Bartus László: Arcul veretve 2011. July 17. Sunday 17:32

Bartus László: Arcul veretve

(Tisztelt Olvasóink! Tisztában vagyok azzal, hogy az internet a rövid írások műfaja. Vannak műfajilag rövid írásaim is, nem az Önök türelmével élek vissza. Ezek az írások azonban nem hagyományos értelemben vett publicisztikák. Ezek célja a helyzet mélyebb feltárása, az összefüggések elemzése. Azoknak szólnak, akik a dolgok mögé akarnak jobban látni. Köszönöm a türelmüket!)

A lelkiismereti szabadság sérelmére hozott egyházügyi törvény jelentősége túlmutat önmagán. Magyarország jövőjéről van szó. Ez nem a vallásos emberek ügye, ez az ország jövőjét eldöntő kérdés. Hogy megértsük ennek lényegét, szeretném folytatni a témát, hogy Isten szent és kevésbé szent „barmai” előtt is világos legyen a helyzet súlyossága. (Bartus László: Isten szent barmai, AN július 13.) Annál is inkább, hogy egy Semjén nevű ember ezt a törvényt „demokratikusnak és nyitottnak” merészelte nevezni.

Ehhez mindenekelőtt egy antropológiai igazságot kell tisztáznunk. Ennek lényege, hogy az ember szellemi lény. Ez különbözteti meg az állatoktól. A lelkiismeret szabadsága az ember belső szellemi életének alapja, működési módja. Szellemi élet nincs szabadság nélkül. Szabadság nélkül az ember nem szellemi lény. Aki elveszi a belső ember szabadságát, az emberi mivoltjától fosztja meg a másik embert. Ez azt jelenti, hogy a lelkiismeret szabadsága nélkül az ember többé nem ember, hanem eszköz, állat, vagy nevezzük bárminek, de nem ember. Ez minden szabadságának, individuális létezésének és méltóságának forrása. Ha az ember e szabadságát elveszíti, akkor elveszített mindent. Ha nincs sajtószabadság, akkor nem lehet leírni, de lehet gondolni. A lelkiismeret szabadságának elvesztése után gondolni sem lehet, mert az bűn lesz. Ami pedig bűnös, az nem szabad. Ami nem szabad, az viszont félelemmel, szorongással jár, előbb vagy utóbb szankciókat vagy hátrányokat szül, önmagunk megerőszakolását jelenti, és jellemünk torzulását eredményezi. A végén leköpjük magunkat, vagy kitekerjük a nyakát annak, aki ezt velünk megtette. Egyik sem jó.

A lélek megnyomorítása a legnagyobb aljasság, amit emberrel szemben elkövethetnek. Egy hasonló átélt élmény után azt írtam egyik könyvem ajánlásaként, hogy „A legtöbb, amit egy ember a másikkal megtehet, hogy békén hagyja”. Nem a fizikai megsemmisítés, hanem a lelki terror az ember megalázásának, eltaposásának végpontja. Ezért ez a polgári szabadságjogok mindegyikének alapja. Minden más szabadságjog csak ennek a belső szabadságnak a külső kifejezésére szolgál. Ezért a demokrácia legfontosabb követelménye, hogy ezt a szabadságot védje.

Az alaptörvény preambuluma ezzel szemben a belső lelkiismereti szabadság felszámolásának terve, a szellemi jogfosztás alapdokumentuma. A világ egyik legaljasabb irománya. Magyarország nemzeti ünnepe lesz, amikor tűzre vetik és elégetik, miközben az égben tűzijátékot rendeznek. Az egyházi törvény ennek kibontása, megvalósítása.

Tévedett Hillary Clinton, amikor azt mondta, hogy nincs diktatúra, amíg választások vannak. Az ember szabadsága nem a választásokhoz kötődik. Nem attól vagyok szabad, ha vannak – formálisan – választások. Az ember nem „választó” lény, hanem „szellemi” lény. Ezért Clintonnal szemben azt mondhatjuk, hogy addig nincs diktatúra, amíg az ember szellemi élete szabad, belső integritása, a lelkiismeret és a vallás (vagy vallástalanság) szabadsága megmarad. Amíg nem avatkoznak bele az ember Istennel vagy önmagával való kapcsolatába. Ha ezt elveszik, akkor van diktatúra. Az egyházi törvény erről szól. A már emlegetett (Mussolini-típusú) fasiszta állam a katolikus egyházzal karöltve a lelkek fölötti uralmat tűzi ki célul, méghozzá állami eszközökkel. Mindebből következik, hogy amikor ez az egyházi törvény életbe lép, attól kezdve van diktatúra Magyarországon. Ez a határkő. Nem kommunista, nem náci, nem orbánista, hanem fasiszta típusú diktatúra.

A jogállam felszámolása ugyan megtörtént, de az „csak” a demokráciát sérti. Nem érinti „a” szabadságot, a lélek, a szellem, a lelkiismeret szabadságát. A helyes definíció így szól: amikor felszámolják a lelkiismereti szabadságot, attól kezdve van diktatúra. Ezen a ponton ér véget az autokrácia, és kezdődik a diktatúra.

Ennek pontos dátuma: 2012. január 1.

Távozz tőlem Sátán

Mindez egyformán érinti a hívőket és nem hívőket. A hívők tudják, hogy Isten arra teremtette az embert, hogy vele kapcsolatban legyen. Ez a kapcsolat a legfontosabb, legszentebb, legintimebb kapcsolat a világon. Ha valaki ebbe a kapcsolatba belenyúl, az átlép egy olyan határt, amihez senkinek nincs joga, amire senkinek nincs felhatalmazása. Erre nem elég indok a fülkeforradalom. Nabukodonozor a világ leghatalmasabb uralkodója volt, de erre még neki sem volt joga. A nagy magyar birodalom feje sem kivétel.

Az állam az emberek közti viszonyt szabályozhatja. De az ember legbensőbb titkaihoz, legrejtettebb világához az államnak nincs köze. Az államnak egyetlen szerepe lehet ebben: gondoskodik a hit és a lélek szabadságáról, védi a jogot. Ha az állam az, amely ezt a jogot sérti, akkor az állam törvénytaposó. Ennél súlyosabb bűn nincs. Amikor Péter beleszólt abba, hogy Jézus hogyan engedelmeskedjen Isten akaratának, Jézus azt mondta neki, hogy „Távozz tőlem Sátán”! Jézus soha senkire nem szólt rá ilyen durván, soha nem reagált ilyen erőteljesen, mint amikor Péter olyasmibe szólt bele, amihez egy embernek sincs köze. Jóindulatból sem. Aki ezt megteszi, az maga az ördög vagy az ördög szolgája. Aki ebben együttműködik az elnyomó állammal, elitklubról, „versenyről” hadovál, érdemekről hazudozik és makog összevissza, az szintén az ördög szolgája. Ha lelkész, akkor is. Ha maga Péter apostol, akkor is. Ha Sándor apostol, akkor is.

Aki a lelkiismereti szabadságot sérti az egyrészt gazember. Másrészt, nem az emberi törvényeket, hanem Isten törvényét hágja át. Aki beavatkozik az Isten és az ember közötti kapcsolatba, annak semmi sem szent, attól kezdve mindenbe beavatkozik. Nincs többé korlát, nincs kordon, amit lebonthatna, nincs az életnek olyan területe, ahol az egyén szabadsága megmaradna. A belső szabadságra mért csapást követi a többi. Ha itt sikerül felszámolni a szabadságot, az elnyomást az élet más területein már nem lehet megállítani.

A romlás akkor kezdődik, amikor az egyház és az állam szétválasztása nem következetesen történik meg. Akkor, amikor az állam eltartja a legnagyobb bizniszegyházat, a római katolikus egyházat, amely soha nem mondott le arról, hogy állami eszközökkel vegyen uralmat a lelkek fölött. Nem adhat mást, csak mi lényege. Kitalálják a hazugságot, hogy az államnak szolgáltatnak, és az államnak ezért fizetnie kell. De a cél a megszállás. Ennek tökéletes megvalósulása a Mussolini és a Vatikán között kötött lateráni egyezmény, amely optimálisan fejezi ki az államegyház igényét a lelkek fölötti uralomra, és a fasiszta állam törekvését az emberek ideológiai átnevelésére, amiből a korlátlan hatalmát eredezteti.

A Lendvay utca ördöge

Nem hívő embernek is létezik külső és belső szabadsága. Ha valakinek a külső szabadságát elveszik, de a belső szabadsága megmarad, még tud emberi életet élni, akár még boldog is lehet. Börtönben is szabad ember az, akinek belső integritása, szabadsága, a lelkiismereti szabadsága megvan. De mindenki szenved az elnyomástól a legnagyobb fizikai szabadságban is, ha a belső világának szabadságát elveszik. Akit belül nyomorítanak meg, az meghal, még akkor is, ha külsőleg, fizikailag él. Aki olvasott szépirodalmat, látott filmeket, az tudja, miről beszélek. Minden diktatúra célja az, hogy a belső szabadságot, az autonóm személyiséget, az individuumot felszámolja, elnyomja. Egyetlen diktatúra sem érzi magát biztonságban, amíg ezt az elnyomást meg nem valósítja. Hiába hoznak bármilyen elnyomó törvényeket, hiába csukják börtönbe vagy végzik ki a fél országot, ha belül szabad emberek vannak. Ezért először ezt kell felszámolni.

Érdekességként hadd mondjam, hogy a legutóbbi diktatúrában a Lendvay utcában működött az Állami Egyházügyi Hivatal. Miklós Imrének, a cég vezetőjének, szabad bejárása volt a szovjet parancsnokságra. Ő volt az egyetlen kommunista vezető, aki megkerülhette Kádárt, közvetlenül kapcsolatba léphetett a megszálló oroszokkal. Ennyire kiemelten kezelték a lelkiismereti szabadság kérdését, a szovjetek ennyire tisztában voltak azzal, hogy az emberek fölötti uralom, a diktatúra jövője ezen múlik. Nem volt nehéz dolguk, mivel az egyházakban dolgozott a legtöbb állambiztonsági ügynök, lelkész és püspöki beosztásban, az egyházi vezetők kollaboráltak a kommunista vezetőkkel. Az állam által biztosított viszonylagos jólétért cserébe, bedolgoztak a kommunista hatalomnak azzal, hogy féken tartották a hívőket. Ehhez kaptak szabadságot és állami ellátást, ez volt a dolguk.

Szimbolikus, hogy június végén a Fidesz visszaköltözött a Lendvay utcai székházba, az Állami Egyházügyi Hivatal volt épületébe. Most jórészt ugyanazokkal az egyházakkal dolgoznak együtt, akik ugyanazt teszik, amit a kommunisták idején tettek, csak most ők kommunistáznak a legjobban. Akiket a kommunisták üldöztek, azokat most ők is üldözik, kivéve a Hit Gyülekezetét, amely átállt a másik oldalra. A Fidesz még az Állami Egyházügyi Hivatalon is túltesz, mert a kommunisták nem értettek annyira a szellemtörténethez, mint a katolikusok. Nem véletlen, hogy a kommunisták egy rövid időre jelentek meg a történelemben, és utána örökre eltűntek. Az sem véletlen, hogy a Fidesz székháza éppen a Hősök tere mellett van. Akinek van érzéke a szellemtörténethez és a démonológiához, az minden egyéb ismeret nélkül is képes megmondani, hogy most mi zajlik. Elég körülnéznie a téren, és máris tudja azt, hogy ez mit jelent.

Visszatérve a “látható világba”: ha a katolikusok megszállják közpénzen az iskolákat, az egyetemeket, a munkahelyeket, ha a katolikus egyház elkezd működni ezeken a területeken, ahogyan azt Semjén Zsolt és a II. Vatikáni Zsinat megálmodta, akkor beindul a gondolatrendőrség, a lelkiismeretével, meggyőződésével szemben kényszeríthetnek bárkit bármire. Ekkor kezdődik a hétköznapi fasizmus, a lelki terror, az átnevelés, a szabad gondolat, a vélemény, a lelkiismeret megnyomorítása. Ez a fasizmus lényege.

Leborulni a Nagy Parázna előtt

A kérdés már csak az, hogy valóban sérti-e az egyházi törvény a lelkiismeret szabadságát, és ha igen, akkor mennyiben. Újra le kell szögezni, hogy az egyházi státuszuktól megfosztott egyházakat nem átsorolják, hanem betiltják. Ez abból látszik, hogy nem átminősítik őket egyesületté, hanem megvonják tőlük visszamenőlegesen az egyházi státuszt. Amikor ez megtörténik, akkor ezek az egyházak megszűnnek. Van egy pillanat, amikor egyáltalán nem léteznek, betiltották, eltörölték őket. Majd kapnak egy javaslatot, hogy ha továbbra is egyben akarnak maradni, mint vallási közösség, alakítsanak egyesületet. Aki akar, alakít, aki nem akar, nem alakít.

Egy biztos, hogy akik egyesületként szerveződnek újjá, azok többé nem egyházak, hanem egyesületek. Mint egyházak, ők megszűntek. Az egyesület nem egyház. Semmiféle olyan joggal nem rendelkezik, amelyekkel az egyházak bírnak. Az egyesületi törvényben nincsenek az istentiszteletre vonatkozó szabályok, egy egyesület nem is tarthat igazi istentiszteletet. Ha nem így lenne, hanem egyesületben is lehetne ugyanolyan hitéletet folytatni, akkor nem lenne szükség egyházi törvényre, sem elismert egyházak kategóriára. Bogarászhatják a Bibliát csendesen, mint egy varró szakkörben.

A fentiek alapján két alapvető tévedést kell eloszlatnunk. Az egyik az, hogy az új egyházi törvény csak arról szól, hogy kik kapnak pénzt és kik nem. Nem ez a lényeg, mert ebben eddig is különbségek voltak, és ezt lehetett volna szabályozni úgy is, hogy az egyházi státuszt nem vonják meg. Itt az alapvető cél az, hogy a betiltott egyházak, felekezetek, gyülekezetek jogát korlátozzák az Istenükkel való kapcsolattartásban. Hitük és egyházuk legitimitását cáfolja, kétségbe vonja az állam. Ha valakit betiltanak, akkor annak oka van. Ha valaki nem tartozik az egyházak közé, akkor az nem üti meg azt a szintet, hogy egyház legyen. Akik ilyen egyesületekbe járnak, azok szektások, nem hívők. A lelkészük pedig nem lelkész, hanem el nem ismert sarlatán. Sarlatán kaphat-e egyesületben fizetést? Ki fizeti a sarlatán utáni járulékokat?

Mindez nem előzmények nélküli. A forgatókönyv az, hogy a betiltott egyházak istentiszteleti formáját és hitgyakorlatát első körben törvényen kívül helyezik, majd annak alapján üldözni kezdik, és végül az egyházi jellegű tevékenységüket betiltják. Otthon imádkozhatnak, és aztán az egyesületbe elmehetnek beszélgetni. Az ilyen közösség előbb-utóbb megszűnik egyház lenni. Ha nem, az államhatalommal találja szemben magát. Egyszer már betiltották, akkor most mit akar? Majd ha teljesíti a feltételeket, és a parlament kétharmados többséggel elfogadja, akkor működhet úgy, mint egy egyház. Addig kuss!

A másik tévedés az, hogy az egyházi státusz megvonása nem jelent semmi változást, nem okoz igazi problémát. Mondván, hogy „az egyház kősziklán áll”, nem függ az állami elismeréstől. Éppen úgy gyakorolhatják a hívők a hitüket, mint eddig. Ez már csak azért sem igaz, mert egyesületi formában nem tudnak olyan intézményeket működtetni, fenntartani, amelyekre az egyházak jogosultak. Ezt a jogot minden alap nélkül megvonják tőlük. Nagy kérdés, hogy egyesületek milyen vagyontárgyakkal rendelkezhetnek, képezhetnek-e saját lelkészeket, felszentelhetnek-e bárkit, és főleg evangelizálhatnak-e szabadon? Szerintem nem. Egyház téríthet, de egyesület nem. Ezt mondja a jogérzékem. Egyesület hivatalosan nem hirdetheti az üdvösséget, és nem halászhatja el az elismert egyházak elől a lelkeket. Erre az elismert egyházaknak ad jogot a törvény. A törvények mai állása szerint egy egyesületnek ehhez nincs joga. Ennek híján képzeljük el, hogy a metodista világegyház helyi közösségét metodista egyesületnek hívják, és tagokat gyűjt az egyesületbe, nem hívőket az egyházába. Mindezt úgy, hogy már készülnek a betiltott egyházak vagyontárgyainak és intézményeinek államosítására, hogy aztán azt átadják az elismert egyházaknak, természetesen közpénzen való üzemeltetésre. Szándékosan csődhelyzetbe viszik őket, hogy elvegyék a tulajdonukat. Ezt nevezik lopásnak, s mivel erőszakkal párosul, rablásnak. Mint egyház, mindegyik jogutód nélkül szűnik meg. Majd az állam kinevezi a “jogutód” egyházat, amely átveszi a vagyont. Ezzel szemben a katolikus egyház, ha bármibe kezd, azt a törvény szerint az államnak támogatnia, finanszíroznia kell. Ez az államegyházi státusz fontos része.

Úrvacsora az egyesületben

Egyesek azzal áltatják magukat, hogy mindez csak a kereteket érinti, nem igazán lényeges kérdés az, hogy egyesületben vagy egyházban gyakorolja-e a hitét a közösség. A lényeg, hogy milyen hitgyakorlatot lehet folytatni. Lássuk. Például úrvacsorát lehet venni egyesületben? Védi a jog ezt az istentiszteleti formát egyesületben? Aztán hogyan tarthat kapcsolatot a hívő ember Istennel egy egyesületben? Azt tudom, hogy horgászni lehet egyesületben. De az egyesületi törvényben semmiféle leírás, elismert védelem nem illeti meg az egyéni hitgyakorlást és a közös istentiszteletet. Vajon keresztelhet-e egyesület? Temethet-e egyesület? Házasságot lehet-e kötni egyesületben? Mit kell majd titokban csinálni, és mi lesz az, amit az állam nem ismer el? Lehet-e egyesületnek temetője, és ha nem, akkor temethet-e egyesület bárkit olyan temetőben, amely másik egyház tulajdonában van? Vagy csak katolikus pap temethet el, Iványi Gábor nem? (Ebben az esetben kiszállok a koporsóból, és először fejbe vágom a papot, majd belelököm a gödörbe.)

Ez is sérti a lelkiismereti szabadságot, de ennél többről van szó. Mindez csak a külső és látható problémahalmaz. Az új egyházi törvény azonban arra késztet mindenkit, hogy egyesület helyett valamelyik elismert egyházhoz csatlakozzon. Az a célja, hogy a többi egyházat megbélyegezze, a vallási pluralizmust megszüntesse. Ezer praktikus kérdés létezik, de ezekre lehet találni valamiféle megoldást. Még azt a gyalázatos képmutatást is elkövetik majd, hogy parlamenti kétharmaddal bevesznek még egy-két felekezetet, azt a hamis látszatot keltve, hogy van itt, kérem, szabadság.

A lényeg azonban nem ez, hanem az Istennel való kapcsolat elleni támadás, és az egész ország katolikus uralom alá hajtása. Az állam azért tiltja be a többi egyházat, hogy kijelölje a legitim hitgyakorlás helyeit és formáit. Az állam kinyilvánítja, melyek azok a hitéleti formák, ahogyan Istent kell imádni. Ezek legitimek, amelyek gyakorlása törvényes, elismert, támogatott, amazok nem. Az állam nemcsak irányt mutat ebben, hanem felszámolja a szabad versenyt, kijelöli a törvényes szereplőket, és mindenki más hitéletét, istentiszteletét törvényen kívül helyezi, és megvonja a legitimitását. Mindezzel nemcsak sugallja, hogy mi a helyes istentisztelet és mi nem, hanem ki is mondja azt. A hívők és nem hívők nem tudják kivonni magukat az állami térítés alól, mert nemcsak kijelölik a templomot és a „helyes” istentiszteletet, hanem be is kényszerítik oda az embereket. Az állami intézmények megszállása után az egyház megköveteli, hogy az intézménynek kiszolgáltatott más vallásúak vagy nem hívők is részt vegyenek az állam által rájuk szabadított felekezet (elsősorban a katolikus egyház) vallásgyakorlásában. Ha ezt nem teszik meg, annak szankciói vannak, és jelentős hátrányokat okoz.

Amikor azt mondják, hogy  köteles minden tanár egy évben – egyelőre – háromszor elmenni a katolikusok miséjére (mondván, ennyiszer ki lehet bírni), az a lelkiismereti szabadság súlyos sérelme. Egy misét egyszer sem lehet kibírni annak, akinek a vallása, a lelkiismerete azt tiltja. A szűz is csak egyszer tudja elveszíteni a szüzességét, amikor megerőszakolják. A Biblia szerint a katolikus egyházban bálványimádás folyik, amikor leborulnak a képek és szobrok előtt. Nagyon sok hívőt megerőszakolnak ezzel, akik egyesületben (későbbi elnevezésük szerint: szektában) gyakorolják a hitüket, amely tiltja a szobrok előtti leborulást, térdhajtást. Aki ezt nem teszi meg kirúgják az állásából. Képzeljünk el egy zsidó tanárt, aki Mária szobra előtt térdel, hogy taníthasson a helyi általános iskolában, amit az állam a katolikus egyház kezére játszott. Az egész úgy morbid, ahogy van.

Ugyanez indul be az egyetemeken, a kórházakban, a közintézményekben. Nehogy azt higgye valaki, hogy fontos állást betölthet, ha nem jár Videoton-meccsre és templomba. A katolikusok pontosan tudják, hogy az oktatást kell megszerezniük, mert az érinti és kiszolgáltatja a gyerekeket, a szülőket, a tanárokat, és a nagyszülőket is. A II. Vatikáni Zsinat ezt a taktikát jelölte ki a lelkiismereti szabadság, úgymond, a szekularizáció, a liberalizmus ellen. Ezek beszélnek kémkedésről és hazaárulásról, amikor szőröstül-bőröstül eladták az országot a Vatikánnak. A Vatikán egy idegen állam. Ezek ne beszéljenek idegenekről, idegen érdekekről, ne zsidózzanak, mert ők kiszolgáltatták az országot egy idegen államnak. Ha eltakarodnak majd, igazi szabadságharcot kell vívni a Vatikán ellen, és kirugdosni őket mindenhonnan.

Ezért, amikor a katolikus egyház és a Vatikán beépített, hazaáruló ügynöke, Semjén Zsolt (akit remélhetőleg kémkedésért és hazaárulásért tényleges életfogytiglanra ítélnek majd mielőbb) azt mondja, hogy az egyház az állami feladatokból nagylelkűen átvállal feladatokat, akkor hazudnak, és nem szívességet tesznek, hanem megszállást folytatnak. Demokratikus, liberális állam úgy rúgja ki őket, mint a macskát dolgát végezni. Mert nem azért jönnek, hogy valamit adjanak, hanem azért, hogy elvegyenek. Ha iskolát akarnak, építsenek maguknak, és tartsák is el, mint Amerikában. Arról nem is beszélve, hogy eközben a sok kiéhezett, beteglelkű pap szexuálisan megrontja a fiainkat és a leányainkat. Erkölcstan címén. Mindezek csak ott derülnek ki, ahol az állam és az egyház tényleg szétválasztva működik (mint Amerikában), és az állam nem fedezi a katolikus egyház bűneit, amely bűnök Szodoma és Gomora bűneivel vetekszenek. Állítólag rájuk kell bízni az erkölcsi nevelést.

Az iPad és a preambulum bosszúja

Hazug indok alapján tiltottak be több mint háromszáz egyházat, mert ezek közül nincs húsznál több, amelyekkel szemben tényleges gyanú alapján vizsgálatot indíthattak volna, hogy nem éltek-e vissza az egyházi státusszal. De egyetlen ilyen vizsgálat sem indult. Az egyházi törvényt az alaptörvény preambulumában megfogalmazott célok miatt hozták létre. Ezekben az áll, hogy a kereszténységnek nemzetmegtartó szerepe van. A kereszténység alatt ők a katolikus egyházat értik. A nemzetmegtartást akarják a katolikus egyházra bízni. Ezért először betiltják a vallási pluralizmust, majd a katolikus egyház megszállja az állami intézményeket, és az élet minden területén uralkodóvá teszi a katolikus ideológiát. Aki ezt nem fogadja el, az először szankciókat szenved el, később felelősségre vonják. Aki katolikus, az keresztény, aki keresztény, az nemzeti, és aki nem nemzeti, az a nemzet ellensége.

A lelkiismereti szabadság ott sérül, hogy a hívőknek hitük ellenére kell a katolikus egyház hitgyakorlatának megfelelni, abban részt venni a magánélet számos területén, saját hitüket pedig csak korlátozottan, megbélyegezve gyakorolhatják, a társadalmi misszióból, evangelizálásból kizárva. A cél az, hogy a betiltott egyházak többsége szűnjön is meg, menjen tönkre anyagilag és erkölcsileg. A nem hívőknek pedig ateizmusuk ellenére kell a katolikus ideológiát követni, és vallási hókuszpókuszokban részt venni. Először ez mindenki jól felfogott érdeke lesz, később mutatni kell, hogy mennyire lojálisak vagyunk a papok szoknyás népségéhez, később suttognunk kell, hogy ne hallják meg az önkéntes vagy fizetett besúgók. A katolikus vallási ideológia elnyomja és leuralja a közgondolkodást. Aki nem erőszakolja meg saját lelkiismeretét, az az élet minden területén hátrányt szenved: a gyereke az iskolában, ő maga a munkájában, vállalkozó a vállalkozásában, adózó az adóbevallásában, és folytathatnánk a sort. Úgy szivárognak majd be az élet minden területére, mint a méreg, a gáz, a füst. És fojtogatnak. Tiszteletet követelnek majd azoknak az elveknek, amiket mi megvetünk, hajbókolni kell nekik, meg kell erőszakolnunk magunkat. Ha megtesszük, elveszítjük belső szabadságunkat, magánemberként idegen isteneket kell imádnunk, le kell borulnunk a Nagy Parázna előtt, aki a Föld királyaival paráználkodik, és rabok leszünk saját hazánkban. Visszatér a középkor, úgy érezzük majd magunkat a lelkünkben, mint Giordano Bruno, és sok százezer megégetett „boszorkány”.

A korrupt meg a bamba

Ez a pont az, amikor nem lehet nem tenni semmit. Ezen a ponton már nincs hova hátrálni. A nem hívőknek fel kell ismerniük, hogy ez nem a vallásos emberek ügye, hanem az övék. A többi egyházat félreállították, ők könnyű ellenfelek, úgy lehajolnak majd a bálványok előtt, hogy öröm lesz nézni. Úgy engedelmeskednek majd az ördögnek, ahogyan az Istennek talán soha. De az igazi célpontot a nem hívők jelentik, a cél a szekularizált világ felszámolása. Semjén azt ígéri, hogy egyelőre megengedik, hogy aki nem akar, az ne járjon templomba. Már azért a mondatáért, hogy ő megengedi, hogy valaki ne járjon templomba, úgy szájon kellene verni, hogy Rómáig szaladjon a főnökeihez. Százezreknek kellene kivonulni az utcára és tojással, paradicsommal megdobálni (vagy ami most a legolcsóbb zöldség) a csuhások laktanyáit. Semjén mondott már sok mindent, aztán az ellenkezőjét. Nem muszáj templomba járnod, de ha jót akarsz magadnak, akkor járni fogsz. Ő ezt tudja.

Az egyházak itt állnak arcul verve, ahogyan Péter apostol mondja, de nem szólalnak meg. Kétfajta nézőpont uralkodik: az egyik korrupt, a másik bamba.

A korruptak nem törődnek a többiekkel, a szabadsággal, az elvekkel, a Bibliával, ők mindent megpróbálnak megtenni, hogy valami külön úton bekerüljenek a piszkos tizennégy közé. Ezek a Hit Gyülekezete példáját követik, amely mind közül a legaljasabb. A többiek akaratukon kívül kerültek díszpintynek a katolikusok mellé. De a Hit Gyülekezete áruló lett. A várható milliárdokért a zsarnokság legitimációját és azt adja cserébe, hogy az orbáni hatalomnak féken tartja azokat, akiket az ATV révén befolyásolni képes. Ugyanazt a feladatot látja el, mint az ügynökegyházak a kommunizmusban. Németh Sándor azt a bravúrt hajtotta végre, hogy reformegyházként indult, aztán húsz év alatt utolérte a katolikus egyház aposztáziáját, hitehagyását. Babilon szolgálatába szegődtek, elhagyták a hitet, megtagadták a Bibliát, Istent, és szembe köpték magukat. Be kell zúzni az össze könyvet, amit korábban kiadtak, mert az mind megítéli őket. Közben pénzért becsapják az embereket, mintha ellenzéki TV-t üzemeltetnének. Ezért kerültek kakukktojásként a piszkos tizenhárom közé, és markolnak majd fel százmilliókat. Ennél már nincs lejjebb.

A Hit Gyülekezete ezzel befutotta pályáját, elindult a mindennél nagyobb romlás felé. Az új egyházi törvény ugyanis törvények feletti státuszt biztosít a piszkos tizennégy egyháznak. Január 1-jétől senki semmit nem ellenőrizhet náluk, nem vizsgálhat az adóhivatal, állam az államban működnek, nem kell elszámolniuk semmi bevétellel, még a közpénzekkel sem, a vagyonukkal sem, és amit csinálnak, azzal sem. E pillanattól kezdve a Hit Gyülekezete egy életveszélyes hely, mert ilyen hatalommal egy diktátor természetű ember nem képes bánni. Az ilyen korlát nélküli hatalom még rendes embereket is megrontana. Úgy tűnik, Németh Sándoron van az ítélet, és lehetséges, hogy saját szemével fogja meglátni, ahogy a birodalma és a rablott vagyona semmivé lesz. Így szokott ez lenni. Akit Isten el akar veszíteni, annak korlátlan hatalmat ad. Mert ezt kívánta a lelke. Ne kívánja senki ezt követni, mert olyan ez, mint az áspiskígyó mérge. Olyan ez, mint az Édenben a gyümölcs, amit megkívánt Éva, de a halál van benne. Ezért, akitől elvették az egyházi státuszt, az ne kérje vissza, hanem várja meg méltósággal azt, amíg az állam magától visszaadja. Viszont ne is engedelmeskedjen a jogfosztásnak, hanem álljon annak ellene, és vállalja inkább annak következményeit.

A betiltott egyházak másik része pedig pörgeti a Bibliáját, hogy keressen valami olyan igeszakaszt, amelynek kiforgatásával megindokolhatja a gyávaságát, a hitetlenségét.

Tisztelet a kevés kivételnek, akik e két csoportosulástól szenvednek.

Nem vonzó a kereszt

A keresztények valóban Krisztust kell, hogy kövessék, aki nem harcolt az ellenségeivel, hanem tűrte, hogy megalázzák, arcul verjék és végül keresztre feszítsék. Csakhogy Jézus nem engedelmeskedett sem a világi hatalomnak, sem a kor vallási hatalmasságainak. Nem engedte, hogy betiltsák, azt sem, hogy elnémítsák. Mindent ugyanúgy tett tovább, ment a zsinagógába és úgy tanított, ahogyan ő akart. Őt azért feszítették keresztre, mert nem tudták elhallgattatni, nem tudták betiltani, mint a követőit. Nem engedelmeskedett az ördög szolgáinak. Magyar követői pedig meg sem szólalnak, lapítanak, mint nyúl a fűben, mintha nem is erkölcsi intézmény lennének, hanem valami sunyi bűnszervezet. A cél az, nehogy keresztre feszítsék őket is, mint a Mestert. A kereszt helyett inkább a megszokott állami kedvezményekre ácsingóznak. Ezért ők az elnémításukkal, betiltásukkal, a kedvezmények megvonásával azonosítják a keresztet, ami nem igaz, tévedés. Ez még nem a kereszt, ez a gyávaság. Ez az a magatartás, amikor Péter félelemből háromszor megtagadta Jézust. Nem halljátok a kakas szót?

Jézus nem engedelmeskedett a római császárnak. Azt mondta, hogy adjátok meg a császárnak, ami a császáré, vagyis fizessetek neki adót. És ez rendben is van. Helyes lenne, ha minden egyház fizetne adót (még a nagy katolikus egyház is), és eltartaná minden egyház önmagát. De azt is mondta, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené. És ez az egyházi törvény nemcsak az adót akarja, hanem azt is, ami az Istené. Ebben az Egyház nem engedelmeskedhet. Ha megnézzük a Bibliát, a konfliktusok mindig abból fakadtak, amikor valaki meg akarta mondani, hogyan kell Istent tisztelni. A hívők mindent eltűrhetnek, kivéve ezt. A hívő nem lázad a világi hatalom ellen, amikor nem engedelmeskedik neki, ha meg akarják mondani, hogyan tisztelheti Istent. A kettő nem ugyanaz.

„Tartassanak esedezések királyokért, és minden felsőbb hatalmasságokért, hogy csendes és nyugodalmas életet éljünk”, mondja Pál apostol, de erről már sokan lekéstetek, mert ahelyett, hogy jól imádkoztatok volna, a Fideszre szavaztatok, amelyről tudni lehetett, hogy majd arcul ver titeket, és bálványimádásra kényszerít. Itt már szó nincs arról, hogy csendes és nyugodt életet lehetne élni. Itt már az első parancsolat lép életbe, hogy “ne legyenek tenéked idegen isteneid én előttem”. Márpedig most az állam arra kényszeríti a hívőket, nem hívőket, hogy idegen isteneik legyenek, maga az állam az egyik. Betiltják az élő Isten Egyházának gyülekezeteit, és mindenki fölé Babilont állítják: azok fölé is, akik most még nem hisznek, de a Messiás értük is meghalt, és most elzárják őket az evangéliumtól, megutaltatnak mindent, ami az Isten nevével kezdődik. Jézus Krisztus Egyháza pedig ezt szó nélkül tűri és engedelmeskedik, egyesek még az utat is keresik, hogyan tudnának Babilonhoz tartozni. Mi volt Isten parancsa Izraelnek, amikor ez megtörtént? Hogyan viszonyultak Isten emberei a bálványokhoz? Mit tettek akkor, amikor meg akarták erőszakolni őket? Amúgy pedig nem lázadás tiltakozni az érvényben levő jog szerint, ha e jog alapján uralkodik maga a “hatalmasság” is.

A másik vonatkozó ige, amire sokan hivatkoznak, hogy „nincs hatalmasság, hanem csak Istentől. Aki tehát ellenáll a hatalmasságnak, Isten rendelésének áll ellene”. Csakhogy Pál apostol azt is mondja máshol, hogy “szükséges, hogy botránkozások legyenek, de jaj annak az embernek, aki által a botránkozások lesznek”. Aki részt vesz, akár csak hallgatásával is a botránkozásban, jaj annak. Isten rendelése a hatalmasság, de a hívő dolga nem az, hogy a hatalmasság botránkozásában részt vegyen, mert azt majd megítéli az Isten. A hívő dolga az, hogy a gyengék, az elnyomottak mellé álljon, és azokat segítse, az istentelenségben pedig részt ne vegyen. Ezt, persze, felülírja az, ha az egyházi vezető onnan nyeri a tekintélyét, hogy Szász Attila államtitkárhoz és Semjén Zsolthoz kuncsorog, az ő barátságuktól gondolja, hogy “nagy ember”, ha neki fontosabb az “Attila”, meg a “Zsolt”, mint “Jézus”, mert többet jár ezekhez, mint Jézushoz. Ezek eladták a lelküket és az egyházukat kilóra. Ezeknek már fontosabb az “Attila” és a Zsolt”, mint a régi barát, nevezett Jézus, ha mond még ez a név valamit. Nehogy már az ilyenek mondják meg azt, hogy mi legyen. Az ilyen ember először térjen meg.

Ha már itt tartunk, felmerül a kérdés, hogy Istentől van-e Orbán Viktor teljhatalma? Igen, Istentől van. Ahogyan Nabukodonozor és a többi gonosz király hatalma is Istentől volt. Minden rossz uralkodó Isten ítélete. Isten ítélete ez mindenekelőtt Orbán Viktoron, hogy megmutassa neki, mennyire alkalmatlan arra a teljhatalomra, amire mindenáron vágyott, és aminek megszerzéséért nem tartotta drága árnak saját országát kettévágni, békéjét feldúlni. Pontosan ellenkezőjét cselekedte, mint amit Salamon tett, amikor a két asszony elé hozta a gyermeket. Aki szerette a gyermeket, mert ő volt az igazi anyja, az nem engedte kettévágni. Inkább legyen a másiké, de éljen. Orbán kettévágta, bizonyítva azt, hogy ő nem szereti ezt az országot, ennek az országnak nem ő az “apja”. Itt jegyzem meg azoknak, akik abban bíznak, hogy Orbánt leváltják egy-két cikluson belül, hogy a történelmet nem lehet siettetni. Ha valakiből diktátor lesz, annak van egy pályafutása, amit neki be kell futnia. Be kell, hogy teljesedjen az ő gonoszsága, hogy mindenki, leginkább pedig ő maga előtt világos legyen, szembesüljön azzal, hogy ő kicsoda, és hogy senki nem helyezheti magát olyan pozícióba, ami nem illet meg embert. Ezért az Orbán diktatúra addig tart, amíg ez be nem következik. Az viszont rajtunk áll, hogy ez rövidebb legyen, mert ha ezt minden ellenállás nélkül teheti, akkor a beteljesülés és a megvilágosodás évtizedekig eltarthat. Ha nincs nyomás alatt, nem jön ki az igazi énje. Az tehát a mi felelősségünk, hogyan viselkedünk ebben a helyzetben. Isten adta nekünk, de tőlünk elvárja, hogy szabadon és férfiként viselkedjünk. Mi is be vagyunk kalkulálva a tervbe.

Oroszlánok és tüzes kemence

Aztán Isten ítélete ez a magyar népen is, amelynek meg kell tanulnia, hogy soha többé ne hallgasson romboló eszmék hirdetőire, hazug szélhámosokra, akik könnyű életet ígérnek áldozatok nélkül, hogy szakítson a gyilkos, náci és fasiszta ideológiákkal, nézzen szembe bűnbánattal a múltjával, tanuljon meg becsülni más népeket, szokjon le a mindennapi lopásról, hazudozásról, az ingyen-élésről, az önzésről, irigységről és rosszindulatról. Első körben ennyi, aztán jön a többi.

És ítélet lehet ez azon az egyházon, amely ebben az esetben nem védi meg a nyájat, hanem olyan lesz, mint azok a pásztorok, akikről az Ezékiel próféta beszél, akik magukat legeltetik, és nem a nyájat. Ide is írom, mint mond erről Ezékiel: “A pásztoroknak nem a nyájat kell-e legeltetniük? A tejet felhasználtátok eledelül, a gyapjút ruházatul, a kövér állatokat levágtátok, de a nyájat nem legeltettétek. A gyengét nem gyámolítottátok, a beteget nem gyógyítottátok, a sérültet nem kötöztétek be. Nem mentetek utána az eltévelyedettnek, nem kerestétek meg az elveszettet. Durván és kegyetlenül hatalmaskodtatok fölöttük. Így aztán szétszéledtek juhaim, mert nem volt pásztoruk, és a mezei vadak zsákmányává lettek és szétszéledtek. A hegyekben és a magas dombokon kóborolt nyájam, szétszóródott nyájam az egész országban, és senki nem gondolt rá, senki nem kereste.” Megjegyzem, politikusok is elgondolkodhatnak rajta.

Legelteti-e a nyájat az, aki nem áll meg erősen a szerzett jogaiban, nem védi az Isten szolgálatát, az istentiszteletét, nem siet a kicsik, a gyengék, az elesettek megsegítésére, hanem elhagyja Isten parancsait, és szó nélkül tűri a zsarnokságot. Istentől van a gonosz király hatalma, méghozzá a nép és a király megbüntetésére. De Isten akkor is számon kéri az övéitől, hogy az árvák, az özvegyek, a betegek, a gyengék, az elnyomottak oldalán, és ne a gonosz király oldalán álljanak. Ha szó nélkül tűrik, hogy egy hamis vallási állam létrejöjjön, amely idegen istenek imádására kényszeríti a hívőket, és a nem hívőket, azzal már a gonosz király pártján állnak. Ugyanez a közömbös magatartás engedte haláltáborokba vinni a zsidó testvéreket. Pál apostol általános elvként (is) írja a Korinthusbelieknek szóló második levelében (2 Kor. 11,19), hogy “Hisz okosak lévén, örömest eltűritek az eszteleneket. Mert eltűritek, ha valaki leigáz titeket, ha valaki felfal, ha valaki megfog, ha valaki felfuvalkodik, ha valaki arczul ver titeket.”

Péter apostol felhívja a figyelmet, hogy “micsoda dicsőség az, ha vétkezve és arcul veretve tűrtök? de ha jót cselekedve és [mégis] szenvedve tűrtök, ez kedves dolog Istennél”. Ha most nem szóltok, az olyan, mintha vétkeitek miatt lennétek arcul veretve, mintha bármit elkövettetek volna, amiért tőletek az egyházi státuszt megvonják. Másrészt, valóban vétkeztek akkor, ha engeditek az Istennel való kapcsolatotokat korlátozni. Az nem dicsőség, ha azt tűritek el, hogy nem szolgálhattok szabadon Istennek. De az dicsőség, ha nem engedelmeskedtek szótlanul, ha a továbbiakban is mindent ugyanúgy tesztek, mint eddig. Ha ez nem tetszik a diktátornak, lépjen fel erőszakkal. Vegyétek fel a kereszteteket. Ha nem vesztek tudomást semmiféle tiltásról, ami a lelkiismeret szabadságát, az Istennel való kapcsolatot illeti, és ha úgy vernek arcul titeket, és azt tűritek, az kedves az Isten előtt. De ha behódoltok Orbán Viktornak és Semjén Zsoltnak, magatoktól átadjátok a vagyonotokat a Vatikánnak, még a kegyeiket is keresitek, az nem kedves. Ha valamit el akarnak venni, jöjjenek és vegyék el erőszakkal. Ne ti adjátok oda.

Végezetül, két utolsó példára hadd hívjam fel a figyelmet. Amikor Dárius királlyal megparancsoltatták a tanácsadói, hogy ne imádkozhasson Dániel úgy, ahogyan ő akar, ahogyan ezt Isten neki mondta, ő erre nem hallgatott. Pedig tudta, hogy az oroszlánok vermébe vetik érte. De ennek a parancsnak akkor sem engedelmeskedett. Az oroszlánok pedig nem bántották. Amikor Nabukodonozor király katolikus államvallást vezetett be, és megparancsolta a bálványimádást, hogy az állóképet imádják, akkor Sidrák, Misák és Abednégó nem engedelmeskedett. Nem lázadt fel, csak nem engedelmeskedett. A király megfenyegette őket, hogy ha nem engedelmeskednek, égő tüzes kemencébe veti őket. Mire Sidrák, Misák és Abednégó azt mondta: “Ímé, a mi Istenünk, a kit mi szolgálunk, ki tud minket szabadítani az égő, tüzes kemenczéből, és a te kezedből is, oh király, kiszabadít minket. De ha nem tenné is, legyen tudtodra, oh király, hogy mi a te isteneidnek nem szolgálunk, és az arany állóképet, a melyet felállíttatál, nem imádjuk.” Ez a beszéd. Ez az Istenben hívők beszéde. És nemcsak a hívőké, hanem azoké is, akik nem hisznek, csak ragaszkodnak a legalapvetőbb emberi jogaikhoz, és van egy kis vér a pucájukban. Van egy határ, amikor azt mondjuk, hogy nem. És Sidrák, Misák, Abednégó sem égett meg a tüzes kemencében, de a király szolgái, akik odavitték őket, akik engedelmeskedtek a zsarnoki parancsnak, azok mind megégtek.

Egy silabusz a szervezéshez

S hogy ne okozzak csalódást azoknak, akik ilyen hosszú szöveget elolvastak, és a végén mindig valami konkrét javaslatokra várnak, elmondom, szerintem mire lenne szükség. A betiltott egyházaknak kellene szervezniük egy színes felvonulást, hatalmas fesztivált, amelyben megmutatják magukat az országnak, a világnak Semjén Zsoltnak és Nabukodonozor Viktornak. Azok a százezrek, akiknek hitgyakorlatát betiltják, megmutatják magukat, hadd lássuk őket. Hadd lássák amazok is, mennyi olyan magyar állampolgár van (lásd még: magyar nemzet), akik nem kérnek az állami erőszakkal végrehajtott rekatolizációból, és a hitüket továbbra is ugyanolyan szabadon fogják (!) gyakorolni, mint eddig.

A civileknek csatlakozniuk kellene, mert őket a diszkrimináció és a lelkiismereti szabadság sérelme ugyanúgy érinti. El kell menni az amerikai nagykövetség elé, fel kell olvasni egy közleményt, amelyben elmondják, hány egyházat és milyen indokkal tiltottak be a NATO szövetséges Magyarországon. Elmondják, hogy ez milyen változást, jogsérelmet okoz a hívő embereknek. El kell mesélni benne, hogyan van szétválasztva az állam és az egyház. El kell mondani, milyen egyházi nyomulás van az iskolákban és más intézményekben, hogyan fenyegetik a világnézeti semlegességet, a szekularizációt.

A nyilatkozatot át kell adni az amerikai nagykövetnek, a címzett az amerikai Kongresszus és Obama elnök. Ezzel egyidőben nemzetközi sajtótájékoztatót kell tartani, ahol elmondják ugyanezt. Ugyanekkor tiltakozó levelet küldeni a kamerák kereszttüzében az EU illetékes szerveihez, az ENSZ-hez és a világsajtóhoz. Nem szabad kifelejteni a levélfeladásnál azt a borítékot, amely a strassbourgi bírósághoz megy, kifogásolva, hogy szerzett jogokat visszamenőleg, mindenféle indok nélkül, bírósági elmarasztalás nélkül elvettek, több száz egyházat betiltottak Magyarországon.

A legnagyobb hírügynökségeket, azok televíziós stábjait el kell vinni azokba az egyházi intézményekbe, amelyeket ezután be kell zárni vagy át kell adni a katolikusoknak, vagy a piszkos tizennégy valamelyikének. Magyar sajtóra nem nagyon lehet számítani, de a világ demokratikus sajtóját érdekelni fogja mindez. A világ egy falu. A nemzetközi sajtó a mi sajtónk is, ahogyan ők az egész világ sajtója. Használni kell őket folyamatosan. Meg kell vizsgálni, hogy az ENSZ különböző szervezeteinél hogyan lehet és érdemes tiltakozni ilyen mértékű diktatúra és jogfosztás ellen. Követelni kell az európai, az amerikai és az ENSZ szankciókat, ha a törvénysértések elérik azt a szintet. Magyarország egyelőre csak a jogsértéseket tekintve hasonlít Kínára.

A szervezés során felhívást kell közzétenni, hogy minél több társadalmi szervezet és civil mozgalom csatlakozhasson, alkalmat találva arra, hogy ellenvéleményt nyilvánítson.

Egyelőre ennyi. Biztosan vannak másoknak még jobb ötletei. De most már nincs mire várni, ez a törvény a lakat a börtön ajtaján. Január elsején kattan.

187 Reader’s Comments

 1. Proaktiv, egy nép annak ad saját nevet, amit fontosnak tart. Ami idegen – azt körülírja, mint pl az indiánok a “kovács” szót: aki vasat ver a lovak lábára.
  Az, hogy képes KÖRÜLírni egy kifejezést, nem azonos azzal, hogy van a fogalomra saját szava. A magyarnak meg nincs! A magyarnak, mint embereknek nincs, a magyarnak, mint nyelvnek nincs. Azaz ezt nem tartják annyira fontosnak, hogy saját nevet adjanak neki.
  Míg az irigység, a lapítás, a káröröm azok sajátosan magyar fogalmak.

 2. Kedves Hahó!

  én személy szerint őszintén örülök Önnek!
  ebben az eszeveszett felforgatott világban, ahol az ember fia uram bocsá lánya is csak úgy kapkodja a fejét, mert nem tudja honnan érkeznek a pofonok és honnan az áldások, igen is szükség van az olyan emberekre mint Ön! kell nekem az a piros (vagy válasszon más szint ha ezzel baja van) útjelző tábla amit rendületlenül, hittel és becsülettel emel a magasba. kell nekem hogy lássam arra ne menjek. kell, hogy tudjam jó helyen vagyok, kell a megerősítés, mert néha el bizonytalanodom. máig azon töprengek, hogy mit is mondott az orvosom.elmehetek, vagy elmebeteg. no ezt sem fogom megtudni mert itt hagyta kicsiny országunk. sokadmagával. van 5lete, hogy miért? én elgondolni sem tudom.
  Szóval köszönöm Önnek!
  kovácsúr

 3. Hahónak egy szava sincs más egyházak betiltásáról és főleg a vagyonuk lenyúlási kísérletéről.Sőt a nagyon is evilági fasiszta rendszer kiépítése ellen is csak a múltbeli (a jelen fejlemények alapján nagyon is megalapozott) baloldali figyelmeztetéseket kárhoztatja.
  Sőt szerinte még a Biblia “Ne lopj” parancsa sem olyan egyértelmű, hogy bugyuta és teológiailag képzetlen emberek képesek lennének annak értelmezésére. Ezért a metodista egyház (egyébként a krisztusi parancsoknak náluk sokkal jobban megfelelő) intézményeinek lenyúlása csak a jogos juss elvétele, és nem “lopás”
  Meg egyébként is kussoljunk a NEMERD rendszerében.
  Rossz hírem van: NEM kussolunk, és az Igen legyen igen, a nem pedig nem parancsa alapján a kleriko-fasisztoid rendszert is annak nevezzük, ami.
  Sőt bízunk a fizikai világ törvényeiben is – minden hatás ellenhatást eredményez.

 4. Kedves Bartus úr, én nem utálom Istent, én nem hiszek Istenben. Én nem Istennel vitatkozom, én Istenre hivatkozó emberekkel vitatkozom.Nekem a hit nem vitaalap, hanem tény, azt szeretném hogy a hívők maguk körében vitatkozzanak, nekik van egymással közös vitaalapjuk, velem nincs.

 5. “Sanyibácsi” kedves, a nicknév a baloldali sávban oldalt jól látható, a hozzászólás alatt már nem kell dolgozni vele és megismételni. Kösz.

 6. Egyébként meg nem és nem értem a katolikus egyházat.Összekötötték a sorsukat egy olyan emberrel, akik úgy forog a vallási irányok között, mint a napraforgó, (tehát pl a kínai kapcsolat érdekében akár megint inget válthat) aki az elnyomó rendszerét csakis gazdasági fellendülésbe csomagolva tudta volna elfogadtatni a néppel – viszont annyira korlátolt, hogy az erre alkalmas emberek helyett egy Eltolcsyt foglalkoztat. Ezért együtt fognak bukni – mert ilyen kiállás után a baloldaltól egy kormányváltás után el is fogják várni, hogy mindenféle állami támogatást szüntessenek meg az irányukban. Már csak ezért is elemi érdekük lett volna némi óvatos távolságtartás, némi együttérzés nyilvánítás az Egyházak Világtanácsának más tagszervezeteivel.

 7. Visszaolvasva a napi termést, az összbenyomás: ahogy hosszabbodnak a hozzászólások, vele együtt keményedik a hangnem, el egészen a személyeskedésig. Nem ügyes.
  Mindkét fél a saját ismeretei és normái szerint érvel, de közös nevezőre nem jutnak, mert nem azonos alapokról indulnak. Sem az ismeretanyag, sem a tapasztalati háttér nem azonos. Hitbeli, illetve meggyőződésbeli témákban azért nehéz bárkivel vitázni és eredményre jutni, mert – teljesen emberi módon – ki-ki a saját véleményét találja megalapozottnak és egyedül helyesnek. Érvelni vagy vitába szállni bizonyos kijelentések (kiemelt, vitára okot adó mondatok) alapján érdemes, de a mondanivaló lényegi cáfolatára tett kísérlet szinte mindig eredménytelen, a viszontválaszok miatt pedig végtelen történetbe torkollik.
  A következő vitafolyamok elé – akár tanulságként is – röviden ennyi a véleményem.

 8. kekec 2011. július 21. csütörtök 18:48: “egy nép annak ad saját nevet, amit fontosnak tart.”
  .
  Értem, mire célzol, a szolidaritásra valóban nincs egy magyar szó, csak több, mégpedig körülírással. Idegen szóként ismert, a tartalma is, csak éppen nem gyakorolják. (Ki találja ki azt az egyet, ami hiányzik?)
  A vallási témájú a cikktől talán nem távoli megemlíteni, hogy a szolidaritáshoz hiányzik valami a magyar néplélekből: a kegyesség, illetve a kegyességi mozgalmak kimaradtak az elmúlt évszázadok viharai alatt, ami a szolidaritást is magában foglalta. A nyugati demokráciák vallástörténetének és a társadalom fejlődésének a kegyesség kialakulása fontos része volt, a magyarnak nem.
  Van helyette más: “az irigység, a lapítás, a káröröm azok sajátosan magyar fogalmak”
  Itt tartunk most (is). Van kiút?

 9. A vita úgy látom komolyra fordult ! Álljon itt tanulságul egy hiteles bizonyság.A 6.részben egy ismert személy is szóba kerül ebben a filmben, amit csatoltam. http://www.youtube.com/results?search_query=A+Menny+kiralysaga+es+a+pokol+-+Angelica+Zambrano+10&aq=f

 10. gm. 2011. július 21. csütörtök 11:22
  Leírtad a kulcsmondatot:
  “egyház és állam legyen elválasztva és a szabadság vallásszabadságot, szabad vallásgyakorlást jelentsen.”

  Érdekes módon egyetlen “betiltott” egyház, felekezet sem tiltakozik a szabad vallásgyakorlás érdekében, pedig ez hatalmas ütőkártya lenne a tiltakozók és a tüntetők kezében. Zászlórudakra felfüggesztve kimondottan jól mutatna, ha a 21. százaban Magyarországon a vallásszabadságért tüntetőket mutogatnák a világ tv-csatornái. (A tiltakozás angol nyelvű szövegét is lobogtatva.)
  Mert ugye azt senki nem képzeli komolyan, hogy világszerte az egyesületek az Orbán-kormány és hangadói közreműködésével kipécézett és betiltott magyar egyházak utódaiként, vallásgykorlás céljából jöttek létre…
  (Rákosi és Kádár forog a sírjában.)

 11. Kedves Frézia!
  .
  Számomra úgy tűnik hogy csak a hitvitákat olvasta a fentiekből.
  Ezúton csatlakozom gm. kéréséhez:
  “azt szeretném hogy a hívők maguk körében vitatkozzanak, nekik van egymással közös vitaalapjuk, velem nincs.”
  Ez a fórum nem a hitvitákról szól hanem a szabadságról.
  :-(
  gets

 12. Gets, örömmel tölt el , érted, hogy miről beszélek.Én mint nem hívő, küzdöm a hívők szabadságáért, de a hívők nem ezt teszik a nem hívőkkel. A nem hívők szerint egy “egy igazság ” van, az Isten, és azért küzdenek, hogy ezt elismerjem.
  Én viszont nem akarok az “igazságról” vitatkozni, csak szabadságot szeretnék, mindkettőnknek.

 13. Bocsánat,”a nem hívők szerint” a hívők szerint, a helyes

 14. Kedves Gets!
  Nemcsak a hitbeli témákat szoktam elolvasni, de Haho bibliai fejtegetése a bálványimádásról kinyomta a biztosítékot !
  Kedves Gm!
  Az ” Igazság ” tud csak szabaddá tenni minden embert! Ján.8.32. Az Igazság=Jézus Krisztus! Egyszer minden embernek oda kell állni Isten elé, ha hitt Őbenne az illető, ha nem ! Ja a hitet is Ő adja, csak kérni kell. A film amit csatoltam, igencsak szemfelnyitogató mindenki számára. Ha például nyaralni megyünk, előre kiválasztjuk a várost, a szállást stb., tájékozódunk, hol töltjük el azt a pár napot? Vajon az örökkévaló szállásunknak nem kéne utánanézni, milyen lesz ? Fog-e majd tetszeni, vagy befaragtunk , mert nincs retúr jegy? Na erről szól ez a film, sokan szeretnének visszajönni és jóvá tenni dolgokat, de már késő! Csak akik most élünk, van lehetőségünk elfogadni Jézus bűnbocsánatát, ami minden ember számára az Ő ingyen ajándéka! A kereszten szerezte ezt meg nekünk! Szabad akarata van erre a választásra mindenkinek! Itt is szavazni kell, aki nem “szavaz”, az a Gonoszt választotta automatikusan! Sátán azért jött, hogy lopjon, öljön és pusztítson, amit sajnos jelenleg is végez ebben az országban. Csak az emberek adta hatalommal élve tudja ezt tenni. Isten viszont helyre tudja állítani az életünket, családunkat , országunkat! Ha tudunk szívből bocsánatot kérni a bűneinkre és hagyjuk, hogy átformáljon minket, az akarata szerint. Ő pontosan tudja mire van szükségünk, hogy boldogok legyünk. Ismeri a gondolatainkat, a múltunkat a jelenünket. Várja hogy segítségül hívjuk Őt végre! Jó éjszakát!

 15. “Ha azt mondja, hogy ne csinálj magadnak faragott képet, akkor ne csinálj. Ha azt mondja, hogy ne tiszteld és ne imádd azokat, akkor ne tiszteld és ne imádd azokat.”

  A Biblia és a fordítások archaikus nyelvezete ma már helyenként nyilvánvaló félreértésre (szövegek félreértelmezésére) ad okot. A faragott kép = bálvány némi asszociációs készséggel hamar nyilvánvalóvá válik. A faragott kép nem valódi valami, hanem ál, vagy művi, mert valamilyen minta után készült. A bálvány szintúgy nem az igazi (személy vagy tárgy), hanem valamit behelyettesít, éppen úgy, mint a faragott kép, szobor, festmény stb. Az átfedés nyilvánvaló, a két szóval körülírt “faragott kép” a mai fogalmaink szerint bálványt jelent. A bálványimádás is innét ered, mivel a faragott kép fogalmát helyettesíti a bálvány kifejezés.
  .
  Az eredeti és az azt követő fordítások óta a szókincs sokat bővült, de a korábbi magyar fordításokat nem értelmezték és nem fordították le újra a nyelv fejlődésének megfelelően. Sajnos a Biblia szövegét a közérthetőség szempontjából egyáltalán nem dolgozták fel (át) nyelvi lektorok, mert a Biblia tudorai a fordítások közelébe sem engedtek ún. laikusokat. Nem volt fontos, hogy mások is értsék, mert a tudósok (szerintük) értették a szöveget, és a papok annak alapján prédikáltak. De nem minden nyelven történt ez így.

  Luther például a Biblia fordításakor az akkor használt német nyelvre aktualizálta a teljes szöveget. Nem sorokat, nem szavakat, nem mondatokat fordított le szóról szóra, hanem a mondatok értelmét, ami bármely korban újra aktualizálható a nyelv koronkénti változásait figyelembe véve, mert a szöveg érteleme mindig ugyanaz marad.
  Magyar nyelveterületen az értelmezés szerinti bibliafordítás teljesen kimaradt, aminek a következményei ma is hátrányt jelentenek a Biblia olvasóinak.
  .
  Sokáig pénzhiány akadályozta, most már csak az akarat hiányzik hozzá, hogy közérthetô Bibliák közül is választhassanak, akik meg szeretnék ismerni is, és érteni is a Biblia szövegét. A “történelmi” egyházak még mindig nem elég nyitottak hozzá, rajtuk kívül viszont másnak nincs joga sem a Biblia újrafordításához, sem nyelvileg modernizált átdolgozásához. Pedig olvasói igény biztosan lenne rá…

 16. Mostanában senki nem jár errefelé?

 17. Kifáradt a társaság. De ahogy lenni szokott, az érvek ellen érvelni nem tudók, soha nem mondják, hogy, oké, megértettem amit mondtál, hanem kitérnek a vita elől, eltűnnek,…Még Frézia tett egy utolsó kísérletet, hogy megtérítsen, de ebből látszik, hogy nem képes kilépni a hitvita keretéből, mert nem ért semmit abból amiről beszélek.

 18. Kifáradás ellen egy kis olvasnivaló, amelyet remélem mindenki képes a mostani helyzetre adaptálni és levonni a következtetéseket. Érdekes lesz! Batus Lászlónak kifejezetten ajánlom figyelmébe, alátámasztásul a két legutóbbi írásához!

  Nagy Theodosius római császár. a Római Birodalom utolsó egyeduralkodója, a belső szellemi és kulturális erők egyesítését célozva, minden „pogány” kultuszgyakorlatot betiltott. 380. február 27-én kiadott vallási rendeletével államvallásá nyilvánította a kereszténységet a Római birodalom egész területén.

  „ Megparancsoljuk, hogy mindazok a népek, amelyek a mi kegyelmes kormányzatunk uralma alatt állnak, abban a vallásban éljenek, amelyet a hagyomány szerint Szent Péter apostol adott át Róma népének, s amely azóta is töretlenül él napjainkig: az a hitvallás ez, amelyet Damasus pápa és Péter, Alexandria püspöke, az apostoli szentségű férfiú is helyesnek tart. Tehát: mindenkinek hinnie kell az apostoli hitvallás és az evangéliumi tanítás értelmében az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek egységesen isteni voltát, egyenrangú méltóságát és szent hármasságát. Meghagyjuk, hogy akik ezt a hitvallást követik, a “katolikus keresztények” nevét viselhetik, a többiek azonban, akiket eszteleneknek és őrülteknek ítélünk, az eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos nevet viseljék, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ecclesiáknak és egyelőre az isteni bosszúnak adjuk át őket, de majd, amidőn isteni sugallatból erre utasítást kapunk, magunk is gondoskodunk megbüntetésükről. ”
  – Gratianus, II. Valentinianus és I.Theodosius ediktuma. Forrás: Wikipédia

  Kiemelném a “Megparancsoljuk, hinnie kell, esztelenek és őrültek, eretnek hitvallásuknak megfelelő gyalázatos név, gyülekezeteik nem nevezhetik magukat ecclesiáknak, isteni sugallat és megbüntetésük” kifejezéseket.

  No comment.

 19. Hogy’ a csudába ‘nem értenénk.
  Amit Bartus László úr megírt ebben a cikkében, az tényleg nem csak az egyházakról szól, hanem a lelkiismereti szabadságról, Arról a szabadság-eszményről,amelyért Petőfi Sándor halni is kész volt – és bele is halt.
  Bartus úr eme írása egy templomi prédikáció is lehetne. Egy JÓ prédikáció, ami a szellemi ébredést szolgálja. Lehet, sőt: valószínű, hogy sok katolikus hívő ember, aki olvassa, elutasítja, mert az egyháza elleni támadásnak véli, pedig nem az. A magyarországi katolikus egyház éppen azokban az időkben volt képes igazi belső misszióra, hitéletre, amikor üldözték. Amikor viszont részese volt a világi hatalomnak, túl nagy volt a csábítás arra, hogy engedjen a világ ura (vagyis a sátán) kísértésének.
  Köszönet Bartus Lászlónak a legszebb értelemben vett Szabadság igéjének a hirdetéséért. A tizennégy egyház tagjainak, papjainak és vezetőinek,a rajtuk kívül állókkal együtt (az ateistákat is beleértve) kell felemelniük a hangjukat, hallatni a szavukat a lelkiismereti szabadságért.

 20. Köszönjük Bartus László és Prezsbiter.

 21. Ami itt ebben a cikben van, az szvsz minimum gyűlöletkeltés és közösség elleni izgatás. Ha prédikációnak tekintjük, akkor már tényleg kezdi közelíteni a Hegedős Lóri barátunk szinvonalát, úgyhogy gratulálunk!

 22. Nem kell ebbol hitvitát kreálni, azt meg kell hagyni a teológusoknak. Nem az a kerdés, hogy ki és mennyire ismeri el, vagy szereti egy adott felekezet hittételét, gyakorlatát.
  Az a kérdés, hogy az állam mennyire ismeri el a jogunkat az egyház választáshoz. Én spec. egy egyházat sem preferálok. (Általában utálom mindet, de ez nem lényeges) De preferálom, támogatom és ragaszkodom ahhoz, hogy aki fontosnak érzi, az léphessen be bármely egyházba, és nevezhesse az általa egyedüli igaz hitet valló egyházát egyháznak. Ki vagyok én és kicsoda az állam, hogy ebben korlátokat szabjon? A korlátozás onnantól kezdődhet, ahol másokat sért a Te jogod. Ez a demokrácia és ez a szabadság. Aki demokratának vallja magát, az ezt az elvet követni. Ilyen egyszerű. Mert egy demokrata nem csak azokért a jogokért küzd, amit személy szerint érvényesíteni kíván, hanem azokért is, amelyet nem. Ilyen egyszerű ez kedves testvéreim az Úrban.

 23. dotsch
  Végigolvastam a hozzászólásokat,tanulságos volt, de direkt nem szólaltam meg.
  Csodálom hogy izgatásnak, és gyűlöletkeltésnek fogtad fel amit olvastál. Valószínű nagy az elkötelezettséged mondatja ezeket veled, mert én nem találtam erre utaló sorokat.
  Minden betűjével egyetértek a B.L. által írottaknak. Tiszta, és világos beszéd,amit köszönök.

 24. Nem bánnám, ha Bartus úr Martin Luther Kingről is írna egy szép megemlékezést. Hátha a sok anonim, fórumozós demokrácia mellett elkötelezett személynek leesne a tantusz! ( nem az itt irogatókra célzok) A hatalomra való nyomásgyakorlás eredményes módszereit King tiszteletes hitelesen képviselte.

 25. kedves Bartus Laszlo,

  nem vagyok kepben vallasugyekben, bar gyerekkent katolikusnak kereszteltek, nem gyakorlom a vallasomat, nem vagytam sosem effele kozossegekbe…..eletvezetesem azon alapul, hogy a mi hazunk a mi templomunk s az elet es abban minden, ami jo a szeretetbol fogan…..ettol fuggetlenul nem probalok meggyozni senkit a magam igazarol, de kiterek hatarozottan masok gyozkodese elol is…..azert dereng a tortenelembol jopar gyalazatos tett, ami a katolikus egyhazhoz kotodik es az olyan kivulalloaknak, mint en, szivesen ajanlom Zeffirelli: Napfiver es Holdnover cimu filmjet….amiben szinten jol lehet latni a katolikus egyhaz lenyeget.
  Azt gondolom a balvanyok, istenek akkor jutnak szerephez, idonkent foszerephez az emberek eleteben, ha azok nem akarnak szemkoztnezni sajat felelossegukkel, sajat hibaikkal, fogyatekossagaikkal, sikertelensegeikkel. Mindez megspekelve az alapismeretek hianyaval jo taptalaja lehet egy zsarnok rendszer kialakulasanak. Magyarorszagon ezek a feltetelek adottak….le lehet merni a levegoben, hogy az emberek milyen szeretetlenek, nemhogy egymast, de sajat magukat sem szeretik….a guny, a gonoszsag es karorvendes ideje jott el, erre orban kitalalta a katolikus egyhazat, mint fegyelmi eszkozrendszert…

 26. Kedves vitatkozók!
  Kifáradtunk. Kifulladtunk. Ellaposodtunk. ÉS! Még a lényegbe be sem mentünk. Sajnálom, hogy ehhez magam is hozzájárulhattam két – három hozzászólásommal, amelyekkel pont arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy Bartus úr véleménye teológiailag sem megalapozatlan ám! Jött egy – két hozzászóló, aki lánglelkű prédikátorként igyekezett itt egyrészt téríteni, másrészt mosogatni a kiteregetett szennyest. (Időnként jólesően elcsörtézgettünk velük. Szinten tartandó szellemi frissességünket.) Közben?
  Elmentünk Bartus úr írásának lényege mellett! A dolgozatban hajszál pontossággal felvázolt helyzet megváltoztatható, megváltoztatandó! Erről beszélgessünk végre! Vidéki hívta fel a figyelmet Dr. Kingre! Igen! Hogy is volt ez? Hogy is van ez?
  Észrevétlen máris Bartus úr dolgozatának elejénél vagyunk újra. Szabadság nélkül semmi emberi nem születhet. Lelkiismereti szabadság nélkül pedig minden emberi elhal, elpusztul. Vagy érzékelni vagyunk képesek a feszítő helyzetet és bátorkodunk végre kimenni az utcára is, vagy megérdemeljük mindazt, ami rohamléptekkel közelít felénk.

 27. Az egyházi státusz előnyt jelent az egyesületivel szemben.
  Így az egyházakon kívül senkit és semmit nem támogat az állam.
  Az volna, és lett volna mindig is, az elfogadható, ha ez a státusz nem létezne. Akárhogy is fogalmazzuk meg az egyház mibenlétét, nem szabad kiemelni a jog eszközeivel azoknak a jogai fölé, akik nem tartoznak egyházhoz és főleg, akik nem hívők.
  Aztán a többi már csak taktikai kérdés.

 28. A Deák Ferenc-i passzív ellenállás a zsarnokkal szembeni legtisztább védekezési mód. Ebben jut legméltóbb módon kifejezésre a zsarnokkal szembeni megvetés. Lásd erről a Magyar Narancsban megjelenteket: http://www.mancs.hu/index.php?gcPage=/public/hirek/hir.php&id=23929

 29. A tisztelt hozzászólók egyike szóvá tette, hogy az érintett egyházak egyike sem emeli(te) fel a szavát a törvény ellen. Hát ez nincs így! Ám egy tiltakozó nyilatkozatot úgy kell megfogalmazni, hogy az “üljön”, ne lehessen lesöpörni az esetleges átgondolatlanság miatt, amellett le kell fordítani más nyelvekre, hogy azonnal érthetővé tehessék a külföld számára is. Azonkívül ez a közösség képviselete nem “egy emberes”, hanem a gyülekezetek álláspontját is magában foglalja, amit csak egy közös, a gyülekezetek képviselőinek értekezlete fog megfogalmazni és jóváhagyni. Ez az egyházi közösség még abban is kitűnik, hogy eddig sem vett igénybe állami támogatást hitéleti célokra. A törvény 2012 január 1.-én lép életbe, tudom ez az idő rohamosan közeledik, de nem annyira, hogy ne lenne idő a megfontolásra és vélemény- nyilvánításra. És nem csak a saját vallás és lelkiismereti szabadságáért emel szót, hanem mindenkiért, még az ateisták jogáért is.

 30. Aragorn nevű hozzászóló és Bartus László vitáját a személyeskedő jellege miatt töröltük. Admin

 31. Csabai Tamás
  2011. július 24. vasárnap
  11:20
  Kedves Tamás !
  Köszönöm a linket. Elolvastam, remek cikk ! Bár mindenki elolvasná ! Nagyon fején találja a szöget ! Már csak meg kellene hallanunk és cselekednünk az idők, és a jó publicisták szavát !

 32. Kedves Bartus László!

  Amit és ahogy Haho írására reflektált, annak minden sorával egyetértek! Köszönöm, szívemből szólt. :)

 33. Már az USA kritikai listáján is szerepel az egyházügyi törvény – nem dícsérőleg! :(

 34. Kedves HAHO kollega:
  Biztosak jók a cikkei de tévedni méltóztatik ha azt képzeli be , hogy a többség végolvassa amugy roppant egysíkú , fordulatoktól mentes , inkább agymosási kísérletnek nevezhető hosszadalmas véleményalkotási kísérleteit.
  -
  Ha rám hallgat , irjon be egypár sztorit . Vagy hasonlatot.
  Vagy bármit , csak prédikációt ne.
  -
  Köszönöm.

 35. Nagyon alapos es informativ cikk. Koszonjuk szepen. Rengeteg jo nezopontot adott.

  Felelmetes ami M.o-on tortenik. Mindig buszke voltam ra, hogy M.o uttoro volt a vallasszabadsag gyakorlasaban. Nemetorszag, Franciaorszag, Spanyolorszag nem buszkelkedhet ugyanezzel pl.

  Ahogy visszaemlekszem annak idejen a rendszervaltasra, a Fidesz egy uj csillag volt az egen, tele fiatal lelkes kozgazdaszokkal, ugyvedekkel, akik egy jobb M.o-ot akartak teremteni. Emlekszem voltak kiadvanyok ahol a politikaba jelentkezok bemutatkozoja volt. Orban, Deutsch, etc. Lelkesen olvastuk a kiadvanyt, kinek a kezebe adjuk M.o. sorsat. Akkor a Fidesznek meg eselye nem volt tobbseget szerezni. Tul fiatalnak tartottak oket.
  Aztan nepszeruseget nyertek, de felelmetes hogy mennyire megvaltoztak azota a dolgok.

  En nem adnek hatalmat egy olyan ember kezebe aki rendszeresen pszichiatriai kezeles alatt all (Orban). Milyen szellemi allapotban van egy ilyen szemely, es milyen kapacitasban dont o mas emberek szellemi gyakorlatarol.

  Itt egy nagy osszefogasra van szukseg a kiszoritott egyhazak reszerol. Es nemzetkozi demonstraciora.

  Aki nem ismerne az egyetemes emberi jogi nyilatkozatot, ajanlom ezt az oldalt:

  http://www.humanrights.com/#/home

  Udv, OTNeNi

 36. Az egyházak egy ágyba bújtak a kormánnyal , így kurvult el min a kettő a hatalom érdekében . Majd egy szoros kapcsolat , egy ölelés után eldöntik kinek mekkora , és milyen rész jut az áldozatból .
  Aztán ? Ad eacta est !!!!!!!


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

Videók