Ki mentheti meg a magyarországi baloldalt? 2012. január 8. vasárnap 21:10 | Erin Marie Saltman / RR Forrás: Transitions Online

Ki mentheti meg a magyarországi baloldalt?
Gyurcsány Ferenc: biztos múlt, bizonytalan jövő?

London/Budapest – Két új, egymástól merőben különböző párt is azt a célt tűzte ki maga elé, hogy újjáépítse a romjaiban heverő ellenzéket. Az alábbi cikk a Transitions Online-ban jelent meg, szerzője, Erin Marie Saltman a University College London’s School szláv és kelet-európai tanszéke Ph.D. kutatója; szakterülete a posztkommunista Magyarország.

Ritka egységes képet mutatott a magyar ellenzék január 3-án [valójában: egy nappal korábban – a ford.], amikor több tízezer embert (egyes állítások szerint százezret) volt képes az utcára küldeni, hogy tiltakozzon az uralmon lévő konzervatív-populista Fidesz párt által a parlamentben keresztülvert új alkotmány ellen.

Az oroszországi tiltakozásokhoz hasonlóan ez a tüntetés is elszakadást jelentett a szokásos magyar apátiától. De ugyancsak az oroszországiakhoz hasonlóan, ezekkel sem sikerült még igazi politikai változásokat elérni. A magyarországi baloldal alaposan széttöredezett, s egyes részei teljesen hiteltelenné váltak.

Ez annyit tesz, hogy bármilyen drákóiak is a Fidesz törvényhozási manőverei – amelyeket szupertöbbségüknél fogva erőltettek át, így a sajtószabadságra mért csapást; az igazságszolgáltatás és a központi jegybank megzabolázását; a magánnyugdíjak államosítását; a munkaügyi, adóügyi, vallási, választási és oktatási törvény változásait –, az ellenzék esélyei igencsak szerények a 2014-es parlamenti választásokon. A kormányzó koalíció messze maga mögé utasítja a felmérések szerint a többi pártot.

Elszántan szállt harcba két új párt, a Demokratikus Koalíció és a Negyedik Köztársaság, amelyek igen különbözően közelítik meg a magyar liberális baloldal újjáépítésének problémáját.

Szakadó szocialisták

Az októberben megalakult Demokratikus Koalíció Pártja (DK) a Szocialista Pártból vált ki, vezetője a korábbi pártvezető, volt miniszterelnök, Gyurcsány Ferenc. A DK célja, hogy magához édesgesse a szocialistáktól elpártolt szavazókat – parlamenti mandátumaik száma 186-ról 59-re csökkent, miután a Fidesz 2010-ben eldöngette őket –, s hogy azokat is megnyerje magánajk, akiket a szocialisták nem tudtak.

A DK hajlandónak mutatkozik a többi liberális és baloldali csoporttal való együttműködésre, és részint régi motoros politikusok, részint energikus fiatal figurák alkotják.

A kivált párt hosszas szocialista belharcból emelkedett ki, amely a nacionalista irányzat hívei,  valamint, mint Gyurcsány DK-s követői, neoliberális platformra helyezkednek. A DK azonban a magyar politikai pártokra jellemző módon sokkal többet foglalkozott a Fidesszel, mint önnön specifikus politikai lehetőségei megfogalmazásával.

A baloldal modernizálására is kísérletet tesz a DK, amely a fiatalság és az először szavazók támogatását az online hálózatok és fórumok megcsapolásával is szeretné növelni.

A Demokratikus Koalíció előtt tornyosuló problémák nem annyira az elképzeléseivel, inkább az eredetével kapcsolatosak. A szocialistákhoz hasonlóan ők is kötődnek az 1989 előtti múlthoz. A szocialisták gyökerei a Magyar Szocialista Munkáspártig (MSZMP) nyúlnak vissza, ami határozott tehertételt jelent annak fényében, hogy Magyarország a nacionalista és populista politikai retorika felé fordul, amely a Fidesz és a szélsőjobboldali Jobbik felemelkedésében is tükröződik.

Tehertétel lehet maga Gyurcsány is. Noha a baloldalon nincs nála erősebb politikus, sokan nem felejtették még el a hírhedt 2006-os beszédét, amely szikrának bizonyult a jobboldal fellángolásához, s amiben Gyurcsány kimondta, a pártja és mások „hazudtak nappal, éjjel és este” a hatalomra jutás érdekében. Noha a beszéd politikai átláthatóságra és reformokra szólított fel, annak bántó hangvétele napokon át tartó tiltakozáshoz és demonstrációhoz vezetett a Parlament előtt, és sokan lemondásra szólították fel a miniszterelnököt.

A DK mindazonáltal politikai tapasztalatánál és erős neoliberális üzeneténél fogva a 2014-es országos választások komoly erejévé válhat.

A párnacsatától a politikai eligazításokig

A Negyedik Köztársaság Mozgalom (4K!) októberben jelentette be, hogy polgári mozgalomból politikai párttá válik, s indul a 2014-es választásokon. A csoport, mely tervei szerint májusban tartja első kongresszusát, „hazafias baloldaliként” határozza meg magát, szemben az általa autoriter természetűnek tartott, a jogállamisággal visszaélő Fidesszel.

Istvánffy András, a Negyedik Köztársaság szóvivője szerint az országnak olyan baloldali pártra van szüksége, amelyet nem azonosítanak a régi, besározódott balosokkal.

Ez az attitűd, valamint a Negyedik Köztársaság és a DK közti nézeteltérések megnehezíthetik az együttműködést. A Negyedik Köztársaságot kevésbé izgatja az, hogy a magyarok „európai identitását” megalapozza, vagy az európai és nemzetközi intézményekkel együttműködjön.

A Negyedik Köztársaságot 2007 őszén alapították civil mozgalomként „nem politizáló fiatalok számára, akik célul tűzték ki a tér visszaszerzését”, mondta Istvánffy. A mozgalom úgynevezett urbánus játszótereket hozott létre a városközpontokban. Havi események voltak a flashmobok és az utcabálok, de tartottak országos párnacsata-napokat, városi ragadd-meg-a-zászlót játékot, valamint a fogyasztói mentalitást kifigurázó MP3 Simon Mondja eseményeket. Politikai pártként a csoportnak változtatnia kell a hozzáállásán.

Istvánffy szerint a párt a néphez közelebbi kormányt akar, és nem ragaszkodik az országot az elmúlt húsz évben ellenőrző csatlós elit valamely válfajához. Akkoriban győzelemként értékelték, hogy az 1989-es magyar forradalom vértelenül ment végbe, ma azonban sokan érzik úgy az országban, hogy nem annyira népmozgalom, sokkal inkább az elit önátmentése zajlott. A Negyedik Köztársaság is osztja ezt az érzést, s olyan rezsimet lát a jelenlegi kormányban, amelyet fenekestül fel kell forgatni. Környezetvédő csoportokkal és más proteszt-szervezetekkel működtek együtt, így az Egymillióan a Sajtószabadságért Magyarországon formációval (becenevén: Milla) a minél nagyobb Fidesz-kormány elleni demonstrációk érdekében.

Az új pártnak sok tennivalója lesz még: a Negyedik Köztársaság támogatottsága erős a budapesti fiatalság köreiben, ami nem feltétlenül jelenti azt, hogy maguk mögött tudhatják az ország egyéb részeit is, kivált ami a vidék jobboldali és radikális szélsőjobboldali erősségeit illeti. A zöld LMP példának okáért szavazatai javát Budapesten gyűjtötte be az utolsó választások alkalmával. A Negyedik Köztársaság fiatalossága tehertétel lehet, hiszen bírálhatják őket azon az alapon, hogy tapasztalatlanok. A mozgalom tagságának zöme a húszas, harmincas éveiben jár.

2014 tehát egyik új politikai erő számára sem lesz sétagalopp: a 2010-es választások, úgy tűnik, visszafordíthatatlanul a jobboldal és a radikális jobboldal felé billentették a mérleget.

Magyarországon azonban a választások mindig tartogatnak meglepetéseket. 1989 óta váltakozva a jobb- és baloldal jutott kormányra.

Függetlenül attól, képes-e a Fidesz szavazóit elégedettnek megőrizni a következő két évben, sok múlik a különféle liberális-baloldali szervezetek és pártok együttműködési és ellenzékben való egyesülési hajlandóságán. A szétforgácsolt csoportok és pártok csak nehézségek árán képesek olyan mértékben szavazókat gyűjteni, hogy legyőzzenek egy akkora erőt, mint a Fidesz. Noha a Negyedik Köztársaság reméli, hogy megtisztíthatja a játékteret a szocialista múlttól, talán épp a DK tapasztalt politikusainak és a Negyedik Köztársaság fiatalságának és szellemének egyesített ereje képes újjáépíteni az egészséges többpárti rendszert Magyarországon.

Címkék:,

41 Reader’s Comments

 1. “A szocialisták gyökerei a Magyar Szocialista Munkáspártig (MSZMP) nyúlnak vissza, ami határozott tehertételt jelent annak fényében, hogy Magyarország a nacionalista és populista politikai retorika felé fordul, amely a Fidesz és a szélsőjobboldali Jobbik felemelkedésében is tükröződik.”
  .
  Igen!
  Ez igaz lehet a Fideszre is! Az ők gyökereik is odáig nyúlnak vissza, ott kezdték, csak 18- 20 évesen! Abba a rendszerbe “szocializálódtak”, csak most igyekeznek tagadni!
  Meg kell nézni hogy alakultak a pártok sorsai, és mi lett az eredmény!
  A Fideszt nem kell félteni, harcolni most ellene!
  A “vezír” atomjaira szedi, erre nem lenne képes egyik ellenzéki párt sem!
  Megindulnak majd a hatalmi harcok a párton belül, azok szedik rendesen az “áldozatokat”!
  A rá szavazok és sajnos nem csak azok, nemsokára megkapják a kormány “köszönetét”, bizalmukért cserébe!
  Az életszínvonalon majd meglátszik!
  Elérkezik az ébredés ideje, a narancs is “beérik”, márciusra, ha addig nem rohad el!
  Ébredés után, majd jólesik egy kis mozgás!!!
  Így látom, de lehet tévedek!
  További szép estét!

 2. Erin Marie Saltman cikkét egy két helyen kiegészíteném, de a végkövetkeztetése abszolut helyénvaló.Egyetértek!

 3. Érdekes lenne az eredeti tanulmány komplett fordítása, mert a kivonat – ha ez a cikk az – nem igazán mutatja be, hogy a demokraták és a kirekesztők közötti fal sokkal nagyobb most, mint a hagyományos politikai felosztás oldalai közötti. :)

 4. bruckenbacker kapitány
 5. Nem ellenőriztem szóról szóra, de a cikk gyakorlatilag az eredeti teljes lefordítása.
  Bér hozzám a4K! radikalizmusa áll közelebb, a szerzőnek igaza lehet abban, hogy végül a DK-val képzett “átlaga” kerül majd hatalomra.
  A gond az, hogy ehhez előbb meg kell dönteni a Fideszt, csakhogy még mindig nagyon cseppfolyós a baloldali együttműködés, márpedig itt nincs idő előjátékra, mert a helyzet rohamosan “fokozódik”.
  Ha az eseménylavina hamarabb csap le, mint ahogy megszületik egy ütésálló baloldali öszefogás, akkor itt kitör a válság, jó eséllyel tetézve egy polgárháborúval, VISZONT utat nyit a drasztikus váltásra (mindkét oldalon …).
  Ha lesz baloldai együttműködés, mire beüt a krach,akkor a Nyugatnak lesz partnere ahhoz, hogy a partner (a baloldali blokk) kormányra kerülését szabja a hitel feltételéül.
  A lassú kristályosodás, valamint az LMP taktikázása és Fidesz-közelisége miatt (de — bár kisebb mértékben — a 4K! nem elég rugalmas hozzáállása miatt is) az első lehetőség tűnik valószínűbbnek.

 6. Ego – lehet, hogy rossz a sorrend. Előbb fog lecsapni az eseménylavina – ami kikényszeríti az ellenzéki összefogást. A politikusok végül is a piacról élnek, a közönség kegyeit keresik és az igényeiket akarják kielégíteni. Ha a most még bizonytalan többség megindul az ellenzék felé – aki ez elől félre ugrál – azt leírják.

 7. Jó az irás, ha a baloldalt pártszempontból viszgáljuk.
  A világ megváltozását sajnos e pártok nem követték.
  Rendszerváltás óta belső marakodás miatt a lakosság baloldali
  érzelmű része szavazóként nem értette mit akarnak.
  Pártszakadás már megtörtént nem látszik miért. A párt nem lehet
  egy személy, mégis úgy tűnik egy fekete bárány az oka, vagyis GYF.
  A szakadáskor nem láttuk mi miért történt. Máig is várjuk a helyzet
  tisztázását. Mindaddig, amig nem tisztázódik mit akar a korszerű
  baloldal, addig nem lesz megfelelő ereje egyetlen – jelenleg – marakodó
  pártjának sem. A jelenlegi pártok magukra hagyták választóikat.
  A médiából folyó jelenlegi propagandahadjárat elfedi a baloldali
  érzelmű lájékoztatást és ez várhatóan fokozódni fog.
  Továbbra is várjuk miért kellene valamelyik baloldalinak mondott
  párt mögé felsorakozni. Más nem menti meg egyiket sem!

 8. kekec,
  Én is az eseménylavina túl korai lecsapását neveztem meg első lehetőségként.
  Legyen neked igazad, hogy ez majd kikényszeríti az ellenzék összefogását.
  Én inkább azt gondolom, hogy az események forgataga megszüli az erőszakot, amire a szélsőjobb fel van készülve, a baloldal meg nincs. Talán nem ártana ezen elgondolkodnia például Árokéknak.

 9. A fordítás tényleg egészen jól sikerült, de ha ez az eredeti tanulmányi végtermék akkor kevésnek tartom.
  Változatlanul az a véleményem, hogy most nem egyszerűen a baloldali összefogás kell, hogy lényeges legyen, hanem a demokraták összefogása a kirekesztő fityisz-jobbik banda ellen (lehetőleg kímélve a megvezetett szavazóikat).
  A demokráciára kellene tanítani a magyarokat az utolsó faluban is.
  Médiaháborút kell indítani – másként nem fog menni. :(

 10. Ezt ézzétek meg, ezen jót fogtok mulatni:

  http://www.youtube.com/watch?v=hP2bflRNOl4&feature=watch_response

 11. Csak idézném a dec. 23-i LMP tüntetés legfontosabb mondatát (persze nem az LMP mondta ki): be kell fejezni a Gyurcsányozást!

  Tetszik, nem tetszik, jelenleg nem képzelhető el az ellenzéki politizálás nélküle. Semmi olyat nem tett, ami miatt megszégyenülten kéne elkullognia LMP-s vagy 4K-s politikai “géniuszok” láttán. A politikai tapasztalatai pedig nélkülözhetetlenek, ameddig Schiffer-féle, a Jobbikkal kvaterkázó politikusok is ellenzékinek merik nevezni magukat.

 12. Kedves Túlavasúti!
  2012. január 8. vasárnap 22:46
  Javaslom – ha a DK véleményére kíváncsi – akkor látogassa meg a http://dkp.hu oldalon Gyurcsány Ferenc blogját, vagy néhány alelnök írásait, vagy Vitányi Iván és Niedermüller Péter tanulmányait …
  Egy ATV műsorban egyszer röviden GyF úgy jellemezte a szakítást, hogy a népies-urbánus ellentét MSZP-beli jelenléte az MSZMP öröksége és tavaly őszre az ellentétek végletes bénaságot okoztak, ezért volt szükség a válásra.
  Ez az ellentét már 56-ban is létezett 68-ban az urbánusok látszottak előretörni, amit 73-ban végleg semlegesítettek.

 13. A válás részletes indokaihoz még kiváló adalék Debreczeni József: A politika fertője c. könyve. :)

 14. A qrmány maga melletti ellentüntetést, szimpátiatüntetést szervez! Sameszai révén nyomul a netes közösségi oldalakon (lásd kija..dajcstomi), és FB-oldalakon.
  Ezért kérek/kérünk mindenkit, hogy írja meg véleményét a “Bízunk a kormányban” FB-oldalon
  http://hu-hu.facebook.com/pages/B%C3%ADzunk-a-korm%C3%A1nyban/147395015371733
  amely a Zorbán-kormány szimpatizánsait tömöríti. Nem kell izgulni, az első FÚJ, vagy NEM után úgyis kitiltanak az oldalról, a demokrácia nagyobb dicsőségére! Ezért hoztuk létre a “Nem bízunk a kormányban” -t
  http://hu-hu.facebook.com/pages/Nem-b%C3%ADzunk-a-korm%C3%A1nyban/322511344445912
  és társoldalát, a “Bízunk a kormányban lapról kitiltottak társasága”-t
  http://hu-hu.facebook.com/kidobtak?sk=wall&filter=2.
  Kérem, fogadjátok a két utóbbit szeretettel és “lájk”-olással.
  Vive la République!
  Vive la Résistance!

 15. A baloldal és jobboldal megmentője a józan ész lehet!
  A közös cél, az ország felvirágoztatása!
  Nekünk meg más dolgunk nem lesz, mint a józan észt támogatni!
  Különben idejutunk újból!
  További szép estét!

 16. Bohem!
  ne mond el senkinek de a Szocik a Kereszteny Szoc. Unio-ig nyulnak vissza ami a 30 as evekben letezett Magyarorszagon:

 17. Meg kellene magyarázni az apátiába süllyedt népnek,
  hogy a Fidesz csak formailag kuruckodik, tartalmilag labanc a javából.

  De úgy elég nehéz, ha a “baloldal” ugyanezt csinálja, vagy még formailag is labanckodik.

  (Félek, hogy a nevető harmadik, a Jobbik fog győzni, bár már alig látom a különbséget a Jobbik és a Fidesz között.)

  Elnézést a metaforáért, de nincs kedvem tanulmányt írni.

 18. És még csodálkozunk, hogy a nyugati közvélemény nem érti, hogy mi folyik itt???
  Hát ha közvélemény formáló szakértő se érti, akkor ki magyarázná el a köznek???

 19. Egy társadalomban mindenkinek vannak GYÖKEREI!!! A kérdés nem is ez, hanem az, hogy mit képesek FOLYTATNI és mit képesek alapjaiban MEGVÁLTOZTATNI!!! Azaz képesek-e a múlt erényeiből és HIBÁIBÓL tanulni???
  Én nem hiszek abban, hogy az “újszülöttek” abszolút hibátlanok, mert “újszülöttek”! Sajnos éppen a MAI hatalom birtokosai bizonyítják, hogy akik ÚJAK A POLITIKÁBAN, azok éppen egy régi, eltűnt kor ideológiájához és hatalom technikai módszereihez is mennyire kötődnek! De ugyanez érzékelhető, pl az MSZP fiataljainak egy részénél is!
  Persze abban is sok igazság lehet, hogy vannak, akik látszólag szakítanak CSAK valami elavult “régivel”, hogy magukat a “megújulás bajnokaként” láttassák és befolyásukat megőrizzék! Bizony kissé BONYOLULTABB a politikai térkép, mint azt az egyébként nem rossz elemzés tartalmazza!

 20. Szerintem a 4K-nak még sok mindenre szüksége lesz ahhoz, hogy az internetes közönségen túl megismerje őket a “nép”. És a többieknek is, akik a baloldalhoz tartozónak mondják magukat. Gyurcsány szerintem későn lépett, olyannyira, hogy még miniszterelnöksége idején kellett volna megszabadulnia a régi MSZMP-sektől, de legalább el kellett volna kezdeni megválni tőlük (Szekeresék……) Ezt nem tudta vagy nem merte meglépni, most issza többek között ennek is a levét. Ha okos lenne a baloldal, akkor össze tudna fogni, és az elhanyagolt médiát (a maradékot) igénybe véve, sok, aprólékos és körültekintően végzett munkával megismertethetné a népet a történésekkel. A Fidesz az első bukásuk óta a polgári körökön túl az aktivistáival hangyaszorgalommal járt házról házra, lakásról lakásra, és agitált, mosta az agyakat, és teszi ezt mindmáig. Igaz, a média is sokat segített nekik. A baloldal még mindig nem jött rá, hogy nem elég a budapestieket megszólítani, muszáj elmenni a legkisebb faluba is szórólapozni, beszélgetni Kató nénivel, Károly bácsival. A Fideszben anno sok munka nélküli csinálta ezt, (ma sokan ülnek önkormányzatokban közülük) nem értem, hogy a bal oldal miért nem figyel, és miért nem veszi át a jó ötleteket a másik oldaltól? Hiszen mindenki tudja, hogy a másik taktikáját használva, átvéve lehet (ne) annak torkát vágni. Most még volna lehetőség összefogni is, de mindegyik párt saját magával van elfoglalva, taktikázik, rémes, amit csinálnak. Pedig csak figyelni kellene a baloldali szavazókra, akik már mennek, ha hívják őket, és mennének többen is, ha tudnák, miről beszélnek. Csoóri Sándor írta: “El kell indulni minden úton, az embert minden úton várják!” Hát, rajta!

 21. Csacska ember, aki azt hiszi, hogy Gyurcsány nélkül lapátra tehető Orbán.
  *
  A 4K komolytalan gyerekek játszótere, kedvesek, de súlytalanok, és azok is maradnak.
  Az LMP Schiffer gerébi magatartásával a FIDESZ szekértolója kissé balról.
  Az MSZP a tehetetlenségi erő lélegeztető gépén lévő agyhalott banda.

 22. Ha az MSZP-ről van szó akkor tehertétel az MSZMP-s múlt, ha Fidesz számtalan fazonjáról (Kövér, Hoffman, Martonyi vagy, a KISZ-eseik Orbántól, dájcsomin át Varga Mihályig) akkor nem (ugyanez igaz, a volt ügynökök esetében is). Amennyiben felszínre kerül egy új baloldali formáció és az reális versenytársává válik Orbánéknak, akkor ugyanúgy le lesznek kommunistázva, zsidózva, melegezve, nemzetellenesezve, idegenszívűzve stb, mint most az MSZP vagy a DK, merthogy Orbánék mindig azt nyújtják amit a „kedves vevő” azaz a jobbér szimpatizánsi kör hallani akar. És hát már a két világháború óta ismerős, hogy a hazai jobboldalt minden érdekli csak a valóság nem és ezt mármint a nacionalizmust, a revizionizmust, a rasszizmust, a demagógiát, a politikai és gazdasági szabadságharcot Orbánék hitelesen tudják számukra tálalni. Ha nem így lenne és a jobboldali közönség többsége nem lenne annyira stupid, akkor soha nem felejtenék el Orbánék durva klérus ellenességét és radikális liberalizmusukat. Az tévedés szerintem, hogy a DK meg fog erősödni a következő parlamenti választáson szerintem az 5%-kot sem fogják hozni. Nos a baloldalon is léteznek a valósággal köszönő viszonyban nem lévő emberek igaz kis számban és ezek többségében hőzöngő, többnyire alkoholista, lumpen, filozófusok, esztéták, kulturális antropológusok, akik Gyurcsány valóban jó beszélőkéjét összekeverik Gyurcsány, mint az abszolút tehetségtelen politikustól, a magyar baloldal sírásójától, és legfőképpen a Fidesz 2/3-nak okozatától. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy nem megy az a kettős mérce sem, hogy Orbán meggazdagodása elítélendő, Gyurcsány „eredeti” tőkefelhalmozása, vagy saját házának „költségelése” más szóval adócsalása pedig nem. Gyurcsány minden kiváló szónoki képessége ellenére politikai halott, és ez így van rendjén, és ebben szép lassan követi őt az úgyszintén zavart lelkű küldetéstudatos „versenytárs” Orbán.

 23. Ebből a cikkből kimaradt a Szolidaritás.Pedig oda kell figyelni rájuk!

  Ami meg Gyurcsányt illeti, itt az idő, visszafordítani a kommunikáció kerekét!
  Pontosan Gyurcsánynak a megnyilatkozásai azok, amivel kenterbe lehetne vágni a fideszt.
  Minden illik rájuk. A hazudtak éjjel nappal (hazudnak); az el lehet i menni (soha nem látott vándorlás külföldre munka után; de sorolhatnám a végtelenségig!
  Az ellenfelet a saját eszközével lehet a leghamarabb legyőzni.
  Csak hát ehhez nem hezitálni kéne, hanem kiállni, járni az országot, és a szimpatizánsok által belevinni a köztudatba!
  A 4K-t én nagyon gyenge eresztésnek érzem,inkább a Szolidaritásra összpontosítanék. Ők nyúltak hozzá a legérzékenyebb témákhoz, amivel a kormány alázza az embereket. A támogatottságuk sem kicsi, és látok a vezetőiben annyi spirituszt,hogy tényezővé váljanak.

 24. Komoly fenntartásom a 2014-es választásokkal kapcsolatbab, hogy a fidesz a 2/3-os többségét kihasználva a választási bizottságokba csak fideszes biztosokat delegál – mivel így tudják a választások tisztaságát garantálni. Ne legyen igazam, de csúnya eredményekre számítok!

 25. Bocsánat kedves Hetus, hogy pluszoltalak.
  Kár, hogy magadnak is ellentmondasz egy kommenten belül és így marhaságok kerekednek ki belőle.
  Sajnos politikusok nélkül nincs politika, jobb, ha tudomásul veszed.

 26. A szalagkorlát. A szalagkorlát. Az biztos, csak jó erős legyen.

 27. gets

  nincs semmi baj, te máshogy gondolod -:)

 28. Jó lenne már abba hagyni az örökös visszatekingetést.Miért bün az,ha egy párt a volt MSZMP-ből alakult meg?Azok,akik most ottvannak Gy.F.körül nagyon gyerekek vóltak még akkor.De,ha kötödtek is az MSZMP-hez,nem biztos,hogy azt a politiokát akarják folytatni,mint az emlitett párt akkori vezetői.El kellene már jutnunk,nekünk magyaroknak a bizalomhoz.Szerintem egyáltalán nem jelent tehertételt Gy.F.a baloldalra.Ezt csak azok hiszik el,akik bedőltek a FIDESZ.propagandának.Gy.F.öszinte vőlt az un.öszödi beszéddel.Az nem csak róla szólt,hanem az egész magyar politikusra,szocialistákra és fideszesekre egyaránt.Ő a tespedségből,a sonyiságból,a pipogyságból akarta felrázni a kkedves politikus társait,megértetve velük,hogy amit eddig csináltak a jobb-és a baloldalon az rosz,nagyon rossz volt,amit nem szabad tovább csinálni.Fel kell ébredni és minden erővel az ország sorsának javitására kell forditani.Ha a 4.Köztársaság képviselői bünnek róják fel Gy.F.multját,nagyon rosszul teszik.Ez ismét a széthuzáshoz,a magyar átokhoz fog vezetniSzwerintem maGy.F-nél etősebb,megbizhatobb és hitelesebb politikus nincs a baloldalon.Sajnos azt csak O.V.látja.Ezért mocskolja őt uton-utfélen,ezért szeretné lejáratni a választók előtt.Ő egyszerüen fél tőle.És ne feledjük,az MSZMP-ben is voltak becsülertes emberek,sajnos kevesen és nem juthattak szóhoz.Ezért is váltak ki l990-bn és alakitottak uj pártot.A hiba az volt,hogy nem rostáltak igy az uj pártba bekerültek a nem odaavalók is,amuinek az MSZP.viseli most a kárát.Ne azt keressék tehát a most alakuló pártok,hogy ki kötödik a rosszemlékü párthoz.Ehelyett in kább azt keressék ki akar jót ennek az országnak és a benne élő tiszteséges embereknek.Még valamit.a Fidesz is folyton emlegeti a roszemlékü párthoz való kötődést,arról azonban megfeledkezik,hogy mennyien bujtak az ő szárnyuk alá,levetve az addig viselt köpönyegüket,és mennyien vannak a rosszemlékü prt nagy emberei közöztt,akik most a Fidesz-nek hizerlegnek,miért?akonccért,a husosfazék közelébe való maradásárt.Gy.F.-et nem érdekli a husosfazék.Ő meél abból,amilye van.Fogjanak tehát össze ezek az ujonnan alakuló pártok mindenkivel,aki az ország talpraállitásáért hajlan dó dolgozn i és ne a széthuzásra koncentráljanak.FOGJANAK MINÉL ELŐBB ÖSSZE ÉS MUN KÁLKODJAN AK EGYÜRTT A HAZÁÉRT.Szedjék össze mindazon hozzáértő embereket,akik tudják,mit kell ten ni,hogy ne zuhanjon a szakadfdékba országunk. .

 29. gets 2012. január 8. vasárnap 23:54
  Barátaimmal együtt szondázzuk valamennyi baloldali megnyilvánulást,
  nem csak itt. Mi nagyjából látjuk a törekvéseket. Látjuk egyes személyiségek
  fejlőését. Tisztelet az egyéni határozott baloldali kiállásuk mellett. Lehet
  vitatkozni/egyetérteni velük, DE EGY PÁRT NEM EGY SZEMÉLY. Egy személy
  nem a párt. Törekszünk mi kiállni a tétovázó baloldali emberek érzelmeinek
  életbentartására. Jó lehetőség a NET által adott tájékozódás lehetősége.
  Egyenlőre csak bizni akarunk abban, nem fogják más országokhoz
  hasonlóan korlátozni. Itt már Arnóth korától kezdve fermerült a jobboldalról
  a korlátozás kezdeményezése.
  Lehet naivak vagyunk, de mi egy pártot szinte rendszerként szeretnénk
  megjelenve látni, vagyis egységben, határozottan fellépő demokratikus szervezeti egységként.. Nem egy villával összedobált, különféleképen
  megnyilvánuló emberek csoportjaként, ahol természetesen nem
  lényegtelen az egyes tagok célszerűen megszervezett és határozottan
  végrehajtott feladatainak EREDMÉNYE. Ezt a párt tagjainak közös
  akaratával demokratikusan megválasztott vezetőség munkájának
  határozott, egységes támogatása nélkül nem tudjuk elfogadni.
  Folyamatosan működő élő pátrtot tudunk csak támogatni, aki a baloldal
  értékeit megalkuvás nélkül képviseli. Mi itt választási pártot társadalmi
  viccként tudunk szemlélni. Ilyen “balos” párthoz semmi közünk, hasonlóan
  a szélsőséges centrális csoportosulásokhoz sincs. Ugy gondoljuk,
  a baloldal problémáinak semmi köze a különféle néven gerjesztett
  város-vidék problémához, mely csak a további megosztásra alkalmas.
  Talán célszerűbben kellene elemezni a kispolgársághoz való viszonyulást.
  Nem volt már elég a “rózsikanéni felfogásból”. Jól beszél a pártban a helye,
  de melyikben?
  Tisztelet a kivételnek, de az országot minden részében nem ismerő
  szobatudósok erre voltak alkalmasak, ami jelenleg van.
  Olyan pártot szeretnénk támogatni aki elismeri a baloldal haladó hagyományait és erre épitve a fejlődéshez alkalmazkodva folyamatosan
  képviselni törekszik a teljes balodal érdekeit.
  Várunk ilyen pártot és aktiv támogatásunkról biztositjuk!

 30. Az MSZP képviselheti a szocialista-szocdem értékeket. A DK a szoclib értékeket.

  Hiányzik viszont egy jobboldali liberális és egy jobboldali liberális-konzervatív párt. Bár esetleg a DK ezt is képviselhetné, bár most hivatalosan baloldalinak minősíti magát.

  A 4K! és Milla féléktől meg gyorsan szabadulni kell, tele vannak kétes alakkal. Pl. Istvánffy András telejsen vállalhatatlan személy demokraták számára. Nevezett személy a diktatúra lelkes híve, szélsőbalos, antidemokrata nézeteket vall, az ő példaképe nem a demokratikus Amerika és Európa, hanem a kubai és a venezuelai embernyomorító véreskezű diktatúra.

 31. Tibor (2012. január 9. hétfő 11:11)
  Az ellenzék egyszerűen nem engedheti meg, hogy egy Orbán által színre vitt, a demokrácia külsőségeiben tetszelgő, az ellenzéknek 0% esélyt adó törvényi környzetben (pl. választókerületek) történjen meg a választás.
  Vagy Orbán visszavonja a bebetonozási törvényeket, vagy nem lesz békés választás.

 32. maxval,
  Részint egyetértek Veled, részint nem. A fidesz magához vonzotta a jobboldali liberális, a jobboldali liberális-konzervatív, a jobboldali konzervatív szavazókat, és a baloldali liberális szavazók jelentős részét. Most a szélsőjobbot szeretné megnyerni, miközben egy igazi sztálinista vezető (Orbán Viktor) áll a párt élén. Tehát abban teljesen egyetértek Vweled, hogy hiányoznak a többpárt rendszer palettájáról a jobboldali liberális és egy jobboldali liberális-konzervatív pártok. Abban viszont nem tudok igazat adni, hogy a 4K!, és a Milla féléktől szabadulni kéne. Ezeknek a szervezeteknek van létjogosultságuk, csupán rendet kéne tenni soraikban (természetesen saját maguknak). Ha sem a szélső jobb, sem a szélső bal nem nyer teret ezekben a szervezetekben, akkor igenis van létjogosultságuk.

 33. Ego,
  Az eddigi békés ellenzéki tüntetések alapján sajnos reális esélyt látok békés 2014-es választásokra. Pont ugyanúgy, mint a Kádár rendszer idején, 98,2% részvételi arány mellett, 99,4%-os támogatással a fidesz jelöltjei fognak nyerni.
  Az ellenzéknek nincs lehetősége a Parlamenten belül megállítani a fideszt, lévén a 2/3-os parlamenti többség. Aki meg tudja állítani a fidesz ámokfutását, az az utca népe, azaz mi, akik január 2-án kint voltunk az Andrássy úton. Szóval mi, a nép nem hagyhatjuk, hogy a választási törvényük megélje a következő választást.

 34. Természetesen egy személy nem a párt, de ő testesíti meg a párt arculatát, programját, ezért rendkívül fontos a vezető személyisége. Egy másik óriási tévedés; Gyurcsány bukását nem a Fidesz, hanem a saját pártja okozta. Azok a gyenge, hiteltelen karrieristák, akik állandóan, sunyi módon hátbatámadták, és ezért volt az öszödi beszéd is, mert elvesztette a türelmét, a sok szemétláda viselkedése miatt. Gyurcsányon kívül, vele egyenértékű államférfi ma nincs aporondon. A politikához legalább alapjaiban érteni kell, hogy valaki megfellebbezhetetlen kijelentést tehessen.

 35. keddi 2012. január 9. hétfő 14:36 egyetértve nem lényegtelen ki testesiti
  meg a pártot szemályében. A személy mégsem a párt, ez a fityiyszékre
  jellemző ott a vezér minden gondolata parancs.
  Demokratikus alapokon álló pártot a közösen meghozott döntések
  jellemezhetik, csak igy tudom elképzelni a vezetőség és a tagság kellő
  erősségű támogatását. És mi van akkor, ha semlegesitik a vezetőt?
  Lásdd Semjén-Navracsics egyházi támogatással történő lejáratására
  épitett kampányt. MIT TETT AKKOR A PÁRT, VEZETŐJE VÉDELMÉRE?
  Láthatóan osztozott – legalább is titokban – a hamis vádakkal, vagy
  legalábbis tehetetlenül tűrték:
  1. ami történt, miért bénultk le, miért nem próbáltak védekezni sem?
  2. máig sem tudjuk a tehetetlekedés okát, valószinűsithető, bizonyos
  személyeknek máig is érdekükben áll a személy titkolt védelme. Miért?
  Milyen erőt tükrözött a vezető cserbenhagyása. Ezután is ez telik ki az
  akkori pártvezetésben lévő személyektől.
  De milyen alapon kivánják ezzel megtört bizalmunkat megújitani. Amit erről
  tudattak velünk az smsfu! Milyen támogatást várhat ezután a vezető.
  Talán úgy kell a tagság által felfújva “védeni” mint GYF-et?
  E baloldalon sajátkézzel ejtett csorbát kellene kijavitani mielőbb.
  Miként akarja akármelyik párt az általa képviselteket megvédeni, ha a
  páton belül törtténteken sem tud uralkodni. “Soha sem volt még ilyen eerős”
  ezt már hallottuk, de hogy ezután sohasem volt ilyen gyenge, azt látjuk!!!
  Ez játék a baloldali érzelmű emberekkel.

 36. “szélsőséges centrális csoportosulás” Ez meg mi a fene akar lenni? Hogy értette a leírója? Most vagy szélsőséges vagy centrális valami, de egyszerre?
  A DK nem kifejezetten baloldalinak definiálja magát, hanem a centrumtól balra befogad mindenkit. Így fér bele a szoclib, liberális, konzervatív liberális is. Újabbnál újabb pártocskáknak nem sok esélye lesz, esetleg csak megosztják az orbán ellenes tömeget. Azt lehet mondani, orbán ellen sikerrel csak egy zászló alatt lehet majd indulni. A választási rendszer miatt is. Nincs más út.

 37. “Bozse” hozzàszolo utolso szava jo! A megoldàs alapja “nincs màs ut” Csak egy zàszlo alatt lehet remélni megujhodàst a nép érdekeit nézve, amirôl az iràsokban kevés szo esett, es programokrol még kevesebb!
  Na persze mi 25 évesen 56-ban – 55 éve màsként gondolkoztunk, màsként szerveztûk, sajnos sikertelenûl… Ma a magoldàs kônyebb, de akarni kell!Tervekkel jônni, es kevesebb kritikàval ami soha se hozott jolétet a vilàgon..
  Vezetôkre, szakemberekre van szûkseg, nem vitadélutànokra!

 38. “Ki mentheti meg a magyarországi baloldalt? ” – eldobom az agyamat. Miért? Van?

 39. “Elszántan szállt harcba két új párt, a Demokratikus Koalíció és a Negyedik Köztársaság, amelyek igen különbözően közelítik meg a magyar liberális baloldal újjáépítésének problémáját.” – írja a szerző.

  Ezzel szemben a 4K szociáldemokratának vallja magát. Míg a DK a konzervatívakat is várja soraiba, a baloldaliak és a liberálisok mellé.

 40. gets:
  - tényleg meg kellene végre érteni, hogy a választóvonal nem a bal- és a jobboldal között, hanem a demokraták és a nem demokraták között van. Egyébként is már annyira összekutyulódott a baloldali elvek és a jobboldali gazdaságpolitikai (és viszont) hogy már ki sem lehet bogarászni)
  Ego
  - “Árokék” végül is a katonák és a rendvédelmisek érdekében léptek fel. Azok meg KIKÉPZETT emberek – elég sok mindenre. És valamennyivel többen vannak, mint a TEK.
  szerencse és bozse
  - nem egy zászló alatt, de egy táborban. Gyurcsány a Charta tüntetésen meghirdette az “Egy a tábor, sok a zászló” elvet.
  e-Vita
  - a remény hal meg utoljára. Orbánnak annyira sikerült koncentrálni a jobboldalt, hogy attól balra minden “baloldalnak” számít. Talán még Batu kán is!
  András
  a 4.K legjobb tudomásom szerint még nem párt, csak alakulgat. Tényleg “igazi” baloldaliként határozza meg magát. Majd meglátjuk, hogy párnacsatákon kívül még mire képesek. A Dkp meg középre pozicionálja magát.

Kapcsolódó cikkek

„Az emberek egyszerűen fel fognak lázadni” 2012. szeptember 15. szombat | AN

Orosz és lengyel lap az azeri kiadatásról 2012. szeptember 4. kedd | AN

Gyurcsány: az erkölcstelenség kormánya Orbáné 2012. szeptember 2. vasárnap | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók