A rektor érvel a Corvinus Egyetem mellett 2011. május 12. csütörtök 8:33 | AN Forrás: http://portal.uni-corvinus.hu

A rektor érvel a Corvinus Egyetem mellett
A Corvinus Egyetem új épülete

Budapest – A Budapesti Corvinus Egyetem rektora, dr. Mészáros Tamás – több más felsőoktatási intézmény vezetőjével együtt – konzultáción vett részt dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszonnyal. A megbeszélést követően a rektor az alábbiakat közölte az egyetem oktatóival és hallgatóival.

Tisztelt munkatársak, kedves hallgatók!

Amint arra az elmúlt napok eseményeiből következtethetünk, folyik a felsőoktatási törvény előkészítése. A tegnapi napon (május 10-én) Hoffmann Rózsa államtitkár asszony konzultációra hívta meg az Óbudai Egyetem, a Kaposvári Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Képzőművészeti Egyetem, valamint a Budapesti Corvinus Egyetem rektorait.

Amint az egy kérdésre adott válaszból, de magából a beszélgetésből is kiderült, azon intézmények vezetői kaptak erre a napra meghívást, akikkel kapcsolatban valamilyen változtatási gondolat (integráció, magánintézményként való működés, jelentősebb szakstruktúra-módosítás) felmerült. Ugyanakkor azt is hangoztatta az államtitkár asszony, hogy reális alternatíva a változatlan működés is.

Egyetemünkkel kapcsolatban érvek a változtatásra nem hangzottak el, miközben többször is megerősítést nyert, hogy intézménybezárásról, megszűnésről nincs szó. (Erre egyébként logikusan senki nem is gondolhatott.) Ugyanúgy nem hangzott viszont el a mai összetételben való megmaradás megerősítése sem.

A tárgyalás legnagyobb pozitívumának tekintem azt az ígéretet, amely szerint az egyetemünkre vonatkozó javaslatról (ha egyáltalán lesz ilyen) még a döntés előtt módunkban lesz véleményt nyilvánítani.

Hallgatói javaslatra kértem az államtitkár asszonyt, hogy az esetleges szükséges konzultációra a rektor mellett a két campusz, valamint a HÖK képviselőjét is szíveskedjék meghívni.

Tisztelt egyetemi polgárok!

Úgy tűnik, továbbra sem „kristályosodnak” azok az indokok, amelyek alapján a Budapesti Corvinus Egyetem a magyar felsőoktatás szerkezeti változásainak fő megoldási módozatává léphet elő.

Nekünk viszont kemény érveink vannak arra vonatkozóan, hogy miért nem kívánunk e téren „modellértékűvé válni”, mit veszélyeztet a mai Corvinus esetleges szétbontása, másokhoz csatolása.

Ezt az érvrendszert adjuk közre, kérve mindenkit, hogy használja azt hivatali és magánbeszélgetésekben, mint olyan értékek gyűjteményét, amelyeket óvni, őrizni kell.

Mészáros Tamás
rector

Minőségközpontú felsőoktatás-fejlesztés

Hat „apró” érv a Corvinus mellett

A 2003-ban, önkéntes integrációval létrejött mai Budapesti Corvinus Egyetem (108/2003. Korm. rendelet) eddigi története a nyolc év alatt tapasztalt minőségi fejlődés, a Közgáz korábbi kiemelkedő presztízsének folyamatos emelkedése és a budai karokra való kiterjedése egyértelműen azt bizonyítja, hogy a szinergiák adta előnyökre, a jó oktatói gárda képességeinek kihasználására és a konszenzussal kijelölt, világos stratégiai célokra épített egyetemfejlesztés sokkal sikeresebb, mint a felülről irányított, erőszakos összevonásokra és átszervezésekre épített koncepció.

1. HALLGATÓI KIVÁLÓSÁG

 • A Budapesti Corvinus Egyetem felvételi ponthatárai az adott szakterületen a legmagasabbak.

– Évek óta a nemzetközi gazdálkodás szak vezeti a rangsort (2010-ben 462 pont). A nemzetközi tanulmányok szak (2010-ben 461 ponttal) a második. Az első ötből három (1., 2., 4. hely), az első tízből öt szakunk szerepel a legmagasabb ponthatárok listáján. A felvettek pontátlaga 437,3 volt 2010-ben; ez a legmagasabb az országban.

– A nyelvvizsgával érkező hallgatók aránya 92 és 98,4% között mozog.

 • Az Egyetemen hét szakkollégium működik kimagasló eredményekkel, közülük a legrégebbi, a Rajk László Szakkollégium jelentős nemzetközi presztízzsel is rendelkezik.
 • A 35 diákszervezet a legkülönbözőbb területeken nyújt hasznos elfoglaltságot.
 • A XXX., jubileumi OTDK-n 194 dolgozatból 108 díjazott lett. Hallgatóink 29 első és 26 második helyezést értek el, és minden tudományterületen kiválóan szerepeltek.
 • Előkelő helyezések nemzetközi tanulmányi versenyeken is:

– Scotiabank International Case Competition, Richard Ivey Business School, London; 2002 és 2008-ban 1. helyezés;

– CBS International Case Competition, Los Angeles; 2005-ben II. helyezés.

– CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme, Dublin Institute of Technology 2011-ben  V. helyezés

 • Tájépítészeti hallgatóink kiváló eredményeket értek el a hazai tervpályázatokon.

2. NEMZETKÖZI ELISMERTSÉG

 • CEMS (Community of European Management Schools) tagság 1996 óta. A CEMS diploma rendszeresen első vagy második a Financial Times Master in Management képzési rangsorában.

Eddig 219 hallgatónk kapott CEMS diplomát.

 • PIM (Partnership in International Management) tagság 2002 óta. A szervezet a világ legjobb üzleti iskoláit tömöríti.
 • EFMD (European Foundation for Management Development) tagság.
 • A Microbial Resources Network (MIRCEN) egyik regionális központja vagyunk.
 • ECLAS (European Council of Landscape Architecture Schools) tagság.
 • Két angol nyelvű szakunk (gazdálkodás és menedzsment angol nyelven és Master in Business Administration) nemzetközi akkreditációja (EPAS = European Program Assessment System).
 • 368 külföldi partnerrel 443 szerződésünk van.
 • Kilenc kettős diplomát adó program külföldi partnerekkel, amelyből öt az Erasmus Mundus projekt támogatásával folyik.
 • Angol nyelvű programjaink: négy bachelor, hét master, öt PhD, egy Executive MBA – több mint 300 tantárgy oktatása angol nyelven.
 • Német nyelvű program DAAD támogatással.
 • 2011-ben a „Legjobb Networkegyetem” címet érdemeltük ki, mint a legtöbb nemzetközi ösztöndíjat és külföldi szakmai gyakorlati lehetőséget kínáló intézmény.
 • Sikeres ERASMUS program – a fogadott és kiküldött hallgatók számát illetően országos első hely. Minőségi díj, Nemzetközi Együttműködési Kultúráért Nívódíj.
 • Világhírű díszdoktorok (pl. Scitovsky Tibor 1990, Harsányi János [Nobel-díjas] – 1995; Lámfalussy Sándor – 1995; Philip Kotler – 2001; James G. March – 2003; Eric S. Maskin [Nobel-díjas] – 2008).
 • Világcégek vezetőinek látogatása és előadásai (pl. Morita Akio – Sony; Osamu Suzuki [díszpolgár] – Suzuki; Craig Barrett – Intel; Steve Ballmert [díszpolgár] – Microsoft).
 • Legmagasabb szintű látogatóink (pl. George Bush, 1989; Jaques Delors, 1994; Lionel Jospin, Anders Fogh Rasmussen, 2008).
 • HAT ÉVE EURÓPA ÉS A VILÁG LEGJOBBJAI KÖZÖTT A MASTER IN MAMAGEMENT PROGRAMOK RANGSORÁBAN. (A rangsort összeállítja és publikálja a Financial Times. A BCE évenként a 30.–60. Hely valamelyikét foglalja el, miközben a közreműködésünkkel is megszerezhető CEMS diploma rendre az 1. és 2. helyeken szerepel).

3. HAZAI PRESZTÍZS

 • „KIVÁLÓ EGYETEM” elismerés, „Felsőoktatási Minőségi Díj”.
 • Előkelő helyek az országos egyetemi kari rangsorokban (Felvi 2011):

– Abszolút legjobb intézmények – BCE 4. hely; hallgatói kiválóságban 1. hely;

– Karok abszolút rangsora – az első harmincban négy BCE-kar található;

– Karok összesített hallgatói rangsora – 2. hely BCE GTK; 3. hely BCE KöTK;

– Karok összesített oktatói rangsora – 13. hely BCE KeTK; 21. hely BCE ÉTK;

– Szakmai rangsorokban minden releváns tudományterületen BCE-kar van az élen (Agrár: KeTK; Gazdálkodás: GTK; Társadalomtudományok: TTK);

– A BCE által indított szakok (15 szak) közül kilenc első., két második, három harmadik és egy negyedik helyezés (2010. évi HVG-rangsor).

 • Kiemelkedő felvételi sikerszámok

– Növekvő jelentkezési létszám: 2007-ben 10 500 fő, 2011-ben 13 685 fő.

– Átlagosan a legnagyobb túljelentkezés (2009–2010-ben átlagosan 3,5-szeres).

– 2011: 3520 első helyes mesterszakos jelentkező, ami arányosan az ELTE után a 2. helyet jelenti.

– Piacvezető szakok (pl. élelmiszermérnök – az első helyen jelentkezők 2/3-a a Corvinust választja).

– Száz, a Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkező közül 63-an jelölték meg első helyen az intézményt. Ez a legmagasabb arány a felsőoktatásban (ELTE: 57-tel a második helyen).

 • Széleskörű kapcsolatrendszer a munkaadói, üzleti és intézményi szférával

– 862 vállalattal megállapodás szakmai gyakorlatra;

– 160 vállalattal 223 megállapodás szakképzési támogatásra (2010-es adat, összesen 297 620 343 Ft összegben);

– 78 innovációs kutatás.

 • Vállalati elfogadottság – vezető helyezések a Magyar Kereskedelmi és Ipari Kamara rangsoraiban

– Presztízsrangsor és ponthatárok 2008

Gazdasági képzés:

– BCE Gazdálkodástudományi Kar, 39-ből 1. helyezés – 100 pont

– BCE Közgazdaságtudományi Kar, 39-ből 2. helyezés – 97 pont

Agrárképzés:

– BCE Kertészettudományi Kar, 20-ból 4. helyezés – 39 pont

– BCE Élelmiszertudományi Kar, 20-ból 8. helyezés – 25 pont

– Presztízsrangsor és ponthatárok 2009

Gazdasági képzés:

–- BCE Közgazdaságtudományi Kar, 37-ből 1. helyezés – 100 pont

– BCE Gazdálkodástudományi Kar, 37-ből 2. helyezés – 72 pont

Agrárképzés:

– BCE Kertészettudományi Kar, 21-ből 5. helyezés – 84 pont

– BCE Élelmiszertudományi Kar, 21-ből 7. helyezés – 61 pont

Idézet a 2009-es összefoglalásból: „Hangsúlyoznunk kell, hogy a közgazdászképzésben a presztízs tekintetében a Budapesti Corvinus Egyetem első helyezését más felsőoktatási intézmény megközelíteni sem tudja.” (Diplomás pályakezdők és egyetemi, főiskolai karok vállalati szemszögből – 2007, 84. old.)

4. CÉL A KUTATÓEGYETEM

 • A Budapesti Corvinus Egyetemen 507 minősített oktató (62 MTA doktor, 11 akadémikus) dolgozik. A Széchenyi-díjasok száma: hat fő.
 • A BCE ma a legnagyobb társadalomtudományi kutatóhely hazánkban. Összesen  471 oktató-kutató, ebből minősített 298, átlagéletkoruk 46 év. Ez  a kutatási potenciál számos nemzetközi együttműködésben hasznosul. A Norvég Alap és az EU által finanszírozott számos kutatásban vagyunk konzorciumvezetők vagy partnerek.

A tájépítészet és a kertészeti tudományok területén is számos olyan központunk működik, amely hazánkban egyedülálló.

 • A kilenc doktori iskolában jelenleg 319 aktív hallgató tanul.
 • A fiatal kutatók közül az utóbbi három évben öten nyertek „Junior Príma Díjat”.
 • Jelenleg mintegy ötmilliárd Ft TÁMOP pályázati forrás áll kutatás-oktatás-fejlesztésre rendelkezésre, amelyek közül a legnagyobb a TÁMOP-4.2.1.B-09/1/KMR nyert pályázat, „A felsőoktatás minőségének javítása a kutatás-fejlesztés-innováció-oktatás fejlesztésén keresztül” címen 2,5 milliárd Ft támogatással folyik. Az alább felsorolt alprojektek mindegyike interdiszciplináris megközelítésű, kifejezetten az integrációra, a karok közötti együttműködésre épül:

– Fenntartható fejlődés „élhető régió” élhető települési táj alprojekt

– A nemzetközi gazdasági folyamatok és a hazai üzleti szféra versenyképessége alprojekt

– Kihívások és megoldások a XXI. század élelmiszertudományában, a jövő K+F feladatai az élelmiszervertikumban alprojekt

– A tudás alapú gazdaság Magyarországon, az innovációs szemlélet erősödésének és a K+F teljesítmények növelésének feltételei alprojekt

– A Hatékony állam – szakértő közigazgatás – regionális fejlesztések a versenyképes társadalomért alprojekt

 • Résztvevői vagyunk nagy nemzetközi kutatási projekteknek (ld. pl. SEE/A/160/1.1/X TECH. FOOD 12 partnerintézménnyel; az Unesco égisze alatt működő Microbial Resources Centres Network (MIRCEN) egyik regionális központja itt működik).
 • Több éve folynak kutatások a Regionális Tudásközpontban.
 • A BCE több olyan folyóiratot ad ki, amelyek az adott szakterületet illetően szintén egyedülállóak Magyarországon:

– Society and Economy 16. évfolyam

– Vezetéstudomány 42. évfolyam

– 4D Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat (18. évfolyam)

– Közgazdaság 3. évfolyam

– Kovász 15. évfolyam

– Journal of Sociology and Social Policy 2. évfolyam

5. KORSZERŰ, NAGYRÉSZT FELÚJÍTOTT INFRASTRUKTÚRA

 • Nagy PPP projektek:

– Új, 23.000 m2 –es oktatási épület (Közgáz Campus);

– Felújított Ráday Kollégium és Somogyi Kollégium.

 • Mintegy négymilliárd forintnyi felújítás és építés saját forrásból, valamint KEOP pályázatból (energetikai fejlesztés) összesen: 4,470 mFt.

– Fővám téri főépület teljes felújítás, 3 mrd Ft.

– Ménesi úti épületek, oktatási és szolgáltató területek felújítása, költség 520 millió Ft.

– Villányi úti arborétum felújítás, 100 mFt.

– Soroksári Tangazdaság felújítás, 50 mFt.

– Szarvasi Arborétum fejlesztés, 50 mFt.

– Budai Campus (Villányi út) új könyvtár, 600 mFt.

– Tervezés, előkészítés, 150 mFt.

 • Gyorsan fejlődő kutatási infrastruktúra:

– Közel száz kutatólaboratórium (közel hatvan a TÁMOP forrásból most felújítva);

– Akkreditált minőségvizsgáló és analitikai laboratóriumi kapacitás;

– Analitikai, citológiai, genetikai és biotechnológiai vizsgálatokra alkalmas műszerek és műszercsoportok (közel 700 millió Ft értékben új beszerzés);

– Magyarországon egyedülálló élelmiszeripari félüzemi berendezések, feldolgozó gépek (pl. nagy hidrosztatikai nyomású élelmiszertartósító berendezés);

– A NEKIFUT Infrastruktúra Hálózatba befogadott, európai szinten egyedülálló összetételű növényi biobank állomány (a Kertészettudományi Kar Kísérleti Üzem és Tangazdaságban, valamint a Szőlészeti és Borászati Intézet Kecskeméti Kutató Állomásán több mint 4000 tétel);

– Nemzetközi hírű botanikai és dendrológiai gyűjtemények (Soroksári Botanikus Kert: kb. 2300 taxon, Budai Arborétum: kb. 2350 taxon, Szarvasi Arborétum: kb. 1850 taxon;

– Tangazdasági termelési egységek (Kísérleti Üzem és Tangazdaság, valamint Szőlészeti és Borászati Kutató Állomás) korszerű termesztési erő- és munkagépekkel;

– A szakmákban vezető könyvtárak.

 • Mind mennyiségileg, mind minőségileg szinte minden igényt kielégítő informatikai háttér

– Egyközpontú, gazdaságilag hatékony számítástechnikai és telefon hálózat;

– 3500 számítógép.

6. KIEGYENSÚLYOZOTT GAZDÁLKODÁS

 • Közel 18 milliárd Ft éves költségvetés, jelentős arányú saját bevétel (49%).
 • Év végi maradvány 2009-ben 653 millió Ft; 2010-ben 540 millió Ft.
 • Az integráció óriási előnyeként megnyílt keresztfinanszírozási lehetőségek, amelyek ideiglenes átcsoportosítást eredményezhetnek campusok között.
 • Irányítás és nyilvántartás szempontjából a gazdálkodás teljes integrációja, – központi apparátus, adminisztráció, informatikai háttér.
 • 4-5 évre vállalt fenntartási kötelmek.

Címkék:, , , ,

Kapcsolódó cikkek

Ne írj alá minden hülyeséget 2014. január 10. péntek | AN

Kirúghatják a felesleges pedagógusokat 2012. július 12. csütörtök | AN


KOHÁNYI TÁRSASÁG LÉPJEN BE!
AP VIDEÓ - HÍREK A VILÁGBÓL
Szabad Magyar Tv
Szolgálati közlemény

Felhívjuk vendégbloggereink és olvasóink figyelmét, hogy az alábbi vendégblogok némelyikének legfrissebb posztjai, ill. linkjeik technikai okokból, rajtunk kívülálló, a WordPress.com által bevezetésre kerülő változások következtében nem jelennek meg. Ezért az érintett blog-dobozkák egyelőre üresek. A probléma megoldásán az AN munkatársai dolgoznak. Addig kérjük a bloggereink és olvasóink megértését és türelmét.

Áthidaló megoldásként, a helyzet rendeződéséig itt is felsoroljuk a kárvallott blogok linkjeit, hogy olvasóik mégis el tudják őket érni az AN-ről is:Az AN szerkesztősége.
2015.03.23.

RSS kanadaihirlap
Videók