Szabadai Viktor: A semmittudás egyeteme 2012. január 31. kedd 6:48

Szabadai Viktor: A semmittudás egyeteme

Elena Ceausescu, a román diktátor feleségeként, kommunista Románia alelnökeként az akkori román tudományos élet mindenhatójaként számos tudományos munkát jegyzett. Természetesen ő volt a Román Tudományos Akadémia elnöke, s bár mindössze 4 elemit végzett, egyetemek sora avatta őt díszdoktorrá. Ahogy Dr. Farkas György, a Sapienta EMTE tanára fogalmazott egy tavalyi Kolozsváron tartott konferencián, a tudományos munkákról mindenki tudta, hogy annak tartalmához semmi köze a diktátor feleségének, s aki kinyitotta egyiket-másikat, láthatta, hogy a fedőlapon ugyan Elena Ceausescu neve volt olvasható, az egyes fejezetek címe alatt zárójelben már a valódi szerzők neve volt feltüntetve. Elena Ceausescu valószínűleg soha ki sem nyitotta ezeket a vaskos köteteket, ezért nem is tette szóvá „kötetében” az idegen neveket. A lényeg, hogy a könyvek az ő neve alatt jelentek meg, és ő e sok-sok tudományos munkájával kiérdemelte az Akadémia elnöki címét és megannyi elismerést. Akik valóban jegyezték e munkákat, hallgattak és némán asszisztáltak a tanulatlan diktátorné tudományos tündökléséhez, hiszen aki csak egyszer is szólni mert volna, az nem csak karrierjét, katedráját, hanem szabadságát, vagy egyenesen az életét is kockáztatta volna. A félelem uralta az akkori román tudományos életet, mint ahogy a félelem uralta a társadalom minden területét. Így van ez egy diktatúrában.

Január 11-én Schmitt Pál Innsbruckban tartózkodott. A dolognak különösebb jelentősége nincs – mint ahogy külföldi útjainak úgy általában nincs – mindössze annyi, hogy ezen a napon közölte az egyik internetes portál a doktori disszertációt ért plágiumvádakat. Az anyag szerint a Schmitt által jegyzett 1992-es anyag több mint 80 százaléka Nikolaj Georgiev 5 évvel korábban publikált francia nyelvű munkájának szó szerinti fordítása és átvétele. A Köztársasági Elnök Hivatala (KEH) még aznap, az elnök távollétében kiadott egy közleményt, miszerint Georgiev és Schmitt ismerték egymást, közösen kutattak, és ebben az időszakban több „résztéma megtárgyalása során együttműködtek”. Tulajdonképpen nincs itt semmi különös, kérem, haladjanak tovább – fogalmaztak.

Nem sokat kellett várni a válaszára sem. A 2005-ben elhunyt bolgár tudós lánya néhány nappal későbbi nyilatkozata szerint apja valóban ismerte Schmittet, de kizártnak tartja, hogy együtt dolgoztak volna. A kegyelemdöfés a múlt héten érkezett: a disszertáció fennmaradó alig 20%-ának jelentős része Klaus Heinemann munkájának szó szerinti átvétele. Heinemann egészen biztos, hogy nem dolgozott együtt a magyar államfővel, hiszen a német kutató állítása szerint nem is hallott még Schmitt Pálról. Ezt már közleményre sem méltatta a KEH.

Nos, ha mindezeket kivonjuk a 215 oldalas disszertációból, marad nagyjából a tartalomjegyzék meg a fedőlap, ami önmagában még nem feltétlenül érdemesít senkit tudományos fokozatra. Ennél jóval kisebb mértékű plágiumért vontak vissza doktori címet a közelmúltban. A helyzet tarthatatlanságát jól jelzi, hogy a Semmelweis Egyetem vizsgálat megindítására tett javaslatot, s ez ügyben az intézmény rektora, Tulassay Tivadar egyeztetett is Pálinkás Józseffel, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnökével.

És most érkeztünk el a valódi gondhoz. Hiszen az, hogy valaki ellopja más szellemi termékét, nem egyedülálló eset. Olyanra is volt már számos példa, hogy valaki így próbált címet, elismerést, képesítést szerezni magának. Vagy azért, mert tisztában volt saját képességeinek korlátaival, vagy azért mert egyszerűen csak lusta volt dolgozni. Sőt olyanra is akad számos példa, hogy a csalót, miután beigazolódott a vád, megfosztották címétől.

Ám ez a helyzet sokkal bonyolultabb. A miniszterelnök személyes kinevezettjéről van szó akit – mint azt a bölcs kormányszóvivő világos és egyértelmű szavaiból megtudhattuk – a kormány feltétel nélkül támogat. Nem okoz meglepetés ez a támogatás, ha figyelembe vesszük, hogy az államfő kinevezése óta feltétel nélkül támogatja a kormányt, hézagmentesen illeszkedve abba a jogállamképbe, amit a jelenlegi kormányzó erők gondolnak a különböző hatalmi ágak függetlenségéről.

A dolgok jelenlegi állása szerint az MTA és az egyetem két hónapot adott magának, hogy vizsgálati eredményt produkáljon. „Teljesen nyilvánvaló, ha a plágiumügyet a szőnyeg alá söprik, annak komoly következményei lesznek a magyar tudomány hitelességét és a magyar tudományról alkotott képet illetően, főleg ami az én tapasztalataim alapján nagyra becsült sporttudományokat és Magyarország politikai imázsát illeti” – nyilatkozta a disszertáció egyik forrása, Klaus Heinemann, majd így folytatta: „Azonban – amennyire engem tájékoztattak – a politikai megalkuvásnak, és a komoly személyes következményektől való félelemnek köszönhetően, csak kevés kolléga akar részese lenni a döntési folyamatnak és állást foglalni az elnökkel szemben.”

Ez a baj: a félelem. Annyira már mindenki megismerte ezt a rezsimet, hogy tudja: az egzisztenciális és a szakmai ellehetetlenítés kockázata igen magas őszinte mondatok esetében. Igaz ez minden területére az életnek, hát miért pont Caligula lovának esetében ne lenne az? Vajon képes lesz-e egy olyan bizottság, amelynek már az összeállítását is megnehezítette a félelem, korrekt, igaz eredménnyel előállni? Ahol a hatalmi ágak függetlensége már régen elporladt egy agresszív rezsim mohó közjogi dúlásában, ugyan mi garantálhatná az oktatási intézmények, a tudományos élet függetlenségét? Ugyan ki lenne képes védelmére kelni annak, aki őszintén kimondja: a miniszterelnök személyes protezsáltja, a kormány feltétel nélküli támogatottja, egy szélhámos, egy közönséges csaló? Vajon kimondható-e az igazság ma Magyarországon következmények nélkül, avagy a félelem szülte hallgatás, az elkenés, kimagyarázás, az inkább semmiről-semmit-sem-tudás uralja majd az egyetemet is. Esetleg egy kétfenekűre fogalmazott szöveget várjunk, amit mindenki úgy értelmez, ahogyan szeretné? A nagy Semmittudás Egyeteme? Nem tudhatjuk előre, mint ahogy azt sem, egyáltalán kik alkotják a vizsgálóbizottságot. Csak reménykedhetünk egy tisztességes vizsgálatban és egy őszinte eredményben. Meg abban, hogy egyszer ennek az egész félelem uralta rémálomnak is vége lesz.

Elena Ceausescu szinte mániákusan gyűjtötte a tudományos elismeréseket. Szobájának fala körbe volt tapétázva oklevelekkel, díszdoktori címekkel. Dr. Farkas György tavalyi előadásában említést tett a New York-i egyetemtől kapott díszdoktori címről. „Az egyetem chartájában az szerepelt, hogy az a személy, aki – függetlenül attól, milyen szakképesítésű, hol él – ajándékoz két teljesen felszerelt laboratóriumot az egyetemnek, az megkapja a díszdoktori címet. Ami egyébként semmit nem ér.” Talán Schmittnek sem lenne túl késő az ajándékozás. Plágiumvád biztosan nem érné.

56 Reader’s Comments

 1. “Megítélésem szerint azért húzzák ilyen soká, mert úgy gondolják addig lecsendesedik az ügy.”
  -
  Van benne valami, mert közbeesik március 15.-e is.
  Az elnök híján milyen ünneplés lenne? Egy új államfővel milyen lenne?
  Kevés az idő addig, hogy akkora pártpolitikai változást elviseljen a félrevezetett nép, hogy Orbán Viktor két országos vezetői posztot töltsön be egyszerre. Lehet, hogy áprilistól majd megosztják: egyiket Orbán tölti be, a másikat Viktor…

 2. “Érvényesnek tekinthetőek, avagy nem, egy csaló által aláírt dokumentumok?”
  .
  Nem. Az okirathamisítást a törvény kivétel nélkül bünteti. Jelen esetben pedig pontosan az történt, mégpedig előre megfontoltan és sorozatosan. Mert ha valaki, Schmitt nagyonis tisztában volt a Dr. előneve nulla értékével, így tudatos okirathamisítással szerepel a neve és az aláírása minden egyes általa aláírt törvényszöveg alatt.
  .
  Mit gondolsz, Orbánék miért vannak annyira csöndben plágium Pali ügyben?
  Tudják nagyon jól, hogy Schmitt totónyelven szólva “behozta a hibát”, ami az Orbán-kormány sebtében összedobált törvénykezési gyakorlatára nézve végzetes hibának bizonyult.
  .
  Nincs olyan ügyes bűnöző, aki ne bukna le valamikor. A furfangos áldoktor és közokirathamisító Schmittel és a fidesz-parlamenten minden törvényt átverő Orbánnal most két legyet sikerült lecsapni egy csapásra.
  Orbán és Schmitt most egymás csapdájában vergődnek. Mindegyikük a másiknak állított csapdába sétált, majd zuhant bele. Nem semmi…
  .
  Erre mondják: Kisember, hát itt a vége! (Irány az elmeosztály.)

 3. Folytatom, mert szerintem nem érdektelen. Konspirációs teória következik.
  Közel egy éve jelent meg az alábbi írás:
  .
  “Újabb kérdőjelek Schmitt Pál életrajzában
  2011. március 17., csütörtök
  (…)
  Az SZT-tiszti adatbázist és Schmitt Pál ezzel kapcsolatba hozható adatait értelmezve Ungváry Krisztián Schmitt hivatalos önéletrajzából indult ki. Mint írja, az 1976 és 1981 között az Astoria szállóban igazgatóhelyettesként dolgozott Schmitt Pálról életszerűtlen feltételezni, hogy „fogalma sem volt arról, mit művelnek az állambiztonság emberei munkahelyén”. A Wikipedia is arról tud (több hivatalos forrásra hivatkozva), hogy Schmitt Pált „1976-ban kinevezték az Astoria Szálló igazgatóhelyettesévé. A turisztikai szakmából 1981-ben került ki, amikor a Népstadion és Intézményei (NSI) főigazgatójává nevezték ki. Ezt a tisztségét 1983-ig töltötte be.” (…)http://hvg.hu/velemeny/20110316_schmitt_revesz_fenyvesy
  .
  Schmitt múltbeli tevékenységeivel Kövér László titokminiszterként tisztában volt és van. Az egyetlen volt, aki határozottan tiltakozott Schmitt államfői kinevezése ellen. A hvg közel egy éve is nyomon volt, tanúsítja a fenti összeállítás. Bizonyára Kövér konkrét aggályairól Orbán Viktor hivatalból is értesült, mégis bevállalta Schmittet a múltbeli politikai szerepe ismeretében. A múltja miatt folymatosan zsarolható és ennyire kézivezérelhető bábot nem talált volna másikat Orbán az ország élére. Ezzel ki is egyeztek volna pár évre. Orbán is, Schmitt is.
  .
  Viszont a hvg-s munkatársak tovább kutattak. Ismét találtak valami kompromittáló anyagot – Schmitt doktori munkáját -, ami nyilvánvalóan nem az ő munkája. Szemmel láthatóan sem a képessége, sem a (magyar és idegen) nyelvismerete nincs meg hozzá, a folyamatosan több munkahelye mellett ideje sem volt rá, hogy komolyan vehető kutatómunkát letegyen az asztalra.
  .
  Megoldotta másképpen, de nem véletlen, hogy nemigen használta az orvul szerzett doktorátusát. Orbán Viktornak ellenben szüksége volt rá, hogy a törvénykezésükön egy – a latin és a magyar dr. irásmódtól idegen – Dr. titellel ellátott aláirás szerepeljen, ami szerinte külön súlyt adott az írásba foglalt Orbán-törvényeknek. Ez lett a vesztük, mindkettőjüknek.
  .
  Amikor Schmitt meggondolatlanul belevágott az államfősködésbe, nem vallotta be Orbánnak, hogy a múltjában még van eldolgozatlan szál, valami titkolt gubanc nyomja a lelkét. Tetszett neki és nejének a felajánlott új szerepkör, és az sem zavarta különösebben, hogy a szerteágazó feladatot érdemben ellátni képtelen. Lazára próbálta venni, de nem igazán sikerült.
  .
  Aztán beütött a mennykő – a hvg újabb anyaga – egyértelműen és látványosan, tényekkel alátámasztva tetézte a baj forrását. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy Orbánt ennyire valószínűleg még sosem vágták át, mínt Schmitt Pál. Most kiderült, hogy ez is megtörténhetett. A bibliás és elvileg vallásos Schmitt megtette. Meggyónni bizonyára nem merte a lopással-csalással szerzett (ál)doktorátusát, ami egyben köztörvényes bűntett, de a kiderülésére sem számított.
  .
  Orbánt átvágta egy simlis áldoktor, vele együtt a kormányát, a magyarokat, a diplomáciai testületeket, az EU-t, mivel Schmitt az önéletrajzaiban összességében 11 helyen tüntette fel a sose látott PhD fokozatot, ami nemzetközi szintű közokirathamisítás bűntette. Mindezt tetézte magyar államfői rangjával, ami nélkül régen élhetné a jómódú nyugdíjasok gondtalan életét.
  .
  De nem élte, mert több kellett. Még több pénz és még több jólét. Bármi áron. A bármi viszont hatalmas léket ütött a közös hajójukon – országos és nemzetközi szinten is.
  .
  Azért meg kell hagyni, Schmitt Pál nem véletlenül futott be ekkora karriert. A konspirációkhoz nagyon ért, de a tényfeltáró újságírás rá vonatkoztatva kimaradt a számításaiból. Orbán Schmittre vonatkozó tikosszolgálati ismeretei révén szerzett zsarolási technikája visszaütött, és Orbán ellen fordult a kocka.
  Orbán tehetetlen, az összes további terve dugába dőlt. Schmitt áldoktorátusa az összes aláírt és kihirdetett törvényüket alaposan elintézte, mert Schmitt hamis nevével és aláirásával semmissé, érvénytelenné tette. Kezdhetik újra – mások.
  .
  Ezidáig Schmitt volt az egyetlen, aki az Orbán által személyesen becserkészett fullajtárjai közül túljárt Orbán eszén. Szép pályaív, nemde?
  .
  Kilátások: A SE által felkért professzorokon a világ szeme. Ha korrektek, ha tisztességesek és előrelátók, pár pillanaton belül megsemmisíthetik a korábban használt doktori cím jogosságát, és kihirdetik a semmisségét. Vele együtt a minden téren autokrata Orbán-kormányt is ellehetetlenítik, a Schmitt által aláirt törvények automatikus semmissége által.
  Utána már nem kell félniük semmitől, mert egy élhetőbb és emberibb világ köszönt rájuk is, másokra is.
  .
  Megérdemlik, és nem csak a felkért professzorok. Ha szakmai tudásukat bevetik és korrektségükkel kiérdemlik, történelmet írtnak, mert az ő nevük örökre fennmarad. Kedves profok, nagy a tét!

 4. nem mindegy már…szétlőtték…

 5. Orbánt nem vágta át, szerintem mindent tudhattak róla, ezért lehetett zsarolni. Kövér azonban azt is tudta, hogy vannak olyan információk is (pl. maga a disszertáció), amit nem lehet elzárni a nyilvánosság elől. Hiába tartja magánál az esetleges III/III-as aktákat, egyéb mocskos csontvázak sorra kieshetnek a szekrényből. Ilyen lehet az egyetemi diploma kérdése is, hisz a szakdolgozata eltűnt, lehet, hogy soha nem is volt. Bárki utána nézhet, hogy 65-ben, amikor éppen Budapesten tartották az Universiade-t, és presztizs szempontok alapján Magyarország, hihetetlen jól szerepelt (http://www.mefs.hu/hu/nemzetkozi-sport/esemenyek/3-nemzetkozi-sport/283-iv-nyari-universiade-1965), tulajdonképpen a magyar élsportolók többsége egyetemistaként részt vett az eseményen, Scmitt Pál is. És mit tesz isten éppen ebben az évben, negyedéves közgazdasági egyetemi hallgatóként szakdolgozatot is írt, és megszerezte a diplomáját is. Szakdolgozat nincs, csak diploma. Az hogy negyedéves volt, kiderül a közlekedési balesete nyomán ellene hozott 1964-es bírósági ítéletből (http://liveweb.archive.org/http://keh.hu/index.php?submenu=kozlemenyek_levelek&id=764&details=1&cat=6), melyben az is szerepel, hogy a jogosítványát frissen “szerezte”, hogy nem tudott vezetni tanúsítja a balesete (milyen forgalom lehetett 1964-ben?), hogy a jogosítvány igazi volt azt persze nem. A helyesírási nehézségei még azt a kérdést is felveti, hogy érettségije biztos, hogy van?

 6. Egy általam ismeretlen szerzőtől átvett Plagi Pali vers:

  “Hol voltál Palikám? Kutatóúton Anyukám!
  > Mit kutattál Palikám? Törzsanyagot Anyukám!
  > És mi lesz vele Palikám? Átmásolom Anyukám!
  > Mi lesz belőle Palikám? Kisdoktori Anyukám!
  > Ki bírálja Palikám? Az embereim Anyukám!
  > És mi leszel Palikám? Doktor leszek Anyukám!
  > És ha lebuksz Palikám? Letagadom Anyukám!
  > De okos vagy Palikám! Ha Te mondod Anyukám..!
  > Lebuktál Palikám! Le bizony Anyukám!
  > Letagadod Palikám? Nem tagadom Anyukám!
  > Hát, akkor Palikám? Nem beszélek Anyukám!
  > Mi lesz veled Palikám? Csendben leszek Anyukám!
  > Meddig Palikám? Augusztusig Anyukám!
  > Mi lesz akkor Palikám? Gazdagodunk Anyukám!
  > Mennyivel Palikám? Álamfőnek kijáró nyugdíjal Anyukám!”


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók