Bartus László: Dr. Schmitt Pál díjat Orbánnak 2012. március 29. csütörtök 22:06

Bartus László: Dr. Schmitt Pál díjat Orbánnak

A Schmitt-ügy az első igazi nagy nyilvános veresége az Orbán-rendszernek, miután a szokásos hazudozásokkal nem lehet letagadni, hogy Orbán köztársasági elnöke csaló. Megvonták a doktori címét, még a lakájmédia is lemondásra szólította fel. A lecke most az a mi nagy bölcs vezérünknek, hogy miképpen rúgja ki ezt az idiótát úgy, hogy a presztízsveszteség minél kisebb legyen. Attól nem kell tartania, hogy saját hívei körében a tekintélye csorbul, mert mindenki tudja, hogy Schmitt volt a legjobb választás, hogy a liberális zsidó rendszert, a demokráciát, fel lehessen számolni. Ehhez államcsínyre, alkotmányellenes puccsra volt szükség, amihez Schmitt Pál kellett, mert ennyire gerinctelen csúszómászót, aki mindezt a lopással szerzett doktori címmel aláírogatja, még egyet nem talál. Azzal mindenki tisztában volt eddig is, hogy Schmitt egy közönséges szélhámos, most legfeljebb tetten érték. Orbánnak a nagyobb gondot az jelenti, hogyan helyettesíthetné ezt a nagy nullát. Nulla még csak lenne, de van-e olyan ember, akiben megbízhat, aki nem döfi hátba?

Hacsak nem magát jelöli, ám ebben az esetben át kell megint írni az iPad-en a tákolmányt, mert még mindig túl kommunista, hiszen Orbán díszpintynek nem költözik be a Sándor Palotába, neki a hatalom kell. Ehhez viszont meg kell változtatni a közjogi berendezkedést, és a magyar történelemben őshonos Kormányzó címet kell helyreállítani korlátlan hatalommal felruházva, és máris Horthy nyomdokaiban lépdel peckesen, talán valahol még egy gebe ló is akad. Egy ugrásnyira kerülhet a királlyá koronázástól és a dinasztiaalapítástól. Lehet további középkori rangokat és címeket osztogatni, barokkos göncökben pojácáskodni, nemzetet veszteni, a katolikus egyház füstölése mellett. A zsidók persze készülhetnek a deportálásra. Nem kell ezt szó szerint venni, megváltozott a világ. A numerus clausus-t már bevezették azzal, hogy a zsidók által hagyományosan kedvelt egyetemi karokat visszametszették, a Pázmány Péter katolikus egyetemen pedig nevelik a jövő katolikus janicsárjait az új típusú fasiszta rendszernek. Mindent megoldanak másfajta csomagolásban, de a tartalom ugyanaz marad. Nincs új a Nap alatt. Orbán kormányzó Trianonra is szigorúbb szemmel tekinthet, elkezdheti az elvesztett területek visszaszerzését, ha máshogy nem, a nagy közös Közép-Európai Birodalom építésével.

Mindez nem vicc, és bármennyire szürreális, könnyen meglehet. Ennek oka az, hogy két évtizedes kitartó munkával sikerült a demokráciába vetett hitet és a jogállam értékeit lerombolni, a magyar népet elbutítani, olyan szakadékot létrehozni, amelyeket demokrácia nem képes áthidalni. A két világháború közötti náci és a fasiszta rezsimek között ingázó katolikus „keresztény-nemzeti” ideológia antiszemitizmusával sikerült megfertőzni a nép lelkét. Mindenki és minden ellenség, a nyugati demokrácia, a pénzvilág, az Unió, a liberális állam, mind-mind zsidó, amely a magyar nép boldogulása ellen tör. Nincs abban semmi csodálkozni való, hogy a magyar nép többsége szerint nem kell Schmitt Pálnak lemondania. Schmitt valóban kifejezi a nemzet egységét, amennyiben ő és nemzete pontosan egy szellemi és erkölcsi színvonalon áll. Orbánnak azt a cseppet sem lehetetlennek tűnő feladatot kell megoldania, hogy a leghülyébb magyar embert megszemélyesítő legkisebb közös többszöröst állítsa Schmitt helyére. És jól gondolkodik, amikor úgy érvel magában, hogy ez ő maga. Ő fejezi ki leginkább a magyar nép többségének azt a szélsőséges butaságát, amit ő maga hozott létre, illetve élesztett újjá.

Itt kell megemlíteni azt, hogy az a tisztelet, ahogyan a magyar közvélemény és a nyilvánosság beszél ezekről az emberekről, nemcsak túlzó, hanem káros is, mert megbetegíti az egészséges emberi lelket. Ördögi, ahogyan elhitették, hogy Orbán Viktor és csapata egy felkészült, modern, dinamikus, tehetséges és okos társaság, velük szemben pedig csupa alkalmatlan, tehetségtelen ember áll. Ha ők hatalomra jutnak, akkor a szakértelem, a hozzáértés, a profizmus, a modernitás érkezik el a Kárpát-medencébe, a volt komcsik letűnt, avas, ósdi, apparatcsik világával szemben. Jegyezzük meg, hogy az MSZP-ben és az SZDSZ-ben lejátszódott folyamatok morálisan lenulláztak mindent, a kormányzás tragikus volt, a két párt anarchikusan működött, rablók, zsiványok, csákmáték földje volt. De azt a dilettantizmust és tehetségtelenséget, üres populista demagógiát, butaságot és idiotizmust, amit az Orbán-banda művel, ha akarnák, sem tudnák utolérni. A hozzá nem értésnek ilyen foka elképzelhetetlen volt. Azt nem tudom, mert már nem emlékszem rá, hogy Orbán Viktorra miért emlékszik bárki is úgy, mint egy tehetséges és okos politikusra, aki csak később butult el. De egy biztos: okos ember nem jut el oda, ahova ő eljutott.

Ideje szembenézni azzal, hogy Orbánhoz és bandájához képest Torgyán József egy világító fényes csillag az égen, aki hozzájuk képest joggal pályázott volna az MTA elnöki székére. Emlékezzünk arra, hogy Orbán akadályozta meg, hogy Torgyánból köztársasági elnök legyen, és bár lettek volna mulatságos jelenetek a fehér öltönyben, zöld nyakkendőben chilei cseresznyét eszegető Torgyánnal, de ma már Torgyán a szellem világító fáklyája Orbán és idomított barmaihoz képest. Arról nem beszélve, hogy Torgyán nagyságrendekkel magasabb kvalitásokkal rendelkező köztársasági elnök lett volna, mint az Orbán által kinevezett Schmitt Pál. Megkockáztatom, hogy a demokráciát is jobban védte volna. Ne feledjük el, hogy amikor Torgyánhoz hasonlítjuk Orbánt és tolvaj népi zenekarát, akkor Torgyán személyében a „nemzet bohócáról” beszélünk, akinek olyan aranyköpései voltak, hogy „ügyvédet perrel, szépasszonyt kemény szerszámmal megijeszteni nem lehet”. Na, hozzá képest ezek, Orbánnal az élen, mind szellemi, mind erkölcsi értelemben mérve nullák, és ebbe beleérthetjük az egész légügyi dinasztiát is. Arról nem beszélve, hogy Hingyi Beatrix talán megmentette volna a Malévet, és nem ellopta volna az egész repülőteret, amire Orbán és maffiája készül. Mert a közvagyon kirablása megy nekik, ahhoz aztán értenek, semmi máshoz. Az Orbán-maffia nem kívülről csapolja az államkasszát, nem vacakol Nokiás dobozokkal, hanem elfoglalta az egész államapparátust, a gazdasági minisztériumba beköltözött, és sajátjaként bánik az egész költségvetéssel. Magyarország Orbán és Simicska feudális hűbérbirtoka. Tolvajok, haramiák, rablók tanyája.

Orbán szellemi színvonalára jellemző, hogy nagy elődei, Mussolini és Hitler, csak eszköznek és alkalmi szövetségnek tekintették a katolikus egyházat, hogy a szabadkőműves, liberális, zsidó, kommunista, szociáldemokrata összeesküvés, a közös ellenség elleni harcban felhasználja, és viszont: a Vatikán is ugyanezek ellen harcolva állt a fasiszták és a nácik mellé mindaddig, amíg azok nem veszélyeztették a saját céljait is. Orbán az első diktátor, aki annyira hülye, hogy magáévá is tette a politikai katolicizmus ideológiáját, és a Vatikán szolgálatába szegődött.  Aki elhitte a „kereszténység” álarcába bújtatott katolikus ideológiát, és tényleg a világ elnyomóit látja „a zsidókban”, akik a katolikus világnézet szerint a demokratikus rendszereket mozgatják. Tudja a kedves olvasó, hogy kik hittek ebben utoljára? A Jurta Színházban gyülekező szittyakürtös szellemi toprongyok, akiket már Torgyán sem engedett be a Kisgazdapártba. Ezen a szinten van jelenleg Orbán Viktor, és ez tükröződik Szijjártó és más idióták papagáj szövegein, ahogyan ismételgetik ugyanazt. Mennyi agya van egy olyan embernek, aki képes éveken át ugyanazt a demagóg szöveget ismételgetni értelmes mondatok és válaszok helyett? Milyen színvonalú ideológia áll az ilyenek mögött? Szánalmas pojácák.

Nagy hibát követ el a nyilvánosság, amikor ezekről az emberekről úgy beszél, úgy tudósít, mintha teljesen normálisak lennének, a világ, amelyben élnek, azonos lenne a civilizált épeszű világgal. Ez ugyanis azt a hatást kelti, hogy ez a normális, a normális pedig az abnormális, és a kognitív disszonancia elkerülése céljából a tömegeket az ehhez való alkalmazkodásra készteti. Egészséges társadalmakban ezekről csak, mint elmebetegekről beszélnének, nem szépítve a helyzetet, unortodox mentális állapotukat az amerikai sajtó az ökör, az idióta és hasonló jelzőkkel írná le, élükön Orbánnal. Ezek két hét alatt tűnnének el a süllyesztőben. Komolyan mondom, hogy egy nemzet mentális állapotának védelme miatt, muszáj ezeket a futóbolondokat, elmebetegeket nevükön nevezni, hogy a normális ember ne érezze úgy, mintha bolondokházába került volna, ahol fel kell venni az ápoltak viselkedését. Ezek az emberek nemcsak azért nem érdemelnek semmiféle tiszteletet és tekintélyt, mert lerombolták a Köztársaságot, hanem azért, mert mentális állapotuk kóros elváltozást mutat, és megfertőzik az egész népet, ha az ezt látja legitim és szalonképes mintának. Ha a bolondok tiszteletet kapnak, vége van a világnak. Bolondok uralkodnak, elmebetegek vezetnek, és közben lopnak, mint a szarkák. A nép pedig igazodik, maga is bolonddá válik.

Mit gondoljunk például arról az emberről, aki saját magáról nevez el egy érdemrendet? A Lipótmezőn hány ilyen kitüntetést alapítottak? El kellene mesélni, hogyan kezelték az ilyen „alapítókat”? Ráadásul az érdemérem nevébe beleteszi a kisdoktori címét, mintha a „köztársasági elnöki” tudományokból doktorált volna. Miközben pontosan tudja, hogy ezt a doktori címet is egy bolgártól lopta. Ilyet csak egy kötözni való bolond, egy igazi nagy barom csinál. Mórickának jutna még eszébe, legfeljebb Rejtő Jenőnek: „Dr. Schmitt Pál Köztársasági Elnök Érdemérme”. Normális ország ezen a ponton kikelt volna magából és ezt nem tűrte volna. Nem engednék, hogy szenilis barmok irányítsák az országot. A leírás szerint „a magyar nemzet közösségének szolgálatáért” lehetett a Dr. Schmitt Pál Érdemrendet elnyerni, az arra méltókat maga Dr. Schmitt Pál választotta ki. Ez Tuskó Hopkins és Senki Alfonz világa. Amúgy ismerek egy embert, aki legméltóbb erre a díjra, a másik nagy barom, Orbán Viktornak hívják. Orbánt kellene kitüntetni a Dr. Schmitt Pál Érdemrenddel, elismerve azt a szellemi-erkölcsi magaslatot, amellyel Schmitt Pált kinevezte köztársasági elnöknek, és Magyarország feje fölé ültetett egy félanalfabéta, immorális idiótát, aki éppen csak a nyálát nem csorgatja. Micsoda átok egy népen, amikor ilyen emberek ülnek a legmagasabb méltóságban.

Amikor Orbán Viktorról azt a következtetésünket és személyes véleményünket hangoztatjuk, hogy „egy barom”, akkor nem szitkozódunk, nem fékezhetetlen indulatainkat fejezzük ki, hanem a személyes és közösségi lelki egészségünket védjük, hazánkat szolgáljuk, amennyiben elválasztjuk a normális emberek közösségétől és viselkedésétől az abnormálist. Restelljük, de elérkezett az idő, hogy ne takargassuk tovább a mi szégyenünket. A lelkünket védjük, mert ha tisztelnünk kell ezt az embert, akkor egészséges értékrendünk felbomlik, önbecsülésünk a porba hullik, és elfogadjuk azt a tévképzetet, amit évek óta döngöltek belénk a közpénzből szánalmasan összelopott médiabirodalmának bértollnokai, hogy aki normális, az a bolond, és valami különleges képességekkel megáldott zseni áll a fejünk fölött. Miközben egy komplexusoktól szenvedő, nevetséges falusi bolondot látunk, aki össze-vissza zagyvál hetet-havat, és egy félőrült, tökhülye ember uralkodik felettünk. Hiába tudjuk, hogy ez egy ravasz számításból elkövetett kinevezés volt, aki ezt megteszi, és aki azokat a célokat szolgálja, amelyeket Orbán, az sem teljesen normális. A bolondok pedig nem érdemelnek megkülönböztetett tiszteletet. Még a miniszterelnöki tisztséget is azzal védjük, ha nem azonosítjuk vele. Akkor járatjuk le az intézményt, ha nem választjuk el tőle a hozzá méltatlan egyedeket.

Sajnálatos, de ezt már külföldön is jól látják, senki nem áll Orbánnal szóba, az albán miniszterelnököt kell elhívnia Pestre, hogy külföldi kormányfő Magyarországra betegye a lábát. Vajon mit kellett ezért is könyörögni, mi mindent kellett megígérni, hogy hajlandó legyen rá? Szöulba, ahol a világ 52 országának állam- és kormányfői megjelentek, Orbán nem megy el, mert érzi, hogy nem közéjük való. Hogyan nézne a szemükbe normális embereknek, amikor szószékről hétről hétre gyalázza őket? Kínos elutasításban lenne része. Tudja, hogy egy szánalmas bohóc lenne közöttük, ezért nem megy. Nagy kár, mert a bezárkózása az ország bezárkózásához vezet, és az Unióból való kilépés rémével fenyeget. Orbán csak ott érzi jól magát, ahol tisztelik. Tiszteletnek pedig csak Magyarországon örvend ez a szerencsétlen ember. Meg is lesz érte az ország jutalma.

Megérdemli ez az ország Orbánt, ahogyan Schmittet is megérdemelte, legyen ő főméltóságú Kormányzó, lépjen Schmitt Pál helyébe, méltó utódja lesz. Alapítson Dr. Orbán Viktor Érdemérmet. Ha nem lesz belőle húsz évig fasiszta diktátor, az csak annak lesz köszönhető, hogy annyira tehetségtelen, sötét és buta balfácán, hogy még ehhez sem volt elég esze, tehetsége. Pedig ahhoz nem kell sok. Nagyjából, mint egy csirkének.

A Lipótmezőt nem felszámolták, hanem az államhatárra helyezték a falait. Az orvosok pedig külföldre távoztak.

122 Reader’s Comments

 1. Jól mondta a Hofi! A bolondokháza a bolondokházán kívül van. És kik a főbolondok? Az egyik éber kómában álmodik és elrugaszkodik mindentől és mindenkitől, a másik meg hazudozik, lop , ja és sérthetetlen. Azért elgondolkodtató, hogy a doktori címtől való megfosztás után, miért nem mondott le plagizáló “álamfőnk”? Szerintem azért, mert megmondta neki az álmodó, hogy ne tegye! Kell egy kis idő, míg kitalálják ki legyen Palink méltó utódja! Egyébként létezik olyan épeszű ember, aki ilyen előzmények után a hivatalában maradna? Nem hiszem! Ehhez, nagyon agyamentnek kell lenni! A családját és magát is kiteszi mindenféle megaláztatásnak, amitől nem menti meg az olimpiai bajnok múltja és az sem, hogy ha beledöglik is most egy nagydoktorit fog írni. Az is lehet, hogy az álmodó megígérte neki, hogy egy hónap alatt összedobják olyan ügyesen, hogy abban kötekedni nem lehet! Csak azt nem tudom, hogy a többévi kutatómunkát mikor fogja végezni? Ja, hogy azt az elmúlt két évben végezte? Hát erre nem is gondoltam! Az, hogy az államfőnek elgurult a gyógyszere, akkor vált nyilvánvalóvá számomra, amikor azt találta mondani, hogy ő milyen értéket teremtett a dolgozatával. Na itt meredt ki a szemem és lett egyre nagyobb hányingerem, sumácum Plagitól!

 2. Azt azért mindenkinek tudomásul kell venni, hogy ez az ügy nem erről a szánalmas bohócról szól, hanem Orbán teljes és tökéletes alkalmatlanságáról!
  “- Orbánnak nagyon is voltak több évre szóló tervei, de ezeket az alkotmány, a jogi konstrukció és a Fidesz belső átalakítása szempontjából gondolta végig. És meg is csinálta, amit akart. Olyan pártállami rendszert alakított ki, hogy őt sem a pártban, sem az államban ne lehessen megbuktatni. Ő a politikai részt gondolta végig, és azt, hogy ehhez másfél-két évre van szüksége. Amihez viszont a politikai békét meg kellett vásárolnia. Hogy egy nagyon triviális dolgot mondjak: amikor 320 forint volt egy euró, az mindenkit húsbavágóan érintett. Fel lehet tenni a kérdést, hogy a sok devizahiteles közül kik a legfontosabbak Orbán számára. Az ő válasza az volt, hogy a Fidesz-frakcióban ülő kétszázvalahány képviselő, akik naponta gombot nyomnak. Nélkülük nincs kétharmad. Tehát őket kell bebetonozni, megmenteni, hogy jól érezzék magukat. Ez megtörtént. Ha az ő szavazataikra számíthat, akkor az összes többi nem érdekes… Hogy ez mibe kerül, nem érdekes…. Orbán garantálni akarta, hogy a Fidesz képviselők ne lázadjanak fel. Vagyis a politika oldaláról indult ki a gondolkodás. Orbán saját többségét akarta minden áron biztosítani, és valamennyire a közvélemény támogatását.

  - S a közvélemény még két évig mellette lesz: Akkor is, ha már a saját pénztárcájukon érzik az emberek?

  - Az csak részben igaz, hogy a választókat csak a zsebük motiválja. S azt nagyon nehéz megmondani, hogy egy konkrét választásnál éppen mi fog számítani. Ebből a szempontból Orbánnak jól jött ki a lépés, mert eddig lényegében fenn tudta tartani az életszínvonalat egy igen széles körben. Másfelől pedig megerősítette a politikai hátországát és ugyanakkor egy olyan retorikát folytatott, amely saját szavazóbázisát lélekben erősítette. Kérdés persze, ha nincs kenyér és csak cirkusz van, akkor ez mennyire fog működni. De ezt nem lehet előre megmondani. Lehet, hogy cirkusszal is fenn lehet tartani ezt a támogatottságot”
  http://www.nepszava.hu/articles/article.php?id=535825

 3. Török Károlyné

  Ezt nagyon jól látja Bartus László. Épp tegnap mondtam, ugy érzem már magam mintha egy nagy diliházban élnék Európa közepén.Az hogy idióták a kisebbik baj, de annyieszük azért még van, hogy rendre aljasságokat kövessenek el. Amikor majd nem egy-két embert rugnak ki a politikai ellenvéleménye miatt, esetleg még elzárárst is kapnak, na akkor talán majd valami elkezd derengeni ennek a birkanyájnak a fejében. Nos igaza volt Kertész Ákosnak, nem tudom mi volt a sértő, ha mindenki magába néz mit tett és mit nem tett meg , hogy ne jussunk ideáig. Legfeljebb a “zabáló” szó volt kissé erős….))

 4. Török Károlyné

  Ezt nagyon jól látja Bartus László. Épp tegnap mondtam, ugy érzem már magam mintha egy nagy diliházban élnék Európa közepén.Az hogy idióták a kisebbik baj, de annyi eszük azért még van, hogy rendre aljasságokat kövessenek el. Amikor majd nem egy-két embert rugnak ki a politikai ellenvéleménye miatt, esetleg még elzárárst is kapnak, na akkor talán majd valami elkezd derengeni ennek a birkanyájnak a fejében. Nos igaza volt Kertész Ákosnak, nem tudom mi volt a sértő, ha mindenki magába néz mit tett és mit nem tett meg , hogy ne jussunk ideáig. Legfeljebb a “zabáló” szó volt kissé erős….))

 5. Török Károlyné

  Ezt nagyon jól látja Bartus László. Épp tegnap mondtam, ugy érzem már magam mintha egy nagy diliházban élnék Európa közepén.Az hogy idióták a kisebbik baj, de annyi eszük azért még van, hogy rendre aljasságokat kövessenek el. Amikor majd nem egy-két embert rugnak ki a politikai ellenvéleménye miatt, esetleg még elzárást is kapnak, na akkor talán majd valami elkezd derengeni ennek a birkanyájnak a fejében. Nos igaza volt Kertész Ákosnak, nem tudom mi volt a sértő, ha mindenki magába néz mit tett és mit nem tett meg , hogy ne jussunk ideáig. Legfeljebb a “zabáló” szó volt kissé erős….))

 6. Más is látja, hogy most már szinte késő:
  “Végül kell szólni arról is, hogy mi van akkor, ha mégis megmarad Sch. Pál a hivatalában? Ha a tüntetések – ahogy azt megszokhattuk – szépen elsikkadnak, a felháborodás lanyhul, az ügy látszólag elsimul? Semmi. Mert ez nem a Fideszről szól, nem a politikai csődről, nem az elit aljasságáról, nem a velejéig korrupt közéletről: ezeken régesrég túl vagyunk. Nincs hova tovább felháborodni. Ez a felséges nép most veszti el látványosan a becsületét, ahogy elveszti sorra a jogait, a szabadságát, az önrendelkezését. Az igényét egy tiszta, értelmes országban létezésre, egy szolidáris, méltányos társadalom felépítésére. Oktrojált alkotmány helyett egy minden egyes emberre érvényes, azok közötti egyenrangú partnerségre épülő társadalmi szerződés megkötésére, amely az egyénekből valós politikai közösséget teremt, nem a Szent Fütyülős Barack közös élvezete és a bőszárú, kenderkorcos pendelygatya kollektív autentikus viselete szerint. Nem az elvágólagos bigott nemzeti öncélúság asszimilációs erejében bízva, hanem félelem nélkül, tisztán bizalmi alapon, integratívan, tiszteletben tartva egyének, közösségek autonómiáját. Nem a lépcsőzetes felelősségáthárítás, arrogancia, elitizmus, a nyalási és könyöklési oligarchikus kötelmek, informális alávetettség, intolerancia, kontraszelekció, immorális fogolydilemmák, tanult tehetetlenség, előjogok és tabuk alapján. Ahol nem vezérelvű pártok és belterjes civil bennfentességi körök álnyitottsága, szónokaik kopottas liberális-konzervatív-szociális dogmákat Saulként fennen hirdető, majd – az emelvényről lelépve – Pálként megtagadó kettős beszédein, az önzések önszerveződésén, meg bosszúalapú bizalmatlanságok csikicsukiján próbálják kiizadni a demokráciát.

  Hölgyeim és Uraim! Tessenek kapaszkodni! Most a becsületen a sor! Nyugalom, ez nem fog fájni: ez a dolgozat-dolog pusztán becsületbeli ügy – katonadolog, eb csont beforr, több is veszett Mohácsnál, halottnak a csók, gyászhuszár megköti a halott nyakkendőjét – azaz romantikus felhang. Eddig kellett volna fájjon… ”
  http://magyarinfo.blog.hu/2012/03/31/jatszd_ujra_pali_avagy_a_nemzeti_elhallgatas_rendszere

 7. “Azt nem tudom, mert már nem emlékszem rá, hogy Orbán Viktorra miért emlékszik bárki is úgy, mint egy tehetséges és okos politikusra, aki csak később butult el. ”
  Igen ezt szokták emlegetni hazai politikusok meg politológusok is.Elfelejtik amit én és sokan mások nem.Ti.hogy ő már első uralkodása idején megkezdte az önkényuralom kiépítését,csak akkor nem volt kétharmada és nem tudta végigvinni elképzeléseit.Az első Orbán-kormány ténykedését Tölgyessy Péter volt SZDSZ-es, majd Fidesz-es politikus/politológus/úgy jellemezte, hogy „…A Fidesz energiáinak nagy részét, politikai riválisai médiahátországának, gazdasági erejének megtörésére és saját klientúrájának építésére fordította.” És lehetne folytatni.Én és sokan mások az Orbán féle politika módszereiben a göbbelsi módszert véljük felfedezni aki állítólag azt mondá: “„Egy hazugságot addig kell ismételni, amíg igaznak hiszik az emberek!”
  Végül idemásolom a 168 óra egyik cikkéhez írt kommentemet: Kertész Ákosnak igaza van abban az értelemben, hogy a magyarok – legalábbis a többség – alattvalóként viselkedik.A magyarok legalább 70 százaléka politikailag iskolázatlan , állam ügyekben tájékozatlan.Ennek következtében elfogadja a populista egyszerű ideológiát. Mindig kell bűnbakot keresni és találni – cigányok, zsidók, bankok, IMF multik stb..Mert „A diktatúrának engedelmeskedni kell, a demokráciához tanulás szükséges”.Orbán a mi Vezérünk aki harcol értünk és megment minket stb..
  Tehát aki nem megy el szavazni, az aláveti magát a Fidesz “alattvalóinak”. Ti.a Fidesz szavazóinak többsége “hívő”. Mindent elhisz amit Orbán mond és rá szavaz akkor is, ha teljes nyomorba dönti őt a Vezír.És nem lesz leváltható a Fidesz, ha ezt a nem szavazó réteget nem tudja megszólítani az ellenzék.
  Erre biztatjuk!

 8. Remek cikk, Bartus, ez a kis + humor külön jót tett neki. Csak így tovább!

 9. Hunyadi János kormányzó szabadságharcot vívott a törökök ellen,
  Kossuth Lajos kormányzó szabadságharcot hirdetett a Habsburgok ellen,
  Horthy Miklós kormányzó szabadságharcot viselt a liberális demokráciával szemben,
  Orbán Viktor kormányzó-önjelöltnek pedig szabadságharc kell, akárki/mindenki ellen.

 10. Miért nincs 10.- 15 ezer ember az utcán? Hol van a Milla, a Szolidaritás? Hol vannak az MSZP és a DK tömegei? Ez egy olyan ügy amikor is lehetne egy nagy egységes tüntetést szervezni! Vagy csak a kormány tud a ” Békemenettel” tömegeket mozgatni?

 11. kekec
  Orbán teljes, és tökéletes alkalmatlansága?Lásd már be! Ez az Orbán tökéletesen ki tudta építeni az orrunk előtt a diktatúráját, ami mindannyiunkat előbb vagy utóbb, de tönkre tesz. Úgy látszik erre nagyon alkalmas volt!!!
  Hol a nagyeszű ellenzék, akik ezt meg tudták volna akadályozni?
  Pangás van ezen a téren. Néha néha egy megmozdulás, aminek még az idejét is kimondják, hogy majd ekkor mozdulunk!
  Ami most történik sittpali ügyében, az ellenzék részéről, az (bocsánat) gólyafing a vadvirágos rét felett!!!!
  Mindenki a másikra vár. A vidék a pesti megmozdulásra, Pest meg a vidék támogatására.
  Tiszta röhej!!!
  Hol vannak a demokrata fővárosiak?Mennyi a lakossága BP-nek? Mikor mozdultak spontán felháborodásukban?Ők helyben vannak, és azt kell mondjam csendben vannak!
  Miért?
  Már máskor is hiányoltam ezt, de ilyen pillanatokban amikor mozdulni kötelesség lenne,ők tudnának nagy tömeget képviselni, mert vidékről szervezni kell.Ha ez meg is történik,legfeljebb másnap, vagy harmadnap tudnának menni vidékről,ami lássuk be,csak egy késői visszhang lenne a friss történésekre.
  Nem értem, és fel nem foghatom, hogy miért nincs egy karizmatikus vezetője az ellenzéknek,aki irányítaná a dolgokat, és húzná magával a többieket. rről írtam egy másik sittpalis cikkben,olvasd el légy szíves.
  Be is fejezem, mert rettenetesen fel vagyok háborodva a fővárosiak hozzáállásától!

 12. Orbánról tudjuk, hogy kicsoda, de hol van a jobboldal szellemi elitje? Hol vannak a gerincesek? Itt már mindenki összecsinálja magát ettől a törpe akarnoktól? Vagy mindenkinek elborult az agya, mint neki? Vagy mindenki zsarolható? Mindenki megvehető? Itt mindenki “hüje”?
  És mit csinált a baloldal és annak szellemi elitje az elmúlt húsz évben? A saját zsebek tömésén kívül kinek jutott eszébe, hogy ideje lenne szembe néznünk saját történelmi bűneinkkel, be kellene vallani gyengeségeinket, a fiatalokat megtanítani a történelem valódi eseményeire. Egyáltalán megtanítani gondolkodni a következő generációt, kételkedni, kérdezni és főleg arra, hogy a tetteinkért, az életünkért saját magunk vagyunk elsősorban felelősek. Hogy dolgozni kell és tanulni annak aki tud. Hogy segíteni annak, aki önerejéből erre nem képes, de nem hagyni élősködni. Hogy elismerjük a teljesítményt és ne irigyeljük a szomszéd tehenét. Drága baloldali és liberális értelmiség! Az elmúlt húsz évben a fanyalgáson, a nyaláson, a harácsoláson, az áruláson, az önzésen kívül mivel foglalkoztatok? Most csodálkoztok, hogy egy pszichopata a miniszterelnök és maffiabanda rabolja ki az országot? Az álamfő csak cseresznye a hab tetején?

 13. Kedves Bartus László, szivemból szól, de azért idescmittelném egy másik AN cikkhez írt hsz-omat. Remélem, Ön nem esik ebbe a hibába, amiről írok.

  “Milyen érdekes, hogy akkor “szabadulnak el az indulatok”, amikor néhány cikk finoman felveti Orbán érintettségét ügynök ügyben. Hopp, rögtön visszavonják Plagi doktori címét, aki viszont nem és nem mond le, pedig ez lenne az egyetlen logikus lépés mindenki (Pl, az összes nagykövet, lásd Gyurcsány interjú-ATV) szerint, DE MÉGSE TESZI! Senki nem érti miért. Az egyik szerint önállósította magát a hülyéje, mások szerint Orbán utasítása. Egy biztos: BOTRÁNY van. Mindenki ERRŐL beszél. És nem arról, vajon mit keres Orbán Viktor neve bizonyos titkosszolgálati papírokon? Ha a Fideszen és Orbánon múlik, a Schmitt csont még sokáig rágható marad.
  Barátaim, gondolkodjatok!
  Csontot kiköpni, és forduljatok az igazi finom falat felé!!!
  Ahogy a többi fórumon is látom, a rengeteg hozzászóló alig várja, hogy sp többi ügyének is utánamenjenek, közgáz diploma, nyelvvizsga, érettségi, mittudomén. Az össze fontos és nem fontos hírportál, blog stb. vele foglalkozik, f…ssák a cikkeket. És mit csinált Viktor, miután eljött Kecskemétről, míg a szenátus épp tanácskozott??? Hazaugrott Felcsútra focizni egy jót, és marhára nem úgy nézett ki, mint aki aggódik.Minél nagyobb a botrány, neki annál jobb. Hányan kérdezték meg az elmúlr héten, hogy te Viktor, mit jelent az a saját kezeddel írt lista a komenyista titkosszolgálat rólad szóló aktájában?

 14. Nagyon figyelmetlenek voltak, hogy nem vették ki azt az aktát….lehet, hogy csendben dolgozik már egy-két fiatal és bátor újságíró? Mert ez egy nagyon nagy gond és már megint a fej, a vaj, meg a nap esete forog fenn? Bizzunk benne!
  Talán egy sámántácost is megrendelek, kerül, amibe kerül!

  Papagájkommandó: nem lehetünk következmények nélküli ország, sérthetetlenség – ez maga az agyrém, értik ezek mit beszélnek?

 15. …és közben továbbgondolva a dolgot: Vajon ki beszél most a katolikus egyházról, az IKSZ támogatta pedofil felvonulásról, Gyurcsány cikkéről, a Három csapás-ról, a Fidesz oligarchákról, arról, hogy elindult valami?
  Ja, hogy Scmitt ügye most fontosabb? Egy gerinctelen marionett figura 20 évvel ezelőtti csalása? Eddig is tudtuk, milyen. Hadd ne mondjak most nagyon csúnyát. Mitől lett ez a nagy felháborodás egy olyan országban, amelynek sajnos a többségét leképezi Schmitt jelleme (vagy fordítva?), ahol a többség ezt sajnos bocsánatos bűnnek tartja a saját szintjén, és max. jó sztorinak szánja, ha a tudomására jut. Jó példa erre felmenőm sztorija X megye rendőrkapitányáról, aki a diplomája védésén egy kérdésre sem tudott válaszolni, mert arra sem vette a fáradságot, hogy elolvassa, miről szól. Ha négyszer nem mesélte el, akkor egyszer sem. És ez a téma mindenhol. Senki nem beszél az igazán fontos dolgokról, amit Bartus, majd utána Gyurcsány felvetett. Még ők maguk sem. Ez a félelmetes!!!

 16. Ez nem igaz hogy a dilihaz a hatarig van tolva,mert itt nalunk ERDELYBEN is sikerult jol behulyiteni egyeseket….

 17. Tisztelt Olvasók. A fent írt cikkel, és a hozzászólásokkal egyet tudok érteni, és az alábbiakban kívánom a véleményem megosztani:
  1988 ban doktoráltam a Szegedi Tudomány Egyetem jogi karán, ahol, mint a többi egyetemen azonos volt a mérce, a szabályok adottak voltak. Abban az időben is voltak az egyetemi hallgatók között “olyanok “, akiknek könnyebb volt bejutni, és elvégezni az egyetemet, mint a nagy többségnek, de “azok” is saját kútfőből kellett, hogy a dolgozataikat megírják, megvédjék. Én büszke vagyok az akkori tanáraimra, oktatóimra, és tudom mennyit ér amit megszereztem.
  Az Elnök Úrra visszatérve, hogy magát lejáratja, az rendben is lenne, de magát az országot, annak első közjogi méltóságát testesítve meg, minden olyan embert, aki tisztességesen megdolgozott a címéért, így engem is, amit senki sem hagyhat szó nélkül. Neki is, valamint az Őt mozgató figuránsnak is távoznia kéne, amíg nagyobb kárt nem okoznak.

 18. Teljesen igaza van Bartus Lászlónak, egyet kivéve.
  “Jegyezzük meg, hogy az MSZP-ben és az SZDSZ-ben lejátszódott folyamatok morálisan lenulláztak mindent, a kormányzás tragikus volt, a két párt anarchikusan működött, rablók, zsiványok, csákmáték földje volt.”
  Ez így nem igaz! Nem Goebbelstől, hanem Hitler Mein Kampf-jából való az sátáni gondolat, hogy egyszerű tőmondatokban addig kell ismételni az üzeneteinket, amíg a tömegek elhiszik. A 8 évig tartó “hideg lehelet”, az állandó hamis és erőszakos propaganda a Parlamenttől a Helyi témáig, a Hír tévétől a Fidesz által elfoglalt médiáig, beváltotta Hitler jóslatát. Sajnos ennek mindenki áldozatául esett, még maguk a szocialisták is. Ők is csináltak rengeteg hibát, korrupció kísérte kormányzásukat, a koalíció se tudott megegyezni, de így volt ez az Antall alatt is, Horn és I. Orbán alatt is. Ezekhez a történelmi hagyományokhoz több közünk van, mint a demokratikus berendezkedéshez.
  A legnagyobb hazugságot sem Gyurcsány követte el Öszödön 2006-ban hanem Orbán 2002-ben, azzal, hogy 4 évig befagyasztotta a gázárakat, és ezzel rengeteg adósságot halmozott fel, de nem a költségvetésben, hanem állami vállalatoknál. Tudta, hogy a már 40 %-al is eltérített árakat egyszer rendezni kell, az általa követett briganti gazdaságpolitika nem folytatható tovább, megvádolta a riválist a kampányban, hogy népnyúzásból 40 %-os gázáremelésre készül. Több ezer milliárd devizaadósság volt a Fejlesztési Bankban, a Vegyépszerben, a Millenáris kftben, és még ezer helyen elbújtatva, ezáltal a költségvetésen kívülre csempészve az akkori hazug, hazárdjátékos, unortodox csalásuk következtében, amit Társult tagországként sem tehettünk volna meg, és Medgyessynek azonnal vissza kellett vezetni az ország költségvetésébe. Ott volt a Postabankból általuk kilopott 150 milliárd, amit a részvényesektől akartak ellopni állami többségi tulajdonosként 1450 Ft-ról 5 Ft-ra történő leszállítással, de amit per után már a következő kormánynak kellett közpénzből kifizetni, de ott volt az a kár is, amit a repülőtér első privatizációjának Orbán általi érvénytelenítése miatt kellett szintén a következő kormánynak kifizetni az orosz cégnek. A hazug Hitler-Goebbels választási kampányuk teremtette mind 2002-ben, mind 2006-ban azt a torz légkört, amiben mindenkinek hazudnia kellett, mert a istenadta magyar nép csak a nagyotmondásra hajlandó szavazni. A Medgyessy-féle 50 %-os közalkalmazotti béremelést a Fidesz is megszavazta, mert Medgyessyvel ellentétben ismerték az általuk teremtett valós számokat, míg Medgyessy csak később szembesült az akkori valódi és nem csak propaganda “csontvázakkal”. Szóval a Medgyessy-Gyurcsány-Bajnai Bartus Lászlóénál sokkal differenciáltabban kell megítélni!

 19. Az albán miniszterelnök tiltakozni fog.

 20. Sajnos egyetértek. Elhitették velünk saját alkalmasságukat, amihez hozzájárult az előző kormány ordító tehetetlensége is. Nagy tanulság ez a magyar nép számára, kérdés, hogy megérjük-e azt a kort, amikor a magyar nép végre levonja a konzekvenciákat.
  Orbán rájött, hogy a tanulatlan buta parasztnak pontosan ugyanannyi szavazati joga van, mint a nemzetközi hírű akadémikusnak, viszont előbbiből van kilencmillió, míg utóbbiból száz. Tehát magasról tesz az intelligens és gondolkodó emberekre, és a becsapott unintelligens mucsaiak szolgai szavazataival visszaélve letarolja az egész országot. Bőven megvan a kétharmada. Na nem IQ-mennyiségben, hanem darabszámra. A buta ember dühét csak egyszer kell felpiszkálni, utána már egyszerűen “karbantartható” a gyűlölet. Lásd a mai Borókai-cikket a hazugságról, amelyben Orbán közismert hazugságai véletlenül sem kerülnek említésre, mintha nem is léteznének, mintha ebben az országban csakis és kizárólag Gyurcsány hazudott volna, senki más. Ez az álszent magatartás tökéletesen megfelel az aljanépnek, az úgynevezett Fidesz-zombiknak, akik önfeledten terjesztik a kórt a többiek körében. Orbán és bandája évek óta rejtett zsidózással fertőzi az antiszemitizmusra fogékony tanulatlan tömegeket, most pedig úgy tesz, mint aki nem érti, hogy lehet ennyi ember zsidógyűlölő Hát úgy, hogy ők maguk tették ilyenné az embereket. Érdemes meghallgatni a Pázmány Péter egyetem egyes előadásairól a YouTube-ra időnként felkerülő részleteket; ezek alapján az antiszemitizmus sulykolása, a gyűlölet szítása alapvető tananyagnak tűnik. És ezt mondják azok is, akik ott végeztek. Ez a Fidesz “marxistája”, amelyen saját kádereiket képezik ki. A diploma, amit ott adnak, értéktelen kacat, viszont akik onnan kikerülnek, 99%-ban hívő orbánisták, fideszesek, jobbikosok lesznek.


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók