tud hiteles és igaz dolgokat mondani a témában.
  Az más kérdés, hogy akkor mit keres a parlamentben.

 19. Legyen az elnök Fekete Laci! Három fiú büszke apja, a világ egyik legerősebb embere és nincs doktorija.

 20. Tud valaki magyarázatot, hogy Mesterházi Attila miért nem szavazott a lemondásnál?

 21. “Pihentetőnek!”
  .
  http://www.youtube.com/watch?v=kgl5XqVSkMc
  .
  További szép napot!

 22. Nehez a doktorsagtol bucsut venni….
  http://www.youtube.com/watch?v=dLgAECwemVg

 23. Citizen
  2012. április 2. hétfő
  16:33
  +++++++++++++++++++++

 24. Mesterházy tudja nagyon jól, hogy dr. Sólyom László alkotmányjogász és ő ezeket a törvényeket nem írta volna alá! Fidesz továbbra sem tart igényt hozzáértőre. Csakis vakon aláíróra van szükségük! Biztosan lesz, aki felvállalja.

 25. Citizen (2012. április 2. hétfő 16:33)
  Csak most olvastam, és tőlem is ++++++++++++++++++++++++++++++

 26. Legjobban a KOZMOSZ minősítette:
  http://www.youtube.com/watch?v=jjxbjysXUV0
  “..kirakatbáb, igazi protokollfőnök
  hajlékony bohóc, pártkatona elnök
  egykori kommunista sporttitkár
  elutazott a pénzünkön a holdig már
  és hat nyelven mond semmit
  hogy a picsába kaptunk egy ekkora senkit?”
  Az első pillanattól kezdve nyilvánvaló volt, hogy tökéletesen alkalmatlan arra a feladatra, amelyre Orbán kiválasztotta – ami bizonyítja Orbán tökéletes alkalmatlanságát (ha a triplabóvli minősítés netán elkerülte volna valaki figyelmét)
  Ezzel együtt sajnálom, hogy nem volt kitartóbb! Jobban ráéghetett volna Orbánra, több jobboldali szemecske is kinyílhatott volna – no meg ha van valaki, aki még nála is alkalmatlanabb arra a feladatra, hogy kifejezze a nemzet “EGYSÉGÉT” – az éppen Kövér!

 27. Lassan csökken a hányingerem, Kövér, Lázár, fityisz, Mesterházi nem engedi gyorsabban. :((((((

 28. Hetus belinkelte TGM-et. Abban leltem:
  “Az „adott keretek” elismerése egyre rosszabb stratégiának tetszik.”
  Már régóta ezt mondom, csak nem alsó plebejus szemszögből, ahogy ő, vagyis nem az IMF-fel stb. szemben.
  Azt hiszem, nagyon nagy baj van, és ezen nem csak Magyarország helyzetét értem. De ha már ez utóbbiról van szó, hát ideje csomagolni. Itt fű nem terem, kő kövön nem marad.

 29. Csak DuciLacit nehogy megerősítsék, mert annyi az országnak már így is. :((((((((

 30. ” Kiderült, kik állnak a Schmitt-ügy hátterében!
  Osztie Zoltán plébános, a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke rájött, kik állnak Schmitt Pál plágiumbotránya hátterében: anarchisták és idegenszívű hazaárulók. ”
  forrás:nol.hu
  .
  Na tessék :)))))))))))))

 31. @bmk @kuksi
  Azonkívül hogy dr Schmittként írta alá
  A 360 törvény az egyéb teendőket is feltételezve naponta több mint egy tv.
  Ezt a mennyiségű dokumentációt nem hiszem hogy érdemben el tudta volna bírálni Ugyanúgy nem tudja mit írt alá mint a dolgozatában..

 32. Avi – a keresztényi szeretet jegyében, nagyhéten. Tipikus katolikus!

 33. Citizen 2012. április 2. hétfő 16:33
  Teljesen egyetértek veled.
  Az itt komenteket olvasva szinte úgy tűnik mintha ez önmagától történt volna.
  Aki – főleg kezdetben – dolgozott az ügyön, megérdemel minden elismerést.
  Hiszen nem magától iródik meg egy cikk, melyet a mi beszari főszerkesztőink
  között egy jeles ember engedélyezni is mer. Ugyan a mi demokráciaként
  emlegetett de, fasisztoizálódó világunkban mi lesz a megtolás? Biztosan lesz.

 34. és ne felejtsük el (soha) hogyan is kezdődött? Mert már az első pillanatban látható volt!
  http://www.youtube.com/watch?v=pYfaj3ZfLiw&feature=player_embedded

 35. Azért van abban valami biztató is hogy Schmitt plágium botrányának végkifejletéhez nem kellett a királyi sajtó TV rádió sőt annak ellenére is el lehetett jutni az “álamelnök” lemondásáig.

 36. Isten mentsen meg bennünket Kövértöl. Már hozza is a kötelet, de remélem saját magának. Egy disznópásztor lkenne a Köztársasági elnök? Na, ne.Olyan bunkó, hogy a Tv-t csatornát is ostorral vált és a kapa is kilóg a szájábol.

 37. Buga Jakab

 38. Arra még nem gondoltatok, hogy Orbán csinálta ezt az egész balhét? Kövér titok miniszter volt az előző ciklusukban, Simicska az APEH-ben. Ami kényelmetlen volt nekik, azt eltüntették, ami másokra kompromittáló, azt eltették jobb időkre. Mindenkiről, mindent megtudtak, kit-mivel lehet zsarolni. Plagi bá, már mindent aláírt, amit kellett, nincs rá szükség többé . Orbán mindig is a Sándor palotába vágyott.

  bmk-val értek egyet.
  .
  “Szerintem a forgatókönyv alapján most jött el az ideje (Legolvasottabb 4.).”

  Az orosz verzió jó nekik. Két ember váltogatná egymást, mint Putyin és Medvegyev. Hol az egyik lenne miniszterelnök, a másik köztársasági elnök, hol a másik. Az egyik Orbán, a másik még kérdéses.

 39. egyvandor – ahogy te tévedsz! Merem állítani, ha nem lett volna Obersovszky szopása, amit a világsajtó 18 éven felülieknek is csak este 11 óra után javasolt volna közvetíweni – lehet, hogy az agónia tovább tartott volna. De az “szépen” kidomborította a lényeget.
  Bubu 64 szerintem is feltűnő, hogy Orbánt nem emlegetik a jobbos források lehetséges jelöltként. De neki négy év az smafú – tehát most kell majd az átmeneti időben nagyon odafigyelni: ha 6-.8-több évre emelik a megbízatás időtartamát: akkor BIZTOS, hogy Orbán lesz. Ha ez elmarad: akkor a minden támogatás nélküli (tehát ejthető) Tőkés is lehetséges jelölt.
  Kövér bár lojális – de túl rizikós!

 40. Kekec
  Nekem az volt feltűnő, hogy Orbán első reakciója az volt, hogy a köztársasági elnök sérthetetlen. Nem is támadta nyíltan, hiszen a közt. elnök a miniszterelnök fölött van. Fura lett volna, ha azt mondja, hogy mondjon le. Persze utána valószínűleg szólt neki. Elég egy egyéni indítvány és ott a 6-8 év. A sérthetetlenség már megvan. A Sándor palota pedig jól védhető stratégiailag. De mindegy is. Ki támadná meg? Kell még 10-15 évi süllyedés az életszínvonalban. Gondoljuk meg Ceausescu meddig szívatta népét.

 41. Nem is kell felemelni 6-8 évre.Egyszerűen határozatlan időre kinevezni. Szomorú, hogy a baloldal képtelen egy normális jelöltet állítani. De az is lehet, hogy aki normális az nem vállalja. :(

 42. kekec Értelek és kaptál is egy +-t de had jegyezzem meg : Attól hogy Obersovszky kontraproduktív volt attól még a királyi tv az ügy eltusolását akarta elérni.

 43. (Lázár)” Most dicsérte agyba-főbe Plagit, ma már másodszor. De a legjobb az volt, hogy az új doktorijához minden segítséget meg fognak adn.”
  .
  Plagi bácsi számít is rá, állami segítség nélkül hozzá sem kezd. Az egyik doktorihoz elég volt neki két fordító, a másikhoz egész apparátust rendelnek mellé.
  Ha már lemondott (bühühü), ennyi kárpótlás igazán jár neki – a havi 8-10 milliós bekerülési költség mellé – állampénzen, ami az adózók jövedelmét csökkenti majd pár évtizedig.
  Minél többen lesznek a köözt. elnökök, annál többe kerülnek hosszabb távon. Kövérnek is jár minden juttatás a ttíz napos helyettesítésért? Az alaptörvény szerint igen, neki is jár majd, élete végéig. Bóvli ország kibírja…

 44. Bubu64
  Egy köztársasági elnök sérthetetlen.
  Az “álamelnök” viszont érthetetlen.

 45. proaktív, ha kövérnek is jár, akkor el lehet gondolkodni, vajon milyen infókkal bírtak hogy időben módosították időkorlát nélkülire az erre vonatkozó törvényt.

 46. Megadnak minden segítséget neki.
  Színes fénymásolót is dögivel.
  Nehogymá’ bibi legyen egy kék színű széljegyzet miatt !

 47. “Tud valaki magyarázatot, hogy Mesterházi Attila miért nem szavazott a lemondásnál?”
  .
  Nehéz hétvégi küzdelem után ma tartott szabadnapot agyilag. A Sólyom László-féle elnökjelölése is ezt bizonyítja. Kár, hogy éppen a Parlamentben tartott szétszórtság-napot és szellemi kimenőt.

Kapcsolódó cikkek

Schmitt Pál már nem doktor 2013. május 16. csütörtök

Tolvaj az ország miniszterelnök-helyettese 2012. december 8. szombat | AN

Közlemény: Semjén egy szaktekintély 2012. november 18. vasárnap | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók